BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID"

Transcriptie

1 BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL

2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid... 3 Brutomaandwedde... 4 Voorbeelden: berekening butomaandwedde bij volledige prestaties... 6 Voorbeelden: berekening brutomaandwedde bij afwezigheden van korte duur... 7 Voorbeelden: berekening brutomaandwedde bij verminderde prestaties... 9 Voorbeelden: berekening brutomaanwedde bij een combinatie van verminderde prestaties + afwezigheden van korte duur Bijdrage R.S.Z Haard- of standplaatstoelage Belastbare toelagen Totaal belastbaar bedrag Bedrijfsvoorheffing Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Voorbeelden: berekening Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Niet-belastbare vergoedingen Niet-belastbare inhoudingen Nettomaandwedde = betaald bedrag Verjaringsregels herberekeningen wedde, toelagen en vergoedingen contractuelen Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

3 BEREKENING NETTOMAANDWEDDE CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Schema brutomaandwedde + haard- of standplaatstoelage + belastbare toelagen - bijdrage R.S.Z. = totaal belastbaar bedrag - bedrijfsvoorheffing - bijzondere bijdrage sociale zekerheid + niet-belastbare vergoedingen - niet-belastbare inhoudingen = nettomaandwedde = betaald bedrag Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

4 BRUTOMAANDWEDDE Algemene formule voor de berekening van de brutomaandwedde: jaarwedde ( + weddecomplement) x index x prestaties De jaarwedde is afhankelijk van: de weddeschaal Er zijn 2 soorten weddeschalen: 1 de weddeschalen verbonden aan de graden die gemeenschappelijk zijn voor de verschillende overheidsdiensten (gemene graden) 2 de weddeschalen verbonden aan graden die specifiek zijn voor bepaalde departementen /instellingen (bijzondere graden) de weddeanciënniteit Iemands geldelijke anciënniteit wordt, behoudens uitzonderingen, bepaald door de werkelijke diensten die betrokkene verricht(te). Uitzonderingen: sommige werkelijk verrichte diensten worden maar gedeeltelijk (bv. bij overgang niveau) of helemaal niet (leeftijdsklassen) in aanmerking genomen. Een weddecomplement is een bijkomend jaarbedrag. Het weddecomplement wordt bij de jaarwedde gevoegd om de brutomaandwedde te berekenen. Bepaalde graden bij enkele departementen hebben recht op een weddecomplement. Ook personeelsleden die werken in het stelsel van de vrijwillige 4-dagenweek hebben recht op een weddecomplement (jaarbedrag = 841,68). Er wordt rekening gehouden met bepaalde weddecomplementen bij de berekening van het pensioenbedrag (opsomming van deze weddecomplementen in de Wet van 25 januari 1999 of indien het weddecomplement inherent is aan het ambt ). Het weddecomplement van de vrijwillige 4-dagenweek wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van het pensioenbedrag. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

5 De index is de verhogingscoëfficiënt die o.a. gebruikt wordt voor de berekening van de brutomaandwedde. Overzicht indexcoëfficiënten Geldig vanaf Index 01/03/2002 1, /07/2003 1, /11/2004 1, /09/2005 1, /11/2006 1, /02/2008 1, /06/2008 1, /10/2008 1, /10/2010 1, /06/2011 1, /03/20 1, /01/2013 1,6084 Elke aanpassing van de index heeft een verhoging van de brutomaandwedde met 2% tot gevolg. Prestaties: Volledige prestaties: zie voorbeeld pagina 6 Onvolledige prestaties: de verschillende formules voor de bepaling van de prestaties worden bij de voorbeelden uitgelegd. afwezigheden van korte duur: zie voorbeelden pagina 7 verminderde prestaties: zie voorbeelden pagina 9 combinatie van verminderde prestaties + afwezigheden van korte duur: zie voorbeelden pagina 11 Het resultaat van de berekening van de brutomaandwedde wordt niet afgerond d.w.z. alle cijfers na het 2 de decimaal vallen weg. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

6 Voorbeelden: berekening brutomaandwedde bij volledige prestaties Voorbeeld 1 (oktober 2005) Een contractueel personeelslid heeft een jaarwedde van ,63 en werkt voltijds. Berekening brutomaandwedde oktober 2005: jaarwedde x index x prestaties = ,63 x 1,3728 x 100% = 1736,09 Voorbeeld 2 (januari 2007) Een contractueel personeelslid heeft een jaarwedde van ,60 en een weddecomplement van 4 005,97. Hij werkt voltijds. Berekening brutomaandwedde januari 2007: (jaarwedde + weddecomplement) x index x prestaties ( , ,97) x 1,4002 x 100% = = 4 631,11 Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

7 Voorbeelden: berekening brutomaandwedde bij afwezigheden van korte duur Afwezigheden van korte duur zijn niet-bezoldigde afwezigheden waarvan de duur beperkt is in de tijd (van enkele uren tot enkele weken, minder dan 1 maand). Voorbeelden: verlof dwingende redenen van familiaal belang staking ongewettigde afwezigheid vaderschapsverlof contractuelen Bij afwezigheden van korte duur worden de prestaties in werkdagen berekend. Werkdag: alle dagen behalve zaterdag en zondag; ook de feestdagen worden beschouwd als werkdagen indien ze niet op zaterdag of zondag vallen. Formule voor de bepaling van de prestaties: aantal gepresteerde werkdagen in de maand aantal te presteren werkdagen volledige maand Het berekeningsprogramma voor de wedde berekent op basis van deze breuk een te betalen coëfficiënt in 5 posities (bv. 19/23 = 0,82608). Deze omzetting kan een verschil van enkele eurocent in het resultaat van de berekening van de brutomaandwedde tot gevolg hebben. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

8 Voorbeeld 1 (februari 2007) Een contractueel personeelslid heeft een jaarwedde van ,63. Hij heeft 4 werkdagen verlof zonder wedde op 7, 14, 21 en 28 februari Omdat februari werkdagen telt, heeft het personeelslid in februari 16/20 gewerkt. FEBRUARI 2007 M D W D V Za Zo werkdagen Afwezig wegens verlof zonder wedde Berekening brutomaandwedde februari 2007: ,63 x 1,4002 x 16 / 20 = 1 407,25 Voorbeeld 2 (januari 2007) Een contractueel personeelslid heeft een jaarwedde van ,63. Hij staakt 4 werkdagen in januari 2007 : 4, 11, 18, en 25 januari Omdat januari werkdagen telt, heeft het personeelslid in januari 19/23 gewerkt. werkdagen Afwezig wegens staking JANUARI 2007 M D W D V Za Zo Berekening brutomaandwedde januari 2007: ,63 x 1,4002 x 19/23 = 1 453,14 Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

9 Voorbeelden: berekening brutomaandwedde bij verminderde prestaties Bij verminderde prestaties wordt de brutomaandwedde vermenigvuldigd met het te betalen percentage van de verminderde prestaties. Het aantal werkelijk gepresteerde werkdagen is niet belangrijk. Voorbeeld 1 (januari 2007) Een contractueel personeelslid heeft een jaarwedde van ,63. Hij werkt in het stelsel van loopbaanonderbreking 50%. Berekening brutomaandwedde januari 2007: ,63 x 1,4002 x 50% = 879,53 Voorbeeld 2 (september 2005) Een contractueel personeelslid heeft een jaarwedde van ,63. Hij werkt in het stelsel van de vrijwillige 4-dagenweek en heeft dus recht op een weddecomplement van 841,68. De brutomaandwedde van september 2005 wordt in 3 stappen berekend: 1. Berekening brutomaandwedde zonder weddecomplement: ,63 x 1,3728 x 80% = 1 379,72 2. Berekening weddecomplement: 841,68 x 1,3728 = 96,28 Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

10 3. De brutomaandwedde is de som van beide bedragen : 1379, ,28 = 1 476,00 Opmerking: als een contractueel personeelslid geen volledige maand verminderde prestaties uitoefent, wordt de brutomaandwedde berekend op basis van het werkelijke aantal gewerkte werkdagen voor die maand. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

11 Voorbeelden: berekening brutomaandwedde bij een combinatie van verminderde prestaties + afwezigheden van korte duur Bij een combinatie van verminderde prestaties en een afwezigheid van korte duur wordt er zowel rekening gehouden met het percentage van de verminderde prestaties als met de gewerkte werkdagen. Werkdag: alle dagen behalve zaterdag en zondag; ook de feestdagen worden beschouwd als werkdagen indien ze niet op zaterdag of zondag vallen. Formule bepaling prestaties: aantal gepresteerde werkdagen in de maand percentage x aantal werkdagen volledige maand - aantal niet te presteren werkdagen wegens verminderde prestaties Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

12 Voorbeeld 1 (februari 2007) Een contractueel personeelslid heeft een jaarwedde van ,65. Hij werkt in het stelsel van loopbaanonderbreking 50%. Bijkomend neemt hij 4 dagen verlof zonder wedde op 2, 9, 16 en 23 februari Betrokkene oefent zijn verminderde prestaties uit met volgende 2-wekelijkse werkkalender: Week 1: werkt niet op maandag, dinsdag en woensdag Week 2: werkt niet op maandag en dinsdag afwezig wegens verminderde prestaties afwezig wegens verlof zonder wedde FEBRUARI 2007 week 2 week 1 week 2 week 1 week 2 M D W D V Za Zo Berekening van de prestaties voor februari 2007: 50% x 6 10 Waarbij 50% = het percentage van de verminderde prestaties 6 = het aantal gepresteerde werkdagen voor de maand 10 = = het totale aantal werkdagen van de maand - het aantal niet te presteren werkdagen wegens verminderde prestaties Berekening brutomaandwedde februari 2007: ,65 x 1,4002 x 50% x 6/10 = 527,72 Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

13 Voorbeeld 2 (augustus 2006) Een contractueel personeelslid heeft een jaarwedde van ,65. Hij werkt in het stelsel van loopbaanonderbreking 50%. Bijkomend heeft hij 4 werkdagen gestaakt op 4, 11, 18 en 25 augustus Betrokkene oefent zijn verminderde prestaties uit met volgende 2-wekelijkse werkkalender: Week 1: werkt niet op maandag, dinsdag en woensdag Week 2: werkt niet op maandag en dinsdag AUGUSTUS 2006 week 2 week 1 week 2 week 1 week 2 M D W D V Za Zo werkdagen afwezig wegens verminderde prestaties Afwezig wegens staking Berekening van de prestaties voor augustus 2006: 50% x 8 Waarbij 50% = het percentage van de verminderde prestaties 8 = het aantal gepresteerde werkdagen van de maand = = het totale aantal werkdagen van de maand het aantal niet te presteren werkdagen wegens verminderde prestaties Berekening brutomaandwedde augustus 2006: ,65 x 1,3728 x 50% x 8/ = 574,88 Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

14 BIJDRAGE R.S.Z. R.S.Z. is de afkorting van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De bijdrage R.S.Z. is een sociale zekerheidsbijdrage die gestort wordt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Verschillende sectoren ontvangen een gedeelte van de bijdrage R.S.Z. Er zijn 3 grote categorieën contractuele personeelsleden, met elk een eigen percentage bijdrage R.S.Z. Personeelscategorie Percentage bijdrage R.S.Z. gewone contractuele personeelsleden 13,07 % gesubsidieerde contractuelen 13,07 % studenten 2,71 % of 13,07 % Berekening: Bijdrage R.S.Z. = 13,07 % of 2,71 % van het bruto onderworpen R.S.Z. Bruto onderworpen R.S.Z. = Brutomaandwedde + haard- en standplaatstoelage + alle toelagen De bijdrage R.S.Z. wordt afgerond, d.w.z. indien het 3 de decimaal 5 is => afronding naar boven indien het 3 de decimaal < 5 is => alles na het 2 de decimaal valt weg Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

15 De verschillende sectoren die een bepaald percentage ontvangen van de bijdrage R.S.Z. Contractuelen en gesubsidieerde contractuelen Gezondheidszorgen 3,55 % Invaliditeitsuitkeringen 1,15 % Werkloosheid 0,87% Pensioen 7,50 % Totaal 13,07 % Studenten Studenten 50 dagen 2,71 % Studenten > 50 dagen 13,07 % Totaal 2,71 % of 13,07 % Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

16 Voorbeeld 1: Een gewoon contractueel personeelslid heeft een brutomaandwedde van 1 9,70 en een haardtoelage van 57,34. Het bruto onderworpen R.S.Z. is dan 1 9, ,34 = 1 187,04 Berekening bijdrage R.S.Z.: 1 187,04 x 13,07 % = 155,15 Voorbeeld 2: Een jobstudent heeft in februari 20 een brutomaandwedde van 835,24 en een standplaatstoelage van 21,06. Het bruto onderworpen R.S.Z. is dan 835, ,06 = 856,30 Berekening bijdrage R.S.Z.: 856,30 x 2,71 % = 23,20 Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

17 HAARD- OF STANDPLAATSTOELAGE Algemene formule voor de berekening van het maandbedrag haard- of standplaatstoelage: Haard- of standplaatstoelage = jaarbedrag haard - of standplaatstoelage x index x prestaties De haard- of standplaatstoelage wordt toegekend aan alle personeelsleden waarvan de jaarwedde lager is dan een zeker grensbedrag. De maximumjaarwedde die nog recht geeft op: Haardtoelage = ,00 Standplaatstoelage = ,00 Deze toelage wordt kleiner naarmate de wedde groter wordt. Wanneer wordt wat betaald? Een haardtoelage wordt toegekend aan: 1. Gehuwde of samenlevende contractuele personeelsleden. Ze mag niet worden toegekend aan beide leden van een koppel. Eventueel moeten de partners kiezen wie de haardtoelage en wie de standplaatstoelage zal ontvangen. 2. Alleenstaande contractuele personeelsleden die een gezin vormen met kinderen die recht geven op kinderbijslag. Een standplaatstoelage wordt toegekend als het personeelslid geen haardtoelage krijgt. Het resultaat van de berekening van het maandbedrag van de haard- of standplaatstoelage wordt niet afgerond d.w.z. alle cijfers na het 2 de decimaal vallen weg. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

18 Hoe wordt het jaarbedrag haard- of standplaatstoelage berekend? Jaarwedde 1 HAARDTOELAGE Jaarbedrag haardtoelage < ,00 maximumbedrag: 720, ,00 en ,00 eerste reeks degressieven 2 : > ,00 en < ,00 helft maximumbedrag: 360, ,00 en ,00 tweede reeks degressieven 2 : > ,00 0 STANDPLAATSTOELAGE Jaarwedde 1 Jaarbedrag standplaatstoelage < ,00 maximum bedrag: 360, ,00 en ,00 eerste reeks degressieven 2 : > ,00 en < ,00 helft maximumbedrag: 180, ,00 en ,00 tweede reeks degressieven 2 : > , Opgelet: er wordt rekening gehouden met weddecomplementen (ook met het weddecomplement van de vrijwillige 4-dagenweek!) om het jaarbedrag haard- of standplaatstoelage te bepalen. 2 Degressief wil zeggen dat het toegekende jaarbedrag haard- of standplaatstoelage geleidelijk kleiner wordt naarmate de wedde groter wordt. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

19 Voorbeeld 1 (oktober 2006) Een contractueel personeelslid is gehuwd en heeft een jaarwedde van ,63. Hij werkt voltijds. Zijn echtgenote ontvangt standplaatstoelage. Betrokkene heeft recht op het maximumbedrag haardtoelage namelijk 719,89. Berekening haardtoelage oktober 2006: 719,89 x 1,3728 x 100% = 82,35 Voorbeeld 2 (november 2006) Een contractueel personeelslid woont samen en heeft een jaarwedde van 16 2,54. Hij werkt in het stelsel loopbaanonderbreking 50%. Zijn partner werkt in de privé-sector en ontvangt geen haardtoelage. Betrokkene heeft recht op een haardtoelage. Het jaarbedrag van de haardtoelage voor deze wedde is 607,19 (eerste reeks degressieven). Berekening haardtoelage november 2006: 607,19 x 1,4002 x 50% = 35,42 Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

20 BELASTBARE TOELAGEN Een belastbare toelage is een bedrag, waarmee rekening gehouden wordt voor de berekening van uw totaal belastbaar. Er wordt bedrijfsvoorheffing op ingehouden. Er zijn 2 soorten belastbare toelagen: indexeerbare niet - indexeerbare Indexeerbare belastbare toelage: het bedrag wordt met de index vermenigvuldigd. Berekening toelage: maandbedrag x index x prestaties * jaarbedrag x index x prestaties * Niet - indexeerbare belastbare toelage: het bedrag wordt niet met de index vermenigvuldigd. Berekening toelage: jaarbedrag x prestaties * maandbedrag x prestaties * Voorbeeld 1 (maart 2007) Tweetaligheidspremie van,40 (maandbedrag) Berekening betaald bedrag maart 2007:,40 x 1,4002 = 17,36 Voorbeeld 3 (maart 2007) Specificiteitstoelage van 669,31 (jaarbedrag) Berekening betaald bedrag maart 2007: 669,31 = 55,77 Voorbeeld 2 (maart 2007) Tweetaligheidspremie van,40 Betrokkene werkt in het stelsel van loopbaanonderbreking 50% Berekening betaald bedrag maart 2007:,40 x 1,4002 x 50% = 8,68 Voorbeeld 4 (maart 2007) Specificiteitstoelage van 669,31 Betrokkene werkt in het stelsel van de vrijwillige 4-dagenweek Berekening betaald bedrag maart 2007: 669,31 x 80% = 44,61 Het resultaat van de berekening van de toelage wordt niet afgerond d.w.z. alle cijfers na het 2 de decimaal vallen weg. * Bij de berekening van de belastbare toelage wordt meestal rekening gehouden met de prestaties. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

21 TOTAAL BELASTBAAR BEDRAG brutomaandwedde + haard- of standplaatstoelage + belastbare toelagen - bijdrage R.S.Z. = totaal belastbaar bedrag Het totaal belastbaar bedrag wordt als basis voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing gebruikt. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

22 BEDRIJFSVOORHEFFING Dit is een voorschot op uw belastingen. Hoe meer u verdient, hoe meer bedrijfsvoorheffing er ingehouden wordt. Bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing wordt o.a. rekening gehouden met: het totaal belastbaar bedrag uw burgerlijke staat de inkomsten van uw echtgeno(o)t(e) het aantal kinderen die u ten laste heeft andere personen die u ten laste heeft (ouders, grootouders, broers, zussen ) extra verminderingen zoals bv. ongehuwde vader / moeder, niet hertrouwde weduwe / weduwnaar Op de loonfiche , die u jaarlijks ontvangt voor het invullen van uw aangifte voor de Directe Belastingen, wordt de bedrijfsvoorheffing vermeld in de rubriek 286. De inhoudingen zijn vastgelegd in bedrijfsvoorheffingschalen die u op onze website bij Publicaties kan terugvinden. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

23 BIJZONDERE BIJDRAGE SOCIALE ZEKERHEID Elk personeelslid is sinds 1 april 1994 onderworpen aan deze bijdrage. De bijzondere bijdrage wordt op de loonfiche die u jaarlijks ontvangt voor het invullen van uw belastingaangifte, vermeld in de rubriek 287. De grootte van uw bijdrage hangt af van: uw inkomen (maandelijks bruto onderworpen R.S.Z.) uw burgerlijke staat Berekening van de bijdrage: INHOUDING BIJZONDERE BIJDRAGE VANAF (EURO) X = maandelijks bruto onderworpen R.S.Z. Alleenstaand of echtgeno(o)t(e) zonder beroepsinkomsten Echtgeno(o)t(e) met beroepsinkomsten 1 X < 1 095, ,10 X < 1 945,39 0 9, ,39 X < 2 190, ,19 X < 6 038,83 7,6% van het verschil tussen X ,38 met een maximum van 18,60 18,60 + 1,1% van het verschil tussen X 2 190,18 7,6% van het verschil tussen X ,38 met een minimum van 9,30 en een maximum van 18,60 18,60 + 1,1% van het verschil tussen X 2 190,18 Met een maximum van 51,64 5 X 6 038,83 60,94 51,64 De Bijzondere bijdrage sociale zekerheid wordt afgerond, d.w.z. indien het 3 de decimaal 5 is afronding naar boven indien het 3 de decimaal < 5 is alles na het 2 de decimaal valt weg. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

24 Voorbeelden: berekening Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Voorbeeld 1 Een contractueel personeelslid heeft een bruto onderworpen R.S.Z. van 2 918,82 en heeft een echtgenote met beroepsinkomsten. De berekening van de bijzondere bijdrage moet dus gebeuren volgens de formule in rij 4 en in de kolom Echtgeno(o)t(e) met beroepsinkomsten. Dus: 18,60 + [1,1% x ( 2 918, ,18)] = 18,60 + [1,1% x 728,64] = 18,60 + 8,0150 = 26,6150 = 26,62 Er zal 26,62 bijzondere bijdrage ingehouden worden. Voorbeeld 2 Een contractueel personeelslid heeft een bruto onderworpen R.S.Z. van 1 702,07 en heeft een echtgenote met beroepsinkomsten. De berekening van de bijzondere bijdrage moet dus gebeuren volgens de formule in rij 2 en kolom Echtgeno(o)t(e) met beroepsinkomsten. De bijzonder bijdrage is een vast bedrag nl. 9,30 Voorbeeld 3 Een contractueel personeelslid heeft een bruto onderworpen R.S.Z. aan 2 2,03 en heeft een echtgenote zonder beroepsinkomsten. De berekening zal gebeuren volgens rij 3 en kolom Alleenstaand of echtgeno(o)t(e) zonder beroepsinkomsten. Dus: ( 2 2, ,38) x 7,6% = 176,65 x 7,6% = 13,4254 = 13,43 Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

25 NIET-BELASTBARE VERGOEDINGEN Een niet - belastbare vergoeding is een bedrag waarop geen bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt. Het maandbedrag van de vergoeding is dus het bedrag dat u werkelijk ontvangt. Er zijn 2 soorten niet belastbare vergoedingen: indexeerbare niet - indexeerbare Indexeerbare niet - belastbare vergoeding: het bedrag wordt met de index vermenigvuldigd. Berekening van de vergoeding: jaarbedrag x index x prestaties * of maandbedrag x index x prestaties * Niet - indexeerbare niet - belastbare vergoeding: het bedrag wordt niet met de index vermenigvuldigd. Berekening van de vergoeding: jaarbedrag x prestaties * of het maandbedrag x prestaties * Voorbeeld 1 (maart 2007) Vergoeding bureaukosten: 892,42 (jaarbedrag) Berekening betaald bedrag maart ,42 x 1,4002 = 104,13 Voorbeeld 3 (maart 2007) Vergoeding onaangenaamheden van 25 (maandbedrag) Het betaald bedrag maart 2007 = 25 Voorbeeld 2 (maart 2007) Telefoonvergoeding: 13,39 (maandbedrag) Betrokkene werkt in het systeem van de vrijwillige 4 dagenweek Berekening betaald bedrag maart 2007: 13,39 x 1,4002 x 80% = 14,99 Het resultaat van de berekening van de vergoeding wordt niet afgerond d.w.z. alle cijfers na het 2 de decimaal vallen weg. * Bij de berekening van de niet-belastbare vergoeding wordt soms rekening gehouden met de prestaties. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

26 NIET-BELASTBARE INHOUDINGEN Een niet - belastbare inhouding is het resultaat van een negatieve herberekening van een vorige betaling (wedde of kinderbijslag). Een inhouding betekent dat er vroeger te veel wedde of kinderbijslag werd betaald. Wat u te veel ontvangen hebt, wordt nu in één keer of gedurende verschillende maanden op de wedde ingehouden. Te veel betaalde kinderbijslag wordt op de kinderbijslag, die nog betaald wordt, ingehouden. Pas als dit niet meer mogelijk is (vb. er wordt geen kinderbijslag meer betaald), wordt de schuld op de wedde ingehouden. Verjaringregels i.v.m. negatieve herberekeningen wedde Schuld ontstaan tijdens en in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: 5 jaar te rekenen vanaf de onverschuldigde betaling Schuld ontstaan na de beëindiging van de arbeidersovereenkomst en die geen betrekking heeft op de uitvoering van voornoemde overeenkomst: 10 jaar te rekenen vanaf de onverschuldigde betaling Enkel een deurwaardersexploot stuit de verjaring. Voorbeelden zie p. 29 en 30. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

27 NETTOMAANDWEDDE = BETAALD BEDRAG De nettomaandwedde is het bedrag dat op de voorlaatste werkdag van de maand betaald wordt. Uitzondering: de wedde van december wordt op de eerste werkdag van het volgend jaar betaald. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

28 VERJARINGSREGELS HERBEREKENINGEN WEDDE, TOELAGEN EN VERGOEDINGEN CONTRACTUELEN Algemene regel: de verjaring moet altijd ingeroepen worden door degene die er voordeel bij heeft. De verjaring wordt nooit ambtshalve toegepast. 1. Positieve herberekeningen (betaling achterstallen) 10 jaar te rekenen vanaf de 1ste januari van het jaar dat de schuldvordering ontstaat. Deze verjaring wordt onderbroken door een erkenning van de schuld of door een deurwaardersexploot. Voorbeeld Een contractueel personeelslid ontdekt in september 2005 dat hij vanaf recht heeft op haardtoelage. De personeelsdienst roept voor een gedeelte van de periode de verjaring in: Jaar van ontstaan schuldvordering = = jaar te tellen vanaf Achterstallen voor 1993 mogen betaald worden t.e.m mogen betaald worden t.e.m mogen betaald worden t.e.m mogen betaald worden t.e.m In 2005 mogen achterstallen vanaf uitbetaald worden. Achterstallen vóór zijn verjaard: er zullen geen achterstallen uitbetaald worden voor de periode van t.e.m Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

29 2. Negatieve herberekeningen (inhoudingen) Schuld ontstaan tijdens en in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 5 jaar te rekenen vanaf de onverschuldigde betaling Opgelet: de termijn van 1 jaar na het beëindigen van de arbeidersovereenkomst mag nooit overschreden worden Voorbeeld 1: Een personeelsdienst ontdekt in september 2005 dat een ziekteverlof (geen recht op wedde te betalen door de mutualiteit) voor maart 2000 niet doorgegeven werd aan de C.D.V.U.. Betrokken personeelslid is nog steeds in dienst. In extremis wordt dit ziekteverlof doorgegeven aan de C.D.V.U., die de negatieve herberekening doet. Betrokken personeelslid kan de verjaring inroepen: Betaling wedde maart 2000: 31 maart jaar te rekenen vanaf 31 maart 2000 Op 1 april 2005 verjaart de betaling uitgevoerd op 31 maart 2000 Betrokken personeelslid roept effectief de verjaring in en moet niet terugbetalen. Voorbeeld 2: Een personeelsdienst ontdekt in september 2005 dat een verlof dwingende redenen voor juli 2004 niet doorgegeven werd aan de C.D.V.U.. Het contract van betrokken personeelslid liep af op 31 augustus In extremis wordt het verlof dwingende redenen doorgegeven aan de C.D.V.U., die de negatieve herberekening doet. Betrokken personeelslid kan de verjaring inroepen: Betaling wedde juli 2004: 29 juli 2004 Betrokkene is vanaf 1 september 2004 niet meer in dienst => op 1 september 2005 verjaren alle onverschuldigde betalingen die gedaan werden tijdens en in uitvoering van het arbeidscontract. Betrokken personeelslid roept effectief de verjaring in en moet niet terugbetalen. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

30 Schuld ontstaan na de beëindiging van de arbeidersovereenkomst en die geen betrekking heeft op de uitvoering van voornoemde overeenkomst. 10 jaar te rekenen vanaf de onverschuldigde betaling Voorbeeld: Een contractueel personeelslid heeft een contract t.e.m. 30 juni De CDVU wordt pas in september 2005 op de hoogte gebracht van het einde van het contract: de wedde van juli en augustus 2005 worden nog ten onrechte uitbetaald. De wedde van juli 2005 werd betaald op 28 juli De wedde van augustus 2005 werd betaald op 30 augustus De CDVU heeft 10 jaar om de onverschuldigde betaling terug te vorderen. wedde juli 2005: verjaart op 28 juli 2015 wedde augustus 2005 : verjaart op 30 augustus 2015 Betrokkene kan de verjaring voorlopig niet inroepen. Enkel een deurwaardersexploot stuit de verjaring. Berekening nettomaandwedde contractueel personeelslid

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 23.06.2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 28.07.2017 FOD BOSA - PERSOPOINT Handelsstraat 96 1040 BRUSSEL www.persopoint.be www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID Bijwerking van 28.07.2017 FOD BOSA PERSOPOINT Handelsstraat 96 1040 BRUSSEL www.persopoint.be www.wedden.fgov.be 1 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL WERKBONUS Bijwerking 04-02-2014 (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2 Wie

Nadere informatie

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL WERKBONUS FEDERAAL 14.02.2017 (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2008 inleiding...

Nadere informatie

WEDDEFICHE CONTRACTUELEN

WEDDEFICHE CONTRACTUELEN DIENST BETALINGEN WEDDEN WEDDEFICHE CONTRACTUELEN BIJWERKING VAN 27.09.2010 FOD FINANCIEN - THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN EN PENSIOENEN BETALING VAN DE WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL WEDDEFICHE

Nadere informatie

WEDDEFICHE CONTRACTUELEN

WEDDEFICHE CONTRACTUELEN DIENST BETALINGEN WEDDEN WEDDEFICHE CONTRACTUELEN BIJWERKING VAN 15.04.2007 FOD FINANCIEN - THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN EN PENSIOENEN BETALING VAN DE WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL WEDDEFICHE

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

WEDDEFICHE STATUTAIREN

WEDDEFICHE STATUTAIREN DIENST BETALINGEN WEDDEN WEDDEFICHE STATUTAIREN BIJWERKING VAN 15.01.2007 FOD FINANCIEN - THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN EN PENSIOENEN BETALING VAN DE WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL WEDDEFICHE STATUTAIREN

Nadere informatie

WEDDEFICHE STATUTAIREN

WEDDEFICHE STATUTAIREN DIENST BETALINGEN WEDDEN WEDDEFICHE STATUTAIREN BIJWERKING VAN 14.09.2010 FOD FINANCIEN - THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN EN PENSIOENEN BETALING VAN DE WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL WEDDEFICHE STATUTAIREN

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2014 Bijwerking van 05-09-2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel.. 2

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2013 Bijwerking van 14-08-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel.. 2

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2015 17 november 2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

WEDDEFICHE STATUTAIREN

WEDDEFICHE STATUTAIREN DIENST BETALINGEN WEDDEN WEDDEFICHE STATUTAIREN BIJWERKING VAN 19.10.2009 FOD FINANCIEN - THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN EN PENSIOENEN BETALING VAN DE WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL WEDDEFICHE STATUTAIREN

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2012 Bijwerking van 25-07-2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel..

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2013 Bijwerking van 25-04-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2012 9 november 2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

1. Wijziging codificatie CDVU

1. Wijziging codificatie CDVU Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 14 juli 2010 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2013 5 november 2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2017 30 november 2017 FOD BOSA PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage 2017... 3 Voorbeelden

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2016 21 november 2016 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2014 17 november 2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2016 BIJWERKING VAN 5.09.2016 FOD P&O PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 1 Berekening van de premie

Nadere informatie

BAREMA WEDDEN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN BAREME TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL

BAREMA WEDDEN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN BAREME TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL BAREMA WEDDEN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN BAREME S PERSONNEL CONTRACTUEL FEDERAAL FEDERAL 01-03-2012 (index) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2017 BIJWERKING VAN 28.08.2017 FOD P&O PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 1 Berekening van de premie

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

2.3 Het gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging

2.3 Het gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging Proces nr : Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 18-11-2010 Bureau KCE Initiële versie Werkinstructie nr: Eindejaarstoelage 1. Wettelijke basis Art. XI.III.4.4 RPPol; KB van 28-11-2008

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld. Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld. Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 1.1 Rechthebbenden 2 Definities 2.1 Volledige prestaties

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2016 Versie van 03-05-2016 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2017 Versie van 19-05-2017 FOD BOSA PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2017... 3 Vakantiegeld

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2015 Versie van 08-04-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2015...

Nadere informatie

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 27 september 2006 THESAURIE correspondentieadres Kuntslaan 30 1040 BRUSSEL Betalingen Wedden en Pensioenen Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn loonbrief?

Hoe lees ik mijn loonbrief? Hoe lees ik mijn loonbrief? Agenda 1. Het loon: basisbegrippen 2. Van barema naar brutoloon 3. Verschil statutair contractueel 4. Vast loon toelagen & vergoedingen 5. De timing van loonberekening en betaling

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ 2016-01 Uitgiftedatum 21-12-2016 ONDERWERP Eindejaarstoelage 2016 Veel gestelde vragen Antwoordelementen Dossierbeheerder

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL FISCALE FICHES 2012 Bijwerking van 25-04-2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 21-03-2011 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 03-09-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Schoollisting en salarisberekening: 1. Inleiding 2. Reglementering

Nadere informatie

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 27 mei 2010 THESAURIE correspondentieadres Kuntslaan 30 1040 BRUSSEL Betalingen Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2011 Bijwerking van 22-03-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2009 Bijwerking van 18-05-2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1.

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-043 datum : 2011-06-09 gewijzigd : 2014-01-21 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be FISCALE FICHES 2013 Bijwerking van 05-04-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave Versie van 18-12-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 1 juli 2014 Algemene administratie van de THESAURIE Betalingen Wedden Afz. : Kunstlaan 30 1040 Brussel Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

Samenvatting codificatie CDVU

Samenvatting codificatie CDVU Samenvatting codificatie CDVU Verloven en afwezigheden van korte duur Werkkalender in dagen/halve dagen met of zonder dagconstante TRT = 5 Supan / Csupan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 8α of Bα Pos 1 5 = 00000 Pos

Nadere informatie

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones.

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. Beste Leden, Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. In dit boekje vindt u de nieuwe weddenschalen voor het beroepsbrandweerpersoneel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ 2010-08 Uitgiftedatum 26-03-2010 ONDERWERP De berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Referenties

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Algemene Directie van de Materiële Middelen Directie van de Financiën Uitgiftenummer SSGPI-Sectie Steun-ID SSGPI Uitgiftedatum

Algemene Directie van de Materiële Middelen Directie van de Financiën Uitgiftenummer SSGPI-Sectie Steun-ID SSGPI Uitgiftedatum Federale Politie DIENSTNOTA Algemene Directie van de Materiële Middelen Directie van de Financiën Uitgiftenummer SSGPI-Sectie Steun-ID 35845-2006 SSGPI Uitgiftedatum 15-05-2006 Fritz Toussaintstraat 47

Nadere informatie

BERICHT Nr. 50 PP. Ber PP 50

BERICHT Nr. 50 PP. Ber PP 50 BERICHT Nr. 50 PP 14 december 2001 Overgang naar de euro Omzetting in euros van de in franken uitgedrukte bedragen die voorkomen in de reglementering PP en die nog niet omgezet zijn in de nieuwe munt 66e

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.2 : Inhouding voor sociale zekerheid Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Onderworpen personeelsleden 3 Personeel in het buitenland

Nadere informatie

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.028 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

SAMENVATTING CODIFICATIE VAN VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN

SAMENVATTING CODIFICATIE VAN VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN SAMENVATTING CODIFICATIE VAN VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN VAN KORTE DUUR WERKKALENDER IN DAGEN HALVE DAGEN MET OF ZONDER DAGCONSTANTE CTRT = 5 Supan / Csupan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 8α

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

De bijkomende vergoeding berekenen van een tijdelijk personeelslid met omstandigheidsverlof bij de bevalling van de partner

De bijkomende vergoeding berekenen van een tijdelijk personeelslid met omstandigheidsverlof bij de bevalling van de partner Vlaanderen is onderwijs & vorming De bijkomende vergoeding berekenen van een tijdelijk personeelslid met bij de bevalling van de partner 2 verschillende betaalsystemen Voltijds personeel Deeltijds personeel

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten

Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3310001 Instellingen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en

Nadere informatie

Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen

Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen Inhoud Inleiding Invloed op het pensioenrecht Deeltijdse diensten Onvolledige kalenderjaren Volledige loopbaanonderbreking (LO)

Nadere informatie

Versie DEEL X Titel III De inhouding voor de sociale zekerheid

Versie DEEL X Titel III De inhouding voor de sociale zekerheid Versie 04-03-2011 DEEL X Titel III De inhouding voor de sociale zekerheid 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Toepassingsgebied ratione personae 3. De bijdragen 3.1 De werkgeversbijdrage 3.2

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.2 : Begrafenisvergoeding Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke grondslagen 2 Toepassingsgebied 3 Begunstigden 4

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Wie zijn wij? Wat doen wij? Hoe leven wij? 1. Loopbaan 2. Evaluatie 3. Arbeidsregeling 4. Bezoldiging en voordelen 5. Vorming 6. Welzijn En u? Vraag en

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Vanaf 1.1.2014 wijzigt de wetgeving in verband met het ziekteverlof van contractuele personeelsleden*.

Vanaf 1.1.2014 wijzigt de wetgeving in verband met het ziekteverlof van contractuele personeelsleden*. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 7 februari 2014 Algemene administratie van de THESAURIE Betalingen Wedden Afz. : Kunstlaan 30 1040 Brussel Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN.

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. (voorlopige versie, 22 februari 2011) in 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag / / 103 Wettelijke feestdag of vervangdag

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING Vanaf 1 januari 2013 0 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2013) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN...

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Nota. bericht van. uw kenmerk. Bijlage(n) ons kenmerkk. Mevrouw, gov.be

Nota. bericht van. uw kenmerk. Bijlage(n) ons kenmerkk. Mevrouw, gov.be Brussel, 12 mei 2017 Afz.: Handelsstraat 96,, 1040 Brussel Nota aan de Ordonnateurss uw bericht van uw kenmerk ons kenmerkk Bijlage(n) Jobstudenten vanaf 1.1.2017 2 de aanpassing Mevrouw, mijnheer de Ordonnateur

Nadere informatie