Modulewijzer: Creative Marketing, Periode 1.4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modulewijzer: Creative Marketing, Periode 1.4"

Transcriptie

1 Modulewijzer: Creative Marketing, Periode 1.4 Out of the box action marketing Aantal ECTS 2 Opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD) Versie Versie 3:

2 A4-Modulebeschrijving Modulecode: CMDCRM01-3 Modulenaam: Creatieve Marketing Zomer Jaar 1: Out of the box action marketing Belasting (aantal CP): 2 Relatie met andere Project Zomer Onderwijs/project Programmasoort Kennisgestuurd Werkvormen: 1 Hoorcollege (100 minuten) en 5 wekelijks gecombineerd hoor-/werkcollege (100 minuten) Toetsing: Werkopdracht Leermiddelen: Adviesliteratuur: Purple Cow, Seth Godin, ISBN: Scoren met Social Media, Erwin Boogert, ISBN: Competenties en Leerdoelen leerdoelen: Na afloop van dit kwartaal: - Ken je de belangrijkste criteria van guerrillamarketing, kun je voorbeelden beoordelen aan de hand van de criteria en ben je in staat om de criteria toe te passen - Kun je op een verfrissende en originele manier de marketingmix samenstellen (offline en online) - Heb je een basiskennis van de mogelijkheden van online marketing, in het bijzonder social media Als je op een creatieve en vernieuwende manier de juiste marketingmix voor je concept weet samen te stellen, heb je grote kans op succes. Sterker nog marketing dient onderdeel te zijn van je concept! In dit kwartaal passeert de gehele marketingmix in sneltreinvaart de revue en wordt offline marketing met online marketing gecombineerd. Daarnaast kun je de do s en de don ts van guerrillamarketing toepassen. De combinatie van geïntegreerde marketing (offline en online) met het toepassen van guerrillamarketing helpt je om echt tot het hart van je klant door te dringen. Opmerkingen: Auteur(s): Ayman van Bregt Versiedatum: 1 april 2011, cohort september

3 2. Leerstof: Centraal thema: Marketingmix traditioneel en nieuwe marketing volgens online- en guerrillamarketing Subthema s: Totale marketingmix De do s en don ts van Guerrillamarketing De wereld van Online marketing Verplichte literatuur: Kotler Adviesliteratuur: Purple Cow van Seth Godin, Scoren met Social Media van Erwin Boogert Inspiratie en aanvullende informatie:

4 3. Weekoverzicht Werkcolleges en Hoorcolleges Sneak preview Purple Cow en Guerrilla Marketing 3 Werkcollege 2 Purple Cow 4 Werkcollege 3 Presentaties opdracht 1 Guerrilla Marketing 5 Werkcollege 4 Guerrilla Marketing Online Marketing (de industrie) 6 Werkcollege 5 Online Marketing (social media) 7 Werkcollege 6 Online Marketing (social media / e-commerce) 8 Presentaties Beoordeling opdracht 2 Opdracht 2 9 GEEN LES 10 GEEN LES Uitreiken opdracht 2, groepsopdracht Individuele opdracht 1 retour en bespreken Inleveren opdracht 2 Weekoverzicht Hoorcolleges Lesweek Werkvorm Te behandelen Opdrachten onderwerpen 1 Geen werkcollege Geen werkcollege Geen werkcollege Vakantie Vakantie Vakantie 2 Werkcollege 1 & Hoorcollege (voor alle klassen) Korte terugblik herfst en winter Uitreiken opdracht 1, groepsopdracht Aandacht voor STP, Customer Insights en Marketingmix Lesweek Werkvorm 2 Hoorcollege 1, Ayman van Bregt Te behandelen onderwerpen Opfris marketing tot nu toe, en Purple Cow en Guerrilla marketing Opmerking 4. Opdrachten, Beoordeling en toetsingscriteria Uiteraard voldoe je aan alle verplichtingen van presentie, anders kun je geen beoordeling krijgen in dit seizoen (80% verplichte aanwezigheid). In de lessen zul je vaak aan werk gaan met een casus. Je docent zal je werk regelmatig controleren en via een + of een je voortgang bijhouden. Door blijk te geven van kennis opgedaan in de hoorcolleges kun je een hoger cijfer halen. In het zomerkwartaal werk je aan twee groepsopdrachten. Beide opdrachten dienen een voldoende te zijn om de studiepunten te behalen. De eerste groepsopdracht wordt beoordeeld met een onvoldoende / voldoende; de tweede opdracht wordt beoordeeld met een cijfer van 1 tot 10. Het cijfer van de 2 e opdracht is tevens het eindcijfer voor het vak. 4

5 Opdracht 1: Groepsopdracht (maximaal 4 studenten) Leerdoel: het bedenken en formuleren van een Purple Cow volgens het gedachtegoed van Seth Godin. In les 1 wordt een start gemaakt met de opdracht. In les 4 worden de resultaten gepresenteerd. De beoordeling is in de vorm van voldoende of onvoldoende. Bij een onvoldoende is er in overleg met je docent nog de mogelijkheid voor een herkansing/aanvulling op basis van de feedback. Indien de opdracht dan nog niet wordt afgesloten met een voldoende, dan volgt een individuele herkansing (zie verder in de module). Inhoud: Kies een voorwerp uit het de aangeboden selectie van producten: bidon, brandblusser, koeltas, kookwekker, kurkentrekker, nagelschaar, slippers. Maak het voorwerp tot een Purple Cow volgens het gedachtegoed van Godin Niche doelgroep Een product/concept Worth Telling Bepaal de sneezers Bedenk hoe de sneezer te beïnvloeden Presenteer in maximaal 10 minuten de Purple Cow in al haar facetten (zie boven) NB: De toevoegingen aan het product op basis van Seth Godin s purple cow moeten realistisch zijn. Bestudeer ook deze video s: Beoordeling: De presentatie wordt beoordeeld op bovenstaande punten en het gedachtegoed van Godin en wordt geformuleerd in voldoende / onvoldoende. Opdracht 2: Groepsopdracht Leerdoel: Het toepassen van een marketingmix (offline en online) Opdracht: Bedenk en werk een marketingcampagne uit voor het clusterbrede project Vloeken in de kerk: Hoe kan jullie concept met behulp van marketing (online en offline) meer aandacht krijgen van de doelgroep en de media? Maak guerrilla teams van klasgenoten die eenzelfde project uitvoeren. Mocht dit niet lukken, formeer dan een andere groep naar keuze en beslis voor welk project jullie een guerrilla marketing campagne gaan uitvoeren. a. Beschrijf in één alinea de doelgroep en de customer insight(s). Noem 5 USP s van het concept dat je in het clusterbrede project uitwerkt. Formuleer iedere USP in maximaal 10 woorden. Bedenk voor iedere USP een slagzin. b. Formuleer 5 ideeën voor guerrillaconcept en leg dit vast in een marketingdocument. Deze ideeën beschrijf je in ieder circa 50 woorden en je visualiseert ieder idee. c. Kies één van de 5 ideeën als HET IDEE en gebruik hierbij in de keuze de checklist (behandeld in het werkcollege) Onderbouw je keuze en werk je guerrilla actie verder uit in woord en beeld. Je maakt een filmpje van dit resultaat en je zet dit op Youtube. In je marketingdocument neem je hyperlink op. d. Het marketingdocument beschrijft de volledige campagne: a. Doelgroep b. Customer insights c. Creatief concept d. Inzet van middelen (aansluitend bij de behoefte en mediagebruik doelgroep) e. Budget 5

6 NB: Bij de inzet van je marketingmiddelen moet je goed gebruik maken van online marketing waarbij ook social media zinvol wordt ingezet. Daarnaast moet je ook een integratie vinden met minimaal 1 offline marketingmedium. Zorg dat je voor deze opdracht de stappen goed doorloopt zoals hierboven ook in het marketingdocument terugkomen waarbij je dus eerst de volgende drie stappen doorloopt: 1: Doelgroep -> segmenteren, targetten en positioneren (STP van Kotler) 2: Customer Insights -> onconventioneel onderzoek, denk aan de koelkastopdracht begin van dit schooljaar 3: Creatief concept -> naast je creativiteit zorg je voor een samenhang met de afgebakende doelgroep en de customer insights van deze doelgroep. Beoordelingscriteria: Uitwerking Doelgroep, Customer Insight(s) en USP s (2 punten) Formulering van de 5 relevantie Ideeën met visuele uitwerking (2 punten) Uitwerking HET IDEE (3 punten) Hoe origineel is je idee, hoe onverwacht (overval) is je idee, welk bereik wordt gecreëerd, wat is de relevantie, is het spot on (juiste plaats, moment, actualiteit), wat is het WOW effect (sympathie), hoe goed communiceert het filmpje? Rapportagetechniek (0,5 punt) Bronnenvermelding, leesbaarheid, spelling, verzorgd, stijl, gedrag Presentatie (1,5 punten) Een presentatie die past bij het onderwerp Guerrilla Marketing en het gekozen onderwerp. Randvoorwaarden Aan je tekst niet je een apart voorblad vast. In de linkerbovenhoek staan je voor- en achternaam, studentnummer en klas. Boven aan je tekst staat in één regel je voornaam, achternaam, studentnummer en klas. Je verdeelt je tekst in hoofdstukken. Tevens publiceer je je opdracht online in PDF formaat op je studentenspace in een apart mapje Creatieve Marketing met als naam: CMDCRM01-3_opdracht2_groeps 6

7 Herkansing Zomerkwartaal 2011, JAAR 1, Creative Marketing (2 varianten, in overleg met de docent wordt bepaald welke herkansing van toepassing is) Variant 1: Individuele opdracht Leerdoel: Het toepassen van guerrillamarketing volgens de 6 criteria van Hospes Opdracht deel a: Individueel a. Noem 6 guerrilla marketing acties die NIET genoemd staan in het boek van Hospes en beargumenteer waarom deze acties in de categorie guerrilla marketing vallen b. Verzamel minimaal 12 artikelen over Guerrilla marketing en geef aan waarom je deze artikelen hebt geselecteerd en wat je er van hebt geleerd c. Werk een guerrilla campagne uit voor je concept uit het clusterbrede project (anders dan je al met de groep had uitgewerkt). Gebruik hierbij in de keuze de checklist zoals beschreven op pagina 120 van Guerrilla marketing van Hospes. Onderbouw je keuze en werk je guerrilla actie verder uit in woord en beeld. Je maakt een filmpje van dit resultaat en je zet dit op Youtube. In je marketingdocument neem je hyperlink op. Beoordelingscriteria: Relevantie guerrilla acties (2 punten) Artikelen guerrilla marketing en onderbouwing (2 punten) Campagne uitwerking (4 punten) Hoe origineel is je idee, hoe onverwacht (overval) is je idee, welk bereik wordt gecreëerd, wat is de relevantie, is het spot on (juiste plaats, moment, actualiteit), wat is het WOW effect (sympathie), hoe goed communiceert het filmpje? Rapportagetechniek (1 punten) Bronnenvermelding, leesbaarheid, spelling, verzorgd, stijl, gedrag Randvoorwaarden Aan je tekst niet je een apart voorblad vast. In de linkerbovenhoek staan je voor- en achternaam, studentnummer en klas. Boven aan je tekst staat in één regel je voornaam, achternaam, studentnummer en klas. Je verdeelt je tekst in hoofdstukken. Tevens publiceer je je opdracht online in PDF formaat op je studentenspace in een apart mapje Creatieve Marketing met als naam: CMDCRM01-3_opdrachtherkansing 7

8 Variant 2: Individuele opdracht Leerdoel: het bedenken en formuleren van een Purple Cow volgens het gedachtegoed van Seth Godin. Opdracht:: Bedenk en formuleer een Purple Cow voor Etos, Gall en Gall, Wibra, Skoda of Ziggo. Dit doe je op de volgende manier - Je verdiept je in Purple Cow van Seth Godin (boek, collegemateriaal, internet etc) - Je kiest één merk: Etos, Gall en Gall, Wibra, Skoda of Ziggo - Je bedenkt een Purple Cow concept - Dit Purple Cow concept is bedoeld voor een niche doelgroep - Dit Purple Cow concept krijgt sneezers door een pakkende slagzin (positioneringstatement) - Deze Purple Cow kan in principe de komende drie jaar worden uitgemolken Nadat je hebt gebogen over de opdracht en tot een fantastisch paars concept bent gekomen, communiceer je de opdracht via een fotostrip. Je maakt een fotostrip van 6 afbeeldingen (voorbeeld: Beoordelingscriteria: Relevantie visuele uitwerking en afwerking (2 punten) Purple Cow concept (4 punten) Niche doelgroep ( 2 punten) Slagzin ( 2 punten) Randvoorwaarden Je levert de fotostrip in kleur in bij je docent Boven aan je strip staat in één regel je voornaam, achternaam, studentnummer en klas. Tevens publiceer je je opdracht online in PDF formaat op je studentenspace in een apart mapje Creatieve Marketing met als naam: CMDCRM01-3_opdracht1_individueel 8

Experience Marketing:

Experience Marketing: Modulewijzer: Creatieve Marketing, Periode 2.2 Experience Marketing: Het creëren van belevenisconcepten en merkbelevenissen Aantal ECTS: 2 Opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD) Versie cohort

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4 Modulehandleiding Marketing & Media Vakcode: VTMMEM10 EC: 2 Jaar 3 Periode 1, 2, 3, 4 Om als marketeer een goede online campagne neer te zetten heb je eigenlijk twee dingen nodig: 1. Een goed verhaal waar

Nadere informatie

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie...

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie... Naam: Nummer: Klas: CMD Amsterdam Propedeuse Blok 2 Deze manual is het spoorboekje voor het tweede blok van het propedeusejaar van de opleiding CMD Amsterdam. Het gehele studiejaar is opgebouwd uit vier

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media DRAFT Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Business & Organisatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Naam Nummer.. Klas.. Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie

Nadere informatie

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Technology Human Computer Interaction HCI Blok 1.4 4 ects Docenten Klaas Jan Mollema Peter Vossen Onderwijsvorm Werkcollege / Computerpracticum

Nadere informatie

Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE

Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE Studiehandleiding 2015-2016 Quick reader Opleiding Commerciële Economie (CE) Deeltijd Auteur Lex van Hoogstraten Opleidingsmanager Hans Seubring-Vierveyzer Semesterverantwoordelijke

Nadere informatie

Usability Engineering en User Experience 2012/2013

Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Opdracht 3 Persona s Uitleg en begeleiding Deze opdracht gaat over usability testing met behulp van persona s. De persona s ontwerp je zelf en gebruik

Nadere informatie

Minorregeling. Minor Transmedia storytelling. Fontys Academy for Creative Industries

Minorregeling. Minor Transmedia storytelling. Fontys Academy for Creative Industries Minorregeling Minor Transmedia storytelling Fontys Academy for Creative Industries Inhoudsopgave 1 Minor Transmedia storytelling 4 1.1 Het productieproces is leading 4 2 Inhoud minor 6 2.1 Opzet en programma

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Content & Communicatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Content en Communicatie V1

Nadere informatie

Opdracht Zoetermeer 2015: De stad van de toekomst

Opdracht Zoetermeer 2015: De stad van de toekomst Opdracht Zoetermeer 2015: De stad van de toekomst Als lid van een ontwerpbureau (7-8 leerlingen) krijg je de opdracht om op papier een Nederlandse stad te ontwerpen voor ongeveer 120.000 inwoners. De stad

Nadere informatie

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? HES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Voltijd Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? Communicatieve vaardigheden in een zakelijke context Minor Beleggen Advies en Beheer

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT Blokboek Startsemester Periode P2 Oriëntatie op ICT versie april 2014 Voorwoord Je eerste lesperiode (P1) van 10 weken zit erop. De eerste resultaten zijn bekend en daarmee heb je de toon gezet. Naar alle

Nadere informatie

Proofing & Reflecting STUDIEHANDLEIDING. Cursuscode JDE-PAR.3V-11 (Proofing and reflecting) Aantal EC 6. Academisch jaar 2012-2013. Versie 1.

Proofing & Reflecting STUDIEHANDLEIDING. Cursuscode JDE-PAR.3V-11 (Proofing and reflecting) Aantal EC 6. Academisch jaar 2012-2013. Versie 1. STUDIEHANDLEIDING Cursuscode JDE-PAR.3V-11 (Proofing and reflecting) Aantal EC 6 Academisch jaar 2012-2013 Versie 1.0 Status Final Auteur(s) Hans Kemp Laurens Vreekamp Hogeschool Utrecht, Utrecht 2012

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten

Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten Studiehandleiding 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding & visie 2 2. Leerdoelen en competenties 2 3. Bouwstenen van de minor 4 4. Planning 6 5. Literatuur

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) 2010 2011 Manual (handleiding) Verdiepingsfase 2 (V2) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Business

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO)

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan Bollen of j.w.bollen@saxion.nl minor@udc.an

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September)

Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September) Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September) Inleiding Inleiding: student Dit is de online studiewijzer van de module Netwerktechniek en -beheer. Sinds de

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie