Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering"

Transcriptie

1 Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor zijn verschillende bronnen gebruikt: cliëntvolgsysteem SKE, halfjaarrapportages en jaarverantwoordingen instellingen. De halfjaarrapportages van instellingen hebben betrekking op de periode tot en met mei Waar een andere peildatum van toepassing is, wordt dit vermeld. 1. Cliëntvolgsysteem Stedelijk Kompas (in-,door-, en uitstroom totaal) Stand van zaken t/m In 2010 is door bureau Interval een onderzoek gedaan naar de populatie dak- en thuislozen op basis van instellingregistraties (unieke personen). Hieruit is de omvang bepaald van verschillende doelgroepen binnen het Stedelijk Kompas. Deze cijfers worden als uitgangspunt en toets gebruikt om na te gaan of de geformuleerde doelstellingen Stedelijk Kompas behaald worden feitelijk +residentieel daklozen lozen en zwerfjongeren Cijfers Intraval 2010 (op basis van instellingsregistraties (Totaal), waarvan 569 feitelijk daklozen, 393 residentieel daklozen en 170 zwerfjongeren) IW3 Personen in traject volgens IW3 cliëntvolgsysteem Peildatum trajectvoorstellen waarvan 1071 trajecten in uitvoering Trajectuitvoering actief/beëindigd ( traject is dan vastgesteld door de Trajecttoewijzingscommissie) actief 470 beëindigd 598 Nooit gestart Totaal Neos is grootste leverancier van trajecten, gevolgd door Novadic-Kentron, Leger des Heils en Annaklooster Van de beëindigde trajecten (n=598) wordt hieronder weergegeven of ze succesvol of niet succesvol zijn afgesloten Succesvol/niet succesvol beëindigde trajecten beëindigd Totaal t/m succesvol 409 Niet succesvol 189 (Redenen: Niet succesvol: Detentie: 8, Overleden: 28, Zonder reden): 74 1 : Uit beeld: 81) 1 Bij de invoering van het cliëntvolgsysteem is in begin alleen aangegeven of traject succesvol was of niet, pas in een latere fase zijn daarbij redenen (als detentie, uitbeeld en overlijden ) vandaar 74 zonder reden. Overigens

2 In- en uitstroom uitgesplitst naar diverse instellingen (Bronnen: jaarverantwoordingen 2013 en halfjaarverantwoordingen 2014, voor zover voorhanden). Neos Instroom in de maatschappelijke opvang bij Neos Stand van zaken Instroom () Intake en screening opnameprocedure 2013 % 2014 (t/m mei 20143) Instroom unieke cliënten Doorverwijzing externe voorzieningen Tijdelijke interventie, crisisopvang en time-out % Totaal % % Uitstroom uit de maatschappelijke opvang vanuit Neos Stand van zaken uitstroom () Neos Prognose Prognose 2014 (t/m/ mei) 2014 (t/m mei succesvol * niet succesvol totaal * Aantal inclusief Odulpha (gezinnen, zwerfjongeren, crisisopvang), vrouwenopvang, beschermd wonen, preventieve woonbegeleiding en jeugdzorg Housing First Stand van zaken Housing First (t/m eerste helft 2014) Cliënten in zorg genomen: Plaatsingen voor 1 januari Plaatsingen Aantal geplaatste cliënten 60 Aantal nieuwe cliënten in zorg genomen in Mannen 20 vrouwen 5 Cliënten uitgestroomd (zelfstandig wonend met evt ondersteuning: Voor 1 januari Tussen 1 januari 2013 tot heden 8 ligt het % niet succesvol in lijn met andere landelijke gegevens en is gezien de aard van de doelgroep niet verassend

3 In totaal 12 De verwachting is dat er in 2014 meer mensen positief kunnen uitstromen als de generalisten en FACT teams op volle sterkte zijn. Er is geen sprake van verstopping van de trajecten binnen Housing First omdat personen die als Housing-First-kandidaat worden aangemerkt en geselecteerd zijn ook meteen in zorg (een ambulant traject) worden genomen. Ook is er geen sprake van een wachtlijst voor een screening en voordracht voor de beoordelingscommissie HF. Leger des Heils (Domus) Stand van zaken Domus (t/m ) 2013: Capaciteit: 21 bedden, Bezetting: 100% Uitstroom: 9 cliënten Wachtlijst: gemiddeld 8 cliënten, wat een wachttijd betekende van +/- 8 maanden 2014 tot : Capaciteit: 21 bedden, Bezetting : 100% Uitstroom: 6 cliënten Wachtlijst: 4 cliënten, wat een wachttijd betekent van +/- 4 maanden De relatief hoge uitstroom in 2014 is terug te voeren naar een verzwaring van de problematiek van een aantal aangeboden cliënten door GGz en Justitie. Bij 4 van de aangeboden cliënten door GGz en Justitie was de problematiek dusdanig ernstig dat bij 3 cliënten een voortijdige terugplaatsing vanwege ernstig gevaar nodig was. 1 cliënt lijkt het, met veel extra inzet en geduld van personeel, te redden. Zichtbare algemene trend in het kader van de ambulantisering is dat zowel GGz als Justitie sneller (vaak te snel) overgaat tot overplaatsing naar maatschappij waardoor maatschappelijke opvanginstellingen meer cliënten aangeboden krijgen die bijvoorbeeld niet of niet goed zijn ingesteld op medicatie en waarbij gebruik van medicatie niet als voorwaarde gesteld is door justitie. Deze cliënten zijn niet of nauwelijks geresocialiseerd wat de overgang te groot maakt, zijn niet of nauwelijks nog in staat verantwoordelijkheid te dragen en zijn vaak ernstig gehospitaliseerd. Novadic-Kentron, woonvoorziening (Hostel) Boschdijk Stand van zaken 2013 en 2014 (t/m ) In, uit en doorstroom 2013 Totale capaciteit: 32 Bedden ( 28 AWBZ / 4 justitieel), Bezetting 100% Uit/ doorstroom: 6 cliënten, waarvan 1 cliënt naar eigen woning Wachtlijst: 26 cliënten, gemiddelde verwachte wachttijd 3 tot 4 jaar.in, uit en doorstroom tot en met Totale capaciteit: 31 Bedden (25 AWBZ / 6 justitieel), Bezetting 100%

4 Uit en doorstroom: 7 cliënten waarvan 3 naar eigen woning. Wachtlijst: 12 cliënten, gemiddeld verwachte wachttijd 1.5 tot 2.5 jaar In de loop van 2013 en 2014 is de wachtlijst behoorlijk ingekort door de diverse initiatieven van de ketenpartners waardoor veel cliënten passende trajecten hebben gekregen en daardoor niet op de wachtlijst van het hostel hoeven te worden geplaatst. Zwerfjongeren (Changes: samenwerking Leger des Heils en Neos) Stand van zaken: zwerfjongeren () Fase Aantal cliënten Neos-Leger des Heils Fase Neos / 5 leger des Heils Fase Neos / 12 leger des Heils Fase Neos / 1 Leger des Heils Positieve uitstroom totaal traject doorlopen (alle fases) 14 voortraject doorlopen (uitstroom naar passende hulp) Negatieve uitstoom (uitval) 30 Redenen: detentie, niet gemotiveerd, niet meer traceerbaar. - De verdeling van trajecten over Neos en leger des Heils is conform de opzet (2/3 1/3) - De intensieve voorfase zorgt voor snelle actie en terugdringen wachtlijsten - Vanuit de intensieve voorfase kunnen een aantal jongeren snel naar andere vormen van hulp geleid worden. Indien jongeren voor hulp aangewezen zijn op Changes maar er nog geen trajectbegeleider beschikbaar is wordt de hulp al gestart vanuit de medewerker voorfase. Een jongere hoeft dus niet te wachten jongeren stromen snel (binnen ca 3 maanden vanaf nu) positief uit. 30 jongeren worden ambulant begeleid en hebben nog een maximale trajectduur van 1 jaar. - De resultaten zijn nagenoeg conform de offerte. Opdracht was om in de periode van maart 2012 medio jongeren positief uit te laten stromen. Dat aantal wordt naar verwachting gehaald. Knelpunten liggen er nog steeds in de wet- en regelgeving (landelijk) en/of de lokale uitvoeringsafspraken. Met name op het terrein van inkomen (WWB; 30 dagen termijn, grijs wonen) en perspectief (studeren als je te maken hebt met schulden of het vinden van een betaalde baan) liggen belangrijke obstakels voor jongeren. Daarnaast is het vinden van geschikte, betaalbare woonruimte niet makkelijk. Outreachend Werk Eindhoven (incl. bemoeizorg) Stand van zaken 2013 /2014 ) In 2013 zijn 290 klanten aangemeld, hiervan zijn er 128 begeleid naar één of meerdere organisaties als GGzE, Novadic-Kentron, NEOS, Leger des Heils, wooncorporaties, MEE, huisarts, WIJ040. In 2014 zijn er tot en met mei 82 aanmeldingen plus 40 screeningen voor Housing First geweest. Van de 82 aanmeldingen zijn er 44 casussen afgesloten, tevens zijn er 44 casussen van aanmeldingen uit 2013 afgesloten (= 88).

5 . Het afgelopen jaar is Bemoeizorg in toenemende mate betrokken als expertisepartner bij het denken over complexe problematiek, waardoor toeleiding in toenemende mate door de ketenpartners zelf wordt gedaan, onder regie van Bemoeizorg. Bemoeizorg heeft een toeleidingsfunctie: zodra zorg gekoppeld is, trekt men zich terug uit de casus. De koppeling met de woonvoorziening aan de Boschdijk loopt tot Er is rond de voorziening maar ook in andere wijken nadrukkelijk aansluiting gezocht bij buurtcomités, er zijn inloopspreekuren ingesteld voor de buurt en periodiek komt een beheergroep bij elkaar. Het afgelopen jaar is nadrukkelijk de aansluiting (onderdeel) bij WIJ040 gezocht. Helaas is deze nog niet volledig tot stand gekomen. Eén medewerker is aangesloten en een tweede medewerker wordt actief geworven. Levenskracht: trajecten (straat)prostituees Stand van zaken 2013 Van de groep die tot aan de sluiting van de tippelzone gebruik maakte van deze zone (met een pasje) zitten nog 7 vrouwen in een traject van Levenskracht. Momenteel zijn er 23 cliënten in zorg bij levenskracht. Hiervan zijn 3 dames aangemeld in januari Daarnaast is er nog 1 dame die bij het Politie Controle Team (PCT) heeft aangegeven eruit te willen stappen, maar nog even bedenktijd wil om werkelijk deze stap te zetten. De toegang tot het programma Levenskracht is ook opengesteld voor vrouwen (met regiobinding) die vanuit een situatie van jeugdprostitutie/mensenhandel/uitbuiting komen en te kennen hebben gegeven dat zij uit de (legale vormen van) prostitutie willen stappen 2. Werk en activering Hieronder worden de resultaten weergegeven van de verschillende werk- en activeringstrajecten van de diverse instellingen. Stand van zaken Werk en Activering. Screening Bureau werk Neos Offerte 2014 t/m Screening Bureau werk tot en met mei Aantal cliënten Neos 101 Aantal cliënten Novadic-Kentron 8 Aantal cliënten GGzE 0 Aantal cliënten Leger des Heils 10 Aantal cliënten St. Annaklooster 10 Aantal cliënten overige 1 Opdrachtgever onbekend 0 Totaal 130 Bureau werk van Neos heeft de taak om de werkmogelijkheden te screenen en advies hierover uit te brengen aan de trajectmanager van de betreffende instellingen

6 Werkstek (project voor alcoholverslaafden)afgesloten Neos Uitgestroomd trede 3 Uitgestroomd naar structurele dagbesteding op trede 4 Uitstroom naar leerwerktraject trede 4 (groep) Uitgestroomd naar onbetaald werk trede 4 (vrijwilligerswerk) trede 5 trede 6 Voortijdige beëindiging traject of afgerond < trede Totaal Werkstek(project voor alcoholverlaafden) lopend Neos Trede Trede Trede Totaal 15 8 Arbeidstrainingscentrum Afgesloten Neos Uitgestroomd trede Uitgestroomd naar structurele dagbesteding op trede 4 Uitstroom naar leerwerktraject trede 4 (groep) Uitgestroomd naar onbetaald werk trede 4 (vrijwilligerswerk) Trede 5 trede 6 Voortijdige beëindiging traject of afgerond < trede Totaal

7 Arbeidstrainingscentrum Lopend Neos Trede Trede Trede Trede Trede Trede Totaal Dagbestedingsactiviteiten Neos Uitgestroomd trede Uitgestroomd naar structurele dagbesteding op trede 4 Uitstroom naar leerwerktraject trede 4 (groep) Uitgestroomd naar onbetaald werk trede 4 (vrijwilligerswerk) Trede 5 trede 6 Voortijdige beëindiging traject of afgerond < trede Totaal Dagbestedingsactiviteiten Neos Uitgestroomd naar structurele dagbesteding op trede 4 Uitstroom naar leerwerktraject trede 4 (groep) trede 5 (vrijwilligerswerk) Trede

8 Voortijdige beëindiging traject of afgerond < trede Totaal Novadic-Kentron Planning 2014 t/m mei Naar rato Het aantal unieke personen dat op jaarbasis deelneemt aan het activeringscentrum Springplank 040 Planning 2014 t/m mei Naar rato Het aantal unieke personen dat op jaarbasis deelneemt het traject binnen Springplank 040 Succesvolle Uitstroom 23 Uitval 2 Aanbod Stichting Ervaring die staat Planning 2014 t/m mei Naar rato Kwaliteitencentrum Vervolgtraject in de keten Avondinloop met kookatelier 15/20 personen inloop 16 gemiddeld per avond 15/20 personen inloop Binnen de kaders. De afspraken met de verschillende partijen lopen goed op schema, in veel gevallen wordt er meer geleverd en behaald dan afgesproken. Deze lijn is te zien binnen alle aanbiedende partijen.

Herijking Stedelijk Kompas

Herijking Stedelijk Kompas Herijking Stedelijk Kompas Juni 2015 Marjon gemeente Eindhoven Sociaal Domein juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Sociaal Domein Datum juni 2015 Inhoudsopgave Colofon Inhoudsopgave Managementsamenvatting

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang OOI^lJr ^L#i Ml Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n) Betreft

Nadere informatie

Levenskracht. Voorstel uitstapprogramma voor (straat)prostituees. Colofon. datum 24 januari 2011

Levenskracht. Voorstel uitstapprogramma voor (straat)prostituees. Colofon. datum 24 januari 2011 Levenskracht Voorstel uitstapprogramma voor (straat)prostituees Colofon datum 24 januari 2011 auteurs, S. Khonraad status Definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Kaderstelling 3 2 Uitgangspunten en doelstelling

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

Onze cliënt staat centraal!

Onze cliënt staat centraal! Ketenarrangementen Het probleem: vele instellingen, niet één loket Politie OM Penitiaire Inrichtingen Reclassering NL Verslavingszorgreclassering Verslavingszorginstelling Maatschappelijke Opvang GGZ-instelling

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Woonvoorzieningen dak- en thuislozen.

gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Woonvoorzieningen dak- en thuislozen. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 3 december 2010 Raadsinformatiebrief Betreft Woonvoorzieningen dak- en thuislozen. Inleiding Het Raadsbesluit om medewerking te verlenen aan de vestiging van

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven

M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven m.honig@ggze.nl/ 0620531181 Dak en thuisloos? 16.775.024 17.500 940 SKE Coumans et al, 2010 18.000 CBS Het heeft geen zin om steeds hetzelfde te doen en een

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Antwoord van burgemeester en wethouders

Antwoord van burgemeester en wethouders gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6436 Inboeknummer 15bst01082 Dossiernummer 15.32.103 (2.8.1) Beslisdatum B&W 4 augustus 2015 Raadsvragen Van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE)

Nadere informatie

Re-integratie in beleidsnota. gemeente Schiedam

Re-integratie in beleidsnota. gemeente Schiedam gemeente Schiedam beleidsnota gemeente Schiedam cluster Maatschappelijke Ontwikkeling afdeling Werk Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T0I021911 11 W wvvw,schicdam.n!

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R2042. OOI Inboeknummer orbstooaar Dossiernummer 7I3.403 zz maart zooz Raads informatiebrief Betreft overzicht van de verleende subsidies binnen programmaonderdeel a.3

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 19 januari 2016 Ons kenmerk

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2012

Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Voor u ligt het derde infoblad 2012. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Vreemdelingenbeleid Amsterdam

Vreemdelingenbeleid Amsterdam Vreemdelingenbeleid Amsterdam 14 oktober 2016 Historie - 2001 Fonds Gevolgen Vreemdelingenwetgeving - 2013 Start Pilot Vluchthaven: 128 personen is gedurende 6 maanden onderdak, rust en een individueel

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009

Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009 Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman STEDELIJK KOMPAS EINDHOVEN GEGEVENS 2009 December 2010 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 e Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 Gemeente Stadskanaal Afdeling Werk & Inkomen 10-12-2013 Afdeling Werk en Inkomen Historische jaarcijfers en actuele stand 2013 Deel 1: Inkomensverstrekking Aantallen

Nadere informatie

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Stedelijk Kompas Gemeente Maastricht:centrumgemeente voor de regio Maastricht-

Nadere informatie

! " # $ ) * "+ #,- +. ) /* 0 ) * ) * &) /*, 2 ( 3 / / + ---- / 4 5. $ % 6 (. (

!  # $ ) * + #,- +. ) /* 0 ) * ) * &) /*, 2 ( 3 / / + ---- / 4 5. $ % 6 (. ( ! " # $ %& "'( ) * " #,-. ) /* 0 ) * ) * &) /*, 1 2 ( 3 1 / / ---- / 4 5. $ % 6 (. (! 1 , ( -- ( $ % 7,- 7,- 7 8--9 ( 7,- -- 7 '( 7 ' ( ) * 7! 7,--- 7 :5 ('.,, (,- 6;' 5 7, < 7. < 7! => ' 8 >= '! 2 (.

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Waar je ook gaat, daar ben je

Waar je ook gaat, daar ben je Verkort Jaarverslag 2014 Waar je ook gaat, daar ben je Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Schorem doet mee met CVD Makes My Day Ketenpartnerontbijt Sport en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven AdviesnotaWerk & Activering in het kader van het Stedelijk Kompas 2012/2013

gemeente Eindhoven AdviesnotaWerk & Activering in het kader van het Stedelijk Kompas 2012/2013 gemeente Eindhoven Mens & Maatschappij, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg Behandeld door mw. V. Beurskens 3 juli 2012 AdviesnotaWerk & Activering in het kader van het Stedelijk Kompas 2012/2013

Nadere informatie

Eindrapportage wachtlijstonderzoek Beschermd Wonen en Opvang centrumgemeente Utrecht

Eindrapportage wachtlijstonderzoek Beschermd Wonen en Opvang centrumgemeente Utrecht Eindrapportage wachtlijstonderzoek Beschermd Wonen en Opvang centrumgemeente Utrecht Enschede, 15 december 2015 SS/15/2211/btu2 drs. Sylvia Schutte Patrick Albers Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief project Ketenregie Zwerfjongeren nr. 1, zomer 2005

Nieuwsbrief project Ketenregie Zwerfjongeren nr. 1, zomer 2005 Nieuwsbrief project Ketenregie Zwerfjongeren nr. 1, zomer 2005 Inleiding Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Ketenregie voor Zwerfjongeren. Werk jij met jongeren en kom je wel eens een jongere

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Prestatieverslag. West-Friesland. Hoorn, 29 mei 2016

Prestatieverslag. West-Friesland. Hoorn, 29 mei 2016 Prestatieverslag West-Friesland 2016 Hoorn, 29 mei 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1: MISSIE EN VISIE... 4 HOOFDSTUK 2: PRESTATIECIJFERS... 5 HOOFSTUK 3: TOELICHTING CIJFERS... 6 Inleiding...

Nadere informatie

Doel Bereik Doelgroep Schaalniveau Looptijd. Beoogd bereik (aantal personen)

Doel Bereik Doelgroep Schaalniveau Looptijd. Beoogd bereik (aantal personen) Doel Bereik Doelgroep Schaalniveau Looptijd Scholingscomp onent Lopende projecten 1. Actieve bemiddeling Omschrijf het doel kort. Beoogd bereik (aantal personen) werkervaring, afstand tot de arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Twente 2012 metingen 2006-2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s

1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s 1 2 1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: 6.532.103 inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s Heeren Loo en EsDeGe Reijgersdaal. Middelgrote en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Naar de Gemeente Terugblik 2014 Dat 2014 geen rustig jaar zou worden wisten we al enige tijd. De overgang van een rijks gefinancierde organisatie naar een organisatie

Nadere informatie

Ambulant werken met kwetsbare mensen

Ambulant werken met kwetsbare mensen Ambulant werken met kwetsbare mensen UMC St Radboud Judith Wolf & Dorieke Wewerinke Van asiel & beschermen naar herstel & participeren Zelfstandig wonen Transmuraal wonen Nachtopvang Inloop Flexibele ondersteuning

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016

KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016 KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016 BESCHERMD WONEN EN OPVANG 30 september 2016 Inhoud Analyse cliënten naar ondersteuningsvraag Analyse cliënten op de wachtlijst In- en uitstroom cliënten Financiën Reflecterend

Nadere informatie

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Aanleiding en doel van de handreiking

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg woonbegeleiding 1 Drie Vormen woonbegeleiding Het grootste deel van het hulpaanbod van HVO-Querido valt onder de noemer woonbegeleiding. Bij woonbegeleiding gaat het om de combinatie van huisvesting en

Nadere informatie

Transitie Beschermd Wonen. Amsterdam/Rotterdam

Transitie Beschermd Wonen. Amsterdam/Rotterdam Transitie Beschermd Wonen Amsterdam/Rotterdam 13 april 2014 Keuzes ten aanzien van Strategie Prioriteiten De stip op de horizon Innovaties Strategie Niet zo, Strategie maar zo Strategie Nadruk op continuïteit

Nadere informatie

Algemeen beeld Convenantafspraken Totaal aantal verhuringen (*) (*) exclusief Housing First

Algemeen beeld Convenantafspraken Totaal aantal verhuringen (*) (*) exclusief Housing First Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2011 METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding Hoe de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Wij vinden dit, gelet op het coalitieakkoord waarin staat vermeld dat er geen mensen buiten de boot zullen vallen, onverteerbaar.

gemeente Eindhoven Wij vinden dit, gelet op het coalitieakkoord waarin staat vermeld dat er geen mensen buiten de boot zullen vallen, onverteerbaar. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00037 Beslisdatum B&W 7 januari 2014 Dossiernummer 14.02.103 (12) Raadsvragen van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over dakloze gezinnen en kinderen die zonder

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen

Nadere informatie

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg Welkom STICHTING DE STAM Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg DOELSTELLING Langdurig (ex) verslaafden de mogelijkheid bieden tot terugkeer

Nadere informatie

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen 1 Wij geven thuis! U ook? De Brabantse steden tellen steeds meer kwetsbare burgers zoals daken thuislozen en zwerfjongeren. Zowel hun aantal als de

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

Aanbevelingen vervolg Stedelijk Kompas

Aanbevelingen vervolg Stedelijk Kompas Aanbevelingen vervolg Stedelijk Kompas juni 2015 raadswerkgroep Transformatie Sociaal Domein Roy Caris Paul Gielen Ko Jansen Ward Overeem Marcel Punte Niek Rennenberg Renate Richters (voorzitter) Ellen

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 111 Vragen van de leden

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe Metingen 2009 tot en met 2012 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding In deze rapportage wordt de omvang en samenstelling van de doelgroepen van het Regionaal Kompas

Nadere informatie

ontwikkeltafel MDW Eindhoven, 26 oktober 2017

ontwikkeltafel MDW Eindhoven, 26 oktober 2017 ontwikkeltafel MDW Eindhoven, 26 oktober 2017 1) Welkom! 2) Korte terugblik Kick-off + doel van vanmiddag 3) Huidige situatie 4) Knelpunten & toekomst 5) Resultaatfinanciering/ effectiviteitsbekostiging

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Prestatieverslag. Noord-Kennemerland. Alkmaar, maart 2015 dnodoen

Prestatieverslag. Noord-Kennemerland. Alkmaar, maart 2015 dnodoen Prestatieverslag Noord-Kennemerland 2014 Alkmaar, maart 2015 dnodoen Inhoud Inleiding... 3 Missie en Visie... 3 Hoofdstuk 1 Aanmeldingen... 5 Inleiding... 5 1.1 Aantal aanmeldingen onderverdeeld in sekse

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Algemene informatie. Rentree hulpverleningsaanbod

Algemene informatie. Rentree hulpverleningsaanbod Algemene informatie Rentree hulpverleningsaanbod WAT DOET RENTREE? Met een integraal hulpverleningsaanbod wil Rentree exgedetineerden, veelal met een meervoudige problematiek, ondersteunen en begeleiden

Nadere informatie

NIEUW PERSPECTIEF MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN AANPAK HUISELIJK GEWELD

NIEUW PERSPECTIEF MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN AANPAK HUISELIJK GEWELD NIEUW PERSPECTIEF MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN AANPAK HUISELIJK GEWELD MEEDOEN VANUIT MOGELIJKHEDEN De stichting Neos is een organisatie voor zorg, opvang en begeleiding. De organisatie richt zich in het

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik Arbeidsrehabilitatie Traditionele aanpak: langdurige, stapsgewijze voorbereiding (SV) voorafgaand aan plaatsing in echte

Nadere informatie

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 (Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 Wat is een mbc? Een gestructureerde kosten-baten afweging van

Nadere informatie

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding Binnen de overeengekomen basisovereenkomst ten behoeve van dienstverlening voor Wmo zullen er deelovereenkomsten rondom nieuwe producten, diensten, processen en

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET DISCUS TOP 600 BEGELEIDINGSTRAJECT IN EEN TIJDELIJKE SLOOPWONING PERIODE

RESULTATEN VAN HET DISCUS TOP 600 BEGELEIDINGSTRAJECT IN EEN TIJDELIJKE SLOOPWONING PERIODE RESULTATEN VAN HET DISCUS TOP 600 BEGELEIDINGSTRAJECT IN EEN TIJDELIJKE SLOOPWONING PERIODE 2014-2017 Discus Amsterdam Ondersteuning in wonen en leven Inhoud Samenvatting Samenvatting 2 Inleiding 3 Probleem

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 metingen 2008-2013 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

c 1. Beschouwing op de knelpunten en koers voor de toekomst A. Knelpunten SGB-onderzoek in een notendop

c 1. Beschouwing op de knelpunten en koers voor de toekomst A. Knelpunten SGB-onderzoek in een notendop c 1. Beschouwing op de knelpunten en koers voor de toekomst A. Knelpunten SGB-onderzoek in een notendop * Knelpunten met betrekking tot het totale aanbod De voorziening van het Leger des Heils zit vol,

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie