ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)"

Transcriptie

1 ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC ) Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA en de Vlaamse aanmoedigingspremies. HOOFDSTUK I. - ZEKERHEID 1 INKOMENSZEKERHEID 1.1 LONEN Behoud van het bestaande indexsysteem. Ten uitzonderlijke titel, in het licht van het IPA , gebruik makend van de zeer uitzonderlijke formule van beschikbare ruimte: het maximaal invullen van de beschikbare ruimte conform het IPA (dit wil zeggen invulling van de ruimte van 125 voor 2009 en 250 voor 2010) met recurrentie voor de beschikbare ruimte van 250 vanaf 2011, via sectorale invulling. Afschaffen van de leeftijdsdiscriminatie voor jongeren, met als uitzondering de stage vanuit het onderwijs. 1.2 EINDEJAARSPREMIE Verbeteren van de gelijkgestelde periodes, onder meer volledige gelijkstelling bij tijdelijke werkloosheid, ziekte, ongeval, beroepsziekte, arbeidsongeval en staking. Recht op een pro rata eindejaarspremie indien de arbeider zelf ontslag neemt: afschaffen van de anciënniteitvoorwaarde. Invoeren van een recht voor de arbeider wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in gemeenschappelijk overleg (afschaffen van het schriftelijk document). Verlagen van de anciënniteitvoorwaarde van 3 maanden voor intreders in de onderneming. Eisenbundel Sector Koetswerk 1

2 1.3 FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID Verhogen van alle aanvullende vergoedingen: index + loonsverhoging. Verbeteren van de tussenkomsten bij tijdelijke werkloosheid (bedrag) en ziekte (leeftijd en periode). Verhogen van de syndicale waarborgen. Onderzoek naar een regeling sectorale hospitalisatieverzekering. 1.4 SECTORAAL PENSIOENFONDS Recupereren van het saldo van de voorbije akkoorden. Verhogen van de bijdrage (buiten de loonmarge). 1.5 VERLOF OM DWINGENDE REDENEN Betalen van de 1 ste 2 dagen verlof om dwingende reden (CAO 45). 1.6 VERVOERKOSTEN Verhoging van de tussenkomst van de werkgever in het openbaar vervoer conform het IPA (eventueel naar 80% zodat beroep op derdebetaler-systeem mogelijk wordt). Installeren van een dagvergoeding bij eigen vervoer. Invoeren van een fietsvergoeding. Voorzien van vervoerskosten voor verplaatsingen naar een tewerkstellingscel en outplacement. Voorzien van vervoerskosten voor industrieel leerlingen die tewerkgesteld worden in de onderneming. 2 WERKZEKERHEID 2.1 WERKZEKERHEIDSCLAUSULE Verlengen van de periode van 60 dagen voor de telling van het aantal ontslagen. Verbod tot afdanking om economische reden vooraleer alle tewerkstellingsbehoudende maatregelen zijn uitgeput. Verfijnen en uitbreiden van de sanctie. Eisenbundel Sector Koetswerk 2

3 2.2 PRECAIRE CONTRACTEN Bij herstructurering, ook tijdelijke- en uitzendcontracten mee opnemen. 2.3 OUTPLACEMENT Recht op outplacement voor alle arbeiders. 3 VORMING EN OPLEIDING 3.1 VOORAF Indien niet is bewezen dat 1,9 % aan vorming wordt besteed, dan dient ofwel de bijdrage te worden verhoogd met 0,20 %, ofwel de participatie te worden verhoogd met 10 %. 3.2 INDIVDUEEL RECHT OP OPLEIDING Individueel recht op een minimaal erkende vorming van 5 dagen voor iedere arbeider. 3.3 OPLEIDINGSPLANNEN Kwalitatieve evaluatie van de opleidingsplannen. 3.4 SECTORALE STUURGROEP Evaluatie van de werking van de sectorale stuurgroep, die in uitvoering van het nationaal akkoord werd opgericht. 3.5 OPLEIDINGSCV Invoeren van een opleidingscv voor elke arbeider. Dit opleidingscv is een inventaris van de uitgeoefende functies en gevolgde opleidingen tijdens de loopbaan van de arbeider in de betrokken onderneming (ook informele opleidingen, werkplekleren, taakverbreding ), alsook de opleidingen op eigen initiatief van de arbeider. 3.6 COMPETENTIETEST VOOR ERVARINGSBEWIJZEN Voorzien van betaalde afwezigheid en verplaatsingsvergoeding voor arbeiders die een competentietest voor een ervaringsbewijs wensen af te leggen. Eisenbundel Sector Koetswerk 3

4 HOOFDSTUK II. KWALITEIT 4 LOOPBAANPLANNING 4.1 TIJDSKREDIET EN LOOPBAANVERMINDERING Uitbreiden van het recht op tijdskrediet tot 5 jaar. Buiten beschouwing laten van +50-jarigen voor de berekening van de drempel. 4.2 EINDELOOPBAAN Maximale verlenging van de bestaande brugpensioenakkoorden tot 30 juni Verlengen van het recht op halftijds brugpensioen (CAO 55), in aansluiting met het IPA. Verlengen van het recht op brugpensioen vanaf 56 jaar na 40 jaar loopbaan. Berekenen van de aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever: rekening houden met alle loonvoordelen (ondermeer maaltijdcheques en andere premies). 4.3 KORT VERZUIM Verhogen van het aantal dagen kort verzuim bij overlijden van een familielid in de 1 ste graad tot 5 dagen. Verhogen van het aantal dagen kort verzuim bij huwelijk en bij geboorte. 4.4 ANCIENNITEITVERLOF Uitbreiden van het anciënniteitverlof. 4.5 BETAALDE FEESTDAG Installeren van een bijkomende betaalde feestdag. 5 INSPRAAK EN OVERLEG 5.1 STATUUT VAKBONDSAFVAARDIGING (VA) Bij de berekening van de drempel voor het installeren van een VA, ook rekening houden met uitzendkrachten. Installeren van plaatsvervangende VA in ondernemingen < 50 arbeiders. Eisenbundel Sector Koetswerk 4

5 Afschaffen van de handtekeningprocedure voor ondernemingen met 15 tot en met 50 arbeiders. Verbeteren van de werkingsfaciliteiten (syndicale uren, computer, ), specifiek ook in ondernemingen met verschillende vestigingen. 5.2 VAKBONDSVORMING Verhogen van het aantal dagen vakbondsvorming. 6 KWALITEIT EN VEILIGHEID 6.1 ANTI-STRESS EN VEILIGHEIDSBELEID Uitwerken van een aantal sectorale hulpmiddelen rond anti-stress en veiligheidsbeleid binnen de onderneming, onder meer een campagne gevaarlijke producten. 7 TECHNISCHE AANPASSINGEN 7.1 KORT VERZUIM Verduidelijken bij kort verzuim voor huwelijk dat de voorwaarde van onder hetzelfde dak wonen enkel geldt voor gelijk welk familielid. Verbeteren van de toepassing van kort verzuim bij vaderschapsverlof. 7.2 FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID Canada dry: doorbetalen van aanvullende vergoedingen bij werkhervatting. Tijdelijke werkloosheid voor jongeren in een wachtperiode: mag worden geschrapt. Tijdelijke werkloosheid: redenen uitbreiden. Voorzien van jeugdvakantie en seniorenvakantie. Aanvullende vergoeding ziekte, ook bij zwangerschapsverlof. Recht op aanvullende vergoeding ziekte/oudere zieke voorzien indien arbeider vanuit werkloosheid ziek wordt en zijn laatste werkgever behoorde tot de sector. Recht op aanvullende vergoeding werkloosheid/oudere werkloze voorzien indien arbeider uit ziekte werkloos wordt. Eisenbundel Sector Koetswerk 5

6 7.3 STATUUT VAKBONDSAFVAARDIGING Aanpassen van de bevoegdheden vakbondsafgevaardigden aan de Europese richtlijn. 7.4 VERVOERSKOSTEN Voorzien van vervoerskosten voor verplaatsingen naar een vormingscursus. 7.5 ANCIENNITEITVERLOF Voorzien van een regeling voor deeltijdsen. 7.6 GEMENGD PARITAIR COMITE 7.7 VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN Onderzoek naar de veiligheid van de arbeider en van de gebruiker, omwille van de opgelegde tijdsdruk. Eisenbundel Sector Koetswerk 6

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 ACLVB cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 www.aclvb.be PC 326 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF NIEUWE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-BUNDELING Versie juni 2014 Bart De Crock Nationaal

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

1. Leven is meer dan werken alleen

1. Leven is meer dan werken alleen 1. Leven is meer dan werken alleen Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. We leven in een maatschappij met een hoge werkdruk, toenemende werkstress, vraag naar

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/083 BERAADSLAGING NR. 11/020 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 8 NOVEMBER 2011 EN OP 3 JUNI 2014, MET BETREKKING

Nadere informatie

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

7. HS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van laattijdigheid en/of afwezigheid van haar uitzendkrachten.

7. HS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van laattijdigheid en/of afwezigheid van haar uitzendkrachten. Algemene voorwaarden Human Supports nv 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens de van kracht zijnde wetgeving, met name de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid

Nadere informatie