ROSI, Return on Security Investment Hans Reinders (Hewlett-Packard)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROSI, Return on Security Investment Hans Reinders (Hewlett-Packard) www.securitymanagement.nl/congres"

Transcriptie

1 ROSI, Return on Security Investment Hans Reinders (Hewlett-Packard)

2 Global Security Services GSS 2 2

3 Activiteiten Global Security Group Verantwoordelijkheden Physical Security Supply Chain Security Standards of Business Conduct Investigations Brand Security Information Security Executive Protection Government Security (US only) 3

4 Agenda rekenmodel en het gebruik ervan op basis van investeringen, kosten en cashflow Hoe maak je de berekeningen? Welke opbrengsten kunnen we identificeren? Security: van kostenpost naar business enabler 4

5 Herkent u dit? De relatie tussen kosten van maatregelen en impact van risico s wordt onvoldoende en soms helemaal niet bekeken. Kosten voor beveiliging staan onder druk zonder in achtneming van consequenties Investeringen moeten verantwoord zijn en verantwoord kunnen worden Zijn de maatregelen effectief? Welke alternatieven zijn er en wat kosten die? Geven we niet meer uit dan dat er noodzakelijk is (efficiënt)? October 2012

6 Herkent u dit? De relatie tussen kosten van maatregelen en impact van risico s wordt onvoldoende en soms helemaal niet bekeken. Kosten voor beveiliging staan onder druk zonder in achtneming van consequenties Investeringen moeten verantwoord zijn en verantwoord kunnen worden Zijn de maatregelen effectief? Welke alternatieven zijn er en wat kosten die? Geven we niet meer uit dan dat er noodzakelijk is (efficiënt)? Access control helps reducing companies environmental Footprint An access contol system can help cut energy bills by both reducing energy wastage and improving environmental footprint The access control system can provide a wealth of information: Occupancy data, utilization of space October 2012

7 Uitgangspunten berekening ROSI Cashing in on ROI by CFO MacArthur from ADT security: Een systematisch proces om geld(middelen) toe te wijzen aan projecten October 2012

8 Uitgangspunten berekening ROSI Cashing in on ROI by CFO MacArthur from ADT security: Een systematisch proces om geld(middelen) toe te wijzen aan projecten. MacArthur noemt dit het vaststellen van de ROI: Methode tot vaststellen economisch voordeel van een uitgave, heeft de investering zin. Methode om schaarse middelen toe te wijzen aan projecten Methode om projecten of alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken Financiële onderbouwing business case, dragen projecten bij aan de omzet of aan vermindering van kosten Door methodische aanpak consistente wijze van toewijzen middelen October 2012

9 Uitgangspunten en onderdelen van de methode Benader de ROI als een investeringsprobleem Benader de ROI op basis van cashflow methode en pay-back periode en beschouwt: Investering én operationele kosten Effecten van deze investering t.a.v. (toekomstige) omzet, verlaging kosten, cost avoidance kwantificeerbare voordelen Afschrijvingen en vervroegde afschrijvingen Kosten van kapitaal Belasting over inkomsten Ondersteunt door softe componenten als b.v. reduceren risico en ondersteunen imago kan net dat zetje zijn wat nodig is October 2012

10 Wat theorie Investeringsselectie criteria: Beslissingen kunnen genomen worden op basis van verschillende criteria: De dringendheid of urgentiegraad De pay-out periode: het tijdvak waarbinnen de investering zich als het ware terugbetaald uit de cashflows De gemiddelde rentevoet; dat is de gemiddelde winst in % van gemiddeld geïnvesteerd bedrag De interne rentevoet (internal rate of return); dit is de rentevoet waarbij de contante waarde van de cashflows gelijk is aan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag De netto contante waarde; dit is de contante waarde van cashflows bij een gegeven rentevoet (verdisconteringsvoet), verminderd met het oorspronkelijke investeringsbedrag verder uitgewerkt October 2012

11 Wat theorie Netto contante waarde: Veranderingen van geldstromen als gevolg van een project of een investering gerelateerd aan de tijd. Toekomstige bedragen worden teruggerekend naar het heden (contant maken) en houdt dus rekening met de tijdswaarde van geld. Beschouwt de financiële aspecten van investeringen waardoor investeringsbeleid gemaakt kan worden. Maakt investeringsselecties en investeringsbeslissingen mogelijk Cashflows worden contant gemaakt op basis van verdisconteringvoet; dat is de gemiddelde vermogenskosten van de onderneming uitgedrukt in een percentage. Een investering is een uitgave in een bepaalde periode ter verkrijging van netto kastontvangsten in een latere periode October 2012

12 Wat theorie Gevoeligheidsanalyse: Berekent de invloed van procentuele veranderingen van bepaalde variabelen op de netto contante waarden (DHM scenario's). Simulatie van onzekerheden binnen het model Afwegen van alternatieve mogelijkheden (beveiligingsmaatregelen) De pay-out periode is de tijd die nodig is om vanuit de berekende cashflows de investering terug te betalen. Internal rate of return (IRR): dit getal vertelt het management of de investering een minimale grens van rendement overstijgt of niet. Dat kan een reële rentevoet zijn of een zogenaamde extra hoge hurdle rate October 2012

13 Kern en verantwoording methode Methode stelt ons in staat om ROSI uit te drukken in: Netto contante waarde of Pay-off periode of Internal rate of Return (IRR) De taal van de boardroom October 2012

14 Business case aanschaf DVR Nieuwe analoge video analoge recorder kost 3500 Euro, een DVR 5000 Euro, dus de naloge lijkt de betere keuze) Een analoge recorder moet om de 3 jaar vervangen worden, een DVR om de 6. In het 3 e jaar zijn de onderhoudskosten voor de analoge recorder hoger. DVR heeft geen onderhoud nodig (b.v. reinigen koppen) Een analoge gebruikt videobanden, een DVR niet DVR beelden kunnen remote worden uitgelezen wat reistijd en reiskosten scheelt Daders weten dat pakkans toeneemt, we stellen de mogelijke daling van derving op 5% October 2012

15 Business case aanschaf DVR Nieuwe analoge video analoge recorder kost 3500 Euro, een DVR 5000 Euro, dus de naloge lijkt de betere keuze) Een analoge recorder moet om de 3 jaar vervangen worden, een DVR om de 6. In het 3 e jaar zijn de onderhoudskosten voor de analoge recorder hoger. DVR heeft geen onderhoud nodig (b.v. reinigen koppen) Een analoge gebruikt videobanden, een DVR niet DVR beelden kunnen remote worden uitgelezen wat reistijd en reiskosten scheelt Daders weten dat pakkans toeneemt, we stellen de mogelijke daling van derving op 5%. Op basis van bovenstaande bepalen we de kwantificeerbare voordelen! October 2012

16 Business case aanschaf DVR Analyse van kwantificeerbare voordelen jaar 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 Vermijding van kosten Kosten voor aanschaf van een VCR Onderhoud VCR Totaal Risico vermindering Jaarlijkse omzet Gemiddelde derving in % 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% Gemiddelde derving in Euros Gemiddelde verwachte daling in derving 5% 5% 5% 5% 5% 5% Totale voordeel in risico vermindering Productiviteitsstijging Daling in reiskosten en reistijd Totale productiviteitsstijging Totaal van kwantificeerbare voordelen October 2012

17 Business case aanschaf DVR De kosten van kapitaal zijn in dit voorbeeld gesteld op 8% De belasting is gesteld op 40% De verdisconteringsvoet is gesteld op 15% Daarna brengen we een nieuwe variabele in. Nu kunnen we de netto contante waarde berekenen October 2012

18 Business case aanschaf DVR Uitgangspunten jaar 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 Aanschafkosten DVR 5000 Operationele kosten Kwantificeerbaar voordeel Inkomensverklaring Kwantificeerbaar voordeel Af: afschrijving (6 jaar) Af: kosten van kapitaal (8%) Af: belasting over inkomen (40%) Netto inkomsten Cash flow Nett inkomen Plus: afschrijving Cash flow Totaal contante waarde 7451 Verdisconteringsvoet 0,15 Netto contante waarde October 2012

19 Business case aanschaf DVR gevoeligheidsanalyse Uitgangspunten jaar 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 Aanschafkosten DVR 5000 Operationele kosten Kwantificeerbaar voordeel Inkomensverklaring Kwantificeerbaar voordeel Af: afschrijving (6 jaar) Af: kosten van kapitaal (8%) Af: operationele kosten Af: belasting over inkomen (40%) Netto inkomsten Cash flow Netto inkomen Plus: afschrijving Cash flow Contante waarde 6883 Verdisconteringsvoet 0,15 Netto contante waarde October 2012

20 Business case aanschaf DVR Pay-out periode voorbeeld 1: 2,6 jaar Pay-out periode voorbeeld 2: 3 jaar IRR voorbeeld 1: 34% IRR voorbeeld 2: 30% October 2012

21 Belangrijkste resultaten, uitkomsten Methode is succesvol onder de volgende voorwaarden: Afspraken met management t.a.v. kwantificeerbare voordelen (b.v. achterwege blijven incident = omgekeerde Waarde Incident Wi) Bepaling van álle kosten en álle opbrengsten Multidisciplinaire aanpak met gebruikmaking van b.v DHM security management Leidraad voor bepaling kosten en opbrengsten Opzetten security management informatie systeem Verzamelen en vastleggen relevante informatie t.a.v. kosten: Benchmarking October 2012

22 Kosten (en opbrengsten) Wat voor kosten zijn er te onderscheiden? Directe schade Tijdsafhankelijke schade (bepaal tijdsduur incident en de kosten daarvan) Gevolgschade b.v. verlies van een contract op door anderen te verhalen schade Verstoringen processen, b.v. een productieproces Kosten vernietiging bedrijfsmiddelen: vervanging, productieverlies, vervroegde afschrijving restwaarde etc. Herstelkosten Opportunity kosten: kosten die je normaal niet zou moeten maken b.v. huur alternatieve bedrijfsruimte Maar ook opportunity opbrengsten: nieuwe machines geven lagere kosten Schade door uitval of overlijden: vervanging, training, tijdelijke krachten Effect op kostprijs zoals verhoging of verlaging Niet kwantificeerbare kosten zoals imago verlies, toename ongemak of verlies flexibiliteit (denk aan aankoop tax free producten) October 2012

23 Belangrijkste beperkingen Diezelfde afspraken met management t.a.v. acceptatie van het uitgangspunt van kwantificeerbare voordelen als opbrengsten Vaststellen van opbrengsten kan lastig en langdurig traject zijn en daardoor ontmoedigend werken October 2012

24 Brandprotection A true measure of your worth includes all the benefits others have gained from your success. Cullen Hightower

25 Brandprotection Counterfeit products Ink cartridges Toner cartridges Memory Hard disks Power adaptors Security labels Warranty fraud 25

26 EMEA IPG ACF program Het anti counterfeiting programma van HP heeft als doel; het vergroten van het potentiele marktaandeel van HP. HP doet dat door: - Producten in beslag te laten nemen - Fabrieken te laten sluiten 26

27 EMEA Imaging and Printing Group ACF program Kosten van het programma (investeringen): Training van ingehuurde onderzoekers in de verschillende Europese landen Reis en verblijfkosten Kosten trainingslokatie Kosten van de market surveyors -> onderzoeksbureau s marktaandeel Kosten aankopen Training douane Kosten civiele procedures Kosten raid acties Eventuele vernietigingskosten Kosten echtheidskenmerken 27

28 EMEA Imaging and Printing Group ACF program Kosten van het programma (investeringen): Training van ingehuurde onderzoekers in de verschillende Europese landen Reis en verblijfkosten Kosten trainingslokatie Kosten van de market surveyors -> onderzoeksbureau s marktaandeel Kosten aankopen Training douane Kosten civiele procedures Kosten raid acties Eventuele vernietigingskosten Kosten echtheidskenmerken Opbrengsten van het programma: Waarde van de in beslag genomen goederen = potentieel marktaandeel Waarde van de te verwachten productie (residual impact) = potentieel toekomstig marktaandeel 28

29 Intelligence Markt aandeel onderzoek (genuine/counterfeit) Klanten en partners Defecten Slechte kwaliteit Op aangeven software printer Actief onderzoek door onderzoekers Douane 29

30 $8.62 million + output per annum Shut Down 19,562 toner finished goods 7,814 ink finished goods 104,283 toner flat boxes 39,814 ink flat boxes 30 78,402 toner security labels 23,116 ink security labels 56,466 toner empty cartridge

31 $8.62 million + output per annum Shut Down 327,600 toner per year - fair market value $5,995, ,400 ink per year - fair market value $2,625,480 31

32 Anti-counterfeiting law enforcement operation has occurred in Nairobi, Kenya seizure of HP counterfeit with an estimated value of more than $350,000 32

33 ACF Enforcement Action in the Kingdom of Saudi Arabia The estimated total value of the seized goods is over US$2.6M 33

34 ACF Enforcement Actions in the Kingdom of Saudi Arabia and in the United Arab Emirates The combined total estimated market value of the seized items exceeds US$ 6.8 Million 34

35 Brandprotection ROSI Objective: increase sales of genuine products; relationship between ceased and original is almost 1 on 1. Consumenten hebben de intentie om het echte produkt te kopen. 35

36 Brandprotection ROSI Hoe meet je dat? Bepaal de waarde van de ingeslaggenomen goederen Bepaal de waarde van de in beslaggenomen goederen en de te verwachten toekomstige produktie (residual value) Producent verdwijnt voor bepaalde tijd van de markt (gevangen gezet of wordt uitgewezen) Jaarlijkse douane statistieken Gedetaileerde statistieken per type produkt Waarde van de resulaten van de civiele procedures Impact of markt aandeel 36

37 Brandprotection ROSI Hoe meet je dat? Bepaal de waarde van de ingeslaggenomen goederen Bepaal de waarde van de in beslaggenomen goederen en de te verwachten toekomstige produktie (residual value) Producent verdwijnt voor bepaalde tijd van de markt (gevangen gezet of wordt uitgewezen) Jaarlijkse douane statistieken Gedetaileerde statistieken per type produkt Waarde van de resulaten van de civiele procedures Impact of markt aandeel Security = Business enabler 37

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche Den Haag, augustus 2009 Auteur Ir. M.

Nadere informatie

Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know'

Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know' Informatiemanagement: Lessons Learned, rekenvoorbeelden en valkuilen Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know' White Paper Deel 2 (2012) www.linio.nl Gepubliceerd door Auteur: Peter

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

Instrument: De business case van een warmte-uitwisselingsproject

Instrument: De business case van een warmte-uitwisselingsproject Instrument: De business case van een warmte-uitwisselingsproject 1. WAT IS EEN BUSINESS CASE?...1 2. DE BUSINESS CASE VAN EEN WARMTE-UITWISSELINGSPROJECT...2 3. DE TECHNIEK VAN EEN BUSINESS CASE...3 4.

Nadere informatie

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Klaas Kooistra Rob de Vries

Nadere informatie

De geïntegreerde en. Donderdag 14 maart 2013. Avondsessie Life Cycle Costing. Kivi Niria

De geïntegreerde en. Donderdag 14 maart 2013. Avondsessie Life Cycle Costing. Kivi Niria De geïntegreerde en strategische Avondsessie oplossing Life Cycle Costing Kivi Niria Donderdag 14 maart 2013 Een avondprogramma in 7 stappen 1. Introductie 7. Life Cycle Costing en verder 2. Werksessie

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL. Ontwerpmethodologie 4WE, 4TT, 4LR, 2.2LR, 2.2WB, 3.2LR. Prof. S. Vanlanduit

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL. Ontwerpmethodologie 4WE, 4TT, 4LR, 2.2LR, 2.2WB, 3.2LR. Prof. S. Vanlanduit VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Ontwerpmethodologie 4WE, 4TT, 4LR, 2.2LR, 2.2WB, 3.2LR Prof. S. Vanlanduit Hoofdstuk 3 Project management 3.1 Definities Ontwerpprojecten en projecten in het algemeen worden

Nadere informatie

IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf Het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen.

IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf Het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen. IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf Het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen. Postgraduate IT-audit Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Datum:

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Investeren in taal levert veel op!

Investeren in taal levert veel op! Investeren in taal levert veel op! Drie businesscases voor groepsgericht taalonderwijs in de schoonmaakbranche april 2015 Auteurs: Krista Visscher Jeroen Tops Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INVESTEREN IN TAAL

Nadere informatie

Werkmodel Incentive Campagnes 2.1

Werkmodel Incentive Campagnes 2.1 Werkmodel Incentive Campagnes 2.1 Inhoudsopgave 3: Incentive Campagne 4: Werkwijze 4: Doelgroepen 6: Redenen voor het inzetten van een incentive programma 7: Voorbeelden van meetbare bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen

Nadere informatie

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE MEER KLANTWAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE DOOR SAMENWERKING

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

De werkelijke waarde van uw klant

De werkelijke waarde van uw klant MANAGEMENT ACCOUNTING EN CONTROL Customer accounting in de praktijk De werkelijke waarde van uw klant Bedrijven proberen concurrentievoordeel te behalen door klantgerichte strategieën te ontwikkelen. Die

Nadere informatie

Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case

Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case Instrument: de Business case Instrument: de Business case 1 1. Wat is een Business case 1 2. Doel van een Business case 1 3. Het opstellen van een Business case 3 3.1 Het Business concept 3 3.2 Opbrengsten,

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

Customer Profitability Management (CPM) Op weg naar Accountable Marketing

Customer Profitability Management (CPM) Op weg naar Accountable Marketing Customer Profitability Management (CPM) Op weg naar Accountable Marketing MIE, 4 november 2008 Edwin van de Sande Pieter Stel Agenda Hoe niet? Hoe wel? Voor wie? Hoe precies? De valkuilen van een naderende

Nadere informatie

De waarde van break-opties

De waarde van break-opties Ronald Huisman José Antonio Roodhof 2013 15 Oktober 2013 Position paper Ronald Huisman José Antonio Roodhof Dit paper is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van NVM Business ASRE research

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Door: Theo Lescure Studentnummer: 0149632 Studie: Technische Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Bemiddelaar: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Kosten en baten van reïntegratie

Kosten en baten van reïntegratie Amsterdam, november 2006 In opdracht van Boaborea Gefinancierd door Stichting Instituut Gak Kosten en baten van reïntegratie Lucy Kok David Hollanders J. Peter Hop met medewerking van Marloes de Graaf-Zijl

Nadere informatie

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT VKA white paper Merijn van der Zalm Christ Reniers Pim Schouten September 2007 Samenvatting In de wereld van de gemeenten, provincies en waterschappen zien wij een enorme

Nadere informatie

ICT-kosten: theorie in praktijk

ICT-kosten: theorie in praktijk Cross References 6.5 Tegenover kosten moeten opbrengsten staan. Het proces om ICT-kosten te vertalen naar opbrengsten blijkt niet eenvoudig te zijn. Hoe doorzichtiger deze vertaling echter is, hoe eerder

Nadere informatie

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud CHEOPS REPORT Til uw onderneming naar een hoger niveau Stel de juiste vragen op weg naar de cloud Cloud computing is aan een sterke opmars bezig. Tegelijk roept het bij vele bedrijven nog vragen op. Is

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL MANAGEMENT: HET BEDRIJF EN DE FINANCIEEL MANAGER

HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL MANAGEMENT: HET BEDRIJF EN DE FINANCIEEL MANAGER HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL MANAGEMENT: HET BEDRIJF EN DE FINANCIEEL MANAGER Bedrijfsvormen Doelstellingen van een onderneming - winst maken (op KT) - leveren van diensten (maatschappelijk en/of winstgevend)

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie