Pensioenactualiteiten en strategische keuzes bij PGB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenactualiteiten en strategische keuzes bij PGB"

Transcriptie

1 Pensioenfonds PGB Presentatie voor de Ledenraad 29 februari Pensioenactualiteiten en strategische keuzes bij PGB 1

2 Inhoud Inhoud Deel I: actuele ontwikkelingen in het pensioendomein financiële positie pensioenfondsen besturing bij pensioenfondsen en PGB Pensioenakkoord marktontwikkelingen bij PGB ontwikkelingen sinds 2000 gekozen richting: uitbreiding werkingssfeer consolidatie bij ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen toekomstverkenning ontwikkeling in andere sectoren 2

3 Deel I: actuele ontwikkelingen in het pensioendomein Financiële positie pensioenfondsen bij PGB nog geen kortingswaarschuwing nodig (we gaan wel langs de rand) circa 125 pensioenfondsen gaan korten toelichting: ontwikkeling dekkingsgraad PGB is de rode lijn 3

4 Deel I: actuele ontwikkelingen premie 2012 niet kostendekkend. Oorzaken: stijgende levensverwachting uitbetaling voor man van 18 naar 22 jaar, uitbetaling voor vrouw van 21 naar 24 jaar bij dekkingsgraad onder 105% moet premie bijdragen aan herstel door lage rente (2,5% i.p.v. 4,25%) is inkoop pensioen fors duurder adempauze van één jaar mogelijk (DNB) als rente laag blijft en bij blijvend dekkingstekort: verhogen premie (nu 17,5% + 2%) verhogen pensioenleeftijd (naar 66 of 67 jaar) versoberen regeling combinatie van maatregelen overleg met sociale partners die pensioenregeling bepalen 4

5 Deel I: actuele ontwikkelingen Besturing bij pensioenfondsen van paritair uitvoerder van een pensioenregeling... naar financiële instelling met een sociaal doel. bedrijfsvoering, deskundigheid bij PGB afgestemd op veranderende omgeving collegiaal bestuur met verdeling portefeuilles onder bestuursleden expert bestuursleden voor strategisch/financieel risicomanagement en voor vermogensbeheer compact professioneel bestuur (8 leden en een vaste adviseur) werving, selectie en beoordeling op basis van functieprofielen vergaderfrequentie minimaal om de 14 dagen gemiddelde werklast 1½ tot 3 dagen per week afhankelijk van zwaarte portefeuille eigen bureau voor ondersteuning bestuur en vergroting bestuurscapaciteit 5

6 Deel I: actuele ontwikkelingen Wetsontwerp Kamp doel: professionalisering bestuur, pensioengerechtigden in bestuur keuze uit twee bestuursmodellen optie 1: model met beroepsbestuurders optie 2: bestaand paritair model met pensioengerechtigden en externe deskundigen vermindering bureaucratie binnen pensioenfonds versterking intern toezicht verwachte invoering 1 januari 2013 Pensioenakkoord uitwerking pensioenakkoord in wet niet voor verwacht studiecommissie voor ontwikkeling pensioenen grafimedia 6

7 Deel I: actuele ontwikkelingen Marktontwikkelingen in de pensioenbranche consolidatie onder ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen toenemende complexiteit omgeving toenemende druk toezichthouders professionalisering besturing moeilijk op te vangen voor kleinere fondsen toenemende kostenfocus en transparantie aantal pensioenfondsen in een paar jaar van naar 375 (eind 2011) van 375 in een paar jaar naar 50 tot 100 pensioenfondsen 7

8 bij PGB Ontwikkelingen sinds 2000 PGB van oudsher grafisch voorloper 1929: Pensioenfonds voor de Grafische Vakken één van eerste bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland bedrijfstak krimpt aantal premiebetalende grafische deelnemers van circa in 2000 naar circa in 2011 kernprobleem: hogere kosten worden gedragen door minder deelnemers resultaat: minder pensioen of hogere premie grafimediabranche blijft ondanks krimp basis PGB 8

9 kosten pensioenuitvoering doen ertoe: pensioenuitvoeringskosten per deelnemers per jaar voor OPF en BPF verlaging van 0,25% van balanstotaal leidt op een termijn van veertig jaar tot een circa 7,5% hoger collectief pensioenvermogen 9

10 Gekozen richting: verbreden draagvlak in informatie- en mediasector 2008: bestuur kiest i.o.m. sociale partners voor uitbreiding werkingssfeer uitgeverijbedrijf uitvoeringsmodel: branches kunnen hun pensioentoezegging bij PGB laten uitvoeren centraal: bestuur stelt de kaders op voor pensioenuitvoering: type pensioenovereenkomst basisregeling (uitkeringsovereenkomst/middelloon) prijs per eenheid pensioen/kostendekkende premie basis serviceniveau/keuzemogelijkheden uniform toeslagbeleid gezamenlijk beleggings- en risicobeleid bestuur is paritair samengesteld benoemende werkgeversorganisatie (KVGO in overleg met NUV) benoemende werknemersorganisaties (FNV-KIEM, CNV-Media en NVJ) door professionalisering bestuur komt paritaire vertegenwoordiging in de zin van vertegenwoordiging van ieder deelsegment onder druk te staan. 10

11 Sectoraal: inrichting pensioenregeling branches kunnen op basis van door het bestuur vastgestelde prijs per eenheid pensioen eigen regeling samenstellen basispensioen voor premie van 17,5% : 1,75% opbouw per jaar voor ouderdomspensioen partnerpensioen voor 35% (van OP) op opbouwbasis en voor 35% op risicobasis wezenpensioen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (maximaal 70%) premievrijstelling bij wettelijk ouderschapsverlof naar keuze: franchise, loonbegrip, opbouwpercentage ouderdomspensioen, verzekering partnerpensioen, excedent pensioensparen en extra dekking premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid sectorcommissie vervult brugfunctie tussen branches die de pensioentoezegging door PGB laten uitvoeren en het bestuur 11

12 bestuurlijke omgeving pensioenfonds PGB = relatie tussen fondsorganen = relatie met externe organisaties 12

13 verbreden draagvlak: overzicht informatie-, communicatie en (grafi)mediaketen 13

14 meerdere aansluitingen in het uitgeverijbedrijf waaronder: pensioenfonds vermogen deelnemers pensioenfonds Wegener met ingang van miljoen pensioenfonds Wifac met ingang van miljoen 500 pensioenfonds SDU met ingang van miljoen pensioenfonds Financieel Dagblad met ingang van miljoen 600 pensioenfonds Noordhoff Uitgevers met ingang 2008 geen 450 NN doorsneecontracten met ingang van miljoen pensioenfonds de Boer met ingang van miljoen 100 pensioenfonds Misset met ingang van miljoen pensioenfonds PCM met ingang van miljoen

15 Gekozen richting: uitbreiding werkingssfeer (2) PGB kan uitvoering pensioenregeling verwante bedrijfstakken faciliteren 2012: uitbreiding werkingssfeer met kartonnage, (vouw)karton-, papier-, kunststof- en rubberindustrie werkwijze: daar waar mogelijk in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties uitgeverijbedrijf NUV kartonnage Kartoflex papierindustrie VNP kunststof- en rubberindustrie NWBC verf- en drukinktindustrie VVVF algemeen AWVN 15

16 resultaat uitbreiding werkingssfeer aantal premiebetalende deelnemers Stand per 1 januari 2012 in aantallen verplichtgesteld grafisch bedrijf en reprografie kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf vrijwillig uitgeverijbedrijf kunststof- en rubberindustrie (2 werkgevers) papierverwerkende industrie (5 werkgevers) totaal premiebetalende deelnemers bij PGB uitbreiding zit in grotere bedrijven papier-, en kunststof- en rubberindustrie 7 werkgevers ter vergelijking: 60% van de grafimediabedrijven heeft minder dan 5 werknemers en vormt 10% van de populatie. 16

17 Consolidatie bij ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen schaalgrootte belangrijker om pensioenperspectieven voor deelnemers en pensioengerechtigden veilig te kunnen stellen PGB moet mee in consolidatieslag financiële kracht en buffers, mede gezien de afkalving in de (grafi)mediabranche, versterken in aanverwante branches onder meer in de informatie- en mediasector 17

18 kansen in de informatie- en mediasector blijven benutten verkennend vooronderzoek naar fusie pensioenfondsen PNO-media en PGB in gesprek met meerdere (grotere) uitgevers kansen in de aanverwante industriesectoren gaan benutten in gesprek met pensioenfonds Verf- en Drukinktindustrie en andere partijen in deze sector (chemie & farmacie). In deze branches zijn verder geen bedrijfstakpensioenfondsen actief. in gesprek met bedrijven uit kunststof- en rubberindustrie in gesprek met bedrijven uit papierindustrie 18

19 Toekomstverkenning als bestaande klanten zich daarin kunnen vinden, kan PGB zich als volgt ontwikkelen: aantal premiebetalende deelnemers stand per 1 januari ? in aantallen in percentage verplichtgesteld grafisch bedrijf en reprografie % kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf % verf- en drukinkt? % vrijwillig uitgeverijbedrijf % kunststof- en rubberindustrie % papierverwerkende industrie 982 2% PNO-media? % + totaal aantal premiebetalende deelnemers % 19

20 Ontwikkeling in andere sectoren in de sectoren groot- en kleinmetaal is een vergelijkbaar proces gaande. pensioenfondsen PME en PMT poolen uitvoering van hun pensioenregeling bij hun uitvoeringsorganisatie MN Werkgeversorganisaties (tientallen) werken sinds 1 oktober 2011 samen binnen de FWT, de Federatie van Werkgeversorganisaties Tecnniekbreed. Belangrijkste onderwerpen: afstemming cao binnen metalelektro en cao s voor metaal en techniek bevorderen arbeidsmobiliteit afstemming opleiding op zoek naar een basiscao voor circa bedrijven en ruim werknemers 20

21 PGB Kantoorgebouw De Gelder A.J. Ernststraat 595H 1082 LD Amsterdam Bert Coenradie Ruud Degenhardt

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN JAARVERSLAG 2008 60E BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020)

Nadere informatie

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen..

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Deelnemers van PGB zijn bereid om met hun pensioen risico te lopen in het belang van grotere kans op indexering. Zelfs iets meer dan PGB nu in de beleggingsportefeuille

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN INFORMATIE OVER PENSIOENSPAREN EN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING DOOR DE WERKGEVER

PENSIOENSPAREN INFORMATIE OVER PENSIOENSPAREN EN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING DOOR DE WERKGEVER PENSIOENSPAREN BIJ PGB 2013 INFORMATIE OVER PENSIOENSPAREN EN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING DOOR DE WERKGEVER PENSIOENSPAREN BIJ PGB In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement van het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Pensioenfonds Zorg JAARVERSLAG 2014 en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 6 Organisatie 7 Meerjarenoverzicht 8 Verslag van het bestuur 11

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds MSD

Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Postbus 581, 2003 PC Haarlem Telefoon: 023-515 31 53 Telefax: 023-514 80 00 Internetsite: www.pf-msd.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB

PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement van het Pensioenfonds

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ Versie: 2.2 Zeist, oktober 2014 Inhoudsopgave ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA... 1 STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie