Ik word ziek, en dan..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik word ziek, en dan.."

Transcriptie

1 Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland

2 Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon (werkgever) voor arbeid (werknemer) Geen arbeid, geen loon Uitzondering: arbeidsongeschiktheid, welke direct voortvloeit uit ziekte en/of gebrek Privéproblemen en conflicten zijn geen reden voor verzuim! Hiervoor gelden andere regels/richtlijnen: Zorgverlof (zie BW + cao) Verzuim & conflicten (STECR richtlijn, Verantwoordelijkheid & inspanningsverplichting werkgever én werknemer

3 Overige rechten & plichten Rechten: Ondersteuning & advies van bedrijfsarts Privacy & medische geheimhouding Mogelijkheid voor second opinion Werkgever is verplicht om passend werk aan te bieden Plichten: Eigen verantwoordelijkheid om je apart en samen met je leidinggevende aantoonbaar in te spannen om te komen tot re-integratie & herstel Zoeken naar passend werk Verplicht om passend werk te aanvaarden Sancties: waarschuwing, loonstopzetting, ontslag

4 Gevolgen verzuim voor collega s/team? Verzuim leidt vaak tot extra werkdruk op de afdeling. Geen extra geld beschikbaar voor vervanging. Frequent kort verzuim leidt vaak tot onrust op het werk/problemen in continuïteit.

5 Gevolgen van verzuim voor jezelf Behoefte aan goede gezondheid, Zo niet -> behoefte aan herstel Hoe langer je verzuimt, des te groter de terugkeerdrempel Gevolgen op andere terreinen: psychisch/lichamelijk, privé, financieel

6 Verdere bijzonderheden Ziekte overkomt je; de wijze waarop men ermee omgaat verschilt (copingstijl). Ziekte en verzuim is niet te voorkomen, kan wel verminderd worden. Even rust is goed. Met rust laten werkt averechts. Een succesvolle oplossing vereist openheid van zaken. Arbeid is vaak een goed medicijn.

7 Wetenswaardigheden Belangrijkste oorzaak verzuim binnen Emergis is psychisch verzuim Onderzoek toont aan: Werkhervatting belangrijk onderdeel van interventie/behandeling Herstel lukt niet of niet voldoende snel zonder werkhervatting (Blonk, bijzonder hoogleraar arbeidsparticipatie en psychische klachten) Richtlijnen voor aanpak psychisch verzuim ontwikkeld Vertaalslag gemaakt t.b.v. verwijzers/behandelaren zoals huisartsen, psychologen en bedrijfsartsen Toepassing richtlijnen binnen Emergis heeft aandacht (meer info op P&O-infosite onder psychisch verzuim)

8 Ziekteverzuimprocedure WVP 1 e ziektedag 6 tot 13 weken 2 weken later elke 6 weken Ziekmelding Probleemanalyse en re-integratieadvies Plan van aanpak Voortgangsgesprek (en verslag) Re-integratieactiviteiten 11 maanden 20 maanden 21 maanden Eerstejaarsevaluatie Opstellen re-integratieverslag Aanvraag WIA en re-integratieverslag Aanvraag uitstel WIA (= wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

9 Voorkomen is beter dan genezen De kunst van het leven: In balans blijven

10 Voorkomen van verzuim Heb je klachten/problemen die te maken hebben met je werk c.q. van invloed kunnen zijn op je werk, voorkom dat het erger wordt en onderneem actie! Bespreek het met je leidinggevende Is dit lastig: schakel vertrouwenspersoon in Bekijk aanbod van Indigo preventie (bijv. werkdruk/werkstress, slapen, KOPP/KVO, assertiviteitstraining, depressie) Onderzoek mogelijkheden individuele coaching/ondersteuning (supervisor, psycholoog, maatschappelijk werker) Bezoek arbeidsomstandighedenspreekuur bedrijfsarts

11 Je bent ziek, en dan Ziekmelden bij leidinggevende Ga niet in discussie over of je wel of niet echt ziek bent, of hoe ziek... Leidinggevende voert ziekmelding in verzuimsysteem (als medewerker heb je inzage!) Indien de ziekte langer gaat duren, heb dan samen overleg over: Wat je beperkingen zijn en wat je nog wel kan Wat de wederzijdse inzet kan zijn voor een voorspoedig herstel Maak afspraken voor regelmatig contact Maak, indien mogelijk, een afspraak over je terugkeerdatum c.q. voor een volgend overleg Geef adres en telefoonnummer van je verblijfplaats Maak bij onenigheid een afspraak over advies van de bedrijfsarts Een oproep van de bedrijfsarts kun je niet weigeren

12 De eerste zes weken Wekelijks contact, op beider initiatief Werken aan herstel: Maak gebruik van effectieve behandeling/interventies Werken aan re-integratie: Maak samen een stappenplan (taken, uren, tijden) Kom indien mogelijk langs op de werkplek Maak afspraken over werk, werkoverleg, post, e.d. Bezoek de bedrijfsarts (op uitnodiging). Duurt het te lang, onderneem dan zelf actie

13 Langdurig ziek, wat moet je doen? Bedrijfsarts stelt probleemanalyse op Medische beperkingen Doel van re-integratie (eigen werk, aangepast werk, ander werk) De arbodienst stuurt je een exemplaar van de analyse Binnen 2 weken maak je samen met je leidinggevende een plan van aanpak op (stel een re-integratieplan op) Wekelijks overleg Minimaal iedere 6 weken samen met je leidinggevende een schriftelijke rapportage opstellen over voortgang van gemaakte afspraken in het plan van aanpak en de re-integratie Bewaak je (eigen) dossiervorming

14 Doel van re-integratie 1. Tijdelijk andere (klus) of aangepaste functie (andere taken, uren en dagen) 2. Terugkeer naar eigen werk 3. Re-integratie in aangepaste functie 4. Re-integratie in passende functie eigen sector of dienst 5. Re-integratie in passende functie andere sector of dienst 6. Re-integratie in passende functie bij andere werkgever (na 1 jaar ziekte aan de orde)

15 Wat zijn je rechten en plichten? Het plan van aanpak (en voortgangsrapportage) moet goed aansluiten op de probleemanalyse van de bedrijfsarts en redelijk zijn. Aantoonbaar werken aan herstel en re-integratie: geen rapportage over ziekte, beschrijf de concrete acties die bijdragen aan herstel en re-integratie (wie doet wat wanneer). Je hebt de plicht goede informatie te geven aan je bedrijfsarts. Je bent verplicht aan redelijke eisen te voldoen die door je leidinggevende aan je worden gesteld. Indien één van beide partijen het niet eens over probleemanalyse, plan van aanpak, re-integratieafspraken -> overleg met elkaar -> komen jullie er niet uit -> vraag advies of een second opinion aan bij het UWV (kosten werknemer 50,=).

16 Vervolg Eerstejaarsevaluatie (11 maanden) Belangrijk opschudmoment (is re-integratiedoel bereikt c.q. binnen redelijke termijn haalbaar)? Re-integratie ook richten op passende functie buiten Emergis Financiële gevolgen bespreken (70 % loonbetaling) 20 maanden aanvraag WIA (wet werken naar arbeidsvermogen) WIA-beoordeling door UWV Na 24 maanden stopt loondoorbetaling

17 Wat mag je verwachten van je leidinggevende? Heeft overleg met je over ziekmelding (invoersysteem) Heeft (wekelijks) overleg en houdt mede regie (is casemanager) Schakelt de bedrijfsarts in Stelt samen met jou een plan van aanpak op Zoekt naar/bevordert re-integratiemogelijkheden (eigen, aangepast of ander werk) Houdt voortgangsgesprekken en stelt rapportage op Eventueel ondersteuning bieden met betrekking tot inzet van interventiemiddelen gericht op (duurzame) werkhervatting Is verantwoordelijk namens werkgever voor de WVP-activiteiten, ook ten aanzien van financiële consequenties

18 Wat mag je verwachten van de bedrijfsarts? Oproep medewerker na opdracht leidinggevende Schriftelijk advies over mate van arbeidsongeschiktheid, medische beperkingen en re-integratiemogelijkheden Probleemanalyse opstellen bij dreigend langdurig verzuim Spreekuur circa 1 maal per 6 weken Eventueel een bijdrage leveren aan re-integratieactiviteiten Zorg voor medisch deel re-integratieverslag

19 Wat mag je verwachten van verzuimadviseur? Geeft (on)gevraagd advies en ondersteuning over (inhoudelijke) aanpak van re-integratie en mogelijke interventies Is op verzoek aanwezig bij voortgangsoverleg tussen leidinggevende en medewerker Is aanwezig bij eerstejaarsevaluatie en opmaak WIA-aanvraag Vraagbaak met betrekking tot verzuimbeleid/procedures, richtlijnen en wetgeving Volgt op achtergrond WVP-procedure en signaleert hierin (leidinggevende is samen met medewerker verantwoordelijk!) Verzuimanalyse en advisering inzake verzuimbeleid/aanpak

20 Wat mag je verwachten van het UWV? Zowel jij, als de werkgever, kunnen op ieder moment van het verzuim een second opinion aanvragen bij het UWV ten aanzien van: mate van arbeidsongeschiktheid, re-integratie-inspanningen passende arbeid Bij 21 maanden beoordeelt het UWV de WIA-aanvraag: toetst re-integratie-inspanning claimbeoordeling legt sancties op

21 Wat verwachten we van jou? Je meldt je ziek bij je leidinggevenden en hebt overleg over je mogelijkheden Je werkt aantoonbaar aan je re-integratie en je herstel en alle activiteiten die daaruit voortvloeien Je accepteert passende arbeid Je levert een bijdrage aan alle WVP-activiteiten (o.a. plan van aanpak, bezoek bedrijfsarts, voortgangsgesprekken, eerstejaarsevaluatie, re-integratieverslag) WIA-aanvraag

22 Financiële gevolgen Eerste jaar 100 % Tweede jaar 70 % Derde jaar loondoorbetaling loondoorbetaling loondoorbetaling Emergis stopt (conform cao), beroep op WIA- of WW-uitkering, beëindiging dienstverband Je kunt je particulier verzekeren tegen het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid (o.a. bij PFZW)

23 Langdurig ziek

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Hoe ga je om met verzuim in je salon? Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende

Nadere informatie

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5. VERZUIMPROTOCOL Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers Exclusieve uitgave BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in BrinQer

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts Informatiebijeenkomst 5 juni 2012, georganiseerd door Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en Whiplash Stichting Nederland

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie