Concernrapportage Delfland per 30 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concernrapportage Delfland per 30 september 2014"

Transcriptie

1 Concernrapportage Delfland per 30 september Algemeen De Concernrapportage Delfland biedt managementinformatie ten behoeve van het bijsturen van de uitvoering van de begroting. De secretaris-directeur voert hiertoe gesprekken met het Delfland Management Team over de voortgang, de doelrealisatie en de middelen, die hiervoor ingezet worden. Deze rapportage bevat de volgende paragrafen: 1. Algemeen 2. Samenvatting 3. Exploitatie 4. Investeringen 5. Personeel 6. Kasstroom RBG 7. Onderzoekskrediet 8. Voorziening Onderzoek & Ontwikkeling 9. Risico s en onvoorzien in investeringsprojecten Afgesproken is met sector Bedrijfsvoering dat de voor deze rapportage benodigde gegevens uiterlijk de derde werkdag van de maand aangeleverd zullen worden. De benodigde gegevens zijn deze maand over een periode van een week binnen gekomen. Hierdoor is de doorlooptijd van de Concernrapportage op dit moment nog langer dan gewenst. 2 Samenvatting Exploitatie In Burap2 is het begrote positieve exploitatieresultaat bijgesteld van 8,1 mln naar 12,8 mln. In de Najaarsbrief bedraagt de prognose van het resultaat 15,2 mln. Dat is een bijstelling van 2,4 mln naar boven ten opzichte van de Burap2. Kijkend naar zowel het historisch verloop van de exploitatieprognose, als naar een cijfermatige extrapolatie (realisatie x 12/9) van de programma s A tot en met F, is het aannemelijk dat het uiteindelijke resultaat boven de prognose in de Najaarsbrief zal liggen. Geadviseerd wordt, gezien het belang van de exploitatiecijfers en de interne afspraken die hierover zijn gemaakt, nogmaals te benadrukken dat de budgethouders de prognoses maandelijks dienen bij te werken. Op dit moment wordt dit niet overal tijdig, volledig en juist gedaan. Investeringen Ten behoeve van volledige en consistente managementinformatie wordt met ingang van deze rapportage niet meer de eindejaarsprognose van de projectleiders, maar de prognose van de opdrachtgevers getoond. In de laatste drie maanden van het jaar moet nog 16,6 mln gerealiseerd worden om uit te komen op de prognose zoals afgegeven in Burap2. Deze maand is de prognose van de opdrachtgevers voor de Najaarsbrief gebruikt. Deze bedraagt 40,1 en is daarmee 3,9 mln lager dan de Burap2. Personeel Gedurende de eerste 9 maanden van 2014 komt de capaciteit (berekend als formatie, minus vacatures, minus ziekte, plus inhuur) uit op 449 fte. Dit is 11,6 fte minder dan de formatie. In Burap2 zijn de personeelskosten met 2,0 mln neerwaarts bijgesteld. Het is niet uit te sluiten dat deze kosten nog verder zullen dalen. 1

2 3 Exploitatie Programma (stand per 30 september 2014, bedragen x 1.000) Begroting initieel Burap 1 Burap 2 (a) Realisatie Inkooporders Prognose (cf. najaarsbrief) (b) Opmerking bij tabel exploitatie De BO rapportages over inkooporders en prognoses zijn onderling niet consistent. Verschil Najaars/ brief vs Burap 2 (b-a) SW Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal VW Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal SD Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal GA Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal INST Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal ORG Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal F Totaal programma's Dekk. Midd. Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal Saldo

3 PB 2010 Burap Jaarrek 2010 PB 2011 Burap Burap Jaarrek 2011 PB 2012 Burap Burap Jaarrek 2012 PB 2013 Burap Burap Najaarsbrief Jaarrek 2013 PB 2014 Burap Burap Najaarsbrief Opmerkingen bij de exploitatie Algemeen De kolom prognose wordt bij voorkeur opgehaald uit Gids. De afspraak hierover is dat deze informatie in Gids maandelijks door de budgethouders wordt gevuld op basis van hun verwachte eindejaarsraming. De prognose in Gids is op dit moment niet volledig, tijdig en juist. Om deze reden heeft Concerncontrol de prognose zoals afgegeven bij de Najaarsbrief gebruikt. Gezien het belang van de exploitatiecijfers en de interne afspraken die hierover zijn gemaakt, wordt geadviseerd nogmaals te benadrukken dat de budgethouders de prognoses maandelijks dienen bij te werken. Een kwalitatief goede prognose bestaat uit de realisatie tot en met de referentiemaand vermeerderd met de verwachte uitgaven voor de rest van het jaar. In Burap2 is het begrote positieve exploitatieresultaat bijgesteld van 8,1 mln naar 12,8 mln. In de prognose zoals afgegeven in de Najaarsbrief zien we een bijstelling van 2,4 mln naar boven ten opzichte van de Burap2. De prognose in de Najaarsbrief bedraagt 15,2 mln. Kijkend naar zowel het historisch verloop van de exploitatieprognose, als naar een cijfermatige extrapolatie (realisatie x 12/9) van de programma s A tot en met F, is het vooralsnog niet uit te sluiten dat het uiteindelijke resultaat boven de prognose in de Najaarsbrief zal liggen. Een specifiek voorbeeld hierbij wordt gevormd door advieskosten. Een cijfermatige extrapolatie laat op organisatieniveau vooralsnog een onderschrijding zien van 2,5 mln ten opzichte van Burap2. De onderstaande grafiek geeft vanaf 2010 de ontwikkeling weer van het begrote en uiteindelijk gerealiseerde exploitatieresultaat. 250,0 240,0 230,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 Netto Exploitatie Dekk.midd. en onvz 3

4 4 Investeringen Programma (bedragen x 1 mln, stand 30 september 2014) Begroting initieel Burap Burap (a) Realisatie excl subsidies Inkooporders Prognose (cf. najaarsbrief) (b) Verschil Najaarsbrief vs Burap2 (b-a) A Schoon Water 6,5 5,6 6,2 3,1 2,8 6,0-0,2 B Voldoende Water 16,7 13,8 13,9 7,9 9,7 13,7-0,2 C Stevige Dijken 18,9 16,4 15,1 12,9 2,2 15,1 0,0 D Gezuiverd Afvalwater 2,8 2,8 2,7 2,3 1,2 2,8 0,2 E Instrumenten 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 F Organisatie 8,0 6,6 6,0 1,1 0,6 2,3-3,7 Totaal 53,1 45,4 44,0 27,4 16,6 40,1-3,9 Opmerking bij tabel investeringen De inkooporders zijn niet allemaal naar jaarschijven in Gids ingevoerd. Geadviseerd wordt nogmaals om de inkooporders allemaal naar jaarschijven in te voeren. Opmerkingen bij de investeringen Algemeen In de totstandkoming van Burap2 is het totale investeringsvolume voor 2014 terug gebracht naar 44,0 mln. De prognose zoals opgeven door de opdrachtgevers voor de Najaarsbrief bedraagt 40,1 mln en wijkt daarmee 3,9 mln af van de Burap2. De grootste wijziging doet zich binnen programma Organisatie voor. Om dit daadwerkelijk te realiseren dient de komende 3 maanden nog 12,7 mln uitgegeven te worden. Een risico hierbij zijn de weersomstandigheden. Mocht de winter vroeg invallen of het heel nat worden de komende maanden kan de uitvoering van de projecten vertraagd worden. 5 Personeel Sector per september Formatie 2014 (a) Vacatures eind septembe r (b) Gem vac tm september % Ziekte verzuim (tm Q2) Aantal fte ziek (c) Aantal fte inhuur (d) Capaciteit fte (a-b-c+d) Opmerkingen bij tabel Personeel 1. De personeelsgegevens (formatie, vacatures en ziekteverzuim) zijn opgave van P&O per eind september per sector weergegeven. 2. P&O produceert de verzuimgegevens eens per kwartaal. Het ziekteverzuimpercentage is het aantal ziektedagen tussen 1 januari en 30 september 2014 t.o.v. het aantal werkdagen. Geadviseerd wordt de verzuimgegevens maandelijks te produceren. 3. Per 30 september 2014 zijn 31,9 fte ingehuurd; het uitgavenbedrag voor inhuur op tijdelijk budget en vacatureruimte in 2014 bedraagt tot en met september 2,9 mln. Opmerkingen bij Personeel Gedurende de eerste negen maanden van 2014 komt de capaciteit (berekend als formatie, minus vacatures, minus ziekte, plus inhuur) uit op 449 fte. Dit is 11,6 fte minder dan de formatie. In Burap2 zijn de personeelskosten met 2,0 mln neerwaarts bijgesteld. Capaciteit vs. Formatie (fte) Capaciteit vs. Formatie % Dir/S&I/CC 19,9 1,0 1,3 3,6% 0,7 3,3 21,5 1,6 8,1% PIB 124,6 14,4 7,4 2,2% 2,4 17,1 124,9 0,3 0,2% BDV 40,8 6,7 14,9 4,8% 1,6 6,7 39,1-1,7-4,1% ZTO 56,6 2,0 1,3 0,8% 0,4 2,2 56,4-0,2-0,4% WB 121,8 3,6 4,3 4,4% 5,1 1,0 114,0-7,7-6,3% BBC 96,9 2,8 3,7 2,8% 2,6 1,6 93,0-3,9-4,0% Totaal 460,6 30,5 32,9 3,5% 13,0 31,9 449,0-11,6-2,5% 4

5 Het is niet uit te sluiten dat deze kosten nog verder zullen dalen. 6 Kasstroom RBG De RBG draagt op dagelijkse basis de ontvangsten af aan haar deelnemers. Zij maakt aan het begin van het jaar een kasstroom planning. In haar kwartaal rapportages rapporteert de RBG over de werkelijke afdrachten in relatie tot de geplande afdrachten aan de deelnemers. Ten behoeve van een betere informatievoorziening wordt in de concernrapportage voortaan per maand gerapporteerd over de werkelijk afdrachten van de RBG aan Delfland. De kasstroom vanuit de RBG is de grootste kasstroom die Delfland heeft. Voorspelbaarheid van die kasstroom is dus van groot belang voor Delfland. Wanneer de kasstroom vanuit de RBG in een bepaalde maand achterblijft, kan het nodig zijn een extra kortlopende lening af te sluiten om zo aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. In de hieronder staande tabel is de door de RBG geplande kasstroom, per maand afgezet tegen de daadwerkelijk ontvangen kasstroom. Kasstroom RBG aan HHD (bedragen x 1 mln) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Planning RBG per maand 6,0 15,0 21,2 13,7 18,2 25,1 25,8 26,6 18,9 14,8 13,5 9,4 Planning RBG cumulatief 6,0 20,9 42,1 55,9 74,0 99,1 125,0 151,6 170,4 185,2 198,7 208,1 Ontvangst HHD per maand 1,0 25,6 23,0 30,2 20,2 18,8 11,2 30,2 13,7 Ontvangst HHD cumulatief 1,0 26,5 49,6 79,8 100,0 118,7 129,9 160,2 173,8 Verschil per maand -5,0 10,6 1,8 16,5 2,0-6,3-14,6 3,6-5,2 Verschil cumulatief -5,0 5,6 7,4 23,9 25,9 19,6 5,0 8,6 3,4 Afwijkingen De werkelijke kasstroom wijkt vrijwel elke maand significant af van de geplande kasstroom. Tot en met mei is er meer geld ontvangen dan gepland. Vanaf juni is juist minder geld ontvangen dan gepland. Door de afwijkingen in de eerste helft van het jaar, klopt de planning voor de tweede helft van het jaar niet meer. Geadviseerd wordt om de kasstroom planning vooraf begrotingsjaar af te stemmen met de RBG. Deze wordt nu eenzijdig door de RBG aangeleverd. Geadviseerd wordt de RBG de kasstroom planning elk kwartaal te laten actualiseren voor de resterende maanden. 7 Onderzoekskrediet Het beschikbare totaalbedrag aan onderzoekskrediet beloopt 3,0 mln voor Hieronder worden de per 30 september per programma beschikbaar gestelde bedragen weergegeven: Programma Bedrag (in ) Stand per 1 januari A Schoon Water B Voldoende Water C Stevige Dijken D Gezuiverd Afvalwater F Organisatie Restant beschikbaar per 30 september

6 Bij het aanvragen van een onderzoekskrediet wordt aangegeven wanneer gepland is het investeringsplan en krediet aan de VV voor te leggen. Nadat de VV heeft besloten wordt het onderzoekskrediet teruggestort, ook wanneer er onverhoopt toch geen investeringsproject uit voortvloeit. Deze planning blijkt vaak te optimistisch, waardoor beheersing van het budget lastig is. Het (fluctuerende) kredietsaldo is vooralsnog toereikend. 8 Voorziening Onderzoek & Ontwikkeling De voorziening Onderzoek en Ontwikkeling dient ter dekking van de kosten uit hoofde van onderzoekskrediet waarvan het onderzoek niet heeft geleid tot een investering. Tot en met september is voor gebruik gemaakt van deze voorziening. Hierdoor is per eind september nog beschikbaar. Mocht in 2014 een tekort ontstaan dan zal dat bij het eerstvolgende P&C-moment verantwoord worden. Programma Bedrag (in ) Stand 1 januari B Parksluizen C Kadeverbetering Hammerdreef B Polder Zwartenhoek 764 B Waterbergingskelder Sophia 855 C Wtr.bkw.voorb.gml pld Nootdorp Stand per 30 september Risico s en onvoorzien in investeringsprojecten Het krediet project onvoorzien bij de secretaris-directeur dient ter dekking van onvoorziene gebeurtenissen in investeringsprojecten. De omvang is 2,7 mln. Dit komt, conform de nota Investerings- en activabeleid, overeen met 5% van voor 2014 begrote investeringen. Tot nu toe is ten laste van dit krediet gebracht. Dit is 0,9% van de tot en met september gerealiseerde investeringen ( 27,4 mln). Gezien de ervaringen sinds het instellen van het krediet project onvoorzien, lijkt het begroten van 5% van de voorgenomen investeringen aan de ruime kant. Programma Bedrag (in ) Stand 1 januari D Rioolgemaal Scheveningen B Gemaal Kerkpolder-Zuid A NVO Oranjekanaal B Boostergemaal Kerstanjewetering A Vispaaiplaats De Lier B Gemaal Kerkpolder-Zuid Restant beschikbaar per 30 september

7 Bijlage 1: Adviezen 1. Gezien het belang van de exploitatiecijfers en de interne afspraken die hierover zijn gemaakt wordt geadviseerd nogmaals te benadrukken dat de budgethouders de prognoses maandelijks dienen bij te werken. Op dit moment wordt dit niet overal tijdig, volledig en juist gedaan. 2. De inkooporders voor de investeringen zijn niet allemaal naar jaarschijven in Gids ingevoerd. Geadviseerd wordt de inkooporders wel allemaal naar jaarschijven in te voeren. 3. Het ziekteverzuimpercentage is het aantal ziektedagen tussen 1 januari en 30 juni 2014 t.o.v. het aantal werkdagen. P&O produceert de verzuimgegevens eens per kwartaal. Geadviseerd wordt deze maandelijks te produceren. 4. Geadviseerd wordt om de kasstroom planning vooraf begrotingsjaar af te stemmen met de RBG. Deze wordt nu eenzijdig door de RBG aangeleverd. 5. Geadviseerd wordt de RBG de kasstroom planning elk kwartaal te laten actualiseren voor de resterende maanden. N.B. De Concernrapportage Delfland (CRD) is een hulpmiddel voor de periodieke gesprekken van de SD met de leden van het DMT over de productievoortgang en de doelrealisatie. Het is een groeimodel met ruimte voor evt. nieuwe informatie. De CRD is ook bedoeld om te kijken in hoeverre rapportages uit Business Objects, die rechtstreeks vanuit Gids worden gegenereerd, geschikt zijn voor het opstellen van de CRD. Voor de rapportages, die nog niet rechtstreeks gebruikt kunnen worden, loopt een ontwikkelingstraject. De Concernrapportage bestaat uit cijfers (begroting, realisatie en prognose) op totaal- en op programmaniveau voorzien van een toelichting door Concerncontrol en vanaf 2014 ook uit personeelsgegevens (formatie, vacatures, ziekteverzuim en inhuur) op sectorniveau en kasstroomgegevens RBG. 7

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

2. De volgende besluiten aan de verenigde vergadering van 27 september 2012 voor te leggen:

2. De volgende besluiten aan de verenigde vergadering van 27 september 2012 voor te leggen: agendapunt 04.B.04 950270 Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering NOTA INVESTERINGS- EN ACTIVABELEID Voorstel Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering 11-9-2012 1. Kennis te nemen

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 Periode: januari t/m juni 2015 Datum: 7 september 2015. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken programma s 6 4. Stand van zaken financiële begroting

Nadere informatie

Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf. Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud

Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf. Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud Continu zicht op uw maandelijkse cijfers. Plus de mogelijkheid toekomstscenario s te maken. Met het

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering. Begeleidende brief Bestuursrapportage II 2013

Aan de leden van de verenigde vergadering. Begeleidende brief Bestuursrapportage II 2013 Hoogheemraadschap van Delfland Aan de leden van de verenigde vergadering 0 N S l

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen:

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen: agendapunt 3.b.5 1176926 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAG 2014 INCLUSIEF FINANCIELE JAARREKENING Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 14 april 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 3. Bijlagen : Bestuursrapportage 2015-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2015-3 Informatie bij

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN agendapunt H.08 855344 Aan Verenigde Vergadering AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 1-7-2010 De aanvraag

Nadere informatie

Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012

Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012 Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012 t.b.v. AB 28 juni 2012 25 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Toelichting 2 Resultaat eerste kwartaal 2012 2 Prognose voor geheel 2012 2 Verwerken aansluitingsverschil

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B Stand van zaken na 2,5 jaar Via B De Raad heeft gevraagd om de stand van zaken en een overdrachtsdocument bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamer Een lange adem. Met Verder Via B komt het

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

MEMO. Planning organisatie

MEMO. Planning organisatie MEMO Aan: de leden van DMT Van: Bedrijfsvoering/R. van der Helm Datum: 28 oktober 2015 Onderwerp: richtlijnenbrief jaarrekening 2015 1. Inleiding In de planning en controlcyclus 2015 is opgenomen dat de

Nadere informatie

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel?

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? 10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? Nadat u uw S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: U bent S&O-inhoudingsplichtige en ontvangt S&O-afdrachtvermindering;

Nadere informatie

Management rapportage april Paula de Nooijer. Goes

Management rapportage april Paula de Nooijer. Goes Management rapportage april Paula de Nooijer Goes 11-04-16 1 Inhoud: Projecten: Geen informatie Financiën: Overzicht stand van zaken tm februari HRM: Diverse overzichten Onderwijs: Geen informatie Kwaliteitszorg:

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

kwantum toeslag overige

kwantum toeslag overige Tabel 1: GEITENMELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 2015 Melkprijzen in per 100 kg, excl. BTW voor standaardbedrijf met 800.000 kg per jaar, waarvan deze 75.360 kg met 3,72% vet en 3,26% eiwit per 100 kg melk

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

WBSO. Innovatie stimuleringsmaatregel. >> Als het gaat om innovatie

WBSO. Innovatie stimuleringsmaatregel. >> Als het gaat om innovatie WBSO Innovatie stimuleringsmaatregel 2012 Agenda 1. WBSO in het kort 2. Wie komen in aanmerking? 3. Het aanvragen van WBSO 4. Wat levert de WBSO op? 5. Welke projecten komen in aanmerking? 6. S&O-administratie

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

KERNWAARDEN DE LA SALLE Vertrouw mij Neem mij serieus Inrichting processen Management: Procesbegeleider en bewaken kaders (kwalitatief, financieel etc). Uitvoering: Dit hebben wij nodig om onderstaande

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

7 maart 2016 Isidoor Hermans. Q rapportage

7 maart 2016 Isidoor Hermans. Q rapportage 7 maart 2016 Isidoor Hermans Q4-2015 rapportage Inhoud 1. Actualisatie BC 2. Treasury-resultaat 3. Komende periode 4. Besluitvormingskalender 5. Vragen 2 Actualisatie BC: resultaat per 1 januari 2016 Verbetering

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 15.074 FCA /15.30202 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Michel de Bekker Onderwerp : Instemmingsrecht op hoofdlijnen begroting Status

Nadere informatie

Flexibel Garant Pensioen Plan

Flexibel Garant Pensioen Plan Flexibel Garant Pensioen Plan Aanvullingsbrochure bij het Garant Pensioen Plan Het Garant Pensioen Plan biedt werkgevers een goede salarisdiensttijdregeling met veel garanties. De tarieven zijn gedurende

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline Id naam Duur Begindatum Einddatum an '10 18 jan '10 25 jan '10 1 feb '1 d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d 1 2 Start 1 dag woe 13-1-10 woe 13-1-10 3 Voorbereidende werkzaamheden (offertes, besluiten

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Marap november 2011. Aansluitingen. 9 december 2011. Status Concept. Versie 1. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda

Marap november 2011. Aansluitingen. 9 december 2011. Status Concept. Versie 1. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda Marap november 211 Aansluitingen 9 december 211 Status Concept Versie 1 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 28 AC Gouda T 182 59 35 3 www.oasen.nl Pagina 1 van 12 Marap november 211 Engineering

Nadere informatie

Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2015

Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2015 Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag Veilingen emissierechten 2015 Juni 2016 Samenvatting Veilingopbrengst Nederland Aantal rechten Opbrengst ( ) Gemiddelde veilingprijs ( ) EUA 1e kwartaal 6.408.000

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

Financiële rapportage inhuur derden onderdeel analyse Peildatum

Financiële rapportage inhuur derden onderdeel analyse Peildatum Financiële rapportage inhuur derden onderdeel analyse Peildatum 160811 1. Samenvatting 4 e financiële rapportage Bij de tweede Tussentijdse Rapportage 2011 (Turap) is voor inhuur derden een verwacht exploitatieresultaat

Nadere informatie

Navigus. Navigus. bij Gemeente Oss. 28 november 2006. Demonstratie applicatie Oss. www.navigus.nl. Slide 1

Navigus. Navigus. bij Gemeente Oss. 28 november 2006. Demonstratie applicatie Oss. www.navigus.nl. Slide 1 Navigus bij Gemeente Oss 28 november 2006 Demonstratie applicatie Oss Slide 1 Planning & control proces Kaders vaststellen Beheersen uitvoering Verantwoording Controle Start jaarlijkse Start sjaar Einde

Nadere informatie

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS agendapunt 4.05 991097 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen 3-4-2012 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

agendapunt 3.b.15 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 WATERPLAN WESTLAND Datum 19 maart 2013

agendapunt 3.b.15 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 WATERPLAN WESTLAND Datum 19 maart 2013 agendapunt 3.b.15 1052260 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 WATERPLAN WESTLAND Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 19 maart 2013 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017

Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017 Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017 Pensioenfonds Beveiliging berekent de voor de basispensioenregeling met gebruik van de VCR methode. Dit is de methodiek van het Voortschrijdend Rekenen.

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

183.962,18 2.845,00 4.140,00 15.750,00 206.697,18

183.962,18 2.845,00 4.140,00 15.750,00 206.697,18 EINDAFREKENING AANLEG GLASVEZELNETWERK (20--203) Uitgaven Projectleiding 7.028,03 financiën 5.409,63 civiel.68,40 Toezicht 03.292,52 intern 3.832,02 extern 99.460,50 Overige kosten 7.030,59 uren.909,59

Nadere informatie

VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD

VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD agendapunt H.07 1218512 Aan Verenigde Vergadering VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Maandbereiksindex Dagbladen mei Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK

Maandbereiksindex Dagbladen mei Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK Maandbereiksindex Dagbladen 11 288 31 mei 12 Irena Petrič NOM Alke Bassler Intomart GfK INHOUD Pagina 1. Toelichting 3 2. Grafieken maandbereiksindex 11 4 2.1 Landelijke dagbladen 4 2.2 Gratis dagbladen

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM agendapunt H.05 1301128 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 I. In te stemmen met het aansluiten per

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

NOTA PLANNING EN CONTROL 2014-2017. voor de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland Omgevingsdienst West-Holland

NOTA PLANNING EN CONTROL 2014-2017. voor de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland Omgevingsdienst West-Holland NOTA PLANNING EN CONTROL 2014-2017 voor de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland Omgevingsdienst West-Holland Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst West-Holland op 9 december

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 2006

PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 2006 PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 26 Ontwikkeling wachtlijsten Wachtlijsten bij de geïndiceerde zorg (zorgaanbieders) Wachtlijsten bij Bureau jeugdzorg Ontwikkeling wachtlijst

Nadere informatie

Verantwoording Eigen risicobeheer Rijkswagenpark 3e kwartaal 2014 INHOUDSOPGAVE

Verantwoording Eigen risicobeheer Rijkswagenpark 3e kwartaal 2014 INHOUDSOPGAVE Verantwoording uitvoering Eigen risicobeheer Rijkswagenpark 3 e kwartaal 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. Vrijstellingen 3 2. Schadedossiers 4 2.1 Dossieroverzicht 4 2.2 Schadefrequentie 5 3. Klachten

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014

1 e Bestuursrapportage 2014 1 e Bestuursrapportage 2014 1 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Managementsamenvatting en Besluit... 4 2.1 Rapportage... 4 2.2 Voortgang programma s... 4 2.3 Verwacht resultaat over 2014... 5 2.4 Actualisering

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden Wat vindt u in deze rapportage? Deze kwartaalrapportage gaat over alle bij UWV WERKbedrijf geregistreerde werkzoekenden (nww) van 50 jaar en ouder. We bieden

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Opzet Voortgangsrapportages Delfland. Team-, Sector-, Directie en Programmarapportages

Opzet Voortgangsrapportages Delfland. Team-, Sector-, Directie en Programmarapportages Opzet Voortgangsrapportages Delfland Team-, Sector-, Directie en Programmarapportages Opsteller: Dik Ludikhuize Status: Versie tbv D&H Projectfase: Besluitvormingsfase Datum: 11-10-2010 Datum: 27-09-2010

Nadere informatie

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013 Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal Algemeen beeld Ontvlechting samenwerkingsverband Wmo De ontvlechting van de samenwerking loopt op schema. De overdracht

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering. Agendapunt: 04.01

Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering. Agendapunt: 04.01 Verzamelformulier ten behoeve van de beantwoording van vragen gesteld in de commissiebijeenkomsten van 13 november 2012 ter informatie voor de VV-vergadering van 29 november 2012 DMS 1039280 Beknopte formulering

Nadere informatie

Spoorboekje Planning & Control 2013

Spoorboekje Planning & Control 2013 Spoorboekje Planning & Control 2013 P&C-cyclus Raadsprogramma / Coalitiefspraken V E R A N T W O O R D I N G Programma rekening Voorjaarsrapporta ge/ najaarsrapportage Evaluatie en bijstelling Uitvoering

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Projectmanagers zijn net mensen

Projectmanagers zijn net mensen Projectmanagers zijn net mensen De noodzaak van objectief project performance management Joost Claerhoudt Earned Value Management Enkele menselijke eigenschappen De mens is van nature een optimist Mensen

Nadere informatie

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 ZonneVogel Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 Overzicht presentatie Jaaroverzicht, wat is er gebeurd Openstaande punten Bestuurssamenstelling StroomProductie

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Flexibel Garant Pensioen Plan

Flexibel Garant Pensioen Plan Flexibel Garant Pensioen Plan Aanvullingsbrochure bij het Garant Pensioen Plan Het Garant Pensioen Plan biedt werkgevers een goede salarisdiensttijdregeling met veel garanties. De tarieven zijn gedurende

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Enkelvoudige interest = 6% 4.500 = 270 b. Enkelvoudige interest = 5,5% 5.800 5/12 = 132,92 c. Enkelvoudige interest = 4,2% 8.974 25/52 = 181,21 d. Enkelvoudige interest = 3,8% 4.123 184/360

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1 2003 2002 euro euro Saldo 1 januari 1143,00 636,26 Saldo 31 december 1117,82 1143 Verschil -25,18 506,74 Inkomsten - uitgaven (exploitatie overschot) 622,56 1275,52 Inkomsten Omschrijving euro euro Contributie

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

kwantum toeslag overige

kwantum toeslag overige GEITENMELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 2015 Melkprijzen in per 100 kg, excl. BTW voor standaardbedrijf met 800.000 kg per jaar, waarvan deze 75.360 kg met 3,72% vet en 3,26% eiwit per 100 kg melk melkprijs

Nadere informatie