WELKOM! 22 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM! 22 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein"

Transcriptie

1 WELKOM!

2 Agenda: Algemene situatie pensioenland Wat betekent dit voor het BPF Textielverzorging? Herstructureringstraject Volgende bijeenkomst 23 juni 2

3 Algemene situatie pensioenland 3

4 Of verhoogt de pensioenkosten met 5%

5 Recente veranderingen

6 Eisen DNB Uitvoering zelf willen of kunnen? Professionaliteit van het bestuur is belangrijk(er) De eisen zullen alleen maar verder worden aangescherpt

7 Wat betekent dit voor het Bedrijfstak Pensioenfonds Textielverzorging? Strategische heroriëntatie toekomst pensioenfonds en pensioenregeling Waar wil het fonds staan over 15 jaar en welk bestuursmodel past daarbij? Versobering van de pensioenopbouw per als gevolg van wetgeving Een verlaging van het opbouwpercentage van 1,66 naar 1,52. Een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Aantal actieve deelnemers pensioenfonds zal naar verwachting in de toekomst ongeveer gelijk blijven

8 Keuzes FTN-leden (sessie 2 april 2014) Gemiddelde Discussiepunten score 1 Identiteit en zeggenschap 16 2 Deelnemersperspectief: zekerheid pensioen en indexatie 24 3 Werkgeversperspectief: wensen werkgever 19 4 Toekomstbeleid en aanpassingsvermogen 19 5 Waar krijgen we het hoogste pensioen? 22 Totaal: 100

9 Herstructureringstraject Sinds eind 2012 gestart met heroriëntatie op de toekomst van het pensioenfonds naar aanleiding van eerder genoemde maatschappelijke en economische ontwikkelingen en afloop contract met Centraal Beheer Achmea

10

11 Herstructureringstraject Gekeken naar diverse vormen van toekomstige uitvoering (huidige situatie continueren, nieuw contract, fusie/samenwerking, onderbrengen/liquideren)

12 In het traject wordt onderscheid gemaakt tussen: Toekomstige opbouw/premie Reeds opgebouwde pensioenen Cao-partijen moeten beslissen voor i.v.m. eventuele uitbreiding verplichtstelling overnemend BPF BPF Bestuur is hiervoor verantwoordelijk, minder tijdsdruk. Overdracht opgebouwde pensioenen is hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar

13 Tweesporenbeleid: Herverzekerd contract CB loopt van tot Tweesporenbeleid: 1. In gesprek met mogelijke partners. Polsen of ze openstaan voor verdere verkenning. 2. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van voortzetting van het eigen fonds Verlengen contract met een jaar Voortzetten contract zonder winstdeling Gesepareerd contract bij CBA met volledige winstdeling Voortzetten kapitaalcontract (gesepareerd depot zonder garanties voor toekomstig op te bouwen pensioen) CBA doet dan vermogensbeheer/administratie Pensioenfonds in eigen beheer en op zoek naar administrateur, vermogensbeheerder etc.

14 Twee juridische kwesties om in het vizier te houden: 1. Wijziging verplichtstelling (traject, doorlooptijden, aandachtspunten) 2. Hoe om te gaan met gegarandeerde pensioenen bij fusie/overgang naar ander fonds zonder garantie? Overdracht van herverzekering dan wel (lagere) overdrachtswaarde. Uitgangspunt is het vervallen van de garantie. Met de vraag of dit juridisch is te onderbouwen voor deelnemers en DNB.

15 Zoekproces geschikte partner Werkgroep B&O (Bestuur & Organisatie) heeft de longlist doorgelopen en bekeken welke BPF-en interessant zouden kunnen zijn Kerncijfers verzameld van shortlist 1. Vakmanschap/ambacht 2. Visie/Filosofie 3. Professionaliteit bestuur resp. eigen bestuursbureau 4. Cijfermatige gelijkheid (dekkingsgraad, franchise, salarisniveau, leeftijdsverdeling etc.) 5. Ruimte voor maatwerk 6. Werkingssfeer (voor DNB) belangrijk 7. Volledig herverzekerd fonds Gesprekken gevoerd met shortlist (vanaf zomer 2012 tot heden)

16 Stand van zaken januari Besluit toekomstige opbouw vanaf resp Mening van sociale partners van belang. Welke premie/regeling is haalbaar en hoe wordt er gedacht over (het kwijtraken van) zeggenschap over inhoud regeling en uitvoering daarvan? 2. Keuze over opgebouwde pensioenen actieven 3. Wat kost een extra jaar CBA?

17 Laatste ontwikkelingen CBA Uitgangspunten huidige verzekeringsvoorwaarden: rekenrente van 3% en sterftegrondslagen, inmiddels achterhaald In februari heeft CBA een indicatie gegeven van de verzekeringsvoorwaarden vanaf , contractperiode één jaar en renteniveau per einde januari 2015 Uitgaande van een pensioenpremie van 24,4% of 22,4% van de pensioengrondslag leidt dit tot een verlaging van het opbouwpercentage tot ca. 1,2% a 1,1% (huidig 1,52%). Inmiddels zal het opbouwpercentage lager uitkomen dan wel met forse premiestijging gepaard gaan naar ca. 34%. Mede gezien de huidige rentestand lijkt voortzetting van een verzekeringscontract met een jaar geen goed alternatief.

18 Wat betekent dit voor ons fonds? Er zal dit jaar een oplossing gevonden moeten worden. Hiervoor is een speciale projectgroep in het leven geroepen. Optie pensioenopbouw in eigen beheer is als minst gewenste scenario naar voren gekomen. Een gewenst scenario is onderbrengen van de pensioenopbouw vanaf bij een andere bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Uit een selectie van mogelijke kandidaten zijn BPF MITT en BPF Bakkers naar voren gekomen. Vanwege de daar geldende regels voor het financieel toetsingskader is het mogelijk om de inkoop te baseren op andere uitgangspunten. Bovendien is de verwachting dat bij een ander BPF (geen garantie) er een grotere kans bestaat op indexatie dan bij ons BPF. Een prudent indexatiepotentieel is als belangrijke wens naar voren gekomen tijdens de heroriëntatie

19 Wat betekent dit voor ons fonds? Mogelijke opties opgebouwde aanspraken Premievrij achterlaten rechtstreekse verzekering van CBA zonder tussenkomst van ons fonds Collectieve overdracht van pensioenverplichtingen en een overdrachtkoopsom van CBA naar een nieuw BPF Collectieve overdracht van de herverzekering van CBA bij ons fonds naar herverzekerde aanspraken van CBA bij nieuw BPF

20 Wat betekent dit voor ons fonds? Mogelijke opties opgebouwde aanspraken Er kan nog verschil worden gemaakt in de behandeling van de groep actieve deelnemers ten opzichte van de gewezen deelnemers (aangenomen dat een overdracht van alle verplichtingen niet mogelijk is omdat de beschikbare overdrachtkoopsom hoogstwaarschijnlijk lager is dan de benodigde inkoopsom). Meerdere varianten zijn dan mogelijk. Keuze opgebouwde pensioenen van de slapers en gepensioneerden achter laten bij CBA (mits CBA bereid is te knippen). Voordeel: deel van de algemene reserve hoeft niet te worden gebruikt voor inkoop obv duurdere sterftegrondslagen. De keuze voor de varianten is afhankelijk van de financiële aspecten en de medewerking van CBA en de nieuwe uitvoerder.

21 Aandachtspunt: Excedent regelingen Bij overgang naar MITT of Bakkers veranderd het maximum salaris waarover pensioen kan worden opgebouwd Bpf Textielverzorging: Bpf MITT: Bpf Bakkers: Indien een werkgever een excedentregeling heeft afgesloten voor pensioenopbouw boven , dan is dit van belang voor die dekking. Welke werkgevers betreft dit? Is het bezwaarlijk om excedentregeling aan te passen (indien Bakkers), of te beëindigen (indien MITT)? Mogelijkheid tussentijdse beëindiging van excedent contract hangt af van contractsvoorwaarden Inzicht nodig 21

22 Aandachtspunt: VPL regeling Op dit moment voert Bpf Textielverzorging een VPL regeling (extra voorwaardelijk pensioen) uit op verzoek van CAO-partijen Daarvoor wordt een premie betaald van 2% van de pensioengrondslag MITT kent geen VPL regeling en Bakkers een afwijkende Onderzoek nodig om na te gaan wat met VPL regeling en VPL premie gaat gebeuren 22

23 Wat zijn gevolgen overgang naar MITT of Bakkers Pensioenopbouw Rekening houdend met lagere toekomstige opbouw bij CBA van rond 1% kennen zowel MITT als Bakkers een hogere pensioenopbouw dan Textielverzorging. Qua orde: Textiel verzorging < MITT < Bakkers Behalve deelnemers met een salaris boven (die hebben bij MITT hogere opbouw) Exclusief eventuele impact excedent regeling en VPL regeling 23

24 Wat zijn gevolgen overgang naar MITT of Bakkers Premie Bij overgang naar MITT gaat de werkgeverspremie naar verwachting omlaag. Voor het merendeel van de werknemers ook. Bij overgang naar Bakkers gaat de werkgeverspremie naar verwachting omhoog. Voor het merendeel van de werknemers ook. 24

25 Wat als Het niet lukt om voor 1 juli tot een besluit te komen? Fall-back scenario Voortzetting van het contract bij CBA met één jaar Gevolg: lagere pensioenopbouw (in dat jaar) of hogere kosten (Tijdelijk) In eigen beheer uitvoeren van de opbouw in 2016 Moeilijkheid: diverse partijen bereid vinden om contract voor korte duur aan te gaan.

26 23 juni mandaatbijeenkomst Welke weg wordt gekozen? Welke gevolgen heeft dat voor het fonds en haar leden? Bestuur gaat door met gesprekken MITT/Bakkers ivm tijdsaspect Intentieverklaring Verplichtstelling

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen en huidige situatie Aanleiding en mogelijkheden aanpassing

Nadere informatie

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6

1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6 1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 5 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6 5.0 Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e periodiek 2015, jaargang 4

Nieuwsbrief 2 e periodiek 2015, jaargang 4 In deze nieuwsbrief: Garantie in pensioen of risicovol rendement Meer keuzevrijheid pensioen Wet Pensioencommunicatie en pensioenplanning OR krijgt meer instemmingsrecht Knelpunten waardeoverdracht Aandacht

Nadere informatie

Notitie van de subgroep TNP Financiën

Notitie van de subgroep TNP Financiën Werkgroep Toekomst Nederlands Pensioenstelsel (TNP) Notitie van de subgroep TNP Financiën Deze notitie is samengesteld door onder meer: Lex Bolwerk Addi Dekker Arjan van der Hoek Eline Lundgren Anne Mulder

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV

Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV Pensioenfonds Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV Postbus 90801 Postbus 93002 2509 LV DEN HAAG 2509 AA Den Haag T 070 3490746 Einfo@spng.nl Datum:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Utrecht, september 2013 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Utrecht, september 2013 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. LCP NETHERLANDS LIFECYCLE PENSIOEN 2013 Inzicht in collectieve beschikbare premieregelingen, het aanbod van lifecycle concepten en de verschuldigde beleggingskosten. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Angelique Kansouh Sabrina Watson Augustus 2013 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

Solidariteit eerlijk verdelen

Solidariteit eerlijk verdelen Solidariteit eerlijk verdelen Voorwoord Jongere en oudere generaties lijken in toenemende mate tegenover elkaar te staan als het gaat om ons pensioenstelsel. Ouderen wijzen er op dat zij het huidige pensioenvermogen

Nadere informatie

Bekijk een volledige lijst van onze diensten op www.lcpnl.com. Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Bekijk een volledige lijst van onze diensten op www.lcpnl.com. Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. LCP NETHERLANDS LIFECYCLE PENSIOEN 2014 Inzicht in collectieve beschikbare premieregelingen, het aanbod van lifecycle concepten en de verschuldigde beleggingskosten. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Pensioengids Deel 2 GROEP 1

Pensioengids Deel 2 GROEP 1 Pensioengids Groep 1 Deel 2: Jouw pensioenregeling Voor alle deelnemers werkzaam bij: Bleijenbergh-Fassaert Brakel Atmos Cebo Holland Cementbouw Cementbouw Bindmiddelen Cementbouw Mineralen Cementbouw

Nadere informatie

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie