Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4"

Transcriptie

1 Modulehandleiding Marketing & Media Vakcode: VTMMEM10 EC: 2 Jaar 3 Periode 1, 2, 3, 4

2 Om als marketeer een goede online campagne neer te zetten heb je eigenlijk twee dingen nodig: 1. Een goed verhaal waar je de propositie (de oplossing voor de pijn van de doelgroep) in verwerkt hebt. 2. De juiste (online) middelen om dat verhaal aan de doelgroep te communiceren. Inleiding en verantwoording Jullie zijn nu derdejaars studenten en hebben gedurende de afgelopen drie jaar een marketing lijn gevolgd. Het begon met de module Marktgericht Denken. Tijdens deze module leerden jullie de basis van marketing; Wat is marketing eigenlijk en elementen als de 5p s zijn jullie aangeleerd. Na Marktgericht Denken kwam in het tweede jaar de module Marketing Verdieping. Dit was een strategische verdieping op de kennis die je al opgedaan had bij Marktgericht Denken. Vervolgens kwam Vrijetijdsproduct Promoten aan bod. Tijdens deze module kwamen alle onderdelen van Promotie aan bod. Zoals je misschien wel merkt zijn we van strategische marketing steeds meer naar de praktische kant van de marketing aan het gaan. Tijdens de module Vrijetijdsproduct Promoten is jullie een 8-tal promotiemiddelen uitgelegd. Twee daarvan waren Sponsoring en fondsenwerving en een andere was Online Marketing. Wij, als marketing docenten van Leisure Management, hebben er voor gekozen om dieper op deze twee vormen van promotie in te gaan. Wij zijn van mening dat Sponsoring en Fondsenwerving en Online Marketing voor de vrijetijdsbranche erg belangrijk zijn. We willen jullie dus ook graag de nodige kennis mee geven om deze twee promotie middelen ook in de praktijk te kunnen toepassen op het moment dat jullie voor een organisatie gaan werken. Marketing en Media is het vak waar we ons gaan specialiseren in online marketing. Dit gaan we parallel aan jullie stage doen. Ook zal de module heel praktisch ingevuld zijn. Dat wil zeggen dat jullie de kennis die jullie tijdens de colleges mee krijgen ook direct moeten gaan toepassen in de praktijk. Het wordt dus een erg leuke en spannende module waarvan jullie niet alleen erg veel zullen leren. Op het moment dat je de elementen die wij gaan behandelen leert te beheersen, staan deze vaardigheden ook erg goed op je CV.

3 Inhoud Inleiding en verantwoording... 2 Beknopte weergave van de inhoud en de werkvormen:... 4 Competenties en leerdoelen... 4 Beginvereisten... 5 Leermiddelen:... 5 Toetsing, beoordeling en afronding:... 6 Overzicht lesbijeenkomsten... 7 Studiebelasting... 7 Overzicht studieactiviteiten... 8

4 Beknopte weergave van de inhoud en de werkvormen: Om als marketeer een goede campagne neer te zetten heb je eigenlijk twee dingen nodig. 1. Een goed verhaal waar je de propositie (de oplossing voor de pijn van de doelgroep) in verwerkt hebt. 2. De juiste (online) middelen om dat verhaal aan de doelgroep te communiceren. Dit zijn ook de twee dingen waar wij het over gaan hebben, en deze twee elementen lopen gedurende de module ook parallel aan elkaar. Als we het over het verhaal/the story hebben, of dus de propositie, is het van belang om modellen en strategieën als Blue Ocean, the Fun Factor, Internet 3.0, De waarom Factor, Longtail, Business Model Generation, de CM trechter, Neuromarketing, Gamification, Storytelling te begrijpen en beheersen. Om de online marketingstrategie uit te voeren bestaan er vele verschillende middelen. Mensen denken bij online marketing direct aan social media,. Echter dit is slechts 1 onderdeel van online marketing. Adwords, SEO, Usability, mobile marketing en applicaties, maar ook zeker een website, zijn allemaal voorbeelden van online marketing, waar wij het over gaan hebben tijdens deze module. Jullie werken aan jullie opdrachten op individueel niveau. Het cijfer wat je voor MenM kunt halen bestaat uit meerdere kleine en verschillende opdrachten ( Zie opdrachten ). Zoals eerder al vermeld, hebben bijna alle opdrachten een praktische invulling die je gaat uitvoeren voor je stage-bedrijf. In week 8 en 9 zullen jullie een bestaande online marketing campagne moeten presenteren aan de rest van de klas. Dit doen jullie in groepen van maximaal 4 personen. Dit is ook de enige opdracht die in groepsverband zal worden gemaakt. Tijdens de twee kwartalen waar je de module Marketing en Media doorloopt, zijn er veel hoorcolleges. Deze hoorcolleges zijn ook de enige plek waar je de kennis kunt opdoen om de module goed uit te voeren. Los van de hoorcolleges zijn er ook een aantal werkcolleges. Deze zullen bestaan uit het houden van presentaties en vooral consults. De inhoud en planning van het vak is hier te vinden. Competenties en leerdoelen Deze module gaat over het snel vergaren van kennis, deze kennis op een creatieve manier toe te passen en vervolgens het kunnen analyseren van de resultaten De daar uit voortvloeiende competenties waar in deze module aan gewerkt wordt, zijn: Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving. Regisseren in netwerken. Initiëren, creëren en vermarkten van producten, diensten, zelfstandig en ondernemend. (Door een strategie te bedenken en implementeren ben je per definitie bezig met het creëren en vermarkten van een product, dienst, of idee). Sociale en communicatieve competenties (interpersoonlijk en organisatie). Analyseren van primaire en secundaire onderzoeksgegevens. Vertalen van deze analyse naar een visie. Initiëren, voorbereiden en leiden van startbijeenkomsten van mogelijke samenwerkingspartners.

5 Sturen op draagvlak voor samenwerking. Monitoren van de voortgang van de samenwerking. Vertalen van markt en waardeonderzoek naar een creatief concept. Uitwerken van een ceatief concept naar een product of dienst. Ontwikkelen en uitwerken van een marketingstrategie. Uitvoering geven aan communicatie met klanten. Creëren van intern draagvlak voor producten en diensten. Contact onderhouden met interne en externe partijen op professionele wijze, zowel schriftelijk als mondeling. Toepassen van diverse gesprekstechnieken, zowel op commercieel gebied (extern), als op het gebied van motiveren en feedback geven (intern). Beginvereisten 1. Je zult voor het volgen van deze module een stage-bedrijf nodig hebben met een website waar jij toegang toe kunt krijgen (direct of indirect) *Op het moment dat je geen stage-bedrijf hebt of wel een stage-bedrijf hebt waar je je niet met de online marketing van de organisatie mag bezighouden gelden de volgende beginvereisten: Je zult een bedrijf in je omgeving moeten vinden waar je toegang en recht hebt/ krijgt tot de online marketing middelen die de organisatie gebruikt. Ook zal je schriftelijk moeten kunnen aantonen dat de organisatie graag van jou een online marketing strategie wil hebben. 2. Mocht je een buitenlandstage hebben of niet in staat zijn naar de hoorcolleges te komen wil dit niet direct zeggen dat je de module niet kan doorlopen. Er zal een parallel-programma komen voor deze groep studenten. Om aan deze lijn mee te kunnen doen zijn de volgende regels van toepassing: Je zult voor het eerste (kickoff) college schriftelijk moeten aangeven dat je niet in staat bent om naar de colleges te komen en de reden waarom dat zo is. Dit document dient in hardcopy ingeleverd te worden bij de modulehouder. LET OP: Voor studenten die niet in het buitenland gaan studeren,en dus ook niet geregistreerd staan bij de stage coördinator buitenland, geldt dat het document niet alleen hardcopy moet worden ingeleverd maar de stagebegeleider zal het document ook van naam, datum en handtekening moeten voorzien. Leermiddelen: Er is geen verplichte literatuur voor dit vak. We hebben wel een website voor jullie ontwikkeld. demarketingacademy.nl De site is het centrale punt voor deze module. Op de site vind je deze modulehandleiding, de planning, opdrachten, een korte intro van de verschillende marketingtheorieën en marketinginstrumenten, de sprekers en docenten en marketing inspiratie. Ook leveren jullie alle opdrachten via deze site in. Tot slot staan er veel links naar interessante en relevante informatie over online marketing en links maar online marketing instrumenten. Verder zijn er een groot aantal gastprekers die jullie veel over online marketing gaan vertellen. Zij zullen jullie ook tips en tricks geven over waar je meer over de onderwerpen kunt vinden om dieper op de stof in te kunnen gaan. Ook is er nog 1 belangrijk leermiddel: Google.com. Veel elementen wat betreft de technische kant van alles wat je in het vak leert is ook via google te leren/vinden.

6 Verder aan te bevelen literatuur: - Reynaert, I (2009). Basisboek crossmedia concepting. Nederland: Boom Onderwijs - Walvis, T (2010). Uit de grijze massa. Nederland: Pearson Education Benelux - Godin, S (2008). Tribes: We need you to lead us. USA: Do You Zoom - Cesvet, B (2009). Spreken is goud: Maak je merk spraakmakend. Nederland: Pearson Education Benelux - Lindstrom, M (2008). Buyology: New York, USA: Doubleday Anderson, C (2007). The long tail: How endless choice is creating Unlimited demand. UK: Random House Business Books Toetsing, beoordeling en afronding: Zoals eerder al gezegd bestaat dit vak voor meer dan 70% uit gastcolleges van specialisten uit de beroepspraktijk. De informatie die zij geven is essentieel voor het goed kunnen afronden van dit vak. Op de website demarketingacademy.nl zijn de opdrachten uitgewerkt. Hier zie je wat je moet doen, wanneer en waar op beoordeeld wordt. Je zal aan de hand van de volgende onderdelen worden beoordeeld: (Opdrachten en % van eindcijfer) LETOP: De opdrachten dienen, op de presentatie van een bestaande crossmediale campagne na, allemaal gedaaan te worden aan de hand van jullie stage bedrijf. Canvasmodel (huidige situatie) 10% CM trechter (huidige situatie) 10% Keywordlijst 5% Blog 5% Usability analyse 5% Adwords 5% Presentatie bestaande campagne 15% Hoe kan gamification binnen jouw organisatie ingezet worden? 5% Layout voor strategie pitch 5% Eindpresentatie 35% Totaal dus 100% LETOP: voor alle onderdelen die ingeleverd dienen te worden geldt het volgende: Bij een onvoldoende, dus per opdracht, zal je 0% van je eindcijfer opbouwen Bij een voldoende zal 50% van het gestelde percentage worden berekend. Bij een goed zal 100% van het percentage meegenomen worden. LETOP!: Het niet inleveren van een opdracht voor de deadline die daarvoor staat, betekent dat de opdracht als niet gemaakt wordt gezien. En zal dus NIET in het eindcijfer worden meegenomen. De opdracht zal dan alleen tijdens de herkansing van het vak kunnen worden ingeleverd.

7 Overzicht lesbijeenkomsten Voor een overzicht van de lesbijeenkomsten en opdrachten kan je terecht op Studiebelasting Betreft: Marketing en Media Aantal weken Aantal lesuren van 50 minuten Klokuren Lesuren: Zelfstudie Leestijd Presentaties Aantal pagina's 3 per uur 0 6 per uur 0 10 per uur 0 Overlegtijd Uitzoektijd Niet ingeroosterde lestijd Toetsen Voorbereiden Toets Nabespreking Werkstuk, verslag, rapport, scriptie Uitzoeken Overleggen Schrijven Stage, Praktijkopdracht Voorbereiding Aanwezigheid Overleg Subtotaal in klokuren 55 Ruis 5% 2.7 Totaal in klokuren 57.4 Hier alleen veelvouden van Totaal in studiepunten 28 uur 2

8 Overzicht studieactiviteiten Voor een overzicht van de opdrachten en opdrachten kan je terecht op

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

TOP. Talent Ontwikkeling Plan

TOP. Talent Ontwikkeling Plan TOP Talent Ontwikkeling Plan Student: Studentnummer: 2033839 Opleiding: Advanced Business Creation Coach: Koen Demouge Inleverdatum: 18-2-2012 1 Inhoudsopgave pagina 1. Wie ben ik 3 1.1 Curriculum Vitae

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Eindverslag Stage SearchUser Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Stageperiode: 13 februari 2012 tot 22 juni 2012 Stagebegeleiders: Mevr. Sier, Dhr. Tuip, Dhr. Lopes Cardozo Stagedocent:

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

OCP Portfolio. Beschrijf jezelf:

OCP Portfolio. Beschrijf jezelf: OCP Portfolio Beschrijf jezelf: Mijn naam is Rajen Gadjradj. Ik ben 24 jaar en heb voor mijn huidige HBO opleiding, een opleiding op het MBO afgerond. Deze opleiding is commercieel medewerker marketing

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd, Economie en Recht (MER) Semester Projectmanagement Bedrijfskunde MER Deeltijd 2011/2012 ... Studiehandleiding...

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Experience Marketing:

Experience Marketing: Modulewijzer: Creatieve Marketing, Periode 2.2 Experience Marketing: Het creëren van belevenisconcepten en merkbelevenissen Aantal ECTS: 2 Opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD) Versie cohort

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student,

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Voorwoord Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Misschien ben je vorig jaar ook al aan een studie begonnen, maar was het toch niets voor jou, of misschien kom je wel rechtstreeks van de middelbare

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 1. Voorwoord Beste cursist, Allereerst heten we je namens De Roostervakschool van harte welkom op de opleiding tot rooster- maker. In deze studiegids vind je

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie