SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW"

Transcriptie

1 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW

2 IN DEZE GIDS KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR DE ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS DIE ALS GELEGENHEIDSWERKNEMER AAN DE SLAG ZIJN IN DE LAND- EN TUINBOUW. WIE ZIJN WE? ACV Voeding en Diensten is een van de vakcentrales van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV). Je kan terecht in alle ACV-kantoren voor een brede waaier aan dienstverlening, zoals: inlichtingen en administratie omtrent werkloosheid en uitbetalen van vergoedingen, maar ook gratis rechtsbijstand. Je kan ons bereiken via onze plaatselijke secretariaten (zie adressen op de achterkant).

3 1. HET ACV EN DE SEIZOENARBEID ACV VOEDING EN DIENSTEN EVEN VOORSTELLEN Wie zijn wij? ACV Voeding en Diensten is een van de grootste vakcentrales van het ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond), de vakbond nummer 1 van België. Wij verdedigen de belangen van de arbeiders en arbeidsters uit een hele reeks industriële, dienstverlenende, groene en nonprofitsectoren. ACV Voeding en Diensten is bevoegd voor heel wat sectoren met veel kleine ondernemingen: horeca, land- en tuinbouw, bakkerijen,... Wij willen ons niet beperken tot de werknemers in de grote bedrijven. Onze ondernemingsmilitanten en het overleg in de grote ondernemingen zijn natuurlijk belangrijk, maar daarnaast willen wij ook een goede vakbond zijn voor onze leden in de kleine ondernemingen. Het ACV helpt je met al je paperassen Als lid van ACV Voeding en Diensten kan je rekenen op een brede waaier aan diensten die het ACV je aanbiedt. Daarvoor kan je bij de ACV-militanten in je onderneming; op één van de plaatselijke secretariaten van ACV Voeding en Diensten. De adressen vind je achteraan in deze brochure; op één van de 150 ACV-dienstencentra, ook bij jou in de buurt; via de ACV-callcentra, voor al je telefonische vragen. Verlies je je werk of word je tijdelijk werkloos? Het ACV maakt je wegwijs in de werkloosheidsreglementering. Wij schrijven je in als werkloze, maken je dossier op en lichten je in over je rechten en plichten. En natuurlijk zorgen wij ervoor dat je werkloosheidsvergoedingen netjes op tijd worden uitbetaald. Als er problemen zijn met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening verdedigen wij je zaak. 1

4 Maar ook met vragen rond kindergeld, vakantiegeld, arbeidsongevallen, beroepsziekten of belastingen kan je bij ons terecht. In heel wat bedrijfstakken worden aanvullende voordelen toegekend aan werknemers. Die worden niet uitbetaald door de werkgever zelf maar door de vakbonden vanuit een sectorfonds. Bij het ACV kan je rekenen op een snelle en correcte uitbetaling van deze vergoedingen. Alleen valt er niet aan te beginnen. Dankzij de deskundige dienstverleners van het ACV zie je terug de bomen door het bos. Dat is onze garantie. Problemen op het werk? Je bent niet de enige. Eén op de tien van onze leden doet op zijn minst één maal per jaar beroep op onze diensten. Dankzij de tussenkomst van het ACV recupereren zij in heel wat gevallen aanzienlijke bedragen aan loon of behouden zij hun werk. Je kan bij ons terecht voor raad en advies. Indien gewenst, contacteren wij je werkgever om tot een correcte oplossing te komen. En als dat niet lukt, kunnen wij je zaak voor de rechtbank brengen. Je kan daarbij rekenen op gratis bijstand door onze juridische diensten. Zo kan je zonder dure advocaatkosten je rechten laten verdedigen. Belangenverdediging Als vakbond komen wij op voor de rechten van de werknemers. Rechtvaardige belastingen, een sterke sociale zekerheid, voldoende werk en hogere lonen. Daar gaat het ACV voor. Ongeacht waar je werkt, verdedigt het ACV je belangen bij werkgevers en regering. Maar ook in de sectoren en de ondernemingen verbeteren wij de rechten van de werknemers. Informatie Werken roept vragen op. Hoeveel moet ik verdienen? Wanneer kan ik vakantie nemen? Heb ik recht op SWT (brugpensioen)? Ik wil het wat kalmer aan doen. Heb ik recht op tijdskrediet? Over al deze onderwerpen geeft het ACV en ACV Voeding en Diensten tal van brochures uit. Zo ben je op de hoogte van al je rechten. Want een geïnformeerd werknemer is er twee waard. En behoor je tot de groeiende groep werknemers die zich al surfend op het internet begeven? Dan kan je terecht op onze website - Een site waar je alles verneemt over de acties en campagnes van het ACV en van ACV Voeding en Diensten. 2

5 2. WAT IS SEIZOEN- OF GELEGENHEIDSARBEID? Seizoen- of gelegenheidsarbeid is een vorm van flexibele tewerkstelling, namelijk het inschakelen van extra werknemers op piekmomenten. Dit komt niet alleen voor in de land- en tuinbouw, maar bijvoorbeeld ook in de horeca. In de land- en tuinbouw zijn er enkele specifieke regels. Uitgesloten zijn de sectoren aanleg en onderhoud van parken en tuinen en technische land- en tuinbouwwerken. 3

6 3. WIE MAG ALS GELEGENHEIDS- WERKNEMER AAN DE SLAG? Een combinatie gelegenheidsarbeid en reguliere arbeid in een andere sector is toegestaan; wie echter als reguliere werknemer in de land- of tuinbouw werkt, kan niet tegelijk ook als gelegenheidswerknemer in dezelfde sector werken. Land- en tuinbouw worden als één en dezelfde sector beschouwd. Wie als reguliere werknemer in de land- of tuinbouw heeft gewerkt moet 180 kalenderdagen wachten vooraleer hij als gelegenheidswerknemer in de sector aan de slag kan. De 180 dagen lopen vanaf de dag volgend op de laatste werkdag als reguliere werknemer. Gelegenheidsarbeid in de landen tuinbouw is mogelijk via een in België erkend uitzendkantoor. Dit heeft gevolgen voor het aantal dagen dat men kan werken als gelegenheidswerknemer. Voor de eindejaarspremie en syndicale premie volgt men de regeling van de uitzendarbeid. Er is geen recht op een getrouwheidspremie. Een student kan niet alleen als jobstudent werken in de land- en tuinbouw, maar ook als gelegenheidswerknemer. Alleen kan dit niet tegelijkertijd. Op vandaag moeten eerst de 50 dagen studentenarbeid worden opgebruikt. Pas daarna kan de student nog eens als gelegenheidswerknemer aan de slag. Gewone werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerden) mogen vanzelfsprekend als gelegenheidswerknemer aan de slag. Elke tewerkstelling moet worden aangeduid op de papieren of elektronische controlekaart en de werkloze moet zijn papieren controlekaart steeds kunnen voorleggen aan een bevoegd controleur. Voor de gewerkte dagen wordt geen werkloosheidsuitkering betaald. De werkloze met bedrijfstoeslag verwittigt best de debiteur van zijn aanvullende vergoeding. Bij een onderbreking van de werkloosheid van vier weken of meer hoeft er geen C4 te worden bezorgd, maar kan een uitkeringsaanvraag gebeuren met een kopie van de plukkaart. 4

7 4. DE PLUKKAART Wanneer een arbeider zich aanbiedt bij een potentiele werkgever, moet deze laatste altijd aan de seizoenwerknemer vragen of hij/zij reeds een gelegenheidsformulier voor dat kalenderjaar bezit. Indien dit niet het geval is, wordt deze werkgever de zogenaamde eerste werkgever van dat jaar. De eerste werkgever van het nieuwe kalenderjaar moet het gelegenheidsformulier bij het waarborgfonds aankopen, invullen en kosteloos afleveren aan de werknemer. Een gelegenheidsformulier is één kalenderjaar geldig. Een seizoenwerknemer mag maar over één kaart per kalenderjaar beschikken. Het gelegenheidsformulier vervangt de arbeidsovereenkomst. Elke ingevulde dag op de kaart komt overeen met een dagcontract. Er moet dus geen schriftelijke arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Het gelegenheidsformulier zelf wordt eigendom van de seizoenwerknemer die de kaart steeds op zak moet hebben wanneer hij seizoenarbeid verricht. De arbeider noteert elk dag arbeid op de kaart. De werkgever moet dit formulier minimaal 1x per week ondertekenen om de aanduidingen van de werknemer te bevestigen. 5. AANTAL TOEGELATEN DAGEN GELEGENHEIDSARBEID Zowel in de tuinbouw als in de landbouw mag men gedurende het ganse jaar gelegenheidswerknemers inzetten. Het aantal dagen varieert echter volgens de sector of subsector of zelfs volgens de teelt: (sub)sector Aantal dagen Landbouw 30 Tuinbouw (algemene regeling) Tuinbouw (witloofteelt) Tuinbouw (champignonteelt)

8 6. MINIMUM UURLONEN Het loon verschilt al naargelang de (sub)sector waarin men werkt. De werkgever moet zich verder ook houden aan de andere wettelijke verplichtingen zoals deze betreffende verplaatsingskosten en arbeidskledij. Deze verplichtingen zijn dezelfde als voor de reguliere werknemers. (sub)sector Vanaf 18 jaar 100% 17 jaar 85% jaar 70% Landbouw 8,74 8,74 8,74 Bloemen en sierplanten 9,36 8,72 7,18 Boomkwekerij 10,47 9,83 8,09 Bosboomkwekerij 10,39 9,75 8,03 Fruitteelt 8,55 8,39 6,91 Fruitsorteerbedrijf 8,55 8,34 6,87 Groenteteelt 8,55 8,11 6,68 champignonteelt 9,25 7,86 6,48 6

9 7. WAT MET DE SOCIALE ZEKERHEID? De sociale zekerheidsbijdragen die de werkgever moet betalen, worden niet berekend op het werkelijk uitbetaalde loon, maar op een laag forfaitair dagloon. De gelegenheidswerknemer betaalt zelf geen RSZ op zijn loon. Deze regeling heeft als gevolg dat er niet voor alle takken van de sociale zekerheid gelijkstellingen zijn. Gelegenheidsarbeid opent GEEN recht op jaarlijkse vakantie, noch op vakantiegeld. De dagen gelegenheidsarbeid kunnen meegeteld worden om recht te openen op kinderbijslag, werkloosheid en pensioen. Bij ziekte is er meestal geen recht op gewaarborgd loon omdat men met dagcontracten werkt. Om recht te hebben op een vervangingsinkomen via de mutualiteit moet men voldoende gewerkte en gelijkgestelde dagen bewijzen in een bepaalde referteperiode. Voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vormt dit doorgaans een probleem. Voor seizoenarbeiders die in Vlaanderen werken kan de werkgever een aanvullende verzekering afsluiten bij de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten. Deze betaalt alle kosten voor gezondheidszorg terug die in de wettelijke ziekteverzekering zijn geregeld. Deze verzekering betreft enkel de gezondheidszorgen en is er enkel voor de gelegenheidswerknemer en niet voor zijn familie. De tussenkomst bij ziekenhuisopname is beperkt tot 6.000,00 per gelegenheidswerknemer en per kalenderjaar. 8. WAT MET BELASTINGEN? Of er bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het loon is afhankelijk van de werkgever. Werkgevers die gebruik maken van het forfaitaire systeem van belastingen moeten geen inhoudingen bedrijfsvoorheffing doen op de lonen van hun gelegenheidswerknemers. Zij zullen na afloop van het jaar ook geen fiscale fiche afleveren. Op het verdiende loon moet de werknemer geen belasting meer betalen. Werkgevers die geen gebruik maken van het forfaitaire systeem van belastingen houden 11,11% bedrijfsvoorheffing in op het belastbare loon. Hun gelegenheidswerknemers zullen later een fiscale fiche ontvangen en een belastingaangifte moeten doen. 7

10 9. WAT MET WETTELIJKE FEESTDAGEN? Inzake wettelijke feestdagen is de gewone regelgeving van toepassing. Tewerkstelling op één van de tien wettelijke feestdagen: In principe is tewerkstelling op een wettelijke feestdag verboden. Arbeid op een feestdag is enkel mogelijk in die situaties waar ook werken op zondag mogelijk is. In de land- en tuinbouw kan er op zondag gewerkt worden als er dringende land- en tuinbouwwerken zijn zoals bij de oogst of pluk. Het gaat om werk dat onmogelijk kan uitgesteld worden. Bij tewerkstelling op een feestdag moet een gelegenheidswerknemer de effectief gewerkte uren van die dag uitbetaald worden aan het normale uurloon en zonder toeslag. In principe moet een inhaalrustdag worden toegekend. Omdat gelegenheidswerknemers werken met dagcontracten is een echte recuperatie van de wettelijke feestdag niet mogelijk. Daarom wordt een feestdagvergoeding betaald. Recht op feestdagen na het einde van de tewerkstelling: Tewerkstellingsvoorwaarde < 15 dagen tewerkstelling zonder onderbreking 15 en < 30 dagen tewerkstelling zonder onderbreking 30 dagen tewerkstelling recht - 1 feestdag binnen de 14 kalenderdagen na einde tewerkstelling Alle feestdagen binnen de 30 kalenderdagen na einde tewerkstelling Het recht op een feestdagvergoeding vervalt indien men ondertussen voor een andere werkgever heeft gewerkt. 8

11 10. WANNEER IS ER RECHT OP EEN EINDEJAARSPREMIE? Het bedrag en de voorwaarden tot het bekomen van een eindejaarspremie verschillen al naar gelang het een tewerkstelling in de tuinbouw of in de landbouw betreft. In beide gevallen loopt de referteperiode over één kalenderjaar. Dus van 1 januari tot 31 december. De betaling gebeurt steeds het jaar nadien in juli door het respectievelijke Waarborg en Sociaal Fonds. De als uitzendkracht gepresteerde dagen seizoenarbeid worden niet meegerekend. Sector Tewerkstellingsvoorwaarde Eindejaarspremie Tuinbouw 50 arbeidsdagen 190,00 bruto Landbouw 25 arbeidsdagen 61,97 bruto Het waarborgfonds verstuurt automatisch aan de begunstigden een berekening van deze premie samen met een antwoordstrook. De brieven worden verstuurd naar het adres in het thuisland van de seizoenwerknemer. Het is daarom zeer belangrijk dat het waarborgfonds in het bezit is van het correcte adres. Dit kan maar als de werknemer in de gemeente waar hij zich in België heeft aangemeld zijn juiste adres in zijn thuisland heeft laten registreren! De begunstigde dient op de antwoordstrook zijn bankrekeningnummer aan te vullen en de strook nadien terug te sturen aan het waarborgfonds. Na ontvangst zal de betaling uitgevoerd worden door het waarborgfonds op de vermelde rekening. 9

12 11. HET RECHT OP EEN SYNDICALE PREMIE? Net als bij de eindejaarspremie is er een verschil in het bedrag al naar gelang het een tewerkstelling in de tuinbouw of in de landbouw betreft. Sector Tewerkstellingsvoorwaarde Syndicale premie Tuinbouw 50 arbeidsdagen 23,00 netto Landbouw 25 arbeidsdagen 25,00 netto Het waarborgfonds berekent standaard de syndicale premie voor alle gelegenheidswerknemers met het minimum aantal dagen seizoenarbeid. De berekening wordt in 2 exemplaren rechtstreeks verstuurd naar het adres van de rechthebbende. Net als bij de eindejaarspremie is het van belang dat het waarborgfonds over het correcte adres beschikt. Het is de arbeider zelf die beslist het aanvraagformulier (in 2 exemplaren) in te dienen bij het ACV. De uiteindelijke betaling gebeurt door het ACV op het rekeningnummer dat op het aanvraagformulier is ingevuld. 10

13 12. HET RECHT OP EEN GETROUWHEIDSPREMIE? De voorwaarde tot het bekomen van de getrouwheidspremie verschilt al naar gelang het een tewerkstelling in de tuinbouw of in de landbouw betreft. Het basisbedrag is hetzelfde. In beide gevallen loopt de referteperiode over één kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december). De betaling gebeurt steeds het jaar nadien in juli door het Waarborg en Sociaal Fonds. De als uitzendkracht gepresteerde dagen seizoenarbeid worden niet meegerekend. Sector Tewerkstellingsvoorwaarde Getrouwheidspremie Tuinbouw Landbouw 30 arbeidsdagen 15 arbeidsdagen 0,50 bruto/ gewerkte dag 0,50 bruto/ gewerkte dag Het waarborgfonds verstuurt automatisch aan de begunstigden een berekening van deze premie samen met een antwoordstrook. De brieven worden verstuurd naar het adres in het thuisland van de seizoenwerknemer. Net als bij de eindejaarspremie is het van belang dat het waarborgfonds over het correcte adres beschikt. De begunstigde dient op de antwoordstrook zijn bankrekeningnummer aan te vullen en de strook nadien terug te sturen aan het waarborgfonds. Na ontvangst zal de betaling uitgevoerd worden door het waarborgfonds op de vermelde rekening. 11

14 13. DE FORFAITAIRE PREMIE KOOPKRACHT VANAF 2016 Het bedrag en de voorwaarden tot het bekomen van deze forfaitaire premie verschillen al naar gelang het een tewerkstelling in de tuinbouw of in de landbouw betreft. In beide gevallen loopt de referteperiode over één kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december). Sector Tewerkstellingsvoorwaarde Forfaitaire jaarpremie Tuinbouw 50 arbeidsdagen 10,00 bruto Landbouw 25 arbeidsdagen 5,00 bruto De betaling gebeurt door de werkgever samen met de loonafrekening van de maand waarin de 50, respectievelijk 25 arbeidsdagen als gelegenheidswerknemer zijn bereikt. Ook interimkantoren zijn de premie verschuldigd indien voldaan wordt aan de tewerkstellingsvoorwaarden. 12

15 NOTA S 13

16 ONZE SECRETARIATEN, STEEDS TOT UW DIENST AALST LEUVEN Hopmarkt, AALST 053/ Martelarenlaan, KESSEL-LO 016/ ANTWERPEN LIMBURG Aalmoezenierstraat ANTWERPEN 03/ Mgr. Broekxplein, HASSELT 011/ BRUGGE MECHELEN Oude Burg, BRUGGE 050/ Onder den Toren, 4A 2800 MECHELEN 015/ BRUSSEL OOSTENDE Grisarstraat BRUSSEL 02/ Dr. L. Colensstraat, OOSTENDE 059/ GENT ROESELARE Poel, GENT 09/ H. Horriestraat, ROESELARE 051/ IEPER TURNHOUT St.-Jacobsstraat, IEPER 059/ Korte Begijnenstraat, TURNHOUT 014/ KORTRIJK WAAS & DENDER P. Kennedypark, 16D 8500 KORTRIJK 056/ H.Heymanplein, ST.-NIKLAAS 03/

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten.

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten. jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV, ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Vezelcement PSC

Vezelcement PSC Vezelcement PSC 106.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be 2013-2014 Vezelcement 2013-2014 PSC 106.03 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de groententeelt. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde of neem

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC Zagerijen & Houthandel PSC 125.02 & PSC 125.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Zagerijen & Houthandel

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de boom- en bosboomkwekerijen. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING

JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING EEN STAP VOORUIT VOOR IEDEREEN De sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in de industriële reiniging werden in de praktijk niet overal op dezelfde manier

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de fruitteelt en fruitsorteerbedrijven. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal

Nadere informatie

Glasnijverheid PC 115

Glasnijverheid PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Glasnijverheid PC 115 Inhoudstafel 2 Glasnijverheid algemene bepalingen

Nadere informatie

Wat verandert er op 1 januari 2016? Wat is er nieuw in de sector? Algemeen secretaris aan het woord PSC BIOSCOOPZALEN

Wat verandert er op 1 januari 2016? Wat is er nieuw in de sector? Algemeen secretaris aan het woord PSC BIOSCOOPZALEN PSC 303.03 BIOSCOOPZALEN JAN2016 Algemeen secretaris aan het woord Onlangs sloten de vakbonden en werkgevers een sectoraal akkoord voor alle werknemers en werkgevers van de bioscoopzalen. Dit betekent

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de paddestoelenteelt. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde of

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 AGC Ondernemingsovereenkomst 2013-2014 & andere conventionele

Nadere informatie

Betonindustrie PSC Claudine Celva

Betonindustrie PSC Claudine Celva Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 Claudine Celva Betonindustrie September

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC Bosontginning PSC 125.01 Zagerijen PSC 125.02 & Houthandel PSC 125.03 1 Bosontginning Gezien de specificiteit van deze sector vind je hierna enkel een opsomming van de vergoedingen die via het Bosuitbatingsfonds

Nadere informatie

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid Lid worden van ACV Openbare Diensten Vlaamse overheid ACV Openbare Diensten is binnen de Vlaamse overheid de referentievakbond. Zowel in onderhandelingen en overleg, als voor dienstverlening en bijstand.

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

AGC PC 115 Juni 2016.

AGC PC 115 Juni 2016. AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Juni 2016 AGC Ondernemingsovereenkomst 2015-2016 & andere conventionele

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Wie zijn we? Lid worden!

Wie zijn we? Lid worden! 1 In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de landbouw. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde of neem contact

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop 1 In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de teelt van bloemen en sierplanten. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal

Nadere informatie

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten Uitzendkracht Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? Je schrijft je in bij een uitzendkantoor. Dat is kosteloos. Je kan je gelijktijdig bij

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie en LBC-NVK Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Groothandelaars

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de sector van de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen. Wil je meer weten, wend

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul Aanvraag Bij wijzigingen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016 PC 323 BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN DIENSTBODES JAN2016 Nationaal Secretaris aan het woord Onlangs hebben de vakbonden en werkgevers een sectorakkoord afgesloten voor 2015 en 2016. Dit akkoord

Nadere informatie

ABVV Interim Samen sterk

ABVV Interim Samen sterk Interim ABVV Samen sterk INHOUD AAN DE SLAG 4 DE ARBEIDSOVEREENKOMST 6 LOON & VERGOEDINGEN 9 PREMIES 10 ARBEIDSDUUR 12 VEILIGHEID & GEZONDHEID 14 ZIEKTE 16 BETAALDE AFWEZIGHEDEN 18 VOORDELEN SOCIAAL FONDS

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging van de lonen Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen met 0,16. Voorkeur voor contracten van onbepaalde

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Oktober 2014 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

PC VRIJ ONDERWIJS

PC VRIJ ONDERWIJS PC 152.01 VRIJ ONDERWIJS PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE 072016 Nationaal secretaris aan het woord Niettegenstaande de indexsprong die werd ingevoerd in april 2015, werd de nieuwe spilindex reeds in

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging: + 16 cent/u

Nadere informatie

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Definitie Extra's zijn werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk in dienst worden genomen, voor een maximumduur van

Nadere informatie

Gids voor bouwvakkers PC 124

Gids voor bouwvakkers PC 124 Gids voor bouwvakkers PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2011 Inhoudstafel 1. Tewerkstelling in België

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 istock Inhoudstafel 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2016 Shutterstock Inhoudstafel 1. Inleiding

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016 PC118 VOEDINGSNIJVERHEID JAN2016 Woordje van de Nationaal Secretaris Een nieuw jaar, dat betekent steeds weer wat veranderingen in de sector. Je leest er alles over in deze nieuwsflash. Verder wensen we

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 26/11/2014. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Fruitteelt

Laatste aanpassing: 26/11/2014. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Fruitteelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450005 Fruitteelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Op de volgende pagina vind je de nieuwe sectorale minimumlonen.

Op de volgende pagina vind je de nieuwe sectorale minimumlonen. PC 119 VOEDINGSHANDEL JAN2016 De voorzitter aan het woord 2016 kondigt zich opnieuw aan als een jaar met vele syndicale uitdagingen. Vooreerst zijn er de sociale verkiezingen waarvoor we alle hens aan

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Cementfabrieken PSC

Cementfabrieken PSC Cementfabrieken PSC 106.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Cementfabrieken December 2014 PSC 106.01

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Nationaal Secretaris aan het woord

Nationaal Secretaris aan het woord PC 145.04 TUINBOUW PARKEN EN TUINEN PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE 092 017 Nationaal Secretaris aan het woord In juni 2017 hielden we ons statutair congres rond het brandend actuele thema van flexibiliteit

Nadere informatie

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 2010 Uitzendkracht Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? Je schrijft je in bij een uitzendkantoor. Dat is kosteloos. Je kan je gelijktijdig

Nadere informatie

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2011 Een cao 2011-2012 om jouw

Nadere informatie

O p w e l k e p u n t e n c o n t r o l e e r t d e i n s p e c t i e h e t m e e s t?

O p w e l k e p u n t e n c o n t r o l e e r t d e i n s p e c t i e h e t m e e s t? O p w e l k e p u n t e n c o n t r o l e e r t d e i n s p e c t i e h e t m e e s t? Vorige week gaven we tien vuistregels mee die nuttig kunnen zijn bij een controlebezoek van een of andere inspectiedienst.

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR

WERKEN ALS KUNSTENAAR KUNSTENAAR Wie is kunstenaar?... 1 Werken als kunstenaar... 2 Werken via Tentoo... 2 De kleine vergoedingsregeling... 2 Artistieke prestatie VS het kunstenaarsstatuut... 4 Het Kunstenaarsstatuut... 5 De

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Een nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen! Woordje van de Nationaal Secretaris

Een nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen! Woordje van de Nationaal Secretaris PC118.171 VOEDINGSNIJVERHEID/ KOFFIEBRANDERIJEN DEC2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Op 8 december 2015 werd de nieuwe functieclassificatie voor de koffiebranderijen ondertekend. De vroegere functieclassificatie

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? ITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (stock - algemene stelsel) informatiedocument Versie 1 01.10.2016 C3 SWT ITTREKSELS IT W RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument is

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Aanvraag huurprijsherziening.

Aanvraag huurprijsherziening. Aanvraag huurprijsherziening. Geachte heer, mevrouw Via dit aanvraagformulier wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om minder huur te betalen. In overeenstemming met de wet 1 moet uw huidig inkomen

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Mei 2014 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de lonen

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2014 Loon- en arbeidsvoorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Wat kunnen we voor je doen?

Wat kunnen we voor je doen? NT_1_NL.indd 1 13/09/17 15:00 JOUW VOORDELEN Wat kunnen we voor je doen? Heb je vragen over tijdkrediet, loon, vakantie, contract, ontslag, opleiding, enz.? Je krijgt alle info over je rechten en plichten

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie