Sourcing. Analyse Sourcing Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sourcing. Analyse Sourcing Management"

Transcriptie

1 Sourcing Analyse Sourcing Management

2

3 Sourcing

4

5 Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst? U kunt eigen kennis, kunde en middelen gebruiken of specialisten inschakelen. De keuzes maakt u door de juiste vragen te stellen. Wat zijn mijn ambities en welke resultaten wil ik bereiken? Waar is mijn organisatie goed in? Waar wil mijn organisatie zich op richten? Op welke gebieden kan ik samenwerken met partijen in de markt? En: hoe combineer ik de sterke punten van de samenwerkende partijen om mijn organisatie optimaal te laten presteren? Sourcing is daarmee vooral een vraagstuk Wij helpen u dit soort vraagstukken te beantwoorden. over het vinden van de ideale combinatie Wij geven advies en nemen verantwoordelijkheid van sterke punten van samenwerkende bij de implementatie ervan. Beide doen we op een partijen. De best werkende combinatie verschilt per organisatie en situatie. pragmatische en transparante manier die voor iedereen begrijpelijk is. Daarom maken wij onze aanpak specifiek voor de karakteristieken van uw Dit noemen we Business Driven Sourcing. organisatie. Úw organisatie, ambitie en specifieke behoeften staan centraal.

6

7 Onze principes DiVetro durft op een andere manier naar sourcing te kijken. Wij hanteren de volgende principes: Sourcing outsourcing. Sourcing staat voor ons niet gelijk aan outsourcing. Sourcing is het bewust ontwikkelen van een strategie voor het gebruik van noodzakelijke kennis, kunde en middelen om de beoogde ambities en resultaten van de organisatie te bereiken. Wat ons betreft is sourcing dan ook een synoniem voor professionalisering. Wij kijken waar uw organisatie goed in is en zoeken samenwerking met specialistische partners, daar waar dat voordeel oplevert. Geen Make or Buy maar Make and Buy! Business Driven. Uw organisatie, ambitie en specifieke behoeften zijn de drijvende kracht achter wat wij doen. De businesscase hanteren we als stuurinstrument, kwantitatief én kwalitatief. Business redenen staan centraal bij het maken van keuzes, aangaan van samenwerkingen en de besturing ervan. Branche- en vakkennis. Het is onmogelijk dit vraagstuk af te doen met standaard checklists en af te vinken specificatielijstjes. Kennis van de branche, gecombineerd met vakkennis is noodzakelijk om patronen te herkennen en sourcingvraagstukken tot de essentie terug te brengen om uw organisatie zo optimaal mogelijk te laten presteren. Dit vraagt om een aanpak die specifiek is voor uw organisatie: Business Driven Sourcing.

8 Dat DiVetro op een andere manier naar sourcing kijkt wordt door onze klanten bevestigd. De laatste jaargangen van het PON outsourcing congres schetsen een toekomstbeeld waarin business-elementen steeds belangrijker worden bij sourcing vraagstukken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: meer aandacht voor de business doelstellingen en de businesscase, niet het sourcen van techniek maar van diensten, niet alleen kosten maar vooral ook kwaliteit zijn belangrijk. Met een andere manier van kijken brengt DiVetro de toekomst van sourcing jaren dichterbij.

9 Onze principes Doe het samen. Sourcing gaat gepaard met verandering van een situatie die in jaren is opgebouwd. Wij behandelen het sourcingvraagstuk samen met mensen uit uw organisatie en realiseren de verandering samen met hen. Rekening houdend met de volwassenheid en het absorptieniveau van uw organisatie. Alleen zo wordt de verandering eigen en bereikt u de gestelde doelen. Uw organisatie leert, wij maken onszelf overbodig. Partnership. Bij het aangaan van samenwerkingen staat partnership voorop. Er is lef voor nodig om de ideale combinatie te vinden tussen de sterke punten van uw organisatie en die uit de markt. Zoekend naar gemeenschappelijke belangen, een culturele fit en gelijkwaardigheid in omvang, moet u zich verdiepen in uw potentiële partners, hun processen, mensen en business model. Met heldere, goed afgebakende taken en verantwoordelijkheden als basis kunt u zich vervolgens concentreren op het wat en uw partner(s) op het hoe. Durft u zich, als opdrachtgever, vooraf intensief te verdiepen in potentiële partners, hun processen, hun mensen en hun business model. Kwaliteit voor prijs. Door het goedkoper te willen wordt het nooit beter, door het beter te doen kan het goedkoper worden. Wij geloven in selectie van partners op kwaliteit en daarna prijs. Niet andersom. Selectie op kwaliteit levert uiteindelijk ook de economisch meest gunstige aanbieding.

10

11 Gartner heeft onze methode geclassificeerd als één van de best cases op het gebied van Business Driven Sourcing. Onze aanpak Voor sourcing bestaat geen standaardaanpak, wel zijn er terugkerende elementen. DiVetro specialiseert zich in specifieke branches, waardoor wij deze elementen herkennen. Hierdoor bouwen wij specifieke kennis op en kunnen we hulpmiddelen ontwikkelen. Met behulp van onze sourcingcirkel worden onze eerdere ervaringen continu verbeterd en nooit als vaste leidraad gehanteerd. Het cyclische karakter van de sourcingcirkel Evaluatie houdt de beoogde doelstellingen actief op het netvlies. Sourcingvraagstukken Strategie komen steeds opnieuw aan de orde, zodat uw organisatie continu in iedere fase Operatie Make&Buy Selectie de voortgang en resultaten kan sturen. We combineren denken en doen in een aanpak waarin realistische, haalbare en implementeerbare doelen centraal staan. Evaluatie Transitie Evaluatie

12

13 Onze aanpak Strategie. In de sourcingstrategie staan ambitie en te bereiken resultaten van uw organisatie centraal. Met een helder toetsingskader bepalen we waar uw organisatie goed in is en zich op wil richten. Gezamenlijk stellen we vast wat uw organisatie zelf blijft uitvoeren en wat beter belegd kan worden bij partners in de markt. Dat leidt tot de vraag op welke wijze u met potentiële partners, hun processen, hun mensen en hun business model wil samenwerken. De gewenste samenwerkingsvorm stelt niet alleen eisen aan de inrichting en besturing van de eigen (regie)organisatie. Ook de samenwerkingsvormen met partners moeten worden ingericht en bestuurd. Een goede sourcingstrategie omvat dan ook de personele, juridische en financiële consequenties van de gekozen samenwerkingsvormen, inclusief sourcing- en projectkalender. Ook daar helpen we u bij. De gemaakte keuzes ondersteunen we met een kwalitatieve en kwantitatieve businesscase, inclusief een risicoanalyse en risicobeperkende maatregelen. Selectie. Om uw ambitie en beoogde resultaten te verwezenlijken moet u de juiste bronnen selecteren. Bij Make and Buy is dat vaak een combinatie van in- en externe bronnen. Uw keuze heeft gevolgen voor uw organisatie. De interne bronnen worden toegewezen, de (regie) organisatie voor de informatievoorziening wordt (her) ontworpen en we starten met de implementatie en/of optimalisatie ervan. Zo zorgen we dat u op tijd klaar bent voor de besturing van uw partners. Voor de selectie van uw toekomstige partners is uw specifieke situatie leidend. We helpen u bij het duidelijk krijgen van uw eisen en wensen. Vervolgens gebruiken we verschillende (Europese) aanbestedingsvarianten en hanteren verschillende dialoogvormen om de werkelijk geschikte partners te selecteren.

14

15 Onze aanpak Transitie en transformatie. Bij een transitie gaat de bestaande situatie over naar een nieuwe leverancier binnen of buiten uw organisatie. Bij een transformatie veranderen (ook) de IT-omgeving en functionaliteit. Beide omvatten ingrijpende veranderingen op het gebied van processen, techniek en mensen binnen uw organisatie. Bovendien werkt uw organisatie voor het eerst echt samen met uw partner(s). Transities en transformaties zijn complexe trajecten waar samenwerking van essentieel belang is voor het realiseren van beoogde doelen. Wij begeleiden deze trajecten en zorgen met onze kennis en hulpmiddelen voor samenwerking tussen u en uw partner(s). Dat ondersteunt de continuïteit van de processen in uw organisatie en het verhoogt de effectiviteit van de dienstverlening direct na een transitie en transformatie. Operatie. De samenwerking met uw partners moet zijn waarde tijdens de operatie bewijzen. Wat is daarvoor de maatstaf? In onze visie is dat het leveren van een waardevolle bijdrage aan de business. Het behalen van de afgesproken service levels, de bijdrage van IT aan de business doelen, van de tevredenheid van klanten over de IT-dienstverlening en van het onderlinge vertrouwen in de samenwerking. Maar zowel sterke punten als verbetermogelijkheden moet je expliciteren. Daarom helpen wij u bij het verzamelen van concrete stuurinformatie op basis van een beperkt aantal herkenbare performance- en procesindicatoren. Alle betrokkenen kunnen hun dienstverlening en samenwerking continu bijsturen en optimaliseren. Evaluatie. In alle fasen van de sourcingcirkel vindt evaluatie van de beoogde doelen uit de strategiefase plaats. In de strategiefase evalueren we diezelfde fase voor een solide basis in de rest van het traject. Naarmate de fasen vorderen, evalueren we de beoogde kwantitatieve en kwalitatieve doelen op basis van de businesscase. We sturen dus bewust ook op de kwaliteit van de dienstverlening, de samenwerking en het partnership. Zodat het goedkoper kan worden door het samen beter te doen.

16

17 Diensten Wij geloven dat de kracht van advies ligt in de implementatie ervan. Daarom adviseren we niet alleen, maar dragen we graag samen met u de verantwoordelijkheid voor de implementatie. Zo Selectie Matchen met business modellen van marktpartijen Opstellen aanbestedingsdocumenten inclusief eisen en wensen Begeleiden marktconsultatie en (Europese) aanbestedingen werken we samen aan het realiseren van de beoogde doelen. We hanteren de stelregel dat niet alle kennis in één persoon te verenigen is. Daarom werken wij met ervaren mensen met een verschillende achtergrond en uit verschillende disciplines. Mensen die zowel aan de zijde van de opdrachtgever als aan de zijde van de opdrachtnemer hebben geacteerd en het vak hebben geleerd door problemen op te lossen in uiteenlopende situaties. DiVetro levert per fase van de sourcingcirkel meerdere diensten. Strategie Vertalen van business doelstellingen naar informatievoorziening Opstellen IT-sourcingstrategie Opstellen business case Benchmarking Onderhandelen Ontwerpen van de regiefunctie en governance Transitie en transformatie Uitvoeren en begeleiden van transitie en transformatie Inregelen van de regiefunctie en governance Meten en verhogen volwassenheidsniveau regieorganisatie Opleiden, coachen en begeleiden Operatie Optimaliseren van dienstverlening Doorvoeren van gewenste veranderingen op de bestaande dienstverlening Inzet van medewerkers voor rollen binnen uw regieorganisatie Conflictbemiddeling Evaluatie Meten van klanttevredenheid en vertrouwen Analyse van performance

18 Into DiVetro? Naast Sourcing richt DiVetro zich op nog twee andere proposities om u te helpen optimale resultaten te behalen: Analyse en Management. Lees meer hierover op onze website. Robbert Dijkshoorn Patrick Rikken DiVetro B.V. Locatie Arnhem Parkstraat JL Arnhem Locatie Den Haag Plaats AD Den Haag T: +31 (0) E:

19

20 Analyse Sourcing Management Locatie Arnhem Parkstraat JL Arnhem Locatie Den Haag Plaats AD Den Haag T: +31 (0) E:

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Sharon Janssen PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY

Sharon Janssen PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY Sharon Janssen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR WHITEPAPER E-HRM Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR Remco van der Hoek & Rob Verberk Auteurs:

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

As each case is new, then we must think anew and act anew

As each case is new, then we must think anew and act anew As each case is new, then we must think anew and act anew van klantbewust naar klantgericht ondernemen Moderne kunst en golf zijn bezigheden die mij, naast mijn werk, veel voldoening geven. Ik denk dat

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

Thier Software Development Onze werkwijze

Thier Software Development Onze werkwijze Thier Software Development TSD is sinds 1995 actief op de markt voor software ontwikkeling. Wij hebben de juiste combinatie van ervaren mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend en jonge,

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

the way we see it Application Services Application Lifecycle Services in a Box Meer met minder

the way we see it Application Services Application Lifecycle Services in a Box Meer met minder Application Services the way we see it Application Lifecycle Services in a Box Meer met minder Application Lifecycle Services in a Box Onderzoek leert dat een ICT-afdeling gemiddeld 71% besteedt aan beheer

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement 2 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden

Nadere informatie