Nieuw sectorakkoord Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD"

Transcriptie

1 PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID VOEDINGSINDUSTRIE JULI2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Na weken vergaderen is het ons gelukt om een sectorakkoord af te sluiten met de werkgevers van de voedingsnijverheid. We hebben als vakbond hard moeten onderhandelen. Maar we blijven volop gaan voor een sectorakkoord. Want zo n sectorakkoord is belangrijk om de loon- en arbeidsvoorwaarden van alle arbeiders in de sector te verbeteren. Het is van toepassing op de arbeiders van alle subsectoren, in grote en kleine ondernemingen, in heel het land. Wat dit akkoord voor jou betekent, kan je lezen in deze Nieuwsflash. Bart Vannetelbosch INHOUD Nieuw sectorakkoord Bakkerijen 4 Vleessector 5 Delegeeraad over sectorakkoord 6 Nieuw sectorakkoord Een sectorakkoord wordt onderhandeld tussen werkgevers en vakbonden van een sector. Dit bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle arbeiders uit de voedingsnijverheid. Een belangrijk akkoord dus. Het akkoord is opgebouwd rond koopkracht, werkbaar werk, eindeloopbaan en vorming. Indexsprong is gestemd 7 Functieclassificatie koffie 7 Acties tegen het harde regeringsbeleid gaan verder! 8 Grote lijnen van het akkoord: Lonen: + 0,07 op 1/1/2016 Vaste premies: + 1,09 % op 1/1/2016 Brutopremie van 80 per jaar, of een gelijkwaardig voordeel te bepalen in functie van de onderneming Nieuw: minimum ploegenpremie voor grote bakkerijen van 0,10/uur Weekendpremie kleine bakkerijen wordt 4 Alle opties voor SWT (vroegere brugpensioen) mogelijk in de sector Alles opties landingsbanen mogelijk in de sector Drie extra eindeloopbaandagen vanaf 60 jaar + loskoppelen van SWT Invoering van drie eindeloopbaandagen vanaf 60 jaar voor de grote bakkerijen Sectorale stimulansen omtrent werkbaar werk Nieuwe initiatieven omtrent vorming voor werknemers Maar wat betekent dit nu allemaal? We bespreken enkele belangrijke dossiers verder in deze nieuwsflash. prettige vakantie!

2 Nieuw sectorakkoord KOOPKRACHT Naar goede gewoonte maakt de koopkracht een belangrijk deel uit van dit akkoord. Door de indexsprong komt de koopkracht de komende jaren onder druk te staan. Maar de voorbije jaren waren de marges om te onderhandelen over de lonen ook al zeer beperkt. Na onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers kon het ACV bekomen dat de lonen van de werknemers in de privésector in 2016 toch licht mochten stijgen. Met deze beperkte marges moesten we dus in de sector aan de slag. Als vakbond wilden we deze marges uiteraard zo maximaal mogelijk invullen. De werkgevers van de voedingsnijverheid wilden de marges echter zeer beperkt invullen. En dit terwijl de voedingsnijverheid een zeer gezonde sector is, met goede omzetcijfers, veel export en mooie winsten. Dit is enkel mogelijk dankzij het harde werk van de arbeiders. Het waren dan ook moeilijke onderhandelingen. Met het volgende resultaat: 1. Loonsverhoging + 0,07uur Op 1 januari 2016 zullen alle lonen van de voedingsnijverheid met 0,07 euro verhogen. Dus zowel de sectorale minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen worden verhoogd. De lonen zullen op dat moment ook deels geïndexeerd worden (zie verder). 2. Brutopremie, ploegenpremie of gelijkaardig voordeel Naast de marge voor loonsverhoging, werd er nog een tweede marge vastgelegd. In ondernemingen met een syndicale delegatie zal deze marge in de onderneming onderhandeld worden. Voor ondernemingen zonder bedrijfsakkoord geldt de algemene regeling die voor de sector werd onderhandeld. Voor de bakkerijen werd een aparte regeling afgesproken. Ondernemingen met syndicale delegatie: onderhandelingen In ondernemingen met een syndicale afvaardiging, mag er onderhandeld worden over 0,3% van de loonmassa. Dit betekent dat in de onderneming kan gekozen worden op welke manier dit wordt ingevuld. Er kan gekozen worden voor het optrekken van de maaltijdcheques, een extra premie, een bijkomende loonsverhoging, enz. Als er geen akkoord wordt bereikt voor 31/12/2015, dan krijgen de arbeiders een brutopremie van 80, zoals bepaald in de algemene regeling. Algemene regeling: brutopremie van 80 euro In ondernemingen waar er niet onderhandeld wordt, zullen alle arbeiders vanaf 2016 een brutopremie van 80 per jaar krijgen. De premie wordt uitbetaald volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie. Ploegenpremie voor arbeiders van bakkerijen van 20 of meer werknemers Vanaf 1 januari 2016 wordt er een sectorale ploegenpremie van 0,10 per uur ingevoerd. In sommige ondernemingen krijgen werknemers die in ploegen werken al langer een ploegenpremie. In andere ondernemingen worden deze arbeiders op geen enkele manier vergoed voor de ongemakken van het werken in ploegen. Daarom waren de vakbonden al lang vragende partij om een ploegenpremie in te voeren. Wie nog geen ploegenpremie kreeg, zal vanaf 2016 dus een premie van 0,10/ uur krijgen. In grote bakkerijen waar er reeds een ploegenpremie bestaat, zal er ook kunnen onderhandeld worden over 0,3% van de loonmassa. Kleine bakkerijen: brutopremie en verhoging weekendpremie In bakkerijen met minder dan 20 werknemers, krijgen de arbeiders vanaf 2016 ook een brutopremie van 80. Daarnaast zal de weekendpremie vanaf 1 januari 2016 verhoogd worden naar 4 (in plaats van 2,97 nu). 3. Verhoging van de vaste premies De vaste premies en vergoedingen worden verhoogd op 1 januari De nieuwe bedragen vind je hieronder. Jammer genoeg moesten we ook een uitzondering toestaan. De minimumlonen van bepaalde functies in de subsector van de vleesconserven zullen niet verhogen. Het gaat hier enkel over de lonen van nieuwe werknemers. Wie al in dienst is op 31 december 2015, krijgt wel een verhoging van 0,07. Meer informatie hierover vind je verder in deze Nieuwsflash. PREMIES EN VERGOEDINGEN VANAF 01/01/2016 Ploegenpremies vanaf 01/01/2016 Ochtend : 0,48 Namiddag: 0,54 Nachtpremie : 1,88 Tijdelijke werkloosheid Eerste 5 dagen : 8 Na 5 dagen : 11 Bestaanszekerheid na beëindiging arbeidsovereenkomst 10,46 wegens overmacht Vergoeding langdurige ziekte 6,95 Kledij Ter beschikking : 3,64 Onderhoud: 4,30-2 -

3 WERKLOOSHEID MET BEDRIJFS- TOESLAG (SWT) De regering nam een ingrijpende beslissing in verband met het SWT, het vroegere brugpensioen. De regering wil dat iedereen langer blijft werken, en verhoogde de leeftijd waarop werknemer SWT kunnen opnemen van 60 naar 62 jaar. Het ACV heeft hier een aantal uitzonderingen op bekomen. Die uitzonderingen zijn nu ook van toepassing in de sector : SWT vanaf 58 jaar - zwaar beroep of nachtarbeid Geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 Voorwaarden : 58 jaar 33 jaar loopbaan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep hebben uitgeoefend. SWT vanaf 58 jaar - zwaar beroep Geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 Voorwaarden : 58 jaar 33 jaar loopbaan zwaar beroep hebben uitgeoefend SWT vanaf 56/58 jaar lange loopbaan Geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 Voorwaarden: 56 jaar in jaar in jaar loopbaan AANVULLEND PENSIOEN Vakbonden en werkgevers hebben ervoor gekozen om de beperkte marges volledig om te zetten in onmiddellijke verhoging van de koopkracht. Op deze manier kunnen we de indexsprong gedeeltelijk verzachten. Daardoor komt er deze keer geen verhoging van het sectoraal aanvullend pensioen. De afspraken uit het vorige akkoord blijven echter gelden. Alle arbeiders van de sector blijven dus verder hun aanvullend pensioen opbouwen. Vakbonden en werkgevers bevestigen het belang van een goed aanvullend pensioen voor de arbeiders. Er zal tegen eind 2016 een langetermijnvisie ontwikkeld worden en er zullen afspraken gemaakt worden om het systeem efficiënter te maken. SWT vanaf 60 jaar Geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2017 Voorwaarden: 60 jaar 40 jaar loopbaan voor mannen 31 jaar (in 2015), 32 jaar (in 2016), 33 jaar (in 2017) voor vrouwen Medisch SWT vanaf 58 jaar Geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 Voorwaarden : 58 jaar 35 jaar loopbaan erkende mindervalide of ernstige fysieke problemen Zwaar beroep is de laatste 10 jaar gedurende minstens 5 jaar of de laatste 15 jaar gedurende minstens 7 jaar gewerkt hebben in ploegen, in onderbroken dienst of met nachtprestaties. Wil je weten of je in aanmerking komt voor SWT? Neem dan contact op met onze dienstverleners. TIJDSKREDIET De regering zette ook het mes in de systemen van tijdskrediet en de landingsbanen. Het tijdskrediet zonder motief werd afgeschaft en de leeftijd om een landingsbaan op te nemen werd opgetrokken van 55 naar 60 jaar. Ook dit heeft het ACV nog een stuk kunnen bijsturen en is er beslist om de overgebleven opties maximaal mogelijk te maken in de sector. Zo zullen arbeiders met een loopbaan van 35 jaar, met 20 jaar nachtprestaties of met een zwaar beroep toch nog op 55 jaar een landingsbaan kunnen opnemen. Zwaar beroep is de laatste 10 jaar gedurende minstens 5 jaar of de laatste 15 jaar gedurende minstens 7 jaar gewerkt hebben in ploegen, in onderbroken dienst of met nachtprestaties EINDELOOPBAANDAGEN In het vorige akkoord werd het systeem van eindeloopbaandagen ingevoerd. Dit zijn drie tot zes extra vrije dagen voor werknemers die recht hadden op SWT, maar die toch blijven verder werken. Deze waren niet van toepassing op de bakkerijen. Met de verstrenging van het systeem van SWT moesten we dit systeem herbekijken. Als vakbond wilden we ook extra eindeloopbaandagen. Dit was een zeer moeilijk punt in de onderhandelingen. Uiteindelijk hebben we toch een doorbraak bereikt. De eindeloopbaandagen worden losgekoppeld van het systeem van SWT. Vanaf 1 juli 2015 heeft al wie een loopbaan van 35 jaar heeft, waarvan 10 jaar bij de huidige werkgever, vanaf de leeftijd van 56 jaar recht op eindeloopbaandagen. Onder 35 jaar loopbaan wordt verstaan alle gewerkte periodes en gelijkgesteld periodes die meetellen voor het wettelijk pensioen. De werkgever kan een bewijs hiervan vragen met bijvoorbeeld een attest van de pensioendienst. Bovendien werden er drie extra eindeloopbaandagen ingevoerd vanaf 60 jaar. Samengevat : 56 jaar : 3 eindeloopbaandagen per jaar 58 jaar : 6 eindeloopbaandagen per jaar 60 jaar : 9 eindeloopbaandagen per jaar Arbeiders die voor het eerst in 2015 deze dagen krijgen, hebben in 2015 recht op de helft van deze dagen. Als vakbond eisten we dat deze eindeloopbaandagen ook werden ingevoerd voor de werknemers van de bakkerijen. Want ook zij moeten langer werken. Ook dit was een zeer moeilijke discussie. De arbeiders van de grote bakkerijen en banketbakkerijen vanaf 20 werknemers hebben vanaf 1 juli 2015 vanaf 60 jaar recht op drie eindeloopbaandagen. De werknemers van kleine bakkerijen (minder dan 20 werknemers) hebben geen recht op eindeloopbaandagen. Volgens de werkgevers is dit onmogelijk te organiseren. Als compensatie krijgen deze werknemers een verhoging van de weekendpremie (zie p. 2, koopkracht).

4 WERKBAAR WERK Het ACV wil ervoor zorgen dat de kwaliteit van de jobs in de bedrijven verbetert. In de sector werd er afgesproken om een onderzoek te laten uitvoeren om de problemen rond werkbaarheid in kaart te brengen. We kijken ook naar voorbeelden in binnen- en buitenland. Er zal specifieke aandacht besteed worden aan arbeiders in moeilijke werkomstandigheden, zoals werken in hoge of lage temperaturen en werken in shiften. Verder zal de sector concrete aanbevelingen doen omtrent werkbaar werk. Het IPV, het vormingsinstituut van de voedingsnijverheid, begeleidt sinds kort ondernemingen die rond ergonomie willen werken. Veel werknemers in de voedingsnijverheid hebben gezondheidsklachten doordat ze in een slechte houding moeten werken en vaak dezelfde bewegingen moeten herhalen. Via de ergonomiescan kunnen problemen opgespoord worden en kunnen er maatregelen genomen worden om fysieke klachten te voorkomen. Op basis van de aanbevelingen die in verschillende ondernemingen gemaakt werden, kunnen er lessen voor de hele sector getrokken worden. Vakbonden en werkgevers zullen samen aanbevelingen formuleren voor specifieke functies in de sector. Bakkerijen Verder beveelt de sector aan dat in ondernemingen waar er onderhandeld wordt, ook aandacht besteed wordt aan werkbaar werk in het ondernemingsakkoord. Daarbij kan ook beroep gedaan worden op de diensten van het IPV : de ergonomiescan, de website, vorming voor leidinggevenden en informatie rond de reïntegratie van langdurig zieke werknemers en werknemers met ernstige gezondheidsproblemen. Deze instrumenten worden nog verder uitgewerkt binnen de raad van bestuur van het IPV. Via de gegevens van het sociaal fonds zal verder op niveau van de sector de tewerkstelling van oudere werknemers opgevolgd worden. Ook het aantal dossiers van langdurige ziekte wordt nauwgezet gecontroleerd. Zo kunnen we nagaan wat de impact is van de regeringsbeslissingen omtrent langer werken. Binnen het IPV wordt er verder nog een werkgroep opgezet omtrent tewerkstelling, die zich specifiek zal richten op lokale tewerkstelling. Tenslotte zal de sector ook onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de resultaten van outplacement te verbeteren. VORMING De sector blijft verder inzetten op vorming van de werknemers. De delegees kunnen voortaan het opleidingsaanbod van het IPV, het vormingsinstituut van de sector, in hun onderneming verspreiden. Werknemers zullen ook over het aanbod geïnformeerd worden via het opleidingsgesprek. Zo kunnen we meer arbeiders op de hoogte brengen van de vormingen die ze kunnen volgen. Verder zet de sector in op vorming voor specifieke groepen. In het kader van de ingroeibanen, wordt er geïnvesteerd in vorming voor jongeren. De sector erkent dat het belangrijk is om jongeren kansen te geven. Laaggeschoolde jongeren (jonger dan 26 jaar), hebben het eerste jaar van hun aanwerving recht op een budget van 2500 euro om vorming te volgen via het IPV. Verder wordt er binnen het IPV een pilootproject opgezet rond de versterking van werknemers in kwetsbare functies. Zo kunnen werknemers in jobs die dreigen te verdwijnen tijdig worden bijgeschoold. De sector zal een unaniem advies uitbrengen om stages voor minderjaren uit de bakkerijen ook s nachts mogelijk te maken. Nu is dit verboden. Maar aangezien veel bakkers s nachts werken, missen ze zo een belangrijk onderdeel in hun stage. Om misbruiken te voorkomen zal er wel een duidelijk kader uitgewerkt worden. Tenslotte komt er een advies van de sociale partners dat vorming voor werknemers, in de mate van het mogelijke, tijdens de werktijd moet gebeuren. Meer info: Ook voor de bakkerijen verliepen de onderhandelingen zeer moeilijk. Deze sector kon in het verleden veel uitzonderingen bekomen. Het is dan ook tijd voor een inhaaloperatie, zodat de werknemers uit de bakkerijen dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen genieten als de rest van de sector. De werkgevers wilden echter niet met geld over de brug komen. Na lang onderhandelen konden we enkele verbeteringen bekomen. Voor de grote bakkerijen wordt er een sectorale ploegenpremie van 0,10 ingevoerd. De werknemers van de grote bakkerijen kunnen voortaan ook eindeloopbaandagen opnemen, vanaf de leeftijd van 60 jaar. Voor de werknemers van kleine bakkerijen waren de eindeloopbaandagen onbespreekbaar. Voor hen hebben we een verhoging van de weekendpremie onderhandeld. Deze bedraagt 4 vanaf 1 januari

5 Vleessector Een van de redenen waarom de onderhandelingen zeer moeilijk verliepen, is omdat de werkgevers een verlaging van de minimumlonen vroegen voor bepaalde functies van het vlees. Voor de werkgevers was dit een breekpunt. Voor de vakbonden was dit onbespreekbaar. Na meerdere vergaderingen werd er een compromis bereikt. Voor bepaalde functies uit de vleessector zal het minimumloon voor nieuwe werknemers op 1 januari 2016 niet verhoogd worden met 0,07 euro. Wie op dat ogenblik al in dienst is, heeft wel recht op de loonsverhoging. Het gaat hier om functies die het grootste risico lopen om in andere paritaire comités met lagere lonen te worden ondergebracht. De lijst met deze functies wordt bepaald tegen het einde van dit jaar. Deze uitzondering is voor de vakbonden enkel aanvaardbaar op voorwaarde dat de sector inspanningen doet om alle vleesactiviteiten in de toekomst terug onder het paritair comité van de voedingsnijverheid te brengen. Sommige bedrijven hebben in het verleden hun activiteiten namelijk opgesplitst om bepaalde functies onder te brengen in het paritair comité van de voedingshandel of de logistiek. Daar liggen de minimumlonen lager. Er zal gewerkt worden aan een classificatie voor de gehele vleessector. Daarna zal er geprobeerd worden om alle vleesactiviteiten terug onder ons paritair comité te brengen. Zo kan de oneerlijke concurrentie worden stopgezet, zodat de druk op de lonen vermindert. INTERIMARBEID De sociale partners bevelen aan dat er zo veel mogelijk gewerkt wordt met contracten van minstens een week. In het vorige akkoord werd het werken met dagcontracten verstrengd. In de praktijk zien we dat sommige werkgevers nu werken met opeenvolgende contracten van twee dagen. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Daarom vragen de sociale partners nu om zoveel mogelijk met contracten van een week of langer te werken. Ondernemingsraad of syndicale delegatie hebben nu al om de 3 maand recht op gedetailleerde informatie over het gebruik van uitzendarbeid in hun onderneming. Vakbonden en werkgevers zeggen nu dat deze informatie over interimarbeid best maandelijks wordt overgemaakt aan de ondernemingsraad of syndicale delegatie. Zo kunnen delegees korter op de bal spelen. ARBEIDERS EN BEDIENDEN De aanvullende vergoeding bij werkloosheid na ontslag wordt vanaf 1 juli 2015 afgeschaft voor nieuwe contracten. Deze aanvullende vergoeding werd ingevoerd om de lagere opzegvergoedingen voor arbeiders te compenseren. Sinds de invoering van het eenheidsstatuut werd deze discriminatie tussen arbeiders en bedienden weggewerkt, waardoor deze compensatie niet meer nodig is. In de sector zal er verder opgelijst worden welke verschillen er nog bestaan tussen arbeiders en bedienden op niveau van de sector

6 Delegeeraad over sectorakkoord Na de onderhandelingen met de werkgevers, werd het voorstel van akkoord op 18 juni voorgelegd aan de delegeeraad. Want het is aan de delegees om te bepalen of het ACV dit akkoord goedkeurt. Zo n 150 delegees uit de sector kwamen samen om het sectorakkoord te bespreken. Daarna werd er gestemd. Het akkoord werd door de delegees van het ACV goedgekeurd. De delegees zagen veel goede elementen in het akkoord, maar er waren ook veel kritische bedenkingen. Een moeilijk punt voor de delegees was dat bepaalde functies van de vleessector geen loonsverhoging zouden krijgen. Volgens de delegees chanteren de werkgevers hun werknemers met de dreiging om te delocaliseren of om bepaalde taken uit te besteden. Zo wordt er onterecht druk gezet op de lonen. Want in veel vleesbedrijven worden er grote winsten gemaakt. Bovendien vrezen ze dat de werkgevers in de toekomst ook voor andere activiteiten lagere lonen zullen eisen. De delegees lieten zeer duidelijk verstaan dat ze dit niet zouden toelaten en dat ze bereid zijn om hier actie tegen te voeren. Verder waren de delegees teleurgesteld over de beperkte koopkrachtstijging. Al begrepen de delegees dat dit vooral kwam door de beperkte marges waarbinnen wij konden onderhandelen. Maar ook door de moeilijke houding van de werkgevers van de sector. De delegees herhaalden dat het dankzij het harde werk van de arbeiders is, dat er in de sector winst gemaakt kan worden. De meeste delegees besloten echter dat de voordelen van het sectorakkoord harder doorwegen dan de nadelen. Ze erkenden dat de onderhandelaars van het ACV er zo veel mogelijk hadden uitgehaald. De verhoging van de koopkracht, het recht op SWT en landingsbanen, de eindeloopbaandagen en de andere punten zijn belangrijk voor alle werknemers. Het akkoord betekent een belangrijke verbetering voor de arbeiders van de sector. Bovendien vinden de delegees dat ze solidair moeten zijn met de werknemers van KMO s, die zonder akkoord niets zouden krijgen. Het akkoord werd dan ook door de delegees van het ACV goedgekeurd. Ondertussen hebben alle vakbonden en werkgeversorganisaties het akkoord goedgekeurd

7 Indexsprong is gestemd WET OP DE INDEXSPRONG De indexsprong, die werd aangekondigd in het regeerakkoord, is ondertussen wettelijk vastgelegd. Dit ondanks zwaar protest van het ACV. De wet bepaalt dat pas wanneer er 2% indexering ingeleverd is, er terug zal geïndexeerd kunnen worden. Volgens de huidige voorspellingen, zal dit ten vroegste in 2017 zijn. Dit betekent dat iedereen minstens 2% koopkracht zal verliezen! PROTEST BIJ GRONDWETTELIJK HOF De vakbonden laten hun protest tegen de indexsprong niet vallen. Ze vechten de indexsprong aan bij het Grondwettelijk hof. De indexsprong treft enkel de werknemers en mensen die leven van een uitkering, en is daarom discriminerend. Bovendien gaat de indexsprong tegen afspraken die de sociale partners in het verleden hebben gemaakt over de index. Het is dus een schending van het recht op collectief onderhandelen. We hopen dan ook dat het Grondwettelijk Hof deze onrechtvaardige maatregel zal vernietigen. TOCH 0,47 % OP 1/1/2016 Omdat de index pas in maart is geblokkeerd, zullen de lonen in de voedingsindustrie op 1/1/2016 nog geïndexeerd worden met 0,47 %. Opgelet, dit betekent niet dat de inlevering vermindert. Omwille van de techniek die men gebruikt, zal de indexsprong van 2% gewoon over meerdere jaren, in stukjes, bereikt worden. Dus voor alle duidelijkheid: de indexsprong is door de regering in gang gezet en zal op het einde van de rit aan iedereen 2% koopkracht kosten. Functieclassificatie koffie Zoals je in vorige flashes reeds kon lezen, hebben we gewerkt aan een nieuwe functieclassificatie voor de subsector van de koffiebranderijen. Deze classificatie is al lang klaar. De onderhandelingen over de bijhorende minimumlonen verlopen echter zeer moeilijk. Wegens de sectoronderhandelingen werden deze vergaderingen voorlopig opgeschort. Nu er duidelijkheid is over het sectorakkoord, kunnen de onderhandelingen over de minimumlonen voor de koffie opnieuw verder gezet worden. Meer nieuws volgt dus later! Sociale verkiezingen In mei 2016 vinden de sociale verkiezingen plaats. Het ACV warmt zich al op. Vanaf september beginnen wij volop campagne te voeren en kandidaten te zoeken. Het ACV speelt in de sector een voortrekkersrol. Wij willen die rol blijven spelen maar daarom is het belangrijk dat wij bij de sociale verkiezingen de steun krijgen van een maximum aantal werknemers en dat wij in alle diensten zouden vertegenwoordigd zijn. Zo kunnen wij onze stem nog luider laten horen. Hierover hoor je binnenkort ongetwijfeld nog meer

8 CONTACTEER ONS AALST Hopmarkt, / Acties tegen het harde regeringsbeleid gaan verder! ANTWERPEN Aalmoezenierstraat / BRUGGE Oude Burg, / BRUSSEL Grisarstraat 44 02/ GENT Poel, 7 09/ IEPER St.-Jacobsstraat, / KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/ LEUVEN Martelarenlaan Kessel-Lo 016/ HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/ MECHELEN Onder den Toren, 4A 015/ OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/ ROESELARE H. Horriestraat, / ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/ TURNHOUT Korte Begijnenstraat, / NATIONAAL SECRETARIAAT (BRUSSEL) Kartuizersstraat, 70 02/ Zoals je in de flash al kon lezen, heeft de regering beslissingen genomen die de arbeiders zeer zwaar treffen. De indexsprong betekent een groot verlies aan koopkracht. Wie op economische werkloosheid wordt gezet, krijgt een lagere uitkering. Dit hebben we in de sector gelukkig kunnen rechtzetten, maar werknemers van andere sectoren zullen dit zeker voelen in hun portemonnee. Deeltijdse werknemers worden zwaar getroffen, doordat er zwaar geknipt wordt in hun inkomensgarantie-uitkering. Verder moeten we allemaal langer werken. De pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 67 jaar en ook de leeftijd voor SWT wordt opgetrokken. Bovendien willen ze iedereen die SWT neemt verplichten om nieuw werk te zoeken. Tegelijk worden de mogelijkheden om tijdskrediet of een landingsbaan te nemen sterk beperkt. Dit is maar een deel van de maatregelen die de werknemers treffen. Tegelijk krijgen de werkgevers allerlei cadeaus. Zo krijgen ze een lastenverlaging. Zonder dat de regering enige garanties vraagt dat er nieuwe jobs gecreëerd zullen worden. De regering beweert dat deze maatregelen allemaal nodig zijn en dat er geen alternatief is. Als vakbond zijn we het hier niet mee eens. Daarom eisen we dat er werk gemaakt wordt van rechtvaardige belastingen. Maar hiervan lijkt weinig in huis te komen. Terwijl de werkende mensen zwaar getroffen worden, vraagt men geen inspanningen van mensen die zwemmen in het geld. En daar leggen we ons niet bij neer! De voorbije maanden werd er zwaar actie gevoerd. Zo was er een betoging met meer dan aanwezigen, de grootste betoging in jaren. Er werd in jaren niet zo veel gestaakt. En deze acties hadden resultaat. Op bepaalde punten werd het regeringsbeleid afgezwakt. Maar er werd onvoldoende naar ons geluisterd. In oktober zal de regering een jaar aan het werk zijn. En dat is het uitgelezen moment om opnieuw massaal te laten horen dat we het harde regeringsbeleid afkeuren. Daarom organiseren de vakbonden op 7 oktober opnieuw een nationale betoging. We rekenen op jullie massale aanwezigheid om aan de regering te laten horen dat ze hun beleid moeten veranderen! Verantwoordelijke uitgever: Bart Vannetelbosch - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel - 8 -

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016 PC118 VOEDINGSNIJVERHEID JAN2016 Woordje van de Nationaal Secretaris Een nieuw jaar, dat betekent steeds weer wat veranderingen in de sector. Je leest er alles over in deze nieuwsflash. Verder wensen we

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016 PC 323 BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN DIENSTBODES JAN2016 Nationaal Secretaris aan het woord Onlangs hebben de vakbonden en werkgevers een sectorakkoord afgesloten voor 2015 en 2016. Dit akkoord

Nadere informatie

Wat verandert er op 1 januari 2016? Wat is er nieuw in de sector? Algemeen secretaris aan het woord PSC BIOSCOOPZALEN

Wat verandert er op 1 januari 2016? Wat is er nieuw in de sector? Algemeen secretaris aan het woord PSC BIOSCOOPZALEN PSC 303.03 BIOSCOOPZALEN JAN2016 Algemeen secretaris aan het woord Onlangs sloten de vakbonden en werkgevers een sectoraal akkoord voor alle werknemers en werkgevers van de bioscoopzalen. Dit betekent

Nadere informatie

Vezelcement PSC

Vezelcement PSC Vezelcement PSC 106.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be 2013-2014 Vezelcement 2013-2014 PSC 106.03 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten.

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten. jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV, ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van

Nadere informatie

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Op de volgende pagina vind je de nieuwe sectorale minimumlonen.

Op de volgende pagina vind je de nieuwe sectorale minimumlonen. PC 119 VOEDINGSHANDEL JAN2016 De voorzitter aan het woord 2016 kondigt zich opnieuw aan als een jaar met vele syndicale uitdagingen. Vooreerst zijn er de sociale verkiezingen waarvoor we alle hens aan

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging van de lonen Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen met 0,16. Voorkeur voor contracten van onbepaalde

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015

SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015 SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO 2015-2016 INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015 Zoals overeengekomen tijdens onze syndicale raad schoonmaak van 17 juni 2015 informeren wij u hierna over het verloop van de

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie en LBC-NVK Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Groothandelaars

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW! PC 330.03 TANDPROTHESEN OKT2014 Woordje van de nationaal verantwoordelijke 2013 was een belangrijk jaar. Op bevel van het Grondwettelijk Hof werden eindelijk - belangrijke stappen gezet in de richting

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Een nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen! Woordje van de Nationaal Secretaris

Een nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen! Woordje van de Nationaal Secretaris PC118.171 VOEDINGSNIJVERHEID/ KOFFIEBRANDERIJEN DEC2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Op 8 december 2015 werd de nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen ondertekend. De vroegere functieclassificatie

Nadere informatie

PC 119 VOEDINGSHANDEL. De ingangsdatum van deze loonsverhoging is 01 juli Op de volgende bladzijde vind je de nieuwe sectorale minimumlonen.

PC 119 VOEDINGSHANDEL. De ingangsdatum van deze loonsverhoging is 01 juli Op de volgende bladzijde vind je de nieuwe sectorale minimumlonen. PC 119 VOEDINGSHANDEL PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE SEP2017 De algemeen secretaris aan het woord In juni 2017 hielden we ons statutair congres rond het brandend actuele thema van flexibiliteit op

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging: + 16 cent/u

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Glasnijverheid PC 115

Glasnijverheid PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Glasnijverheid PC 115 Inhoudstafel 2 Glasnijverheid algemene bepalingen

Nadere informatie

Nationaal Secretaris aan het woord

Nationaal Secretaris aan het woord PC 145.04 TUINBOUW PARKEN EN TUINEN PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE 092 017 Nationaal Secretaris aan het woord In juni 2017 hielden we ons statutair congres rond het brandend actuele thema van flexibiliteit

Nadere informatie

AGC PC 115 Juni 2016.

AGC PC 115 Juni 2016. AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Juni 2016 AGC Ondernemingsovereenkomst 2015-2016 & andere conventionele

Nadere informatie

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207)

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor bedienden (PC 207) CAO gesloten op 16 juni in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule

Nadere informatie

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC Zagerijen & Houthandel PSC 125.02 & PSC 125.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Zagerijen & Houthandel

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

Betonindustrie PSC Claudine Celva

Betonindustrie PSC Claudine Celva Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 Claudine Celva Betonindustrie September

Nadere informatie

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 AGC Ondernemingsovereenkomst 2013-2014 & andere conventionele

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen? + 1,1% Eenmalige bruto premie van 250 in 2017. Vanaf januari 2018 worden lonen verhoogd met 25 bruto/maand (bedienden)

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008

ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008 ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008 In deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben de partners van de sector op 4 juli 2007

Nadere informatie

JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING

JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING EEN STAP VOORUIT VOOR IEDEREEN De sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in de industriële reiniging werden in de praktijk niet overal op dezelfde manier

Nadere informatie

Wij hebben oplossingen

Wij hebben oplossingen Scheikunde Samen sterk DE DRUK VERMINDEREN Wij hebben oplossingen SAMEN VOOR GOEDE ÉN GEZONDE JOBS We werken om te leven, we leven niet om te werken! Werk moet werkbaar zijn. We willen dat er ruimte en

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Algemeen secretaris aan het woord

Algemeen secretaris aan het woord PC 317 BEWAKING Belgique - België P.P. - P.B. Bruxelles X Brussel BC 27661 02/2016 Algemeen secretaris aan het woord In deze nieuwsflash verneem je meer over de resultaten van de sectoronderhandelingen,

Nadere informatie

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid Lid worden van ACV Openbare Diensten Vlaamse overheid ACV Openbare Diensten is binnen de Vlaamse overheid de referentievakbond. Zowel in onderhandelingen en overleg, als voor dienstverlening en bijstand.

Nadere informatie

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2011 Een cao 2011-2012 om jouw

Nadere informatie

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners Sectorale CAO s in PC 117/211 Periode 2017-2018 Teneinde het sectoraal proces voor de toekomst te vrijwaren en omwille van de solidariteit tussen de verschillende

Nadere informatie

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116)

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 17 juni 2015 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule Overwegende

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging: + 16 cent/u

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de groententeelt. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde of neem

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging vanaf 01/10/2017. Verhoging

Nadere informatie

AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden

AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden 13.8.2008 AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden K.B. geldig van 1.7.2007 af. 2.6.2008 K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4.7.2007,

Nadere informatie

Beste Kameraad, Oprecht kameraadschappelijk, Tangui Cornu - Co-Voorzitter - ABVV-HORVAL

Beste Kameraad, Oprecht kameraadschappelijk, Tangui Cornu - Co-Voorzitter - ABVV-HORVAL Sectoraal akkoord 2015-2016 VOEDINGSNIJVERHEID Beste Kameraad, De onderhandelingen verliepen zoals gewoonlijk in de sector Voedingsnijverheid zeer moeilijk, en niet alleen voor sectorspecifieke redenen.

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD /10/2015

PROTOCOLAKKOORD /10/2015 PROTOCOLAKKOORD 2015-2016 22/10/2015 1. Sectorproblematiek Er wordt een Monitoringwerkgroep opgericht die de invoering van de witte kassa in de horeca opvolgt en nagaat welke effecten dit heeft. Aan Guidea

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW

SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW IN DEZE GIDS KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR DE ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS DIE

Nadere informatie

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK. Gebruiksaanwijzing voor militanten

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK. Gebruiksaanwijzing voor militanten OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK Gebruiksaanwijzing voor militanten Waarde kameraad, Beste militant, Vooreerst wensen wij jullie veel succes toe bij het uitdelen van de ABVV-brochure De druk verminderen.

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de paddestoelenteelt. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde of

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Groentenconservennijverheid

Groentenconservennijverheid Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 2200001 Groentenconservennijverheid CAO van 11 februari 2010 (99.195) Invoering van een nieuw sectoraal barema voor de bedienden (Overeenkomst

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 2 INHOUDSTAFEL 4 Koopkracht 6 Arbeidsvoorwaarden 9 Bestaanszekerheid, inkomensbescherming en ontslag 12 Eindeloopbaan en tweede pijler 14 Tijdskrediet

Nadere informatie

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2012 Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC 327.01 Inhoudstafel 1. Minimumlonen

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2014 Loon- en arbeidsvoorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL ELEKTRICIENS (PSC )

ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL ELEKTRICIENS (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL ELEKTRICIENS (PSC 149.01) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het

Nadere informatie

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC )

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC 149.04) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Ms. Nathalie Wellemans Senior Legal Consultant nathalie.wellemans@groups.be De Nationale

Nadere informatie

PC VRIJ ONDERWIJS

PC VRIJ ONDERWIJS PC 152.01 VRIJ ONDERWIJS PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE 072016 Nationaal secretaris aan het woord Niettegenstaande de indexsprong die werd ingevoerd in april 2015, werd de nieuwe spilindex reeds in

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉ LEVEN EN EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf 01.01.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) ter wijziging van de regels

Nadere informatie

TEXTIEL- VERZORGING PC 110

TEXTIEL- VERZORGING PC 110 TEXTIEL- VERZORGING PC 110 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector textielverzorging.......3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

INDEXERINGEN en LOONAANPASSINGEN in JANUARI 2016

INDEXERINGEN en LOONAANPASSINGEN in JANUARI 2016 INDEXERINGEN en LOONNPINGEN in JNURI 2016 Nr. PC TOELICHTING CODE PC 102.06 Witzandgroeven: Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques PC 106.02 Cao-loonsverhoging: 0,6% Verhoging ploegenpremies: 0,6%

Nadere informatie

Cementfabrieken PSC

Cementfabrieken PSC Cementfabrieken PSC 106.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Cementfabrieken December 2014 PSC 106.01

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van alle lonen en anciënniteitspremies Vanaf 01/07/2017: Lonen: + 0,18 Anciënniteitspremie na 25 jaar: 500

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de fruitteelt en fruitsorteerbedrijven. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Mei 2014 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de lonen

Nadere informatie

Info218. Van leeftijdsnaar ervaringsbarema vanaf 1 oktober oktober Nieuwe functieclassificatie vanaf 1 januari 2010

Info218. Van leeftijdsnaar ervaringsbarema vanaf 1 oktober oktober Nieuwe functieclassificatie vanaf 1 januari 2010 België-Belgique P.B. AntwerpenX 8/2903 Info218 Nieuwsbrief van LBC-NVK, bediende- en kaderbond ACV oktober 2009 Van leeftijdsnaar ervaringsbarema vanaf 1 oktober 2009 Op 1 oktober 2009 wordt een nieuw

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de

Nadere informatie