SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland!"

Transcriptie

1 JAARGANG 3 NUMMER Voor de actieve watersporter i Frieslad dewater SPORTER Friese mere: fraaier da ooit! 7 Natuurschoo 13 Hoogstaad comfort aa boord is de orm 17 Grootste collectie Nederladse jachte op HISWA te water 2015 E verder: 2 Ee Pedro die laat me zich bouwe! - 6 Drie aaraders! - 7 Feestelijke afsluitig Het Friese Mereproject - 9 Verkoop bie twee, drie weke weer haalbaar - 15 DNA Yachtisurace: Uitblikers i kwaliteit - 17 Uitgebreid activiteiteprogramma op hiswa te water 2015: Ee dagje watersport aa het IJ - 19 Wél de voordele maar iet de adele va teakhout - 19 The Lighthouse Yachtbrokers avigeert u verder Lekker weg i de leukste provicie va Nederlad!

2 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 Va de teketafel tot de ligplaats; betaalbare, traditioele Nederladse jachte met ee modere twist Ee Pedro die laat me zich bouwe! Met ruim 40 jaar ervarig i het vervaardige va traditioeel gebouwde kruisers stelt Pedro-Boat dat haar jachte u zulle voorzie va de kwaliteit, stijl e het comfort waar u altijd aar op zoek bet geweest. Os doel is om de klat te late geiete va het vare. Ee Pedro staat beked om zij uitstekede vaareigeschappe, hoog afwerkigsiveau e lagdurige garatie. Tijdes het gehele bouwproces begeleide wij de koper. richt zich op de liefhebber va stijl, degelijkheid, comfort, kwaliteit e luxe. Veel va de extra s die beodigd Colofo Redactie adres Reclamebureau Bouwaktua Greate Buorre 30, 9088 AE Wirdum Telefoo: Iteret: Vormgevig e opmaak Rolad Mol Vormgevig & dtp Kameier 6, 8448 NE Heerevee Telefoo: Iteret: Tekste Accet Grave: Copywriters Golfresidetie 119, 8251 NS Drote Telefoo: Advertetie-exploitatie Mevr. A.D. Brokhorst-Dros Greate Buorre 30, 9088 AE Wirdum Telefoo: Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd worde zoder schriftelijke toestemmig va de uitgever. Ihoud 5 Friese mere: fraaier da ooit! 6 Drie aaraders! 7 Natuurschoo 9 Verkoop bie twee, drie weke weer haalbaar 13 Hoogstaad comfort aa boord is de orm 15 DNA Yachtisurace: Uitblikers i kwaliteit Smits Jachtmakela Voor u ka Smits Jachtmakelaardij op veel frote iets betekee. Ik b heel bewust ee breed diestepakket met ee hoog serviceiveau. G alle admiistratieve e zakelijke aspecte rod de aa- of verkoop va hade zodat u zich kut richte op adere zake. Bij de verkoop va bied ik u de uieke verkoopstylig: ee persoolijk advies met ee ged va aapak voor het optimaal presetere va uw boot aa potetiële Door middel va vertrouwe i oze vakmese e ispraak va de toekomstige bootbezitter tijdes de bouw, Elk jacht is 100% maatwerk. Bie de modelkeuze stelt de klat zelf de boot same. Pedro odersteut e otwerp tot de laatste poetsbeurt, i eige beheer plaatsvidt. Ee ader groot voordeel wat uit deze werkwijze zij om i deze aspecte te voorzie, valle bij de bouw va ee ieuwe Pedro bie de aavagsprijs. Ligt deze da aazielijk hoger? De Vee: De prijslijst behorede bij os op maat gemaakt ieuwbouw jachtprogramma zou me eerder verwachte bij ee serieproduct. Het start met de Pedro Doky 30, ee op maat gebouwd jacht va 9.10 x 3.25 m, welke me bouwt voor ,-. Boveaa de lijst staat de Bora 43, het vlaggeschip va x 4.40 m, zeer compleet uitgerust voor ,-. Met deze prijsstellig, de 5-jaar garatie, de solide reputatie omtret bouwkwaliteit & de mix va keis e verieuwig is de toeemede itera- De advertetie-afdelig va De Watersporter wijst de adverteerders erop dat va tevore iet ka worde bepaald waar hu adverteties worde geplaatst. Aa verzoeke die daarmee verbad houde, zal uiteraard alle aadacht worde besteed. Algemee mededelig Bij keuze va illustratiemateriaal is zoveel mogelijk getracht om de daarop rustede auteursrechte te otzie e/of te hoorere. Zij die mee iettemi bepaalde auteurs rechtelijke aasprake te stelle worde verzocht zich i verbidig te stelle met de uitgeverij. Hoewel de iformatie, gepubliceerd i deze uitgave, met zorg is uitgezocht e gecotroleerd sluite uitgever, redactie e auteurs uitdrukkelijk iedere aasprakelijk uit voor evetuele ojuistheid e/ of ovolledigheid va de verstrekte gegeves. De Watersporter op Facebook f 17 Grootste collectie Nederladse jachte op HISWA te water Uitgebreid activiteiteprogramma HISWA te water: Ee dagje watersport aa het IJ 19 TEK-DEK-Beelux: Wél de voordele maar iet de adele va teakhout 3 make wij same dies drome waar! adviseert, maar de klat bepaalt!, zo tot stad komt, is de volledige flexibili- tioale populariteit va de werf goed Wilt u os volge, stuur os da ee Ee stukje ambacht gecombieerd sluit Pedro volges de Vee aadloos teit waarmee ee custom-built project te verklare. vriedschapsverzoek via Facebook met iovatieve, modere (techische) aa bij die specialistische wes va de zelfs tijdes de bouw og op de wes (dewatersporter.frieslad). Oze aspecte, zo late wij de klat obe- pleziervaarder. va de klat is af te stemme. I ee vriede sture regelmatig de zorgd geiete, verklaarde marketig maager Mirada de Vee. Maatwerk Op de custom-built jachtwerf worde Alles i eige beheer Groot voordeel is dat de Groiger werf het eige aaspreekput is bij ee ieuwbouwopdracht. Veelal worde tijdperk waari meer e meer bootvaarders hu jacht gebruike als huis op het water ee sterk verkoopput. De jachte va Pedro voele als thuis, is ee dekwijze die door de Groiger mooiste foto s i, wat ee lust is voor het oog. Ook kut u via oze website de Watersporter digitaal leze. i de legtes va 9 tot 13 meter custom-built projecte uitgevoerd door scheepswerf adrukkelijk oderstreept via 6 modellije 11 variate va verschillede oderaaemers. Bij ee wordt. Pedro-Boat aavag tot opleverig oder éé dak gebouwd. I de hededaagse markt staat de wes va de klat cetraal storig of adere tekortkomig word je al sel va het kastje aar de muur gestuurd. Bij Pedro is daar gee sprake Waardevast Ee Pedro is waardevast e de weder- W.A. Scholteweg BT ZUIDBROEK T e die is behoorlijk idividualistisch. va, aagezie alles, va het eerste verkoopkase zij hoog. Het komt E. vaak voor dat eigeare jarelag I. vare e bij verkoop (bija) otvage wat tijdes de bouw is betaald, Verkoop atwoord de marketeer trots op de Disdag t/m Zaterdag vraag of ee Pedro jacht stabiel blijft uur i waarde. Ekel door de aam Pedro Maadag geslote is ee hoge restwaarde ee gegeve. (evetueel op afspraak) Daaraast durve wij vol vertrouwe 5 jaar garatie te verstrekke op iedere ieuwe Pedro vawege de extreem hoge productkwaliteit. Voordelig geprijsd De lijst behorede bij ee stadaard Pedro valt bij vele cocullega s oder de oemer uitgebreid. De jachtwerf

3 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 Friese mere: Flexibel PVC dek-systeem fraaier da ooit! Vaar op zeker U kut pas écht zorgeloos va uw schip geiete als u daarvoor ee goede verzekerig heeft. Door oze ruim 65 jaar ervarig i het verzekere va pleziervaartuige zij wij specialiste op dit vakgebied. Als gee ader kee wij de risico s die aa uw hobby zij verbode - ook óze hobby trouwes. Wilt u ee passede offerte? Bel os, of bezoek oze website Harlige Dokkum Postbus AC Heerevee Tel. (0513) Fax (0513) Watersporters e vaarrecreate uitdage om vaker e lager aar Fryslâ te kome. Dat is ee va de belagrijke doel- 5 stellige va Het Friese Mereproject. Same zorge gemeete e provicie sids 2000 voor het aatrekkelijker Het Friese Mereproject zit er op! Dat viere we op: Kijk voor het programma op Zaterdag 19 september Feestelijke afsluitig i Leeuwarde Zodag 20 september Ope Dag op diverse locaties i Fryslâ Kom je ook? make va het Friese watersportgebied. Niet allee voor toeriste e iwoers, maar ook voor flora e faua. I december 2000 gig Het Friese Mereproject va de provicie Fryslâ va start. Het watersportgebied i Frieslad was op veel plekke aa verbeterig e verfraaiig toe. Na vijftie vruchtbare jare stopt Het Friese Mereproject eid Het ambitieuze e grootschalige project heeft prachtige resultate geboekt. Het Friese vaargebied is gastvrijer e aatrekkelijker geworde voor mes, plat e dier. Tot het project defiitief ophoudt, staat er dit jaar echter og flik wat te gebeure. Dat leest u hier! Het Polderhoofdkaaal: heropeig met romatiek e historie Met ee romatische kipoog aar de historie is sids 1 juli va dit jaar het Polderhoofdkaaal weer ope voor de pleziervaart. Het kaaal is i 1875 gegrave voor turfvervoer. De turfwiig stopte echter begi jare vijftig. Het 7,5 kilometer lage kaaal verloor zij fuctie. I 1959 e 1967 zij de sluize gedempt e sidsdie is het kaaal iet lager ope voor de scheepvaart. Na jarelage ispaige va verschillede partije gaat het kaaal deze zomer weer ope. Nieuwe brugge zij gebouwd, ieuwe atuur aagelegd e twee sluize gerestaureerd. Het Polderhoofdkaaal verbidt de Friese mere e het Lauwersmeergebied met de Turfroute e het achterlad va Overijssel, Drethe e Duitslad. Súd Ie e Wetterfrot Dokkum: flike sprog vooruit Dokkum maakt als watersportstad ee flike sprog vooruit door het project Súd Ie e Wetterfrot Dokkum. Door goede voorzieige aa te brege, moet Dokkum meer waterrecreate trekke. I het cetrum is stroom, water e saitair altijd beschikbaar. Met de app aauit.et betaalt u eevoudig voor deze dieste. Ee plekje aa de historisch bolwerke, bij de moles of i de authetieke biestad va Dokkum is ee perfecte uitvalsbasis om de stad te verkee. Aa de waterkat werkt het project same met lokale oderemers aa sfeerverbeterig. De Súd Ie krijgt i het ajaar va 2016 ee diepgag va 1.30m (dm klasse). Ook worde de brugge opgehoogd. Dit maakt de Súd Ie i de toekomst geschikt voor motorbote. Same met Wetterskip Fryslâ legt me vispassages aa. De oevers krijge ieuwe beplatig. Zo otstaat er ee uieke vaarroute va Dokkum aar het Lauwersmeer. De Nieuwe Willemshave: iteratioale uitstralig met Harliger karakter Het Harliger havegebied wil voor watersporters ee omisbaar verbidigsput zij tusse de Wadde e de Friese mere. I ee vooruitstreved havepla geve gemeete, oderemers e iwoers aa wat er gaat veradere. Zo komt er ee passagierstermial voor cruiseschepe, ee horecagelegeheid e ee gemakkelijk toegakelijke jachthave. Ee loopbrug is i 2014 gerealiseerd. De Nieuwe Willemshave krijgt iteratioale allure, maar behoudt zij Harliger karakter. Polderhoofdkaaal Polderhoofdkaaal Kijk op Volg os op

4 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 Drie aaraders! Natuurschoo Om otspae te geiete va water, historie, atuur e cultuur hoeft u gee wereldreis te make. Sportief of leerzaam? Vare of ervare? Fietse of bekijke? Het Friese meregebied heeft alles i huis voor zowel ee actief dagje als ee verbazigwekkede atuurbeleveis. Me moet het allee wèl eve wete Vadaar op deze pagia: drie aaraders! Otdekke & beleve i de Otvagstruimte va de Joha Frisosluis De Joha Frisosluis i Stavore is iet zomaar ee verbidig tusse het Joha Frisokaaal e het IJsselmeer. I mei vorig jaar opede de koig de tweede Joha Frisosluis. Het is daarmee dè toegagspoort tot gastvrij Fryslâ e bovedie ee prachtige bezieswaardigheid. De sluiskom heeft ee atuurlijke uitstralig door de begroeiig met gras e riet. Alle istallaties e elektroica krijge hu eergie va de zo. Wie alles wil wete over de werkig va de groee e eergie eutrale sluis, ka terecht i de otvagstruimte oder het bedieigsgebouw. Hier is va alles te otdekke e te beleve. Wat doet ee sluiswachter precies e waarom make palige ee wereldreis? Ook over Stavore, de Friese mere e waterschappe komt u hier va alles te wete. Echte avoturiers rake ethousiast va de vier aagebode beleveisroutes. De Otvagstruimte va de Joha Frisosluis is tot 1 ovember geoped als de sluis wordt bedied. Ee bezoekje kost iets e is zeker de moeite waard! Meer ifo? Kom fietse & swetse op fietspad Swette! Fietsgeieters opgelet: lags De Swette loopt ee schitterede route dwars door graslade e atuurgebied. Het gaat om ee prachtig pad va zeve kilometer tusse Matgum e Boazum e twee kilometer tusse Boazum e Scharegoutum. Dit traject heet Swettepaad e maakt deel uit va de Middelseerûte. Vauit de historie is dat ee belagrijke vaarverbidig tusse Leeuwarde e Seek. Liefhebbers kue de route u ook fietsed aflegge. Watersporters gaa hier graag aa wal om op de fiets va de omgevig te geiete. Dakzij fietsbrug De Swetse kut u ook Reduzum uitsteked bereike. Het pad is ee iitiatief va Het Friese Mereproject, Wetterskip Fryslâ e de Statejacht Koig Willem-Alexader gemeete Leeuwarde, Litteseradiel e Súdwest-Fryslâ. De Noordelijke Elfstedevaarroute: maximaal geiete va Fryslâ Ee Elfstedetocht zoder schaatse? Dat ka prima! Met het realisere va de Noordelijke Elfstedevaarroute is er ee droom uitgekome va veel watersporters é Fryslâfas. Bote met ee diepgag va 1.30 meter e ee doorvaarthoogte va 2.40 meter kue de gehele Elfstedetocht vared aflegge! Oderweg is er va alles te zie e te doe. Vazelfspreked biedt begi- e eidput Leeuwarde de iteressate geschiedeis, de Sluis gezellige grachte e het bruisede cetrum die bij ee hoofdstad hore. I de tusseliggede karakteristieke Friese stadjes treft me telkes adere hoogtepute e bezieswaardighede. Fryslâ is als waterprovicie het bewodere waard. Het vare va de Noordelijke Elfstedevaarroute is de perfecte maier om maximaal te geiete va al het moois dat Fryslâ te biede heeft! Meer iformatie over de route vidt u op Ee otspae dagje op het Friese water. De zo staat hoog, de lucht is hemelsblauw e de atuur is prachtig. De ideale omstadighede voor ee frisse duik. Wel zo fij als het zwemwater schoo is. Mooier, beter, schoer? Het Friese Mereproject heeft de afgelope vijftie jaar alles i het werk gesteld om het vaargebied i Frieslad mooier e beter te make. Maar het water schoo houde, is ee taak va de gebruiker. Watersporters dumpe og te vaak hu afvalwater i de mere e kaale. E dat terwijl er vele mogelijkhede zij voor vuilwaterizamelig. Het Friese Mereproject, Wetterskip Fryslâ, Recreatieschap De Marrekrite, het Watersportverbod regio Fryslâ e de Friese Milieu Federatie hebbe de koppe bij elkaar gestoke. Ze hebbe de campage Gewoo schoo, lekker fri(e)s bedacht. Voor watersporters die hu uitwerpsele overboord kiepere, heeft de campage ee grote boodschap. Vuilwaterboot Pleziervaartuige die hu vuilwater opvage, kue dit kwijt bij ee vuilwater-iamestatio aa de wal. Va jui tot e met september kut u daaraast de Vuilwaterboot tegekome op de Friese watere. Deze Vuilwaterboot campageboot heeft ee istallatie aa boord waarmee vuilwatertaks va plezierbote ter plekke leeggezoge kue worde. Ook kue watersporters bij de Vuilwaterboot iformatie iwie over maatregele die zij zelf kue treffe om het Friese zwemwater schoo te houde. Wilt u de exacte locatie va de Vuilwaterboot wete? Dowload da de Marrekrite-app! Op deze app vidt u iet allee alle Marrekriteaalegplaatse, ook de exacte positie va de Vuilwaterboot. Op stap met Freek Vok i De Alde Feae Same met Freek Vok de atuur i; i Natioaal Park De Alde Feae is dit u mogelijk! I de ieuwe podcast Op stap met Freek i De Alde Feae vertelt de bekede bioloog wat hij allemaal ziet e hoort i het prachtige Friese atuurgebied. De podcast bestaat uit verschillede geluidsfragmete, waarmee Fietsbrug De Swetse Freek Vok Freek Vok je op ethousiaste wijze door De Alde Feae leidt. Om met Freek op avotuur te gaa, heb je iet veel odig. Naast ee boot moet je beschikke over ee vaarroutekaart e ee smartphoe of ee tablet. Aa te rade is om daaraast ee koptelefoo e ee verrekijker mee te eme. Schoowatercampage De podcast dowload je gratis via de app TOURtoDO (tourcode PodcastFreekVok). De audiofragmete e vaarroutekaart zij ook te dowload op De vaarroutekaart ku je afhale bij het bezoekerscetrum i Earewâld. Feestelijke afsluitig Het Friese Mereproject: 19 & 20 september Het Friese Mereproject stopt i I vijftie jaar tijd is er veel gebeurd om de watersport i Fryslâ aatrekkelijker te make. E dat gaa we viere! Op zaterdag 19 e zodag 20 september orgaisere wij ee feestelijke afsluitig va Het Friese Mereproject. Be jij ook va de partij? Zaterdagavod 19 september vidt de officiële afsluitig va Het Friese Mereproject plaats i de Prisetui i Leeuwarde. Op verschillede plekke is muziek e theater te bewodere. Ook krijg je hier uitgebreide iformatie over het project. De avod eidigt op ee cetraal put waar muziek, theater e water samekome e de deur va Het Friese Mereproject symbolisch dichtgaat. Zodag 20 september is er ee ope dag va Het Friese Mereproject. Je bet va harte uitgeodigd om tusse 10 e 16 uur te kome kijke bij ee of meerdere va de uitgevoerde projecte. Kijk op voor het volledige programma. Wees welkom! 7

5 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 SUPER VAN CRAFT Verkoop bie twee, drie weke weer haalbaar Ook i de watersport is het plezier (e het geld) weer terug. Jachtmakelaar Reé Smits ziet Super Va Craft 16.05m (1999) I ieuwstaat, voorzie va alle dekbare comfort ,- Super Va Craft 16.40m (1997) 2x Cummis, boeg- e hekschroef, stabilizers, geerator, CV e airco ,- Super Va Craft 14.80m (2010) Uiek wat ee va de meest recete Supers op de markt ,- Super Va Craft 13.20m (1990) met fraaie houte opbouw, i ieuwstaat met extra breedte ,- ee sterkere groei aar stale motorkruisers, zowel door joge gezie als oudere stelle. Vauit ee scherpe prijs e actieve begeleidig sluit hij steeds meer trasacties die tot blije verkopers e kopers leide. Super Va Craft 14.70m (1996) kombuis- e salovloer op gelijk iveau, 3 hutte ,- Klaasse Vlet 11m (1985) boegschroef, extra grote kuip, i absolute ieuwstaat ,- Optimaal geiete va comfort aa boord! Lucht- & waterverwarmers Aircoditioigsysteme Koel- & vriesapparatuur Super Va Craft 14.80m (1995) fij familieschip, stale opbouw, boeg- e hekschroef ,- VINK-JACHTSERVICE Obetwist de Super Va Craft specialist Super Va Craft 12.10m (1979) Klassieker i mahoie, modere stofferig ,- Bezichtigig op afspraak Bel Otto Vik: / Bekijk video s va de aagebode schepe op oze website: Super Va Craft 13.80m (1978) Subrella bekledig, zowel bie als buite ,- Valkvlet 13.50m (1974) Mercedes, techiek & atte cel verieuwd ,- Bezoek os op de HISWA stad r. K.400 Elektrische schuifdake & scheepsbeglazig Raam- & luikbliderige Boilers Zij ieuwste record vestigde hij vorige maad: bie twaalf uur had hij ee koper gevode voor ee schip. De verkoper uiteraard zeer tevrede, maar ook de koper, die voor ee goede prijs eigeaar va ee fij vaartuig was geworde. De markt is duidelijk wat gewilliger geworde, sigaleert Smits. Voor ee reëel geprijsd schip is ee verkooptermij va twee tot drie weke weer haalbaar. Dat beteket dat kopers die serieus i de markt zij ook weer et iets seller moete hadele om de pareltjes er tusseuit te pikke. Daarom maakt Smits actief gebruik va de mogelijkhede va de ieuwe media om vraag e aabod sel bij elkaar te brege: ee mooie eige website, QR-codes die ee belagstellede direct aar de webpagia va de geweste boot brege, e heel bijzoder ee eige app. Imiddels is die laatste al bija duized keer gedowload. Motorkruisers populair Dat grote aatal dowloads is typered voor het grote bereik dat Smits weet op te bouwe. Imiddels behore aast Nederladers ook veel Duitsers, Smits Jachtmakelaardij Voor u ka Smits Jachtmakelaardij op veel frote iets betekee. Ik bied mij klate heel bewust ee breed diestepakket met ee hoog serviceiveau. Graag eem ik u alle admiistratieve e zakelijke aspecte rod de aa- of verkoop va uw motorjacht uit hade zodat u zich kut richte op adere zake. Bij de verkoop va uw motorjacht bied ik u de uieke verkoopstylig: ee persoolijk advies met ee gedetailleerd pla va aapak voor het optimaal presetere va uw boot aa potetiële kopers. Egelse, Belge e zelfs Australiërs tot zij klatekrig. E a zij recete deelame aa de beurs i Moskou zij er ook twee Russische opdrachtgevers bijgekome. Ee groot etwerk is voor mij klate de beste garatie dat hu boot sel wordt verkocht of dat ze juist het droomschip vide dat ze zoeke. Daarom be ik te vide op vrijwel alle beurze e watereveemete i os lad, e adverteer actief i magazies e op iteret. Het type vaartuige i de portefeuille va Smits, overiges EMCI Registered Associate Iteratioal Yacht Broker, is et zo veelzijdig als de karakters va de eigeaars. Toch ziet Smits ee duidelijke vraag aar stale motorkruisers; daardoor doe die het over het algemee ook beduided beter i omloopselheid. Dat heeft vooral te make met het bradstofverbruik. De tred is sowieso al dat er mider wordt gevare e mese meer i de jachthave blijve ligge. Daaraast is het vare over de biewatere toeemed populair; de kortere afstade als vakatie met de kidere, e bijvoorbeeld over de kaale aar Zuid-Frakrijk voor mese met meer vrije tijd. I beide gevalle heb je meer aa ee toerboot da ee selle boot met twee keer 300 pk. Meerwaarde va tweedehads Ee mooi schip heeft ee lag leve voor zich. E tweedehads schepe zij imiddels zover i prijs gezakt, dat de kloof tusse ieuwbouw e gebruikt vrijwel iet meer te overbrugge is. De markt katelt daarom og meer da tevore aar goed oderhoude, rijkelijk met accessoires uitgeruste bestaade vaartuige. Waarbij de presetatie ook va belag is, wat aast ee ratioele beslissig kome er toch ook vaak heel wat emoties om de hoek kijke bij de aakoop va ee schip. Daarom verkoopt Smits de motorjachte vauit hu eige thuishave. E met goede rede, zo zegt hij: Ee schip dat iet meer wordt gebruikt wordt ook iet meer oderhoude. Het ruikt bijvoorbeeld aar diesel, de vloerbedekkig is gerafeld, gordijtjes hage los, de feders zij verschilled va kleur e oem og maar ee aatal slordighede op. Bij os houde oze klate zelf vaaf hu eige ligplaats cotrole over het schip. Ee ader groot voordeel is dat de verkoper va de watersport ka blijve geiete zolag het jacht i de verkoop ligt. E ee schip dat i bedrijf is, blijft i topcoditie. Smits Jachtmakelaardij Oostwijk GP LINSCHOTEN T +31 (0) M +31 (0) E I 9

6 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 Het verzekere va alles wat met watersport te make heeft of het u gaat om het verzekere va ee sloep, ee zeilschip of ee exclusief jacht is al jarelag hét specialisme va DNA Yachtisurace. Door het otwikkele va de BootPolisVergelijker kut u u 24/7, waar ook ter wereld, zelf olie premies e voorwaarde vergelijke e direct ee verzekerig afsluite, maar u mag os atuurlijk ook belle of maile voor ee persoolijk advies. Daarmee biede wij u het beste va twee werelde. Met katore i Nederlad e Frakrijk e servicepute over de hele wereld is DNA hét aaspreekput voor de watersporter. DNA oderscheidt zich door uitzoderlijk uitgebreide voorwaarde, scherpe premiestellig, vakkudige medewerkers e ee vlotte schade afwikkelig. Watersport Maatwerk voor ieder type vaartuig - Ligplaats e vaargebied wereldwijd - 24/7 bereikbaarheid - Repatriërig va vaartuig e opvarede - Katore i Rotterdam e Woudsed - Servicepute i Zuid-Frakrijk, Turkije, Spaje, Mallorca e Azië. Katoor Frieslad Ypecolsga Nummer 1 NL-8554 RD Woudsed tel.: +31 (0) fax: +31 (0) Katoor Rotterdam Willemskade 18-D 3016 DL Rotterdam tel.: +31 (0) fax: +31 (0) Katoor Zuid-Frakrijk Brache-office Frace Port de La Napoule P.O. Box Madelieu-La Napoule Frakrijk tel.: +33 (0) fax: +33 (0)

7 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 Epifaes zet er vaart achter Hoogstaad comfort aa boord is de orm Ee eige boot is ee kostbare Air Top Evo 40 e Air Top Evo 55 zij ivesterig, waar je zoveel moge- og krachtiger e comfortabeler da lijk gebruik va wilt make. E da hu voorgagers. het liefst zo comfortabel mogelijk. Of het u ee zeil- of motorboot Op het gebied va koele zij er is, af-fabriek zij diverse systeme diverse mogelijkhede. Va ee losse eevoudig te bestelle. Maar wist u koelbox tot ee volledig i het keuke- dat deze systeme ook achteraf i meubel geïtegreerde koel/vries- uw boot kue worde igebouwd? combiatie. E ook voor de zelfbouwer Met ee refit kut u iet allee het zij er diverse oplossige beschikbaar. iterieur weer ee eigetijds uiterlijk De Isotherm producte va Idel geve, maar ook het comfort op ee Webasto Marie staa beked om het hoger iveau brege. hoge afwerkigsiveau met krachtige Het bepaalt ook voor ee belag- kwaliteitsproduct dat zorgt voor ee koelprestaties gekoppeld aa ee laag rijk deel het iterieur. Waar vroeger uieke belevig op uw boot. Meer licht De grootste leveracier va marie eergieverbruik. gordije de orm ware, zij er u ook e frisse lucht e ee belevig die de comfortsysteme i Nederlad is diverse adere oplossige beschik- ervarig va ope vare beadert. Webasto. Het assortimet omvat I de boot ka het s zomers behoor- baar zoals bijvoorbeeld rolgordije oder adere lucht- e waterver- lijk warm worde. Ee aircoditioig gecombieerd met ee vliegehor. Nieuwsgierig geworde? Neem ee warmers, boilers, koelkaste e koel- is ee prachtige oplossig om ee Webasto is distributeur va Oceaair. kijkje op of boxe, aircoditioig, zowerig e koel klimaat i de boot te realisere. Het tooaagevede merk op het bezoek ee Webasto dealer bij u i de zoedake. Webasto heeft ee uitgebreide rage gebied va zowerigsoplossige buurt. De lucht- e waterverwarmig va aa producte met verschillede koelvermoges. Va ee eevoudige voor bote. Er zij zowel stadaard als maatwerkproducte leverbaar zodat Webasto is ee begrip i de water- self-cotaied uit tot ee complete er voor elk budget ee oplossig te sportwereld. De. kachels doe stil chiller istallatie voor meerdere hutte. vide is. e betrouwbaar hu werk e zorge jarelag voor ee aageaam klimaat Zowerig zorgt er iet allee voor dat Voor motorbote levert Webasto i de boot. De ieuwste modelle het aageaam koel blijft i uw boot. ook schuifdake. Ee Nederlads Toegelate voor de pleziervaart tot 2022 Copper-Cruise: high performace atifoulig Voor elk type schip vared tusse 5-30 kope (10-50 km/u) Epifaes Copper-Cruise is ee koper- e biocidehoudede high performace atifoulig met ee hard schrobbaar oppervlak. De effectief slijpede werkig zorgt voor ee lagdurige aagroeiwerig op zoet, brak e zout water. Zie ook

8 Smits Jachtmakelaardij Full-service Yachtig de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 DNA Yachtisurace: Uitblikers i kwaliteit U geiet va oze full-service yachtig! Smits Jachtmakelaardij bemiddelt bij de aa- e verkoop va uw motorjacht. Als u op zoek bet aar uw droomjacht, da kut u ee ruime keuze make uit ee groot assortimet motorjachte die allemaal i uitstekede coditie verkere. Daaraast profiteert u va ee perfecte begeleidig, goede prijsoderhadelige e uitgebreide after-sales. Met zij keis e expertise weet Reé Smits uw wese doortasted te vertale e ee passede deal te make. Ook ka Reé zich beroepe op ee groot etwerk, directe lije e ee flexibele istellig om uw droomjacht te realisere. De full-service yachtig va Smits Jachtmakelaardij zorgt ervoor dat alles voor u wordt geregeld. Neem direct cotact op! Sids 1999 is DNA Adviesgroep met haar Team DNA Yachtisurace specialist i het verzekere va bote. Va Optimist tot e met Superjacht e over de gehele wereld. Met katore i Rotterdam, Frieslad, Zuid Frakrijk, België e steupute i o.a. Spaje, Turkije, Azië e biekort het Caraibisch gebied is DNA altijd dichtbij voor advies of assistetie i oodgevalle. Meer da 4500 relaties i Nederlad, België e Duitslad verzekere hu kostbare bezit bij DNA. Voor obezorgd watersportplezier bet u bij DNA Yachtisurace da ook aa het juiste adres. Olags is DNA Yachtisurace geomieerd voor de Natioale Busiess Award 2015 e verkoze tot brachewiaar i de categorie Watersportverzekerige. DNA Yachtisurace heeft ee goede ituïtie over hoe de markt zich gaat otwikkele e aticipeert daarop, aldus het lovede omiatierapport. Smele 1280S va 1994, vraagprijs ,- Va der Heijde Dyamic De Luxe VS va 2009, vraagprijs ,- exclusief BTW STT Rager AK va 2004, vraagprijs ,- Crow Cruiser ZLK va 2002, vraagprijs ,-. Kwaliteit e specialisme DNA Yachtisurace blikt uit i het aabiede va kwalitatief hoogwaardige verzekerige die volledig zij toegespitst op de behoeftes va de klat. Wij advisere klate om eerst te kijke aar wat zij belagrijk vide i ee verzekerig. Welke risico s wil ik absoluut verzekerd hebbe, welke risico s ka ik zelf drage of zij mider belagrijk. Leg dit over de voorwaarde va diverse verzekeraars e kijk da welke het dichts bij de atwoorde op bovestaade vrage ligge. Na deze keuze is het va belag om te kijke welke verzekeraar daarbij met de beste premie e eige risico uit de selectie komt. De vraag wat het gaat koste komt dus pas als laatste aa bod. Bekede vergelijkigssites die slechts focusse op premies zij gee aarader omdat deze te weiig aadacht bestede aa de behoeftes va de klat. DNA heeft op hu site ee bootpolisvergelijker staa die eerst de belagrijkste pute i het algemee laat zie e daara de bijbehorede premie. Veelal kome hier de drie belagrijkste verzekeraars direct aar vore. Grote verzekerigsmaatschappije biede slechts stadaardverzekerige aa die eigelijk iet geschikt zij voor de diversiteit va de watersportbrache. Zeile op de Noordzee is bijvoorbeeld iets heel aders da pleziervaart op de Friese mere. Dat is hetzelfde als appels met pere vergelijke. Door de behoeftes va de klat voorop te stelle komt deze iet voor vervelede verassige te staa e is me verzekerd va obezorgd watersportplezier, aldus accoutmaager Kees Timmermas. Altijd bereikbaar Het succes va DNA Yachtisurace is oder adere te dake aa de werkwijze va het team. Bij DNA Yachtisurace doet me wat ze belooft. We zij 7 dage per week e 24 uur per dag bereikbaar. Juist i het weeked, waeer de watersporter erop uit trekt, is het belagrijk dat u os altijd kut bereike waeer u te make krijgt met calamiteite op het water. Daaraast kut u uw dossier altijd (OF) 7 dage per week, 24 uur per dag digitaal izie e olie schade melde, waar ter wereld u zich ook bevidt. DNA Yachtisurace blikt volges Timmermas iet allee uit i bereikbaarheid maar ook i keis e specialisme. Het team va DNA Yachtisurace ademt watersport e spreekt de taal. Uw tussepersoo weet precies waar hij het over heeft e dekt mee i oplossige i plaats va mee te gaa i het probleem. I tegestellig tot grote verzekerigsmaatschappije hebbe wij echt liefde voor de watersport e daardoor bet u bij os altijd verzekerd va goed advies. 15 Smits Jachtmakelaardij - Reé Smits Postadres: Oostwijk 40, 3461 GP Lischote (0031) (0) / (0031) (0) Dowload oze App... DNA Yachtisurace Ypecolsga Nummer RD WOUDSEND T F I.

9 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 DOELTREFFENDE ANTIFOULING MAAR DAN BETAALBAAR GRATIS ONDERHOUDSBOEKJE AANVRAGEN VIA HISWA te water 1 t/m 6 september 2015 Grootste collectie Nederladse jachte op HISWA te water 2015 HISWA te water Bescherm de vaareigeschappe e de levesduur va uw jacht door ee hoogwaardige atifoulig zoder daarvoor metee de hoofdprijs te betale. CUPRON PLUS is ee koperhoudede atifoulig met speciale biocide tege zware aagroei i zoet e zout water. Het biedt doeltreffede beschermig maar is toch vriedelijk geprijsd. De HISWA te water 2015, de eerste i-water bootshow i het ajaar, bregt de grootste collectie Nederladse jachte e ee breed aabod iteratioale merke bij elkaar. 17 Imiddels zij er tietalle Nederladse Uw boot, fauteuil of bak? Wij geve het graag ee facelift. VroegboekVoordeel! Alles spik e spa voor het ieuwe seizoe? Maak u ee afspraak e profiteer va extra lage prijze. Nieuw kope hoeft iet, herstoffere = voordeel pakke! Voor ee aatrekkelijk bedrag gegaradeerd jarelag zitcomfort ECHTENERBRUG Duimstraat 36 LEMMER Verlaet 16 Vrage, vrijblijvede prijsopgaaf of ee afspraak? Bel da met of Als de bekledig va uw motorboot, zeiljacht, carava, camper, bak of fauteuil iet meer is wat het was, da zij wij dé specialist die u zoekt! Wij hebbe jarelage ervarig met (her)stofferig e ook kue wij uw bestaade kusses terugbrege i de oorsprokelijke vorm zodat ze weer optimaal zitcomfort biede. Wij make same met u ee pla de campage e geve u advies over de keuze i zite ligcomfort. Stof, leer of kustleer, afhakelijk va uw wese e passed i uw budget. Voor raamdecoratie e gordije draaie wij oze had ook iet om! Wij staa voor kwaliteit, betrouwbaarheid e service. Door meer da 25 jaar ervarig i herstofferig kut u rekee op degelijk e eerlijk advies, voor ee goede prijs. Echteerbrug - Lemmer e wereldprimeurs aagekodigd. Naar verwachtig ligge er va 1 t/m 6 september zo 300 ieuwe bote afgemeerd i Amsterdam Maria. Daaraast zorgt de ieuwe irichtig va het kadeterrei voor ee optimale belevig va ee dagje watersport aa het IJ. Nederladse jachtbouw De HISWA te water is traditioeel de kick off va de ajaar shows e bregt de grootste collectie Nederladse jachte bijee. Tietalle Nederladse werve e ee groot aatal buiteladse merke legge hu ieuwste modelle straks aast elkaar i het water. Met ruim 30 deelemers zij de Nederladse jachtbouwers heel sterk vertegewoordigd op de HISWA te water Nerges aders ligge zoveel ieuwe Nederladse jachte e motorbote bij elkaar. Dat maakt de HISWA te water echt uiek, aldus beursmaager Michelle Joker. Maar ook het iteratioale aabod met merke als Bavaria, Hase e Beeteau is sterk. Primeurs op de beurs Joker kijkt met veel ethousiasme uit aar de primeurs die er va 1 t/m 6 september worde gepreseteerd i Amsterdam Maria. Met trots ka ik melde dat we u al 17 wereldprimeurs kue aakodige, 13 Nederladse primeurs e twee Europese primeurs. E het aatal aameldige stijgt og steeds. Oder de wereldprimeurs bevide zich de Storm X-65 Wheelhouse va Dutch Quality Yachts, de Sossego Comfort 22 va Gebroeders va Ekhuize, de Bestewid 50 va KM Yachtbuilders e de isloep Rapida 777. Ee greep uit de Nederladse primeurs op de HISWA te water 2015: de Aluqa luxe selvarede teder va Esteq, de Galeo 305 HTS va Klop Watersport, de Azuree 33C va Sirea Marie e De Kapiteissloep 8M va Wajer & Wajer Yachts. Primeurs i staal Nederlad is sterk i staal. Dat zie we terug i de sterke vertegewoordigig va de Nederladse staalbouwers op de HISWA te water e de primeurs die zij presetere. We lichte alvast ee tipje va de sluier op met ee greep uit de primeurs va stale schepe die tot op hede zij aagekodigd: de Adate 438 AC va Aquaaut Yachtig, de Classic Sturdy 42 Seda Deckbridge e de Grad Sturdy 45.9 Seda Wheelhouse va Lisse Yachts, de Discovery 45 OC va Super Lauwersmeer, de Vedette e de Boarcruiser 1200 Elegace va De Boarstream. Breder beursaabod Oder de exposate bevidt zich ee flik aatal ieuwkomers e oude bekede die weer terugkere aar het eveemet. Nieuwkomers zij o.a. Swissway, Rhebe Yachtig, Lillebror Marie, Rederij Haerlem, Carl Stahl Beelux, VT Solutios, L.V. Jachttechiek, YaserNL e het Frase 727 Sail Bags. We zij ook verheugd dat we oude bekede weer terugzie zie kome, zoals Jokers Yachts, Grevelige Yachtig, Navico Logistics, Kuster Yachts e Yacht Cotroller Nederlad. Dit laat zie dat er aimo is i de markt, aldus beursmaager Michelle Joker, e het verbreedt het aabod. Nieuwe idelig De ieuwe idelig va de HISWA te water heeft ee breder kadefrot, ee gemakkelijke routig e ee cetraal terras met zicht op de have e de wateractiviteite. De irichtig is zo overzichtelijker e bezoekers hoeve iets te misse. Bovedie is er zo beter uitzicht op het water, waar ee spettered programma plaatsvidt voor kidere, jeugd e volwassee. Bezoekers kue ee proefvaart make i sloep, zeil- of motorbote, ee maoeuvreercliic volge, demostraties e workshops bezoeke e geiete va vele adere watersporteactiviteite i de have. Speciaal voor kidere is er o.a. zeile i ee Optimist, kaovare, suppe e waterfietse. HISWA te water 2015 De HISWA te water vidt plaats va disdag 1 tot e met zodag 6 september 2015 i Amsterdam Maria, direct bereikbaar met de gratis pot va Amsterdam CS aar de NDSM-werf. Opeigstijde dagelijks va uur. Delta Lloyd is hoofdsposor, Lad Rover is sposor e I Amsterdam, Amsterdam Maria, Neptuus e Zeile zij parters va het eveemet. Toegagskaarte zij vaaf media jui olie met kortig te bestelle e tijdes het eveemet ook aa de kassa. Meer iformatie is te vide op of op Facebook (HISWAtewater) e Twitter (#HISWAtewater).

10 de WATERSPORTER 2015 de WATERSPORTER 2015 UITGEBREID ACTIVITEITENPROGRAMMA OP HISWA TE WATER 2015 Ee dagje watersport aa het IJ Naast de ogeveer 300 bote die va 1 tot e met 6 september ligge afgemeerd i Amsterdam Maria biedt de HISWA te water 2015 ee programma boordevol watersportactiviteite voor jog e oud met oder meer gratis zeillesse, proefvare, maoeuvreercliics i zeil- e motorbote, aquajumpig, hoverboarde e suppe. Op het droge ka me oder adere workshops e demostraties bijwoe, bootavoture opsuive, ee KNRM Waterscooter va dichtbij bekijke. De kleiste kue zich uitleve i de Telekids Disco. Het complete programma* is vaaf augustus op te vide. *wijzigige voorbehoude. Proefvaartsteiger Aa de proefvaartsteiger ligge diverse bote va exposate klaar om ee proefvaart mee te make op het IJ. Dit gebeurt oder begeleidig va de exposate e er is gelegeheid geoeg voor het stelle va vrage. Delta Lloyd Optimist o Tour De HISWA te water is dit jaar éé va de stops op de Optimist o Tour die va mei tot e met september door het lad trekt. Op dit eveemet is voor kidere va alles te beleve. Zij kue gratis keismake met verschillede watersporte zoals zeile i ee Optimist, vare i ee kao, waterfietse e suppe. Vazelfspreked staat alles oder begeleidig va deskudige istructeurs. Ook op het droge hoeve de kids zich iet te vervele, wat de Telekids disco reist mee met de Optimist O Tour. Nieuw: Aqua Jumpig Het beloofd ee heus waterspektakel te worde tijdes de HISWA te water 2015 u Aqua Jumpig aa het programma is toegevoegd. Ee groot drijved luchtkusse (ee blob) op het water odigt uit tot ee flike jump. Degee die op de voorzijde va het kusse ligt wordt hierdoor gelaceerd e maakt ee flike plos i het water. Het kusse is zo 8 meter lag e 4 meter breed. Dagelijks worde er demostraties gegeve door professioele sprigers. Maar ook bezoekers kue ee sprog wage tijdes de HISWA te water Nieuw: NK Aqua Jumpig Op zaterdag 5 september wordt op de HISWA te water 2015 het NK Aquajumpig gehoude. Deelemers strijde om de eerste plaats door ee zo hoog mogelijke lacerig e evetuele trucs i de lucht. Ee vakkudige jury beoordeelt de kwaliteit va de jump. Deelame geschiedt via ope ischrijvig vooraf. Deelemers kue zich biekort aamelde voor het kampioeschap via Paviljoe Bootverhale Ook ee aatal bijzodere bote zet straks koers aar de HISWA te water I het paviljoe Bootverhale ligge zeil- e motorbote waarva de schipper, bouwer of eigeaar de bezoekers graag meeeemt i ee bijzodere aekdote of ee spaed verhaal. Va ee avotuurlijk bouwproces tot wereldreis of ee spaede week op de wadde: Bootverhale biedt daarmee ook ee beetje avotuur op de steigers. Nieuw: Jetpacke Jetpacke, de ieuwste rage i de Nederladse watersport, mag atuurlijk iet otbreke op de HISWA te water Eve James Bod voele? Geiete va de ultieme vrijheid door te zweve bove het water? Dat ka met de Jetpack, ee rugzakje met waterdruk waardoor me omhoog geduwd wordt e bove het water zweeft (koste voor 20 miute experiece 25,-). HISWA te water Flyboarde e Hoverboarde Vele hebbe het Flyboarde e Hoverboarde al ees gezie, maar op de HISWA te water 2015 ka iederee het ook zelf probere. Het boarde gebeurt op ee soort sowboard op ee waterstraal waar me met gespreide bee (flyboarde) of i de sowboard positie (hoverboarde) op staat. Op de HISWA te water geve professioals demostraties, maar ka het publiek ook zelf ee pogig wage (koste voor 20 miute experiece 25,-). Matchrace Maxfus door Stichtig Live Your Dream Stichtig Live Your Dream orgaiseert wedstrijde matchrace i Maxfus 24. Twee bote strijde op ee kort baaparcours tege elkaar. Mooi om te zie hoe gevorderde zeilers hu tactiek bepale e met slimme moves de overwiig bie probere te slepe. Vaaf de kade e de steigers is er goed zicht op het matchrace. Stichtig Live Your Dream zal op de HISWA te water ook aadacht vrage voor de Volvo Ocearace Campage waaraa ze i 2017/2018 met ee team va chroisch zieke wille deeleme. Met ee doatie va miimaal 50,- e ee selfie wordt iedere doateur vereeuwigd op het zeil. Vare i ope zeilbote, roeibote, suppe, kaoë De istructeurs va Nautiek Vaaropleidige zorge weer voor gratis les i verschillede takke va watersport zoals zeile i ee Optimist, roeie, suppe e kaoë. I het weeked ka er ook i Lasers gezeild worde. Voor zowel jog als oud. Wetsuits zij aawezig, zwemkledig moet me zelf meeeme. Waterfietse Caal Compay zorgt voor verschillede waterfietse waarmee bezoekers alle bote e al het adere spektakel ook vaaf de waterlij kue bewodere. Maoeuvreercliics zeiljacht De box i e uit vare, aa- e afmere, liks e rechtsdraaiede schroefwerkig, het ka zomaar aa bod kome i deze korte maouvreercliic met ee zeiljacht. De istructeurs va De Zeezeilers va Marke geve dagelijks gratis, korte cliics op hu zeiljacht. Veilig vare doe je Same! Mii Praktijkdag Drie keer per dag wordt met ee motorboot va ee vaarschool e ervare begeleiders ee leerzaam rodje va circa ee uur over het IJ gevare. Het programma va Waterrecreatie Nederlad is toegespitst op de combiatie beroeps- e recreatievaart. Oder adere de situatie bij Amsterdam Maria, de vele pote, het oversteke va het IJ ter hoogte va de Houthave (staade mast route), de aabevole oversteekplaats voor de recreatievaart richtig de Orajesluize, de plaats op de vaarweg (vooral ter hoogte va het CS) e og veel meer komt aa bod. Er wordt gevare om 13.00, e uur. Per sessie kue maximaal 10 persoe mee. Cliics Motormaoeuvrere De redactie va Motorboot is met haar eige redactieschip aawezig op de HISWA te water. Zij verzorge korte cliics motormaoeuvrere. Natuurlijk ook voor vrouwe! KNRM demostraties e reddigschip Ook de KNRM is atuurlijk preset op de HISWA te water Stap aa boord va ee reddigsboot of bekijk de waterscooter va dichtbij. Workshop Weer op het Water Wat doet de wid vadaag? Houde we het droog? E hoe otwikkelt het weer zich? Allemaal vrage die aa bod kome bij de mii workshop Weer op het Water. Op vrijdag 4 e zaterdag 5 september verzorgt Meteogroup ee aatal gratis workshops Weer op het Water voor de bezoekers va de HISWA te water TEK-DEK-BENELUX: Wél de voordele maar iet de adele va teakhout Al meer da 15 jaar kut u bij TEK-DEK- BENELUX terecht voor kuststof teakdekke. TEK-DEK biedt u wél de voordele maar iet de adele va echt teakhout. TEK-DEK heeft de klassieke uitstralig va teak, heeft uitstekede atislip e is overwoestbaar. De speciale kuststof is bestedig tege zoutwater, uv-licht e alle adere weersivloede. Met dealers e istallateurs door heel Europa bet u verder altijd verzekerd va uitstekede service. Ee Nederlads product De hoogwaardige kwaliteit va uw kuststof teakdek wordt bereikt doordat TEK-DEK het materiaal i eige beheer produceert. Ee echt Nederlad product dus, waarbij elke vorm e kleur mogelijk is. TEK-DEK maakt hierbij gebruik va de ieuwste processe e techieke. Uit ervarig SNEEK 44 WEEK KRANT e klimaat teste blijkt, dat het kuststof miimaal 20 jaar meegaat waarbij auwelijks tot gee verouderig plaatsvidt. Doordat TEK-DEK gee gebruik maakt va gerecycled materiaal is ook de UV-stabiliteit gegaradeerd. TEK-DEK behoudt zowel zij kleur als zij atislipeigeschap. Full-service Full-service is risicoloos e gemakkelijk. TEK-DEK zorgt overal voor: al i éé tot twee dage ka de klat zij dek volledig gebruiksklaar opgeleverd krijge. Zorgeloos e zoder risico kut u direct weer geiete va al het moois dat de watersport te biede heeft. Doe-het-zelf-paeelservice Voor wie het graag zelf doet, is er de mogelijkheid tot paeelservice. U maakt ee mal e TEK-DEK levert Ee professioele jachtmakelaar met passie voor bote The Lighthouse Yachtbrokers gaat et iets verder da adere jachtmakelaars Jachtmakelaar The Lighthouse Yachtbrokers eemt al uw (ver)koop zorge va a tot z over. Ee betrouwbare parter die u helpt uw boot of jacht te verkope. The Lighthouse Yachtbrokers is de jachtmakelaar als u odersteuig wilt bij het aa- of verkope va ee boot. Ee jachtmakelaar die u voorziet va ee trasparat, duidelijk e professioeel advies. Laat u begeleide door ee makelaar met ee opvalled lage courtage! Tel het dek prefab aa, waara u het zelf kut motere op uw schip. TEK-DEK levert alle materiale e ee duidelijke istructie voor de mal e de motage. Voor meer iformatie e cotactgegeves va dealers bij u i de buurt: The Visser Lighthouse Yacht Desig 20 jaar ervarig als scheepsarchitect Yachtbrokers avigeert u verder Het verkope va ee motorboot of zeiljacht vereist ee maal tijd e eergie. Oze jacht make laar dij bregt uw boot of jacht sel oder de aadacht va ee aatal geïteresseerde kopers. Jachtmakelaar Paul Alves: Oze makelaardij is gericht op het aa- of verkope va zeiljachte, motorbote, tourbote e sloepe. Trasparatie, duidelijkheid e professioaliteit zij oze kwaliteite e die kome ook i oze ieuwe website aar vore. Belagrijk is atuurlijk os bootaabod. Dit is altijd up-to-date e staat promiet op de site. Daarbij ka de bezoeker bie dediverse boot categorieë zoeke wat de avigatie vergemakkelijkt. Daaraast is er extra aadacht voor de ligplaatse e vastgoed. We hebbe mometeel ekele ligplaatse e vakatiewoige i oze portefeuille e verwachte de komede jare op dit terrei og te groeie. Ook aa de buiteladse bezoeker is gedacht. Om de site voor het iteratioale publiek aatrekkelijk te make, ka de bezoeker de eige taal selectere. Wie liever op de smartphoe bote bekijkt, ka terecht op de mobiele versie va de websitesite. Ook heeft The Lighthouse Yachtbrokers door ee prima samewerkig met verschillede Nederladse speciale trasportbedrijve ee dusdaige relatie opgebouwd dat wij door heel Europa bote zowel over de weg als over het water met ee perfecte begeleidig kue aabiede. The Lighthouse Yachtbrokers T +31(0)

11 ALTIJD EEN VETUS DEALER IN DE BUURT! Bet u heerlijk aa het geiete op het water, maar heeft u overwachts ee oderdeel of advies odig? Ga aar de geheel verieuwde website. U vidt hier alle VETUS producte overzichtelijk olie met alle bijbehorede iformatie, zoals hadleidige e istructievideo s. Met de locator vidt u sel de dichtstbijzijde VETUS dealer. Watersporter_Dealer locator_380x260_2015.idd :28:32

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie Rolux 5G Combieer desig met ee topprestatie DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN U wilt ee uitstekede prestatie é ee fraai otwerp? Met de Rolux 5G kuststof rookgasafvoer va Ubbik krijgt u wat u west.

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Assortiment oktober 2014. JURA - If you love coffee

Assortiment oktober 2014. JURA - If you love coffee Assortimet oktober 2014 JURA - If you love coffee Voorwoord Welkom i de wereld va JURA Topkwaliteit e excellet desig I dit boekje eme we u mee i de wereld va JURA. Ee wereld die gekemerkt wordt door iovatieve

Nadere informatie

Medisch Centrum Oude Singel

Medisch Centrum Oude Singel E e u i t g a v e v a Wo i g b o u w v e re i g i g O u d e w a t e r Jaargag 15 r. 2 jui 2012 Medisch Cetrum Oude Sigel I verbad met de ieuwbouwplae voor ee Medisch Cetrum e 14 appartemete wordt de Immauëlschool

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015 M+R iterior architecture Provicie Zeelad Abdij va Middelburg otmoetigsruimte, vergaderruimte, bietui maart 2015 iterieurarchitecte opdrachtgever locatie opdracht opleverig Over otmoete i de Abdij Al eeuwelag

Nadere informatie

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument **Ee goed pla is het halve werk** *Iter beleid *Extere commuicatie *Als vakihoudelijk istrumet Wie be ik e wat doe ik zoal? Christel Kema: Boekhoudig bouwbedrijf (maadag) MediaCoach; mediawijsheid groep

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

42 km Zaterdag 28 maart 2015. Deelnemersinformatie

42 km Zaterdag 28 maart 2015. Deelnemersinformatie 42 km Zaterdag 28 maart 2015 Deelemersiformatie HARTELIJK WELKOM IN ZANDOORT! Jij doet op 28 maart mee aa de stradrace va Zadvoort aar Katwijk e weer terug aar Zadvoort. Deze 42 km lage race over het strad

Nadere informatie

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4 Datum: 4 april 2017 Reteotwikkelige 3,2 3 Hypotheekrete variabel, 5, 10, 20 e 30 jaar vast met NHG 3,10 2,8 0,1 g e 0-0,1 e ta -0,2 e rc p -0,3 te -0,4 re -0,5 Geldmarktrete 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-0,33

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

vip-arrangementen voor relatiemarketing

vip-arrangementen voor relatiemarketing vip-arrangementen voor relatiemarketing 11 TRAKTEER UW RELATIES OP EUROPA S GROOTSTE INDOORMUZIEKEVENEMENT Night of the Proms, het uieke huwelijk va klassiek e pop, stelt opieuw ee zeer gevarieerd e boeied

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Aqua Load 110. Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water

Product-Data-Blad. Aqua Load 110. Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Product-Data-Blad Aqua Load 110 Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Aqua Load 110 Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Ideale brug tusse cv-circuit e boiler Met de Aqua Load

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

PERGOLA SUNRAIN. www.leiner-zonwering.nl

PERGOLA SUNRAIN. www.leiner-zonwering.nl PERGOLA SUNRAIN www.leier-zowerig.l PERGOLA SUNRAIN Het terrasvouwdak voor zo e rege Ritsscree SZ PERGOLA SUNRAIN Q PERGOLA SUNRAIN L PERGOLA SUNRAIN XL PERGOLA LOUNGE PERGOLA SUNRAIN S Steeds meer mese

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008

Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008 Nieuwsbrief Optiekbedrijve oktober 2008 De Commissie Optiekbedrijve i.c. de Samewerkede Optiekbedrijve coördieert e iitieert allerlei activiteite voor uw brache. O.a. promotie met als doel het imago va

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Pasvorm-confectieschoenen

Pasvorm-confectieschoenen Pasvorm-cofectieschoee Schoemode voor de veeleisede voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is doormiddel va idividuele aavraag vergoedig soms mogelijk. Om i

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie