Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel"

Transcriptie

1 Sociaal plan eengezswongen Oost-Boswkel Deelplan 1 Per 1 januari 2015 wonen doen we samen

2 11. ONDERSTEUNING EN SOCIALE BEGELEIDING Ter verstrekkg benodig formatie voor (sociale) begeleidg betrokken huurrs stelt Ons Huis vaste contactpersonen aan De wijkbeheerr Ons Huis is het eerste aanspreekpunt en heeft een wijkkantoor aan Gelrlandstraat 122. De woonconsulenten zijn bereikbaar via telefoonnummer Met hen kan altijd een afspraak worn gemaakt Ons Huis zorgt voor eenduidige en duilijke communicatie, zodat huurrs goed op hoogte blijven geduren het hele traject. Huurrs te slopen eengezswongen kunnen alle formatie terugvn en vragen stellen via een webpaga en een mailadres. Daarnaast zal Ons Huis samenwerkg met bewonerscommissie een nieuwsbrief uitbrengen en bewonersbijeenkomsten organiseren Ons Huis zal er voor zorgen dat gehandicapten- en ourenvoorziengen die te verlaten eengezswong aanwezig zijn en waar Ons Huis eigenaar is voor zover noodzakelijk, worn overgebracht naar nieuwe wong. Hieraan zijn voor huurr geen kosten verbonn. Aldus tweevoud opgemaakt en onrtekend te Ensche, d.d. 15 cember 2014 Ons Huis Bewonerscommissie Oost-Boswkel.. INLEIDING Een Sociaal Plan geeft rechten en plichten wongcorporatie en huurrs weer tijns een herstructurerg een wijk of buurt. Dit plan geeft huurrs meer zekerheid als het gaat om bijvoorbeeld herhuisvestg, onkostenvergoedg en sociale begeleidg. Zo is iereen verzekerd een gelijke behanlg en bestaat er zekerheid en duilijkheid over het te volgen traject. REALISATIE SOCIAAL PLAN: DEELPLAN 1 Vanaf 1 januari 2018 zal Ons Huis het sloopproces eengezswongen voorbere en uitvoeren. Het verzoek bewonerscommissie Oost-Boswkel om het Sociaal Plan af 1 januari 2015 te laten gaan is gewilligd. In nauwe samenwerkg met bewonerscommissie Oost-Boswkel is het eerste elplan het Sociaal Plan gerealiseerd. Ons Huis heeft het voornemen om na sloop eengezswongen het gebied te vernieuwen, er ligt echter nog geen stenbouwkundig plan. Er is nog veel onduilijkheid over mogelijkhen nieuw te bouwen wongen, het aantal wongen en over het type wongen dat mogelijk gerealiseerd kan worn. Dit betekent voor huurrs die aanmerkg komen voor terugkeerregelg, zoals beschreven artikel 2.5, dat er komen jaren gewerkt aan elplan 2 het Sociaal Plan. ONTWIKKELEN SOCIAAL PLAN: DEELPLAN 2 Ons Huis blijft komen perio nauw samenwerken met bewonerscommissie Oost- Boswkel. We willen met name terugkeerrs meer zekerheid bien als het gaat om bijvoorbeeld tijlijke woonruimte/wisselwongen en om terugkeerrs te betrekken bij het nieuwbouwproces. Het streven is om het 2 e elplan voor 1 januari 2017 gerealiseerd te hebben. Dit Sociaal Plan geldt voor huurrs wongcorporatie Ons Huis wijk Oost-Boswkel gemeente Ensche. Het gaat hierbij om volgen adressen (eengezswongen): Gelrlandstraat 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, en 120; Grongenstraat 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 52, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 en 88; Utrechtlaan 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 en 88; Wethour Beversstraat 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 en 100. Daar waar dit Sociaal Plan gesproken over sloopgarage of garagebox bedoeld garages op volgen percelen gemeente Ensche: Burgemeester Veenlaan 221, 223, 225, 227 en 229; Gelrlandstraat 3, 5, 7, 9 en 11; Grongenstraat 3, 5, 7, 9 en 11. versienr versienr

3 1. DEFINITIES 1.1. DEFINITIES Huurr 1.1. Huurr Diegene die een rechtsgeldige huurovereenkomst heeft met Ons Huis met als huurobject een aan Ons Huis eigendom toebehoren eengezswong wijk Oost-Boswkel Diegene te Ensche die een en tevens rechtsgeldige geschreven huurovereenkomst staat bij burgerlijke heeft met Ons stand Huis met gemeente als huurobject een Ensche aan Ons op Huis het adres eigendom het toebehoren gehuur object. eengezswong wijk Oost-Boswkel te Ensche en tevens geschreven staat bij burgerlijke stand gemeente Ensche Tene op ier het misverstand adres het uit gehuur te sluiten: object. tot ze fitie behoren niet onrhuurr, kamerhuurr, wonen (meerrjarige) kren en genen die een leegstandscontract Tene of een tijlijke ier misverstand huurovereenkomst uit te sluiten: met Ons tot Huis ze hebben fitie afgesloten. behoren niet Ook onrhuurr, zorgpartijen kamerhuurr, vallen hier buiten. wonen (meerrjarige) kren en genen die een leegstandscontract of een tijlijke huurovereenkomst met Ons Huis hebben afgesloten. Ook zorgpartijen 1.2. vallen Betaalbare hier buiten. huurprijs 1.2. Betaalbare Wong met huurprijs een huurprijs onr maximale huurgrens zoals opgenomen bij huurtoeslag. Wong met een huurprijs onr maximale huurgrens zoals opgenomen bij 1.3. huurtoeslag. Peildatum 1.3. Peildatum De peildatum voor dit Sociaal Plan is 1 januari De Sloopwong peildatum voor dit Sociaal Plan is 1 januari Sloopwong Een huurwong Ons Huis gemeente Ensche en wijk Oost-Boswkel, zoals vermeld leidg, waar Ons Huis heeft besloten dat ze gesloopt. Een huurwong Ons Huis gemeente Ensche en wijk Oost-Boswkel, zoals 1.5. vermeld Wisselwong leidg, waar Ons Huis heeft besloten dat ze gesloopt Wisselwong Een door Ons Huis beschikbaar gestel wong voor tijlijke bewong Een Sloopgarage door Ons Huis beschikbaar gestel wong voor tijlijke bewong Sloopgarage Een garage, zoals vermeld leidg, Ons Huis Gemeente Ensche en wijk Oost-Boswkel, waar Ons Huis heeft besloten, dat ze gesloopt. Een garage, zoals vermeld leidg, Ons Huis Gemeente Ensche en wijk 1.7. Oost-Boswkel, Woonduur waar Ons Huis heeft besloten, dat ze gesloopt Woonduur Het aantal jaren dat een huurr woonachtig is geweest op het laatstgenoem adres te slopen eengezswong. Bij toewijzg passen woonruimte is woonduur Het bepalend. aantal jaren dat een huurr woonachtig is geweest op het laatstgenoem adres te slopen eengezswong. Bij toewijzg passen woonruimte is woonduur 1.8. bepalend. Woonhistorie 1.8. Woonhistorie De wijze waarop een huurr Ons Huis zich als een goed huurr heeft gedragen het aantal jaren dat hij/zij wijk Oost-Boswkel heeft gewoond. De wijze waarop een huurr Ons Huis zich als een goed huurr heeft gedragen het aantal jaren dat hij/zij wijk Oost-Boswkel heeft gewoond. 7. LEEFBAARHEID IN DE WIJK 7.1. LEEFBAARHEID De leefbaarheid IN complexen DE WIJK en buurten waar gesloopt komt onr druk te staan. De wongcorporatie levert overleg met betrokken bewoners noodzakelijke 7.1. De spanngen leefbaarheid om bij complexen te dragen en aan buurten het waarborgen gesloopt leefbaarheid komt onr druk wijk te staan. Oost- De Boswkel. wongcorporatie levert overleg met betrokken bewoners noodzakelijke spanngen om bij te dragen aan het waarborgen leefbaarheid wijk Oost Boswkel. Leegkomen eengezswongen kunnen door wongcorporatie tijlijk verhuurd of gebruik worn gegeven Leegkomen eengezswongen kunnen door wongcorporatie tijlijk verhuurd of 7.3. Met gebruik politie worn worn gegeven. afspraken gemaakt op welke wijze oneigenlijk gebruik voorkomen kan worn (kraken etc.) Bij eengezswongen die niet meer verhuurd worn zal gas, 7.3. Met water en politie elektra worn worn afspraken afgesloten. gemaakt Om brandstichtg op welke wijze te oneigenlijk voorkomen gebruik worn voorkomen brievenbussen kan verzegeld. worn (kraken etc.) Bij eengezswongen die niet meer verhuurd worn zal gas, water en elektra worn afgesloten. Om brandstichtg te voorkomen worn brievenbussen 7.4. verzegeld. Ons Huis beoogt leegstaan eengezswongen een bewoon uitstralg te laten behoun. Zo worn tuen leegstaan eengezswongen bijgehoun en 7.4. Ons krijgen Huis beoogt leegstaan leegstaan eengezswongen een bewoon een bewoon uitstralg. uitstralg te laten behoun. Zo worn tuen leegstaan eengezswongen bijgehoun en krijgen leegstaan eengezswongen een bewoon uitstralg. 8. DIENSTVERLENING EN EXTRA VOORZIENINGEN 8.1. DIENSTVERLENING Huurr moet zelf EN meterstann EXTRA VOORZIENINGEN doorgeven aan energieleveranciers Huurr Er zal regelmatig moet zelf een meterstann nieuwsbrief uitkomen, doorgeven waar aan formatie energieleveranciers. gegeven over herstructurerg Er zal regelmatig een nieuwsbrief uitkomen, waar formatie gegeven over 8.3. Een herstructurerg. huurr kan bij Ons Huis voor het verhuizen kosteloos gebruik maken een aanhangwagen. De voorwaarn voor gebruik aanhangwagen met 8.3. Een huurr huurr doorgesproken. kan bij Ons Huis voor het verhuizen kosteloos gebruik maken een aanhangwagen. De voorwaarn voor gebruik aanhangwagen met 8.4. huurr Bij het verlaten doorgesproken. wong na e huurcontract dient huurr er zelf voor zorg te dragen dat huisvuil en/of overtollige huisraad is verwijrd. Indien vaststaat dat huurr 8.4. Bij ten het gevolge verlaten leeftijd wong en/of gezondheid na e huurcontract hiertoe niet dient staat huurr is kan Ons er zelf Huis voor ( overleg zorg te dragen met sbetreffen dat huisvuil en/of huurr) overtollige onrsteunen huisraad bij is of verwijrd. het schakelen Indien vaststaat hulp. dat huurr ten gevolge leeftijd en/of gezondheid hiertoe niet staat is kan Ons Huis ( overleg met sbetreffen huurr) onrsteunen bij of het schakelen hulp. 9. GESCHILLENREGELING 9.1. GESCHILLENREGELING Geschillen die voortvloeien uit toepassg, uitvoerg en/of terpretatie dit Sociaal Plan kunnen schriftelijk en gemotiveerd worn voorgelegd aan Klachtencommissie 9.1. Geschillen Wongcorporaties die voortvloeien Twente, uit antwoordnummer toepassg, uitvoerg 106, 7550 en/of WB terpretatie Hengelo. dit Sociaal Plan kunnen schriftelijk en gemotiveerd worn voorgelegd aan Klachtencommissie Wongcorporaties Twente, antwoordnummer 106, 7550 WB Hengelo. 10. HARDHEIDSCLAUSULE HARDHEIDSCLAUSULE Indien een huurr als gevolg herstructurerg geconfronteerd met bijzonre omstandighen waar het Sociaal Plan niet voorziet, dan wel dien toepassg dit Indien Sociaal een Plan huurr gevolgen als gevolg heeft die voor herstructurerg een huurr aanzienlijk geconfronteerd ongunstiger met zijn bijzonre dan voor omstandighen anre huurrs, waar kan het huurr Sociaal Ons Plan Huis niet schriftelijk voorziet, verzoeken dan wel dien zijn toepassg of haar geval dit Sociaal het Plan Sociaal gevolgen Plan af heeft te wijken die voor of aanvullen een huurr maatregelen aanzienlijk ongunstiger te treffen. zijn dan voor anre huurrs, kan huurr Ons Huis schriftelijk verzoeken zijn of haar geval Ons het Huis Sociaal zal een Plan verzoek, af te wijken zoals of bedoeld aanvullen artikel maatregelen 10.1 behanlg te treffen. nemen en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bnen zes weken nadat het verzoek is ontgen, Ons huurr Huis schriftelijk zal een verzoek, en met zoals renen bedoeld omkleed artikel beslissg 10.1 behanlg melen. nemen en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bnen zes weken nadat het verzoek is ontgen, huurr schriftelijk en met renen omkleed beslissg melen. versienr versienr versienr versienr

4 2. ALGEMEEN c. Huurrs met budgetbeheer Mensen die geen schuln hebben maar hun lopen verplichtgen via Stadsbank betalen hebben een budgetbeheerrekeng. In prcipe werkt het zo dat, wanneer het komen op tijd bnen is, alle lopen lasten het komen worn betaald. Mocht vergoedg echter eerr bnenkomen op budgetbeheerrekeng dan het komen, dan kan het voorkomen dat lopen lasten automatisch vergoedg worn voldaan. Dit na bnenkomst het komen dan weer rechtgetrokken. De vergoedg blijft vrij opneembaar voor klant. Komt er echter helemaal geen of mr komen bnen dan normaal (bijvoorbeeld door een sanctie op uitkerg) dan kan het voorkomen dat vergoedg automatisch aangewend voor lopen lasten Het recht op tegemoetkomg verhuis- en richtgskosten vervalt dien te slopen wong en/of wisselwong niet op geplan eddatum door huurr is verlaten, tenzij er sprake is een niet verwijtbare schuld huurr Ons Huis behoudt prcipe zich het recht voor om eventuele openstaan schuln of tegoen bij Ons Huis te verrekenen met tegemoetkomg verhuis- en richtgskosten De tegemoetkomg verhuis- en richtgskosten jaarlijks geïnxeerd op basis het door Rijksoverheid vast te stellen percentage Er zal geen vergoedg worn verstrekt bij huuropzeggg een garagebox. 6. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN EN VERPLICHTINGEN 6.1. Huurrs sloopwongen die zelf voorziengen en/of verbetergen sloopwong hebben aangebracht mogen ze meenemen na toestemmg Ons Huis. De verwijrg ze voorziengen mogen geen gevaar opleveren voor bouwkundige staat wong Huurr heeft jegens Ons Huis recht op een tegemoetkomg voor door huurr zelf aangebrachte voorziengen dien huurr ze voorziengen relijkerwijs niet mee kan nemen en ze voorziengen zijn aangebracht na toestemmg Ons Huis voor peildatum en niet vallen sfeer vergg of afwerkg. De voorziengen moeten tevens een duilijke verbeterg of toevoegg wong houn. Tijns dividuele huisbezoeken worn zelf aangebrachte voorziengen geïnventariseerd. Bij beoorlg uitgegaan : - schriftelijk toestemmg verkregen Ons Huis voor het aanbrengen ZAV; - het geïnvesteer bedrag (op basis nota s); - veranrg moet goed onrhoun zijn; - afschrijvgstermijn veranrg die Ons Huis bepaalt De hoogte tegemoetkomg door Ons Huis, conform het ZAV-beleid Ons Huis, naar relijkheid en billijkheid vastgesteld, waarbij rekeng gehoun het duur dat huurr het genot voorzieng en verbeterg heeft gehad Het Sociaal Plan geldt af peildatum voor alle huurrs als gefieerd onr art Het Sociaal Plan geldt voor alle huurrs als gefieerd onr art Daar waar hieronr sprake is een fanciële tegemoetkomg voor huurr of huurrs bedoeld één tegemoetkomg per eengezswong. Indien er per eengezswong meer dan één huurr is, komt tegemoetkomg toe aan huurrs gezamenlijk. De tegemoetkomg op één rekeng uitgekeerd en dient door huurrs zelf verrekend te worn Daar waar aan huurr of huurrs voorwaarn met betrekkg tot woonhistorie gesteld en betreffen eengezswong heeft meer dan één huurr, dan geln voorwaarn voor alle huurrs. Indien er een verplichtg opgelegd aan huurr of huurrs, dan het niet nakomen een verplichtg door één huurrs toegerekend aan alle huurrs De volgen huurrs een te slopen eengezswong hebben recht op terugkeer naar een wong Ons Huis wijk Oost-Boswkel: - u heeft op 1 januari 2010 mimaal vijf jaar een huurcontract voor onbepaal tijd bij Ons Huis voor uw huidige eengezswong Oost-Boswkel. Voor alleenstaan jongeren 25 jaar of jonger op 1 januari 2010, geldt ze terugkeerregelg niet De terugkeerregelg geldt voor door Ons Huis nieuw te bouwen wongen Oost- Boswkel. De terugkeerregelg geeft geen recht op een nieuwe wong op huidige plek of nabijheid er. Het type wong voor terugkeerrs het stenbouwkundig plan vastgelegd De huur nieuw te bouwen wongen bestemd voor terugkeerrs zal liggen onr aftoppgsgrenzen respectievelijk 556,82 of 596,75 om voor huurtoeslag aanmerkg te komen (prijspeil 1 januari 2014). Deze aftoppgsgrenzen worn jaarlijks aangepast door Rijksoverheid Indien een huurr, die recht op terugkeer heeft onr werkg dit Sociaal Plan, permanent verhuisd is uit Oost-Boswkel kan huurr geen beroep meer doen op terugkeerregelg voor een wong Oost-Boswkel onr huurtoeslaggrens. Dit is ongeacht ren zoals o.a. het niet kunnen aarn zijn nieuwe woonomgevg. 3. PROCEDURE BIJ SLOOP 3.1. Onrstaan procedure geldt voor huurwongen die gesloopt worn Tenmste één jaar voor het beg sloopwerkzaamhen eengezswongen huur door Ons Huis aan huurr per aangeteken brief opgezegd wegens drgend eigen gebruik Tenmste één jaar voor het beg sloopwerkzaamhen huur garage door Ons Huis aan huurr per aangeteken brief opgezegd In perio af 2015 tot 2018 worn alle huurrs geduren het traject door mewerkers Ons Huis bezocht. Doel bezoeken: a. huurr formeren over zijn rechten en plichten, waaronr begrepen het Sociaal Plan; b. ventariseren woonwensen huurr en haalbaarheid ze wensen te bespreken; versienr versienr

5 c. c. uitleg uitleg over over het het woonruimteverelsysteem Ons Ons Huis; Huis; d. d. ventariseren Zelf Zelf Aangebrachte Voorziengen (ZAV) en en aanpassgen wong De De huurprijs sloopwongen worn niet niet verhoogd af af peildatum 1 januari De De huurprijs sloopgarage niet niet verhoogd af af peildatum 1 januari Vanaf peildatum, te weten 1 januari zullen eengezswong door door Ons Ons Huis Huis geen geen grepen meer meer worn uitgevoerd die die naar naar aard aard en en omg als als grijpend kunnen worn beschouwd of of die die beschouwd kunnen worn als als wongverbeterg Ons Ons Huis Huis zal zal perio af af peildatum alle alle noodzakelijke reparaties uitvoeren aan aan het het gehuur. De De huurrs hebben recht recht op op reguliere service bij bij onrhoud en en reparatie Huurrs die die overeenkomst beëdigen of of waar huurovereenkomst opgezegd, dienen eengezswong leeg, leeg, veilig, veilig, wd wd en en waterdicht achter te laten. laten. Huurrs zorgen voor voor afvoer alle alle roeren zaken, zoals zoals vloerbekkg, echter overleg met met opzichter kan kan overeen gekomen worn vitrage en/of en/of gordijnen te laten laten hangen. Waterpunten en en gaskranen dienen te te blijven zitten zitten en stallaties dienen tact tact te te zijn. zijn. Ook Ook wanneer duilijk is is dat dat Ons Ons Huis Huis eengezswong niet niet meer meer zal zal verhuren dient dient vertrekken huurr eengezswong op op ze ze wijze wijze achter te laten. laten Onroeren zaken zaken zoals zoals schuurtjes, aanbouwsels, tegelwerk keuken en en douche, plavuizen hoeven door door huurr niet niet te te worn verwijrd, maar maar zullen zullen bij bij sloop sloop door door het het sloopbedrijf worn afgevoerd Bij Bij het het verlaten eengezswong na na e e huurcontract dient dient huurr er er zelf zelf voor voor zorg zorg te te dragen dat dat huisvuil en/of en/of overtollige huisraad is is verwijrd. Indien een een vertrekken huurr verhuist met met achterlatg huisvuil en en of of boel zullen zullen kosten verwijrg rekeng worn gebracht bij bij huurr of of op op verhuiskostenvergoedg mrg worn gebracht VERVANGENDE WOONRUIMTE VOOR NIET NIET TERUGKEERDERS De De huurr een een sloopwong heeft heeft recht recht op op vergen woonruimte Ons Ons Huis. Huis De De huurr een een garagebox heeft heeft geen geen recht recht op op een een vergen garagebox Huurrs sloopwongen krijgen voorrang bij bij het het aanbien een een huurwong Ons Ons Huis. Huis Indien er er meerre voorrangsgerechtign belangstellg hebben voor voor een een vrijkomen wong zal zal toewijzg plaatsvn op op basis basis langste woonduur Een Een huurr die die er er niet niet slaagt zelf zelf tijdig tijdig vergen woonruimte te te vn, krijgt krijgt via via Ons Ons Huis Huis een een wong aangebon. Na Na twee twee keer keer een een relijk aanbod voor voor vergen woonruimte geweigerd te te hebben zal zal Ons Ons Huis Huis een een ontruimgsprocedure starten Indien huurr er er niet niet slaagt tijdig tijdig vergen woonruimte te te vn, zal zal dit dit niet niet tot tot gevolg hebben dat dat Ons Ons Huis Huis aansprakelijk zal zal zijn zijn voor voor scha (kosten) die die huurr mogelijk moet moet maken om om wong op op korte korte termijn alsnog te verlaten, bijvoorbeeld eventuele juridische kosten en en vertragg het het sloopproces Huurr die die opnieuw een een wong Ons Ons Huis Huis huurt, huurt, betaalt bij bij het het afsluiten nieuwe huurovereenkomst geen geen admistratiekosten. De De huidige waarborgsom begnota met met het het nieuwe huurcontract verrekend De De huurovereenkomst en en daaruit voortvloeien verplichtg tot tot betalg huurprijs te te slopen eengezswong edigt op op het het moment dat dat huur huur vergen wong gaat. Dit Dit betekent: geen geen dubbele huurlasten. Huurr heeft heeft na na dat dat moment nog nog een een maand beschikkg over over te te slopen eengezswong, o.a. o.a. voor voor verhuizg. Indien een een maand na na aang huurovereenkomst vergen woonruimte te te slopen eengezswong nog nog niet niet leeg leeg aan aan Ons Ons Huis Huis is opgeleverd, is is huurr huur huur verschuldigd over over te te slopen eengezswong, tot tot één één maand voor voor het het moment dat dat ze ze eengezswong alsnog leeg leeg aan aan Ons Ons Huis Huis is opgeleverd TEGEMOETKOMING VERHUIS- EN EN INRICHTINGSKOSTEN Met Met achtnemg het het bepaal artikelen en en komt komt recht recht op op een een tegemoetkomg voor voor verhuis- en en richtgskosten ten ten bedrage 5.799,00 prijspeil 1 maart 1 maart 2014, 2014, toe toe aan: aan: a. a. huurr een een sloopwong die die schriftelijk heeft heeft gestemd met met door door Ons Ons Huis Huis gedane huuropzeggg voordat Ons Ons Huis Huis een een procedure ex ex artikel 7a, 7a, 1623c lid lid 2BW 2BW (vorrg dat dat rechter het het tijdstip zal zal vaststellen waarop huurovereenkomst zal zal edigen) aanhangig heeft heeft gemaakt. b. b. huurr een een sloopwong die die tussen 1 januari en en datum waarop Ons Ons Huis Huis procedure ex ex artikel 7a, 7a, lid lid 2BW 2BW aanhangig heeft heeft gemaakt zelf zelf huurovereenkomst opzegt De De huurr als als vermeld art. art onr onr a. a. en en b. b. ontgt tegemoetkomg Ons Ons Huis Huis twee twee termijnen: bij bij vergen woonruimte verband met met vertrek uit uit wijk wijk - - eerste termijn bedraagt 70% 70% en en door door Ons Ons Huis Huis bnen 1 week 1 week verschuldigd bij bij opzeggg huur huur door door huurr, bij bij welke welke gelegenheid huurr dient dient aan aan te te tonen tonen dat dat hij hij op op datum waartegen hij hij huurovereenkomst sloopwong opzegt beschikt over over een een anre wong. - - twee termijn bedraagt 30% 30% en en is is door door Ons Ons Huis Huis bnen 1 week 1 week verschuldigd na na het het verlaten sloopwong en en leverg sleutels daar bij bij Ons Ons Huis, Huis, tenzij tenzij huurr kosten ter ter zake zake opleverg verschuldigd is is waar hoogte nog nog niet niet bekend is. is Betalg tegemoetkomg verhuis- en en richtgskosten vdt vdt uitsluitend plaats per per bank bank op op één één door door huurr aan aan te te geven betaalrekeng Ons Ons Huis Huis spreekt met met uitkergsstanties dien mogelijk af af dat dat vergoedgen niet niet mrg worn gebracht op op sociale uitkergen uitkergsgerechtign Afspraken met met Stadsbank over over bestedg verhuiskostenvergoedg; a. a. Huurrs met met mnelijke schuldregelg (buitengerechtelijk voortraject WSNP De De verhuiskostenvergoedg niet niet aangewend voor voor anre schuln en en dus dus niet niet meegerekend bij bij het het vaststellen afloscapaciteit. De De vergoedg is is vrij vrij besteedbaar, er er is is geen geen toezicht op op hoe hoe klanten vergoedg besten. Ze Ze kunnen het het bedrag gewoon opnemen. b. b. Huurrs met met wettelijke schuldregelg (WSNP en en faillissementen) De De vergoedg prcipe niet niet aangewend voor voor schuln. Echter, er er zijn zijn rechtbanken die die eisen eisen dat dat bewdvoerr bij bij bestedg vergoedg bonnetjes overhandigt alle alle uitgaven huurr. De De klant klant moet moet dus dus wel wel aantonen dat dat het het bij bij alle alle bestedgen verhuiskostenvergoedg om om verhuiskosten gaat. gaat. versienr versienr

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = = pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING...3 2. KADER...4 3. ALGEMEEN...5

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Voorwoord: Woningcorporaties streven naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions Medisch behanld worn EU Waar moet je op letten? epecs European Patients Empowerment for Customised Solutions EPECS e EPECS Algemeen Onze buurnn zijn veel dichterbij gekomen sds er geen merkbare grenzen

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per Hieronr vindt u algemene voorwaarn van Netuitgelaten honnuitlaatservice en dierenverzorging. U kunt ze algemene voorwaarn ook in PDF formaat hier downloan (49,4 kb). Algemene Voorwaarn Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen.

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Hoe zeg ik de huur op? 3 De opzegtermijn 3 De voorinspectie 4 De nieuwe huurder 5 Overname 6 De tusseninspectie

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv Huurovereenkomst Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli 2015 RescueMate Op al Bv onze / Opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing. AED Solutions Deze

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN (ZELFSTANDIGE EN ONZELFSTANDIGE WONINGEN) De ondergetekenden; 1. ZOwonen, gevestigd te Sittard, hierna te noemen ZOwonen 2. Huurdersvereniging Geleen gevestigd te

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, hoe beter. Zo

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes II. Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82

Sociaal Plan Binnenhofjes II. Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82 Sociaal Plan Binnenhofjes II Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82 1 2 sociaal plan Binnenhofjes II, september 2014 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Overleg en informatie 1.1 overleg met Huurdersraad en/of bewonerscommissies 1.2 informatie aan huurders 2. Voorrangsverklaring en passende woning

Nadere informatie

SOCIAAL PROJECTPLAN. 302 portieketagewoningen, 42 benedenbovenwoningen en 37 garages

SOCIAAL PROJECTPLAN. 302 portieketagewoningen, 42 benedenbovenwoningen en 37 garages SOCIAAL PROJECTPLAN > Platanenlaan 1-47, Florastraat 55-79 en 7-53, Pieterverhagenlaan 17-95, 62-108 en 2-60, Esdoornstraat 6-36 en 1-47, Plantage 154-160, Olmenstraat 2-48, Eikenstraat

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS Sociaal Statuut Inleiding Het Sociaal Statuut is een raamovereenkomst tussen Woonkracht10 en de huurders van Woonkracht10. Deze raamovereenkomst bevat

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd:

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd: ONDERHUURCONTRACT 1. Ondergetekenden: Hoofdhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats Onderhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats komen het volgende overeen: 2. BEPALING 2.1 In dit huurcontract moeten

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Sociaal Statuut Woongroep Marenland

Sociaal Statuut Woongroep Marenland Sociaal Statuut Woongroep Marenland Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Algemeen... 5 4. Procedure bij sloop... 5 5. Herhuisvesting... 6 6.

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Algemene Voorwaarn Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarn zullen worn gebruikt door alle len van Stichting Webshop Keurmerk (verr genoemd Webshop Keurmerk) met uitzonring van financiële diensten

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Verhuisplan Hart voor Tilburg

Verhuisplan Hart voor Tilburg Vogeltjesbuurt Verhuisplan Hart voor Tilburg Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Sloopbesluit 3 Inleiding 2. Van huisbezoek tot vervangende huisvesting 4 2.1 Het huisbezoek 4 2.2 Hoe verder na het huisbezoek?

Nadere informatie