SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

2 Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur Opzegging door TBV Wonen Opzegging door de huurder Hoe laat ik mijn woning achter? Opleveren in overleg Grof vuil Juridische procedure Wat moet ik doen om voor een andere woning in aanmerking te komen? Inschrijving als woningzoekende Huisbezoek Doel van het huisbezoek is: Keuzeopties zijn: Welke gegevens hebben wij van u nodig?: Verslaglegging: Ik wil één keer verhuizen Bemiddeling door TBV Wonen Zelf zoeken Kan ik terugkeren naar een nieuwbouwwoning? Terugkeermogelijkheden Wat als u niet kunt wennen in uw nieuwe huurwoning? Huren en kortingsregelingen Huurverhoging Huurtoeslag Huurgewenning De regeling: Berekening: (Bijna) gelijkwaardige woning Wooncarrière tot 30 punten verschil Meer dan 30 punten verschil: Geen dubbele huur, geen administratiekosten Heb ik recht op een vergoeding? Verhuis- en inrichtingskostenvergoeding Vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen Extra vergoeding voor mensen met een laag inkomen Verrekening met achterstand

3 4.5 Onderhoud en beheer Onderhoudsverplichtingen van TBV Wonen Verplichtingen van de huurder Beheer lege woningen Waar moet ik zijn als ik het ergens niet mee eens ben? Geschillenregeling Hardheidsclausule Bijzondere omstandigheden:... 9 Bijlage 1: Uitleg puntensysteem en voorbeelden huurgewenning...11 Bijlage 2: Regeling vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen...13 Bijlage 3: Knelgroepenregeling...15 Bijlage 4: Contactpersonen en telefoonnummers

4 Dit Sociaal Plan is de praktische uitwerking van de Omgangscode , waarin de rechten en plichten van huurder en verhuurder bij sloop en renovatie zijn vastgelegd, zoals overeengekomen tussen de vier Tilburgse woningcorporaties en hun huurdersbelangenorganisaties. Het plan heeft betrekking op de sloop en nieuwbouw van de Tobias Asserlaan Het Sociaal Plan is besproken met de Klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit bewoners uit de Tobias Asserlaan. Het Sociaal Plan gaat in op 1 juli Opzeggen van de huur 1.1 Opzegging door TBV Wonen Minimaal 3 tot 6 maanden voor de daadwerkelijke sloop, ontvangen alle huurders een huuropzegging van TBV Wonen. Die huuropzegging betekent niet dat u direct moet verhuizen, maar wel dat u meewerkt aan een verhuizing binnen de gestelde termijn. 1.2 Opzegging door de huurder Heeft u zelf een andere woning gevonden? Dan moet u de huur opzeggen. Na ontvangst van de huuropzegging maken wij een afspraak om de woning te bekijken en afspraken te maken over hoe u de woning achterlaat. 1.3 Hoe laat ik mijn woning achter? Opleveren in overleg Als regel moet u de woning leeg en bezemschoon opleveren. Het kan zijn dat we de woning nog niet meteen slopen en tijdelijk verhuren. In dat geval kijken we samen met u welke zaken in de woning achter mogen blijven Grof vuil Als u de woning verlaat, zorgt u er zelf voor dat huisvuil en huisraad wordt verwijderd. Het BAT kan afgedankte huisraad en grof huisvuil ophalen na een telefonische afspraak. Telefoonnummer: De kosten bedragen 25,00 per 2m3. Ook via internet kunt u een afspraak maken. Kijk voor meer informatie op Tip van de klankbordgroep: informeer of er meer bewoners gaan verhuizen en maak gezamenlijk een afspraak met het BAT. Dit kan kosten besparen en u hoeft niet allemaal thuis te blijven. 1.4 Juridische procedure Weigert u de huurovereenkomst te beëindigen en te verhuizen naar een andere woning? Dan starten wij u een juridische procedure. Natuurlijk hopen we dat het zover nooit hoeft te komen en gaan we altijd eerst met u in gesprek. Wij vinden u als huurder erg belangrijk, maar voor de voortgang van het project kan het voor ons doorslaggevend zijn om toch een juridisch traject in te gaan. 4

5 2 Wat moet ik doen om voor een andere woning in aanmerking te komen? 2.1 Inschrijving als woningzoekende Om voor een andere woning in aanmerking te komen, is inschrijving als woningzoekende in Tilburg nodig. Dat kan via aan de balie bij TBV Wonen of tijdens het huisbezoek. Vanaf 1 juli 2013 tot het moment van uw verhuizing hoeft u geen inschrijfkosten of verlengingskosten bij Woning in Zicht te betalen. 2.2 Huisbezoek Uiterlijk 12 maanden voor de geplande sloopdatum bezoeken wij u Doel van het huisbezoek is: Informatie geven over het verhuisproces, uw rechten en de plichten en van TBV Wonen als verhuurder. Het inventariseren van uw woonwensen en informatie geven over de verhuismogelijkheden. Het in kaart brengen van aanpassingen in de woning waarvoor u eventueel een vergoeding kan krijgen. Het in kaart brengen van mogelijke knelpunten waar rekening mee moet worden gehouden. Tijdens het huisbezoek vullen we samen met u een vragenlijst in en wordt een zoekprofiel aangemaakt. Dat zoekprofiel gebruiken we bij het zoeken naar een andere woning Keuzeopties zijn: Eén keer verhuizen en hulp hierbij van TBV Wonen Zelf zoeken en verhuizen op basis van uw inschrijftijd Terugkeren in de nieuwbouw Welke gegevens hebben wij van u nodig?: recente inkomensgegevens (IB 60 formulier 2012). Dit kunt u aanvragen bij de belastingdienst, en een kopie van uw legitimatiebewijs Verslaglegging: De gemaakte afspraken leggen we schriftelijk vast en worden door u en ons ondertekend. 2.3 Ik wil één keer verhuizen Bemiddeling door TBV Wonen U heeft voorrang bij toewijzing en recht op een gelijkwaardige woning, waarbij we streven naar huisvesting die bij uw situatie past. TBV Wonen zoekt op basis van de door u opgegeven wensen een passende woning. Elke week bekijken we de woningen die klaar staan om te worden geadverteerd. 5

6 Als daar een geschikte woning bijzit vragen we de corporatie van wie de woning is deze niet te adverteren en bieden wij u de woning aan. In het belang van andere woningzoekenden of andere zwaarwegende redenen kan een corporatie beslissen af te wijken van bovenstaande regel en een woning toch te adverteren. U kunt dan nog wel reageren met uw schrijftijd, maar u heeft dan geen voorrang zoals bij bemiddeling door TBV Wonen. Bij meerdere kandidaten voor dezelfde woning selecteren we op sloopdatum en vervolgens op woonduur. Een gelijkwaardige woning is een woning die voor wat betreft woningtype en het aantal woningwaarderingspunten (WWS-punten) vergelijkbaar is met de te verlaten woning. Hierbij geldt een marge van + of 30 punten. Als uw oude woning niet is voorzien van centrale verwarming en/of isolatieglas, dan laten we de punten die hiervoor bij de nieuwe woning toekennen, buiten beschouwing. Een passende woning is een woning die past bij uw huishoudensamenstelling en uw inkomen Zelf zoeken Via Woning in Zicht kunt u zelf op zoek naar een huurwoning met uw inschrijftijd. In dit geval gelden geen voorrangsregels. TBV Wonen kan een woning die eenmaal via de site van Woning in Zicht is geadverteerd niet meer met voorrang toewijzen. Wel kunt u zelf reageren. Op de particuliere woningmarkt kan TBV Wonen niet bemiddelen. Er gelden geen voorrangsregels. Datzelfde geldt ook voor woningen buiten het gebied van Woning in Zicht. Voor koopwoningen van TBV Wonen krijgen sloopkandidaten voorrang. Voor koopwoningen van andere woningcorporaties geldt dat niet. 2.4 Kan ik terugkeren naar een nieuwbouwwoning? Terugkeermogelijkheden Huurders uit het project krijgen voorrang bij de toewijzing in de nieuwbouw aan de Tobias Asserlaan. Wij kunnen afspraken met u maken over terugkeer in de nieuwbouwwoningen in het plangebied. Dit kan betekenen dat u tijdelijke huisvesting nodig heeft. Voor de tijdelijke huisvesting gelden dezelfde regels als voor definitieve herhuisvesting zoals beschreven in dit hoofdstuk. U dient er rekening mee te houden dat de tijdelijke huisvesting niet altijd in de buurt is. 2.5 Wat als u niet kunt wennen in uw nieuwe huurwoning? Verhuizen naar een andere woning buiten de wijk is een grote stap. Misschien krijgt u spijt van uw nieuwe woning of buurt. Als u kunt aantonen dat u niet kunt aarden in uw nieuwe woonomgeving, kunt u in de periode tussen 3 en 6 maanden na beëindiging van de huurovereenkomst bij ons een schriftelijk verzoek indienen voor een tweede bemiddeling tot herhuisvesting. Bij deze bemiddeling heeft u geen recht meer op verhuis- en herinrichtingskosten en andere regelingen uit het Sociaal Plan. 6

7 3 Huren en kortingsregelingen 3.1 Huurverhoging Vanaf de datum van het sloopbesluit verhogen we de huurprijs van de woning niet meer tot het einde van de huurovereenkomst. 3.2 Huurtoeslag Huurtoeslag is een landelijke regeling die bedoeld is om huurwoningen betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van het inkomen en de huurprijs. Voor meer info en een proefberekening zie Huurgewenning De regeling: Bij verhuizing naar een gelijkwaardige woning waarvoor de huurprijs hoger is dan de huidige woning, is er een huurgewenningsregeling. De woningwaardering (aantal punten voor de woning) mag dan niet meer dan 30 punten afwijken. De corporatie van de woning waar u naar toe verhuist betaalt dan gedurende vijf jaar na verhuizing een deel van de huurkosten Berekening: De huurgewenningsbijdrage wordt bij aanvang van de nieuwe huurovereenkomst bepaald door het verschil tussen de netto huur van de te verlaten woning en de netto aanvangshuur van de nieuwe woning. De netto huur is de huur zonder de servicekosten. Hiervan worden afgetrokken de huurtoeslag en eventuele huurbevriezing. De bijdrage wordt alleen verstrekt als het netto verschil tussen oude en nieuwe huur meer bedraagt dan 10,- per maand (Bijna) gelijkwaardige woning Bij een puntenverschil van 0 t/m 20 punten wordt het volgende uitgekeerd: jaar 1 wordt 100% van het verschil door TBV Wonen bijgelegd; jaar 2 wordt 80% van het verschil bijgelegd; jaar 3 wordt 60% van het verschil bijgelegd; jaar 4 wordt 40% van het verschil bijgelegd; jaar 5 wordt 20% van het verschil bijgelegd Wooncarrière tot 30 punten verschil Bij een puntenverschil van 20 t/m 30 punten wordt het volgende uitgekeerd: jaar 1 wordt 75% van het verschil door TBV Wonen bijgelegd; jaar 2 wordt 60% van het verschil bijgelegd; jaar 3 wordt 45% van het verschil bijgelegd; jaar 4 wordt 30% van het verschil bijgelegd; jaar 5 wordt 15% van het verschil bijgelegd Meer dan 30 punten verschil: Bij meer dan 30 punten verschil heeft u geen recht op huurgewenning. Heeft u behoefte aan een rekenvoorbeeld ter verduidelijking? Of wilt u meer weten over het puntensysteem, kijk dan even naar de uitleg en voorbeelden in bijlage 1. 7

8 3.4 Geen dubbele huur, geen administratiekosten De huur van de huidige woning stopt als u de huurovereenkomst voor de nieuwe woning heeft getekend. U krijgt daarna nog vier weken de tijd om te verhuizen. Bij een koopwoning stopt de huur na het transporteren van de leveringsakte bij de notaris. Ook in dit geval krijgt u vier weken de tijd om te verhuizen zonder huurkosten voor uw oude woning. Bij de verhuring van de nieuwe woning worden geen administratiekosten in rekening gebracht. 4 Heb ik recht op een vergoeding? 4.1 Verhuis- en inrichtingskostenvergoeding Met ingang van 1 juli 2013 hebben alle huurders van het project bij beëindiging van de huurovereenkomst recht op een verhuis- en inrichtingskostenvergoeding van 5.754,00. De eerste termijn (75%) wordt uitgekeerd op het moment dat u en eventuele medehuurders de huur schriftelijk hebben opgezegd. De tweede termijn (25%) keren we uit nadat u de woning correct heeft opgeleverd en de sleutels bij TBV Wonen heeft ingeleverd. Huurders die terugkeren in de nieuwbouw aan de Tobias Asserlaan ontvangen bij terugkeer een extra vergoeding van 576, Vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen Als u zelf veranderingen heeft aangebracht in uw woning, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. In bijlage 2 is aangegeven welke voorzieningen voor vergoeding in aanmerking komen en hoe de waarde ervan is bepaald. 50% van deze vergoeding wordt uitbetaald bij opzegging, 50% bij inlevering van de sleutels. 4.3 Extra vergoeding voor mensen met een laag inkomen Als u niet over de financiële mogelijkheden beschikt om uw nieuwe woning op hetzelfde niveau in te richten als uw huidige woning, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de knelgroepenregeling. Deze regeling geldt alleen voor mensen met een laag inkomen. De vergoeding bedraagt maximaal Meer informatie over deze regeling leest u in bijlage Verrekening met achterstand Heeft u op het moment van opzegging een betalingsachterstand bij TBV Wonen? Dan verrekenen we deze met de vergoedingen die u van ons ontvangt. 4.5 Onderhoud en beheer Onderhoudsverplichtingen van TBV Wonen Ook na het sloopbesluit voert TBV Wonen gewoon het dagelijks onderhoud uit en kunt u reparatieverzoeken op de gebruikelijke manier indienen. Bij de kwaliteit van het onderhoud houden we wel rekening met de resterende levensduur van de woning. Dat kan betekenen dat we soms kiezen voor een noodreparatie of tijdelijke oplossing. 8

9 4.5.2 Verplichtingen van de huurder U blijft tot uw verhuizing verantwoordelijk voor het normale huurderonderhoud Beheer lege woningen Wij streven ernaar om uw flat zo lang mogelijk bewoond te houden. Bij het tijdelijk verhuren van woningen houdt TBV Wonen rekening met de leefbaarheid. Leegkomende woningen verhuren we op basis van de leegstandswet tijdelijk tot 6 maanden voor de vastgestelde sloop. Als overlast of vandalisme daar aanleiding toe geeft draagt TBV Wonen zorg voor extra toezicht en maakt zo nodig afspraken met politie of Gemeente. In het geval dat tijdelijke bewoners overlast geven, kan dit gemeld worden bij de huismeester Peter Mijnders via tel (013) TBV Wonen laat leegstaande woningen een bewoonde uitstraling behouden. Omwonenden uit koop- en huurwoningen die hinder ondervinden van de werkzaamheden houden we regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden, planning en de mogelijke overlast. 5 Waar moet ik zijn als ik het ergens niet mee eens ben? 5.1 Geschillenregeling Geschillen die voortkomen uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van dit Sociaal Plan kunt u schriftelijk en gemotiveerd voorleggen aan de geschillencommissie. De Stedelijke Klachtenadviescommissie Sociale Huursector is in dit geval de onafhankelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie brengt advies uit aan de directeurbestuurder van TBV Wonen. Het advies van de Stedelijke Klachtenadviescommissie Sociale Huursector wordt gelijktijdig medegedeeld aan de huurder. Als het besluit van de directeurbestuurder afwijkt van het advies van de commissie, wordt dit schriftelijk gemotiveerd. 5.2 Hardheidsclausule Als het Sociaal Plan voor een huurder aantoonbaar ongunstiger uitpakt, dan voor de andere huurders, kan deze huurder een beroep doen op de hardheidsclausule en TBV Wonen verzoeken in zijn of haar geval van het Sociaal Plan af te wijken. TBV Wonen neemt over dit verzoek binnen 30 dagen een beslissing. Deze wordt schriftelijk en met redenen aan de betreffende huurder medegedeeld. 5.3 Bijzondere omstandigheden: Veranderende wetgeving of aangepaste afspraken met het Rijk, de Provincie of de Gemeente kunnen er toe leiden dat we het Sociaal Plan moeten aanpassen. In dat geval maken we nieuwe afspraken met de klankbordgroep. 9

10 Bijlagen 10

11 Bijlage 1: Uitleg puntensysteem en voorbeelden huurgewenning Puntensysteem huurwoningen Het puntensysteem voor huurwoningen geeft de kwaliteit van een woning in punten aan. Hoe groter en luxer de woning is, hoe meer punten deze krijgt. Bij ieder puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Waarvoor krijgt een woning punten? Een woning krijgt punten voor onder andere: De oppervlakte van de vertrekken Uitrusting van de keuken en het sanitair Energielabel Buitenruimte Woonomgeving. Wilt u weten hoeveel punten uw woning heeft? Neem dan contact op met TBV Wonen. Voorbeelden huurgewenning Voorbeeld 1 Oude woning Aantal punten: 110 Kale huurprijs: 392,41 Huurtoeslag: 180 Nieuwe gelijkwaardige woning Aantal punten: 115 Kale huurprijs: 543,07 Huurtoeslag: 200 Oude kale huur -/- huurtoeslag = 212,00 Nieuwe kale huur -/- huurtoeslag = 343,07 Verschil oude en nieuwe huur = 131,07 11

12 Huurgewenning: Jaar 1: 100% = 131,07 per maand Jaar 2: 80% = 104,85 per maand Jaar 3: 60% = 78,64 per maand Jaar 4: 40% = 52,42 per maand Jaar 5: 20% = 26,21 per maand Voorbeeld 2 Oude woning Aantal punten: 112 Kale huurprijs: 400,00 Nieuwe gelijkwaardige woning Aantal punten: 120 Kale huurprijs: 600,00 Verschil oude en nieuwe huur = 200,00 Huurgewenning: Jaar 1: 100% = 200,00 per maand Jaar 2: 80% = 160,00 per maand Jaar 3: 60% = 120,00 per maand Jaar 4: 40% = 80,00 per maand Jaar 5: 20% = 40,00 per maand 12

13 Bijlage 2: Regeling vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen Zittende huurders waarvan de woning wordt gesloopt hebben recht op een schadevergoeding voor door hen aangebrachte voorzieningen. Daarbij gelden volgens de Omgangscode de volgende voorwaarden: a. Huurders die zelf voorzieningen in hun woning hebben aangebracht mogen deze uit de woning verwijderen en meenemen met uitzondering van dubbel glas of andere voorzieningen waardoor de woning niet langer bruikbaar, veilig en wind- en waterdicht is. Bovendien moeten aansluitingen van gas, water en elektra intact blijven; b. De huurder die de huur opzegt ná de datum van het sloopbesluit, heeft recht op een tegemoetkoming voor zelf aangebrachte voorzieningen, voor zover voldaan wordt aan alle zaken genoemd onder de punten 1 t/m 4: 1. de voorzieningen zijn door de huidige huurder aangebracht vóór de datum van het sloopbesluit; 2. de voorzieningen zijn aangebracht met schriftelijke toestemming van de corporatie dan wel het betreft voorzieningen waarvoor door de corporatie schriftelijke toestemming zou hebben verleend wanneer ze zouden zijn aangevraagd; 3. de voorzieningen volgens het Woningwaarderingssysteem en/of volgens het eventuele puntensysteem van de corporatie een verbetering van de woning betekenen waardoor het aantal punten is toegenomen; 4. de voorzieningen in technisch goede staat verkeren en geen schade of achterstallig onderhoud hebben; c. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van een taxatie van de aanschafwaarde door de corporatie volgens onderstaande taxatiemethode. Indien huurder niet akkoord is met de taxatie, kan in onderling overleg een onafhankelijke taxateur worden ingeschakeld. Deze zal aan de corporatie een niet-bindend advies uitbrengen. De corporatie wijst de huurder op de mogelijkheid om de waardering van de Zelf Aangebrachte Voorziening voor te leggen aan de geschillencommissie; d. Aan te brengen voorzieningen in de nieuw te betrekken woning worden niet vergoed; e. De vergoeding wordt als volgt betaalbaar gesteld: 50% op het moment van schriftelijk opzeggen van het huurcontract, indien de waarde van de Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) alsdan reeds is bepaald; 50% bij de eindafrekening na de sleutelinlevering. Taxatiemethode Bepaling van de hoogte van de vergoeding voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aanschafwaarde welke bepaald wordt a.d.h.v. de originele nota s en de ouderdom van de voorziening. Bij afwezigheid van de originele nota s zal de waarde worden bepaald op basis van WWS- en puntensysteem van de corporatie en de ouderdom van de voorziening. De maximale afschrijvingstermijn die gehanteerd wordt bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding is 25 jaar, met uitzondering van Cv-installatie en keukens; hiervoor geldt 15 jaar. Afschrijving Cv-ketel en keukens: De vergoeding bedraagt 6,67 % van de aanschafwaarde x elk jaar dat minder dan 15 jaar van de voorziening gebruikt gemaakt is. Bijvoorbeeld: Keuken: 8 jaar oud, vergoeding 6,67% x 7 jaar = 46,70 % van de aanschafwaarde x. Cv-ketel: 12 jaar oud, vergoeding 6,67% x 3 jaar = 20,01% van de aanschafwaarde x. 13

14 Afschrijving overige voorzieningen (waaronder ook CV-radiatoren): De vergoeding bedraagt 4% van de aanschafwaarde x elk jaar dat minder dan 25 jaar van de voorziening gebruikt gemaakt is. Bijvoorbeeld: Voorziening: 8 jaar oud, vergoeding 4% x 17 jaar = 68 % van de aanschafwaarde x. Voorziening: 20 jaar oud, vergoeding 4% x 5 jaar = 20 % van de aanschafwaarde x. In het geval van sloop wordt de hoogte van de vergoeding gehalveerd, wanneer bewoners de Zelf Aangebrachte Voorzieningen meenemen. 14

15 Bijlage 3: Knelgroepenregeling De situatie kan zich voordoen dat in geval van verhuizing uit een te slopen woning, huurders met een laag inkomensniveau de inrichting van de nieuwe woning niet meer op eenzelfde niveau kunnen inrichten als het niveau van de te slopen woning, omdat de tegemoetkoming in de herinrichtingskosten niet toereikend is. Deze huurders kunnen een schriftelijk beroep doen op een extra vergoeding. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend binnen een maand nadat de medewerker van de corporatie bij de huurder op huisbezoek is geweest. Voorwaarden om voor een extra vergoeding in aanmerking te komen: 1. De huurder behoort tot één van de vier onderscheiden knelgroepen. De volgende groepen worden als knelgroep aangemerkt: 65+ met uitsluitend AOW; 65+ met een pensioen van maximaal 75,- netto per maand; onvolledige gezinnen, die een bijstandsuitkering of alimentatie tot bijstandsniveau ontvangen zonder inkomsten uit arbeid; uitkeringsgerechtigden op bijstandsniveau (WW,WAO-ers enz.) met een uitkering en maximaal 75,- netto per maand extra inkomsten, conform de vigerende regelgeving. 2. Het kwaliteitsniveau van de inrichting van de huidige woning is zodanig dat de tegemoetkoming in de herinrichtingskosten niet toereikend is om de nieuw te betrekken woning op een gelijkwaardig kwaliteitsniveau in te richten te bepalen door de corporatie. De hoogte van de extra vergoeding wordt bepaald op basis van het verschil tussen de actuele NIBUDnorm en de werkelijk door de huurder in verband met de verhuizing te maken/gemaakte kosten. Hierbij wordt uitgegaan van het meest actuele NIBUD-onderzoek: berekening verhuiskosten bij renovaties. De vergoeding bedraagt maximaal 1123,- en kan worden uitgekeerd in geld maar ook in de vorm van dienstverlening, op verzoek van de huurder, zoals: Voorbereiden van de verhuizing; Hulp bij de feitelijke verhuizing; Ondersteuning bij het inrichten van de woning. Beoordeling van de aanvragen De beoordeling of een huurder in aanmerking komt voor de extra vergoeding gebeurt in eerste instantie door de corporatie. De corporatie beoordeelt bij elke aanvraag of deze aan de volgende voorwaarden voldoet: De huurder behoort tot één van de onderscheiden knelgroepen Het kwaliteitsniveau van de inrichting van de huidige woning is zodanig dat de tegemoetkoming in de herinrichtingskosten niet toereikend is om de nieuw te betrekken woning op een gelijkwaardig kwaliteitsniveau in te richten. Voor het bepalen van de waarde van de stofferingen kan de corporatie een taxateur inschakelen. De corporatie beslist vervolgens of de aanvraag wordt toegekend en welk bedrag of welke diensten aan de aanvrager ter beschikking worden gesteld. Een afwijzing van de aanvraag wordt bovendien van argumentatie voorzien. De corporatie beslist binnen een maand na ontvangst van de aanvraag en deelt de aanvrager schriftelijk de beslissing mee. Toetsingscommissie Alle afgewezen aanvragen worden, nadat de corporatie hierover een besluit heeft genomen, voorgelegd aan de toetsingscommissie. Deze commissie toetst of de corporatie de regeling extra vergoeding voor knelgroepen correct heeft toegepast. De toetsingscommissie bestaat uit drie leden, die uit hun midden een voorzitter kiezen. Een lid wordt aangewezen door de corporatie en een lid wordt aangewezen door de huurdersbelangenorganisatie, deze leden kiezen in gezamenlijk overleg een derde lid. De toetsingscommissie beslist binnen een maand nadat zij alle bij de aanvraag behorende stukken heeft ontvangen en deelt de corporatie en de aanvrager schriftelijk haar beslissing mee. 15

16 Bijlage 4: Contactpersonen en telefoonnummers Voor de dagelijkse gang van zaken in de buurt en voor overlastzaken kunt u bij de huismeester Peter Mijnders terecht. Voor alle andere zaken en vragen over het project kunt u contact opnemen met Sabine van Boxtel of Fung Lee. Voor wat betreft de storingen en reparaties kunt u gewoon blijven bellen naar de reparatielijn (013) Zij zorgen dat in overleg met u het probleem zo snel mogelijk wordt verholpen. Contactpersonen tijdens project Naam Functie Telefoonnummer adres Fung Lee Projectleider nieuwbouw Sabine van Boxtel Consulent beheer Annuska van den Consulent Heuvel verhuur Peter Mijnders Huismeester Storingsnummer TBV Wonen Algemeen Contactpersonen vanuit de klankbordgroep (bewoners Tobias Asserlaan) Naam Telefoonnummer adres Bellen kan tussen Frederique Bul :30 en 19:30 Mark van Leeuwen :30 en 20:30 Frederique en Mark zijn vanaf 1 augustus 2013 bereikbaar. Voor vragen vóór 1 augustus kunt u contact opnemen met TBV Wonen. 16

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Verhuisplan Hart voor Tilburg

Verhuisplan Hart voor Tilburg Vogeltjesbuurt Verhuisplan Hart voor Tilburg Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Sloopbesluit 3 Inleiding 2. Van huisbezoek tot vervangende huisvesting 4 2.1 Het huisbezoek 4 2.2 Hoe verder na het huisbezoek?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Omgangscode 2010-2015

Omgangscode 2010-2015 Omgangscode 2010-2015 Een generieke regeling van rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met elkaar omgaan. Overeengekomen

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Omgangscode 2005-2010

Omgangscode 2005-2010 Omgangscode 2005-2010 Een generieke regeling van rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met elkaar omgaan. Overeengekomen

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Omgangscode

Omgangscode Omgangscode 2015-2020 Een generieke regeling van rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met elkaar omgaan. Overeengekomen

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

De investeringsbedragen met betrekking tot groot onderhouds- en renovatieprojecten worden jaarlijks per 1 maart geïndexeerd met de bouwkostenindex.

De investeringsbedragen met betrekking tot groot onderhouds- en renovatieprojecten worden jaarlijks per 1 maart geïndexeerd met de bouwkostenindex. Preambule De bewoners, de corporaties en de gemeente Breda kennen voor de komende jaren een forse herstructureringsopgave. De herstructurering is gericht op het verbeteren van de woon- en leefomgeving.

Nadere informatie

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Huurcontract en regelgeving Woningruil Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Wat is woningruil? Bij woningruil ruilen twee of meer huurders

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond - Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond 1. Inleiding Het onderstaande vernieuwd sociaal plan is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Voorwoord: Woningcorporaties streven naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS Sociaal Statuut Inleiding Het Sociaal Statuut is een raamovereenkomst tussen Woonkracht10 en de huurders van Woonkracht10. Deze raamovereenkomst bevat

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD Vastgesteld d.d. 13 april 2017 Goedgekeurd door de RvC d.d. 24 april 2017 Dit reglement vervangt het huidige Sociaal statuut. 1 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Woningruil. Folder Woningruil Dudok Wonen, versie jan 2016 1

Woningruil. Folder Woningruil Dudok Wonen, versie jan 2016 1 Woningruil Buiten het reageren op WoningNet is woningruil een manier om voor een andere woning in aanmerking te komen. Onder woningruil verstaan wij een afspraak tussen twee of meer huishoudens die zich,

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

Kan ik mijn woning aanpassen?

Kan ik mijn woning aanpassen? Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV s) U wilt prettig wonen. U wilt zich thuis voelen in een woning die bij u past. Dat begrijpen wij. Wilt u uw keuken moderniseren of een wasmachineaansluiting? Dan geven

Nadere informatie

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging

Nadere informatie