SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland!"

Transcriptie

1 JAARGANG 3 NUMMER Voor de actieve watersporter i Frieslad dewater SPORTER Friese mere: fraaier da ooit! 7 Natuurschoo 13 Hoogstaad comfort aa boord is de orm 17 Grootste collectie Nederladse jachte op HISWA te water 2015 E verder: 2 Ee Pedro die laat me zich bouwe! - 6 Drie aaraders! - 7 Feestelijke afsluitig Het Friese Mereproject - 9 Verkoop bie twee, drie weke weer haalbaar - 15 DNA Yachtisurace: Uitblikers i kwaliteit - 17 Uitgebreid activiteiteprogramma op hiswa te water 2015: Ee dagje watersport aa het IJ - 19 Wél de voordele maar iet de adele va teakhout - 19 The Lighthouse Yachtbrokers avigeert u verder Lekker weg i de leukste provicie va Nederlad!

2 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 Va de teketafel tot de ligplaats; betaalbare, traditioele Nederladse jachte met ee modere twist Ee Pedro die laat me zich bouwe! Met ruim 40 jaar ervarig i het vervaardige va traditioeel gebouwde kruisers stelt Pedro-Boat dat haar jachte u zulle voorzie va de kwaliteit, stijl e het comfort waar u altijd aar op zoek bet geweest. Os doel is om de klat te late geiete va het vare. Ee Pedro staat beked om zij uitstekede vaareigeschappe, hoog afwerkigsiveau e lagdurige garatie. Tijdes het gehele bouwproces begeleide wij de koper. richt zich op de liefhebber va stijl, degelijkheid, comfort, kwaliteit e luxe. Veel va de extra s die beodigd Colofo Redactie adres Reclamebureau Bouwaktua Greate Buorre 30, 9088 AE Wirdum Telefoo: Iteret: Vormgevig e opmaak Rolad Mol Vormgevig & dtp Kameier 6, 8448 NE Heerevee Telefoo: Iteret: Tekste Accet Grave: Copywriters Golfresidetie 119, 8251 NS Drote Telefoo: Advertetie-exploitatie Mevr. A.D. Brokhorst-Dros Greate Buorre 30, 9088 AE Wirdum Telefoo: Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd worde zoder schriftelijke toestemmig va de uitgever. Ihoud 5 Friese mere: fraaier da ooit! 6 Drie aaraders! 7 Natuurschoo 9 Verkoop bie twee, drie weke weer haalbaar 13 Hoogstaad comfort aa boord is de orm 15 DNA Yachtisurace: Uitblikers i kwaliteit Smits Jachtmakela Voor u ka Smits Jachtmakelaardij op veel frote iets betekee. Ik b heel bewust ee breed diestepakket met ee hoog serviceiveau. G alle admiistratieve e zakelijke aspecte rod de aa- of verkoop va hade zodat u zich kut richte op adere zake. Bij de verkoop va bied ik u de uieke verkoopstylig: ee persoolijk advies met ee ged va aapak voor het optimaal presetere va uw boot aa potetiële Door middel va vertrouwe i oze vakmese e ispraak va de toekomstige bootbezitter tijdes de bouw, Elk jacht is 100% maatwerk. Bie de modelkeuze stelt de klat zelf de boot same. Pedro odersteut e otwerp tot de laatste poetsbeurt, i eige beheer plaatsvidt. Ee ader groot voordeel wat uit deze werkwijze zij om i deze aspecte te voorzie, valle bij de bouw va ee ieuwe Pedro bie de aavagsprijs. Ligt deze da aazielijk hoger? De Vee: De prijslijst behorede bij os op maat gemaakt ieuwbouw jachtprogramma zou me eerder verwachte bij ee serieproduct. Het start met de Pedro Doky 30, ee op maat gebouwd jacht va 9.10 x 3.25 m, welke me bouwt voor ,-. Boveaa de lijst staat de Bora 43, het vlaggeschip va x 4.40 m, zeer compleet uitgerust voor ,-. Met deze prijsstellig, de 5-jaar garatie, de solide reputatie omtret bouwkwaliteit & de mix va keis e verieuwig is de toeemede itera- De advertetie-afdelig va De Watersporter wijst de adverteerders erop dat va tevore iet ka worde bepaald waar hu adverteties worde geplaatst. Aa verzoeke die daarmee verbad houde, zal uiteraard alle aadacht worde besteed. Algemee mededelig Bij keuze va illustratiemateriaal is zoveel mogelijk getracht om de daarop rustede auteursrechte te otzie e/of te hoorere. Zij die mee iettemi bepaalde auteurs rechtelijke aasprake te stelle worde verzocht zich i verbidig te stelle met de uitgeverij. Hoewel de iformatie, gepubliceerd i deze uitgave, met zorg is uitgezocht e gecotroleerd sluite uitgever, redactie e auteurs uitdrukkelijk iedere aasprakelijk uit voor evetuele ojuistheid e/ of ovolledigheid va de verstrekte gegeves. De Watersporter op Facebook f 17 Grootste collectie Nederladse jachte op HISWA te water Uitgebreid activiteiteprogramma HISWA te water: Ee dagje watersport aa het IJ 19 TEK-DEK-Beelux: Wél de voordele maar iet de adele va teakhout 3 make wij same dies drome waar! adviseert, maar de klat bepaalt!, zo tot stad komt, is de volledige flexibili- tioale populariteit va de werf goed Wilt u os volge, stuur os da ee Ee stukje ambacht gecombieerd sluit Pedro volges de Vee aadloos teit waarmee ee custom-built project te verklare. vriedschapsverzoek via Facebook met iovatieve, modere (techische) aa bij die specialistische wes va de zelfs tijdes de bouw og op de wes (dewatersporter.frieslad). Oze aspecte, zo late wij de klat obe- pleziervaarder. va de klat is af te stemme. I ee vriede sture regelmatig de zorgd geiete, verklaarde marketig maager Mirada de Vee. Maatwerk Op de custom-built jachtwerf worde Alles i eige beheer Groot voordeel is dat de Groiger werf het eige aaspreekput is bij ee ieuwbouwopdracht. Veelal worde tijdperk waari meer e meer bootvaarders hu jacht gebruike als huis op het water ee sterk verkoopput. De jachte va Pedro voele als thuis, is ee dekwijze die door de Groiger mooiste foto s i, wat ee lust is voor het oog. Ook kut u via oze website de Watersporter digitaal leze. i de legtes va 9 tot 13 meter custom-built projecte uitgevoerd door scheepswerf adrukkelijk oderstreept via 6 modellije 11 variate va verschillede oderaaemers. Bij ee wordt. Pedro-Boat aavag tot opleverig oder éé dak gebouwd. I de hededaagse markt staat de wes va de klat cetraal storig of adere tekortkomig word je al sel va het kastje aar de muur gestuurd. Bij Pedro is daar gee sprake Waardevast Ee Pedro is waardevast e de weder- W.A. Scholteweg BT ZUIDBROEK T e die is behoorlijk idividualistisch. va, aagezie alles, va het eerste verkoopkase zij hoog. Het komt E. vaak voor dat eigeare jarelag I. vare e bij verkoop (bija) otvage wat tijdes de bouw is betaald, Verkoop atwoord de marketeer trots op de Disdag t/m Zaterdag vraag of ee Pedro jacht stabiel blijft uur i waarde. Ekel door de aam Pedro Maadag geslote is ee hoge restwaarde ee gegeve. (evetueel op afspraak) Daaraast durve wij vol vertrouwe 5 jaar garatie te verstrekke op iedere ieuwe Pedro vawege de extreem hoge productkwaliteit. Voordelig geprijsd De lijst behorede bij ee stadaard Pedro valt bij vele cocullega s oder de oemer uitgebreid. De jachtwerf

3 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 Friese mere: Flexibel PVC dek-systeem fraaier da ooit! Vaar op zeker U kut pas écht zorgeloos va uw schip geiete als u daarvoor ee goede verzekerig heeft. Door oze ruim 65 jaar ervarig i het verzekere va pleziervaartuige zij wij specialiste op dit vakgebied. Als gee ader kee wij de risico s die aa uw hobby zij verbode - ook óze hobby trouwes. Wilt u ee passede offerte? Bel os, of bezoek oze website Harlige Dokkum Postbus AC Heerevee Tel. (0513) Fax (0513) Watersporters e vaarrecreate uitdage om vaker e lager aar Fryslâ te kome. Dat is ee va de belagrijke doel- 5 stellige va Het Friese Mereproject. Same zorge gemeete e provicie sids 2000 voor het aatrekkelijker Het Friese Mereproject zit er op! Dat viere we op: Kijk voor het programma op Zaterdag 19 september Feestelijke afsluitig i Leeuwarde Zodag 20 september Ope Dag op diverse locaties i Fryslâ Kom je ook? make va het Friese watersportgebied. Niet allee voor toeriste e iwoers, maar ook voor flora e faua. I december 2000 gig Het Friese Mereproject va de provicie Fryslâ va start. Het watersportgebied i Frieslad was op veel plekke aa verbeterig e verfraaiig toe. Na vijftie vruchtbare jare stopt Het Friese Mereproject eid Het ambitieuze e grootschalige project heeft prachtige resultate geboekt. Het Friese vaargebied is gastvrijer e aatrekkelijker geworde voor mes, plat e dier. Tot het project defiitief ophoudt, staat er dit jaar echter og flik wat te gebeure. Dat leest u hier! Het Polderhoofdkaaal: heropeig met romatiek e historie Met ee romatische kipoog aar de historie is sids 1 juli va dit jaar het Polderhoofdkaaal weer ope voor de pleziervaart. Het kaaal is i 1875 gegrave voor turfvervoer. De turfwiig stopte echter begi jare vijftig. Het 7,5 kilometer lage kaaal verloor zij fuctie. I 1959 e 1967 zij de sluize gedempt e sidsdie is het kaaal iet lager ope voor de scheepvaart. Na jarelage ispaige va verschillede partije gaat het kaaal deze zomer weer ope. Nieuwe brugge zij gebouwd, ieuwe atuur aagelegd e twee sluize gerestaureerd. Het Polderhoofdkaaal verbidt de Friese mere e het Lauwersmeergebied met de Turfroute e het achterlad va Overijssel, Drethe e Duitslad. Súd Ie e Wetterfrot Dokkum: flike sprog vooruit Dokkum maakt als watersportstad ee flike sprog vooruit door het project Súd Ie e Wetterfrot Dokkum. Door goede voorzieige aa te brege, moet Dokkum meer waterrecreate trekke. I het cetrum is stroom, water e saitair altijd beschikbaar. Met de app aauit.et betaalt u eevoudig voor deze dieste. Ee plekje aa de historisch bolwerke, bij de moles of i de authetieke biestad va Dokkum is ee perfecte uitvalsbasis om de stad te verkee. Aa de waterkat werkt het project same met lokale oderemers aa sfeerverbeterig. De Súd Ie krijgt i het ajaar va 2016 ee diepgag va 1.30m (dm klasse). Ook worde de brugge opgehoogd. Dit maakt de Súd Ie i de toekomst geschikt voor motorbote. Same met Wetterskip Fryslâ legt me vispassages aa. De oevers krijge ieuwe beplatig. Zo otstaat er ee uieke vaarroute va Dokkum aar het Lauwersmeer. De Nieuwe Willemshave: iteratioale uitstralig met Harliger karakter Het Harliger havegebied wil voor watersporters ee omisbaar verbidigsput zij tusse de Wadde e de Friese mere. I ee vooruitstreved havepla geve gemeete, oderemers e iwoers aa wat er gaat veradere. Zo komt er ee passagierstermial voor cruiseschepe, ee horecagelegeheid e ee gemakkelijk toegakelijke jachthave. Ee loopbrug is i 2014 gerealiseerd. De Nieuwe Willemshave krijgt iteratioale allure, maar behoudt zij Harliger karakter. Polderhoofdkaaal Polderhoofdkaaal Kijk op Volg os op

4 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 Drie aaraders! Natuurschoo Om otspae te geiete va water, historie, atuur e cultuur hoeft u gee wereldreis te make. Sportief of leerzaam? Vare of ervare? Fietse of bekijke? Het Friese meregebied heeft alles i huis voor zowel ee actief dagje als ee verbazigwekkede atuurbeleveis. Me moet het allee wèl eve wete Vadaar op deze pagia: drie aaraders! Otdekke & beleve i de Otvagstruimte va de Joha Frisosluis De Joha Frisosluis i Stavore is iet zomaar ee verbidig tusse het Joha Frisokaaal e het IJsselmeer. I mei vorig jaar opede de koig de tweede Joha Frisosluis. Het is daarmee dè toegagspoort tot gastvrij Fryslâ e bovedie ee prachtige bezieswaardigheid. De sluiskom heeft ee atuurlijke uitstralig door de begroeiig met gras e riet. Alle istallaties e elektroica krijge hu eergie va de zo. Wie alles wil wete over de werkig va de groee e eergie eutrale sluis, ka terecht i de otvagstruimte oder het bedieigsgebouw. Hier is va alles te otdekke e te beleve. Wat doet ee sluiswachter precies e waarom make palige ee wereldreis? Ook over Stavore, de Friese mere e waterschappe komt u hier va alles te wete. Echte avoturiers rake ethousiast va de vier aagebode beleveisroutes. De Otvagstruimte va de Joha Frisosluis is tot 1 ovember geoped als de sluis wordt bedied. Ee bezoekje kost iets e is zeker de moeite waard! Meer ifo? Kom fietse & swetse op fietspad Swette! Fietsgeieters opgelet: lags De Swette loopt ee schitterede route dwars door graslade e atuurgebied. Het gaat om ee prachtig pad va zeve kilometer tusse Matgum e Boazum e twee kilometer tusse Boazum e Scharegoutum. Dit traject heet Swettepaad e maakt deel uit va de Middelseerûte. Vauit de historie is dat ee belagrijke vaarverbidig tusse Leeuwarde e Seek. Liefhebbers kue de route u ook fietsed aflegge. Watersporters gaa hier graag aa wal om op de fiets va de omgevig te geiete. Dakzij fietsbrug De Swetse kut u ook Reduzum uitsteked bereike. Het pad is ee iitiatief va Het Friese Mereproject, Wetterskip Fryslâ e de Statejacht Koig Willem-Alexader gemeete Leeuwarde, Litteseradiel e Súdwest-Fryslâ. De Noordelijke Elfstedevaarroute: maximaal geiete va Fryslâ Ee Elfstedetocht zoder schaatse? Dat ka prima! Met het realisere va de Noordelijke Elfstedevaarroute is er ee droom uitgekome va veel watersporters é Fryslâfas. Bote met ee diepgag va 1.30 meter e ee doorvaarthoogte va 2.40 meter kue de gehele Elfstedetocht vared aflegge! Oderweg is er va alles te zie e te doe. Vazelfspreked biedt begi- e eidput Leeuwarde de iteressate geschiedeis, de Sluis gezellige grachte e het bruisede cetrum die bij ee hoofdstad hore. I de tusseliggede karakteristieke Friese stadjes treft me telkes adere hoogtepute e bezieswaardighede. Fryslâ is als waterprovicie het bewodere waard. Het vare va de Noordelijke Elfstedevaarroute is de perfecte maier om maximaal te geiete va al het moois dat Fryslâ te biede heeft! Meer iformatie over de route vidt u op Ee otspae dagje op het Friese water. De zo staat hoog, de lucht is hemelsblauw e de atuur is prachtig. De ideale omstadighede voor ee frisse duik. Wel zo fij als het zwemwater schoo is. Mooier, beter, schoer? Het Friese Mereproject heeft de afgelope vijftie jaar alles i het werk gesteld om het vaargebied i Frieslad mooier e beter te make. Maar het water schoo houde, is ee taak va de gebruiker. Watersporters dumpe og te vaak hu afvalwater i de mere e kaale. E dat terwijl er vele mogelijkhede zij voor vuilwaterizamelig. Het Friese Mereproject, Wetterskip Fryslâ, Recreatieschap De Marrekrite, het Watersportverbod regio Fryslâ e de Friese Milieu Federatie hebbe de koppe bij elkaar gestoke. Ze hebbe de campage Gewoo schoo, lekker fri(e)s bedacht. Voor watersporters die hu uitwerpsele overboord kiepere, heeft de campage ee grote boodschap. Vuilwaterboot Pleziervaartuige die hu vuilwater opvage, kue dit kwijt bij ee vuilwater-iamestatio aa de wal. Va jui tot e met september kut u daaraast de Vuilwaterboot tegekome op de Friese watere. Deze Vuilwaterboot campageboot heeft ee istallatie aa boord waarmee vuilwatertaks va plezierbote ter plekke leeggezoge kue worde. Ook kue watersporters bij de Vuilwaterboot iformatie iwie over maatregele die zij zelf kue treffe om het Friese zwemwater schoo te houde. Wilt u de exacte locatie va de Vuilwaterboot wete? Dowload da de Marrekrite-app! Op deze app vidt u iet allee alle Marrekriteaalegplaatse, ook de exacte positie va de Vuilwaterboot. Op stap met Freek Vok i De Alde Feae Same met Freek Vok de atuur i; i Natioaal Park De Alde Feae is dit u mogelijk! I de ieuwe podcast Op stap met Freek i De Alde Feae vertelt de bekede bioloog wat hij allemaal ziet e hoort i het prachtige Friese atuurgebied. De podcast bestaat uit verschillede geluidsfragmete, waarmee Fietsbrug De Swetse Freek Vok Freek Vok je op ethousiaste wijze door De Alde Feae leidt. Om met Freek op avotuur te gaa, heb je iet veel odig. Naast ee boot moet je beschikke over ee vaarroutekaart e ee smartphoe of ee tablet. Aa te rade is om daaraast ee koptelefoo e ee verrekijker mee te eme. Schoowatercampage De podcast dowload je gratis via de app TOURtoDO (tourcode PodcastFreekVok). De audiofragmete e vaarroutekaart zij ook te dowload op De vaarroutekaart ku je afhale bij het bezoekerscetrum i Earewâld. Feestelijke afsluitig Het Friese Mereproject: 19 & 20 september Het Friese Mereproject stopt i I vijftie jaar tijd is er veel gebeurd om de watersport i Fryslâ aatrekkelijker te make. E dat gaa we viere! Op zaterdag 19 e zodag 20 september orgaisere wij ee feestelijke afsluitig va Het Friese Mereproject. Be jij ook va de partij? Zaterdagavod 19 september vidt de officiële afsluitig va Het Friese Mereproject plaats i de Prisetui i Leeuwarde. Op verschillede plekke is muziek e theater te bewodere. Ook krijg je hier uitgebreide iformatie over het project. De avod eidigt op ee cetraal put waar muziek, theater e water samekome e de deur va Het Friese Mereproject symbolisch dichtgaat. Zodag 20 september is er ee ope dag va Het Friese Mereproject. Je bet va harte uitgeodigd om tusse 10 e 16 uur te kome kijke bij ee of meerdere va de uitgevoerde projecte. Kijk op voor het volledige programma. Wees welkom! 7

5 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 SUPER VAN CRAFT Verkoop bie twee, drie weke weer haalbaar Ook i de watersport is het plezier (e het geld) weer terug. Jachtmakelaar Reé Smits ziet Super Va Craft 16.05m (1999) I ieuwstaat, voorzie va alle dekbare comfort ,- Super Va Craft 16.40m (1997) 2x Cummis, boeg- e hekschroef, stabilizers, geerator, CV e airco ,- Super Va Craft 14.80m (2010) Uiek wat ee va de meest recete Supers op de markt ,- Super Va Craft 13.20m (1990) met fraaie houte opbouw, i ieuwstaat met extra breedte ,- ee sterkere groei aar stale motorkruisers, zowel door joge gezie als oudere stelle. Vauit ee scherpe prijs e actieve begeleidig sluit hij steeds meer trasacties die tot blije verkopers e kopers leide. Super Va Craft 14.70m (1996) kombuis- e salovloer op gelijk iveau, 3 hutte ,- Klaasse Vlet 11m (1985) boegschroef, extra grote kuip, i absolute ieuwstaat ,- Optimaal geiete va comfort aa boord! Lucht- & waterverwarmers Aircoditioigsysteme Koel- & vriesapparatuur Super Va Craft 14.80m (1995) fij familieschip, stale opbouw, boeg- e hekschroef ,- VINK-JACHTSERVICE Obetwist de Super Va Craft specialist Super Va Craft 12.10m (1979) Klassieker i mahoie, modere stofferig ,- Bezichtigig op afspraak Bel Otto Vik: / Bekijk video s va de aagebode schepe op oze website: Super Va Craft 13.80m (1978) Subrella bekledig, zowel bie als buite ,- Valkvlet 13.50m (1974) Mercedes, techiek & atte cel verieuwd ,- Bezoek os op de HISWA stad r. K.400 Elektrische schuifdake & scheepsbeglazig Raam- & luikbliderige Boilers Zij ieuwste record vestigde hij vorige maad: bie twaalf uur had hij ee koper gevode voor ee schip. De verkoper uiteraard zeer tevrede, maar ook de koper, die voor ee goede prijs eigeaar va ee fij vaartuig was geworde. De markt is duidelijk wat gewilliger geworde, sigaleert Smits. Voor ee reëel geprijsd schip is ee verkooptermij va twee tot drie weke weer haalbaar. Dat beteket dat kopers die serieus i de markt zij ook weer et iets seller moete hadele om de pareltjes er tusseuit te pikke. Daarom maakt Smits actief gebruik va de mogelijkhede va de ieuwe media om vraag e aabod sel bij elkaar te brege: ee mooie eige website, QR-codes die ee belagstellede direct aar de webpagia va de geweste boot brege, e heel bijzoder ee eige app. Imiddels is die laatste al bija duized keer gedowload. Motorkruisers populair Dat grote aatal dowloads is typered voor het grote bereik dat Smits weet op te bouwe. Imiddels behore aast Nederladers ook veel Duitsers, Smits Jachtmakelaardij Voor u ka Smits Jachtmakelaardij op veel frote iets betekee. Ik bied mij klate heel bewust ee breed diestepakket met ee hoog serviceiveau. Graag eem ik u alle admiistratieve e zakelijke aspecte rod de aa- of verkoop va uw motorjacht uit hade zodat u zich kut richte op adere zake. Bij de verkoop va uw motorjacht bied ik u de uieke verkoopstylig: ee persoolijk advies met ee gedetailleerd pla va aapak voor het optimaal presetere va uw boot aa potetiële kopers. Egelse, Belge e zelfs Australiërs tot zij klatekrig. E a zij recete deelame aa de beurs i Moskou zij er ook twee Russische opdrachtgevers bijgekome. Ee groot etwerk is voor mij klate de beste garatie dat hu boot sel wordt verkocht of dat ze juist het droomschip vide dat ze zoeke. Daarom be ik te vide op vrijwel alle beurze e watereveemete i os lad, e adverteer actief i magazies e op iteret. Het type vaartuige i de portefeuille va Smits, overiges EMCI Registered Associate Iteratioal Yacht Broker, is et zo veelzijdig als de karakters va de eigeaars. Toch ziet Smits ee duidelijke vraag aar stale motorkruisers; daardoor doe die het over het algemee ook beduided beter i omloopselheid. Dat heeft vooral te make met het bradstofverbruik. De tred is sowieso al dat er mider wordt gevare e mese meer i de jachthave blijve ligge. Daaraast is het vare over de biewatere toeemed populair; de kortere afstade als vakatie met de kidere, e bijvoorbeeld over de kaale aar Zuid-Frakrijk voor mese met meer vrije tijd. I beide gevalle heb je meer aa ee toerboot da ee selle boot met twee keer 300 pk. Meerwaarde va tweedehads Ee mooi schip heeft ee lag leve voor zich. E tweedehads schepe zij imiddels zover i prijs gezakt, dat de kloof tusse ieuwbouw e gebruikt vrijwel iet meer te overbrugge is. De markt katelt daarom og meer da tevore aar goed oderhoude, rijkelijk met accessoires uitgeruste bestaade vaartuige. Waarbij de presetatie ook va belag is, wat aast ee ratioele beslissig kome er toch ook vaak heel wat emoties om de hoek kijke bij de aakoop va ee schip. Daarom verkoopt Smits de motorjachte vauit hu eige thuishave. E met goede rede, zo zegt hij: Ee schip dat iet meer wordt gebruikt wordt ook iet meer oderhoude. Het ruikt bijvoorbeeld aar diesel, de vloerbedekkig is gerafeld, gordijtjes hage los, de feders zij verschilled va kleur e oem og maar ee aatal slordighede op. Bij os houde oze klate zelf vaaf hu eige ligplaats cotrole over het schip. Ee ader groot voordeel is dat de verkoper va de watersport ka blijve geiete zolag het jacht i de verkoop ligt. E ee schip dat i bedrijf is, blijft i topcoditie. Smits Jachtmakelaardij Oostwijk GP LINSCHOTEN T +31 (0) M +31 (0) E I 9

6 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 Het verzekere va alles wat met watersport te make heeft of het u gaat om het verzekere va ee sloep, ee zeilschip of ee exclusief jacht is al jarelag hét specialisme va DNA Yachtisurace. Door het otwikkele va de BootPolisVergelijker kut u u 24/7, waar ook ter wereld, zelf olie premies e voorwaarde vergelijke e direct ee verzekerig afsluite, maar u mag os atuurlijk ook belle of maile voor ee persoolijk advies. Daarmee biede wij u het beste va twee werelde. Met katore i Nederlad e Frakrijk e servicepute over de hele wereld is DNA hét aaspreekput voor de watersporter. DNA oderscheidt zich door uitzoderlijk uitgebreide voorwaarde, scherpe premiestellig, vakkudige medewerkers e ee vlotte schade afwikkelig. Watersport Maatwerk voor ieder type vaartuig - Ligplaats e vaargebied wereldwijd - 24/7 bereikbaarheid - Repatriërig va vaartuig e opvarede - Katore i Rotterdam e Woudsed - Servicepute i Zuid-Frakrijk, Turkije, Spaje, Mallorca e Azië. Katoor Frieslad Ypecolsga Nummer 1 NL-8554 RD Woudsed tel.: +31 (0) fax: +31 (0) Katoor Rotterdam Willemskade 18-D 3016 DL Rotterdam tel.: +31 (0) fax: +31 (0) Katoor Zuid-Frakrijk Brache-office Frace Port de La Napoule P.O. Box Madelieu-La Napoule Frakrijk tel.: +33 (0) fax: +33 (0)

7 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 Epifaes zet er vaart achter Hoogstaad comfort aa boord is de orm Ee eige boot is ee kostbare Air Top Evo 40 e Air Top Evo 55 zij ivesterig, waar je zoveel moge- og krachtiger e comfortabeler da lijk gebruik va wilt make. E da hu voorgagers. het liefst zo comfortabel mogelijk. Of het u ee zeil- of motorboot Op het gebied va koele zij er is, af-fabriek zij diverse systeme diverse mogelijkhede. Va ee losse eevoudig te bestelle. Maar wist u koelbox tot ee volledig i het keuke- dat deze systeme ook achteraf i meubel geïtegreerde koel/vries- uw boot kue worde igebouwd? combiatie. E ook voor de zelfbouwer Met ee refit kut u iet allee het zij er diverse oplossige beschikbaar. iterieur weer ee eigetijds uiterlijk De Isotherm producte va Idel geve, maar ook het comfort op ee Webasto Marie staa beked om het hoger iveau brege. hoge afwerkigsiveau met krachtige Het bepaalt ook voor ee belag- kwaliteitsproduct dat zorgt voor ee koelprestaties gekoppeld aa ee laag rijk deel het iterieur. Waar vroeger uieke belevig op uw boot. Meer licht De grootste leveracier va marie eergieverbruik. gordije de orm ware, zij er u ook e frisse lucht e ee belevig die de comfortsysteme i Nederlad is diverse adere oplossige beschik- ervarig va ope vare beadert. Webasto. Het assortimet omvat I de boot ka het s zomers behoor- baar zoals bijvoorbeeld rolgordije oder adere lucht- e waterver- lijk warm worde. Ee aircoditioig gecombieerd met ee vliegehor. Nieuwsgierig geworde? Neem ee warmers, boilers, koelkaste e koel- is ee prachtige oplossig om ee Webasto is distributeur va Oceaair. kijkje op of boxe, aircoditioig, zowerig e koel klimaat i de boot te realisere. Het tooaagevede merk op het bezoek ee Webasto dealer bij u i de zoedake. Webasto heeft ee uitgebreide rage gebied va zowerigsoplossige buurt. De lucht- e waterverwarmig va aa producte met verschillede koelvermoges. Va ee eevoudige voor bote. Er zij zowel stadaard als maatwerkproducte leverbaar zodat Webasto is ee begrip i de water- self-cotaied uit tot ee complete er voor elk budget ee oplossig te sportwereld. De. kachels doe stil chiller istallatie voor meerdere hutte. vide is. e betrouwbaar hu werk e zorge jarelag voor ee aageaam klimaat Zowerig zorgt er iet allee voor dat Voor motorbote levert Webasto i de boot. De ieuwste modelle het aageaam koel blijft i uw boot. ook schuifdake. Ee Nederlads Toegelate voor de pleziervaart tot 2022 Copper-Cruise: high performace atifoulig Voor elk type schip vared tusse 5-30 kope (10-50 km/u) Epifaes Copper-Cruise is ee koper- e biocidehoudede high performace atifoulig met ee hard schrobbaar oppervlak. De effectief slijpede werkig zorgt voor ee lagdurige aagroeiwerig op zoet, brak e zout water. Zie ook

8 Smits Jachtmakelaardij Full-service Yachtig de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 DNA Yachtisurace: Uitblikers i kwaliteit U geiet va oze full-service yachtig! Smits Jachtmakelaardij bemiddelt bij de aa- e verkoop va uw motorjacht. Als u op zoek bet aar uw droomjacht, da kut u ee ruime keuze make uit ee groot assortimet motorjachte die allemaal i uitstekede coditie verkere. Daaraast profiteert u va ee perfecte begeleidig, goede prijsoderhadelige e uitgebreide after-sales. Met zij keis e expertise weet Reé Smits uw wese doortasted te vertale e ee passede deal te make. Ook ka Reé zich beroepe op ee groot etwerk, directe lije e ee flexibele istellig om uw droomjacht te realisere. De full-service yachtig va Smits Jachtmakelaardij zorgt ervoor dat alles voor u wordt geregeld. Neem direct cotact op! Sids 1999 is DNA Adviesgroep met haar Team DNA Yachtisurace specialist i het verzekere va bote. Va Optimist tot e met Superjacht e over de gehele wereld. Met katore i Rotterdam, Frieslad, Zuid Frakrijk, België e steupute i o.a. Spaje, Turkije, Azië e biekort het Caraibisch gebied is DNA altijd dichtbij voor advies of assistetie i oodgevalle. Meer da 4500 relaties i Nederlad, België e Duitslad verzekere hu kostbare bezit bij DNA. Voor obezorgd watersportplezier bet u bij DNA Yachtisurace da ook aa het juiste adres. Olags is DNA Yachtisurace geomieerd voor de Natioale Busiess Award 2015 e verkoze tot brachewiaar i de categorie Watersportverzekerige. DNA Yachtisurace heeft ee goede ituïtie over hoe de markt zich gaat otwikkele e aticipeert daarop, aldus het lovede omiatierapport. Smele 1280S va 1994, vraagprijs ,- Va der Heijde Dyamic De Luxe VS va 2009, vraagprijs ,- exclusief BTW STT Rager AK va 2004, vraagprijs ,- Crow Cruiser ZLK va 2002, vraagprijs ,-. Kwaliteit e specialisme DNA Yachtisurace blikt uit i het aabiede va kwalitatief hoogwaardige verzekerige die volledig zij toegespitst op de behoeftes va de klat. Wij advisere klate om eerst te kijke aar wat zij belagrijk vide i ee verzekerig. Welke risico s wil ik absoluut verzekerd hebbe, welke risico s ka ik zelf drage of zij mider belagrijk. Leg dit over de voorwaarde va diverse verzekeraars e kijk da welke het dichts bij de atwoorde op bovestaade vrage ligge. Na deze keuze is het va belag om te kijke welke verzekeraar daarbij met de beste premie e eige risico uit de selectie komt. De vraag wat het gaat koste komt dus pas als laatste aa bod. Bekede vergelijkigssites die slechts focusse op premies zij gee aarader omdat deze te weiig aadacht bestede aa de behoeftes va de klat. DNA heeft op hu site ee bootpolisvergelijker staa die eerst de belagrijkste pute i het algemee laat zie e daara de bijbehorede premie. Veelal kome hier de drie belagrijkste verzekeraars direct aar vore. Grote verzekerigsmaatschappije biede slechts stadaardverzekerige aa die eigelijk iet geschikt zij voor de diversiteit va de watersportbrache. Zeile op de Noordzee is bijvoorbeeld iets heel aders da pleziervaart op de Friese mere. Dat is hetzelfde als appels met pere vergelijke. Door de behoeftes va de klat voorop te stelle komt deze iet voor vervelede verassige te staa e is me verzekerd va obezorgd watersportplezier, aldus accoutmaager Kees Timmermas. Altijd bereikbaar Het succes va DNA Yachtisurace is oder adere te dake aa de werkwijze va het team. Bij DNA Yachtisurace doet me wat ze belooft. We zij 7 dage per week e 24 uur per dag bereikbaar. Juist i het weeked, waeer de watersporter erop uit trekt, is het belagrijk dat u os altijd kut bereike waeer u te make krijgt met calamiteite op het water. Daaraast kut u uw dossier altijd (OF) 7 dage per week, 24 uur per dag digitaal izie e olie schade melde, waar ter wereld u zich ook bevidt. DNA Yachtisurace blikt volges Timmermas iet allee uit i bereikbaarheid maar ook i keis e specialisme. Het team va DNA Yachtisurace ademt watersport e spreekt de taal. Uw tussepersoo weet precies waar hij het over heeft e dekt mee i oplossige i plaats va mee te gaa i het probleem. I tegestellig tot grote verzekerigsmaatschappije hebbe wij echt liefde voor de watersport e daardoor bet u bij os altijd verzekerd va goed advies. 15 Smits Jachtmakelaardij - Reé Smits Postadres: Oostwijk 40, 3461 GP Lischote (0031) (0) / (0031) (0) Dowload oze App... DNA Yachtisurace Ypecolsga Nummer RD WOUDSEND T F I.

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012 Quality Maagemet Eato Warraty Ceter Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe ERIKS steekt eergie i besparige EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR

Nadere informatie

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 03 - editie april 2010 Oze orderpickers i de kijker Led: het licht va de toekomst Blum-showroom Nederlad permaet bemad Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT

TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT 0841_Krt 31-01-2006 17:31 Pagia 1 Nummer 5 2 februari 2006 Uitgave Directie Voorlichtig Miisterie va Defesie Pagia 3 Miister Kamp: Tegeslag bij ee Uruzga Pagia 4 Miister Va Ardee: Nederladse militaire

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008

Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008 Nieuwsbrief Optiekbedrijve oktober 2008 De Commissie Optiekbedrijve i.c. de Samewerkede Optiekbedrijve coördieert e iitieert allerlei activiteite voor uw brache. O.a. promotie met als doel het imago va

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Een feniks verrijst uit zijn as

Een feniks verrijst uit zijn as 188 JUNI 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Ee feiks verrijst uit zij as Het Bolshoi-theater i Moskou straalt gradeur uit e evoceert de glorierijke periode va het Russische Rijk.

Nadere informatie