Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel"

Transcriptie

1 Sociaal plan eengezswongen Oost-Boswkel Deelplan 1 Per 1 januari 2015 wonen doen we samen

2 11. ONDERSTEUNING EN SOCIALE BEGELEIDING Ter verstrekkg benodig formatie voor (sociale) begeleidg betrokken huurrs stelt Ons Huis vaste contactpersonen aan De wijkbeheerr Ons Huis is het eerste aanspreekpunt en heeft een wijkkantoor aan Gelrlandstraat 122. De woonconsulenten zijn bereikbaar via telefoonnummer Met hen kan altijd een afspraak worn gemaakt Ons Huis zorgt voor eenduidige en duilijke communicatie, zodat huurrs goed op hoogte blijven geduren het hele traject. Huurrs te slopen eengezswongen kunnen alle formatie terugvn en vragen stellen via een webpaga en een mailadres. Daarnaast zal Ons Huis samenwerkg met bewonerscommissie een nieuwsbrief uitbrengen en bewonersbijeenkomsten organiseren Ons Huis zal er voor zorgen dat gehandicapten- en ourenvoorziengen die te verlaten eengezswong aanwezig zijn en waar Ons Huis eigenaar is voor zover noodzakelijk, worn overgebracht naar nieuwe wong. Hieraan zijn voor huurr geen kosten verbonn. Aldus tweevoud opgemaakt en onrtekend te Ensche, d.d. 15 cember 2014 Ons Huis Bewonerscommissie Oost-Boswkel.. INLEIDING Een Sociaal Plan geeft rechten en plichten wongcorporatie en huurrs weer tijns een herstructurerg een wijk of buurt. Dit plan geeft huurrs meer zekerheid als het gaat om bijvoorbeeld herhuisvestg, onkostenvergoedg en sociale begeleidg. Zo is iereen verzekerd een gelijke behanlg en bestaat er zekerheid en duilijkheid over het te volgen traject. REALISATIE SOCIAAL PLAN: DEELPLAN 1 Vanaf 1 januari 2018 zal Ons Huis het sloopproces eengezswongen voorbere en uitvoeren. Het verzoek bewonerscommissie Oost-Boswkel om het Sociaal Plan af 1 januari 2015 te laten gaan is gewilligd. In nauwe samenwerkg met bewonerscommissie Oost-Boswkel is het eerste elplan het Sociaal Plan gerealiseerd. Ons Huis heeft het voornemen om na sloop eengezswongen het gebied te vernieuwen, er ligt echter nog geen stenbouwkundig plan. Er is nog veel onduilijkheid over mogelijkhen nieuw te bouwen wongen, het aantal wongen en over het type wongen dat mogelijk gerealiseerd kan worn. Dit betekent voor huurrs die aanmerkg komen voor terugkeerregelg, zoals beschreven artikel 2.5, dat er komen jaren gewerkt aan elplan 2 het Sociaal Plan. ONTWIKKELEN SOCIAAL PLAN: DEELPLAN 2 Ons Huis blijft komen perio nauw samenwerken met bewonerscommissie Oost- Boswkel. We willen met name terugkeerrs meer zekerheid bien als het gaat om bijvoorbeeld tijlijke woonruimte/wisselwongen en om terugkeerrs te betrekken bij het nieuwbouwproces. Het streven is om het 2 e elplan voor 1 januari 2017 gerealiseerd te hebben. Dit Sociaal Plan geldt voor huurrs wongcorporatie Ons Huis wijk Oost-Boswkel gemeente Ensche. Het gaat hierbij om volgen adressen (eengezswongen): Gelrlandstraat 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, en 120; Grongenstraat 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 52, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 en 88; Utrechtlaan 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 en 88; Wethour Beversstraat 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 en 100. Daar waar dit Sociaal Plan gesproken over sloopgarage of garagebox bedoeld garages op volgen percelen gemeente Ensche: Burgemeester Veenlaan 221, 223, 225, 227 en 229; Gelrlandstraat 3, 5, 7, 9 en 11; Grongenstraat 3, 5, 7, 9 en 11. versienr versienr

3 1. DEFINITIES 1.1. DEFINITIES Huurr 1.1. Huurr Diegene die een rechtsgeldige huurovereenkomst heeft met Ons Huis met als huurobject een aan Ons Huis eigendom toebehoren eengezswong wijk Oost-Boswkel Diegene te Ensche die een en tevens rechtsgeldige geschreven huurovereenkomst staat bij burgerlijke heeft met Ons stand Huis met gemeente als huurobject een Ensche aan Ons op Huis het adres eigendom het toebehoren gehuur object. eengezswong wijk Oost-Boswkel te Ensche en tevens geschreven staat bij burgerlijke stand gemeente Ensche Tene op ier het misverstand adres het uit gehuur te sluiten: object. tot ze fitie behoren niet onrhuurr, kamerhuurr, wonen (meerrjarige) kren en genen die een leegstandscontract Tene of een tijlijke ier misverstand huurovereenkomst uit te sluiten: met Ons tot Huis ze hebben fitie afgesloten. behoren niet Ook onrhuurr, zorgpartijen kamerhuurr, vallen hier buiten. wonen (meerrjarige) kren en genen die een leegstandscontract of een tijlijke huurovereenkomst met Ons Huis hebben afgesloten. Ook zorgpartijen 1.2. vallen Betaalbare hier buiten. huurprijs 1.2. Betaalbare Wong met huurprijs een huurprijs onr maximale huurgrens zoals opgenomen bij huurtoeslag. Wong met een huurprijs onr maximale huurgrens zoals opgenomen bij 1.3. huurtoeslag. Peildatum 1.3. Peildatum De peildatum voor dit Sociaal Plan is 1 januari De Sloopwong peildatum voor dit Sociaal Plan is 1 januari Sloopwong Een huurwong Ons Huis gemeente Ensche en wijk Oost-Boswkel, zoals vermeld leidg, waar Ons Huis heeft besloten dat ze gesloopt. Een huurwong Ons Huis gemeente Ensche en wijk Oost-Boswkel, zoals 1.5. vermeld Wisselwong leidg, waar Ons Huis heeft besloten dat ze gesloopt Wisselwong Een door Ons Huis beschikbaar gestel wong voor tijlijke bewong Een Sloopgarage door Ons Huis beschikbaar gestel wong voor tijlijke bewong Sloopgarage Een garage, zoals vermeld leidg, Ons Huis Gemeente Ensche en wijk Oost-Boswkel, waar Ons Huis heeft besloten, dat ze gesloopt. Een garage, zoals vermeld leidg, Ons Huis Gemeente Ensche en wijk 1.7. Oost-Boswkel, Woonduur waar Ons Huis heeft besloten, dat ze gesloopt Woonduur Het aantal jaren dat een huurr woonachtig is geweest op het laatstgenoem adres te slopen eengezswong. Bij toewijzg passen woonruimte is woonduur Het bepalend. aantal jaren dat een huurr woonachtig is geweest op het laatstgenoem adres te slopen eengezswong. Bij toewijzg passen woonruimte is woonduur 1.8. bepalend. Woonhistorie 1.8. Woonhistorie De wijze waarop een huurr Ons Huis zich als een goed huurr heeft gedragen het aantal jaren dat hij/zij wijk Oost-Boswkel heeft gewoond. De wijze waarop een huurr Ons Huis zich als een goed huurr heeft gedragen het aantal jaren dat hij/zij wijk Oost-Boswkel heeft gewoond. 7. LEEFBAARHEID IN DE WIJK 7.1. LEEFBAARHEID De leefbaarheid IN complexen DE WIJK en buurten waar gesloopt komt onr druk te staan. De wongcorporatie levert overleg met betrokken bewoners noodzakelijke 7.1. De spanngen leefbaarheid om bij complexen te dragen en aan buurten het waarborgen gesloopt leefbaarheid komt onr druk wijk te staan. Oost- De Boswkel. wongcorporatie levert overleg met betrokken bewoners noodzakelijke spanngen om bij te dragen aan het waarborgen leefbaarheid wijk Oost Boswkel. Leegkomen eengezswongen kunnen door wongcorporatie tijlijk verhuurd of gebruik worn gegeven Leegkomen eengezswongen kunnen door wongcorporatie tijlijk verhuurd of 7.3. Met gebruik politie worn worn gegeven. afspraken gemaakt op welke wijze oneigenlijk gebruik voorkomen kan worn (kraken etc.) Bij eengezswongen die niet meer verhuurd worn zal gas, 7.3. Met water en politie elektra worn worn afspraken afgesloten. gemaakt Om brandstichtg op welke wijze te oneigenlijk voorkomen gebruik worn voorkomen brievenbussen kan verzegeld. worn (kraken etc.) Bij eengezswongen die niet meer verhuurd worn zal gas, water en elektra worn afgesloten. Om brandstichtg te voorkomen worn brievenbussen 7.4. verzegeld. Ons Huis beoogt leegstaan eengezswongen een bewoon uitstralg te laten behoun. Zo worn tuen leegstaan eengezswongen bijgehoun en 7.4. Ons krijgen Huis beoogt leegstaan leegstaan eengezswongen een bewoon een bewoon uitstralg. uitstralg te laten behoun. Zo worn tuen leegstaan eengezswongen bijgehoun en krijgen leegstaan eengezswongen een bewoon uitstralg. 8. DIENSTVERLENING EN EXTRA VOORZIENINGEN 8.1. DIENSTVERLENING Huurr moet zelf EN meterstann EXTRA VOORZIENINGEN doorgeven aan energieleveranciers Huurr Er zal regelmatig moet zelf een meterstann nieuwsbrief uitkomen, doorgeven waar aan formatie energieleveranciers. gegeven over herstructurerg Er zal regelmatig een nieuwsbrief uitkomen, waar formatie gegeven over 8.3. Een herstructurerg. huurr kan bij Ons Huis voor het verhuizen kosteloos gebruik maken een aanhangwagen. De voorwaarn voor gebruik aanhangwagen met 8.3. Een huurr huurr doorgesproken. kan bij Ons Huis voor het verhuizen kosteloos gebruik maken een aanhangwagen. De voorwaarn voor gebruik aanhangwagen met 8.4. huurr Bij het verlaten doorgesproken. wong na e huurcontract dient huurr er zelf voor zorg te dragen dat huisvuil en/of overtollige huisraad is verwijrd. Indien vaststaat dat huurr 8.4. Bij ten het gevolge verlaten leeftijd wong en/of gezondheid na e huurcontract hiertoe niet dient staat huurr is kan Ons er zelf Huis voor ( overleg zorg te dragen met sbetreffen dat huisvuil en/of huurr) overtollige onrsteunen huisraad bij is of verwijrd. het schakelen Indien vaststaat hulp. dat huurr ten gevolge leeftijd en/of gezondheid hiertoe niet staat is kan Ons Huis ( overleg met sbetreffen huurr) onrsteunen bij of het schakelen hulp. 9. GESCHILLENREGELING 9.1. GESCHILLENREGELING Geschillen die voortvloeien uit toepassg, uitvoerg en/of terpretatie dit Sociaal Plan kunnen schriftelijk en gemotiveerd worn voorgelegd aan Klachtencommissie 9.1. Geschillen Wongcorporaties die voortvloeien Twente, uit antwoordnummer toepassg, uitvoerg 106, 7550 en/of WB terpretatie Hengelo. dit Sociaal Plan kunnen schriftelijk en gemotiveerd worn voorgelegd aan Klachtencommissie Wongcorporaties Twente, antwoordnummer 106, 7550 WB Hengelo. 10. HARDHEIDSCLAUSULE HARDHEIDSCLAUSULE Indien een huurr als gevolg herstructurerg geconfronteerd met bijzonre omstandighen waar het Sociaal Plan niet voorziet, dan wel dien toepassg dit Indien Sociaal een Plan huurr gevolgen als gevolg heeft die voor herstructurerg een huurr aanzienlijk geconfronteerd ongunstiger met zijn bijzonre dan voor omstandighen anre huurrs, waar kan het huurr Sociaal Ons Plan Huis niet schriftelijk voorziet, verzoeken dan wel dien zijn toepassg of haar geval dit Sociaal het Plan Sociaal gevolgen Plan af heeft te wijken die voor of aanvullen een huurr maatregelen aanzienlijk ongunstiger te treffen. zijn dan voor anre huurrs, kan huurr Ons Huis schriftelijk verzoeken zijn of haar geval Ons het Huis Sociaal zal een Plan verzoek, af te wijken zoals of bedoeld aanvullen artikel maatregelen 10.1 behanlg te treffen. nemen en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bnen zes weken nadat het verzoek is ontgen, Ons huurr Huis schriftelijk zal een verzoek, en met zoals renen bedoeld omkleed artikel beslissg 10.1 behanlg melen. nemen en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bnen zes weken nadat het verzoek is ontgen, huurr schriftelijk en met renen omkleed beslissg melen. versienr versienr versienr versienr

4 2. ALGEMEEN c. Huurrs met budgetbeheer Mensen die geen schuln hebben maar hun lopen verplichtgen via Stadsbank betalen hebben een budgetbeheerrekeng. In prcipe werkt het zo dat, wanneer het komen op tijd bnen is, alle lopen lasten het komen worn betaald. Mocht vergoedg echter eerr bnenkomen op budgetbeheerrekeng dan het komen, dan kan het voorkomen dat lopen lasten automatisch vergoedg worn voldaan. Dit na bnenkomst het komen dan weer rechtgetrokken. De vergoedg blijft vrij opneembaar voor klant. Komt er echter helemaal geen of mr komen bnen dan normaal (bijvoorbeeld door een sanctie op uitkerg) dan kan het voorkomen dat vergoedg automatisch aangewend voor lopen lasten Het recht op tegemoetkomg verhuis- en richtgskosten vervalt dien te slopen wong en/of wisselwong niet op geplan eddatum door huurr is verlaten, tenzij er sprake is een niet verwijtbare schuld huurr Ons Huis behoudt prcipe zich het recht voor om eventuele openstaan schuln of tegoen bij Ons Huis te verrekenen met tegemoetkomg verhuis- en richtgskosten De tegemoetkomg verhuis- en richtgskosten jaarlijks geïnxeerd op basis het door Rijksoverheid vast te stellen percentage Er zal geen vergoedg worn verstrekt bij huuropzeggg een garagebox. 6. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN EN VERPLICHTINGEN 6.1. Huurrs sloopwongen die zelf voorziengen en/of verbetergen sloopwong hebben aangebracht mogen ze meenemen na toestemmg Ons Huis. De verwijrg ze voorziengen mogen geen gevaar opleveren voor bouwkundige staat wong Huurr heeft jegens Ons Huis recht op een tegemoetkomg voor door huurr zelf aangebrachte voorziengen dien huurr ze voorziengen relijkerwijs niet mee kan nemen en ze voorziengen zijn aangebracht na toestemmg Ons Huis voor peildatum en niet vallen sfeer vergg of afwerkg. De voorziengen moeten tevens een duilijke verbeterg of toevoegg wong houn. Tijns dividuele huisbezoeken worn zelf aangebrachte voorziengen geïnventariseerd. Bij beoorlg uitgegaan : - schriftelijk toestemmg verkregen Ons Huis voor het aanbrengen ZAV; - het geïnvesteer bedrag (op basis nota s); - veranrg moet goed onrhoun zijn; - afschrijvgstermijn veranrg die Ons Huis bepaalt De hoogte tegemoetkomg door Ons Huis, conform het ZAV-beleid Ons Huis, naar relijkheid en billijkheid vastgesteld, waarbij rekeng gehoun het duur dat huurr het genot voorzieng en verbeterg heeft gehad Het Sociaal Plan geldt af peildatum voor alle huurrs als gefieerd onr art Het Sociaal Plan geldt voor alle huurrs als gefieerd onr art Daar waar hieronr sprake is een fanciële tegemoetkomg voor huurr of huurrs bedoeld één tegemoetkomg per eengezswong. Indien er per eengezswong meer dan één huurr is, komt tegemoetkomg toe aan huurrs gezamenlijk. De tegemoetkomg op één rekeng uitgekeerd en dient door huurrs zelf verrekend te worn Daar waar aan huurr of huurrs voorwaarn met betrekkg tot woonhistorie gesteld en betreffen eengezswong heeft meer dan één huurr, dan geln voorwaarn voor alle huurrs. Indien er een verplichtg opgelegd aan huurr of huurrs, dan het niet nakomen een verplichtg door één huurrs toegerekend aan alle huurrs De volgen huurrs een te slopen eengezswong hebben recht op terugkeer naar een wong Ons Huis wijk Oost-Boswkel: - u heeft op 1 januari 2010 mimaal vijf jaar een huurcontract voor onbepaal tijd bij Ons Huis voor uw huidige eengezswong Oost-Boswkel. Voor alleenstaan jongeren 25 jaar of jonger op 1 januari 2010, geldt ze terugkeerregelg niet De terugkeerregelg geldt voor door Ons Huis nieuw te bouwen wongen Oost- Boswkel. De terugkeerregelg geeft geen recht op een nieuwe wong op huidige plek of nabijheid er. Het type wong voor terugkeerrs het stenbouwkundig plan vastgelegd De huur nieuw te bouwen wongen bestemd voor terugkeerrs zal liggen onr aftoppgsgrenzen respectievelijk 556,82 of 596,75 om voor huurtoeslag aanmerkg te komen (prijspeil 1 januari 2014). Deze aftoppgsgrenzen worn jaarlijks aangepast door Rijksoverheid Indien een huurr, die recht op terugkeer heeft onr werkg dit Sociaal Plan, permanent verhuisd is uit Oost-Boswkel kan huurr geen beroep meer doen op terugkeerregelg voor een wong Oost-Boswkel onr huurtoeslaggrens. Dit is ongeacht ren zoals o.a. het niet kunnen aarn zijn nieuwe woonomgevg. 3. PROCEDURE BIJ SLOOP 3.1. Onrstaan procedure geldt voor huurwongen die gesloopt worn Tenmste één jaar voor het beg sloopwerkzaamhen eengezswongen huur door Ons Huis aan huurr per aangeteken brief opgezegd wegens drgend eigen gebruik Tenmste één jaar voor het beg sloopwerkzaamhen huur garage door Ons Huis aan huurr per aangeteken brief opgezegd In perio af 2015 tot 2018 worn alle huurrs geduren het traject door mewerkers Ons Huis bezocht. Doel bezoeken: a. huurr formeren over zijn rechten en plichten, waaronr begrepen het Sociaal Plan; b. ventariseren woonwensen huurr en haalbaarheid ze wensen te bespreken; versienr versienr

5 c. c. uitleg uitleg over over het het woonruimteverelsysteem Ons Ons Huis; Huis; d. d. ventariseren Zelf Zelf Aangebrachte Voorziengen (ZAV) en en aanpassgen wong De De huurprijs sloopwongen worn niet niet verhoogd af af peildatum 1 januari De De huurprijs sloopgarage niet niet verhoogd af af peildatum 1 januari Vanaf peildatum, te weten 1 januari zullen eengezswong door door Ons Ons Huis Huis geen geen grepen meer meer worn uitgevoerd die die naar naar aard aard en en omg als als grijpend kunnen worn beschouwd of of die die beschouwd kunnen worn als als wongverbeterg Ons Ons Huis Huis zal zal perio af af peildatum alle alle noodzakelijke reparaties uitvoeren aan aan het het gehuur. De De huurrs hebben recht recht op op reguliere service bij bij onrhoud en en reparatie Huurrs die die overeenkomst beëdigen of of waar huurovereenkomst opgezegd, dienen eengezswong leeg, leeg, veilig, veilig, wd wd en en waterdicht achter te laten. laten. Huurrs zorgen voor voor afvoer alle alle roeren zaken, zoals zoals vloerbekkg, echter overleg met met opzichter kan kan overeen gekomen worn vitrage en/of en/of gordijnen te laten laten hangen. Waterpunten en en gaskranen dienen te te blijven zitten zitten en stallaties dienen tact tact te te zijn. zijn. Ook Ook wanneer duilijk is is dat dat Ons Ons Huis Huis eengezswong niet niet meer meer zal zal verhuren dient dient vertrekken huurr eengezswong op op ze ze wijze wijze achter te laten. laten Onroeren zaken zaken zoals zoals schuurtjes, aanbouwsels, tegelwerk keuken en en douche, plavuizen hoeven door door huurr niet niet te te worn verwijrd, maar maar zullen zullen bij bij sloop sloop door door het het sloopbedrijf worn afgevoerd Bij Bij het het verlaten eengezswong na na e e huurcontract dient dient huurr er er zelf zelf voor voor zorg zorg te te dragen dat dat huisvuil en/of en/of overtollige huisraad is is verwijrd. Indien een een vertrekken huurr verhuist met met achterlatg huisvuil en en of of boel zullen zullen kosten verwijrg rekeng worn gebracht bij bij huurr of of op op verhuiskostenvergoedg mrg worn gebracht VERVANGENDE WOONRUIMTE VOOR NIET NIET TERUGKEERDERS De De huurr een een sloopwong heeft heeft recht recht op op vergen woonruimte Ons Ons Huis. Huis De De huurr een een garagebox heeft heeft geen geen recht recht op op een een vergen garagebox Huurrs sloopwongen krijgen voorrang bij bij het het aanbien een een huurwong Ons Ons Huis. Huis Indien er er meerre voorrangsgerechtign belangstellg hebben voor voor een een vrijkomen wong zal zal toewijzg plaatsvn op op basis basis langste woonduur Een Een huurr die die er er niet niet slaagt zelf zelf tijdig tijdig vergen woonruimte te te vn, krijgt krijgt via via Ons Ons Huis Huis een een wong aangebon. Na Na twee twee keer keer een een relijk aanbod voor voor vergen woonruimte geweigerd te te hebben zal zal Ons Ons Huis Huis een een ontruimgsprocedure starten Indien huurr er er niet niet slaagt tijdig tijdig vergen woonruimte te te vn, zal zal dit dit niet niet tot tot gevolg hebben dat dat Ons Ons Huis Huis aansprakelijk zal zal zijn zijn voor voor scha (kosten) die die huurr mogelijk moet moet maken om om wong op op korte korte termijn alsnog te verlaten, bijvoorbeeld eventuele juridische kosten en en vertragg het het sloopproces Huurr die die opnieuw een een wong Ons Ons Huis Huis huurt, huurt, betaalt bij bij het het afsluiten nieuwe huurovereenkomst geen geen admistratiekosten. De De huidige waarborgsom begnota met met het het nieuwe huurcontract verrekend De De huurovereenkomst en en daaruit voortvloeien verplichtg tot tot betalg huurprijs te te slopen eengezswong edigt op op het het moment dat dat huur huur vergen wong gaat. Dit Dit betekent: geen geen dubbele huurlasten. Huurr heeft heeft na na dat dat moment nog nog een een maand beschikkg over over te te slopen eengezswong, o.a. o.a. voor voor verhuizg. Indien een een maand na na aang huurovereenkomst vergen woonruimte te te slopen eengezswong nog nog niet niet leeg leeg aan aan Ons Ons Huis Huis is opgeleverd, is is huurr huur huur verschuldigd over over te te slopen eengezswong, tot tot één één maand voor voor het het moment dat dat ze ze eengezswong alsnog leeg leeg aan aan Ons Ons Huis Huis is opgeleverd TEGEMOETKOMING VERHUIS- EN EN INRICHTINGSKOSTEN Met Met achtnemg het het bepaal artikelen en en komt komt recht recht op op een een tegemoetkomg voor voor verhuis- en en richtgskosten ten ten bedrage 5.799,00 prijspeil 1 maart 1 maart 2014, 2014, toe toe aan: aan: a. a. huurr een een sloopwong die die schriftelijk heeft heeft gestemd met met door door Ons Ons Huis Huis gedane huuropzeggg voordat Ons Ons Huis Huis een een procedure ex ex artikel 7a, 7a, 1623c lid lid 2BW 2BW (vorrg dat dat rechter het het tijdstip zal zal vaststellen waarop huurovereenkomst zal zal edigen) aanhangig heeft heeft gemaakt. b. b. huurr een een sloopwong die die tussen 1 januari en en datum waarop Ons Ons Huis Huis procedure ex ex artikel 7a, 7a, lid lid 2BW 2BW aanhangig heeft heeft gemaakt zelf zelf huurovereenkomst opzegt De De huurr als als vermeld art. art onr onr a. a. en en b. b. ontgt tegemoetkomg Ons Ons Huis Huis twee twee termijnen: bij bij vergen woonruimte verband met met vertrek uit uit wijk wijk - - eerste termijn bedraagt 70% 70% en en door door Ons Ons Huis Huis bnen 1 week 1 week verschuldigd bij bij opzeggg huur huur door door huurr, bij bij welke welke gelegenheid huurr dient dient aan aan te te tonen tonen dat dat hij hij op op datum waartegen hij hij huurovereenkomst sloopwong opzegt beschikt over over een een anre wong. - - twee termijn bedraagt 30% 30% en en is is door door Ons Ons Huis Huis bnen 1 week 1 week verschuldigd na na het het verlaten sloopwong en en leverg sleutels daar bij bij Ons Ons Huis, Huis, tenzij tenzij huurr kosten ter ter zake zake opleverg verschuldigd is is waar hoogte nog nog niet niet bekend is. is Betalg tegemoetkomg verhuis- en en richtgskosten vdt vdt uitsluitend plaats per per bank bank op op één één door door huurr aan aan te te geven betaalrekeng Ons Ons Huis Huis spreekt met met uitkergsstanties dien mogelijk af af dat dat vergoedgen niet niet mrg worn gebracht op op sociale uitkergen uitkergsgerechtign Afspraken met met Stadsbank over over bestedg verhuiskostenvergoedg; a. a. Huurrs met met mnelijke schuldregelg (buitengerechtelijk voortraject WSNP De De verhuiskostenvergoedg niet niet aangewend voor voor anre schuln en en dus dus niet niet meegerekend bij bij het het vaststellen afloscapaciteit. De De vergoedg is is vrij vrij besteedbaar, er er is is geen geen toezicht op op hoe hoe klanten vergoedg besten. Ze Ze kunnen het het bedrag gewoon opnemen. b. b. Huurrs met met wettelijke schuldregelg (WSNP en en faillissementen) De De vergoedg prcipe niet niet aangewend voor voor schuln. Echter, er er zijn zijn rechtbanken die die eisen eisen dat dat bewdvoerr bij bij bestedg vergoedg bonnetjes overhandigt alle alle uitgaven huurr. De De klant klant moet moet dus dus wel wel aantonen dat dat het het bij bij alle alle bestedgen verhuiskostenvergoedg om om verhuiskosten gaat. gaat. versienr versienr

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

SOCIAAL PROJECTPLAN. 302 portieketagewoningen, 42 benedenbovenwoningen en 37 garages

SOCIAAL PROJECTPLAN. 302 portieketagewoningen, 42 benedenbovenwoningen en 37 garages SOCIAAL PROJECTPLAN > Platanenlaan 1-47, Florastraat 55-79 en 7-53, Pieterverhagenlaan 17-95, 62-108 en 2-60, Esdoornstraat 6-36 en 1-47, Plantage 154-160, Olmenstraat 2-48, Eikenstraat

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Beuningen 2015, BW15.00474

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Beuningen 2015, BW15.00474 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemte Beuningen. Nr. 75261 18 augustus 2015 Beleidsregels bijzonre bijstand gemte Beuningen 2015, BW15.00474 Paragraaf 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regel 1 - Begripsbepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarn zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, orrs en overeenkomsten waarbij Alles

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Effect Stand- & Interieurbouw Meer en Duin 80 2163 HC Lisse. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 34086109 0000

Algemene voorwaarden van: Effect Stand- & Interieurbouw Meer en Duin 80 2163 HC Lisse. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 34086109 0000 Algemene voorwaarn van: Effect Stand- & Interieurbouw Meer en Duin 80 2163 HC Lisse Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 34086109 0000 (AS 173-08) Artikel 1: Toepasselijkheid, finities 1. Deze voorwaarn

Nadere informatie

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per Hieronr vindt u algemene voorwaarn van Netuitgelaten honnuitlaatservice en dierenverzorging. U kunt ze algemene voorwaarn ook in PDF formaat hier downloan (49,4 kb). Algemene Voorwaarn Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na verloop van tijd verouderen. Op www.seysterveste.nl vindt

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Algemeen Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

Veel plezier in uw woning!

Veel plezier in uw woning! Veel plezier in uw woning! Veel plezier in uw woning! U huurt een woning van ProWonen. In deze folder staat veel van wat mag en kan. Wilt u precies weten wie waar verantwoordelijk voor is? En wat wel en

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Huur wijzer met Direct Wonen. wonen

Huur wijzer met Direct Wonen. wonen Huur wijzer met Direct Wonen wonen 2 3 Huur wijzer met Direct Wonen Huren in Nederland is niet altijd even eenvoudig. Er zijn tal van aspecten waar u als huurder rekening mee moet houden. In de Huur wijzer

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie ) en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de leverancier. Preambule Deze

Nadere informatie

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers inclusief toelichting alsmede de kwaliteitscriteria 1 augustus 2013 Samen

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Toepassingsbereik 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie