Informatiegids Regie op Verzuim. Praktische opleiding tot Casemanager regie op verzuim (Crov)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids Regie op Verzuim. Praktische opleiding tot Casemanager regie op verzuim (Crov)"

Transcriptie

1 Informatiegids Regie op Verzuim Praktische opleiding tot Casemanager regie op verzuim (Crov)

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Programma Regie op Verzuim Inleiding Doelstelling van de opleiding Voor wie is deze opleiding bestemd? Resultaat Opleidingsprogramma Module 1: Sociale wetgeving Module 2: Verzuimanalyses en inkomensverzekeringen Module 3: Regie op verzuim in de praktijk Module 4: Samenwerking met het UWV Module 5: Stecr-richtlijnen en aansturing bedrijfsarts Module 6: Arbeidsrecht Module 7: Communicatie- en gespreksvaardigheden Module 8: Praktijkcasuistiek en Examentraining Examen Schematisch overzicht + tijdsinvestering Digitale Leeromgeving Praktische zaken Inschrijven Kosten opleiding Opleidingscoördinatie Verkorte Post Bachelor RCCM bij afronding Regie op Verzuim Informatiegids ROV april

3 1. INLEIDING Wat leuk dat u meer wilt weten over de opleiding Regie op Verzuim. Met deze opleiding krijgt u in relatief korte tijd een relevante verdieping op het gehele speelveld van verzuim inclusief alle geldstromen sociale zekerheid. En dat is belangrijk, want de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn erg groot, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Om als werkgever overzicht te houden op dit steeds veranderende gebied van sociale zekerheid en om verantwoorde beslissingen te nemen, is de inzet van een casemanager een absolute must. Hij of zij is de aangewezen persoon om alle processen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid namens de werkgever te regisseren. Met Regie op Verzuim krijgt u inzicht in : De actuele stand van zaken van de sociale verzekeringen; Welke verplichtingen werkgever en werknemer hebben; Waar werkgevers nog wel eens geld laten liggen; Op welke momenten u welke actie moet ondernemen en hoe u de daarbij betrokken interne en externe partijen moet aansturen; Waarom het voor zowel werkgever als werknemer belangrijk is zo snel mogelijk in te zetten op re-integratie. WAARDE VAN DE OPLEIDING EN HET DIPLOMA De opleiding en het diploma zijn geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). CS kan als enige partij in de markt deze geaccrediteerde opleiding aanbieden. CS werkt daarbij samen met bekwame en praktijkgerichte docenten. Alle docenten hebben hun vakbekwaamheid en didactische vaardigheden moeten aantonen. De opleiding kent ter afsluiting een examenmoment. Het examen bestaat uit twee delen met praktijkcasuïstiek, dat digitaal afgenomen wordt. Bij een voldoende (een 5,5 of hoger) ontvangt u het erkend certificaat Casemanager Regie op Verzuim. Tijdens of na uw studie kunt u zich aanmelden bij de beroepsvereniging, de RNVC (www.rnvc.nl). Zodra u uw diploma behaald heeft, schrijft de RNVC u in het beroepsregister in. U krijgt dan het recht om de titel Crov (Casemanager regie op verzuim) te voeren, mits u uiteraard blijft voldoen aan de eisen voor inschrijving (verplichte bijscholing en toetsing, uren-eis en intervisie). In deze informatiegids leest u meer over de opleiding. Heeft u na het lezen van de gids nog vragen? Dan kunt u ons altijd even bellen: Informatiegids ROV april

4 2. PROGRAMMA REGIE OP VERZUIM 2.1 INLEIDING Regie op Verzuim is een praktische opleiding, gericht op het effectief omgaan met het vraagstuk van verzuim, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid binnen organisaties. De focus ligt hierbij op het zo goed mogelijk begeleiden van individuele dossiers. Als casemanager zorgt u ervoor dat iedere betrokkene doet wat hij moet doen om de schadelast als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken. Primair volgt u de wettelijke verplichtingen, daarnaast regisseert u ook alle financiële aspecten, waaronder verzekeringen en subsidies. De opleiding duurt twee maanden, sluit af met een examen en bestaat uit de volgende modules: Module 1 Sociale Wetgeving 4 dagdelen Module 2 Module 3 Verzuimanalyses en schadelastbeheersing op inkomensverzekeringen Regie op verzuim in de praktijk: Basisprincipes casemanagement 2 dagdelen 1 dagdeel Module 4 Samenwerking met het UWV 1 dagdeel Module 5 Stecr-richtlijnen en aansturing bedrijfsarts 1 dagdeel Module 6 Arbeidsrecht 1 dagdeel Module 7 Communicatie en gespreksvaardigheden 2 dagdelen Module 8 Praktijkcasuïstiek en examentraining 2 dagdelen 2.2 DOELSTELLING VAN DE OPLEIDING De opleiding Regie op Verzuim heeft als doelstelling via praktijkgerichte voorbeelden binnen twee maanden volwaardige casemanagers op individueel dossierniveau op te leiden. U leert effectief om te gaan met het vraagstuk van verzuim, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid binnen organisaties. De schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid binnen organisaties kan fors verminderd worden door als casemanager verzuimregie te nemen. Verzuimregie krijgen betekent onder meer het loskomen van de veelal afwachtende houding van de werkgever ten opzichte van de arbodienst, bedrijfsarts en dienstverleners of UWV. U leert zelf de regie te nemen op het gehele verzuimproces en de daarbij betrokken externe en interne partijen aan te sturen. Het uiteindelijke doel is dat de medewerker zo snel mogelijk op een goede manier weer aan het werk kan. Informatiegids ROV april

5 2.3 VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? De opleiding Regie op Verzuim is bestemd voor iedere professional die zich bezighoudt met het vormgeven van een adequate verzuimaanpak en het uitvoeren van het beleid voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. De opleiding is een waardevolle aanvulling voor HRM- en Arbo-professionals die zich op dossierniveau met verzuimvraagstukken bezighouden, maar ook voor casemanagers en reintegratiemanagers die zich verder willen verdiepen in dit belangrijke onderwerp van sociale zekerheid. 2.4 RESULTAAT Na afronding van de opleiding bent u in staat: de regie te voeren over de contacten tussen de organisatie, arbo-dienstverleners, UWV, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers; de kosten, risico s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid te objectiveren op individueel casemanagementniveau; zorg te dragen voor optimaal gebruik van subsidie- en vangnetmogelijkheden; vorm te geven aan de administratieve procedures en dossieropbouw; te fungeren als procesmanager van verzuim; te onderhandelen met externe partijen op dossierniveau. Informatiegids ROV april

6 3. OPLEIDINGSPROGRAMMA 3.1 MODULE 1: SOCIALE WETGEVING Deze module heeft een duur van vier dagdelen, waarin de docent de wetgeving behandelt in samenhang met de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgevers. Op dossierniveau zijn er veel vraagstukken. De taak van de casemanager is om alle gevolgen te overzien en tot een goed advies te komen, gericht op een win-winsituatie voor werkgever en werknemer. Wanneer de focus ligt op een snelle en passende re-integratie vanuit een onderlinge vertrouwensbasis, worden de beste resultaten bereikt. De werknemer heeft een baan nodig om zijn toekomstige inkomen veilig te stellen. Behandeld worden onder meer de volgende onderwerpen: Historie, huidige situatie en toekomst van de sociale zekerheid Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte Verplichtingen van de werknemer bij ziekte Loonopschorting of loonstop Vangnetregeling Ziektewet Modernisering van de Ziektewet Ontslagbescherming bij ziekte Hoofdlijnen Arbowetgeving Regelgeving Wet verbetering poortwachter Verplichting tot acceptatie van passende arbeid voor werknemer Hoofdregels re-integratiesubsidies De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gericht op consequenties voor verzekeraars / werkgevers / werknemers en intermediair Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) Hoofdlijnen premiedifferentiatie en marktwerking in de WGA WGA-eigenrisicodragerschap Tijdens de lessen wordt de juridische kennis omgezet naar financiële gevolgen voor werkgever en werknemer en de rol die de verschillende uitvoeringspartijen daarbij hebben. Informatiegids ROV april

7 3.2 MODULE 2: VERZUIMANALYSES EN INKOMENSVERZEKERINGEN De werkgever is niet de enige partij die een financieel belang heeft bij een laag ziekteverzuim en optimale re-integratie van zijn werknemer. Om het verzuim te beperken en snel interventies in te zetten, zijn er ook financiële middelen nodig. Voor het individuele verzuimdossier is er interventiebudget nodig om bijvoorbeeld een omscholing te financieren, psychologische hulp of een speciaal revalidatieprogramma te regelen, etc. We denken daarbij vaak aan de ziektekostenverzekeraar, maar veelal vergoedt deze niet de arbeidsgerelateerde zorg en specifieke re-integratiemiddelen. Het financiële belang ligt bij de inkomensverzekeraar, zoals de verzuimverzekeraar, de WIA-verzekeraar of de pensioenverzekeraar. Tijdens deze module krijgt u inzicht in hoe de inkomensverzekeringen zijn opgebouwd en vooral in de berekening van de schade van een inkomensverzekeraar. Deze kennis is relevant om te onderbouwen dat verzekeraars er belang bij hebben om mee te betalen aan de financiering van re-integratiediensten. U kunt vervolgens financieringsverzoeken om mee te betalen aan de interventie bij de juiste partij neerleggen. Na afloop van deze dag heeft u inzicht in de denk- en werkwijze van een verzekeraar en het enorme financiële belang dat verzekeraars hebben in het kader van schadelastbeheersing. Deze kennis wordt door de docent overgebracht door middel van: Een theoretische basis voor verzuimanalyses en het maken van berekeningen (verzuimcijfer op kalenderdagen, verzuimcijfer op werkdagen, verzuimpercentage op basis van daadwerkelijke loonkosten); Uitleg van alle WIA-verzekeringsvormen met schadelastberekeningen voor werkgevers en verzekeraars; Schadelastberekeningen waaruit blijkt dat re-integratie goedkoper is dan uitkeren; Praktijkcasus van een bedrijf met aandachtspunten op het gebied van schadelastbeheersing. 3.3 MODULE 3: REGIE OP VERZUIM IN DE PRAKTIJK Het belang van dossiervorming zal voor iedereen duidelijk zijn. Het vastleggen van de gemaakte afspraken voor elke partij over wie wat doet en op welke termijn is essentieel, inclusief de bewaking daarop door de casemanager. Uiteraard helpt een goede dossiervorming ook om eenvoudig het re-integratieverslag samen te stellen dat nodig is bij de onderbouwing van de WIA-aanvraag. Op basis van dit verslag toetst het UWV of de werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. De dossieropbouw dient uiteraard ook te voldoen aan alle criteria die het UWV verplicht stelt. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit dagdeel zijn: Protocol voor een dossieranalyse op casemanagementniveau; Dossieropbouw; In kaart brengen van alle interne en externe betrokkenen inclusief vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en actietermijnen; Bewaking van het verzuimproces. Informatiegids ROV april

8 Tijdens dit dagdeel worden er veel herkenbare verzuimsituaties voorgelegd en bespreken we met elkaar wat de beste manier is om hiermee om te gaan. 3.4 MODULE 4: SAMENWERKING MET HET UWV Het UWV is een belangrijke partij voor de casemanager en deze dient dan ook te weten hoe het UWV toetst en beoordeelt en hoe de casemanager zo optimaal mogelijk kan samenwerken met het UWV. De les over het UWV borduurt voort op het dagdeel register-casemanagement in de praktijk. Daarmee leert u niet alleen hoe het dossier op de correcte manier opgesteld dient te worden, maar ook hoe het UWV uiteindelijk toetst. De combinatie van deze twee dagdelen maakt de lesdag een echte praktijkdag casemanagement. De onderwerpen die aan bod komen zijn: De organisatie UWV; Het Deskundigenoordeel; Toetsing re-integratie-inspanningen en loonsanctie; WIA-beoordeling; Klachten; Wet dwangsom. 3.5 MODULE 5: STECR-RICHTLIJNEN EN AANSTURING BEDRIJFSARTS In de Arbowet worden vier kerndeskundigen benoemd met ieder eigen beroepscodes en professionele richtlijnen. Binnen het verzuimproces heeft de bedrijfsarts een sleutelrol. Het goed functioneren van de bedrijfsarts bepaalt mede hoe snel de werknemer weer aan het werk gaat. De casemanager dient de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners te kennen. Hoe herkent u of er sprake is van een objectief medisch vastgestelde ziekte of dat er sprake is van andere oorzaken? De focus dient altijd te blijven op de mogelijkheden in plaats van op de onmogelijkheden. Als casemanager dient u hier sturing op te geven. Daarvoor hoeft het medisch dossier niet bekend te zijn. U kunt wel altijd de vraag stellen Welke mogelijkheden heeft de zieke werknemer nog wel? De onderwerpen die behandeld worden zijn: Afkadering van het werkgebied van de bedrijfsarts; Wat mag u van een goede bedrijfsarts verwachten; Stecr-richtlijnen (arbeidsconflict, psychische klachten en lage rugklachten); Werkwijzer arbeidstherapeutisch werken. Informatiegids ROV april

9 3.6 MODULE 6: ARBEIDSRECHT Kennis van het arbeidsrecht is essentieel binnen het verzuimbeleid, maar ook kennis over hoe je verder gaat met het re-integratiebeleid na twee jaar verzuim. De docent legt de praktijktoepassingen uit waarbij de samenloop van arbeidsrechtelijke en Poortwachter/re-integratie aspecten aan de orde komen. Dit onderdeel van de opleiding is toenemend actueel. Niet alleen door uitspraken van rechters waarbij werknemers forse inkomensderving bij hun (oude) werkgever claimen, maar ook door de mogelijkheden van regres. 3.7 MODULE 7: COMMUNICATIE- EN GESPREKSVAARDIGHEDEN De lesdag Communicatie- en gespreksvaardigheden draait om het zelfstandig oefenen met praktijkdossiers. CS Opleidingen heeft meerdere (complexe) verzuimdossiers die geschikt zijn om mee te oefenen tijdens de praktijkdag. U voert gesprekken met een inhoudsdeskundige rollenspeler, die afwisselend de rol aanneemt van werknemer, werkgever, bedrijfsarts of UWV. De coach geeft na het gesprek inhoudelijke adviezen en tips, de communicatietrainer concentreert zich op de gesprekstechnieken. De focus ligt op het vragen naar de mogelijkheden in het dossier, waarbij het belangrijk is om weg te blijven uit het medische gedeelte van het dossier. U oefent met lastige situaties, zoals een bedrijfsarts die re-integratieblokkerend advies geeft of geen re-integratieadvies verstrekt. Of met een werknemer die niet bereid is om passend werk te accepteren. Eigen inbreng is ook mogelijk, maar dit dient minimaal een week van te voren aangegeven te worden, zodat de les hierop voorbereid kan worden. 3.8 MODULE 8: PRAKTIJKCASUISTIEK EN EXAMENTRAINING De examentraining staat in het teken van herhaling van de belangrijkste aspecten die in de opleiding aan bod zijn gekomen. Daarnaast krijgt u praktijkvoorbeelden en kunt u aan de hand van de voorbeelden oefenen met de opgedane kennis. In de middag kunt u oefenen met oude examens en deze bespreken met de docent. Zo wordt duidelijk of er nog aandachtspunten zijn voor het examen EXAMEN De opleiding wordt afgesloten met een examen, bestaande uit twee delen praktijkcasuïstiek. Het examen wordt digitaal, per laptop, afgenomen. Na een positieve afronding van de opleiding, minimaal een 5,5 of hoger, ontvangt u een erkend certificaat. Bij het examen laat u zien dat u inzicht heeft in complexe verzuimdossiers en deze aan de hand van de geldende wet- en regelgeving kan analyseren en tot de juiste conclusie komen. Informatiegids ROV april

10 Het examen is een open-boek-toets; alle studiematerialen en aantekeningen mogen gebruikt worden, net als de rekenmachine. Het gebruik van een mobiele telefoon of een ipad of eigen laptop is niet toegestaan SCHEMATISCH OVERZICHT + TIJDSINVESTERING Activiteit Onderwerp Aantal dagdelen Tijdsinvestering Werkcollege Module Sociale Wetgeving 4 16 Werkcollege Module Verzuimanalyses 2 8 Werkcollege Module Regie op Verzuim in de praktijk 1 4 Werkcollege Module UWV 1 4 Werkcollege Module Bedrijfsarts 1 4 Werkcollege Module Arbeidsrecht 1 4 Werkcollege Module Communicatie 2 8 Examen Module Examentraining 2 8 Examen Examen 1 4 Zelfstudie Voorbereiding werkcollege per dagdeel 14 dagdelen x 4 uur voorbereiding (cumulatief) 56 Zelfstudie Zelfstudie examen 2 dagdelen voorbereiding 8 Totaal 120 Informatiegids ROV april

11 4. DIGITALE LEEROMGEVING VEREFI INLOGCODE Bij aanmelding voor de opleiding ontvangt u een inlogcode voor VeReFi. VeReFi is het kennisplatform van CS Opleidingen. Het account voor VeReFi is gedurende de gehele looptijd van de opleiding geldig, tot en met vier weken na de examendatum. LEERPLEIN U kunt met de inlogcode voor VeReFi ook inloggen op Leerplein; de digitale studieomgeving van CS Opleidingen. Op Leerplein zijn per module huiswerkopdrachten te downloaden, beleidsregels en interessante artikelen te lezen en er kan actuele en belangrijke rechtspraak geplaatst worden. U kunt Leerplein daarmee niet alleen gebruiken ter voorbereiding op de lessen, maar ook om meer achtergrondkennis op te doen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze achtergrondkennis kan vervolgens weer gebruikt worden ter voorbereiding op het examen en om de lesstof van de opleiding te analyseren. Op het moment dat de beheerder van Leerplein een nieuw artikel of een nieuwe huiswerkopdracht plaatst, verschijnt hier een melding van in het beginscherm. Zo kunt u het meteen te zien op het moment dat u inlogt. Op Leerplein staat ook het examenreglement. De examenresultaten worden op Leerplein gepubliceerd aan de hand van uw unieke inschrijfnummer. Daarmee is de anonimiteit van de examenuitslag gewaarborgd. Naast de examenresultaten staan ook de data van een eventuele diploma-uitreiking vermeld op Leerplein. EVALUATIES Op Leerplein kunt u evaluaties invullen over de gevolgde lesdag. Deze evaluaties worden door CS Opleidingen gebruikt om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Uw opmerkingen en die van de andere studenten worden zorgvuldig gelezen: CS verbindt conclusies aan de evaluaties en voert eventueel aanpassingen door. Het invullen van de evaluaties is voor ons daarmee erg waardevol en het wordt zeer op prijs gesteld dat deze evaluaties na iedere lesdag worden ingevuld. STUDIERESULTATEN De cijfers voor het examen worden bekendgemaakt via Leerplein. U wordt per mail geïnformeerd dat de uitslag bekend is en dat de resultaten op Leerplein zijn gepubliceerd. Iedere student heeft zijn eigen unieke inlogcode en daarmee dus ook zijn eigen Leerpleinomgeving. Het bekendmaken van het cijfer is daarmee individueel geregeld en niet zichtbaar voor andere studenten uit de studiegroep. Informatiegids ROV april

12 5. PRAKTISCHE ZAKEN 5.1 INSCHRIJVEN Wilt u algemene informatie over de opleiding, wilt u zich aanmelden of heeft u een vraag over de administratie en betaling, neem dan contact op met het opleidingssecretariaat: Telefoon: De feitelijke inschrijving doet u via het aanmeldingsformulier op (Opleidingen, Regie op Verzuim, tab inschrijven ). De opleiding wordt gegeven op diverse locaties verspreid over het land. Voor de exacte locatie van uw opleiding verwijzen wij u naar de betreffende planning op de website. 5.2 KOSTEN OPLEIDING Voor de opleiding Regie op Verzuim bedraagt uw investering 2.795,- vrij van btw per deelnemer. Dit is inclusief de lesmaterialen, koffie, thee en lunches. De kosten voor het examen bedragen 475,- vrij van btw (inclusief het HBO-certificaat van de Hogeschool Arnhem Nijmegen). Het is niet mogelijk om de opleiding Regie op Verzuim in termijnen te betalen vanwege de relatief korte looptijd van de opleiding. 5.3 OPLEIDINGSCOÖRDINATIE Wilt u een kennismakings- of voortgangsgesprek of heeft u behoefte aan een persoonlijk studieadvies, neem dan contact op met opleidingscoördinator Hanneke Schinkel. Telefoon: Informatiegids ROV april

13 6. VERKORTE POST BACHELOR RCCM BIJ AFRONDING REGIE OP VERZUIM Heeft u Regie op Verzuim behaald en wilt u verder studeren op dit vakgebied? Dan hebben we een heel bijzonder aanbod voor u: u kunt nu een speciale verkorte variant van module 1 van de Post Bachelor Register Casemanagement volgen. Dat scheelt tijd én geld. Niet alleen kunt u de totale opleiding zo twee maanden sneller afronden, u krijgt ook nog eens een flinke korting! Zo heeft u Regie op Verzuim direct weer terugverdiend. ENIGE ERKENDE OPLEIDING TOT REGISTER CASEMANAGER Als register casemanager heeft u veel kennis van de sociale wetgeving en geldstromen sociale zekerheid. U voert de regie tijdens het re-integratieproces van een verzuimende werknemer, pakt knelpunten in de verzuiminfrastructuur aan en adviseert de organisatie. Kortom: u zorgt ervoor dat de schadelast voor de organisatie zo beperkt mogelijk blijft. De opleiding Post Bachelor Register Casemanagement is geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Stichting Post HBO Nederland. Het is de enige erkende opleiding tot register casemanager in Nederland. De opleiding kent drie modules, inclusief een praktijktoepassing waarbij u stage loopt en een afstudeeropdracht maakt. Na het volgen van alle drie modules met voldoende resultaat en het behalen van een landelijk erkend examen, ontvangt u een officieel postbachelordiploma van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Stichting Post HBO Nederland. HOE WERKT HET? Normaliter duur de opleiding ongeveer een jaar. Maar omdat u al veel kennis heeft, bestaat module 1 slechts uit zeven dagdelen in plaats van vijftien. Zo kunt u de opleiding twee maanden sneller afronden. Deze speciale ingekorte module volgt u in Randwijk. Voor module 2 en 3 haakt u aan bij de reguliere postbacheloropleiding, zodat u kunt kiezen uit diverse locaties. Hiervoor nemen wij contact met u op na uw inschrijving. Meer weten? Kijk op of bel met het opleidingssecretariaat: Informatiegids ROV april

Informatiegids. Regie op Verzuim. Praktische opleiding tot Casemanager regie op verzuim (Crov)

Informatiegids. Regie op Verzuim. Praktische opleiding tot Casemanager regie op verzuim (Crov) Informatiegids Regie op Verzuim Praktische opleiding tot Casemanager regie op verzuim (Crov) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma Regie op Verzuim 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Doelstelling van de opleiding

Nadere informatie

Informatiegids Post Bachelor Register Casemanagement. De enige erkende opleiding tot Register case- en caremanager (Rccm)

Informatiegids Post Bachelor Register Casemanagement. De enige erkende opleiding tot Register case- en caremanager (Rccm) Informatiegids Post Bachelor Register Casemanagement De enige erkende opleiding tot Register case- en caremanager (Rccm) 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Programma Post Bachelor Register Casemanagement...

Nadere informatie

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Basiscursus Casemanagement Cursus Casemanagement Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Hoe krijgt u verzuim en arbeidsongeschiktheid onder controle? Waar laten organisaties

Nadere informatie

Post Bachelor Register Casemanagement

Post Bachelor Register Casemanagement Informatiegids Post Bachelor Register Casemanagement De enige erkende opleiding tot Register case- en caremanager (Rccm) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma Post Bachelor Register Casemanagement

Nadere informatie

Financieel Casemanagement op organisatieniveau

Financieel Casemanagement op organisatieniveau Financieel Casemanagement op organisatieniveau Leer hoe u de organisatie inricht om grip te krijgen op geldstromen sociale zekerheid Bij deze opleiding staat centraal hoe u als casemanager de organisatie

Nadere informatie

Regie op Ziektewet. Krijg inzicht in de gevolgen van de Modernisering van de Ziektewet voor uw organisatie

Regie op Ziektewet. Krijg inzicht in de gevolgen van de Modernisering van de Ziektewet voor uw organisatie Regie op Ziektewet Krijg inzicht in de gevolgen van de Modernisering van de Ziektewet voor uw organisatie Met de opleiding Regie op Ziektewet krijgt u inzicht in de gevolgen van de Modernisering van de

Nadere informatie

Modulaire opleiding tot casemanager

Modulaire opleiding tot casemanager Modulaire opleiding tot casemanager Voorwoord Voorwoord In de wereld van werkloosheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds belangrijker. Want duurzame terugkeer

Nadere informatie

Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige

Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige Informatiegids Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige Leer hoe u een werknemer helpt bij de invulling van een nieuwe toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige

Nadere informatie

Modulaire opleiding tot casemanager

Modulaire opleiding tot casemanager Modulaire opleiding tot casemanager Voorwoord Voorwoord In de wereld van werkloosheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds belangrijker. Want duurzame terugkeer

Nadere informatie

Informatiegids Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige. Leer hoe u een werknemer helpt bij de invulling van een nieuwe toekomst

Informatiegids Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige. Leer hoe u een werknemer helpt bij de invulling van een nieuwe toekomst Informatiegids Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige Leer hoe u een werknemer helpt bij de invulling van een nieuwe toekomst INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Programma Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige...

Nadere informatie

Cylin BaanGarant. Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Cylin BaanGarant. Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Cylin BaanGarant Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Goed nieuws voor verzekeraars en grote werkgevers! Het activeren van werknemers die in de WGA zitten is voor iedereen belangrijk.

Nadere informatie

Modulaire opleiding tot casemanager

Modulaire opleiding tot casemanager Modulaire opleiding tot casemanager Voorwoord In de wereld van werkloosheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds belangrijker. Want duurzame terugkeer in het

Nadere informatie

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage dienstverlening bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage Werkgeversadvies ENgage voor uw organisatie ENgage adviseert vanuit een visie gericht op het beperken van bestaande, vaak onbekende kosten.

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Opleidingsnieuws. In dit nummer. opleidingen. Zo langzamerhand is iedereen weer terug van een. welverdiende vakantie. Ook wij zijn weer helemaal

Opleidingsnieuws. In dit nummer. opleidingen. Zo langzamerhand is iedereen weer terug van een. welverdiende vakantie. Ook wij zijn weer helemaal CS opleidingen Opleidingsnieuws september 2013 In dit nummer Klik op de onderwerpen om direct meer te lezen. Workshops in het najaar Trainingen Wft-inkomen Het magazine CS Verbindt! Zo langzamerhand is

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

Opleidingsnieuws mei 2014

Opleidingsnieuws mei 2014 Opleidingsnieuws mei 2014 In dit nummer Klik op de onderwerpen om direct meer te lezen. exclusief VeReFi Micro Congres! Versnelde cursus Regie op Verzuim en Regie op Ziektewet Driedaagse vaardigheidstraining

Nadere informatie

Cylin Prevent. Verlaag uw risico bij het aannemen van nieuwe medewerkers

Cylin Prevent. Verlaag uw risico bij het aannemen van nieuwe medewerkers Cylin Prevent Verlaag uw risico bij het aannemen van nieuwe medewerkers Verlaag uw risico bij het aannemen van nieuwe medewerkers Stel, u heeft iemand op het oog voor een bepaalde functie. Maar u bent

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Cylin Transfer. Passend werk voor zieke medewerkers

Cylin Transfer. Passend werk voor zieke medewerkers Cylin Transfer Passend werk voor zieke medewerkers Passend werk voor zieke medewerkers Als uw werknemer niet meer in staat is het eigen werk te doen, bent u in de loondoorbetalingsperiode verplicht passend

Nadere informatie

Ve Re F i. Krijg grip op uw geldstromen sociale zekerheid. www.verefi.nl. Hoeveel geld kunt ú besparen?

Ve Re F i. Krijg grip op uw geldstromen sociale zekerheid. www.verefi.nl. Hoeveel geld kunt ú besparen? Ve Re F i Krijg grip op uw geldstromen sociale zekerheid. Hoeveel geld kunt ú besparen? www.verefi.nl GRIP OP GELDSTROMEN SOCIALE ZEKERHEID Ons stelsel van sociale zekerheid is complex en kostbaar. Bedrijven

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening

Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening Voor grote bedrijven vanaf 100 werknemers In deze brochure leest u welke ondersteuning u krijgt bij WGA en Ziektewet eigenrisicodragen. Ook leest u wat de

Nadere informatie

CS Opleidingen volop in beweging!

CS Opleidingen volop in beweging! CS Opleidingen volop in beweging! Het voorjaar komt eraan en dat is te merken bij CS: we barsten van de energie en ideeën: nieuwe workshops, nieuwe opleidingen en nieuwe dagdelen bij bestaande opleidingen.

Nadere informatie

a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn,

a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn, a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn, Begin oktober heeft u de initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid ingediend,

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker.

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. 1 wat betekent dit voor de organisatie, welke maatregelen kan

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Opleiding Loonwaarde Expert

Opleiding Loonwaarde Expert Opleiding Loonwaarde Expert Leer hoe u zelf loonwaardemetingen kunt doen met de Dariuz methode De loonwaardemeting heeft zijn waarde in de praktijk bewezen. Het is een onmisbaar instrument om grip te krijgen

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Kansen signaleren. Zorg & Inkomen

Kansen signaleren. Zorg & Inkomen Training Kansen signaleren voor adviseren over Zorg & Inkomen In kort tijdsbestek uw (basis)kennis op gebied van arbeidsongeschiktheid en verzuim op peil. Inleiding Zorg en inkomen voorzieningen en verzekeringen

Nadere informatie

Opleiding Specialist Conflicthantering en Specialist Kompasgesprekken

Opleiding Specialist Conflicthantering en Specialist Kompasgesprekken Geaccrediteerd door Hogeschool Arnhem Nijmegen en met toezicht door het Register Specialistisch Casemanagement Opleiding Specialist Conflicthantering en Specialist Kompasgesprekken Leer hoe u beweging

Nadere informatie

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement De opleidingen Personeel en Arbeid voor elke fase in uw carrière E 100 KORTING voor abonnees van Rendement Premium-abonnees krijgen maar liefst E 130 KORTING Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining Merlijn Leergang Arbeidsmediation Introductie Deze leergang is een combinatie van de training mediation in arbeidsconflicten en Achter de

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten 1. Welke informatie mag een arbodienst Een arbodienst mag een verzekeraar alleen administratieve gegevens

Nadere informatie

Cylin Participatie. Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Cylin Participatie. Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Cylin Participatie Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt De overheid vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt aan de

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld U hebt een WGA-ERD verzekering

Nadere informatie

Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie

Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie Inhoud Inleiding 6 1. Ziekmelding 7 1.1 Checklist telefonische ziekmelding 7 1.2 Gesprek 8 1.3 Is het altijd nodig P&O en de arbodienst in te schakelen? 9 1.4

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA? Focus op schadelast! In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van de

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts Informatiebijeenkomst 5 juni 2012, georganiseerd door Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en Whiplash Stichting Nederland

Nadere informatie

Workshop De arbeidsdeskundige. 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo

Workshop De arbeidsdeskundige. 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo Workshop De arbeidsdeskundige 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo Programma Doelstelling Geschiedenis 100 jaar Wat doet een arbeidsdeskundige nu? UWV en

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005 De WIA De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden Op 29 december 2005 1 De poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter 1 is van kracht geworden Op 1april 2002 2 De arbodienst

Nadere informatie

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie!

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! Een carrière als HR-professional? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! De opleidingen

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15

AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15 Inhoud AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15 1.1 Probleemstelling 15 1.1.1 Arbeidsongeschiktheid en re-integratie 15 1.1.2 Aansprakelijkheid en schadebeperking 17 1.1.3 Een complex systeem 19 1.1.4 De werkgever

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

De zieke werknemer, de werkgever en. Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010

De zieke werknemer, de werkgever en. Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010 De zieke werknemer, de werkgever en Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010 Eric van der Jagt verzekeringsarts / beleidsmedewerker UWV SMZ CEC Amsterdam Poortwachter Re-integratieverslag Toetsing

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorg & Inkomen Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorgen over uw inkomen? Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 1. Financiële prikkels voor werknemers 2. Financiële prikkels voor werkgevers Doelstelling

Nadere informatie

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017 HRM Netwerk Verzuim 16 maart 2017 Meet en greet met Kees Een hardwerkende vrouw, kinderen op de basisschool, partner werkt en zelf een drukke baan Op een dag. Wordt het Kees te veel Er volgt een ziekmelding

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie