Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf"

Transcriptie

1 Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf

2 Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening is gemaakt van de benodigde investeringen en de jaarlijkse structurele lasten. Tevens is aandacht besteed aan de rentecomponent, conform de onlangs door het college vastgestelde notitie renteberekening bij investeringsbeslissingen. In de tabel wordt op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties van de opties zijn. Hieronder volgt een korte toelichting op de cijfers. Investeringen Voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw is volgens de normvergoeding een bedrag van circa 11,7 miljoen nodig. Daar komt een investering van bij vanwege een gebouwde oplossing voor het stallen van fietsen. Deze investeringen zijn in beide scenario s gelijk. Wanneer gekozen wordt voor een sporthal en kantine ten behoeve van KOAG, alsmede de aanleg van twee kunstgrasvelden is een aanvullende investering van 2,35 miljoen nodig. Indien niet voor multifunctionaliteit wordt gekozen zijn toch investeringen in de sportaccommodatie aan de orde. Binnen enkele jaren dienen de huidige kunstgrasvelden te worden vervangen. Tevens is het club/kleedgebouw van KOAG dringend aan vervanging toe. Dit leidt tot een gezamenlijke investering van 1,3 miljoen. Hierbij moet worden aangetekend dat daarmee geen oplossing voor de capaciteitsproblemen in de binnensport is geregeld. Grondexploitatie Scenario 1: Naast de investeringen voor de bouw zijn ook middelen nodig voor het bouwrijpmaken en afwerken van de openbare ruimte op de locatie. Dit zijn kosten die volledig voor rekening van de gemeente komen en oplopen tot circa 2,2 miljoen bij de bouw van een school met sportvoorzieningen. Daarbij ontstaat echter wel de mogelijkheid om het huidige KOAG-terrein te herontwikkelen met woningbouw. Daaruit kan minimaal een opbrengst van circa 1,2 miljoen worden verkregen afhankelijk van de gekozen stedenbouwkundige inrichting. Op dit moment wordt nog geen besluit gevraagd omtrent deze herontwikkeling en worden de opties open gehouden zodat in een later stadium een passende invulling kan worden gekozen, die maximaal bijdraagt aan de financiële dekking van het project. Voor het resterende tekort is geen dekking beschikbaar, waardoor afboeken ten laste van een nader te reserve de voor de hand liggende oplossing is. Scenario 2: Wanneer geen sporthal, kantine en kunstgrasvelden worden gerealiseerd bedragen de kosten voor de openbare ruimte nog altijd circa 1,8 miljoen. Er is dan geen mogelijkheid om inkomsten door herontwikkeling te genereren. Boekwaarden Het huidige Krimpenerwaard College heeft per 1 januari 2015 een boekwaarde van Daarnaast moet het eigendom van de vereniging Krimpenerwaardcollege worden verworven, dat grond en lokale betreft voor een totale boekwaarde van (eind 2009). De totaal ten laste van de bestemmingsreserve Onderwijshuisvestingsvoorzieningen te brengen boekwaarde bedraagt daarmee Dit is in overeenstemming met het bestedingsdoel van de reserve en deze is daarvoor ruim toereikend. Jaarlijkse lasten De investeringsbeslissing met betrekking tot de school en de sportvoorzieningen heeft gevolgen voor de exploitatie van de gemeente. Naast afschrijvingslasten is ook sprake van andere exploitatiekosten die vooral verband houden met het onderhoud. Tevens vallen in 2

3 beide scenario s kosten voor huidige accommodaties weg. Het netto effect voor de gemeentebegroting in scenario 2 is bijna In scenario 1 bedraagt de verhoging van de jaarlasten ruimt Het verschil wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten en de exploitatielasten van de sporthal. Het Krimpenerwaard College krijgt van het Rijk een exploitatievergoeding voor 3 gymlokalen. Deze vergoeding is niet toereikend voor de exploitatie van een sporthal. Wanneer ook de huurvergoeding van KOAG hiermee wordt verrekend resteert een jaarlast van voor rekening van de gemeente. Rente Het college heeft onlangs ingestemd met de notitie Renteberekening bij insvesteringsbeslissingen. In deze notitie is aangegeven dat ondanks het feit dat de gemeente geen rente toerekent er wel rentelasten zijn. Grote investeringen betekenen een financieringsbehoefte en derhalve een rentelast: geld lenen kost geld. Bij de huidige rentestand van circa 4,75% moet rekening worden gehouden met extra rentelasten ad bij scenario 1 en bij scenario 2. Het verschil bedraagt voor de rente derhalve Overigens zijn dit slechts indicaties van de werkelijke rentekosten, omdat door de inzet van beschikbare liquide middelen de lasten lager kunnen uitvallen. In de begroting wordt rekening gehouden met het aantrekken van leningen voorzover dat volgens de liquiditeitenprognose nodig is. De in dit advies genoemde bedragen worden dus niet rechtstreeks meegenomen in de ramingen, maar dienen om de rente effecten inzichtelijk te maken. MV

4 EENMALIGE LASTEN/BATEN Nieuwbouw Krimpenerwaardcollege incl sporthal, kantine en kunstgrasvelden Nieuwbouw Krimpenerwaardcollege en aanpak accommodatie KOAG SCENARIO 1 SCENARIO 2 Investering school normvergoeding + fietsenstalling normvergoeding + fietsenstalling sport multifunctioneel schoolgebouw, met sporthal, kantine en velden vervanging kunstgras en nieuw clubgebouw op huidige locatie Totaal investering dekking d.m.v. afschrijven dekking d.m.v. afschrijven Grondexploitatie/openbare ruimte Openbare ruimte c.a Resultaat herontwikkeling KOAGterrein Saldo grondexploitatie bouwrijpmaken incl voorbelasting velden, slopen en afwerken grondgebonden woningen dekking via reserve/afschrijven bouwrijpmaken, slopen, afwerken dekking via reserve/afschrijven Boekwaarden school per per eigendom vereniging Totaal boekwaarden opgegeven boekwaarde incl grond dekking via reserve onderwijshuisvestingsvoorzieningen opgegeven boekwaarde incl grond dekking via reserve onderwijshuisvestingsvoorzieningen JAARLIJKSE LASTEN Afschrijvingen school afschrijving in 40 jaar afschrijving in 40 jaar sporthal/kantine afschrijving sporthal/kantine 40 jaar afschrijving kantine in 40 jaar kunstgrasvelden afschrijving in 15 jaar afschrijving in 15 jaar Exploitatielasten sporthal inclusief huur KOAG 0 n.v.t. kunstgrasvelden gelijk aan huidige lasten gelijk aan huidige lasten Wegvallende exploitatielasten school huur en kapitaallasten huur en kapitaallasten Wegvallende lasten kunstgrasvelden afschrijving huidige velden afschrijving huidige velden Netto effect op begroting GEMIDDELDE JAARLIJKSE RENTE EFFECTEN BIJ 4,75% RENTE School Sporthal/kantine alleen kantine Velden aanleg nieuwe velden vervanging huidige velden Totaal rente effect zie toelichting in tekst zie toelichting in tekst 4

5 5

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 1. Inleiding In 2007 is een vooronderzoek (Synarchis) gestart naar een gemeenschappelijke zwemvoorziening voor de Zwijndrechtse Waard Het leidde

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2012 Goirle, 27 november 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2.1. Programma 1 Bestuur... 6 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 8 2.3. Programma 3 Ontwikkeling

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

GEHEIM. Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010. Inleiding

GEHEIM. Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010. Inleiding Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010 Inleiding Conform het Plan van Aanpak voor de realisatiefase van het project OostvaardersWold heeft de projectorganisatie OostvaardersWold de kostenraming

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Notitie riolering November 2014

Notitie riolering November 2014 Notitie riolering November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenvatting en overzicht richtlijnen commissie BBV... 4 1.3 Begrippen... 8 2 Wettelijk kader... 8 2.1. De relatie met

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014

Nota reserves en voorzieningen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving en definities 3. Functies van reserves en voorzieningen 4. Vorming en besteding van reserves en voorzieningen 5. Rentetoevoeging

Nadere informatie

Nota activabeleid 2014

Nota activabeleid 2014 Nota activabeleid 2014 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 6 2.1 Leeswijzer 7 3 Activering van activa 8 3.1 Materiële vaste activa 8 3.1.1 Investeringen met een economisch nut 8 3.1.2 Investeringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Subsidies Op deze plaats worden verschillen tussen begrote en werkelijk bestede en/of ontvangen subsidies gemeld.

Subsidies Op deze plaats worden verschillen tussen begrote en werkelijk bestede en/of ontvangen subsidies gemeld. 1. SAMENVATTING RESULTAAT... 3 1.1 BALANS EN RESULTAATREKENING... 3 1.2 FINANCIËLE SAMENVATTING... 5 1.2.1 SAMENVATTING VAN DE UITKOMSTEN PER PROGRAMMA... 5 1.2.2 RESULTAAT GRONDBEDRIJF... 7 2. FINANCIËLE

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming

Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming Uitgangspunten investeringsopgave Oktober 2012 Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming 1 Inhoudsopgave... 1 1. Voorwoord... 3 2. Positie en inbedding binnen Brabantse Waard...

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Politieke partij: Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013. Vraagnr.

Politieke partij: Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013. Vraagnr. Politieke partij: VVD Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013 Vraagnr. Paginanummer Vraag 1 Blz. 68. WMO Bij de AB in november 2011 is er 1 amendement en zijn er 2 moties ingediend t.a.v. dit

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 1: Definities... 14

Inhoudsopgave. Bijlage 1: Definities... 14 WET HOF in EDE? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Voorgeschiedenis wet HOF...4 3. Theorie omzetten naar de Edese praktijk: wat gaan we doen en wat brengt het ons?7 3.1. EMU-saldo in Ede...7 3.2. EMU-schuldquote

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie