FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL"

Transcriptie

1 FISCALE FICHES 2011 Bijwerking van FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

2 INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche Loonfiche Loonfiche Loonfiche Loonfiche Loonfiche

3 LOONFICHE INKOMSTENJAAR 2010 AANSLAGJAAR N 2. Datum indienst vertrek: 3. Schuldenaar van de inkomsten 5. Gezinstoestand 9. a) Bezoldigingen (1): GEGEVENS DEPARTEMENT OF INSTELLING Echt. Kind. Andere Diverse 6. Burg. Stand: c) Voordelen van alle aard (2): Aard: 4. Afzender: FOD Financiën Thesaurie Wedden Kunstlaan Brussel Geadresseerde: 8. Identificatienummer: Stamnummer: Bedrag (in Euro) d) TOTAAL (9a + 9c) Afzonderlijk belastbare inkomsten: a) Vervroegd vakantiegeld 251 b) Achterstallen 252 c) Opzeggingsvergoedingen PRIVE-PC: Bedrag van de tussenkomst van de werkgever: Bijdrage in de reiskosten: a) Openbaar gemeenschappelijk vervoer Ter beschikking gesteld b) Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer: voertuig kilometeraantal: c) Ander vervoermiddel d) TOTAAL: (a + b + c) Inhoudingen voor aanvullend pensioen: a) gewone bijdragen en premies Bedrijfsvoorheffing: 286 SPECIMEN 21. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Overheidspersoneel zonder arbeidsovereenkomst (3): 290 ja 23. Inlichtingen: a) Verplaatsingen met de fiets: Km Totale vergoeding: b) Eigen kosten van de werkgever: Bijkomende informatie kan verkregen worden bij: Contactpersoon: Tel: Website : Fax:

4 Wat Loonfiche waarop de inkomsten voor loon- en weddetrekkenden vermeld worden. Vak 1 NUMMERING VAN DE FICHES Elke fiche krijgt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). Vak 2 DATUM VAN INDIENSTTREDING EN VERTREK Dit vak wordt enkel ingevuld indien de werknemer in 2010 in of uit dienst is getreden. Vak 3 SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN = het departement/instelling waarvoor de CDVU - Wedden de inkomsten betaald heeft Vak 4 GEADRESSEERDE = diegene die de belastbare inkomsten heeft verkregen 4

5 Vak 5 GEZINSTOESTAND Echt Kind. Andere Diverse (ECHT) = uw gezinstoestand op 1 januari 2011 DE VERKRIJGER VAN DE CODE OP DE FISCALE FICHE INKOMSTEN is alleenstaand 0 is getrouwd of wettelijk samenwonend en de partner: heeft persoonlijke beroepsinkomsten 1 heeft geen beroepsinkomsten 2 heeft enkel pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten 2 117,00 EUR netto per maand heeft enkel persoonlijke beroepsinkomsten, andere dan pensioenen, renten of ermee 3 gelijkgestelde inkomsten 195,00 EUR netto per maand heeft enkel pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten die 3 tussen 117,00 EUR en 390,00 EUR netto per maand bedragen (KIND) = het aantal kinderen dat u op 1 januari 2011 ten laste hebt! Een gehandicapt kind ten laste telt voor 2. (ANDERE) = het aantal andere personen u naast de echtgenoot en de kinderen op 1 januari 2011 ten laste hebt! Een gehandicapte persoon ten laste telt voor 2. 5

6 (DIVERSE) Indien u op 1 januari 2011 ofwel een niet hertrouwde weduwnaar of weduwe bent met één of meer kinderen ten laste ofwel een ongehuwde vader of moeder bent met één of meer kinderen ten laste wordt hier de letter X vermeld. Vak 6 BURGERLIJKE STAND = uw burgerlijke staat op 1 januari 2011 DE VERKRIJGER VAN DE INKOMSTEN IS alleenstaand getrouwd of wettelijk samenwonend weduwnaar of weduwe gescheiden gescheiden van tafel en bed feitelijk gescheiden CODE OP DE FISCALE FICHE O G W E E S Vak 8 IDENTIFICATIENUMMER INDIEN U ALS DE VERKRIJGER VAN DE INKOMSTEN gedomicilieerd is in België niet gedomicilieerd is in België Stamnummer FISCALE FICHE uw rijksregisternummer of, bij gebrek daaraan, uw geboortedatum - uw Kruispuntbanknummer, of - uw fiscaal identificatienummer (FIN) dat door het land waar u verblijft is toegekend, of bij gebrek daaraan - uw geboortedatum Uw stamnummer bij de CDVU gevolgd door de budgettaire aanrekening van de betaling STAMNUMMER Uw stamnummer bij de CDVU gevolgd door de budgettaire aanrekening van de betalingen. 6

7 Vak 9 Betreft de bezoldigingen (a) en de voordelen van alle aard (c) Het totaal van deze twee rubrieken komt overeen met het totale bedrag (d) van de bezoldigingen. a) BEZOLDIGINGEN = uw belastbare brutobezoldigingen (wedden, eindejaarstoelage, vakantiegeld, uitzonderlijke prestaties enz.) Belastbare brutobezoldigingen = het brutobedrag van de bezoldigingen verminderd met de persoonlijke sociale bijdragen (met uitsluiting van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid) c) VOORDELEN VAN ALLE AARD HET VOORDEEL VAN ALLE AARD VLOEIT VOORT UIT een lening huisvesting het kosteloos of tegen verwarming gunstige voorwaarden verlichting toekennen van voeding een voertuig de tussenkomst van de werkgever in de aankoopprijs door de werknemer van een geheel van PC, randapparatuur en printer en internetaansluiting de kosteloze terbeschikkingstelling door de werkgever van een pc en/of internetaansluiting voor persoonlijke doeleinden andere dan de hierboven vermelde voordelen CODE OP DE FISCALE FICHE L H Verw Verl Voed Auto PC1 PC2 DIV De codes kunnen gecombineerd worden. = het belastbaar bedrag van de voordelen van alle aard dat u als werknemer verkregen hebt wordt vermeld d) TOTAAL BEZOLDIGINGEN (CODE 250) = het totaal van de inkomsten van vak 9a en 9c 7

8 Vak 11 AFZONDERLIJK BELASTBARE INKOMSTEN a) VERVROEGD VAKANTIEGELD (CODE 251) = vervroegd vakantiegeld dat betrekking heeft op prestaties uitgeoefend in 2010 en dat uitbetaald werd in 2010 b) ACHTERSTALLEN (CODE 252) = achterstallen die uitbetaald werden in 2010 maar die betrekking hebben op de periode vóór 2010 c) OPZEGGINGSVERGOEDINGEN (CODE 253) = het bedrag dat betaald wordt bij het ontslag van een contractuele werknemer als een wettelijke opzegtermijn niet kan gerespecteerd worden of als er geen dwingende reden is voor het ontslag Vak 16 PRIVE-PC (CODE 240) = bedrag van de tussenkomst van de werkgever in de aankoopprijs die door de werknemer wordt betaald voor het verkrijgen van een nieuwe PC, met of zonder randapparatuur, een internetaansluiting of abonnement, vanaf Maximumbedrag: 760,00 Vak 17 BIJDRAGE IN DE REISKOSTEN a) OPENBAAR GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER Bedoeld vervoer: de tussenkomst van de werkgever in de reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling met trein, tram, bus, metro en elk ander voermiddel dat wordt ingezet door de openbare vervoermaatschappijen, zoals de NMBS, de MIVB, TEC, DE LIJN Bedrag = het jaarlijks bedrag van de vergoeding toegekend door de werkgever, die betrekking heeft op de betaling of terugbetaling van kosten voor woonwerk - verplaatsingen met het gemeenschappelijk openbaar vervoer b) GEORGANISEERD GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER Bedoeld vervoer : het gaat hier over het gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden met elk voertuig dat geschikt is voor het vervoer van minimum 2 personen Bedrag = het totale jaarbedrag van de vergoeding die de werkgever toekent aan de werknemer die het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer gebruikt voor het geheel of een gedeelte van zijn verplaatsingen van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling 8

9 C) ANDER VERVOERMIDDEL Bedoeld vervoer: alle vervoerswijzen andere dan het gemeenschappelijk openbaar vervoer het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer Bedrag = het totale jaarbedrag van de vergoeding die de werkgever heeft toegekend als betaling of terugbetaling van de kosten voor de verplaatsingen van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling, afgelegd met een ander vervoermiddel dan: het gemeenschappelijk openbaar vervoer, of het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer Ter beschikking gestelde voertuigen: wanneer de verplaatsing vanaf de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling gebeurt met een door de werkgever kosteloos of tegen voordelige voorwaarden ter beschikking gesteld voertuig, moet de waarde van het voordeel van alle aard dat daaruit voortvloeit hier eveneens worden vermeld, in de mate dat het voertuig niet voor georganiseerd gemeenschappelijk vervoer wordt gebruikt. Ter beschikking gesteld voertuig Kilometeraantal Wordt alleen ingevuld in geval van persoonlijk gebruik van een voertuig dat kosteloos of tegen voordelige voorwaarden door de werkgever aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld. d. TOTAAL (CODE 254) = het totaal van de bedragen opgenomen in vak 16 a, b en c Vak 18 INHOUDINGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN (CODE 285) 9

10 Vak 20 BEDRIJFSVOORHEFFING (CODE 286) = het bedrag van de bedrijfsvoorheffing Er zijn 4 mogelijkheden: a) Als er maar één fiscale fiche is, zal de volledige bedrijfsvoorheffing vermeld worden op deze fiche. b) Er is een fiche en De bedrijfsvoorheffing wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche c) Er is een fiche en De voorheffing wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche d) Er is een fiche , en De bedrijfsvoorheffing wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er dan nog een saldo is, op de fiche BIJZONDERE BIJDRAGE SOCIALE ZEKERHEID (CODE 287) Vak 21 = het bedrag van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid voor de wedde van januari 2010 tot en met december 2010 Er zijn 4 mogelijkheden: a) Als er maar slechts één fiscale fiche is zal de volledige bijzondere bijdrage vermeld worden op deze fiche. b) Er is een fiche en De bijzondere bijdrage wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche c) Er is een fiche en De bijzondere bijdrage wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche

11 d) Er is een fiche , en De bijzondere bijdrage wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er dan nog een saldo is, op de fiche Vak 22 STATUTAIR PERSONEEL ZONDER ARBEIDSOVEREENKOMST (CODE 290) Als u statutair, stagiair of tijdelijk werknemer bij de Staat bent, wordt dit vak aangekruist gevolgd door de vermelding ja. Als u contractueel werknemer bij de Staat bent wordt er niets vermeld. Als u in de loop van het jaar zowel contractueel als statutair werknemer was, wordt het vak ja ook aangekruist. Vak 23 ALLERLEI INLICHTINGEN a) VERPLAATSINGEN MET DE FIETS Betreft enkel de fietsverplaatsingen van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling waarvoor een kilometervergoeding werd toegekend. Km = het aantal kilometers van 2010 Totale vergoeding = het totale jaarbedrag van de jaarlijks toegekende vergoeding met inbegrip van het vrijgestelde gedeelte van die vergoeding b) EIGEN KOSTEN VAN DE WERKGEVER Eigen kosten + vervoerkosten 11

12 LOONFICHE VERVANGINGSINKOMEN (Ziekte en invaliditeitsverzekering) JAAR N 3. Schuldenaar van de inkomsten GEGEVENS DEPARTEMENT OF INSTELLING 4. Afzender: FOD Financiën Thesaurie Wedden Kunstlaan Brussel Geadresseerde: 8. Identificatienummer: Stamnummer: BEDRAG (in Euro) 10. Uitkeringen (1) 266, Afzonderlijk belastbare achterstallen (1) 268, Negatief saldo (1)(2): 14. Bedrijfsvoorheffing 286,.. SPECIMEN 15. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 287,.. (1) Brutobedrag verminderd met de aftrekbare sociale bijdragen (2) Zie belangrijk bericht aan de verkrijgers van de inkomsten op de keerzijde Bijkomende informatie kan verkregen worden bij: Contactpersoon: Tel: Website : Fax:

13 Wat Loonfiche waarop de vervangingsinkomsten vermeld worden ingeval van disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld kleiner dan 100% van de activiteitswedde. Vak 1 NUMMERING VAN DE FICHES Elke fiche ontvangt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). Vak 3 SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN = het departement/instelling waarvoor de Thesaurie-Wedden de inkomsten betaald heeft Vak 4 GEADRESSEERDE = diegene die de belastbare inkomsten verkregen heeft Vak 8 IDENTIFICATIENUMMER INDIEN U ALS DE VERKRIJGER VAN DE INKOMSTEN gedomicilieerd is in België niet gedomicilieerd is in België FISCALE FICHE uw rijksregisternummer of, bij gebrek daaraan, uw geboortedatum - uw Kruispuntbanknummer, of - uw fiscaal identificatienummer (FIN) dat door het land waar u verblijft is toegekend, of bij gebrek daaraan - uw geboortedatum STAMNUMMER Uw stamnummer bij de CDVU gevolgd door de budgettaire aanrekening van de betalingen. Vak 10 ZIEKTE-UITKERINGEN (CODE 266) = het brutobelastbaar bedrag van de uitkeringen voor ziekte bij disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld van minder dan 100% van de activiteitswedde 13

14 Vak 11 AFZONDERLIJK BELASTBARE ACHTERTALLEN (CODE 268) = het brutobelastbaar bedrag van de uitkeringen voor ziekte gedurende het inkomstenjaar maar dat betrekking heeft op één of meer voorafgaande jaren. Vak 13 NEGATIEF SALDO Wordt niet gebruikt door de CDVU Vak 14 BEDRIJFSVOORHEFFING (CODE 286) = het bedrag van de bedrijfsvoorheffing Er zijn 3 mogelijkheden: a) Als er maar één fiscale fiche is, zal de volledige bedrijfsvoorheffing vermeld worden op deze fiche. b) Er is een fiche en De bedrijfsvoorheffing wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche c) Er is een fiche , en De bedrijfsvoorheffing wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er dan nog een saldo is, op de fiche

15 Vak 15 BIJZONDERE BIJDRAGE SOCIALE ZEKERHEID (CODE 287) = het bedrag van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid voor de wedde van januari 2010 tot en met december 2010 Er zijn 3 mogelijkheden: a) Als er maar slechts één fiscale fiche is zal de volledige bijzondere bijdrage vermeld worden op deze fiche. b) Er is een fiche en De bijzondere bijdrage wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche c) Er is een fiche , en De bijzondere bijdrage wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er dan nog een saldo is, op de fiche

16 LOONFICHE VERVANGINGSINKOMSTEN JAAR N 3. Schuldenaar van de inkomsten 5. Gezinstoestand GEGEVENS DEPARTEMENT OF INSTELLING Echt. Kind. Andere Diverse 6. Burg. Stand: 10. Uitkeringen naar aanleiding van: a) Ziekte- of invaliditeit: (dagen) b) Beroepsziekte of arbeidsongeval: (dagen) 4. Afzender: FOD Financiën Thesaurie Wedden Kunstlaan Brussel Geadresseerde: 8. Identificatienummer: Stamnummer: c) Andere 271 Bedrag (in Euro) 269,.. 270,..,.. e) Afzonderlijk belastbare achterstallen van sub a tot c bedoelde uitkeringen 272, Inhoudingen voor aanvullend pensioen: a) Gewone bijdragen en premies: 285, Bedrijfsvoorheffing 286,.. SPECIMEN 13. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 287,.. Bijkomende informatie kan verkregen worden bij: Contactpersoon: Tel: Website : Fax:

17 Wat Loonfiche waarop volgende vervangingsinkomsten vermeld worden: disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld gelijk aan 100% van de laatste activiteitswedde ziekteverlof contractuelen 2 de, 3 de en 4 de week prepensioen premie halftijdse uitdiensttreding disponibiliteit ambtsontheffing Vak 1 NUMMERING VAN DE FICHES Elke fiche krijgt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). Vak 3 SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN = het departement/instelling waarvoor de CDVU - Wedden de inkomsten betaald heeft Vak 4 GEADRESSEERDE = diegene die de belastbare inkomsten heeft verkregen 17

18 Vak 5 GEZINSTOESTAND Echt Kind. Andere Diverse H (ECHT) = uw gezinstoestand op 1 januari 2010 DE VERKRIJGER VAN DE CODE OP DE FISCALE FICHE INKOMSTEN is alleenstaand 0 is getrouwd of wettelijk samenwonend en de partner: heeft persoonlijke beroepsinkomsten 1 heeft geen beroepsinkomsten 2 heeft enkel pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten 2 117,00 EUR netto per maand heeft enkel persoonlijke beroepsinkomsten, andere dan pensioenen, renten of ermee 3 gelijkgestelde inkomsten 195,00 EUR netto per maand heeft enkel pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten die 3 tussen 117,00 EUR en 390,00 EUR netto per maand bedragen (KIND) = het aantal kinderen dat u op 1 januari 2011 ten laste hebt! Een gehandicapt kind ten laste telt voor 2. (ANDERE) = het aantal andere personen u naast de echtgenoot en de kinderen op 1 januari 2011 ten laste hebt! Een gehandicapte persoon ten laste telt voor 2. 18

19 (DIVERSE) Indien u op 1 januari 2011 ofwel een niet hertrouwde weduwnaar of weduwe bent met één of meer kinderen ten laste ofwel een ongehuwde vader of moeder bent met één of meer kinderen ten laste wordt hier de letter X vermeld. Vak 6 BURGERLIJKE STAND = uw burgerlijke staat op 1 januari 2011 DE VERKRIJGER VAN DE INKOMSTEN IS alleenstaand getrouwd of wettelijk samenwonend weduwnaar of weduwe gescheiden gescheiden van tafel en bed feitelijk gescheiden CODE OP DE FISCALE FICHE O G W E E S Vak 8 IDENTIFICATIENUMMER INDIEN U ALS DE VERKRIJGER VAN DE INKOMSTEN gedomicilieerd is in België niet gedomicilieerd is in België FISCALE FICHE uw rijksregisternummer of, bij gebrek daaraan, uw geboortedatum - uw Kruispuntbanknummer, of - uw fiscaal identificatienummer (FIN) dat door het land waar u verblijft is toegekend, of bij gebrek daaraan - uw geboortedatum STAMNUMMER Uw stamnummer bij de CDVU gevolgd door de budgettaire aanrekening van de betalingen. 19

20 Vak 10 UITKERINGEN NAAR AANLEIDING VAN : a) ZIEKTE OF INVALIDITEIT (CODE 269) = uitkeringen wegens ziekte voor statutairen: disponibiliteit ziekte wachtgeld gelijk aan 100% van de laatste activiteitswedde contractuelen: periode ziekte 2 de, 3 de en 4 de week Het aantal dagen wordt nooit vermeld. b) BEROEPSZIEKTE OF ARBEIDSONGEVAL (CODE 270) = uitkeringen wegens arbeidsongeval Het aantal dagen wordt nooit vermeld. c) ANDERE GEBEURTENISSEN (CODE 270) de premie van de halftijdse vervroegde uitdiensttreding met premie prepensioen d) AFZONDERLIJK BELASTBARE ACHTERSTALLEN (CODE 272) = achterstallen voor de vorige jaren voor punten a), b) en c) Vak 11 INHOUDINGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN (CODE 285) = inhoudingen of bijdragen groepsverzekering 20

21 Vak 12 BEDRIJFSVOORHEFFING (CODE 286) = het bedrag van de bedrijfsvoorheffing Er zijn 3 mogelijkheden: a) Als er maar één fiscale fiche is, zal de volledige bedrijfsvoorheffing vermeld worden op deze fiche. b) Er is een fiche en De voorheffing wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche c) Er is een fiche , en De bedrijfsvoorheffing wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er dan nog een saldo is, op de fiche Vak 13 BIJZONDERE BIJDRAGE SOCIALE ZEKERHEID (CODE 287) = het bedrag van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid voor de wedde van januari 2010 tot en met december 2010 Er zijn 3 mogelijkheden: a) Als er maar slechts één fiscale fiche is zal de volledige bijzondere bijdrage vermeld worden op deze fiche. b) Er bestaat een fiche en De bijzondere bijdrage wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche c) Er bestaat een fiche , en De bijzondere bijdrage wordt als volgt verdeeld: op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er een saldo is, op de fiche tot het belastbaar bedrag van deze fiche, en als er dan nog een saldo is, op de fiche

22 ATTEST JAAR N 2. Dienst die het attest heeft uitgereikt: GEGEVENS DEPARTEMENT OF INSTELLING 3. Afzender: FOD Financiën Thesaurie Wedden Kunstlaan Brussel Geadresseerde: 4. Nationaal Nr, FIN, of geboortedatum: 5. Burgerlijke stand: 6. Jaar van betaling of toekenning van de onrechtmatig betaalde sommen: 7. Inlichtingen betreffende de onrechtmatig betaalde sommen: FICHE Identificatieletter Identificatiecode / T 250 B 251 X 252 Y 253 V 254 E 269 L 270 G 271 W 272 K 266 F 268 Bedrag (in Euro) SPECIMEN Ab 217 Cb 224 Rb AARD VAN DE INKOMSTEN BEDRAG Fax: Website : Bijkomende informatie kan verkregen worden bij: Contactpersoon: Tel: 22

23 Wat Loonfiche die een fiche , , of van een voorgaand jaar wijzigt. Jaar = jaar waarin de herziening heeft plaatsgehad Vb: een betaling van het jaar 2008 werd herzien in 2010 op de fiche zal het jaar 2010 vermeld worden. Vak 1 NUMMERING VAN DE FICHES Elke fiche krijgt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). Vak 2 DIENST DIE HET ATTEST HEEFT UITGEREIKT = het departement/instelling waarvoor de CDVU - Wedden de inkomsten betaald heeft Vak 3 GEADRESSEERDE = diegene die de belastbare inkomsten heeft verkregen 23

24 Vak 4 IDENTIFICATIENUMMER INDIEN U ALS DE VERKRIJGER VAN DE INKOMSTEN gedomicilieerd is in België niet gedomicilieerd is in België FISCALE FICHE uw rijksregisternummer of, bij gebrek daaraan, uw geboortedatum - uw Kruispuntbanknummer, of - uw fiscaal identificatienummer (FIN) dat door het land waar u verblijft is toegekend, of bij gebrek daaraan - uw geboortedatum Vak 5 BURGERLIJKE STAND = uw burgerlijke staat op 1 januari 2011 DE VERKRIJGER VAN DE INKOMSTEN IS alleenstaand getrouwd of wettelijk samenwonend weduwnaar of weduwe gescheiden gescheiden van tafel en bed feitelijk gescheiden CODE OP DE FISCALE FICHE O G W E E S Vak 6 JAAR VAN DE BETALING OF TOEKENNING VAN DE SCHULDEN = het jaar waarvoor een herziening gebeurde Vb: een betaling van het jaar 2008 werd herzien in 2010 het jaar 2008 wordt vermeld. 24

25 Vak 7 INLICHTINGEN BETREFFENDE DE SCHULDEN Deze inlichtingen betreffen: de fiche die gewijzigd moet worden, hetzij , , , en / of de letter of de identificatiecode die overeenstemt met de oorspronkelijke letter of identificatiecode van het ten onrechte betaalde bedrag het belastbaar bedrag dat ten onrechte betaald werd voor het herziene jaar Fiche T 250 Belastbaar bedrag van de gewone bezoldigingen B 251 Belastbaar bedrag van het vervroegd vakantiegeld X 252 Belastbaar bedrag van de achterstallen voorafgaande jaren Y 253 Belastbaar bedrag van de opzeggingsvergoeding V 254 Belastbaar bedrag van de bijdrage in de reiskosten Fiche / inkomsten van vóór < inkomsten vanaf > of = E 269 Belastbaar bedrag van de vervangingsinkomsten ziekte of invaliditeit: disponibiliteit wegens ziekte met wachtgeld = 100% vergoeding ziekte 2 de, 3 de en 4 de week contractuelen L 270 Belastbaar bedrag vergoeding arbeidsongeval G 271 Belastbaar bedrag vervangingsinkomsten anderen dan hierboven vermeld W 272 Belastbaar bedrag achterstallen voorgaande jaren bedoeld in E, L, G Fiche K 266 Belastbaar bedrag van de wettelijke vergoedingen inzake blijvende ongeschiktheid F 268 Belastbaar bedrag achterstallen voorgaande jaren bedoeld in K Fiche Aa 217 Belastbaar bedrag van de wettelijke vergoedingen inzake blijvende ongeschiktheid Cb 224 Belastbaar bedrag achterstallen voorgaande jaren bedoeld in Aa Rb 226 Belastbaar bedrag omzettingsrente van als renten geldende kapitalen 25

26 LOONFICHE JAAR N 3. Schuldenaar van de inkomsten GEGEVENS DEPARTEMENT OF INSTELLING 4. Afzender: FOD Financiën Thesaurie Wedden Kunstlaan Brussel Geadresseerde: 8. Identificatienummer: Stamnummer: 9. BELASTBARE INKOMSTEN BETAALD OF TOEGEKEND AAN RIJKSINWONERS a) Presentiegelden : b) Prijzen : Toegekend bedrag :. c) Subsidies : Toegekend bedrag :. d) Renten of pensioenen zonder beroepskarakter: Vrijstelling:. Vrijstelling:. e) Vergoeding uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding 12. BEDRIJFSVOORHEFFING SPECIMEN Bijkomende informatie kan verkregen worden bij: Bedrag (in Euro),...,..,..,..,..,.. Contactpersoon: Tel: Website : Fax:

27 Wat Fiche waarop presentiegelden met een beroepskarakter vermeld worden. Vak 1 NUMMERING VAN DE FICHES Elke fiche krijgt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). Vak 3 SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN = het departement/instelling waarvoor de CDVU - Wedden de inkomsten betaald heeft Vak 4 GEADRESSEERDE = diegene die de belastbare inkomsten heeft verkregen 27

28 Vak 8 IDENTIFICATIENUMMER INDIEN U ALS DE VERKRIJGER VAN DE INKOMSTEN gedomicilieerd is in België niet gedomicilieerd is in België FISCALE FICHE uw rijksregisternummer of, bij gebrek daaraan, uw geboortedatum - uw Kruispuntbanknummer, of - uw fiscaal identificatienummer (FIN) dat door het land waar u verblijft is toegekend, of bij gebrek daaraan - uw geboortedatum STAMNUMMER Uw stamnummer bij de CDVU gevolgd door de budgettaire aanrekeningscode van de betalingen. Vak 9 BELASTBARE INKOMSTEN BETAALD OF TOEGEKEND AAN RIJKSINWONERS a) PRESENTIEGELDEN = baten met beroepskarakter voor diegenen die ze ontvangen Bedrag = het brutobelastbaar bedrag van de presentiegelden Vak 12 BEDRIJFSVOORHEFFING = het totale bedrag van de bedrijfsvoorheffing die op de betaalde inkomsten werkelijk werd ingehouden en van de bedrijfsvoorheffing die eventueel door de schuldenaar van de inkomsten werd gedragen en die begrepen is in het brutobelastbaar bedrag van de inkomsten 28

29 LOONFICHE (COMMISSIES, ERELONEN, enz.) 1. N 2. Jaar: 3. Schuldenaar van de inkomsten 4. Aard GEGEVENS DEPARTEMENT OF INSTELLING a) Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno s, enz.: b) Erelonen of vacatiegelden: 3. Afzender: FOD Financiën Thesaurie Wedden Kunstlaan Brussel Geadresseerde: c) Voordelen van alle aard (aard:..): d) Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger: e) Totaal (zie ook litt. f): f) Indien het onder litt. e ingevulde bedrag niet overeenstemt met het bedrag dat in het in vak 2 vermelde jaar werd uitbetaald, vermeld dan hiernaast het bedrag dat werkelijk in dat jaar is uitbetaald: 5. Commentaar: SPECIMEN Bedrag (in Euro) Bijkomende informatie kan verkregen worden bij: Contactpersoon: Tel: Website : Fax:

30 Wat Fiche waarop kosten gedaan door de werkgever en die voor de genieters ervan beroepsinkomsten vertegenwoordigen, worden vermeld. Vak 1 NUMMERING VAN DE FICHES Elke fiche krijgt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). Vak 2 JAAR = jaar waarin de inkomsten werden toegekend Vak 3 SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN = het departement/instelling waarvoor de CDVU - Wedden de inkomsten betaald heeft Vak 3 GEADRESSEERDE = de persoon die de belastbare inkomsten verkregen heeft Vak 4 AARD d) KOSTEN GEDAAN VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGER = het bedrag van de kosten die voor rekening van de verkrijger werden gedaan of werkelijk ten laste werden genomen. 30

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2009 Bijwerking van 18-05-2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL FISCALE FICHES 2012 Bijwerking van 25-04-2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be FISCALE FICHES 2013 Bijwerking van 05-04-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

24-04-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL

24-04-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL FISCALE FICHES 2015 Bijwerking van 24-04-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche 281.12..15 3.

Nadere informatie

24-03-2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL

24-03-2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL FISCALE FICHES 2014 Bijwerking van 24-03-2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche 281.28..15 3.

Nadere informatie

FISCALE FICHES Bijwerking van FOD BOSA PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL

FISCALE FICHES Bijwerking van FOD BOSA PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL FISCALE FICHES 2017 Bijwerking van 03-04-2017 FOD BOSA PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche 281.12..15 3. Loonfiche 281.18..20

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-ID 91949-2007 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 14-05-2007

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2012-879 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 27-04-2012 Geadresseerden

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI- ID 189259-2009 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 07-05-2009 Fax 02

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

Algemene Directie van de Materiële Middelen Directie van de Financiën Uitgiftenummer SSGPI-Sectie Steun-ID SSGPI Uitgiftedatum

Algemene Directie van de Materiële Middelen Directie van de Financiën Uitgiftenummer SSGPI-Sectie Steun-ID SSGPI Uitgiftedatum Federale Politie DIENSTNOTA Algemene Directie van de Materiële Middelen Directie van de Financiën Uitgiftenummer SSGPI-Sectie Steun-ID 35845-2006 SSGPI Uitgiftedatum 15-05-2006 Fritz Toussaintstraat 47

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2013-852 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 26-04-2013 Geadresseerden

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan, 145 A DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2016/152 www.ssgpi.be Uitgiftedatum 31-03-2016 Geadresseerden

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Top. Vervangingsinkomsten. Ink AJ , ,00

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Top. Vervangingsinkomsten. Ink AJ , ,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Ink AJ 2016 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink AJ 2016 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN

Nadere informatie

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) ALGEMEEN

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) ALGEMEEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 5 december 2013 Algemene administratie van de THESAURIE Betalingen Wedden Afz. : Vermeld het adres van uw dienst Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 23.06.2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN INDIVIDUELE FICHE 281.

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN INDIVIDUELE FICHE 281. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

1. Wijziging codificatie CDVU

1. Wijziging codificatie CDVU Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 14 juli 2010 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN INDIVIDUELE FICHE 281.

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN INDIVIDUELE FICHE 281. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2006) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 3. VERMINDERINGEN OM ANDERE REDENEN... 6 3.1. VERMINDERING

Nadere informatie

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 27 september 2006 THESAURIE correspondentieadres Kuntslaan 30 1040 BRUSSEL Betalingen Wedden en Pensioenen Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING Vanaf 1 januari 2013 0 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2013) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN...

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS Bijlage bij het koninklijk besluit van 5 december 2011 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn om

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2008 inleiding...

Nadere informatie

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2008 (Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 3 december 2009 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn om

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN INDIVIDUELE FICHE 281.

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN INDIVIDUELE FICHE 281. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 december 2014 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Directie 3/2 AAF/2008-0933 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 6 januari 2009 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 27 mei 2010 THESAURIE correspondentieadres Kuntslaan 30 1040 BRUSSEL Betalingen Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 4 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 5 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 5 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.18 *

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1)

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1) KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Eenmalige premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Jaarlijkse premie... 4 Jaarlijkse premie/ maaltijdcheques... 4 Ecocheques... 4 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

Nota. natura Eigen. afspraken. bericht van. Bijlage(n) uw kenmerk. ons kenmerkk. gov.be Eddy DE

Nota. natura Eigen. afspraken. bericht van. Bijlage(n) uw kenmerk. ons kenmerkk. gov.be Eddy DE Brussel, 1 december 2016 Afz.: Handelsstraat 96,, 1040 Brussel Nota aan de Ordonnateurss uw bericht van uw kenmerk ons kenmerkk Bijlage(n) Opmaak fiches 281.10: Vergoeding toegekend voor woon-werkverkeerr

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Paritair Comité voor de casinobedienden

Paritair Comité voor de casinobedienden 2170000 Paritair Comité voor de casinobedienden kledingsfonds... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 1976... 2 Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers... 3 Collectieve

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-ID 214486-2010 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 18-01-2010 Fax 02

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie