Informatiebijeenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebijeenkomst"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik

2 Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen 2013 Johan Krijgsman Vragen Informeel 13:00-13:30 2

3 Agenda Opening Jaarverslag 2012 Aantal verzekerden Dekkingsgraad Vermogen Verplichtingen Kosten Actuele ontwikkelingen 2013 Vragen Informeel 13:00-13:30 3

4 Aantal verzekerden Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden 4

5 Pensioenvermogen versus verplichtingen x 1 miljoen Pensioenvermogen Voorziening pensioenverplichtingen 5

6 Aanwezige dekkingsgraad versus vereiste dekkingsgraad 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% Aanwezige dekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad Minimaal vereiste dekkingsgraad 6

7 Resultaten 2011 (x miljoen) 1 januari 31 december pensioenvermogen % verplichting % dekkingsgraad 101 % 90 % -/- 11%-punt Resultaten 2012 (x miljoen) 1 januari 31 december - pensioenvermogen % - verplichting % - dekkingsgraad 90 % 93 % + 3%-punt - verplichting na korten % - dekkingsgraad na korten 99 % + 6%-punt 7

8 Belegd vermogen 2012 ( x miljoen) 1 januari 31 december rendement Obligaties 228 (44 %) 263 (45 %) + 15 % Aandelen ontwikkelde markten 195 (38 %) (37 %) + 16 % Aandelen opkomende markten 28 (5 %) (6 %) + 17 % Vastgoed 38 (7 %) 40 (7 %) + 3 % Grondstoffen 30 (6 %) 29 (5 %) -/- 2 % Liquide (deposito) 1 (0 %) 3 (0 %) + 2 % Totaal 520 (100 %) 589 (100 %) + 14 % Strategische mix rendement t.o.v. benchmark Obligaties 45 % + 2 % Aandelen ontwikkelde markten 35 % -/- 0 % Aandelen opkomende markten 5 % + 1 % Vastgoed 10 % -/- 1 % Grondstoffen 5 % -/- 1 % Liquide 0 % + 2 % Totaal 100 % + 1 % 8

9 Verplichting (x miljoen) 1 januari 31 december verplichting rekenrente 3,44 % 2,73 % + 73 pensioenopbouw + 15 uitkeringen -/- 20 overig januari 31 december verplichting (na korten) + 19 rekenrente 2,73 % 2,43 % + 38 pensioenopbouw + 17 uitkeringen -/- 20 langer leven + 5 ervaringsterfte + 6 overig + 8 korten -/- 35 9

10 Kosten Pensioenbeheer 2012 Pensioenbeheer ,9 miljoen 1,0 miljoen deelnemers (gemiddeld) deelnemers (gemiddeld) 348 per deelnemer 370 per deelnemer 0,17% van vermogen 0,20% van vermogen Vermogensbeheer 2012 Vermogensbeheer ,4 miljoen 2,5 miljoen 554 miljoen vermogen (gemiddeld) 516 miljoen vermogen (gemiddeld) 0,44% van vermogen 0,48% van vermogen Totale kosten 2012 Totale kosten ,61% van vermogen 0,68% van vermogen 10

11 Kosten pensioenbeheer (x duizend) Pensioenbeheer verschil Personeel /- 22 Controle en toezicht Advies /- 49 Bureau Subtotaal Investeringen /- 100 Totaal /

12 Agenda Opening Jaarverslag 2012 Actuele ontwikkelingen 2013 Haalbaar herstel, maatregelen en actuele dekkingsgraad Fusie (geharmoniseerde regeling en uitvoering) Pensioenakkoord (nftk en fiscaal) Verhoging pensioenleeftijd en versobering van pensioenen Wet versterking bestuur pensioenfonds Vragen Informeel 13:00-13:30 12

13 Gezond pensioenfonds dekkingsgraad = waarde vermogen / waarde verplichtingen voor DHV pensioenfonds: 118% gezond <118% grens reservetekort lange termijn herstel (15 jaar) <104,4% grens dekkingstekort korte termijn herstel (5 jaar) eind 2013 uit onderdekking 13

14 Herstelplan en maatregelen (informatiebijeenkomst 12 maart 2013) Haalbaar herstelpad tot eind 2013: Korten met 5,6% per 1 april 2013 alle pensioenen met een gelijk percentage (conform statuten en reglement) Naar verwachting geen aanvullende korting eind 2013 nodig geen aanleiding voor opmerkingen door DNB (externe toezichthouder) Vaste premie van 28,1% is niet meer kostendekkend Tijdelijk verlagen opbouwpercentage van 2,0% tot 1,9% per 1 april

15 Herstelplan evaluatie 2012 Eind 2013:104% 15

16 16

17 Fusie: stuurgroep pensioen HaskoningDHV Harmonisatie pensioenregeling Twee fondsen met verschillen in pensioenregeling: DHV: opbouw 2,0%; premie 28,1%; eigen beheer; maatregelen 2013; haalbaar herstel RH: opbouw 1,66% tijdelijk versoberd; premie 25,9% herverzekerd met nominale garantie (tot ) Onderzoek opties samengaan fondsen en/of besturen Rangorde keuzes pensioen Besluit door: 1. Pensioenregeling (CDC middelloon etc.) Sociale Partners 2. Uitvoeringsvorm (OPF, mopf, BPF etc.) Werkgever 3. Governance model (bestuur etc.) Bestuur 4. Operationele model (in eigen beheer of uitbesteden) Bestuur 17

18 Pensioenakkoord Nieuw FTK en compleet contract: nominaal: accent zekerheid, risicovrije rente, buffer, (LAM optioneel) reëel: ambitie inflatieontwikkeling volgen, beleggen, LAM, RAM met 10 jaar uitsmeren SER-advies: naar macrostabiele reële pensioenen Fiscaal voor middelloonregeling: Witteveenkader: max. opbouw 2,15% op 67 jaar is 1,9% op 65 jaar regeerakkoord: max. opbouw 1,75% en tot maximaal ,- AOW-leeftijd sneller naar 67: pensioenrichtleeftijd 67 in 2014 regeerakkoord: 66 in 2018; 67 in

19 19

20 Verhoging pensioenleeftijd en versobering pensioenen Vereenvoudigd rekenvoorbeeld, aannamen: - deelnemer betaalt premie tot 65 - Premie is minimaal kostendekkend - Opbouw is 2,00% (40 jaar) - uitkering tot gemiddeld 85 jaar (20 jaar) Mogelijke versoberingen regeling: - verhoging pensioenleeftijd langer premie betalen en langer opbouwen korter uitkeren - opbouw omlaag (uitkering omlaag) 20

21 Verhoging pensioenleeftijd en lagere opbouw jaren opbouw waarde middelloon jaren waarde uitkering 40 2,00 80, % 40 2,00 80, % 42 2,00 84, % 42 1,90 79, % 42 1,75 73, % Balans met stijgende (kostendekkende) premie en betaalbaarheid? Balans: premie regeling (opbouw ) beleggingsrisico s (toeslagen) 21

22 Verhoging pensioenleeftijd en lagere opbouw jaren opbouw waarde middelloon jaren waarde uitkering 40 2,00 80, % 40 2,00 80, % 42 2,00 84, % 42 1,90 79, % 42 1,75 73, % 22

23 Pensioenleeftijd en lagere opbouw (politiek)? Regeerakkoord: naar 67 jaar en max. opbouw naar 1,75% We willen AOW en pensioenen ook voor jonge generaties veilig stellen Regering: dus de premie kan fors omlaag (?) 1) 3 miljard belastinginkomsten per jaar door lagere premieaftrek 2) lagere premie voor werknemers geeft meer koopkracht 3) lagere premie voor werkgever goed voor economie Abvakabo: Spaarvarkens van onze kinderen worden stukgeslagen 1) later minder pensioen en minder koopkracht voor gepensioneerden 2) later minder belastinginkomsten voor overheid Fondsen: nftk vergt hogere kostendekkende premie, dus premie niet omlaag De regering haalt toekomstige pensioenen/koopkracht naar voren om op de korte termijn de schatkist te spekken. 23

24 Wet versterking bestuur pensioenfondsen Verkiezingen VO, DR en bestuur 2012 Bestuur: vijf leden herverkozen/herbenoemd. VO: Hans Bus en Arie Vijfhuizen DR: Robin Kraan en Rik Lurinks Nieuwe bestuurleden 2013 (twee tussentijdse vacatures): Marga Donehoo en Nigel Janssen DNB toetst geschiktheid (deskundigheid, vaardigheden en gedrag) Opleiding bestuur o.a.: SPO Competenties met externe begeleiding (juni) SPO Kennisreflector (najaar met de nieuwe bestuursleden) 24

25 Wet versterking bestuur pensioenfondsen Bestuursmodel moet per 1 juli 2014 aangepast zijn aan de wet: keuze maken uit 5 modellen (paritaire model) mogelijk externe deskundigen in het bestuur gepensioneerden in het bestuur verantwoordingsorgaan intern toezicht versterken: jaarlijkse visitatie In het kader van de fusie na 1 januari 2015 één bestuur voor de twee pensioenfondsen? 25

26 Vragen of toelichting plenair 13:00-13:30 Informeel met bestuursleden 26

27 Pensioenakkoord, nftk: FTK1 of FTK2? Voor zowel FTK 1 als FTK 2 geldt ambitie is geïndexeerd pensioen (MvT, p.7 en p.17) (geïndexeerde middelloonregeling) beleggen is nodig voor goed pensioen (MvT, p.8) spagaat: sturen op zekerheid versus sturen op indexatie (MvT, p.8) compleet maken (MvT, p.14) FTK 1 / Nominaal toezegging (nominaal) beter waarmaken, indexatie is voorwaardelijk (MvT, p.2) handhaven buffer voor opvangen financiële schokken (MvT, p.13) handhaven risicovrije rente en herstelplansystematiek (MvT, pp.9 en 6) FTK 2 / Reëel winst- en verliesregeling, geheel pensioen is voorwaardelijk (MvT, p.15) geen buffer voor opvangen schokken -> elk jaar direct en volledig verwerken (MvT, p.11) gedifferentieerd: 65+ kleinere schok, 55- grotere schok (AFS, spreiden ) (MvT, p.24) als fonds vergrijst worden schokken voor 55- groter (MvT, p.25) hogere levensverwachting óók direct verwerken (LAM, MvT, p.25) rente wordt: risicovrije rente + risico-opslag -/- indexatieafslag (MvT, p.25) 27

28 Actuele dekkingsgraad 89,3% 28

29 Actuele dekkingsgraad 89,3% 29

30 Agenda 12 maart :00 Inloop 16:15 Presentatie door Johan Krijgsman (voorzitter) Maatregelen Toelichting 16:45 Vragen 17:10 Vragen informeel met alle bestuursleden 17:30 Einde Stichting Pensioenfonds DHV 30

31 Uitgangspositie (1) Balans premie en opbouw pensioen (jaren 90 premies laag i.v.m. dreigende afroming reserves) 31

32 Uitgangspositie (2) Balans premie en opbouw pensioen ( 100 premie moet aangroeien tot 400 a 500 pensioenuitkering) 32

33 Uitgangsituatie en Aard van de regeling (1) Van eindloon naar middelloon naar CDC-regeling 33

34 Aard van de regeling (2) Dekkingsgraad beweegt mee aan onderkant bandbreedte (geen bijstorting) 34

35 Beleggingsbeleid en renteafdekking (1) Beleggingsbeleid (elke 3 jaar een ALM-studie) Strategische mix: verdeling obligaties; aandelen en vastgoed Afweging rendement en risico s; vereist eigen vermogen FTK (beleggingsbuffer) Balans premie en toeslagen voor prijs/looninflatie uit rendementen Beschouw verschillende economische scenario s Spreiding binnen categorieën, fondsen en vermogensbeheerders Van actief beleggen naar passief beleggen: lagere kosten Aansluitend een continuïteitsanalyse (CA) met prognoses voor gekozen beleid voor periode van 15 jaar 35

36 Beleggingsbeleid en renteafdekking (2) Renteafdekking Balans nominale zekerheid en reële ambitie (koopkracht) Renteafdekking door 45% degelijke langlopende staatobligaties circa 50% afdekking bij grens reservetekort (118%) Geen rentederivaten Bij reservetekort een naar rato lagere renteafdekking (zie ABTN) Daling rente van 3,6% naar 2,4%: circa -10% dekkingsgraad Met name bij een hoge inflatie kan afdekking van de rente funest zijn voor de ontwikkeling van de reële dekkingsgraad. Vijf jaar pensioensector: kortingen en indexatie in perspectief DNB, 7 maart

37 Levensverwachting Toename in laatste 4 jaar: AG tafels : sterke trend toename / ook CBS (-8%) AG tafels : bijstelling landelijke trend (-0,9%) Fonds specifieke ervaringsterfte: TW ervaringssterftemodel 2012 o.b.v. inkomen en sector (-1,1%) Optredende sterfte PF DHV valt binnen bandbreedte TW model Effect laatste 4 jaar is circa -10% dekkingsgraad 37

38 Samenvatting Combinatie van factoren bepalen huidige dekkingsgraad: Historie/uitgangssituatie en economische ontwikkelingen Balans premie, aard CDC-regeling en beleggingsbeleid Mate renteafdekking bij dalende (reken)rente Toename levensverwachting Korten is noodzakelijk voor haalbaar herstelpad 38

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

reëel financieel toetsingskader (FTK2)

reëel financieel toetsingskader (FTK2) nominaal financieel toetsingskader (FTK1) - bestaande contract - nominale contract - uitkeringsovereenkomst - onderscheid tussen nominale opbouw en indexatie - 2,5% onderdekkingskans maatstaf voor nominale

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Trespa April 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...5 Risicobereidheid...5 Beleggingsovertuigingen...6 Uitbesteding

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO

Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-4138602 Telefax: 070-4138620 E-mail: info@sp.tno.nl

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR JAARVERSLAG 2013 Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014

ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014 ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014 Aanwezig: Bestuursleden De heer D.J.H. de Bruijn De heer G.J. Mulders (m.k.a.) De heer J.H.E. Soepenberg De heer J.G.E. Visser (m.k.a.) De heer P.M Dekker

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie