Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting."

Transcriptie

1 Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA), omvat een verzameling van ziektebeelden waarbij sprake is van een stoornis in de bloedvoorziening van de hersenen. De meest voorkomende aandoeningen zijn het herseninfarct en de hersenbloeding. Een herseninfarct (ischemische beroerte) ontstaat door een afsluiting van een bloedvat, vaak op basis van een stolsel dat elders is ontstaan. Een hersenbloeding (intracerebrale en subarachnoïdale bloeding) is het gevolg van een beschadigd bloedvat. Cijfers uitgesplitst naar ziektebeeld binnen beroerte treft u aan vanaf blz. 8 Aantal nieuwe patiënten met een beroerte De kans op een beroerte neemt toe met de leeftijd. In figuur 1 wordt de incidentie (het aantal nieuwe gevallen van een ziekte binnen een bepaalde periode) van een beroerte in 2 naar leeftijd en geslacht weergegeven. Bij mannen varieert de incidentie van,1 per 1. inwoners in de jongste leeftijdsgroep tot 37,3 per 1. inwoners in de oudste leeftijdsgroep. Bij vrouwen varieert dit van,2 tot 35,4 per 1. inwoners. Mannen ouder dan 45 jaar hebben op alle leeftijden een hoger risico op het krijgen van een beroerte dan Figuur 1. Het aantal personen (per 1. inwoners) dat getroffen wordt door een eerste beroerte in Nederland in 2, naar leeftijd en geslacht Incidentie per 1. inwoners B A 1 5 <45 Man Vrouw Leeftijd (in jaren)

2 In 2 werden personen getroffen door een eerste beroerte. Het totale aantal personen dat in 2 getroffen werd door een eerste beroerte werd bepaald door de som van: het aantal patiënten dat vanwege een eerste beroerte in een ziekenhuis werd opgenomen (n=22.626); het aantal personen dat vanwege een eerste beroerte kwam te overlijden voordat een ziekenhuisopname plaatsvond (n=6.265); het aantal patiënten met een eerste beroerte dat niet werd opgenomen in een ziekenhuis en niet kwam te overlijden aan de ziekte (n=12.255). Voor de incidentieschatting voor 2 waren gegevens hierover afkomstig van de Landelijke Medische Registratie, de doodsoorzaken registratie en de Rotterdam studie (ERGO). In figuur 2 wordt het geschatte aantal personen met een eerste beroerte in 29 naar leeftijd en geslacht weergegeven. Het betreft een schatting op basis van de incidentiecijfers uit 2 en de bevolkingsopbouw in 29. Hierbij wordt aangenomen dat de incidentie in 29 nog steeds hetzelfde is als in 2. Het aantal personen dat getroffen wordt door een eerste beroerte neemt toe met de leeftijd. Onder de 45 jaar en boven de 8 jaar krijgen meer vrouwen een eerste beroerte dan mannen. Schattingen over het aantal personen dat getroffen wordt door een eerste beroerte kunnen verschillen op basis van de registraties die voor de schatting worden gebruikt. Op basis van huisartsenregistraties en de landelijke zorgregistratie verpleeghuizen werd het aantal personen dat in 27 een eerste beroerte doormaakt, geschat op Dit zijn mannen en 18.4 vrouwen (Gezondheid en Determinanten; Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 21. Bilthoven: RIVM, 21). Sterfte In 29 zijn er mensen overleden, waarvan aan hart- en vaatziekten (figuur 3). Het grootste deel van de sterfte binnen de groep hart- en vaatziekten wordt veroorzaakt door de ischemische hartziekten (1.665) en beroertes (9.69). Beroerte is verantwoordelijk voor 23% van de sterfte binnen hart- en vaatziekten. Er stierven 3.46 mannen en 5.69 vrouwen aan een beroerte. De gemiddelde leeftijd bij overlijden was bij mannen 78 jaar en bij vrouwen 83 jaar. Figuur 2. Het geschatte aantal personen dat getroffen wordt door een eerste beroerte in Nederland in 29, naar leeftijd en geslacht Aantal personen met eerste beroerte <45 Man Vrouw Leeftijd (in jaren) 2 Beroerte

3 Figuur 3. Sterfte naar enkele oorzaken, 29 Rest; 39.39; 29% Hart- en vaatziekten; ; 3% Overige harten vaatziekten; Ziekte van ademhalingsorganen; ; 1% Kanker; ; 3% Beroerte; 9.69 Ischemische hartziekten; Tabel 1 toont een duidelijke stijging van het aantal sterfgevallen met het toenemen van de leeftijd bij zowel mannen tot de leeftijd van 84 jaar en vrouwen tot de leeftijd van 94 jaar. De meeste sterfgevallen aan een beroerte vinden bij mannen plaats in de leeftijdsklasse van 75 tot en met 84 jaar (41%), terwijl bij vrouwen de meeste sterfgevallen plaatsvinden in de leeftijdsklasse van 85 tot en met 94 jaar (44%). De helft van de vrouwen die overlijden aan een beroerte zijn ouder dan 85 jaar. Tabel 1. Aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten (HVZ) en beroerte in Nederland in 29, naar leeftijd en geslacht Leeftijd Mannen Vrouwen (in jaren) HVZ (%) Beroerte (%) HVZ (%) Beroerte (%) (2) 49 (1) 253 (1) 71 (1) (4) 12 (3) 443 (2) 126 (2) (11) 266 (8) 841 (4) 226 (4) (2) 63 (18) (9) 477 (9) (36) 1.44 (41) (32) (33) (25) 929 (27) (44) (44) (2) 62 (2) (8) 39 (7) Totaal (1) 3.46 (1) (1) 5.69 (1) 3 Beroerte

4 Trends in sterfte Tabel 2 geeft het absolute aantal sterfgevallen aan een beroerte in de periode Ondanks de vergrijzing en groei van de Nederlandse bevolking zien we sinds 1985 voor beroertes een geleidelijke daling in sterfte bij mannen. Bij vrouwen zien we tot 1995 een geleidelijke stijging in het aantal sterfgevallen aan een beroerte welke gevolgd wordt door een daling. Bij mannen is de bruto sterfte aan een beroerte gedaald met 44% (van 75 per 1. naar 42 per 1.) en bij vrouwen is de bruto sterfte gedaald met 29% (van 95 per 1. naar 67 per 1.). De voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde sterftecijfers voor beroerte zijn in de periode voor mannen gedaald met 76% (van 111 in 198 naar 42 per 1. in 29). Bij vrouwen was dit 54% (van 147 per 1. in 198 naar 67 per 1. in 29) (figuur 4). Tabel 2. Absoluut aantal sterfgevallen aan een beroerte in de periode Beroerte Mannen Vrouwen Jaartal Absoluut Per 1. Absoluut Per Figuur 4. Trends in voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde sterftecijfers voor hart- en vaatziekten (HVZ) en beroerte (per 1. van de gemiddelde bevolking), in Nederland, naar geslacht. Jaar van standaardisatie is 29 Aantal doden / Vrou Man Vrou Man Man HVZ Vrouw HVZ Man CVA Vrouw CVA 4 Beroerte

5 Ziekenhuisopnamen In 29 vonden er ziekenhuisopnamen plaats wegens hart- en vaatziekten, waarvan (57%) opnamen voor mannen en (43%) voor Belangrijk om op te merken is dat dagopnamen niet meegenomen zijn in de tellingen en dat het hier dus klinische opnamen betreft. Een groot deel van het totale aantal ziekenhuisopnamen binnen hart- en vaatziekten wordt, evenals bij de sterfte binnen hart- en vaatziekten, veroorzaakt door de ischemische hartziekten (24%) en beroerte (11%). Daarnaast hebben de overige hartziekten een groot aandeel in de ziekenhuisopname vanwege hart- en vaatziekten (28%). Hartfalen is een belangrijk onderdeel van deze groep en is verantwoordelijk voor 8% van de ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten. In 29 vonden voor mannen 2.75 en voor vrouwen opnamen vanwege een beroerte plaats (figuur 5). Absoluut gezien vinden er meer opnamen vanwege een beroerte plaats voor mannen. De bijdrage van het aantal opnamen vanwege een beroerte aan het totaal aantal opnamen vanwege hart- en vaatziekten is echter hoger voor vrouwen (mannen 1%, vrouwen 12%). De gemiddelde leeftijd bij opname vanwege een beroerte was in 29, 69 jaar voor mannen en 72 jaar voor Bij mannen vinden de meeste opnamen vanwege een beroerte plaats in de leeftijdscategorie van 65 tot 84 jaar, terwijl bij vrouwen de meeste opnamen vanwege een beroerte plaatsvindt in de leeftijdscategorie van 75 tot 94 jaar (tabel 3). Figuur 5. Aantal ziekenhuisopnamen aan hart- en vaatziekten naar geslacht in Nederland in 29 Bron: Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 29 Aantal ziekenhuisopnamen Ischemische hartziekten Beroertes Hartfalen Rest harten vaatziekten Hart- en vaatziekten totaal Man Vrouw Tabel 3. Aantal ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten (HVZ) en beroerte naar leeftijd en geslacht in Nederland in 29 Leeftijd Mannen Vrouwen (in jaren) HVZ (%) Beroerte (%) HVZ (%) Beroerte (%) (1) 1.27 (7) (1) (6) (13) (1) (11) (9) (24) 4.83 (2) (17) 2.58 (13) (26) (28) (22) (19) (21) (28) (27) (33) (5) (8) 2.72 (13) (19) (1) 54 (1) 1.26 (1) 221 (1) Totaal (1) 2.75 (1) (1) (1) 5 Beroerte

6 Trends in ziekenhuisopnamen Tabel 4 geeft het absolute aantal ziekenhuisopnamen uitgesplitst naar mannen en vrouwen vanwege een beroerte in de periode We zien een stijging van het absolute aantal ziekenhuisopnamen vanwege een beroerte tot 1995, daarna een daling tot 2 en vervolgens weer een toename. In de periode is bij mannen het absolute aantal ziekenhuisopnamen vanwege een beroerte toegenomen met 45% (van 169 per 1. naar 245 per 1.) en bij vrouwen is het absolute aantal ziekenhuisopnamen vanwege een beroerte toegenomen met 54% (van 152 per 1. naar 234 per 1.). De voor verandering in leeftijdsopbouw van de bevolking gecorrigeerde opnamecijfers zijn meer toegenomen bij vrouwen dan bij mannen (figuur 6). Het aantal opnamen voor beroerte bleef voor mannen nagenoeg gelijk (van 238 per 1. in 198 naar 245 per 1.) en steeg voor vrouwen met 18% (van 199 per 1. naar 234 per 1.). Tabel 4. Absoluut aantal ziekenhuisopnamen vanwege een beroerte in de periode , naar geslacht Bron: Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 29 Beroerte Mannen Vrouwen Jaartal Absoluut Per 1. Absoluut Per Figuur 6. Trends in voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde ziekenhuisopnamecijfer voor hart- en vaatziekten (HVZ) en beroerte (per 1. van de gemiddelde bevolking), in Nederland. Jaar van standaardisatie is 29 Bron: Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie Vrouw Man Vrouw Man Aantal opnamen/ HVZ mannen HVZ vrouwen Beroerte mannen Beroerte vrouwen 6 Beroerte

7 Binnen de hart- en vaatziekten hebben patiënten die zijn opgenomen vanwege een beroerte gemiddeld de langste opnameduur (mannen: 9 dagen en vrouwen 1 dagen in 29). Echter, een opvallende afname (met name na het jaar 2) in ligduur vanwege een beroerte is waarneembaar (figuur 7). De ligduur nam bij mannen af van 25 dagen in 198 naar 9 dagen in 29 en bij vrouwen nam de ligduur af van 32 dagen in 198 naar 1 dagen in 29. Mogelijke verklaringen voor de afname van ligduur zijn een snellere diagnostiek, zorg en behandeling in het ziekenhuis in de acute fase van een beroerte en een sterk verbeterde doorstroming naar verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg voor nazorg en revalidatie. Figuur 7. Gemiddeld aantal dagen opgenomen in het ziekenhuis vanwege hart- en vaatziekten (HVZ) en beroerte in Nederland in de periode , naar geslacht Bron: Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 29 Gemiddeld aantal dagen opgenomen in ziekenhuis Beroerte vrouwen Beroerte mannen HVZ vrouwen HVZ mannen 7 Beroerte

8 Subarachnoïdale bloeding, intracerebrale bloeding en herseninfarct Sterfte In 29 overleden 418 mensen (143 mannen, 275 vrouwen) aan een subarachnoïdale bloeding, mensen (884 mannen, 981 vrouwen) aan een intracerebrale bloeding en mensen (2.194 mannen, 4.2 vrouwen) aan een herseninfarct. De grootse bijdrage aan de sterfte aan een beroerte is afkomstig van de sterfte aan een herseninfarct. Binnen de verschillende ziektecategorieën van een beroerte overlijden meer vrouwen dan mannen. De gemiddelde leeftijd bij overlijden aan een subarachnoïdale bloeding was 65 jaar bij mannen en 65 jaar bij Bij het overlijden aan een intracerebrale bloeding was de gemiddelde leeftijd 76 jaar bij mannen en 8 jaar bij vrouwen en de gemiddelde leeftijd bij het overlijden aan een herseninfarct was 8 jaar bij mannen en 85 jaar bij In tabel 5 is het absolute aantal sterfgevallen aan een subarachnoïdale bloeding, intracerebrale bloeding en herseninfarct weergegeven naar leeftijd en geslacht. De meeste sterfgevallen aan een subarachnoïdale bloeding vinden bij mannen plaats in de leeftijdsklasse van 55 tot en met 84 jaar (67%), terwijl bij vrouwen de meeste sterfgevallen plaatsvinden in de leeftijdsklasse van 45 tot en met 84 jaar (84%). Er overlijden binnen deze groep relatief veel mensen jonger dan 65 jaar (mannen 52%, vrouwen 49%). De meeste sterfgevallen aan een intracerebrale bloeding vinden bij zowel mannen als vrouwen plaats in de leeftijdsklasse van 65 tot en met 94 jaar (mannen 82%, vrouwen 86%). De meeste sterfgevallen aan een herseninfarct vinden bij mannen plaats in de leeftijdsklasse van 65 tot en met 94 jaar (89%), terwijl bij vrouwen de meeste sterfgevallen plaatsvinden in de leeftijdsklasse van 75 jaar en ouder (87%). Tabel 5. Sterfte (in absolute aantallen en % binnen de groep) aan een beroerte in 29, naar leeftijd en type beroerte SAB ICB HI leeftijd N % N % N % Mannen Totaal Vrouwen Totaal SAB= Subarachnoïdale bloeding (ICD-1 code I6); ICB= intracerebrale bloeding (ICD-1 codes I61 en I62); HI= herseninfarct (ICD-1 codes G45, I63 en I64) 8 Beroerte

9 Tabel 6. Absoluut aantal sterfgevallen aan een subarachnoïdale bloeding, intracerebrale bloeding en herseninfarct, naar geslacht en jaartal Jaartal SAB ICB HI Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen SAB= Subarachnoïdale bloeding (ICD-1 code I6); ICB= intracerebrale bloeding (ICD-1 codes I61 en I62); HI= herseninfarct (ICD-1 codes G45, I63 en I64) Trends in sterfte Tabel 6 geeft het absolute aantal sterfgevallen aan een subarachnoïdale bloeding, intracerebrale bloeding en herseninfarct in de periode Bij mannen is de bruto sterfte aan een subarachnoïdale bloeding gedaald met 5% (van 3.4 per 1. naar 1.7 per 1.) en bij vrouwen met 11% (van 3.7 per 1. naar 3.3 per 1.). De voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde sterftecijfers voor subarachnoïdale bloeding tonen in de periode een sterkere daling van 4,5 naar 1,7 per 1. (-62%) voor mannen en van 4,5 naar 3,3 per 1. (-27%) bij vrouwen (figuur 8). Bij mannen is de bruto sterfte aan een intracerebrale bloeding gestegen met 21% (van 8.9 naar 1.8 per 1.) en bij vrouwen met 21% (van 9.7 naar 11.7 per 1.). De stijging kan verklaard worden door het toegenomen aantal ouderen in de periode , want de voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde sterftecijfers voor intracerebrale bloeding tonen in de periode een daling van 12,7 naar 1,8 per 1. (-15%) voor mannen en van 13,7 naar 11,7 per 1. (-15%) bij vrouwen (figuur 8). De bruto sterfte aan een herseninfarct is bij mannen gedaald met 43% (van 47 naar 27 per 1.) en bij vrouwen met 23% (van 62 naar 48 per 1.). De voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde sterftecijfers voor herseninfarct tonen in de periode een sterkere daling van 7 naar 27 per 1. (-61%) voor mannen en van 98 naar 48 per 1. (-51%) bij vrouwen (figuur 8). Figuur 8. Trend in gestandaardiseerd sterftecijfer per 1. van de gemiddelde bevolking voor subarachnoïdale (SAB), intracerebrale (ICB) bloedingen en herseninfarcten (HI), in NL. Jaar van standaardisatie 29 Aantal doden / HI mannen HI vrouwen ICB mannen ICB vrouwen SAB mannen SAB vrouwen 9 Beroerte

10 Ziekenhuisopnamen In 29 vonden 1.54 (mannen: 541, vrouwen: 999) opnamen plaats vanwege een subarachnoïdale bloeding, 6.67 (mannen: 3.341, vrouwen: 2.726) opnamen vanwege een intracerebrale bloeding en (mannen: 15.7, vrouwen: 14.52) opnamen vanwege een herseninfarct. Binnen de ziektecategorieën subarachnoïdale bloeding en intracerebrale bloeding vinden meer opnamen voor vrouwen dan mannen plaats, het omgekeerde geldt voor een herseninfarct. De gemiddelde leeftijd bij opname vanwege een subarchnoïdale bloeding was in 29, 58 jaar voor mannen en 59 jaar voor De gemiddelde leeftijd bij opname vanwege een intracerebrale bloeding was, 7 jaar voor mannen en 73 jaar voor De gemiddelde leeftijd was het hoogste onder patiënten opgenomen vanwege een herseninfarct namelijk, 69 jaar voor mannen en 73 jaar voor In tabel 7 wordt het absolute aantal ziekenhuisopnamen vanwege een subarachnoïdale bloeding, intra-cerebrale bloeding en herseninfarct weergegeven naar leeftijd en geslacht. De meeste opnamen vanwege een subarachnoïdale bloeding vinden bij mannen en vrouwen plaats in de leeftijdsklasse van 55 tot 64 jaar. De meeste opnamen vanwege een intracerebrale bloeding vinden bij zowel mannen als vrouwen plaats in de leeftijdsklasse van 75 tot 84 jaar. De meeste opnamen vanwege een herseninfarct vinden bij mannen plaats in de leeftijdsklasse van 65 tot 74 jaar. Bij vrouwen is dit in de leeftijdsklasse van 75 tot 84 jaar. Tabel 7. Ziekenhuisopnamen (in absolute aantallen en % binnen de groep) vanwege een beroerte in 29, naar leeftijd en type beroerte Bron: Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 29 SAB ICB HI leeftijd N % N % N % Mannen Totaal Vrouwen Totaal SAB= Subarachnoïdale bloeding (ICD-9 code 43); ICB= intracerebrale bloeding (ICD-9 codes 431 en 432); herseninfarct= (HI) (ICD-9 codes ) 1 Beroerte

11 Trends in ziekenhuisopnamen In tabel 8 wordt het absolute aantal (en per 1. inwoners) ziekenhuisopnamen vanwege een subarachnoïdale bloeding, intracerebrale bloeding en herseninfarct voor de periode weergegeven naar geslacht. Tabel 8. Absoluut aantal ziekenhuisopnamen (per 1.) vanwege een subarachnoïdale bloeding, intracerebrale bloeding en herseninfarct, naar geslacht en jaartal Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 29 Jaartal SAB ICB Herseninfarct Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen (8,2) 673 (9,4) (15,8) 8 (11,2) (12) (18) (7,4) 649 (8,9) 1.4 (19,5) (15,7) (15) 9.8 (134) (7,1) 782 (1,3) (24,7) (19,7) 9.98 (134) (129) (6,2) 86 (11,) (32,) 2.44 (16,2) (151) (138) (6,2) 921 (11,4) (32,5) 2.78 (25,8) 11.1 (14) (129) (6,6) 1.58 (12,8) 3.74 (38,1) (3,7) 14. (173) (162) (6,6) 999 (12,) (4,8) (32,6) 15.7 (184) (174) SAB= Subarachnoïdale bloeding (ICD-9 code 43); ICB= intracerebrale bloeding (ICD-9 codes 431 en 432); herseninfarct (ICD-9 codes ) In figuur 9 wordt het voor bevolkingsopbouw gecorrigeerde ziekenhuisopnamecijfer voor beroertes (per 1. van de gemiddelde bevolking), weergegeven. Wanneer de ziekenhuisopnamecijfers voor 29 vergeleken worden met die van 198 dan zien we voor opnamen vanwege subarachnoïdale bloedingen dat het aantal opnamen bij mannen is afgenomen met 35% (van 1,2 in 198 naar 6,6 in 29) en bij vrouwen toegenomen met 3% (van 11,6 in 198 naar 12, in 29). Het aantal opnamen vanwege intracerebrale bloedingen is bij mannen toegenomen met 88% (van 21,7 in 198 naar 4,8 in 29) en bij vrouwen met 23% (van 14,2 in 198 naar 32,6 in 29) en het aantal opnamen vanwege een herseninfarct is bij mannen toegenomen met 8% (van 171 in 198 naar 184 in 29) en bij vrouwen met 23% (van 142 in 198 naar 174 in 29). Figuur 9. Trend in gestandaardiseerd ziekenhuisopnamecijfer voor subarachnoïdale (SAB), intracerebrale (ICB) bloedingen en herseninfarcten (HI) (per 1. van de gemiddelde bevolking), in Nederland. Jaar van standaardisatie 29 Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 29 Aantal ziekenhuisopnamen/ HI mannen HI vrouwen ICB mannen ICB vrouwen SAB mannen SAB vrouwen 11 Beroerte

12 Incidentie van een eerste subarachnoïdale bloeding, intracerebrale bloeding en herseninfarct In tabel 9 wordt het aantal personen (per 1. inwoners in Nederland in 2) dat getroffen werd door een eerste subarachnoïdale bloeding, intracerebrale bloeding en herseninfarct weergegeven. Er was een toename in incidentie met het stijgen van de leeftijd. Tabel 9. Het aantal personen (per 1. inwoners in Nederland in 2)* dat getroffen werd door een eerste subarachnoïdale bloeding (SAB), intracerebrale bloeding (ICB) en herseninfarct, naar leeftijd en geslacht Mannen SAB ICB HI leeftijd (in jaren) <45 1,8 2,9 6, , ** Vrouwen <45 3,6 2,4 8, ** SAB= Subarachnoïdale bloeding (ICD-9 code 43, ICD-1 code I6); ICB= intracerebrale bloeding (ICD-9 codes 431 en 432, ICD-1 codes I61 en I62); herseninfarct (HI) (ICD-9 codes 362.3, , ICD-1 codes G45 en I63) * Aantal personen overleden aan SAB, ICB of herseninfarct plus het aantal personen met eerste ziekenhuisopname vanwege SAB, ICB of herseninfarct dat uniek koppelde aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ** Aantal sterfgevallen aan een SAB bij personen ouder dan 8 jaar 12 Beroerte

13 Samenvatting Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ ziekte (CVA), omvat een verzameling van ziektebeelden waarbij sprake is van een stoornis in de bloedvoorziening van de hersenen. De meest voorkomende aandoeningen zijn het herseninfarct en de hersenbloeding (subarachnoïdale bloeding, intracerebrale bloeding). Beroerte In 29 zijn 9.69 personen overleden aan een beroerte, waarvan 3.46 mannen en De gemiddelde leeftijd van overlijden was 78 jaar voor mannen en 83 jaar voor De sterfte aan een beroerte is in de periode gedaald. - De voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde sterfte is met 76% gedaald bij mannen en met 54% bij In 29 vonden ziekenhuisopnamen plaats vanwege een beroerte, waarvan 2.75 opnamen voor mannen en opnamen voor - De gemiddelde leeftijd bij opname was 69 jaar voor mannen en 72 jaar voor Het voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde aantal ziekenhuisopnamen vanwege een beroerte is in de periode bij mannen nagenoeg gelijk gebleven en steeg bij vrouwen met 18%. - De ligduur van patiënten opgenomen vanwege een beroerte is sterk gedaald in de periode Bij mannen van 25 dagen in 198 naar 9 dagen in 29 en bij vrouwen van 32 dagen in 198 naar 1 dagen in 29. Subarachnoïdale bloeding In 29 zijn 418 personen overleden aan een subarachnoïdale bloeding, waarvan 143 mannen en De gemiddelde leeftijd van overlijden was 65 jaar voor mannen en 65 jaar voor De sterfte aan een subarachoïdale bloeding is in de periode gedaald. - De voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde sterfte is met 62% gedaald bij mannen en met 27% bij In 29 vonden 1.54 ziekenhuisopnamen plaats vanwege een subarachnoïdale bloeding, waarvan 541 opnamen voor mannen en 999 opnamen voor - De gemiddelde leeftijd bij opname was 58 jaar voor mannen en 59 jaar voor Het aantal ziekenhuisopnamen vanwege een subarachnoïdale bloeding is afgenomen in de periode De voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde ziekenhuisopname is met 35% gedaald bij mannen en toegenomen met 3% bij Intracerebrale bloeding In 29 zijn personen overleden aan een intracerebrale bloeding, waarvan 884 mannen en De gemiddelde leeftijd van overlijden was 76 jaar voor mannen en 8 jaar voor De absolute sterfte aan een intracerebrale bloeding is in de periode toegenomen, maar kan worden verklaard door het toegenomen aantal oudere personen in de periode want de voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde sterfte is met 15 gedaald bij mannen en met 15 bij In 29 vonden 6.67 ziekenhuisopnamen plaats vanwege een intracerebrale bloeding, waarvan opnamen voor mannen en opnamen voor - De gemiddelde leeftijd bij opname was 7 jaar voor mannen en 73 jaar voor Het aantal ziekenhuisopnamen vanwege een intracerebrale bloeding is sterk toegenomen in de periode De voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde ziekenhuisopname is met 88% toegenomen bij mannen en met 23% bij Herseninfarct In 29 zijn personen overleden aan een herseninfarct, waarvan mannen en De gemiddelde leeftijd van overlijden was 8 jaar voor mannen en 85 jaar voor De sterfte aan een herseninfarct is in de periode gedaald. - De voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde sterfte is met 61% gedaald bij mannen en met 51% bij In 29 vonden ziekenhuisopnamen plaats vanwege een herseninfarct, waarvan 15.7 opnamen voor mannen en opnamen voor - De gemiddelde leeftijd bij opname was 69 jaar voor mannen en 73 jaar voor Het aantal ziekenhuisopnamen vanwege een herseninfarct is toegenomen in de periode De voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde ziekenhuisopname is met 8% toegenomen bij mannen en met 23% bij 13 Beroerte

14 Over deze cijfers Auteurs: mw. dr. I. Vaartjes, epidemioloog 1,2 mw. ir. I. van Dis, epidemioloog 2 Prof. M.L. Bots, arts-epidemioloog¹ 1 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht. 2 Nederlandse Hartstichting, Den Haag. Contactpersoon: mw. ir. I. van Dis (i.van.disahartstichting.nl) Met dank aan het CBS, DHD, en de leden van de Werkgroep Cijfers. Uitgave november 211. PZ 8 14 Beroerte

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011 cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 211 Sterfte bij vrouwen en mannen Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van overlijden

Nadere informatie

Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2017

Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2017 Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte Hart- en vaatziekten in Nederland 217 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers 5 1. Ziekte en sterfte aan hart- en vaatziekten

Nadere informatie

Cijfers over risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2012

Cijfers over risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2012 Cijfers over risicofactoren, ziekte en sterfte Hart- en vaatziekten in Nederland 2012 December 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers 5 1. Hart- en vaatziekten in Nederland:

Nadere informatie

Cijfers over risicofactoren, hartinterventies, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2018

Cijfers over risicofactoren, hartinterventies, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2018 Cijfers over risicofactoren, hartinterventies, ziekte en sterfte Hart- en vaatziekten in Nederland 2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers van de Hartstichting 5 1 Ziekte

Nadere informatie

Cijfers over prevalentie, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2016

Cijfers over prevalentie, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2016 Cijfers over prevalentie, ziekte en sterfte Hart- en vaatziekten in Nederland 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers 5 1. Sterfte aan hart- en vaatziekten 7 2. Hartfalen

Nadere informatie

Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2013

Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2013 Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte Hart- en vaatziekten in Nederland 2013 December 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers 5 1. Hart- en vaatziekten

Nadere informatie

Sterfte aan hart- vaatziekten in dertig jaar gehalveerd Minder sterfte vooral door betere diagnostiek en behandeling

Sterfte aan hart- vaatziekten in dertig jaar gehalveerd Minder sterfte vooral door betere diagnostiek en behandeling Forse daling sterfte Trends in sterfte en ziekenhuisopnamen Meer ziekenhuisopnamen Sterfte neemt af 12 Meer kankerpatiënten Meer nieuwe gevallen, minder sterfte Grootste sterfte door longkanker Sterke

Nadere informatie

Cijfers over over heden, verleden en toekomst. Hart- en vaatziekten in Nederland 2015

Cijfers over over heden, verleden en toekomst. Hart- en vaatziekten in Nederland 2015 Cijfers over over heden, verleden en toekomst Hart- en vaatziekten in Nederland 2015 December 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers 5 1. Sterfte aan hart- en vaatziekten

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Cijfers over leefstijlen risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2011

Cijfers over leefstijlen risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2011 Cijfers over leefstijlen risicofactoren, ziekte en sterfte Hart- en vaatziekten in Nederland 2011 December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Dankwoord 5 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers 6 1. Hart- en

Nadere informatie

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands]

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Klaas A. Hartholt; Nathalie van der Velde; Casper W.N. Looman;

Nadere informatie

1894 zelfdodingen in 2016

1894 zelfdodingen in 2016 1894 zelfdodingen in 2016 Het aantal zelfdodingen neemt elk jaar toe, maar gerelateerd aan de bevolkingsopbouw blijft het zelfdodingscijfer sinds 2013 op hetzelfde niveau. Dit meldt het CBS op basis van

Nadere informatie

Inclusief levendgeboren kinderen, doodgeboren kinderen en afgebroken zwangerschappen.

Inclusief levendgeboren kinderen, doodgeboren kinderen en afgebroken zwangerschappen. Factsheet Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen Cijfers en feiten Prevalentie Aangeboren hartafwijkingen betreffen aanlegstoornissen in de structuur van het hart en/of de grote vaten. De gemiddelde totale

Nadere informatie

Wat als varianten in de VTV-2018

Wat als varianten in de VTV-2018 Wat als varianten in de VTV-2018 Colofon Dit is een achtergronddocument bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. RIVM 2018 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding:

Nadere informatie

STERFTECIJFERS 2015 Cijfers Zorg en Gezondheid 15 December 2017

STERFTECIJFERS 2015 Cijfers Zorg en Gezondheid 15 December 2017 Sterftecijfers 25 15.12.27 STERFTECIJFERS 25 Cijfers Zorg en Gezondheid 15 December 27 > Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt zelf de sterftecertificaten van het Vlaams Gewest. Sinds 20 (registratiejaar

Nadere informatie

Sterfte. Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode , uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS)

Sterfte. Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode , uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS) Sterfte Tabel 1 Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode 2007-2010, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS) totaal mannen vrouwen TOTAAL 1839.25 854.50 984.75 LEEFTIJD

Nadere informatie

Levensverwachting en sterfte

Levensverwachting en sterfte Levensverwachting en sterfte Tabel 1 Levensverwachting Utrecht bij geboorte, 4-jaarsgemiddelde 2005-2008 en 2007-2010 (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) TOTAAL GESLACHT WIJK Man Vrouw West

Nadere informatie

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 oktober 2012 Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald De kans dat Vlamingen

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 23 oktober 29, week 43 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verdubbeld

Nadere informatie

deelrapport Levensverwachting en sterfte

deelrapport Levensverwachting en sterfte deelrapport Levensverwachting en sterfte Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning Zeeland 2012 Inhoud Kernboodschappen 3 Inleiding 4 Levensverwachting en sterfte in Zeeland 5 Wat brengt de toekomst?

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

CBS: Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct

CBS: Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct CBS: Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct Het aantal mensen dat overlijdt aan een acuut hartinfarct is in 2014 met 7 procent gedaald tot 5,3 duizend. Dit zijn er bijna 400 minder dan

Nadere informatie

Zorg voor geest kost nog steeds het meest

Zorg voor geest kost nog steeds het meest Zorg voor geest kost nog steeds het meest Publicatiedatum: 28-11-2013 In is 19,6 miljard euro uitgegeven voor de behandeling van psychische stoornissen, 22% van de totale uitgaven voor zorg en welzijn

Nadere informatie

Sterfte en ziekte in Utrecht

Sterfte en ziekte in Utrecht RAPPORT Sterfte en ziekte in Utrecht Analyse van de sterftecijfers (1985-1999) en ziekenhuisontslagdiagnosecijfers (1999) Sabine Quak, Erik van Ameijden, Eddy Mazurkiewicz, Jaap Toet Mei 2004 GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Ziekten in de toekomst. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziekten in de toekomst

Regionale VTV 2011. Ziekten in de toekomst. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziekten in de toekomst Regionale VTV 2011 Ziekten in de toekomst Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziekten in de toekomst Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor

Nadere informatie

Toekomstprojecties voor vier kernindicatoren voor de Sport Toekomstverkenning. Onderdeel van Sport Toekomstverkenning Trendscenario

Toekomstprojecties voor vier kernindicatoren voor de Sport Toekomstverkenning. Onderdeel van Sport Toekomstverkenning Trendscenario Toekomstprojecties voor vier kernindicatoren voor de Sport Toekomstverkenning Onderdeel van Sport Toekomstverkenning Trendscenario M.H.D. Plasmans (RIVM) Dit onderzoek werd verricht in opdracht van VWS,

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 6 november 29, week 45 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom

Nadere informatie

Ad 1: voor de VTV is gekozen omdat dit de meest toonaangevende en recente voorspelling op dit moment is. Daar waar demografische ontwikkelingen in de

Ad 1: voor de VTV is gekozen omdat dit de meest toonaangevende en recente voorspelling op dit moment is. Daar waar demografische ontwikkelingen in de 1 2 Ad 1: voor de VTV is gekozen omdat dit de meest toonaangevende en recente voorspelling op dit moment is. Daar waar demografische ontwikkelingen in de KAM regio afwijken zal dit kwalitatief worden benoemd.

Nadere informatie

Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016

Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016 Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016 februari 2018 Inleiding Dit rapport is het verslag van het onderzoek van het Maastricht UMC+ naar aanleiding van de HSMR-cijfers in 2016. Deze HSMR-cijfers gaan over de

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers.aspx - oktober 2007 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking. Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 2006

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking. Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 2006 cijfers en feiten Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 26 Prevalenties en trends in leefstijl- en risicofactoren in

Nadere informatie

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 61 4 62 Volksgezondheid Meer huisartsen Per 1 januari 2003 telde Hengelo 40 huisartsen, drie meer dan een jaar eerder. Het gemiddeld aantal inwoners per huisarts is hierdoor met 163 gedaald tot 2.040 per

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Sterfte aan diabetes. Anouschka van der Meulen

Sterfte aan diabetes. Anouschka van der Meulen Anouschka van der Meulen Met de huidige stijgende trend in overgewicht bij de Nederlandse bevolking zal het aantal diabetespatiënten naar verwachting sterk gaan toenemen. Dit zal uiteindelijk ook zichtbaar

Nadere informatie

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één van de middelen (of indicatoren) om onderlinge verschillen

Nadere informatie

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht HSMR: doorontwikkeling en interpretatie Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht Inhoud presentatie Wat is de HSMR? Doorontwikkeling HSMR tot

Nadere informatie

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht HSMR: doorontwikkeling en interpretatie Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht Inhoud presentatie Wat is de HSMR? Doorontwikkeling HSMR tot

Nadere informatie

Samenvatting. Etiologie. samenvatting

Samenvatting. Etiologie. samenvatting Samenvatting Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding op dit proefschrift. Luchtweginfecties zijn veel voorkomende aandoeningen, die door een groot aantal verschillende virussen en bacteriën veroorzaakt kunnen

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / Archief cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 Vlaams Gewest 2013 / 1.12.2015 1.12.2015 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -20% in 2020 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Hoofd-Halstumoren 12

Hoofd-Halstumoren 12 Boukje van Dijk, Otto Visser, Katja Aben en Sabine Siesling namens de Nederlandse Kankerregistratie. Vereniging van Integrale Kankercentra. www.ikcnet.nl Hoofd-halstumoren: ontwikkelingen in Nederland

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Stroke-unit. Verpleegafdeling West 44

Stroke-unit. Verpleegafdeling West 44 Stroke-unit Verpleegafdeling West 44 Inleiding U bent opgenomen op de Stroke-unit. De Stroke-unit is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van mensen die een beroerte hebben gehad. Stroke is het

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2017 Versie: 2017 Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2017 Versie: 2017 Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) 2017 Versie: 2017 Registratie gestart: 2014 Versie 2017 pagina 1 van 8 enoverzicht CVAB 2017 Nr. Type Uitvraag Bron indicator over (jaar) 1. Aantal klinisch opgenomen CVA-patiënten,

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -% IN Vlaams Gewest 1 / 1.9.1 1.9.1 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -% in 1/1 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op 1.9.1 door: Heidi

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

STERFTECIJFERS 2012 Cijfers Zorg en Gezondheid 13 november 2014

STERFTECIJFERS 2012 Cijfers Zorg en Gezondheid 13 november 2014 Dia 1 STERFTECIJFERS 2012 Cijfers Zorg en Gezondheid 13 november 2014 Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt zelf de sterftecertificaten van het Vlaams Gewest. Sinds 2005 (registratiejaar 2003)

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Enige prognoses betreffende dementie in de jaren 2007 tot 2030 in Amsterdam

Enige prognoses betreffende dementie in de jaren 2007 tot 2030 in Amsterdam TNO-rapport KvL/P&Z 2009.010 Enige prognoses betreffende dementie in de jaren 2007 tot 2030 in Amsterdam Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2004-2005 Vlaams Gewest. Kanker en andere nieuwvormingen

Gezondheidsindicatoren 2004-2005 Vlaams Gewest. Kanker en andere nieuwvormingen Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/ziekten/cijfers-over-kanker/ - december 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning

Nadere informatie

Time is brain J.M.P. Rovers, Clinic Allemaal Transmuraal,

Time is brain J.M.P. Rovers, Clinic Allemaal Transmuraal, Time is brain Getallen, waar doen we het voor Prevalentie en incidentie beroerte Sterfte NL / Lokaal Prevalentie en incidentie, NL 2015 437.100 mensen met een beroerte 53.800 nieuwe TIA patiënten 41.300

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Regionale VTV 2011 Bevolking Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. S. van de

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen Artikelen Huishoudensprognose 28 2: uitkomsten Coen van Duin en Suzanne Loozen Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 28 tot 8,3 miljoen in 239. Daarna zal het aantal

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari Bevolking Ommoord Aantal inwoners Stand van het aantal inwoners op 1 januari Buurt Ommoord Gebied Prins Alexander Gemeente Rotterdam 2009 24.147 90.312 587.161 2010 24.195 91.645 592.939 2011 24.504 92.640

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-248 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 11 december 29, week 5 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

Kanker door uitzending naar de Balkan?

Kanker door uitzending naar de Balkan? Kanker door uitzending naar de Kanker door uitzending naar de Balkan? Onderzoek naar kanker en sterfte tussen 1993 en 2008 onder militairen die zijn uitgezonden naar de Balkan Meer leukemie onder Balkan-militairen?

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België. Rapport 2016 Samenvatting

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België. Rapport 2016 Samenvatting Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België Rapport 2016 Samenvatting AUTEURS C. VALENCIA, M.-L. LAMBERT Voor het Nationale Referentielaboratorium: M. DELMÉE, J. VAN BROECK Epidemiologie

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-244 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode

Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode 2011 2017 Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode 2011 2017 Derek de Beurs Annemarie Prins Mark

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -% IN Vlaams Gewest 1 /..17..17 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -% in 1/13 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op..17 door: Heidi Cloots,

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Stadia chronische nierschade

Stadia chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 3 Nierschade vraagt om continue alertheid en aandacht van de behandelaar Nierfunctie en eiwitverlies: voorspellers van complicaties Stadia chronische nierschade Nierschade

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder

Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder Even voorstellen Woordvoerder staat er middenin Politiek Media/pers Burger Zorgvisie Maak die sterftecijfers openbaar! Transparantie,

Nadere informatie

Enige prognoses betreffende dementie in de jaren 2007 tot 2030 in de Anneville regio Oosterhout

Enige prognoses betreffende dementie in de jaren 2007 tot 2030 in de Anneville regio Oosterhout TNO-rapport KvL/K&D 2008.032 Enige prognoses betreffende dementie in de jaren 2007 tot 2030 in de Anneville regio Oosterhout Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T

Nadere informatie

CVA-zorg in beeld. Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz. Inleiding

CVA-zorg in beeld. Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz. Inleiding CVA-zorg in beeld Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz Inleiding Jaarlijks worden 45.000 mensen getroffen door een CVA en 200.000 Nederlanders hebben ooit een CVA gehad. CVA is een complexe

Nadere informatie

Factsheet indicatoren Dutch Acute Stroke Audit (DASA) 2019

Factsheet indicatoren Dutch Acute Stroke Audit (DASA) 2019 Factsheet indicatoren Dutch Acute Stroke Audit (DASA) 2019 DASA 2019.2 Registratie gestart: 2014 Datum Versie Mutatie Eigenaar 30-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 07-08-2015

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 27 november 29, week 48 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

volksgezondheid, hygiëne STATISTISCH JAARBOEK

volksgezondheid, hygiëne STATISTISCH JAARBOEK 55 STATISTISCH JAARBOEK 2002 4 volksgezondheid hygiëne 56 Volksgezondheid en hygiëne Gezondheidsvoorzieningen: meer specialisten Het aantal apothekers, huisartsen, tandartsen en orthodontisten en verloskundigen

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren tabellen over de jaren 8- Inhoudsopgave Introductie Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt, 8 Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, Patiënten in behandeling per circuit, 8 Doorstroming per circuit,

Nadere informatie

ALGEMENE STERFTECIJFERS STERFTE PER SEIZOEN

ALGEMENE STERFTECIJFERS STERFTE PER SEIZOEN / Archief cijfers ALGEMENE STERFTECIJFERS STERFTE PER SEIZOEN Vlaams Gewest 2012;2013 / 24.09.2015 1/5 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/sterftecijfers/ op december 2015 DOOR: Heidi

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie