Beroerte bij de vrouw: the feminine touch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroerte bij de vrouw: the feminine touch"

Transcriptie

1 Beroerte bij de vrouw: the feminine touch DR. SOFIE DE BLAUWE

2 Inleiding Vrouwen streven naar gelijkwaardige behandeling

3 Inleiding Vrouwen moeten anders behandeld worden dan mannen

4 Belangrijkste doodsoorzaak vrouwen in Europa? A. Borstkanker Cardiovascular disease kills B. Dementie C. Hart- en bloedvataandoeningen 51% of women in Europe and D. Longkanker E. Colonkanker breast cancer kills 3%

5 Inleiding

6 Epidemiologie Ischemische beroerte Per leeftijdscategorie meer mannen, tenzij > 85j Vrouwen worden ouder In absoluut aantal meer vrouwen Intracerebrale bloeding Subarachnoïdale bloeding Meer aneurysmata, meer ter hoogte van PCOM Meer risico op ruptuur? Cerebrale veneuze sinustrombose Zwangerschap en puerperium Hormonale anticonceptie > < < Herseninfarct Hersenbloeding Subarachnoïdale bloeding Cerebrale veneuze sinustrombose Bushnell C et al. Stroke 2014;45

7 Risicofactoren Risicofactoren identiek aan mannen Diabetes (groter impact) Hypercholesterolemie Roken Fysieke inactiviteit Risicofactoren frequenter bij vrouwen Depressie en psychosociale stress Hypertensie Migraine met aura Voorkamerfibrillatie Risicofactoren uniek voor vrouwen Zwangerschap en puerperium Hormonale anticonceptie en substitutie Bushnell C et al. Stroke 2014;45

8 Voorkamerfibrillatie In absolute aantallen: evenveel VKF bij mannen en vrouwen Boven 75 jaar: meer vrouwen (± 60%) Vrouwelijk geslacht is een onafhankelijke predictor voor beroerte bij patiënten met VKF: Zweden 1 : patiënten met non-valvular VKF: 6,2%/j ischemische beroerte bij vrouwen 4,2%/j ischemische beroertes bij mannen Canada 2 : AF patiënten (52.8% vrouw) 65 j: vrouwen (2.02 per 100 py; 95% CI, ) mannen (1.61 per 100 py; 95% CI, ; P<0.001). 75 j: 2.38 (95% CI, ) bij vrouwen 1.95 (95% CI, ) bij mannen (P<0.001). Vrouwen hebben meer cardio-emboligene beroertes Warfarine lijkt groter effect te hebben bij vrouwen: meer reductie beroerte bij vrouwen: 60% RRR 0,4 95% CI [0,3-0,5] versus 40% RRR bij mannen 0,6 95% CI [0,5-0,8] Fang MC et al. ATRIA study. Circulation 2005;112: Iets minder vrouwen behandeld met anticoagulantia tov mannen 88% versus 89.7%; adjusted OR, 0.93; 95% CI, ) Reeves, Stroke 2009;40: NOACs: RELY 36,4%, ARISTOTLE 35,3%, ROCKET-AF 39,7%: gelijkaardig effect

9 Voorkamerfibrillatie

10 Spector JT et al, Am J Med 2010;123: Schurks M et al, BMJ 2009;339:b3914 Kurth T, Diener H-C. Stroke 2012;43: Migraine met aura Prevalentie migraine: 18,5%, 4x meer vrouwen migraine + aura: 4,4% Migraine + aura: 2x hoger risico op ischemische beroerte: Associatie bij vrouwen is groter + orale contraceptiva: OR 7.02; 95% CI [ ] + OAC + roken OR 9.03; 95% CI [ ] Hoger risico op hemorragische beroerte: Meer fatale bloedingen Hoger risico op TIA: RR 1,56 95 % CI [1,03-22,26] Women s Health Study: absolute risico laag: 4 extra beroertes/ vrouwen Meer risico bij hogere frequentie van aanvallen Meer risico wanneer aura zonder nausea en braken Meer niet-invaliderende beroertes

11 Migraineus infarct Migraine met aura als RISICOFACTOR Migraine met aura als OORZAAK voor de beroerte Migraineus infarct: Voorgeschiedenis van migraine met aura, met een voor hem/haar typisch aura, gedurende > 60 minuten, met een infarct in een relevante regio op beeldvorming, zonder andere oorzaak 0,3-0,5% van alle beroertes (Lausanne en Dijon registry) Kurth T, Diener H-C. Stroke 2012;43:

12 Zwangerschap en puerperium 34 strokes per deliveries ( 21 per in niet-zwangere jonge vrouwen) Any stroke 10-46; IS 4-41; ICH 4-53; CVST 12/ (tot 450/ in ontwikkelingslanden) 3 de trimester en puerperium (tot 12 weken postpartum) Kamel H et al. NEJM 2014;370(14): Veneuze stase en hypercoagulabiliteit (APC resistentie, prot S gedaald, gestegen fibrinogeen) Hypertensie! 1994/1995 tot 2006/2007 US: 47% stijging stroke-gerelateerde opnames antenataal (0,15-0,22/1000 deliveries) 83% stijging stroke-gerelateerde opnames postnataal (0,12-0,22/1000 deliveries) AHT en hartlijden Khan M et al. Int J Stroke 2013;8: Bushnell C et al. Stroke 2014;45

13 Zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie Hoge bloeddruk zonder tekenen van (pre-)eclampsie Verdwijnt ten laatste 12 weken na bevalling Pre-eclampsie: Proteïnurie 300 mg/24 uurs urinecollectie (vroeg < 37 w, laat > 37w)* Hoge bloeddruk Multisysteemlijden HELLP, MI, DIC, nierfalen, longoedeem en beroerte Eclampsie: pre-eclampsie + epilepsie Risicofactoren: Obesitas, leeftijd (> 40 jaar), Chronische hypertensie (25% ontwikkelt zwangerschapgeïnduceerde hypertensie), Persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van pre-eclampsia of zwangerschapshypertensie, Nulliparitas, Meerlingenzwangerschap, Preexistent vaatlijden, Collageenziekte, Diabetes, Nierlijden Geassocieerd met maternele morbiditeit, mortaliteit, vroeggeboorte, doodgeboorte en laag geboortegewicht Preventie door calcium 1g/dag en/of lage dosis acetylsalicylzuur? * Volgens nieuwe guidelines American College of Obstetrics and Gynecology proteinurie niet vereist indien andere tekenen van ernstige pre-eclampsie Bushnell C et al. Stroke 2014;45

14 Zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie Mild tot matige hypertensie: Abalos et al, Cochrane Database Syst Rev 2007; CD : Lager risico op ontwikkelen van ernstige hypertensie RR 0,5 95% CI [0,41-0,61] Geen significant verschil in risico op ontwikkelen van pre-eclampsie RR 0,73 95% CI [0,50-1,08] Geen voor- of nadeel voor foetus Von Dadelszen et al, J Obstet Gynaecol Can 2002;24: mmhg ~ 176 g lager geboortegewicht SBP mmhg DBP mmhg Mild Matig Ernstig Ernstige hypertensie: American College of Obstetricians and Gynaecologists: eerste keuze labetalol Andere opties: methyldopa, nifedipine Alle antihypertensiva passeren placenta MgSO4 voorkomt eclampsie Bushnell C et al. Stroke 2014;45

15 Orale contraceptie Verhoogd risico op ischemische beroerte in meta-analyses: RR, 2.75; 95% CI [ ] Gillum LA et al. JAMA 2000;284:72-78 OR 2,12; 95% CI [1,56-2,86] Baillargeon JP et al, J Clin Endrinol Metab 2005;90: Afhankelijk van type 1 : Combinatiepil 50 µg RR 1,27 (0,66-2,45) - 2,26 (1,59-3,20) Combinatiepil µg RR 1,40 (0,97-2,03) - 2,20 (1,79-2,69) Combinatiepil 20 µg RR 0,88 (0,22-3,53) (1,26-1,87) Progesteron-only (incl IUD, Implanon): geen verhoogd risico bevestigd in meta-analyse: Chaktoura Z et al. Stroke 2009;40: Transdermale patch RR 3.15 (95% CI, 0.79 to 12.6) Vaginale ring RR 2.49 (95% CI, 1.41 to 4.41) Pilgebruik leidt tot milde stijging van bloeddruk (ENIGMA studie) 2: 112 ± 12 mmhg bij pilgebruikers versus 110 ± 11 mmhg bij controlegroep, p=0,04 Zeldzaam hypertensie (2%) Geen effect van duur pilgebruik 1 Lidegaard et al. N Engl J Med 2012;366: Hickson SS et L, J Hypertens 2001;29:

16 Orale contraceptie Andere risicofactoren bij pilgebruik: Roken AHT Migraine Obesitas Hypercholesterolemie Leeftijd + Trombofilie (RATIO investigators) Significante stijging risico op ischemische beroerte bij Factor V Leiden MTHFR C677T Anti-beta2 glycoprotein Absolute risico laag Geen routinescreening voor start pil: TREATS study. Wu O et al. Health Technol Assess 2006;10:1-110: niet kosten-effectief voor VTE, CVST en IS nog veel lagere incidentie, en dus nog veel kleinere kans dat dit kosteneffectief is Effect op hemorragische beroerte onduidelijk

17 Menopauze en HST Hoewel inconsistent, signalen dat vroegere menopauze leidt tot hoger risico op IS (zowel natuurlijk als chirurgisch) Oestrogenen protectief? HST verhoogt potentieel het risico op beroerte (Cochrane database 1 ) HERS I en II HR 1,1 (0,9-1,7) en 1,09 (0,75-1,06) CEE + MPA WEST HR 1,1 (0,8-1,6) 1mg estradiol WHI HR 1,3 (1,0-1,7) CEE + MPA en 1,4 (1,1-1,7) CEE alleen Transdermaal oestrogeen? Case-control study 2 toonde geen verhoogd risico Effect op ICH of SAH onduidelijk 1 Marjoribanks et al. Cochrane Database Syst Rev Renoux C et al, BMJ 2010;2340:c2519

18 Cerebrale veneuze sinustrombose 0,5-1% van alle beroertes 2% zwangerschapsgerelateerde beroerte ± 75% vrouwen Risicofactoren: Trombofilie Kanker Infecties Hematologische aandoeningen Auto-immuunpathologie Orale contraceptie Zwangerschap en puerperium Ouder, multipariteit, braken, anemie, Mortaliteit 2-10%, relatief goede outcome Recidief 2-5%, verhoogd risico op andere trombotische events (4-14%) Geen contra-indicatie voor nieuwe zwangerschap, evt profylactische LMWH Körv J. Pregnancy and stroke, ESOC Glasgow, 2015

19 Andere symptomen Vrouwen presenteren vaker met niet-traditionele beroertesymptomen (OR 1,62 95% CI [1,2-2,2]) bij IS Bewustzijnsdaling Vrouwen 17% versus mannen 12% Labiche et al, Ann emerg Med 2002 Vrouwen 23% versus mannen 15%; P0.03 Lisabeth et al, Stroke 2009 Vrouwen 78% normaal bewustzijn bij opname versus 84% mannen Glader et al, Stroke 2003 Hoofdpijn OR 1,3 95% CI [1,1-1,6] Tentschert et al, Stroke. 2005;36:e1 3. Zwakte, kortademigheid, verwardheid, desoriëntatie, gedragsverandering, agitatie, hallucinaties, braken, epilepsie, hik, 52% van de vrouwen heeft 1 niet-traditioneel symptoom 4% van de vrouwen heeft alleen niet-traditionele symptomen Campagnes gericht op herkennen van traditionele symptomen Lisabeth L et al. Stroke 2009;40:

20 Andere behandeling: acuut Vrouwen hebben 30% minder kans op behandeling met IV rtpa Vrouwen vaak ouder (hoewel geen absolute CI) Grotere delays pre- en in-hospital Tengevolge van niet-traditionele symptomen? Vaker weduwe, wonen alleen Meer contra-indicaties (vb. meer VKF en onder antico) Reeves et al. Stroke 2009; 40:

21 Andere behandeling: LT Vrouwen krijgen minder: Plaatjesremmers OR 0,89; 95% CI [0,84-0,94] Statines OR 0,71; 95% CI [0,60-0,84] Giralt D et al. The gender gap in stroke: a meta-analysis. Acta Neurol Scand 2012;125:83-90

22 Carotislijden bij vrouwen Andere anatomie a. carotis interna, kleiner kaliber, minder compliante bloedvaten Andere compositie van plaques, stabieler, vaak kortere stenoses Minder hooggradige stenoses Minder vaak CEA (vaak ouder) Onderrepresentatie van vrouwen in grote carotisstudies (± 30%) Meer periprocedurele complicaties, net clinical benefit niet goed Pooled analysis ECST en NASCET: 3157 symptomatische patiënten Perioperatieve stroke/overlijden: Vrouwen 8,7% Mannen 6,8% HR 1,5; 95% CI [1,14-1,67]; p=0,004 ARR 5j cumulatief risico op ipsilaterale ischemische beroerte en perioperatieve beroerte en overlijden: Vrouwen 2,8% Mannen 11% CAVE: geen verschil meer bij recentere studies (CREST) Geen effect meer indien ingreep > 2 weken na stroke/tia (sneller herstel van de plaque?) Rothwell PM et al. Lancet 2004;363: Rothwell PM et al. Stroke 2004;35: Management of carotid stenosis in women. Consensus document. Neurology 2013;8:

23 Vrouwen Hebben meer beroertes dan mannen, op latere leeftijd Hebben andere beroertes dan mannen: Meer subarachnoïdale bloeding Cerebrale veneuze sinustrombose Hebben andere risicofactoren dan mannen: Niet-genderspecifieke risicofactoren: Diabetes, voorkamerfibrillatie en migraine met aura: hoger risico op beroerte Genderspecifieke risicofactoren: zwangerschap, puerperium, hormonale anticonceptie of substitutie Hebben andere symptomen van een beroerte dan mannen: Meer niet-traditionele symptomen zoals hoofdpijn en bewustzijnsdaling Krijgen een andere behandeling zowel in de acute als chronische fase Minder IV trombolyse Carotisendarterectomie Plaatjesremmers en statines Hebben een slechtere outcome na een beroerte dan mannen: Sterven meer ten gevolge van beroertes: derde belangrijkste doodsoorzaak Vaker WZC

24 Specifieke guidelines: Bushnell C et al. Stroke 2014;45

25 Vragen?

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Secundaire preventie van cerebrovasculaire accidenten Zoekdatum

Nadere informatie

Nieuwigheden 2010. Afgiftekantoor Gent X. Uitgave van vzw Farmaka asbl

Nieuwigheden 2010. Afgiftekantoor Gent X. Uitgave van vzw Farmaka asbl Uitgave van vzw Farmaka asbl Jaargang 18 nr 2 mei 2011 Afgiftekantoor Gent X P 408505 verschijnt 4 x per jaar (februari, mei, september, november) Nieuwigheden 2010 Inleiding Deze geneesmiddelenbrief belicht

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012. Aanpak van migraine Zoekdatum tot 1 maart 2014 Behandeling

Nadere informatie

Boezemfibrilleren en antistolling: consequenties voor de kwetsbare bejaarde

Boezemfibrilleren en antistolling: consequenties voor de kwetsbare bejaarde Boezemfibrilleren en antistolling: consequenties voor de kwetsbare bejaarde Dr. T.A. Simmers, cardioloog Verenso, 25-11-2011 De mythe van de vallende bejaarde Dr. T.A. Simmers, cardioloog Verenso, 25-11-2011

Nadere informatie

NHG-Standaard Beroerte

NHG-Standaard Beroerte Beroerte NHG-Standaard Deze standaard moet worden geciteerd als: Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE. NHG-Standaard

Nadere informatie

Farmacotherapeutisch rapport rivaroxaban (Xarelto ) bij de indicatie Preventie van CVA en systemische embolie bij patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren 5 10 15 20 Geneesmiddel. Rivaroxaban (Xarelto

Nadere informatie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Aanpak van stabiele angor Zoekdatum tot 1 april 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid

De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid Academiejaar 2013 2014 De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid De Beule Griele, Universiteit Gent Promotor: professor

Nadere informatie

Editoriaal. Door trouw aan placebo leef je langer

Editoriaal. Door trouw aan placebo leef je langer Editoriaal Door trouw aan placebo leef je langer Vertrouwen op geneesmiddelen is billijk en heilzaam. We schrijven ze voor als dokter en leveren ze af als apotheker. Daarbij gaan we impliciet uit van de

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Osteoporose Publicatiedatum tot 1 maart 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

Ongelijkheid in gezondheid, is gezondheidszorg van belang?

Ongelijkheid in gezondheid, is gezondheidszorg van belang? Ongelijkheid in gezondheid, is gezondheidszorg van belang? Sociaaleconomische en etnische verschillen in gezondheidszorguitkomsten op het terrein van hart- en vaatziekten in Nederland 17 november 2009

Nadere informatie

VOORKAMERFIBRILLATIE Preventievan trombo-embolie MAART 2014

VOORKAMERFIBRILLATIE Preventievan trombo-embolie MAART 2014 VOORKAMERFIBRILLATIE Preventievan trombo-embolie MAART 2014 Vzw Farmaka asbl Onafhankelijk centrum voor geneesmiddeleninformatie Onafhankelijke artsenbezoekers Lic. Baitar Abdelbari Apr. Goyen Josée Apr.

Nadere informatie

Atriumfibrilleren en antistolling- Aan het begin van een nieuw tijdperk?

Atriumfibrilleren en antistolling- Aan het begin van een nieuw tijdperk? UFO Zeist, 02 februari 2012 Atriumfibrilleren en antistolling- Aan het begin van een nieuw tijdperk? Dr. Peter Loh Universitair Medisch Centrum Utrecht Divisie Hart & Longen Prevalence % Voorkomen van

Nadere informatie

NVOG-richtlijn Hemorrhagia postpartum (HPP) Deze richtlijn is modulair van opbouw en zal in de toekomst verder worden uitgebreid/aangevuld.

NVOG-richtlijn Hemorrhagia postpartum (HPP) Deze richtlijn is modulair van opbouw en zal in de toekomst verder worden uitgebreid/aangevuld. NVOG-richtlijn Hemorrhagia postpartum (HPP) Deze richtlijn is modulair van opbouw en zal in de toekomst verder worden uitgebreid/aangevuld. 1 INHOUDSGOPGAVE INLEIDING Pag. 3 OVERZICHT BASISVRAGEN Pag.

Nadere informatie

Preventie en behandeling van de veneuze trombo-embolieën

Preventie en behandeling van de veneuze trombo-embolieën Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen Consensusvergadering - 21 november 2013 Preventie en behandeling van de veneuze trombo-embolieën Juryrapport Volledige (lange) tekst

Nadere informatie

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet!

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Van wetenschappelijke concept naar praktische toepassing Dr. Adriaan Kooy, internist vasculair geneeskundige Ziekenhuis Bethesda &

Nadere informatie

Sjögrenpatiënten belangrijk

Sjögrenpatiënten belangrijk Gezond leven: ook voor 20 Sjögrenpatiënten belangrijk U kunt nog zo uw best doen om voor het syndroom van Sjögren een optimale behandeling te krijgen en u hieraan te houden, in één ding verschilt u niet

Nadere informatie

NHG-Standaard Anticonceptie

NHG-Standaard Anticonceptie NHG-Standaard Anticonceptie Anke Brand, Anita Bruinsma, Kitty van Groeningen, Sandra Kalmijn, Ineke Kardolus, Monique Peerden, Rob Smeenk, Suzy de Swart, Miranda Kurver, Lex Goudswaard NHG Standa ard M02

Nadere informatie

Diabetes en Nierziekten

Diabetes en Nierziekten Richtlijn voor de behandeling van patiënten met chronische nierinsufficientie (CNI) Diabetes en Nierziekten 1e landelijke symposium 14 februari 2008 Utrecht Dr HAH Kaasjager, nefroloog Doelstelling: het

Nadere informatie

Mannen let op uw Saeck

Mannen let op uw Saeck Mannen let op uw Saeck Dr. R.F. Kropman, uroloog 12 maart 2013 Sterfte en Sterftecijfer Sterfte is het totaal aan overledenen in een bepaald jaar Het sterftecijfer (of de mortaliteit) is het jaarlijkse

Nadere informatie

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct M83 NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct Huisarts Wet 2005:48(5):220-31. Grundmeijer HGLM, Van Bentum STB, Rutten FH, Bakx JC, Hendrick JMA, Bouma M, Eizenga WH, Verduijn MM Kernboodschappen

Nadere informatie

Tijdschrift van de geneesheer-specialisten van AZ Alma campus Eeklo en Sijsele

Tijdschrift van de geneesheer-specialisten van AZ Alma campus Eeklo en Sijsele Jaargang 3 nummer 3 scoop Herfsteditie 2012 Tijdschrift van de geneesheer-specialisten van AZ Alma campus Eeklo en Sijsele Lees in dit nummer: 3 Voorstelling dienst neurologie AZ Alma 4 Multiple Sclerose

Nadere informatie

Folia. Pharmacotherapeutica. NSAID s bij patiënten met risico van gastro-intestinale complicaties

Folia. Pharmacotherapeutica. NSAID s bij patiënten met risico van gastro-intestinale complicaties Maandelijks tijdschrift Maart 2011 Volume 38 Nummer 3 Afgiftekantoor: 8400 Oostende Mail P209156 Folia Pharmacotherapeutica www.bcfi.be NSAID s bij patiënten met risico van gastro-intestinale complicaties

Nadere informatie

Ziektebeelden. Linken

Ziektebeelden. Linken Ziektebeelden Linken Inleiding Aderverkalking/Atherosclerose (vaatziekte) Aandoeningen van de kransslagaders of coronaire aandoeningen Angina Pectoris (hartkramp) Hartinfarct/hartaanval Hartklepaandoeningen

Nadere informatie

Preconceptionele zorg

Preconceptionele zorg Preconceptionele zorg Preconceptionele zorg kan als volgt worden gedefinieerd: het geheel van maatregelen ter bevordering van de gezondheidstoestand van de zwangere en haar kind, dat om effectief te kunnen

Nadere informatie

Folia. Pharmacotherapeutica. Wat is de plaats van de nieuwe orale anticoagulantia bij voorkamerfibrillatie? > > blz. 19

Folia. Pharmacotherapeutica. Wat is de plaats van de nieuwe orale anticoagulantia bij voorkamerfibrillatie? > > blz. 19 Folia Pharmacotherapeutica Wat is de plaats van de nieuwe orale anticoagulantia bij voorkamerfibrillatie? > > blz. 19 Maandelijks tijdschrift Maart 2012 Volume 39 Nummer 3 Aanpak van nausea en braken tijdens

Nadere informatie

matige alcohol consumptie gezondheid

matige alcohol consumptie gezondheid matige alcohol consumptie positief voor gezondheid R e s u l t a t e n v a n 3 j a a r w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k Matige en regelmatige alcoholconsumptie heeft overall een positief

Nadere informatie

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP.

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Academiejaar 2009-2010 LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Stern BOSSIER Promotor: Prof. Dr. Petra De Sutter Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in

Nadere informatie