Een nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen! Woordje van de Nationaal Secretaris

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen! Woordje van de Nationaal Secretaris"

Transcriptie

1 PC VOEDINGSNIJVERHEID/ KOFFIEBRANDERIJEN DEC2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Op 8 december 2015 werd de nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen ondertekend. De vroegere functieclassificatie van de sector dateerde van de jaren 80. Zij was totaal niet meer aangepast aan de moderne machines en productietechnieken van vandaag. Daarom vroeg het ACV al lang een nieuwe classificatie. Het heeft enkele jaren geduurd, maar de nieuwe functieclassificatie is ondertussen een feit! Je leest er alles over in de nieuwsflash. Bart Vannetelbosch INHOUD Een nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen! 1-7 Onze adressen 5 De nieuwe functieclassificatie en minimumlonen vanaf 1 januari 8 Een nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen! Speciaal nummer "Functieclassificatie" WAAROM IS EEN FUNCTIE- CLASSIFICATIE ZO BELANGRIJK? In de sector zijn er minimumlonen per functie vastgelegd. De functieclassificatie bepaalt op welk minimumloon je recht hebt voor het werk dat je doet. Het is een objectief instrument om het juiste loon te bepalen. Zo krijgt iedereen loon naar werk. Zo is het niet gewoon de baas die beslist wie welk loon krijgt. Willekeur en vriendjespolitiek zijn uitgesloten. Een functieclassificatie zorgt er ook voor dat vrouwen gelijk loon voor gelijk werk krijgen. Want in het verleden kregen vrouwen wel eens minder loon voor hetzelfde werk. Met een functieclassificatie behoort dat tot het verleden. Via een functieclassificatie kunnen we er dus voor zorgen dat iedereen het juiste loon krijgt. De functieclassificatie bepaalt op welk minimumloon je recht hebt voor het werk dat je doet. Volg ons op Facebook Of neem een kijkje op: KOMEN AAN BOD IN EEN VOLGEND NUM- MER: -- loonsverhoging + beperkte indexering -- verhoging van de premies -- SWT in enz.

2 Nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen WAAROM DUURDE HET ZO LANG? Een functieclassificatie uitwerken heeft enkele jaren geduurd. Het vraagt veel technische voorbereiding. Eerst worden bedrijven uit de sector bezocht. Daarna worden de functies die vaak voorkomen opgelijst. Deze functies worden dan uitgebreid omschreven. Op basis van de omschrijvingen worden de functies dan gewogen en worden ze ingedeeld in verschillende functieklassen. Na dit technische werk, moeten er lonen bepaald worden voor de verschillende functies. De onderhandelingen over de nieuwe minimumlonen verliepen zeer moeilijk. De werkgeversorganisatie weigerde zelfs lange tijd om te onderhandelen. Als ACV zijn we steeds blijven aandringen op een akkoord. Uiteindelijk werden de onderhandelingen opgestart. Voor de werkgevers moest de invoering van de nieuwe classificatie kostenneutraal zijn. Voor ons mochten de laagste lonen niet verlagen en moest er een eerlijk systeem uitgewerkt worden. Na verschillende onderhandelingsrondes kon er eindelijk een akkoord bereikt worden. Nu wij de collectieve arbeidsovereenkomst in de sector hebben ondertekend, moet de nieuwe classificatie ingevoerd worden in de ondernemingen. Pas dan zal de classificatie een verschil kunnen maken voor de werknemers uit de sector. OP WIE EN WANNEER IS DIT AKKOORD VAN TOEPASSING? Dit akkoord over een nieuwe functieclassificatie en bijhorende lonen treedt in werking op 1 januari Het akkoord is van toepassing op alle arbeiders van de koffiebranderijen. Enkel Douwe Egberts is uitgesloten, omdat men daar een eigen functieclassificatie heeft uitgewerkt. ENKELE BELANGRIJKE BEGRIPPEN Functieclassificatie: een functieclassificatie meet de functies in een sector of een bedrijf in punten volgens moeilijkheidsgraad, verantwoordelijkheid, benodigde kennis, etc. De functies worden dan volgens het aantal behaalde punten in functieklassen onderverdeeld. Op basis daarvan wordt dan het loon voor elke klasse onderhandeld. Functie: geheel van taken en verantwoordelijkheden dat aan een arbeider is opgedragen. Referentiefunctie: kapstokfuncties die vaak voorkomen in de sector. Deze functies werden gedetailleerd beschreven en nadien gewogen. Deze referentiefuncties dienen als meetpunt om de functies in elke onderneming mee te vergelijken en onder te brengen in de juiste functieklasse. De lijst van deze referentiefuncties vind je achteraan deze nieuwsflash. Orba-methode: analytische methode waarmee wordt gewerkt in de voedingsnijverheid om een classificatiesysteem op te maken. Beroepscommissie: een commissie die bestaat uit deskundigen van de vakbonden en de werkgevers, eventueel bijgestaan door een externe deskundige van de Orbamethode. HOEVEEL KLASSEN ZIJN ER? Er zijn 8 functieklassen. Deze functieklassen beantwoorden ook aan 8 loonklassen. Achteraan deze nieuwsflash vind je een tabel met de referentiefuncties, de onderverdeling in klassen en de bijhorende minimumlonen

3 3 Voor een rechtvaardig en solidair 2016, stem ACV Voeding - 3 -en Diensten (lijst 3)!

4 Nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen HOE WORDT DE NIEUWE FUNCTIECLASSIFICATIE TOEGEPAST IN JOUW ONDERNEMING? De werkgever moet iedere arbeider een bedrijfsfunctie en functieklasse toewijzen. De werkgever moet ook alle functies op bedrijfsniveau oplijsten en vervolgens zorgvuldig vergelijken met de referentiefuncties. Er kunnen zich drie gevallen voordoen: 1. Je taken vallen volledig of voor minstens 80% samen met deze van een referentiefunctie: Je wordt in dezelfde functieklasse ingedeeld als deze van de referentiefunctie. 2. Je taken wijken voor minstens 20% af van deze van een referentiefunctie. Je bent polyvalent en je taken vallen eigenlijk samen met kerntaken van meerdere referentiefuncties: Je functie moet nauwer bekeken worden om de juiste functieklasse te bepalen. 1) aan de hand van een vragenlijst moet werkgever de taken van je functie omschrijven. 2) de taken moeten punt per punt vergeleken worden met de kerntaken van de meest vergelijkbare referentiefuncties. 3) Voor de indeling in de functieklasse zijn er twee mogelijkheden: A. Je taken horen bij verschillende referentiefuncties, maar behoren tot dezelfde functieklasse: je wordt ingedeeld in deze functieklasse en hebt recht op het bijhorende loon. B. Je voert regelmatig taken uit die horen bij referentiefuncties van verschillende loonklassen: indien je minstens 33 % van de week of de productiecyclus taken uit de hogere functieklasse uitvoert, dan wordt je ingedeeld in de hogere functieklasse. Indien je minder dan 33% van de week of de productiecyclus taken uit de hogere functieklasse uitvoert, dan wordt je in de lagere functieklasse ingedeeld. 3. De lijst van je taken kan niet vergeleken worden met één van de referentiefuncties: de werkgever moet een beroep doen op de beroepscommissie die een bindende uitspraak doet over de functieklasse die toegepast moet worden. BIJVOORBEELD Je werkt als heftruckchauffeur in het magazijn. Je taken komen voor minstens 80% overeen met de taken die omschreven zijn in de referentiefunctie. Je wordt ingeschaald in functieklasse 4. Je werkt in een kleinere koffiebranderij. Je werkt als operator, soms aan de verpakkingslijn, soms als brander, soms in de maalderij. De hoogste functie is operator brander. Dit doe je ongeveer 40 % op een week. Je wordt ingeschaald als operator brander

5 CONTACTEER ONS COMMUNICATIE AALST Hopmarkt, / Je werkgever moet je in de komende weken laten weten welke referentiefunctie bij je job hoort. Verder moet je geïnformeerd worden over de functieklasse waar je in zit. Dit bepaalt het loon waar je recht op hebt. Je functie en functieklasse moet ook telkens vermeld staan op je loonfiche. ANTWERPEN Aalmoezenierstraat / BRUGGE Oude Burg, / De werkgever moet ook de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging informeren over de functies in de onderneming en de indeling in de functieklassen. Zo kunnen de vakbondsafgevaardigden mee toekijken op een correcte toepassing van de functieclassificatie in de onderneming. BRUSSEL Grisarstraat 44 02/ GENT Poel, 7 09/ JE BENT HET NIET EENS MET DE FUNCTIE OF KLASSE DIE JE WERKGEVER BEPAALD HEEFT? IEPER St.-Jacobsstraat, / Als je vindt dat je werkgever je te laag heeft ingeschaald, dan kan je beroep aantekenen tegen deze beslissing. Dan moet je je bezwaar binnen de maand laten weten aan je werkgever. Je kan hiervoor beroep doen op de vakbond voor ondersteuning. KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/ LEUVEN Martelarenlaan Kessel-Lo 016/ Als je het niet eens wordt met je werkgever, dan kan je beroep doen op de beroepscommissie. Deze commissie van experten stelt dan een onderzoek in en laat zich informeren door jouw zelf, je vakbondsafgevaardigde, je werkgever en je leidinggevende. HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/ MECHELEN Onder den Toren, 4A 015/ OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/ Op basis van deze informatie deelt de commissie je functie in een functieklasse in. Het besluit van de commissie is definitief en kan alleen voor de arbeidsrechtbank aangevochten worden. ROESELARE H. Horriestraat, / Liggen je collega s je na aan het hart? wordacvkandidaat.be Sociale verkiezingen 9 > 22 mei 2016 A4_SV2016_recrutement_arbeiders_NL.indd 1 V.U.: Dominique Leyon, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/ /08/15 14:51-5- TURNHOUT Korte Begijnenstraat, / NATIONAAL SECRETARIAAT (BRUSSEL) Kartuizersstraat, 70 02/

6 Nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen OP WELK LOON HEB JE NU RECHT? In deze nieuwsflash vind je een tabel met de referentiefuncties, de onderverdeling in klassen en de bijhorende lonen. Je hebt recht op het loon dat overeenstemt met het loon van je loonklasse. Indien het loon waarop je recht hebt hoger is dan het loon dat je tot nu toe kreeg, dan zal je vanaf 1 januari 2016 het hogere loon krijgen. Indien het loon waarop je recht hebt lager is dan het loon dat je tot nu toe kreeg, dan behoud je dit hoger loon. Bij promotie of anciënniteitverhoging behoud je dit hoger loon, zolang het minimumloon waarop je na die promotie of anciënniteitverhoging recht zou hebben, lager ligt dan je huidige loon. VOORBEELD Je verdient 13,10 euro. Je zit in functieklasse 2 en hebt 4 jaar ervaring in je functie. Je hebt recht op 13,13 euro. Je loon verhoogt op 1/1/2016. Je verdient 13,10 euro. Je zit in functieklasse 2 en hebt 1 jaar ervaring in je functie. Je hebt recht op 13,08 euro. Je verdient momenteel meer en behoudt dit loon. Na 24 maanden ervaring heb je recht op 13,13 euro en dan zal je loon dus verhogen. JE LOON VERHOOGT DOOR ANCIËNNITEIT De nieuwe barema s houden meer dan vroeger rekening met je anciënniteit. Je loon verhoogt na 12 maanden anciënniteit in je loonklasse. Voor de klassen 2 tot 8 verhogen de lonen nog eens na 24 maanden anciënniteit. Je anciënniteit bouw je op door ervaring in dezelfde loonklasse. Alle prestaties en gelijkgestelde periodes (zoals bijvoorbeeld ziekte, economische werkloosheid of klein verlet) worden meegerekend. De anciënniteit kan ook opgebouwd worden met een tijdelijk contract en als uitzendkracht. Enkel recente prestaties komen in aanmerking: prestaties van de voorbije drie jaar voor de opbouw van de anciënniteit vanaf 12 maanden, en prestaties van de voorbije vijf jaar voor de opbouw van de anciënniteit van 24 maanden. Je hebt recht op het hogere loon vanaf de eerste dag waarop de vereiste anciënniteit verworven is

7 JE VERVANGT TIJDELIJK IEMAND ANDERS: WAARNEMINGSPREMIE Wanneer je in opdracht van de werkgever tijdelijk een andere functie doet, die hoger is ingedeeld, dan heb je recht op een waarnemingspremie. Deze premie is gelijk aan het verschil tussen het uurloon van je eigen loonklasse en het uurloon van de hogere loonklasse, rekening houdend met de opgebouwde anciënniteit in die hogere loonklasse. Je hebt recht op de waarnemingspremie als je de functie een volledige werkdag hebt uitgeoefend. Je krijgt de premie steeds voor de hele periode dat je die hogere functie uitoefent. De waarnemingspremie wordt niet toegekend indien bij de indeling van je functie met het eventueel tijdelijk waarnemen van een functie al rekening is gehouden. Bijvoorbeeld: je werkt normaal als operator aan de verpakkingslijn. Je vervangt in de zomervakantie twee weken de operator maalderij die met vakantie is. Gedurende twee weken heb je recht op een premie waardoor je loon tijdelijk gelijk is aan dat van een operator maalderij. DE MINIMUMPREMIES IN DE SECTOR Nachtpremie : 10 % met een minimum van 1,88 euro voor de uren tussen 22u en 6u. Ploegenpremie : Morgenploeg (6u-14u) : 0,48 Euro Namiddagploeg (14u 22u) : 0,54 Euro LONEN VOOR JONGE WERKNEMERS MET EEN STUDENTENCONTRACT Deze werknemers hebben volgens hun leeftijd recht op een percentage van het normale loon: Percentage 90% 80% 70% 60% V.U.: Dominique Leyon, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Leeftijd 18 jaar en ouder 17 jaar 16 jaar 15 jaar Sta jij als 1 man voor je collega s? wordacvkandidaat.be Sociale verkiezingen A4Land_SV2016_NL.indd 1 9 > 22 mei /08/15 14:50

8 De nieuwe functieclassificatie en minimumlonen vanaf 1 januari 2016 KLASSE (ORBA-PUNTEN) 1 (30-39,5 punten) 2 (40-49,5 punten) 3 (50-59,5 punten) 4 (60-69,5 punten) 5 (70-89,5 punten) 6 (90-109,5 punten) 7 ( ,5 punten) 8 ( ,5 punten) REFERENTIEFUNCTIES MINIMUMLOON - 12 MAAND MAAND + 24 MAAND Inpakker (manueel) 12,62 13,03 13,03 Palletiseerder (manueel) 12,82 13,08 13,13 Schoonmaker (vloeren, lokalen, sanitair) Reiniger Productiemachines Kantinemedewerker Produktiemedewerker Palletiseerder (automatisch) 13,03 13,25 13,47 Orderbereider Storter Operator Verpakkingslijn Heftruckchauffeur Magazijnen 13,38 13,59 13,81 Heftruckchauffeur Intern Transport Storter Menger Operator Spuitgieterij Machineoperator Magazijnier wisselstukken 13,84 14,33 14,53 Produktielaborant Kwaliteitscontroleur Ploegverantwoordelijke Laden en Lossen Operator Maalderij Chauffeur Operator waterzuivering 14,08 14,54 14,74 Lasser, buizenfitter, monteerder Magazijnier Grondstoffen Magazijnier Verpakkingsmaterialen Magazijnier Afgewerkte Producten Operator Brander (traditioneel) Operator Inpak Insteller Chauffeur besteller Mechanieker 14,28 14,74 14,94 Technieker Productie (lijn) Elektricien Ploegverantwoordelijke Productie Ploegverantwoordelijke Conditionering Drukker Operator Brander (geautomatiseerd) Lijncoördinator Technieker Buitendienst Technieker Automatiseringsprocessen 14,44 14,95 15,15 Technieker koel/warmte Spuitgiettechnicus Verantwoordelijke uitgever: Bart Vannetelbosch - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016 PC118 VOEDINGSNIJVERHEID JAN2016 Woordje van de Nationaal Secretaris Een nieuw jaar, dat betekent steeds weer wat veranderingen in de sector. Je leest er alles over in deze nieuwsflash. Verder wensen we

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

Wat verandert er op 1 januari 2016? Wat is er nieuw in de sector? Algemeen secretaris aan het woord PSC BIOSCOOPZALEN

Wat verandert er op 1 januari 2016? Wat is er nieuw in de sector? Algemeen secretaris aan het woord PSC BIOSCOOPZALEN PSC 303.03 BIOSCOOPZALEN JAN2016 Algemeen secretaris aan het woord Onlangs sloten de vakbonden en werkgevers een sectoraal akkoord voor alle werknemers en werkgevers van de bioscoopzalen. Dit betekent

Nadere informatie

PC VRIJ ONDERWIJS

PC VRIJ ONDERWIJS PC 152.01 VRIJ ONDERWIJS PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE 072016 Nationaal secretaris aan het woord Niettegenstaande de indexsprong die werd ingevoerd in april 2015, werd de nieuwe spilindex reeds in

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

Op de volgende pagina vind je de nieuwe sectorale minimumlonen.

Op de volgende pagina vind je de nieuwe sectorale minimumlonen. PC 119 VOEDINGSHANDEL JAN2016 De voorzitter aan het woord 2016 kondigt zich opnieuw aan als een jaar met vele syndicale uitdagingen. Vooreerst zijn er de sociale verkiezingen waarvoor we alle hens aan

Nadere informatie

Functieclassificatie [KOFFIE]

Functieclassificatie [KOFFIE] Functieclassificatie [KOFFIE] Gelijk loon voor gelijk werk! [KOFFIE] Voorwoord Beste Kameraad, Begin de jaren negentig hebben wij, ABVV-HORVAL, de strijd aangevat tegen willekeurig loonbeleid in de voedingsnijverheid.

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden

AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden 13.8.2008 AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden K.B. geldig van 1.7.2007 af. 2.6.2008 K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4.7.2007,

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2011 ( ), gewijzigd door CAO van 5 september 2011 ( )

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2011 ( ), gewijzigd door CAO van 5 september 2011 ( ) Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180009 Groenteconserven, watervrije groenten, zuurkool, in zout ingelegde groenten, bereiding van droge, bevroren en diepbevroren groenten, het schoonmaken of

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016 PC 323 BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN DIENSTBODES JAN2016 Nationaal Secretaris aan het woord Onlangs hebben de vakbonden en werkgevers een sectorakkoord afgesloten voor 2015 en 2016. Dit akkoord

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Glasnijverheid PC 115

Glasnijverheid PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Glasnijverheid PC 115 Inhoudstafel 2 Glasnijverheid algemene bepalingen

Nadere informatie

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2011 Een cao 2011-2012 om jouw

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID VOEDINGSINDUSTRIE JULI2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Na weken vergaderen is het ons gelukt om een sectorakkoord af te sluiten met de werkgevers van de voedingsnijverheid.

Nadere informatie

SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW

SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW IN DEZE GIDS KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR DE ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS DIE

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 AGC Ondernemingsovereenkomst 2013-2014 & andere conventionele

Nadere informatie

Algemeen secretaris aan het woord

Algemeen secretaris aan het woord PC 317 BEWAKING Belgique - België P.P. - P.B. Bruxelles X Brussel BC 27661 02/2016 Algemeen secretaris aan het woord In deze nieuwsflash verneem je meer over de resultaten van de sectoronderhandelingen,

Nadere informatie

Paritair Comité voor het garagebedrijf

Paritair Comité voor het garagebedrijf 1120000 Paritair Comité voor het garagebedrijf Uurlonen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011 (106.443)... 2 Overgang naar contract van onbepaalde duur... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE

TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE Inhoud INHOUD Hoe ziet deze functieclassificatie eruit?........... 4 Het vlinderniveau............................ 6 Wie bepaalt de hoofdfunctie en het vlinderniveau

Nadere informatie

Groentenconservennijverheid

Groentenconservennijverheid Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 2200001 Groentenconservennijverheid CAO van 11 februari 2010 (99.195) Invoering van een nieuw sectoraal barema voor de bedienden (Overeenkomst

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC Zagerijen & Houthandel PSC 125.02 & PSC 125.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Zagerijen & Houthandel

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

Info218. Van leeftijdsnaar ervaringsbarema vanaf 1 oktober oktober Nieuwe functieclassificatie vanaf 1 januari 2010

Info218. Van leeftijdsnaar ervaringsbarema vanaf 1 oktober oktober Nieuwe functieclassificatie vanaf 1 januari 2010 België-Belgique P.B. AntwerpenX 8/2903 Info218 Nieuwsbrief van LBC-NVK, bediende- en kaderbond ACV oktober 2009 Van leeftijdsnaar ervaringsbarema vanaf 1 oktober 2009 Op 1 oktober 2009 wordt een nieuw

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Situering, doelstelling, toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Situering, doelstelling, toepassingsgebied 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2009 (95.241) Invoering van loonschalen HOOFDSTUK I. Situering, doelstelling, toepassingsgebied Artikel 1.

Nadere informatie

Werken met dienstencheques. Antwoorden op je vragen en tips

Werken met dienstencheques. Antwoorden op je vragen en tips Werken met dienstencheques Antwoorden op je vragen en tips 1 Welke activiteiten mag je doen? Dat mag Dat mag niet Hulp in het huishouden bij de klant thuis Schoonmaken Tuinieren, het gras afrijden De ramen

Nadere informatie

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW! PC 330.03 TANDPROTHESEN OKT2014 Woordje van de nationaal verantwoordelijke 2013 was een belangrijk jaar. Op bevel van het Grondwettelijk Hof werden eindelijk - belangrijke stappen gezet in de richting

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC Bosontginning PSC 125.01 Zagerijen PSC 125.02 & Houthandel PSC 125.03 1 Bosontginning Gezien de specificiteit van deze sector vind je hierna enkel een opsomming van de vergoedingen die via het Bosuitbatingsfonds

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Cementfabrieken PSC

Cementfabrieken PSC Cementfabrieken PSC 106.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Cementfabrieken December 2014 PSC 106.01

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2016 Shutterstock Inhoudstafel 1. Inleiding

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2012 Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC 327.01 Inhoudstafel 1. Minimumlonen

Nadere informatie

ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS

ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS INHOUDSOPGAVE Inleiding Wat is ORBA? Hoe wordt een functie ingedeeld? 7 Wat gebeurt er met mijn salaris? Wat als ik het niet eens ben met de

Nadere informatie

PC 341 - PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK EN BELEGGINGSDIENSTEN: Invoeringsprocedures van de functieclassificatie

PC 341 - PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK EN BELEGGINGSDIENSTEN: Invoeringsprocedures van de functieclassificatie PC 341 - PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK EN BELEGGINGSDIENSTEN: Invoeringsprocedures van de functieclassificatie Het Paritair Comité is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van

Nadere informatie

Is jouw loon correct? Barema volwassenen

Is jouw loon correct? Barema volwassenen Is jouw loon correct? Barema volwassenen Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Mei 2012 Correct loon - Barema volwassenen

Nadere informatie

Andere dan de groentenconservennijverheid

Andere dan de groentenconservennijverheid Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 2200002 Andere dan de groentenconservennijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari1993 betreffende de sectoriele functieclassificatie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 4 DECEMBER 2014 BETREFFENDE DE FUNCTIECLASSIFICATIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 4 DECEMBER 2014 BETREFFENDE DE FUNCTIECLASSIFICATIE Codex 2014 FUNCTIECLASSIFICATIE FUWACO 09 / A 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 4 DECEMBER 2014 BETREFFENDE DE FUNCTIECLASSIFICATIE HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Bakkerijen (grote en kleine) / kleine banketbakkerijen, eventueel met consumptiesalon / kleine (ambachtelijke) roomijsfabrikant / kleine (ambachtelijke)

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 ERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 INHOUD INLEIDING... 3 I. Ik gebruik openbaar vervoer om naar het werk te gaan... 5 Werkgeversbijdrage openbaar vervoer (cao 19 octies)... 5 II. Ik gebruik privévervoer om naar

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Mei 2014 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de lonen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 ( ), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2016 (132.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 ( ), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2016 (132. 3410000 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 (129.680), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2014 Loon- en arbeidsvoorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Industriële bakkerij, kleinbakkerij, kleinbanketbakkerij, consumptiesalons bij een kleinbanketbakkerij, ambachtelijke roomijsfabrikanten en suikerbakkers

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 1 2 3 EEN NIEUWE CAO VOOR WERKNEMERS IN DE SECTOR BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE

Nadere informatie

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu?

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Alles over ziekte Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Breng je werkgever op de hoogte Eerst en vooral: verwittig je werkgever. Hoe dat precies moet staat niet in de wet: het kan via telefoon,

Nadere informatie

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren Minimumlonen Handel in VoedingSwaren SYNDICALE PREMIE EN SYNDICALE VORMING Sectorale minimumlonen vanaf 1.1.2011 Groot- en kleinhandel in voedingswaren We hernemen hierna de sectorale minimumlonen van

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht 1420100 Terugwinning van metalen Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven:

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven: BBTK NUMMER 2 NOVEMBER 2010 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL NIEUWE BAREMA S op basis van beroepservaring

Nadere informatie

Brouwerijen en mouterijen

Brouwerijen en mouterijen Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180007 Brouwerijen en mouterijen DE BROUWERIJEN... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 (119.843)... 2 DE MOUTERIJEN... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wie zijn we? Lid worden!

Wie zijn we? Lid worden! 1 In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de landbouw. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde of neem contact

Nadere informatie

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z In elk bedrijf zijn er dingen die we graag veranderd zouden willen zien, die nog verbeterd kunnen worden en zaken die gewoonweg niét werken. Sommige

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2008 Laatste aanpassing: 15/02/ Paritair Comité voor het hotelbedrijf

Geldigheidsdatum: 01/01/2008 Laatste aanpassing: 15/02/ Paritair Comité voor het hotelbedrijf 3020000 Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001 (58.955)... 2 Uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 betreffende de toekenning van anciënniteitsverlof...

Nadere informatie

2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen

2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen 2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Verlenging van sommige bepalingen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2013 (118.603)... 2 Verloning... 4 Collectieve

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Papierrecuperatie PSC

Papierrecuperatie PSC Papierrecuperatie PSC 142.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Inhoudstafel 1. Beroepsclassificatie

Nadere informatie

Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen

Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen Vanaf 1 juli 2017 Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen Vanaf 1 juli 2017 Inhoud Over de salarisschalen

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten Uitzendkracht Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? Je schrijft je in bij een uitzendkantoor. Dat is kosteloos. Je kan je gelijktijdig bij

Nadere informatie

weddenschalen beroeps BRANDWEER MAART 2012 V.U. Ilse Heylen - Helihavenlaan 21-1000 Brussel

weddenschalen beroeps BRANDWEER MAART 2012 V.U. Ilse Heylen - Helihavenlaan 21-1000 Brussel weddenschalen beroeps BRANDWEER MAART 2012 V.U. Ilse Heylen - Helihavenlaan 21-1000 Brussel 1 2 Mevrouw, Mijnheer, In deze brochure geven we een overzicht van de lonen van het brandweerpersoneel in Vlaanderen.

Nadere informatie

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 2010 Uitzendkracht Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? Je schrijft je in bij een uitzendkantoor. Dat is kosteloos. Je kan je gelijktijdig

Nadere informatie

HET NIEUWE NON-PROFIT PLAN KWALITEIT OP ELK MOMENT VAN JE LOOPBAAN.

HET NIEUWE NON-PROFIT PLAN KWALITEIT OP ELK MOMENT VAN JE LOOPBAAN. HET NIEUWE NON-PROFIT PLAN KWALITEIT OP ELK MOMENT VAN JE LOOPBAAN. N O N P R O F I T G A Z E T SPECIAAL NUMMER 2 0 1 6 De non-profit gazet verschijnt drie keer per jaar en is een uitgave van de LBC-NVK

Nadere informatie

In welk statuut werk je?

In welk statuut werk je? In welk statuut werk je? Je kan in België werken als werknemer of als zelfstandige. Beide statuten zijn wettelijk correct. Zolang je de wetgeving volgt van het statuut waarin je werkt. Tussen beide statuten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 Geacht lid In de nieuwsbrief van deze maand besteden we aandacht aan de nieuwe barema s die vanaf oktober gelden in het PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de fruitteelt en fruitsorteerbedrijven. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal

Nadere informatie

Paritair Comité voor de textielverzorging

Paritair Comité voor de textielverzorging 1100000 Paritair Comité voor de textielverzorging Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007 (85.638)... 2 Classificatie van de functies - lonen en arbeidsvoorwaarden... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest

Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Paritair comité voor het stads- en streekvervoer 3280100 Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2004 (73.557)... 2 Voor de personeelsleden van de

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 Het Vlaams zorgkrediet In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Bakkerijen (grote en kleine) / kleine banketbakkerijen, eventueel met consumptiesalon / kleine (ambachtelijke) roomijsfabrikant / kleine (ambachtelijke)

Nadere informatie

Detachering: wat zijn je rechten?

Detachering: wat zijn je rechten? Detachering Detachering: wat zijn je rechten? Door vrij verkeer van diensten in Europa kunnen werknemers of zelfstandigen uit elk ander Europees land in België werken als gedetacheerde. En dit voor een

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Oktober 2014 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies Voor elke werknemer betrokken bij de verplichte rapportering moeten volgende gegevens via een standaard excel- document overgemaakt worden, aan te

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Samen voorop! ACV-CSC METEA

Samen voorop! ACV-CSC METEA Inleiding Vakbonden en werkgevers uit de sector garages tekenden een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) «Beroepenclassificatie». De nieuwe bepalingen traden in werking op 1 september 2010. Alle

Nadere informatie

EXTIEL- RECUPERATIE CAO (PSC )

EXTIEL- RECUPERATIE CAO (PSC ) EXTIEL- RECUPERATIE CAO 2015-2016 (PSC 142.02) INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Premies... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 5 BESTAANSZEKERHEID... 7 Toeslag bij

Nadere informatie