Zwemmen in Menterwolde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwemmen in Menterwolde"

Transcriptie

1 Zwemmen in Menterwolde Inventariserend onderzoek naar haalbaarheid voor het openhouden van de huidige voorzieningen in Muntendam, Meeden en Zuidbroek.

2 Titelpagina Titel Zwemmen in Menterwolde Subtitel Inventariserend onderzoek naar haalbaarheid voor het openhouden van de huidige voorzieningen in Muntendam, Meeden en Zuidbroek. Datum 01 oktober 2014 Auteur Piter Bakker adres Contact KNZB Wattbaan ML Nieuwegein Postbus JE Nieuwegein Tel

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Huidige situatie Opdracht Uitgangspunten 4 2. Omgeving 2.1 Omliggende wedstrijdzwembaden Eigendomssituatie Exploitatie Tarieven Gebruiksmogelijkheden Conclusies 6 3. Demografische gegevens 3.1 Prognose Effecten Trends en ontwikkelingen 7 4. Mogelijkheden in Menterwolde Uitgangspunten financieel Werkgroep Menterwolde Varianten Conclusies Bijlage 6.1 Bijlage 1: Overzicht zwembaden Bijlage 2: Bevolkingsprognose Bijlage 3: Exploitatiebegroting varianten 1-5 (jaar 1 en jaar 5) Bijlage 4: Voorbeeld openingstijden variant

4 1. Inleiding 1.1 Huidige situatie De gemeente Menterwolde is in de afgelopen jaren geconfronteerd met steeds verder teruglopende inkomsten en stijgende uitgaven op allerlei gebieden. Ook op het gebied van algemene sportvoorzieningen en de daarbij behorende financiële bijdragen is de gemeenteraad van mening dat hieraan een maximaal bijdrage vastgesteld moet worden. Eén van de gevolgen is geweest dat het openluchtbad in Meeden is overgedragen aan de dorpscoöperatie Meeden, die, met een beperkte financiële bijdrage, nu voor het tweede zomerseizoen, grotendeels draait met inzet van lokale vrijwilligers. In het afgelopen jaar is eveneens besloten om de maximale financiële bijdrage aan de zwembaden in de gemeente Menterwolde te maximaliseren op de financiële bijdrage voor het D.G. van der Noortbad te Muntendam in het jaar Dit betekent dat daarmee de ruimte voor een financiële bijdrage voor de zwembad de Kolk in Meeden in 2015 komt te vervallen. Tevens is er geen bijdrage meer beschikbaar voor het Van Der Valk Bad in Zuidbroek. Gelet op de gebruikskwaliteiten van de betrokken zwembaden zou dit betekenen dat met name de wedstrijdzwemsportgebruikers geen wedstrijdaccommodatie meer binnen de gemeentegrenzen hebben. Door de zwemverenigingen is hier tegen bezwaar gemaakt en hebben, samen met de KNZB, aangeboden een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het openhouden van de overige baden, zonder dat de maximale bijdrage van de gemeente Menterwolde verhoogd zou moeten worden. 1.2 Opdracht Op basis van de huidige situatie is de volgende opdracht geformuleerd: - Stel het gemeentelijk exploitatiekader vast - Onderzoek de haalbaarheid van de exploitatie - Onderzoek de alternatieve mogelijkheden, waaronder een nieuw overdekte zwem accommodatie. Op basis van de resultaten van het onderzoek moet inzichtelijk worden of en op welke wijze er een toekomstbestendige exploitatie van de zwembaden in de komende jaren haalbaar wordt geacht. Op basis van deze resultaten kan vervolgens besloten worden of de reeds gemaakte keuze heroverwogen moet worden. 1.3 Uitgangspunten Het onderzoek dient rekening te houden met: - De lopende overeenkomsten met de exploitanten, huurders en beheerders. - De gebruiksmogelijkheden van de zwembaden. - De continuïteit voor de bezoekers. - De financiële bijdrage voor de zwembaden is gemaximeerd op /jaar (prijspeil 2013). - Gebruik de beschikbare financiële gegevens. 4

5 2. Omgeving 2.1 Omliggende wedstrijdzwembaden Uit de Toekomstvisie zwembaden Oost- Groningen is de in de bijlage 1 opgenomen: Zwembaden in kaart overgenomen. Het enige officiële overdekte wedstrijdzwembad van de gemeente Menterwolde ligt in Zuidbroek. Het bad in Muntendam, geen officieel wedstrijdzwembad en het openluchtbad van Meeden liggen aan de zuidkant van de gemeente. De onderlinge afstand tussen de diverse baden is beperkt (< 15 km). In de directe omgeving zijn er overdekte wedstrijdzwembaden in Veendam, Winschoten, Hoogezand en Zuidlaren. 2.2 Eigendomssituatie De zwembaden in Meeden en Muntendam zijn eigendom van de gemeente Menterwolde, het zwembad in Zuidbroek is eigendom van het van der Valk organisatie. De zwembaden in Meeden en Muntendam zijn beide ca. 40 jaar geleden gebouwd, er wordt in meer of mindere mate jaarlijks onderhoud gepleegd en er zullen in de komende jaren ook in de beide baden de nodige investeringen nodig zijn. Doordat de exploitatie incl. het uit te voeren onderhoud aan het zwembad in Meeden door de Dorpscorporatie Meeden ter hand is genomen zullen de kosten daarvan lager zijn dan de onderhoudskosten voor het zwembad in Muntendam. Onvermijdelijk is dat bij een zwembad van 40 jaar oud een aantal, relatief hoge, onderhoudslasten te verwachten zijn. 2.3 Exploitatie De exploitatie in het openluchtbad van Meeden wordt sinds 2013 uitgevoerd door de dorpscoörperatie Meeden, de exploitatie van het zwembad in Muntendam door de medewerkers van de gemeente Menterwolde, in Zuidbroek neemt de Van der Valk de exploitatie voor haar rekening. Het uitgangspunt voor de gemeente Menterwolde is dat de gemeente, indien noodzakelijk, de tekorten die ontstaan tijdens de exploitatie, via een zogenaamde exploitatiesubsidie aanvult. Voor het zwembad in Zuidbroek is deze exploitatiesubsidie, ondanks dat het zwembad onderdeel is van het gehele hotelcomplex en het eigen personeel van der Valk wordt ingezet, eveneens noodzakelijk om de totale kosten voor het exploiteren van het zwembad voor het van der Valk concern aanvaardbaar te houden. De gemeente Menterwolde heeft in 2012 in totaal ,- aan exploitatiesubsidie verstrekt en in 2013, het eerste jaar waarin de dorpscoöperatie Meeden de exploitatie ter hand heeft genomen, is er in totaal ,= aan exploitatiesubsidie verstrekt. Uitgesplitst per exploitatie bedraagt dit voor Muntendam ,-,voor Meeden , en voor Zuidbroek ,- 5

6 2.4 Tarieven De toegangsprijzen in de gemeente Menterwolde voor de gemeentelijke overdekte en de door Stichtingen beheerde openluchtzwembaden zijn laag, variëren tussen 1,= en 3,= per bezoek, evenals de tarieven voor de zwemlessen, variërend tussen 6,= en 7,= per zwemles van 45 minuten. Ten opzichte van de omliggende gemeentes zijn met name de tarieven van de overdekte zwembaden in de gemeente Menterwolde 15%- 50% lager. 2.5 Gebruiksmogelijkheden In de gemeente Menterwolde hebben de drie zwembaden elk een eigen gebruikersprofiel, zijn gedateerd en hebben in de komende jaren het nodige onderhoud nodig. Het openluchtbad, in Meeden, is alleen in de zomermaanden beschikbaar, er is gelegenheid tot banenzwemmen, doelgroep activiteiten, leszwemmen, zwemtrainingen en recreatief zwemmen. Het overdekte bad in Muntendam is meer gericht op de doelgroep activiteiten, therapieactiviteiten, leszwemmen en beperkt banen- en recreatief zwemmen, het bad is, m.u.v. de zomervakantie, het gehele jaar geopend. Het overdekte zwembad in Zuidbroek is onderdeel van de sportvoorzieningen die onderdeel zijn van het van der Valk Hotel, die haar hotelgasten de mogelijkheid biedt om banen te zwemmen, daarnaast vinden er zwemlessen, zwemwedstrijden en zwemtrainingen plaats en worden er beperkt doelgroep activiteiten aangeboden, het bad is het gehele jaar geopend. 2.6 Conclusies Met de drie zwembaden in Muntendam, Meeden en Zuidbroek heeft de gemeente Menterwolde de mogelijkheid alle gebruikersgroepen binnen haar gemeentegrenzen de gevraagde activiteiten uit te laten voeren. Alle zwembaden zijn redelijk gedateerd en hebben allemaal hun eigen specifieke eigenschappen. Muntendam een zwembassin met vaste verlopende bodemdiepte en een bassinlengte van 20 m, Meeden een openluchtbad, met verschillende waterdiepten en Zuidbroek met een 25 m bassin, vaste waterdiepte van 2 m en 20 meter breedte. Aan alle zwembaden zullen in de komende jaren de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, waarbij er in de technische voorzieningen nog grote energetische besparingen gewenst en haalbaar zijn. Het aantal bezoekers blijft redelijk stabiel. Muntendam heeft ongeveer geregistreerde bezoekers, Meeden trekt ongeveer bezoekers Het aantal bezoekers aan de aanwezige zwembaden is opvallend hoog te noemen, gelet op de omvang van de gemeente Menterwolde. Alleen in Zuidbroek is er de mogelijkheid om reguliere zwemwedstrijden het hele jaar door te hebben. 6

7 3. Demografische ontwikkeling 3.1 Prognose Uit de Toekomstvisie zwembaden Oost- Groningen is de in de bijlage 2 opgenomen Bevolkingsprognose Oost-Groningen overgenomen. Uit deze cijfers is op te maken dat de verwachting is dat er een behoorlijke afname van het aantal jonge inwoners zal optreden in de komende jaren, maar dat het aantal ouderen in de gemeente behoorlijk zal toenemen. 3.2 Effecten Uit de prognose kunnen een aantal voor de hand liggende conclusies worden getrokken: - Door het afnemen van het aantal jeugdigen zal de behoefte aan zwemlesactiviteiten geleidelijk afnemen. - Door het afnemen van de leeftijdscategorie jongeren jaar zal effect hebben op de omvang van de verenigingen. - Door de stijging van het aantal ouderen zal er een grotere behoefte ontstaan aan specifieke activiteiten behorend bij een ouder wordende doelgroep. - In de overige leeftijdsgroepen zal de behoefte aan banen zwemmen en recreatief zwemmen niet erg veranderen. 3.3 Trends en ontwikkelingen Gezond leven: er zal een blijvende aandacht blijven voor gezond en vitaal leven, waarbij er door de ouderen (55+) meer en vaker gesport wordt, al dan niet in groepsverband. Ontzorgen: de behoefte van de consumenten wordt steeds meer beïnvloed door de aanbieders van complete, individueel beïnvloedbare gezondheidsconcepten. Veiligheid: Met steeds grotere nadruk op het terugtreden van de zorgende overheid zal er, door een grotere kans op het ontbreken van het vanzelfsprekende leren zwemmen en het vervallen van de schoolzwemactiviteiten, veroorzaakt door de onvermijdelijke ongelukken, een steeds grotere behoefte ontstaan om deze veiligheid zelf te regelen. De gemeente Menterwolde biedt inmiddels de mogelijkheid aan de sociale minima om op kosten van de gemeente het A diploma te halen One stop -shopping: De behoefte om het aanbieden van een grote diversiteit aan activiteiten op een (grote) locatie zal steeds verder toenemen, met name omdat daarmee de additionele organisatorische kosten van het product verder kunnen afnemen omdat een aantal kosten over de verschillende producten verdeeld kunnen worden. Zwemactiviteiten: het lukt de verenigingen lang niet altijd om hun ledenaantallen constant of liever nog te laten toenemen. Er zijn daarvoor een aantal voor de hand liggende reden voor, zoals afname van het absolute aantal mogelijke leden, de verdere individualisering van de sportende inwoner en soms ook de beperkte beschikbaarheid van geschikt zwemwater. 7

8 4. Mogelijkheden in Menterwolde Zoals al eerder is uiteengezet heeft Menterwolde een drietal zwembaden die allemaal een eigen invulling geven aan één of meerdere wensen van de lokale gebruikers, maar er is geen enkele aanbieder die alleen alle wensen kan invullen. Tevens moet rekening gehouden worden met de te verwachten onderhoudskosten van alle, al wat oudere zwembaden, waarbij er een onderscheid gemaakt kan worden tussen noodzakelijk, in het kader van wettelijke vereisten, en gewenst, in het kader van de gebruikerseisen, uit te voeren onderhoud. Het gevolg van niet uitgevoerd noodzakelijk onderhoud leidt onherroepelijk tot sluiting van het zwembad, het niet uitvoeren van gewenst onderhoud kan de bezoeker er toe brengen geen gebruik meer te maken van de accommodatie. Eerder onderzoek leidt tot de verwachting dat de bevolkingssamenstelling in Menterwolde behoorlijk lijkt te gaan veranderen, waarbij de heersende veronderstelling is dat deze gewijzigde bevolkingssamenstelling mogelijk ook een leidt tot een wijziging in de samenstelling van de gebruikers van de zwembaden maar niet tot een afname van het totaal aan zwembadbezoek. Gelijktijdig zien we in Nederland steeds meer de effecten van de terugtredende overheid, die steeds meer faciliterend wil optreden en steeds meer verantwoordelijkheid legt bij de inwoners van Nederland zelf. In de uitwerking van de varianten is er met het bovenstaande rekening gehouden. Dat betekent ook dat in alle varianten, met uitzondering van de variant 2 Muntendam het uitgangspunt is dat tijdens de openbare openingstijden van het zwembad er altijd een volledig gekwalificeerde, betaalde medewerker aanwezig is, de overige werkzaamheden zoals kassahandelingen, eventuele horeca activiteiten en een deel van het schoonmaak en onderhoud worden uitgevoerd door vrijwilligers. Ook dient de verenigingsgebruiker zelf zorg te dragen voor voldoende toezicht en geldt het principe: schoon erin, schoon eruit dus zijn de reguliere schoonmaakactiviteiten eveneens onderdeel van de door de verenigingsgebruiker uit te voeren werkzaamheden. Indien de gebruiker dit niet wil of kan doen, dan hoort daar een kostendekkende verhoging van de huurprijs bij, waardoor dit geen verdere invloed heeft op het exploitatie resultaat. Gelet op de gebruikte verantwoordingsmethode door de gemeente Menterwolde is er geen rekening gehouden met de te verwachten onderhoudswerkzaamheden, anders dan het reguliere instandhoudingonderhoud. Bij de beoordeling van de berekeningsresultaten dient de lezer hier nog wel rekening mee te houden, immers alle baden hebben binnen enige jaren aanzienlijk noodzakelijk onderhoud nodig. Met uitzondering van de variant 2 Muntendam is in elke variant een personeelsbezetting opgenomen met een beloningsstructuur die gebaseerd op de uitgangspunten die horen bij de CAO Recreatie. 8

9 4.1 Uitgangspunten financieel Onderstaand is een overzicht opgenomen van de bekende financiële gegevens van 2012 De gegevens van 2013 zijn van Meeden beschikbaar en geven een dalende variabele kostentendens aan, voor het uitwerken van de varianten is er voor gekozen het jaar 2012 te hanteren. Begroting muntendam meeden totaal M&M Zwembad Horeca Baten subtotaal Exploitatiebijdrage BATEN TOTAAL Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Brandstof Elektriciteit Water Chemicaliën Onderhoud Dotatie Onderhoudsfonds Kantoorkosten Reclamekosten Schoonmaakkosten Inkoop horeca Diverse lasten Subtotaal kostengroep Administratie&Management Accountantskosten Huur Belasting Verzekering Afschrijvingen afschrijving zwembad Rente lasten Niet verrekendbare BTW Subtotaal kostengroep II LASTEN TOTAAL - Lasten excl kapitaalkosten EXPLOITATIERESULTAAT IDEM, excl afschrijvingen 9

10 4.2 Werkgroep Menterwolde Uit de informatie van de leden van de werkgroep is duidelijk geworden dat de bezoekersaantallen in de afgelopen jaren niet significant zijn gewijzigd, wat voor de verdere ontwikkeling van de plannen als uitgangspunt voor de realistische omzetverwachting is gehanteerd. Uit de werkgroep is eveneens naar voren gekomen dat de meeste aanwezigen de tarieven liever natuurlijk ongewijzigd wilden laten maar zich ook wel kunnen voorstellen dat het aan de bezoekers duidelijk is te maken dat een wat hogere toegangsprijs voor het voortbestaan van de zwembaden gewenst is. De werkgroep leden hebben aangegeven dat het heel goed voorstelbaar is dat een aantal activiteiten wat beter op elkaar afgestemd kunnen worden, te denken valt bijvoorbeeld aan het verplaatsen van zwemlessen naar het buitenbad in de zomer, of het afstemmen van de openingstijden van de baden, niet alleen in de winter maar ook in de zomer. Op basis van de veronderstelling dat ook het personeel, niet aanwezig of vertegenwoordigd in de werkgroep overigens, wel bereid zou kunnen zijn om op verschillende plekken hun functies uit te oefenen is in verschillende modellen onderzocht of en op welke wijze een efficiëntere inzet mogelijk zou zijn. Uitgangspunten bij alle varianten is: - de bezoeker kan het hele jaar door gebruik maken van een zwembad binnen de gemeentegrenzen. - de regelmatige bezoeker is bereid om enige reisafstand af te leggen, gedurende een relatief korte periode. - de exploitatie wordt opgezet vanuit een collectief besef dat alleen indien de totale exploitatiebijdrage binnen de gestelde kaders blijft het openhouden van alle zwembaden realistisch is. - de exploitanten van de zwembaden zijn bereid de beschikbare exploitatiebijdrage te verdelen op basis van verdeling die volgt uit de jaarlijks te maken exploitatieopzet per zwembad - de exploitanten accepteren de sterk verschillende beheersvormen van de zwembaden als uitgangspunt. - de exploitanten bereid zijn de activiteiten binnen de verschillende zwembaden zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen, waarbij het belangrijker dat de activiteit er is dan waar de activiteit plaatsvindt. 10

11 4.3 Varianten Er is voor gekozen om die varianten te onderzoeken waarbij de gebruiker het hele jaar gebruik kan maken van een zwembad in de gemeente Menterwolde. Geen onderzoek is gedaan naar het alleen openhouden van het zwembad in Zuidbroek, omdat de gemeente Menterwolde geen eigenaar is. Alle varianten kennen dezelfde uitgangspunten voor de bezoekersaantallen, gebaseerd op de gegevens van (Muntendam , Meeden ) Hogere opbrengsten zijn dus gerealiseerd door de hoogte van de nu geldende toegangsprijzen met een percentage te verhogen. Variant 1 Openhouden van alle zwembaden in Muntendam(Mu), Meeden (Me) en Zuidbroek (Z) Benodigde verhoging (toegangs-)prijzen: ca. 35% Personele consequenties: alle personeel over naar CAO recreatie. Voor de huidige medewerkers heeft dit geen consequenties, voor de nieuwe medewerkers kan gebruik gemaakt worden van de beter aansluitende arbeidsvoorwaarden. Exploitatiebijdrages : ,- voor Muntendam en Meeden, Niet nader uitgesplitst per zwembad omdat er overeenstemming zal zijn over het totaal beschikbare exploitatiebudget voor beide baden, ,- voor Zuidbroek Organisatorisch: Indien Meeden open is: afstemmen openstellingstijden van de baden, deel van de activiteiten vanuit Muntendam en Zuidbroek verplaatsen naar Meeden, incl. de personele inzet, zwembaden in Muntendam en Zuidbroek in principe gesloten als bad in Meeden open is. Tijdens deze zomerperiode (17 weken) kunnen er uiteraard wel extra activiteiten in Muntendam en Zuidbroek plaatsvinden maar deze mogen niet leiden tot hogere exploitatielasten, wat dus betekent dat al die extra activiteiten kostendekkend moeten zijn. Voordelen t.o.v. alle overige varianten: 1. Voor elke zwemmer is er een passend aanbod 2. De reisafstanden blijven zo beperkt mogelijk 3. De lokale betrokkenheid bij het zwembad is maximaal Nadelen t.o.v. alle overige varianten: 1. Onderhoudskosten zijn hoger (3 verouderde baden) 2. Organisatorisch een grote opgave (veel afstemming) 3. Zwembaden hebben niet de maximale bezettingsgraad (deels gesloten) 11

12 Variant 2 Openhouden van Muntendam Benodigde verhoging (toegangs-)prijzen: nihil Personele consequenties: nihil Exploitatiebijdrages: voor Muntendam Organisatorisch: door het wegvallen van Zuidbroek is de zwemvereniging uit Zuidbroek genoodzaakt zijn activiteiten te verplaatsen naar omliggende zwembaden, buiten de gemeentegrens vanwege het ontbreken van een 25 m wedstrijdbad. Voordelen t.o.v. variant 1: 1. Kans op meer bezoekers in Muntendam 2. Lagere onderhoudskosten 3. Maximale bezettingsgraad Nadelen t.o.v. variant 1: 1. Het absolute aantal zwemmers in Menterwolde zal afnemen m.n. door ontbreken faciliteiten (<25m/ <2m diepte) 2. Geen uitbreidingsmogelijkheden aanbod activiteiten (geen badwater/waterdiepte) 3. 25/50m Zwemwedstrijden niet meer binnen gemeentegrenzen Variant 3 Openhouden Muntendam en Meeden Benodigde verhoging (toegangs-)prijzen: ca. 20% Personele consequenties: nihil, vrijwilligers en inleners gebruiken voor Meeden Exploitatiebijdrages: ca voor Muntendam en voor Meeden Hierbij is gebruik gemaakt van de verstrekte gegevens van Meeden (2014) Organisatorisch: Indien Meeden open is: afstemmen openstellingstijden van de baden, deel van de activiteiten vanuit Muntendam verplaatsen naar Meeden, incl. de personele inzet, zwembaden in Muntendam in principe gesloten als bad in Meeden open is. Tijdens deze zomerperiode (17 weken) kunnen er uiteraard wel extra activiteiten in Muntendam plaatsvinden maar deze mogen niet leiden tot hogere exploitatielasten. Door het wegvallen van Zuidbroek is de zwemvereniging uit Zuidbroek genoodzaakt zijn activiteiten te verplaatsen naar omliggende zwembaden, buiten de gemeentegrens vanwege het ontbreken van een 25 m wedstrijdbad, met uitzondering van de zomerperiode. Voordelen t.o.v. variant 2: 1. Openluchtbad binnen gemeentegrenzen 2. Beter aanbod te bieden door grotere gebruiksmogelijkheden (in zomer) 3. 25/50m Zwemwedstrijden deels binnen gemeentegrenzen in de zomerperiode Nadelen t.o.v. variant 2: 1. Hogere onderhoudskosten 2. Geen maximale bezettingsgraad 3. Organisatorisch ingewikkelder 12

13 Variant 4 Openhouden Muntendam en Zuidbroek Benodigde verhoging (toegangs-)prijzen: ca. 40% Personele consequenties: nihil Exploitatiebijdrages: voor Muntendam en voor Zuidbroek Organisatorisch: Door het openhouden van Zuidbroek en Muntendam is het voor de zwemvereniging uit Zuidbroek mogelijk haar trainingen en wijdstrijden in een 25 m bad te houden, de activiteiten kunnen nagenoeg ongewijzigd blijven. Voordelen t.o.v. variant 3: 1. 25/50 m wedstrijdbad binnen gemeentegrenzen 2. Hele jaar door maximaal aanbod te bieden 3. Organisatorisch eenvoudiger Nadelen t.o.v. variant 3 1. Geen openluchtbad binnen gemeentegrenzen 2. Hogere onderhoudskosten doordat de kosten voor Muntendam hoger worden omdat de werkzaamheden door de vrijwilligers van Meeden komen te vervallen. 3. Efficiëntie personeelsinzet neemt af Variant 5 Nieuwbouw 2521 zwembad Benodigde verhoging (toegangs-)prijzen: ca. 80% Personele consequenties: alle personeel over naar CAO Recreatie, vrijwilligers voor kassadiensten Exploitatiebijdrages: voor 2521 Organisatorisch: In een centraal gelegen plaats in de gemeente is er nu de mogelijkheid om alle activiteiten uit te voeren, in een modern, nieuw en goed te exploiteren. Voordelen (t.o.v. variant 1): 1. Lagere exploitatielasten 2. Maximaal aanbod leverbaar 3. Maximale bezettingsgraad Nadelen (t.o.v. variant 1): 1. Hogere financieringslasten, hogere entreeprijzen 2. Grotere reisafstanden 3. Geen openluchtbad meer binnen gemeentegrenzen 13

14 Variant 6 Nieuwbouw zwembad zonder gemeentelijke exploitatiebijdrage Door Postma en Röling is een zwembadconcept ontwikkelt waarbij het mogelijk is om zonder exploitatiebijdrage van de gemeente het zwembad te exploiteren. Het belangrijkste nadeel van de meeste varianten is dat het niet voldoet aan de minimale voorwaarden uit het accommodatiebeleid zoals dat door de KNZB wordt gehanteerd. Alleen in de grootste variant, maar daar is dan wel een gemeentelijke exploitatiebijdrage voor nodig, kan het grootste deel van de huidige activiteiten plaatsvinden in het nieuwbouw bad. Gelet op de doorgerekende variant 5 Nieuwbouw 2521, die wel voldoet aan minimale voorwaarden en alle huidige activiteiten kan huisvesten en de beperkte omvang van het onderzoek is afgezien van een verdere uitgebreide analyse van deze variant. 5. Conclusies Het is mogelijk om alle 3 de zwembaden in Menterwolde open te houden, zonder dat de exploitatiebijdrage van de gemeente Menterwolde hoger wordt (prijspeil 2013). Het betekent wel dat er nog aanvullend onderzoek en overleg nodig is, met name omdat in deze variant ook het personeel in een andere CAO zal vallen en er geen dekking is voor de algemene kosten van de gemeente, die zoals te doen gebruikelijk omgeslagen is over de diverse activiteiten die de gemeente uitvoert in de zwembaden. Alle overige, onderzochte, varianten hebben een of meer nadelen t.o.v. het gewenste programma van eisen, of kennen een zeer grote verhoging van de entreeprijzen, waardoor een mogelijke vermindering van het aantal bezoekers ontstaat wat de exploitatie dan onmiddellijk in gevaar brengt. Bij het bespreken van het concept rapport is door de werkgroep D.G. van de Noord uit Muntendam aangegeven dat zij voorkeur hebben voor variant 3 (Muntendam en Meeden). Zij onderschrijven niet het uitgangspunt dat het noodzakelijk is om binnen de gemeentegrenzen een 25/50 m wedstrijdbad te hebben, de vereniging ZCM onderschrijft niet het uitgangspunt van de KNZB dat een zwemvereniging eigenlijk een 25 m bassin ter beschikking moet hebben voor haar verenigingsaanbod. Door de vertegenwoordiger van Dorpscorporatie Meeden is ook een voorkeur uitgesproken voor variant 3 (Muntendam en Meeden), met name gelet op de haalbaarheid van de overige varianten. De overige werkgroepleden onderschrijven de voorkeur voor variant 1. 14

15 6.1 Bijlage 1: Overzicht zwembaden 15

16 6.2 Bijlage 2: bevolkingsprognose 16

17 6.3 Bijlage 3: Exploitatiebegroting varianten 1-5 (jaar 1 en jaar 5) 17

18 Bijlage 4 Voorbeeld: openingstijden zwembaden Menterwolde variant 1 openstellingstijden zwembaden Menterwolde jaarplanning zwembad Muntendam personeelsinzet menterwolde zwembad Meeden personeelsinzet menterwolde zwembad Zuidbroek personeelinzet van der valk januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december dagindeling (wintervoorbeeld) uur banenzwemmen doelgroepen recreatief zwemmen zwemlessen verenigingen openingsuren Muntendam openingsuren Zuidbroek dagindeling (zomervoorbeeld) uur banenzwemmen doelgroepen recreatief zwemmen zwemlessen verenigingen openingsuren Meeden openingsuren Zuidbroek

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg. Robin Geritan Grontmij Marktplan

Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg. Robin Geritan Grontmij Marktplan Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg Robin Geritan Grontmij Marktplan Opdracht Mogelijke scenario s voor de toekomst maatschappelijke consequenties financiële consequenties risico s

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4).

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4). BIJLAGE 2. Betreft: Uitwerking uitkomsten onderzoek opwaarderen/renoveren/wegwerken achterstallig en onderhoud, alsmede onderzoek exploitatiescenario bij 16 en 12 weken openstellingperiode openluchtbaden.

Nadere informatie

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Na 26 jaar, op fundamenten van 48 jaar oud, nadert Zwem- en golfslagbad Aquarena het einde van haar economische

Nadere informatie

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Door de huidige staat van de installaties van zwembad Octopus loopt de gemeente Leusden voor het komende decennium grote risico s van extra kosten van

Nadere informatie

Capaciteitsplanning zwembaden. Wat kun je ermee? Zwembadcongres 23 november 2016

Capaciteitsplanning zwembaden. Wat kun je ermee? Zwembadcongres 23 november 2016 Capaciteitsplanning zwembaden. Wat kun je ermee? Zwembadcongres 23 november 2016 Mulier Instituut, Utrecht & KNZB, Nieuwegein Structuur presentatie 1. Even kennismaken 2. Complexiteit van zwemmen 3. Rotterdam:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch RAADSVOORSTEL Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch Voorgesteld raadsbesluit: - Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om optie 2b uit te werken tot

Nadere informatie

Zou deze variant als oplossing voor het probleem van de zwemvereniging voor uw gemeente ook bespreekbaar zijn?

Zou deze variant als oplossing voor het probleem van de zwemvereniging voor uw gemeente ook bespreekbaar zijn? -------- Oorspronkelijk bericht -------- Van: Ype Postma Datum: 08-06-17 10:11 (GMT+01:00) Aan: Jouke Spoelstra Onderwerp: zwembad Aan de heer

Nadere informatie

B&W-nr.: d.d

B&W-nr.: d.d B&W-nr.: 06.1112 d.d. 26-09-2006 Onderwerp Tarieven sportaccommodaties 2007 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De tarieven sportaccommodaties 2007 vast te stellen, inhoudende een verhoging

Nadere informatie

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Raadsbijeenkomst, 30 januari 2013 Wethouder Louis Koevoets Martijn van Randwijk Doel en programma Doel - informeren over kosten en gebruik van de gemeentelijke zwembaden.

Nadere informatie

Notitie bezuinigingen Aqualaren namens college voor de gemeenteraad van 29 maart 2011

Notitie bezuinigingen Aqualaren namens college voor de gemeenteraad van 29 maart 2011 Notitie bezuinigingen Aqualaren namens college voor de gemeenteraad van 29 maart 2011 Maart 2011 Gemeente Tynaarlo Inhoudsopgaven Inleiding 2 Middelen 3 Impact 4 Haalbaarheidsonderzoek 6 Renovatie 7 1

Nadere informatie

Beste Leden van ZZ & PC De IJsselmeeuwen,

Beste Leden van ZZ & PC De IJsselmeeuwen, Beste Leden van ZZ & PC De IJsselmeeuwen, Woensdag 12 februari houden wij de informatiebijeenkomst in het kader van de aan De IJsselmeeuwen opgelegde huurverhoging voor het Graaf Ottobad. Om ieder van

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden.

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden. Van: Openluchtzwembad Klarenbeek Jan van Olmen Deze tekst kan ik helaas niet presenteren tijdens de expertmeeting i.v.m. de drukte in het openluchtbad. Inleiding. In Arnhem hebben wij een vergelijkbare

Nadere informatie

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 Geachte lezer, Om te zorgen voor voldoende participatie van de gebruikers, ook van de recreatieve zwemmers, is er onder de recreatieve zwemmers in Enschede een enquête

Nadere informatie

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Exploitatie Zwembad de Bronspot Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Afdeling controlling Mei 2011 Exploitatie zwembad de Bronspot 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Onderzoeksplan

Nadere informatie

Deze notitie beschrijft achtereenvolgens de het College gevraagde punten a tot en met d, achterliggende informatie vindt u in de bijlagen.

Deze notitie beschrijft achtereenvolgens de het College gevraagde punten a tot en met d, achterliggende informatie vindt u in de bijlagen. Renovatieplan zwembad De Meer Inleiding Op 12 juli 2012 heeft het College van de gemeente Culemborg aan de Raad van Commissarissen (RvC) van N.V. Sportfondsenbad-Culemborgde opdracht gegeven om een alternatief

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013 Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA 12 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Vergelijking en conclusie 4 1. Exploitatie 5 2. Leegstandsrisico

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

De Kûpe, meer dan zwemmen

De Kûpe, meer dan zwemmen Behoud Kûpe 8K Bedrijfsplan 2014-2018 Zwembad De Kûpe Stichting Sportcentrum 8karspelen De Kûpe, meer dan zwemmen 1. Inleiding Dit bedrijfsplan is gebaseerd op het adviesrapport van de initiatiefgroep

Nadere informatie

BIJLAGE 6B VOORBEELDROOSTER INSTRUCTIEBAD

BIJLAGE 6B VOORBEELDROOSTER INSTRUCTIEBAD BIJLAGE 6B VOORBEELDROOSTER INSTRUCTIEBAD 010705 Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 08.0008.30 Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 1.1. Huidige situatie 1.2. Opdracht van de raad 1.3, Haalbaarheidsonderzoek. 2. Opzet van de notitie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 1.1. Huidige situatie 1.2. Opdracht van de raad 1.3, Haalbaarheidsonderzoek. 2. Opzet van de notitie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Huidige situatie 1.2. Opdracht van de raad 1.3, Haalbaarheidsonderzoek 2. Opzet van de notitie 3. Algemene informatie uit BMC-rapport 4. Scenario s 4.1. Kleiner en nieuwbouw

Nadere informatie

Rapportage Contra Expertise Exploitatie Steinerbos Gemeente Stein

Rapportage Contra Expertise Exploitatie Steinerbos Gemeente Stein Rapportage Contra Expertise Exploitatie Steinerbos Gemeente Stein Olst, januari 2012 1 1. Inleiding Gemeente Stein is de eigenaar van recreatiepark Steinerbos. In dit recreatiepark bevinden zich onder

Nadere informatie

Commissie Samenleving / Raad College van B & W Resultaten marktverkenning privatisering zwembad

Commissie Samenleving / Raad College van B & W Resultaten marktverkenning privatisering zwembad Keuzenota Aan: Commissie Samenleving / Raad Van: College van B & W Onderwerp: Resultaten marktverkenning privatisering zwembad Portefeuillehouder: H.A. Driessen / M. Melissen Datum collegebesluit: 9 mei

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs lllflilllllllllllllllllillllllllllllllllll 14.007515 Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevrouw drs. C.E.M.M. Rovers Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN 1 h APR. 20H PRS 0ÊAU3 Oudenbosch, 11 april 2014 Geachte mevrouw

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam.

Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam. Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam. Geopend vanaf 22 januari. De laatste zwemdag in Zwembad Charlois is op 24 december. Alle actuele informatie vindt u op rotterdamzwemt.nl/charlois Het nieuwe Zwemcentrum

Nadere informatie

GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL

GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL Agendapunt: V-8 Barneveld, 23 april 2012 Voorstel nr: 12-32 Portefeuillehouder: P.J.T. van Daalen Afdeling: Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Onderwerp: Nieuwbouw overdekt zwembad

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J.Ph. Engelvaart. No. B Dronten, 21 april Toekomstvisie zwembaden. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J.Ph. Engelvaart. No. B Dronten, 21 april Toekomstvisie zwembaden. Aan de gemeenteraad Portefeuille: J.Ph. Engelvaart No. B15.000507 Dronten, 21 april 2015 Toekomstvisie zwembaden Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van eindrapportage Toekomstvisie drie zwembaden

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK UITVOERING RAADSOPDRACHT BEHOUD HET ZWEMBAD DE WIEMEL

PLAN VAN AANPAK UITVOERING RAADSOPDRACHT BEHOUD HET ZWEMBAD DE WIEMEL PLAN VAN AANPAK UITVOERING RAADSOPDRACHT BEHOUD HET ZWEMBAD DE WIEMEL Opdrachtgever Opdrachtnemer Bestuurlijk: Helm Verhees Ambtelijk: Nellie van Leeuwen Ambtelijk: Marie-Michèle Stokbroeks en Frank Verspa

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Openlucht zwembad "De Zandstuve" Vroomshoop Kengetallen: 2014. Overdekt zwembad "De Stamper" Vriezenveen Kengetallen: 2014. verschil t.o.v.

Openlucht zwembad De Zandstuve Vroomshoop Kengetallen: 2014. Overdekt zwembad De Stamper Vriezenveen Kengetallen: 2014. verschil t.o.v. Openlucht zwembad "De Zandstuve" Vroomshoop Kengetallen: 2014 verschil t.o.v. % Jaar 2014 per doelgroep 2014 2013 2013 meer / minder Zwemles 1.205 Aantal bezoekers zwemles 1.205 943 262 27,78 Schoolzwemmen

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. ċoueqe ui inii ii min ini ii ÔZAIÕ 16.008575 Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevrouw drs. C.E.M.M. Rovers Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN Oudenbosch, 11 april 2016 Geachte mevrouw

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

Additionele kosten ten laste van zwembadexploitatie Alphen aan den Rijn

Additionele kosten ten laste van zwembadexploitatie Alphen aan den Rijn Additionele kosten ten laste van zwembadexploitatie Alphen aan den Rijn Hopman Andres Consultants BV Hoevelaken, 4 juni 2008 Expl08-102.806/AEA/RvK Inhoudsopgave Inleiding 3 Exploitatielasten 3 Kapitaallasten

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Het 2521 bad waarom deze keuze voor het doelgroependeel?

Het 2521 bad waarom deze keuze voor het doelgroependeel? Het 2521 bad waarom deze keuze voor het doelgroependeel? In de vergadering van 5 juni is vanuit de Raadsfracties aan MeerZwemmen ook de vraag gesteld welke bezwaren MeerZwemmen ziet tegen de faciliteiten

Nadere informatie

Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe

Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Nota van Inlichtingen Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Gemeente Terschelling

Nadere informatie

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren GEMEENTE ASTEN ingekomen 31MRT 2015 de Bibliotheek Helmond-Peel Begroting 20i6 Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Deurne Helmond Someren Bibliotheek Helmond-Peel Postbus 727 5700 AS Helmond

Nadere informatie

Businessplan Aqualaren 2013-2028. Tynaarlo, 24 april 2012

Businessplan Aqualaren 2013-2028. Tynaarlo, 24 april 2012 Businessplan Aqualaren 2013-2028 Tynaarlo, 24 april 2012 Opbouw subsidie Aqualaren bij ongewijzigd beleid Gemeentelijke subsidie Aqualaren (in 2012) 328.000 Aqualaren betaalt huur -/- 67.000 Aftrek vanwege

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

vakgroep Vastgoed gemeente Tynaarlo

vakgroep Vastgoed gemeente Tynaarlo Memo Uitkomsten evaluatie aanbesteding en marktconsultatie Behandelend ambtenaar: Datum Bestand R. van Loon 20 juni 2013 320 Memo evaluatie 20130620 Bijlage 1 Marktconsultatie Optisport Bijlage 2 Marktconsultatie

Nadere informatie

NOTITIE VOOR GEMEENTE MAASDRIEL INZAKE TOEKOMST MFC DE KREEK. Oplossingsrichtingen MFC De Kreek 2013 Pieter de Groot

NOTITIE VOOR GEMEENTE MAASDRIEL INZAKE TOEKOMST MFC DE KREEK. Oplossingsrichtingen MFC De Kreek 2013 Pieter de Groot NOTITIE VOOR GEMEENTE MAASDRIEL INZAKE TOEKOMST MFC DE KREEK Betreft: Datum: Van: Oplossingsrichtingen MFC De Kreek 2013 Pieter de Groot In deze notitie worden vier oplossingsrichtingen voor het (oplopende)

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Aan de raad, toekomst zwembaden Hof van Twente

Aan de raad, toekomst zwembaden Hof van Twente Aan de raad, Onderwerp: toekomst zwembaden Hof van Twente Voorstel: Besluiten tot renovatie en uitbreiding van zwembad de Vijf Heuvels in Markelo met een bassin van 25 x 15,4 x 2 meter, renovatie van zwembad

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

Nieuw zwemaccommodatiebeleid gemeente Gouda. Januari 2008

Nieuw zwemaccommodatiebeleid gemeente Gouda. Januari 2008 Nieuw zwemaccommodatiebeleid gemeente Gouda Januari 2008 Historie proces Juni 2005 opdracht verstrekt nav OF Sport Informatieavond raad 11 januari 2006 Informatieavond raad 8 mei 2006 Tussenrapportage

Nadere informatie

onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013.

onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013. Raadsvoorstel raadsvergadering 31-10-2012 agendapunt nummer 12INT01891 onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013. Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs CoU-éĻ^. Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevrouw drs. C.E.M.M. Rovers Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN 15.009876 L.R. Oudenbosch, 17 a p r i l 2015 Geachte mevrouw Rovers, Hierbij zenden wij u de begroting over

Nadere informatie

Rru SEB / april 2017

Rru SEB / april 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Rru SEB rru@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 100894/227698 20 april 2017 portefeuillehouder Onderwerp Privatisering tennisaccommodatie

Nadere informatie

Te huur: Bedrijfsruimte In het nieuw te bouwen zwembad Krommerijn. Oppervlak ca. 950 m2 VVO

Te huur: Bedrijfsruimte In het nieuw te bouwen zwembad Krommerijn. Oppervlak ca. 950 m2 VVO Te huur: Bedrijfsruimte In het nieuw te bouwen zwembad Krommerijn Oppervlak ca. 950 m2 VVO Bestemming: sportactiviteiten / maatschappelijke voorzieningen Weg naar Rhijnauwen 3, Utrecht Omschrijving: Algemene

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

gemeente roerdalen Raadsvoorstel

gemeente roerdalen Raadsvoorstel Raadsvoorstel _9nderwerp: Besluitvorming Zwembad annex Apollocomplex J!ldiener ~J}~~~unt: ~_ojl~~ge_,,-an _~~rg~~~_e_~!_e_~e_n-",,~!_~~_uder:_s Roer~alen -== Po,!e_~euillehouder: -t J_:G:A.M.den Teulin!5_

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden,

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden, Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem Geacht College, geachte raadsleden, Ons is ter beschikking gesteld de brief d.d. 21 april 2011 van de Stichting Waarborgfond

Nadere informatie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ALPHEN AAN DEN RIJN versie 14 oktober 2010 , 14 oktober 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan de samenvatting van de begroting voor het jaar 2011.

Nadere informatie

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Aan de gemeenteraden

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Notitie inzake zwemwaterproblematiek c.q. uitbreiding zwembad

Notitie inzake zwemwaterproblematiek c.q. uitbreiding zwembad Notitie inzake zwemwaterproblematiek c.q. uitbreiding zwembad De kwestie: De zwemverenigingen willen meer overdekt diep zwemwater op maandag t/m vrijdag met name tussen 18.00 22.00 uur en in het weekend

Nadere informatie

Startnotitie. 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad'

Startnotitie. 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad' Startnotitie 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad' Oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 Bloesemakkoord... 3 Sportaccommodatiebeleid... 3 Inhoud startnotitie... 3 Huidige zwembad...

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 januari 2006

Agendapunt: Sliedrecht, 24 januari 2006 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 januari 2006 Onderwerp: Exploitatie van het multifunctionele centrum De Lockhorst, bestaande uit een sporthal, bronbad en

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

<!--[if!supportlists] -->- <!-- [endif]-->tot dusver heeft de gemeente geen schriftelijke opdracht en exploitatiegarantie verstrekt;

<!--[if!supportlists] -->- <!-- [endif]-->tot dusver heeft de gemeente geen schriftelijke opdracht en exploitatiegarantie verstrekt; Joosten, Peter BMSO Onderwerp: FW: Zwembad Dukenburg Van: freek van workum [mailto:freek_van_workum@hotmail.com] Verzonden: maandag 18 november 2013 15:31 Aan: Doclnfo; Griffie Onderwerp: Zwembad Dukenburg

Nadere informatie

Eerste onderzoek toekomst zwembad Wijk bij Duurstede

Eerste onderzoek toekomst zwembad Wijk bij Duurstede Eerste onderzoek toekomst zwembad Wijk bij Duurstede Definitief Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 1 maart 2011 Verantwoording Titel : Eerste onderzoek toekomst zwembad Wijk bij

Nadere informatie

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Vaststelling Agenda

Nadere informatie

Een toekomstig adequaat zwembadaanbod in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Fase 2: Uitwerking van scenario s

Een toekomstig adequaat zwembadaanbod in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Fase 2: Uitwerking van scenario s Een toekomstig adequaat zwembadaanbod in de gemeente Leidschendam-Voorburg Fase 2: Uitwerking van scenario s Verkennend onderzoek Gemeente Leidschendam-Voorburg Grontmij Marktplan Houten, 1 oktober 2009

Nadere informatie

NIEUWBOUW ZWEMBAD WEZENLAND WELKOM

NIEUWBOUW ZWEMBAD WEZENLAND WELKOM WELKOM Hoe het begon: 5 maart 2015: 19.30u vergadering commissie M&M Agendapunt 8: RENOVATIE zwembad of NIEUWBOUW zwembad Voorkeur commissie: RENOVATIE Gevolgen voor ONZE club: bij RENOVATIE gaat het zwembad

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier Nr. : Dnst. : C&E. Nieuwe exploitatie-opzet zwembad De Zijl. Leiden, 10 maart 2003.

Aanbiedingsformulier Nr. : Dnst. : C&E. Nieuwe exploitatie-opzet zwembad De Zijl. Leiden, 10 maart 2003. Aanbiedingsformulier Onderwerp Nieuwe exploitatieopzet zwembad De Zijl In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 03.0224/10 03 2003 Dienst : C&E C&E

Nadere informatie

Rotterdams zwembeleid en planningsnorm zwembaden

Rotterdams zwembeleid en planningsnorm zwembaden Presentatie Nationaal Zwembadcongres VSG 23 november 2016 Rotterdams zwembeleid en planningsnorm zwembaden door Adrie Jongenelen Zwembeleid gemeente Rotterdam www.rotterdam.nl www.rotterdamzwemt.nl 2 Wat

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013

herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013 herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013 DOEL WAT HOE Door de Raad: 200.000,- bezuinigen in Harmelen Focus op 3 locaties: - Dezibel - Dorpshuis - H20 TOT NU TOE - Dezibel 50.000 - Dorpshuis

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM

DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM BOB10/030 DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Naar aanleiding van de vraag uit de raadscommissie van 7 september 2010 op het c-stuk Aanvraag

Nadere informatie

Alternatieve financiering en eigendom zwembad via marktconsultatie. Harry Vedder (M3V) Wim van Rijswijk (MF) CASUS: HAALBAARHEID ZWEMBAD ABCOUDE

Alternatieve financiering en eigendom zwembad via marktconsultatie. Harry Vedder (M3V) Wim van Rijswijk (MF) CASUS: HAALBAARHEID ZWEMBAD ABCOUDE Alternatieve financiering en eigendom zwembad via marktconsultatie Harry Vedder (M3V) Wim van Rijswijk (MF) CASUS: HAALBAARHEID ZWEMBAD ABCOUDE Harry Vedder (M3V) 1989 1997 Hoofd Advisering Sportaccommodaties

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 oktober 2013 Agendapuntnummer : XIV, punt 4 Besluitnummer : 1070 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Uitwerking

Nadere informatie

Toekomst zwembad Steinerbos. Vergaderdatum 3 december Gemeenteblad 2009 / 96. Agendapunt 16. Aan de Raad:

Toekomst zwembad Steinerbos. Vergaderdatum 3 december Gemeenteblad 2009 / 96. Agendapunt 16. Aan de Raad: Betreft Toekomst zwembad Steinerbos Vergaderdatum 3 december 2009 Gemeenteblad 2009 / 96 Agendapunt 16 Aan de Raad: Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de keuze voor het bouwen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

(concept-)begroting 2014

(concept-)begroting 2014 (concept-)begroting 2014 Begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2014 Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting 2012 2012 2013 2014 Afschrijvingen 20.729 25.000 16.000 14.000 Personeelslasten

Nadere informatie

Opvolgingsonderzoek Zwemmen in De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Zuideramstel

Opvolgingsonderzoek Zwemmen in De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Zuideramstel Opvolgingsonderzoek Zwemmen in De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Zuideramstel Rekenkamerbrief 2014-06 2 april 2014 Geachte leden van de gemeenteraad, In september 2013 is de rekenkamer gestart met

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs Lie iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiii 16.025351 Het bestuur van Stichting Zwembad "Den Inkel" Reimerswaal BIauwhoefseweg 10 4416 RC KRUININGEN Oudenbosch, 16 november 2016 Geachte bestuursleden,

Nadere informatie

Bijlage bij agendapunt 5

Bijlage bij agendapunt 5 Bijlage bij agendapunt 5 Financiën 2015 Gevraagd besluit Goedkeuren van: a) Begroting 2015 b) Contributie 2015 c) Bandbreedte regionale contributies 2015 43 44 Bijlage bij agendapunt 5a Financiën: a) Begroting

Nadere informatie