Nieuw sectorakkoord Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD"

Transcriptie

1 PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID VOEDINGSINDUSTRIE JULI2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Na weken vergaderen is het ons gelukt om een sectorakkoord af te sluiten met de werkgevers van de voedingsnijverheid. We hebben als vakbond hard moeten onderhandelen. Maar we blijven volop gaan voor een sectorakkoord. Want zo n sectorakkoord is belangrijk om de loon- en arbeidsvoorwaarden van alle arbeiders in de sector te verbeteren. Het is van toepassing op de arbeiders van alle subsectoren, in grote en kleine ondernemingen, in heel het land. Wat dit akkoord voor jou betekent, kan je lezen in deze Nieuwsflash. Bart Vannetelbosch INHOUD Nieuw sectorakkoord Bakkerijen 4 Vleessector 5 Delegeeraad over sectorakkoord 6 Nieuw sectorakkoord Een sectorakkoord wordt onderhandeld tussen werkgevers en vakbonden van een sector. Dit bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle arbeiders uit de voedingsnijverheid. Een belangrijk akkoord dus. Het akkoord is opgebouwd rond koopkracht, werkbaar werk, eindeloopbaan en vorming. Indexsprong is gestemd 7 Functieclassificatie koffie 7 Acties tegen het harde regeringsbeleid gaan verder! 8 Grote lijnen van het akkoord: Lonen: + 0,07 op 1/1/2016 Vaste premies: + 1,09 % op 1/1/2016 Brutopremie van 80 per jaar, of een gelijkwaardig voordeel te bepalen in functie van de onderneming Nieuw: minimum ploegenpremie voor grote bakkerijen van 0,10/uur Weekendpremie kleine bakkerijen wordt 4 Alle opties voor SWT (vroegere brugpensioen) mogelijk in de sector Alles opties landingsbanen mogelijk in de sector Drie extra eindeloopbaandagen vanaf 60 jaar + loskoppelen van SWT Invoering van drie eindeloopbaandagen vanaf 60 jaar voor de grote bakkerijen Sectorale stimulansen omtrent werkbaar werk Nieuwe initiatieven omtrent vorming voor werknemers Maar wat betekent dit nu allemaal? We bespreken enkele belangrijke dossiers verder in deze nieuwsflash. prettige vakantie!

2 Nieuw sectorakkoord KOOPKRACHT Naar goede gewoonte maakt de koopkracht een belangrijk deel uit van dit akkoord. Door de indexsprong komt de koopkracht de komende jaren onder druk te staan. Maar de voorbije jaren waren de marges om te onderhandelen over de lonen ook al zeer beperkt. Na onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers kon het ACV bekomen dat de lonen van de werknemers in de privésector in 2016 toch licht mochten stijgen. Met deze beperkte marges moesten we dus in de sector aan de slag. Als vakbond wilden we deze marges uiteraard zo maximaal mogelijk invullen. De werkgevers van de voedingsnijverheid wilden de marges echter zeer beperkt invullen. En dit terwijl de voedingsnijverheid een zeer gezonde sector is, met goede omzetcijfers, veel export en mooie winsten. Dit is enkel mogelijk dankzij het harde werk van de arbeiders. Het waren dan ook moeilijke onderhandelingen. Met het volgende resultaat: 1. Loonsverhoging + 0,07uur Op 1 januari 2016 zullen alle lonen van de voedingsnijverheid met 0,07 euro verhogen. Dus zowel de sectorale minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen worden verhoogd. De lonen zullen op dat moment ook deels geïndexeerd worden (zie verder). 2. Brutopremie, ploegenpremie of gelijkaardig voordeel Naast de marge voor loonsverhoging, werd er nog een tweede marge vastgelegd. In ondernemingen met een syndicale delegatie zal deze marge in de onderneming onderhandeld worden. Voor ondernemingen zonder bedrijfsakkoord geldt de algemene regeling die voor de sector werd onderhandeld. Voor de bakkerijen werd een aparte regeling afgesproken. Ondernemingen met syndicale delegatie: onderhandelingen In ondernemingen met een syndicale afvaardiging, mag er onderhandeld worden over 0,3% van de loonmassa. Dit betekent dat in de onderneming kan gekozen worden op welke manier dit wordt ingevuld. Er kan gekozen worden voor het optrekken van de maaltijdcheques, een extra premie, een bijkomende loonsverhoging, enz. Als er geen akkoord wordt bereikt voor 31/12/2015, dan krijgen de arbeiders een brutopremie van 80, zoals bepaald in de algemene regeling. Algemene regeling: brutopremie van 80 euro In ondernemingen waar er niet onderhandeld wordt, zullen alle arbeiders vanaf 2016 een brutopremie van 80 per jaar krijgen. De premie wordt uitbetaald volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie. Ploegenpremie voor arbeiders van bakkerijen van 20 of meer werknemers Vanaf 1 januari 2016 wordt er een sectorale ploegenpremie van 0,10 per uur ingevoerd. In sommige ondernemingen krijgen werknemers die in ploegen werken al langer een ploegenpremie. In andere ondernemingen worden deze arbeiders op geen enkele manier vergoed voor de ongemakken van het werken in ploegen. Daarom waren de vakbonden al lang vragende partij om een ploegenpremie in te voeren. Wie nog geen ploegenpremie kreeg, zal vanaf 2016 dus een premie van 0,10/ uur krijgen. In grote bakkerijen waar er reeds een ploegenpremie bestaat, zal er ook kunnen onderhandeld worden over 0,3% van de loonmassa. Kleine bakkerijen: brutopremie en verhoging weekendpremie In bakkerijen met minder dan 20 werknemers, krijgen de arbeiders vanaf 2016 ook een brutopremie van 80. Daarnaast zal de weekendpremie vanaf 1 januari 2016 verhoogd worden naar 4 (in plaats van 2,97 nu). 3. Verhoging van de vaste premies De vaste premies en vergoedingen worden verhoogd op 1 januari De nieuwe bedragen vind je hieronder. Jammer genoeg moesten we ook een uitzondering toestaan. De minimumlonen van bepaalde functies in de subsector van de vleesconserven zullen niet verhogen. Het gaat hier enkel over de lonen van nieuwe werknemers. Wie al in dienst is op 31 december 2015, krijgt wel een verhoging van 0,07. Meer informatie hierover vind je verder in deze Nieuwsflash. PREMIES EN VERGOEDINGEN VANAF 01/01/2016 Ploegenpremies vanaf 01/01/2016 Ochtend : 0,48 Namiddag: 0,54 Nachtpremie : 1,88 Tijdelijke werkloosheid Eerste 5 dagen : 8 Na 5 dagen : 11 Bestaanszekerheid na beëindiging arbeidsovereenkomst 10,46 wegens overmacht Vergoeding langdurige ziekte 6,95 Kledij Ter beschikking : 3,64 Onderhoud: 4,30-2 -

3 WERKLOOSHEID MET BEDRIJFS- TOESLAG (SWT) De regering nam een ingrijpende beslissing in verband met het SWT, het vroegere brugpensioen. De regering wil dat iedereen langer blijft werken, en verhoogde de leeftijd waarop werknemer SWT kunnen opnemen van 60 naar 62 jaar. Het ACV heeft hier een aantal uitzonderingen op bekomen. Die uitzonderingen zijn nu ook van toepassing in de sector : SWT vanaf 58 jaar - zwaar beroep of nachtarbeid Geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 Voorwaarden : 58 jaar 33 jaar loopbaan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep hebben uitgeoefend. SWT vanaf 58 jaar - zwaar beroep Geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 Voorwaarden : 58 jaar 33 jaar loopbaan zwaar beroep hebben uitgeoefend SWT vanaf 56/58 jaar lange loopbaan Geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 Voorwaarden: 56 jaar in jaar in jaar loopbaan AANVULLEND PENSIOEN Vakbonden en werkgevers hebben ervoor gekozen om de beperkte marges volledig om te zetten in onmiddellijke verhoging van de koopkracht. Op deze manier kunnen we de indexsprong gedeeltelijk verzachten. Daardoor komt er deze keer geen verhoging van het sectoraal aanvullend pensioen. De afspraken uit het vorige akkoord blijven echter gelden. Alle arbeiders van de sector blijven dus verder hun aanvullend pensioen opbouwen. Vakbonden en werkgevers bevestigen het belang van een goed aanvullend pensioen voor de arbeiders. Er zal tegen eind 2016 een langetermijnvisie ontwikkeld worden en er zullen afspraken gemaakt worden om het systeem efficiënter te maken. SWT vanaf 60 jaar Geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2017 Voorwaarden: 60 jaar 40 jaar loopbaan voor mannen 31 jaar (in 2015), 32 jaar (in 2016), 33 jaar (in 2017) voor vrouwen Medisch SWT vanaf 58 jaar Geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 Voorwaarden : 58 jaar 35 jaar loopbaan erkende mindervalide of ernstige fysieke problemen Zwaar beroep is de laatste 10 jaar gedurende minstens 5 jaar of de laatste 15 jaar gedurende minstens 7 jaar gewerkt hebben in ploegen, in onderbroken dienst of met nachtprestaties. Wil je weten of je in aanmerking komt voor SWT? Neem dan contact op met onze dienstverleners. TIJDSKREDIET De regering zette ook het mes in de systemen van tijdskrediet en de landingsbanen. Het tijdskrediet zonder motief werd afgeschaft en de leeftijd om een landingsbaan op te nemen werd opgetrokken van 55 naar 60 jaar. Ook dit heeft het ACV nog een stuk kunnen bijsturen en is er beslist om de overgebleven opties maximaal mogelijk te maken in de sector. Zo zullen arbeiders met een loopbaan van 35 jaar, met 20 jaar nachtprestaties of met een zwaar beroep toch nog op 55 jaar een landingsbaan kunnen opnemen. Zwaar beroep is de laatste 10 jaar gedurende minstens 5 jaar of de laatste 15 jaar gedurende minstens 7 jaar gewerkt hebben in ploegen, in onderbroken dienst of met nachtprestaties EINDELOOPBAANDAGEN In het vorige akkoord werd het systeem van eindeloopbaandagen ingevoerd. Dit zijn drie tot zes extra vrije dagen voor werknemers die recht hadden op SWT, maar die toch blijven verder werken. Deze waren niet van toepassing op de bakkerijen. Met de verstrenging van het systeem van SWT moesten we dit systeem herbekijken. Als vakbond wilden we ook extra eindeloopbaandagen. Dit was een zeer moeilijk punt in de onderhandelingen. Uiteindelijk hebben we toch een doorbraak bereikt. De eindeloopbaandagen worden losgekoppeld van het systeem van SWT. Vanaf 1 juli 2015 heeft al wie een loopbaan van 35 jaar heeft, waarvan 10 jaar bij de huidige werkgever, vanaf de leeftijd van 56 jaar recht op eindeloopbaandagen. Onder 35 jaar loopbaan wordt verstaan alle gewerkte periodes en gelijkgesteld periodes die meetellen voor het wettelijk pensioen. De werkgever kan een bewijs hiervan vragen met bijvoorbeeld een attest van de pensioendienst. Bovendien werden er drie extra eindeloopbaandagen ingevoerd vanaf 60 jaar. Samengevat : 56 jaar : 3 eindeloopbaandagen per jaar 58 jaar : 6 eindeloopbaandagen per jaar 60 jaar : 9 eindeloopbaandagen per jaar Arbeiders die voor het eerst in 2015 deze dagen krijgen, hebben in 2015 recht op de helft van deze dagen. Als vakbond eisten we dat deze eindeloopbaandagen ook werden ingevoerd voor de werknemers van de bakkerijen. Want ook zij moeten langer werken. Ook dit was een zeer moeilijke discussie. De arbeiders van de grote bakkerijen en banketbakkerijen vanaf 20 werknemers hebben vanaf 1 juli 2015 vanaf 60 jaar recht op drie eindeloopbaandagen. De werknemers van kleine bakkerijen (minder dan 20 werknemers) hebben geen recht op eindeloopbaandagen. Volgens de werkgevers is dit onmogelijk te organiseren. Als compensatie krijgen deze werknemers een verhoging van de weekendpremie (zie p. 2, koopkracht).

4 WERKBAAR WERK Het ACV wil ervoor zorgen dat de kwaliteit van de jobs in de bedrijven verbetert. In de sector werd er afgesproken om een onderzoek te laten uitvoeren om de problemen rond werkbaarheid in kaart te brengen. We kijken ook naar voorbeelden in binnen- en buitenland. Er zal specifieke aandacht besteed worden aan arbeiders in moeilijke werkomstandigheden, zoals werken in hoge of lage temperaturen en werken in shiften. Verder zal de sector concrete aanbevelingen doen omtrent werkbaar werk. Het IPV, het vormingsinstituut van de voedingsnijverheid, begeleidt sinds kort ondernemingen die rond ergonomie willen werken. Veel werknemers in de voedingsnijverheid hebben gezondheidsklachten doordat ze in een slechte houding moeten werken en vaak dezelfde bewegingen moeten herhalen. Via de ergonomiescan kunnen problemen opgespoord worden en kunnen er maatregelen genomen worden om fysieke klachten te voorkomen. Op basis van de aanbevelingen die in verschillende ondernemingen gemaakt werden, kunnen er lessen voor de hele sector getrokken worden. Vakbonden en werkgevers zullen samen aanbevelingen formuleren voor specifieke functies in de sector. Bakkerijen Verder beveelt de sector aan dat in ondernemingen waar er onderhandeld wordt, ook aandacht besteed wordt aan werkbaar werk in het ondernemingsakkoord. Daarbij kan ook beroep gedaan worden op de diensten van het IPV : de ergonomiescan, de website, vorming voor leidinggevenden en informatie rond de reïntegratie van langdurig zieke werknemers en werknemers met ernstige gezondheidsproblemen. Deze instrumenten worden nog verder uitgewerkt binnen de raad van bestuur van het IPV. Via de gegevens van het sociaal fonds zal verder op niveau van de sector de tewerkstelling van oudere werknemers opgevolgd worden. Ook het aantal dossiers van langdurige ziekte wordt nauwgezet gecontroleerd. Zo kunnen we nagaan wat de impact is van de regeringsbeslissingen omtrent langer werken. Binnen het IPV wordt er verder nog een werkgroep opgezet omtrent tewerkstelling, die zich specifiek zal richten op lokale tewerkstelling. Tenslotte zal de sector ook onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de resultaten van outplacement te verbeteren. VORMING De sector blijft verder inzetten op vorming van de werknemers. De delegees kunnen voortaan het opleidingsaanbod van het IPV, het vormingsinstituut van de sector, in hun onderneming verspreiden. Werknemers zullen ook over het aanbod geïnformeerd worden via het opleidingsgesprek. Zo kunnen we meer arbeiders op de hoogte brengen van de vormingen die ze kunnen volgen. Verder zet de sector in op vorming voor specifieke groepen. In het kader van de ingroeibanen, wordt er geïnvesteerd in vorming voor jongeren. De sector erkent dat het belangrijk is om jongeren kansen te geven. Laaggeschoolde jongeren (jonger dan 26 jaar), hebben het eerste jaar van hun aanwerving recht op een budget van 2500 euro om vorming te volgen via het IPV. Verder wordt er binnen het IPV een pilootproject opgezet rond de versterking van werknemers in kwetsbare functies. Zo kunnen werknemers in jobs die dreigen te verdwijnen tijdig worden bijgeschoold. De sector zal een unaniem advies uitbrengen om stages voor minderjaren uit de bakkerijen ook s nachts mogelijk te maken. Nu is dit verboden. Maar aangezien veel bakkers s nachts werken, missen ze zo een belangrijk onderdeel in hun stage. Om misbruiken te voorkomen zal er wel een duidelijk kader uitgewerkt worden. Tenslotte komt er een advies van de sociale partners dat vorming voor werknemers, in de mate van het mogelijke, tijdens de werktijd moet gebeuren. Meer info: Ook voor de bakkerijen verliepen de onderhandelingen zeer moeilijk. Deze sector kon in het verleden veel uitzonderingen bekomen. Het is dan ook tijd voor een inhaaloperatie, zodat de werknemers uit de bakkerijen dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen genieten als de rest van de sector. De werkgevers wilden echter niet met geld over de brug komen. Na lang onderhandelen konden we enkele verbeteringen bekomen. Voor de grote bakkerijen wordt er een sectorale ploegenpremie van 0,10 ingevoerd. De werknemers van de grote bakkerijen kunnen voortaan ook eindeloopbaandagen opnemen, vanaf de leeftijd van 60 jaar. Voor de werknemers van kleine bakkerijen waren de eindeloopbaandagen onbespreekbaar. Voor hen hebben we een verhoging van de weekendpremie onderhandeld. Deze bedraagt 4 vanaf 1 januari

5 Vleessector Een van de redenen waarom de onderhandelingen zeer moeilijk verliepen, is omdat de werkgevers een verlaging van de minimumlonen vroegen voor bepaalde functies van het vlees. Voor de werkgevers was dit een breekpunt. Voor de vakbonden was dit onbespreekbaar. Na meerdere vergaderingen werd er een compromis bereikt. Voor bepaalde functies uit de vleessector zal het minimumloon voor nieuwe werknemers op 1 januari 2016 niet verhoogd worden met 0,07 euro. Wie op dat ogenblik al in dienst is, heeft wel recht op de loonsverhoging. Het gaat hier om functies die het grootste risico lopen om in andere paritaire comités met lagere lonen te worden ondergebracht. De lijst met deze functies wordt bepaald tegen het einde van dit jaar. Deze uitzondering is voor de vakbonden enkel aanvaardbaar op voorwaarde dat de sector inspanningen doet om alle vleesactiviteiten in de toekomst terug onder het paritair comité van de voedingsnijverheid te brengen. Sommige bedrijven hebben in het verleden hun activiteiten namelijk opgesplitst om bepaalde functies onder te brengen in het paritair comité van de voedingshandel of de logistiek. Daar liggen de minimumlonen lager. Er zal gewerkt worden aan een classificatie voor de gehele vleessector. Daarna zal er geprobeerd worden om alle vleesactiviteiten terug onder ons paritair comité te brengen. Zo kan de oneerlijke concurrentie worden stopgezet, zodat de druk op de lonen vermindert. INTERIMARBEID De sociale partners bevelen aan dat er zo veel mogelijk gewerkt wordt met contracten van minstens een week. In het vorige akkoord werd het werken met dagcontracten verstrengd. In de praktijk zien we dat sommige werkgevers nu werken met opeenvolgende contracten van twee dagen. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Daarom vragen de sociale partners nu om zoveel mogelijk met contracten van een week of langer te werken. Ondernemingsraad of syndicale delegatie hebben nu al om de 3 maand recht op gedetailleerde informatie over het gebruik van uitzendarbeid in hun onderneming. Vakbonden en werkgevers zeggen nu dat deze informatie over interimarbeid best maandelijks wordt overgemaakt aan de ondernemingsraad of syndicale delegatie. Zo kunnen delegees korter op de bal spelen. ARBEIDERS EN BEDIENDEN De aanvullende vergoeding bij werkloosheid na ontslag wordt vanaf 1 juli 2015 afgeschaft voor nieuwe contracten. Deze aanvullende vergoeding werd ingevoerd om de lagere opzegvergoedingen voor arbeiders te compenseren. Sinds de invoering van het eenheidsstatuut werd deze discriminatie tussen arbeiders en bedienden weggewerkt, waardoor deze compensatie niet meer nodig is. In de sector zal er verder opgelijst worden welke verschillen er nog bestaan tussen arbeiders en bedienden op niveau van de sector

6 Delegeeraad over sectorakkoord Na de onderhandelingen met de werkgevers, werd het voorstel van akkoord op 18 juni voorgelegd aan de delegeeraad. Want het is aan de delegees om te bepalen of het ACV dit akkoord goedkeurt. Zo n 150 delegees uit de sector kwamen samen om het sectorakkoord te bespreken. Daarna werd er gestemd. Het akkoord werd door de delegees van het ACV goedgekeurd. De delegees zagen veel goede elementen in het akkoord, maar er waren ook veel kritische bedenkingen. Een moeilijk punt voor de delegees was dat bepaalde functies van de vleessector geen loonsverhoging zouden krijgen. Volgens de delegees chanteren de werkgevers hun werknemers met de dreiging om te delocaliseren of om bepaalde taken uit te besteden. Zo wordt er onterecht druk gezet op de lonen. Want in veel vleesbedrijven worden er grote winsten gemaakt. Bovendien vrezen ze dat de werkgevers in de toekomst ook voor andere activiteiten lagere lonen zullen eisen. De delegees lieten zeer duidelijk verstaan dat ze dit niet zouden toelaten en dat ze bereid zijn om hier actie tegen te voeren. Verder waren de delegees teleurgesteld over de beperkte koopkrachtstijging. Al begrepen de delegees dat dit vooral kwam door de beperkte marges waarbinnen wij konden onderhandelen. Maar ook door de moeilijke houding van de werkgevers van de sector. De delegees herhaalden dat het dankzij het harde werk van de arbeiders is, dat er in de sector winst gemaakt kan worden. De meeste delegees besloten echter dat de voordelen van het sectorakkoord harder doorwegen dan de nadelen. Ze erkenden dat de onderhandelaars van het ACV er zo veel mogelijk hadden uitgehaald. De verhoging van de koopkracht, het recht op SWT en landingsbanen, de eindeloopbaandagen en de andere punten zijn belangrijk voor alle werknemers. Het akkoord betekent een belangrijke verbetering voor de arbeiders van de sector. Bovendien vinden de delegees dat ze solidair moeten zijn met de werknemers van KMO s, die zonder akkoord niets zouden krijgen. Het akkoord werd dan ook door de delegees van het ACV goedgekeurd. Ondertussen hebben alle vakbonden en werkgeversorganisaties het akkoord goedgekeurd

7 Indexsprong is gestemd WET OP DE INDEXSPRONG De indexsprong, die werd aangekondigd in het regeerakkoord, is ondertussen wettelijk vastgelegd. Dit ondanks zwaar protest van het ACV. De wet bepaalt dat pas wanneer er 2% indexering ingeleverd is, er terug zal geïndexeerd kunnen worden. Volgens de huidige voorspellingen, zal dit ten vroegste in 2017 zijn. Dit betekent dat iedereen minstens 2% koopkracht zal verliezen! PROTEST BIJ GRONDWETTELIJK HOF De vakbonden laten hun protest tegen de indexsprong niet vallen. Ze vechten de indexsprong aan bij het Grondwettelijk hof. De indexsprong treft enkel de werknemers en mensen die leven van een uitkering, en is daarom discriminerend. Bovendien gaat de indexsprong tegen afspraken die de sociale partners in het verleden hebben gemaakt over de index. Het is dus een schending van het recht op collectief onderhandelen. We hopen dan ook dat het Grondwettelijk Hof deze onrechtvaardige maatregel zal vernietigen. TOCH 0,47 % OP 1/1/2016 Omdat de index pas in maart is geblokkeerd, zullen de lonen in de voedingsindustrie op 1/1/2016 nog geïndexeerd worden met 0,47 %. Opgelet, dit betekent niet dat de inlevering vermindert. Omwille van de techniek die men gebruikt, zal de indexsprong van 2% gewoon over meerdere jaren, in stukjes, bereikt worden. Dus voor alle duidelijkheid: de indexsprong is door de regering in gang gezet en zal op het einde van de rit aan iedereen 2% koopkracht kosten. Functieclassificatie koffie Zoals je in vorige flashes reeds kon lezen, hebben we gewerkt aan een nieuwe functieclassificatie voor de subsector van de koffiebranderijen. Deze classificatie is al lang klaar. De onderhandelingen over de bijhorende minimumlonen verlopen echter zeer moeilijk. Wegens de sectoronderhandelingen werden deze vergaderingen voorlopig opgeschort. Nu er duidelijkheid is over het sectorakkoord, kunnen de onderhandelingen over de minimumlonen voor de koffie opnieuw verder gezet worden. Meer nieuws volgt dus later! Sociale verkiezingen In mei 2016 vinden de sociale verkiezingen plaats. Het ACV warmt zich al op. Vanaf september beginnen wij volop campagne te voeren en kandidaten te zoeken. Het ACV speelt in de sector een voortrekkersrol. Wij willen die rol blijven spelen maar daarom is het belangrijk dat wij bij de sociale verkiezingen de steun krijgen van een maximum aantal werknemers en dat wij in alle diensten zouden vertegenwoordigd zijn. Zo kunnen wij onze stem nog luider laten horen. Hierover hoor je binnenkort ongetwijfeld nog meer

8 CONTACTEER ONS AALST Hopmarkt, / Acties tegen het harde regeringsbeleid gaan verder! ANTWERPEN Aalmoezenierstraat / BRUGGE Oude Burg, / BRUSSEL Grisarstraat 44 02/ GENT Poel, 7 09/ IEPER St.-Jacobsstraat, / KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/ LEUVEN Martelarenlaan Kessel-Lo 016/ HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/ MECHELEN Onder den Toren, 4A 015/ OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/ ROESELARE H. Horriestraat, / ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/ TURNHOUT Korte Begijnenstraat, / NATIONAAL SECRETARIAAT (BRUSSEL) Kartuizersstraat, 70 02/ Zoals je in de flash al kon lezen, heeft de regering beslissingen genomen die de arbeiders zeer zwaar treffen. De indexsprong betekent een groot verlies aan koopkracht. Wie op economische werkloosheid wordt gezet, krijgt een lagere uitkering. Dit hebben we in de sector gelukkig kunnen rechtzetten, maar werknemers van andere sectoren zullen dit zeker voelen in hun portemonnee. Deeltijdse werknemers worden zwaar getroffen, doordat er zwaar geknipt wordt in hun inkomensgarantie-uitkering. Verder moeten we allemaal langer werken. De pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 67 jaar en ook de leeftijd voor SWT wordt opgetrokken. Bovendien willen ze iedereen die SWT neemt verplichten om nieuw werk te zoeken. Tegelijk worden de mogelijkheden om tijdskrediet of een landingsbaan te nemen sterk beperkt. Dit is maar een deel van de maatregelen die de werknemers treffen. Tegelijk krijgen de werkgevers allerlei cadeaus. Zo krijgen ze een lastenverlaging. Zonder dat de regering enige garanties vraagt dat er nieuwe jobs gecreëerd zullen worden. De regering beweert dat deze maatregelen allemaal nodig zijn en dat er geen alternatief is. Als vakbond zijn we het hier niet mee eens. Daarom eisen we dat er werk gemaakt wordt van rechtvaardige belastingen. Maar hiervan lijkt weinig in huis te komen. Terwijl de werkende mensen zwaar getroffen worden, vraagt men geen inspanningen van mensen die zwemmen in het geld. En daar leggen we ons niet bij neer! De voorbije maanden werd er zwaar actie gevoerd. Zo was er een betoging met meer dan aanwezigen, de grootste betoging in jaren. Er werd in jaren niet zo veel gestaakt. En deze acties hadden resultaat. Op bepaalde punten werd het regeringsbeleid afgezwakt. Maar er werd onvoldoende naar ons geluisterd. In oktober zal de regering een jaar aan het werk zijn. En dat is het uitgelezen moment om opnieuw massaal te laten horen dat we het harde regeringsbeleid afkeuren. Daarom organiseren de vakbonden op 7 oktober opnieuw een nationale betoging. We rekenen op jullie massale aanwezigheid om aan de regering te laten horen dat ze hun beleid moeten veranderen! Verantwoordelijke uitgever: Bart Vannetelbosch - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel - 8 -

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW! PC 330.03 TANDPROTHESEN OKT2014 Woordje van de nationaal verantwoordelijke 2013 was een belangrijk jaar. Op bevel van het Grondwettelijk Hof werden eindelijk - belangrijke stappen gezet in de richting

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116)

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 17 juni 2015 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule Overwegende

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 2 INHOUDSTAFEL 4 Koopkracht 6 Arbeidsvoorwaarden 9 Bestaanszekerheid, inkomensbescherming en ontslag 12 Eindeloopbaan en tweede pijler 14 Tijdskrediet

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2014 Loon- en arbeidsvoorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL (PC 201) LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 DEEL I: LOONVOORWAARDEN

DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL (PC 201) LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 DEEL I: LOONVOORWAARDEN DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL (PC 201) LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 Op 26 juni 2015 sloot het PC 201 een sectorakkoord af voor de periode 1/1/15 31/12/16. Hieronder vindt u een geactualiseerd overzicht

Nadere informatie

INLEIDING. Een nieuw sectoraal akkoord 2015-2016 binnen de sector jute is een feit. De resultaten vind je in deze sectorpublicatie.

INLEIDING. Een nieuw sectoraal akkoord 2015-2016 binnen de sector jute is een feit. De resultaten vind je in deze sectorpublicatie. CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Cadeaucheque... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)... 5 Aanvullende sociale toelage

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Beste Kameraad, Oprecht kameraadschappelijk, Tangui Cornu - Co-Voorzitter - ABVV-HORVAL

Beste Kameraad, Oprecht kameraadschappelijk, Tangui Cornu - Co-Voorzitter - ABVV-HORVAL Sectoraal akkoord 2015-2016 VOEDINGSNIJVERHEID Beste Kameraad, De onderhandelingen verliepen zoals gewoonlijk in de sector Voedingsnijverheid zeer moeilijk, en niet alleen voor sectorspecifieke redenen.

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 1070 Anderlecht tel. 02/513.13.32

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 1070 Anderlecht tel. 02/513.13.32 WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 17 Anderlecht tel. 2/513.13.32 RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE SYNDICALE PREMIE 215 ARBEIDERS A. VOORWAARDEN A.1. Premie voor

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE PANNENBAKKERIJEN De onderhandelingen 2015/2016 hebben een tijdje aangesleept

Nadere informatie

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten Uitzendkracht Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? Je schrijft je in bij een uitzendkantoor. Dat is kosteloos. Je kan je gelijktijdig bij

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden. chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012 PC 116

Loon- en arbeidsvoorwaarden. chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012 PC 116 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Maart 2012 Loon- en arbeidsvoorwaarden voor chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Nightmare on Elm Street Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Ontslagmacht en ontslagmotivatie een systeem. In België kan je altijd ontslaan. In sommige gevallen

Nadere informatie

Woensdag. 7 oktober. Brussel

Woensdag. 7 oktober. Brussel Woensdag 7 oktober Brussel KRUIMELS VOOR DE WERKNEMERS KRUIMELS VOOR DIEGENEN DIE VAN EEN UITKERING MOETEN LEVEN KRUIMELS VOOR DIEGENEN DIE DE TOEKOMST VAN HET LAND ZIJN ABVV, ACV en ACLVB zetten het verzet

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

ONTWERP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DE ARBEIDERS EN BAREMIEKE BEDIENDEN LANXESS nv

ONTWERP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DE ARBEIDERS EN BAREMIEKE BEDIENDEN LANXESS nv Tussen ONTWERP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DE ARBEIDERS EN BAREMIEKE BEDIENDEN LANXESS nv LANXESS nv, ondernemingnummer 867.573.542, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2040 Antwerpen,

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

Sectorale onderhandelingen PC 322 2013-2014 Sectorakkoord van 12/11/2013

Sectorale onderhandelingen PC 322 2013-2014 Sectorakkoord van 12/11/2013 Sectorale onderhandelingen PC 322 2013-2014 Sectorakkoord van 12/11/2013 1. Koopkracht A/ Financiële situatie Sociaal Fonds - Gezien het financieel evenwicht van het Sociaal Fonds intussen volledig is

Nadere informatie

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in?

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in? BBTK NUMMER 3 APRIL 2011 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL In dit nummer 1. Werk en kinderen,

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s expresso S e p t e m b e r 2 0 1 0 KADERLEDEN: DE SPELREGELS VASTleggen Edito Als maar meer bedienden worden beschouwd als kaderleden. Sommige werkgevers spelen met die aanlokkelijke titel om je abnormale

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR!

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! De wet betreffende de nieuwe horecamaatregelen werd op 26 november 2015 gepubliceerd. Sinds 1 december

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie

ELEKTRICIENS PSC 149.01

ELEKTRICIENS PSC 149.01 ELEKTRICIENS PSC 149.01 CAO 2011-2012 Inhoud 2 Inhoud Nationaal akkoord voor de sector elektriciens........... 3 Inkomen........................................... 4 Index...........................................

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien.

Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien. Fiche 1 Op de agenda van de Nationale Arbeidsraad Aanvullende pensioenen (2 e pijler) Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien. Wat willen

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Oktober 2014 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016

TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016 EXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Vervoerkosten... 5 Aanvullende vakantievergoeding / eindejaarspremie... 6 BESTAANSZEKERHEID... 7 Aanvullende

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 07 mei 2007.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 07 mei 2007. NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. 2 0-06- 2007 2 0-06- 2007 [filai Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen,

Nadere informatie

MONTEERDERS PC 111.03

MONTEERDERS PC 111.03 MONTEERDERS PC 111.03 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Minimumlonen... 4 Onderhandelingen op ondernemingsniveau... 4 Ecocheques... 5 Eindejaarspremie... 5 Extra premies... 6 Vervoerkosten...

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Nr. 204 22 oktober 2015

Nr. 204 22 oktober 2015 Nr. 204 22 oktober 2015 Informatief Een (gewijzigd) arbeidsreglement is niet onmiddellijk van toepassing! Bij de opmaak en wijziging van het arbeidsreglement dient een specifieke procedure te worden gevolgd.

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1 Titel Subtitel + auteur 1 Regeerakkoord 2 12/2014 1 Indexsprong Loonmatiging Vermindering van de sociale lasten Fiscale maatregelen Tijdskrediet SWT Pensioen Aanvullende pensioenen Modernisering van de

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 2010 Uitzendkracht Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? Je schrijft je in bij een uitzendkantoor. Dat is kosteloos. Je kan je gelijktijdig

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TERUGWINNING VAN PAPIER PSC 142.03

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TERUGWINNING VAN PAPIER PSC 142.03 LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TERUGWINNING VAN PAPIER PSC 142.03 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE TERUGWINNING VAN PAPIER De nieuwste afspraken 01.01.2015 : Pro-rata

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Werken met dienstencheques. Antwoorden op je vragen en tips

Werken met dienstencheques. Antwoorden op je vragen en tips Werken met dienstencheques Antwoorden op je vragen en tips 1 Welke activiteiten mag je doen? Dat mag Dat mag niet Hulp in het huishouden bij de klant thuis Schoonmaken Tuinieren, het gras afrijden De ramen

Nadere informatie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie 1. Toepassingsgebied Alle werkgevers, arbeiders en arbeidsters die behoren tot het paritair comité voor het glasbedrijf. 2.

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig Topics uit het Arbeidsrecht Vakantietijd, komkommertijd, maar de gerechtelijke molen draait door, bvb. in het arbeidsrecht, waar recent enkele belangrijke beslissingen werden genomen. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SCHEIKUNDE PC 116

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SCHEIKUNDE PC 116 1 LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SCHEIKUNDE PC 116 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO DUIDELIJKE KEUZE VOOR SOLIDARITEIT! 8 miljoen per jaar om het werk menselijker te maken. Verhoging

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BETONINDUSTRIE PSC 106.02

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BETONINDUSTRIE PSC 106.02 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BETONINDUSTRIE PSC 106.02 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE BETONINDUSTRIE De Algemene Centrale ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte.

Nadere informatie

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument.

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. PROTOCOL VAN OVEREENKOMST Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. Tussen enerzijds de naamloze vennootschap AMP, ingeschreven in het Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

METAALHANDEL PSC 149.04

METAALHANDEL PSC 149.04 METAALHANDEL PSC 149.04 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Ecocheques... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 5 Stand-by vergoeding... 6 Sectoraal pensioenstelsel... 7 Bestaanszekerheid...

Nadere informatie