Professioneel opdrachtgeverschap bij Schiphol Erik Diks en Leo Schunck

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professioneel opdrachtgeverschap bij Schiphol Erik Diks en Leo Schunck"

Transcriptie

1 Professioneel opdrachtgeverschap bij Schiphol Erik Diks en Leo Schunck Congres 2011 Samenwerken aan FM

2 Professioneel opdrachtgeverschap als basis voor succesvolle samenwerking Erik Diks (Schiphol) & Leo Schunck (Twynstra Gudde) 2

3 Inleiding Introductie Stellingen Wat is professioneel opdrachtgeverschap Acht bouwstenen voor professioneel opdrachtgeverschap Case Schiphol Lessons learned 3

4 Introductie Wat is het doel: Het belang van professioneel opdrachtgeverschap (PO) als basis voor een succesvolle samenwerking met partners Wie zijn wij? Toelichting presentatie: Korte toelichting Schiphol Belang van PO-traject 4

5 Stelling 1 Professioneel opdrachtgever zijn en blijven is een cruciale randvoorwaarde voor succesvolle samenwerking en een succesvolle sourcing strategie! 5

6 Stelling 2, 3 en 4 Professioneel opdrachtgeverschap is een thema waar wij ons bewust mee bezig houden Het inrichten van stuurmechanismen voor voldoende grip op de samenwerking is voor contractmanagement essentieel! De mensfactor is bepalend voor het slagen van professioneel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap 6

7 Wat is professioneel opdrachtgeverschap? Professioneel opdrachtgeverschap zorgt voor samenhang en de relaties tussen vraag (demand) en aanbod (supply) De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het geleverde resultaat. Dit betekent een bewuste keuze uit de mogelijke vormen van keteninrichting, alsmede een duidelijke markering van de eigen rol in het gehele proces Professioneel opdrachtgeverschap omvat alle processen, taken en verantwoordelijkheden die in een organisatie noodzakelijk zijn om als opdrachtgever sturing te geven aan de dienstverlening van de opdrachtnemer De kern van professioneel opdrachtgeverschap: het inrichten, het organiseren en het optimaliseren van de keten binnen en tussen organisaties met als doel om op een kostenverantwoordelijke wijze, toegevoegde waarde voor de uiteindelijke klant te creëren 7

8 Acht bouwstenen voor professioneel opdrachtgeverschap Voorsprong door sturing en beheersing van de keten 3. Proces 8. Cultuur 2. Ketenstrategie 4. Structuur 1. Business Strategie 7. Leiderschap 5. Besturing 6. Competenties 8

9 9 Case Schiphol

10 Asset Management Schiphol; factsheet Facts: 220 medewerkers Zes afdelingen 40 mio per jaar onderhoud en hard service 20 mio nieuwbouw en grote projecten van liften tot landingsbanen Diverse programma s onder andere energie, duurzaamheid en watermanagement et cetera Facility s (20 mio per jaar) Percelen in scope Europese aanbesteding: 1. Vluchtafhandeling 2. Vliegtuigafhandeling 3. Bereikbaarheid 4. Periferie 5. Terminal Complex 6. Transport van water en gas 7. Transport van elektriciteit 8. Gebouwgebonden installaties 10

11 Historie Schiphol Lessons learned vanuit twee facilitaire aanbestedingen 2003 en 2008 Geen goede match visie, vertaling naar strategische keuze en wijze van aansturen Verandering is een continue proces wat veel tijd en aandacht vergt van beide partijen! Samenwerking en ontwikkeling ook onvoldoende op directie niveau geborgd Toets van vraagstelling in PvE aan de praktijk onvoldoende (markt toets ontbrak) Mensen maken het succes! Investeer hierin en borg dit Samenvattend: Vanuit aansturing Schiphol een te instrumentele/technocratische benadering De structuur om van huidige situatie naar de gewenste visie te groeien was onvoldoende aanwezig Offertes werden door de contractors niet altijd waargemaakt (commercie versus operatie) 11

12 Acht bouwstenen voor professioneel opdrachtgeverschap (1/8) De strategie 8. Cultuur 7. Leiderschap 3. Proces 1. De aanleiding 1. De aanleiding Ontwikkelingen Amsterdam AirportSchiphol Hernieuwde strategie: herori ëntatie op core business. Ontwikkelingen Amsterdam Airport Schiphol Kosten reductie Hernieuwde strategie: heroriëntatie Uitbesteden tenzij.. 2. op core business. Kosten reductie Wendbaar en flexibele Ketenstrategie organisatie om snel op marktontwikkelingen in te kunnen Uitbesteden spelen tenzij.. Groei Wendbaar naar regie en flexibele organisatie organisatie kern competentie. om snel op marktontwikkelingen in te kunnen spelen Ontwikkelingen Groei naar binnen regie Asset organisatie Management kern competentie. Bestuurlijk kader onvoldoende uniform Ontwikkelingen 1. binnen Business Asset Management Strategie Onvoldoende grip op prestaties leverancier Bestuurlijk kader onvoldoende uniform Vergroten innovatie kracht, onder andere door meer rendement uit Onvoldoende leveranciersrelatie grip op prestaties leverancier Huis Vergroten onvoldoende innovatie op kracht, orde onder andere door meer rendement Aflopende uit leveranciersrelatie contracten met leveranciers (kans) Huis onvoldoende op orde 7 Aflopende contracten met leveranciers (kans) 4. Structuur 5. Besturing 7 6. Competenties 12

13 Acht bouwstenen voor professioneel opdrachtgeverschap (2/8) De inrichting van de ketenstrategie Ontwikkeling in samenwerking Model van samenwerking 3. Proces Risico s, consequenties en beheersmaatregelen om te komen van huidig naar gewenst Risico s Huis onvoldoende op orde hogere beheers- en contractkosten en/of kwaliteitsverlies Beheersmaatregelen Planning/focus op relevante onderwerpen 20 buildingblocks- maandelijkse bijeenkomst betrokkenheid medewerkers ASM wekelijkse sturing MT op voortgang Medewerkers niet klaar voor nieuwe rol Transitieplan gereed 8. Cultuur 2. Ketenstrategie vertraging groei richting regieorganisatie: hogere beheers- en contractkosten en/of kwaliteitsverlies Samenwerkingsmodel niet (smart) ingericht vertraging groei richting regieorganisatie: hogere beheers- en contractkosten potentiële besparingen worden niet gerealiseerd HRM aangesloten, individuele gesprekken medewerkers gepland Company opleiding, training,workshops en coaching on the job communicatie opsporen weerstand. 4. Structuur Samenwerkingsplan in de maak lessons learned in kaart gebracht leren van aanpak derden. opdracht voor trainee komende 5 maanden Inhuur deskudigen. Samenwerkings dagen en plan naar de toekomst. Ketenstrategie: planning op hoofdlijnen 1. Business Strategie Bouwstenen om te groeien naar Professioneel Opdrachtgeverschap 1. Regievoering Plan van aanpak programma 7. Leiderschap Tenderdocumenten 01/09/09 31/03/10 01/11/10 01/04/11 31/12/11 Voorbereiden Programma Opst ellen Tenderdocumenten PVE gereed 1C. Ontwikkelen 1A. Transformatie ASM 1B. Dienstverlening samenwerking organisatie 2011 leverancier 2. Sourcing 2A. Aanbesteding 2B. Transitie 2C. Retransitie 1D. Ontwikkelen samenwerking klant 2D. Borgen sourcingskennis 1E. T raining medewerkers 5. Besturing Gunning contracten Start contractpartijen Doorlopen aanbestedingsproces Voorbereiden contractwisseling 3. Uniformeren ASM 3A. Im plementeren van 3B. Informatie Systemen standaard ASM op orde werkprocessen 4. Asset life cycle management 3C. Uniformeren van beheer van documenten 3D. Optimaliseren van de kwaliteit van data in informatie systemen 3E. Systemen en upgrade Maximo - Podium Huis verder op orde brengen Huis verder op orde brengen 4A. Verbeteren overdracht tussen CPO & ASM 4B. Implementeren standaard projectaanpak 4C. Total C ost of Own ershio p 13 Uniforme werkwijze binnen ASM Veranderproces 6. Competenties Invullen en uitvoeren samenwerkingsmodel Regie organisatie, rollen, Functies, kennis, competenties, gedrag 5. Duurzaamheid & MVO 5A. Energie Strategie (ES) B. KVMA 5C. GEBID

14 Acht bouwstenen voor professioneel opdrachtgeverschap (3/8) De inrichting van processen 3. Proces 8. Cultuur 2. Ketenstrategie 4. Structuur 1. Business Strategie 7. Leiderschap 5. Besturing Competenties

15 Acht bouwstenen voor professioneel opdrachtgeverschap (4/8) Inrichting van structuur 3. Proces 8. Cultuur Structuur Strategisch Tactisch Operationeel Directi e Business Alignment B C 2. D F Ketenstrategie Afspraken H Management Projecten G I Gebruikers J Kwaliteitsbewaking Dienstenlevering 1. Business Strategie Demand management A E Supply management Service Alignment Directie Contracten Delivery Changes Management Service delivery Klantdomein Regiedomein Leveranciersdomein 4. Structuur 7. Leiderschap A B C D E Sourcing manager Demand manager Supply manager Technisch beheerder Werkvoorbereider F G H I J Strategisch accountmanager Tactisch acc ountmanager Service level manager Contractbeheerder Service auditor 5. Besturing Competenties

16 Acht bouwstenen voor professioneel opdrachtgeverschap (5/8) Inrichten besturing 3. Proces 8. Cultuur 7. Leiderschap Besturing: handhaven KPI niveau kwaliteit (gem eten a.h.v. Pax perceptie ) Pax perceptie algemene hygiëne Terminal jun. 07 aug. okt. dec. feb. apr. jun Ketenstrategie 84 Moving Average Algemene Hyg iëne No rm Hyg iën e Periode Cijfers Algemene Hyg iëne Pax perceptie hygiëne algemene ruimte onder controle (gemiddeld boven norm van 87% u+g) Business Strategie Pax perceptie hygiëne sanitair Terminal jun. 07 aug. okt. dec. feb. apr. jun. 08 Moving Average Santair No rm Periode Cijfers Sanitair Pax perceptie hygiëne sanitair terminal structureel te laag (gemiddeld onder norm, sinds medio 2000 daling vanaf 86%) Oorzaken: 1. Slecht Schoonmaak 2. verouderd sanitair 3. achterstallig onderhoud 4. capaciteitsproblemen tijdens pieken 4. Structuur 5. Besturing Competenties

17 Acht bouwstenen voor professioneel opdrachtgeverschap (6/8) Ontwikkeling gewenste competenties 3. Proces 8. Cultuur 2. Ketenstrategie 4. Structuur 1. Business Strategie 7. Leiderschap 5. Besturing Competenties

18 Acht bouwstenen voor professioneel opdrachtgeverschap (7/8) Ontwikkeling gewenste leiderschap Het project PO binnen Assetmanagement 3. Proces 8. Cultuur Goed-zeer goed Terugkoppeling resultaten PO 2. Ketenstrategie 4. Structuur Gaat wel-ok 7. Leiderschap Niet zo goed-kan beter Schiphol 1. Business Strategie 14 april 2011 Dorine Wesel Leo Schunck 5. Besturing Competenties

19 Acht bouwstenen voor professioneel opdrachtgeverschap (8/8) Ontwikkeling gewenste cultuur Ik Schiphol! 3. Proces 8. Cultuur 2. Ketenstrategie Terugkoppeling resultaten 4. Structuur PO 1. Business Strategie Schiphol 14 april 2011 Dorine Wesel Leo Schunck 7. Leiderschap 5. Besturing Competenties

20 Rode draden terugblik op professioneel opdrachtgeverschap traject Overall; positieve waardering Aanpak; wordt als oké beschouwd; heeft wel veel gevergd Professioneel opdrachtgeverschap heeft veel gepresteerd en opgeleverd (resultaten/ documenten) Aanpak ASM breed wordt overal positief gewaardeerd; wel kanttekeningen (geen eenheidsworst, gevaar in eigen eilanden terugvallen en beleving tussen afdelingen loopt uiteen) Aanhaking van het kernteam was het grootst (zichtbaar in betrokkenheid en overzicht hebben) Communicatie kon beter; samenhang, overzicht bieden en building blocks lijken niet altijd gepland (hoe en wat) 20

21 En wat zouden we toch nu weer anders doen? Communicatie, communicatie, communicatie Professioneel opdrachtgeverschap is een leertraject; nog meer investeren in tijd en aandacht voor de medewerker over de nieuwe rol, de veranderingen die komen en de gevolgen die dit heeft voor het eigen functioneren Starten met een quick scan of audit hoever zijn we nu eigenlijk echt op orde Meer tijd reserveren en vast inplannen binnen de MT s voor besluitvorming en discussie Time out reserveren voor overstijgend denkwerk en de zaag slijpen (waarvoor doen we het ook alweer) op verschillende niveaus binnen de organisatie Laat het programma niet te lang doorlopen, of wissel van programmamanager 21

22 Lessons learned Technische kennis wordt zodra de economie aantrekt schaars, wees zuinig op je beste medewerkers Cultuur fit tussen eigen organisatie en cultuur leverancier en lokaal management is een kritische succesfactor voor succesvol samenwerken. Maak deze toets onderdeel van je selectie proces Groei in kleine stappen naar de situatie toe die in het concept is neergelegd, daardoor blijf je grip houden op je proces en leveranciers Co-maker ship is vaak een holle kreet, ervaring dat de leverancier uit is op omzet op korte termijn Wees bewust dat het einde van het programma het begin is van de samenwerking 22

23 Tot slot E=K*A 23

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak 5 1.4 Meer weten? 6

Nadere informatie

Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland.

Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland. Demand: functioneel beheer & regievoering.6 Het belang en de opzet van regievoering in de praktijk Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland. Volgens kenners hangt het begrip regievoering

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn S o u r c i n g S t r a t e g y W h i t e P a p e r De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn Veel organisaties heroverwegen op regelmatige

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie

WHITEPAPER OUTSOURCING. Inleiding REGISSEER UW ICT-OUTSOURCING

WHITEPAPER OUTSOURCING. Inleiding REGISSEER UW ICT-OUTSOURCING Innervate: Oktober 2009 WHITEPAPER OUTSOURCING REGISSEER UW ICT-OUTSOURCING Inleiding Het staat buiten kijf! Outsourcing biedt volop voordelen, maar outsourcing is een complex proces. Het is de kunst om

Nadere informatie

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart a Vebego company ask Yask biedt echte oplossingen in Facility Management. We hebben niet alleen een helder verhaal, maar ook een heldere visie. Facility Management als kern van de zaak: Facility Management

Nadere informatie

Sharon Janssen PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY

Sharon Janssen PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY Sharon Janssen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Léon van der Meij Binnenwerk RMK deel3.indd 7 31-10-2006

Nadere informatie

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR WHITEPAPER E-HRM Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR Remco van der Hoek & Rob Verberk Auteurs:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Managing Successful Programmes, kortweg MSP, is het raamwerk

Managing Successful Programmes, kortweg MSP, is het raamwerk 4 Managing Successful Programmes Managing Successful Programmes, kortweg MSP, is het raamwerk voor programma-management van het Britse Office of Government Commerce (OGC). In de benadering volgens MSP

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N!

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! NEVI Contract- managementdag 2013 1 Voorwoord 2 Contractmanagement wordt volwassen Eén van de belangrijkste trends in 2013 is volgens inkoopmagazine Deal! dat contractmanagement volwassen wordt ( Contract

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie

Regiegemeente en de netwerkbenadering.

Regiegemeente en de netwerkbenadering. Regiegemeente en de netwerkbenadering. Harry Teeven; www.teevenconsultancy.eu Email: harry@teeven.nl, M. 0614265817,in bewerking VS 20131230 In mij periode als wethouder van de gemeente Waalre was ik o.a.

Nadere informatie

Bericht van de voorzitter Wat doen wij? Organisatiestructuur Visie en Missie Strategische doelen Rendementsverbetering* Groei Klanttevredenheid

Bericht van de voorzitter Wat doen wij? Organisatiestructuur Visie en Missie Strategische doelen Rendementsverbetering* Groei Klanttevredenheid 4 Bericht van de voorzitter 5 Wat doen wij? 6 Organisatiestructuur 7 Raad van Bestuur 7 Organogram 8 Technologie & Competenties 9 Business Consulting & Solutions 10 Beheer 12 Sourcing 14 België/Luxemburg

Nadere informatie