AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!"

Transcriptie

1 PC TANDPROTHESEN OKT2014 Woordje van de nationaal verantwoordelijke 2013 was een belangrijk jaar. Op bevel van het Grondwettelijk Hof werden eindelijk - belangrijke stappen gezet in de richting van één werknemersstatuut. Zo werd vanaf 1 januari 2014 de carensdag en de proefperiode afgeschaft en zijn er nieuwe en van toepassing. Toch zijn we er nog lang niet. Ook de komende jaren zullen er nog een aantal discriminaties moeten worden aangepakt. Over deze wijzigingen en de gevolgen ervan voor de werknemers in de tandprothesen lees je meer in deze Nieuwsflash. Daarnaast staan we ook even stil bij het nieuws uit de sector. Marc Leroy INHOUD Afschaffing proefperiode en carensdag 1 Controle ziekte door de werkgevers 2-3 Opzegtermijnen 3-7 Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag 8 Outplacement 8-9 Sollicitatieverlof, contracten voor bepaalde duur 9-10 Nieuws uit de sector HET EENHEIDSSTATUUT Met het oog op de toenadering tussen de statuten van arbeiders en bedienden zijn er sinds 1/1/2014 een aantal nieuwe regels van toepassing. We zetten ze hierna kort op een rijtje. AFSCHAFFING VAN DE PROEFPERIODE NIEUW! Zowel voor arbeiders als bedienden is de proefperiode sinds 1/1/2014 afgeschaft. Alleen in arbeidsovereenkomsten voor studenten of interims mag nog een proefbeding opgenomen worden. Heb je een arbeidsovereenkomst die vóór 1/1/2014 gestart is en werd hierin een proefbeding opgenomen dan blijft dit beding wel geldig in 2014 en kan de arbeidsovereenkomst nog met de verkorte beëindigd worden. AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW! De carensdag is de eerste dag ziekte bij een ziekte van minder dan 14 dagen waarvoor de werkgever geen gewaarborgd loon moet betalen. Het waren vooral de arbeiders en in mindere mate de bedienden (alleen diegene die zich in de proefperiode bevonden of korte contracten hadden) die door deze regel werden getroffen. Volg ons op Facebook acvvoedingendiensten Of neem een kijkje op: CONTACTEER ONS We blijven tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet ons te contacteren in uw regio. > zie adressen op p. 8

2 In de sector van de tandprothesen konden wij in 2002 reeds met de werkgevers overeenkomen dat voor arbeiders met een van minstens 6 maanden de eerste 2 carensdagen door de werkgever werden betaald. Sinds 1/1/2014 bestaat de carensdag niet meer! Concreet betekent dit dat de werkgever voor iedereen de eerste dag ziekte moet betalen. Uiteraard dien je wel de werkgever op de hoogte te brengen van je ziekte en het medisch attest tijdig over te maken. Doe je dat niet dan kan de werkgever weigeren om je gewaarborgd loon (= loon tijdens een ziekteperiode) te betalen. Om te verhinderen dat in bepaalde ondernemingen van de sector werknemers tijdens hun volledige ziekteperiode 4 uur per dag zouden moeten thuis blijven hebben wij getracht om hierover in de sector afspraken te maken met de werkgevers. Met enige trots kunnen we melden dat wij er als één van de eerste sectoren in geslaagd zijn om hierover tot een akkoord te komen. Hierbij konden we de verplichtingen voor de werknemers tot het minimum beperken. Sinds juli 2014 gelden er m.b.t. de controle op ziekte nieuwe regels in de sector! Hoe zien die er nu concreet uit? CONTROLE ZIEKTE DOOR DE WERKGEVERS NIEUW! In ruil voor de afschaffing van de carensdag wilden de werkgevers extra mogelijkheden om hun zieke werknemers te controleren. De wetgever is tegemoetgekomen aan hun eis. Zo voorziet de wet op het eenheidsstatuut dat de werknemer tijdens zijn ziekte, ook al mag hij van de dokter het huis verlaten, verplicht kan worden om dagelijks gedurende bepaalde uren (maximum 4 uur) thuis te blijven. Afspraken hieromtrent dienen in de onderneming of op het vlak van de sector te worden gemaakt. Tijdens deze verplichte aanwezigheidsuren kan de controlearts langskomen om de zieke werknemer te controleren. Als ACV hebben wij ons tegen de invoering van de medische enkelband, zoals wij de nieuwe regelgeving noemen, verzet. Stel je maar eens voor dat je omwille van een depressie 6 maanden arbeidsongeschikt bent en je elke dag van je ziekte 4 uur per dag verplicht thuis moet blijven om een eventuele controle door de controledokter mogelijk te maken. 1. Bij ziekte moet de werknemer zijn werkgever direct op de hoogte brengen en het medisch attest overmaken (het medisch attest moet alleen worden overgemaakt als de werkgever het vraagt of als dit een verplichting is die in het arbeidsreglement is opgenomen). 2. Gedurende de eerste werkdag van de ziekte moet de werknemer van 12u tot 16u verplicht op zijn woonplaats blijven, ook al mag hij van de dokter het huis verlaten! Tijdens die uren kan hij gecontroleerd worden door de controlearts. Verblijft de werknemer niet op zijn woonplaats dan dient hij zijn verblijfplaats mee te delen aan de werkgever en daar van 12 tot 16u aanwezig te zijn voor een eventuele controle door de controlearts. 3. Gedurende de rest van de ziekteperiode en op de eerste werkdag van de ziekte (maar niet tussen 12u en 16u) gelden de oude regels van controle bij ziekte: Wie het huis niet mag verlaten mag zijn huis niet uit en moet de ganse dag thuis blijven en beschikbaar zijn van de controlearts

3 Wie het huis mag verlaten en vaststelt dat de controlearts tijdens zijn afwezigheid is langs geweest neemt contact met de controlearts om een afspraak te maken of biedt zich bij de controlearts aan op het uur dat door de controlearts is bepaald (meestal wordt een briefje in de bus gestopt waarop de controlearts aangeeft wanneer je je moet gaan aanbieden). Wie zich onttrekt aan de controle (bv. wie de eerste dag van de ziekte niet tussen 12u en 16 uur thuis is als de controlearts langs komt en wie hiervoor geen gegronde reden heeft) verliest zijn recht op gewaarborgd loon. Enkele voorbeelden om de nieuwe regeling te verduidelijken: 1. Vera voelt zich op 3 juli 2014 s morgens niet goed. Ze gaat naar de dokter, de dokter verklaart haar arbeidsongeschikt van 3 juli tot 10 juli Op haar attest staat er vermeld dat zij de woonst mag verlaten. Vera moest normaal werken op 3 juli Wat moet Vera doen? Vera zal haar werkgever onmiddellijk op de hoogte moeten brengen van haar ziekte en haar medisch attest overmaken (als dat in de arbeidsreglement staat of de werkgever vraagt het). Op 3 juli moet zij verplicht van 12 tot 16 uur thuis blijven om zo een eventuele controle door de controlegeneesheer mogelijk te maken. Op 3 juli 2014 mag zij behalve van 12 tot 16 uur het huis verlaten. Ook op 4, 7, 8, 9 en 10 juli 2014 mag zij de woonst verlaten. Als de controlearts op die dagen langskomt en Vera is niet thuis dan moet zij contact opnemen met de controlearts om een afspraak te maken of zich ter controle aanbieden op het uur dat haar door de controlarts werd meegedeeld (via een briefje in de brievenbus). 2. Johnny wordt arbeidsongeschikt verklaard van 3 tot 10 juli Hij mag de woonst niet verlaten. Wat moet Johnny doen? Johnny moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn ziekte en het medisch attest overmaken (als dat in de arbeidsreglement staat of de werkgever vraagt het). Gedurende zijn ganse ziekteperiode moet hij thuis blijven en ter beschikking zijn van de controlearts. OPZEGGINGSTERMIJNEN NIEUW! Sinds begin dit jaar zijn er voor iedereen, zowel voor de arbeiders als voor de bedienden en dit ongeacht wie de opzegging geeft (werkgever of werknemer) nieuwe en van toepassing. Hoe bereken je voortaan de in de sector? Opgelet! De regeling voor de arbeiders zoals ze hieronder wordt uiteengezet is van toepassing van 1/1/2014 tot 31/12/2014. Vanaf 1/1/2015 wijzigen de en opnieuw. Begin 2015 volgt er een Nieuwsflash met de nieuwe en vanaf 1/1/2015. De regeling van de bedienden geldt vanaf 1/1/2014 en wordt niet meer gewijzigd

4 OPZEGGINGSTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS (= van toepassing tot 31/12/2014) De wordt bepaald op basis van de (berekend vanaf de indiensttreding) op het ogenblik van het ontslag. Opzeggingstermijnen voor de werkgever Anciënniteit Opzeggingstermijn < 3 maanden 2 weken 3 < 6 m 4 weken 6m 5 j 5 weken 5-10 j 6 weken j 8 weken j 12 weken vanaf 20 j 16 weken Opzeggingstermijnen voor de arbeider Anciënniteit Opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week 3 m 5 j 2 weken 5 10 j 3 weken j 4 weken j 6 weken vanaf 20 j 8 weken Enkele voorbeelden om de nieuwe regeling te verduidelijken: VOORBEELD 1 Anna trad op 1/1/2004 bij de werkgever als arbeidster in dienst. Op 15/7/2014 wordt zij door de werkgever ontslagen. Opzeggingstermijn = 8 weken Anna heeft op het ogenblik van haar ontslag een van 10,5 jaar. De bedraagt 8 weken. VOORBEELD 2 Justin trad op 1/1/2004 bij de werkgever als arbeider in dienst. Op 15/7/2014 stelt hij een einde aan de arbeidsovereenkomst. Opzeggingstermijn = 4 weken Justin had op het ogenblik van zijn ontslagname een van 10,5 jaar. De bedraagt 4 weken

5 OPZEGGINGSTERMIJNEN VOOR BEDIENDEN Om de te bepalen wordt er een onderscheid gemaakt tussen: (1) contracten die vanaf 1/1/2014 zijn aangevangen en (2) contracten die vóór 1/1/2014 zijn aangevangen 1. CONTRACTEN DIE VANAF 1/1/2014 ZIJN AANGEVANGEN Voor deze contracten zijn de volgende en van toepassing: Opzeggingstermijnen voor de werkgever TABEL A 0 m < 3 maanden 2 weken 5 < 6 jaar 18 weken 16 < 17 jaar 51 weken 3 < 6 m 4 weken 6 < 7 jaar 21 weken 17 < 18 jaar 54 weken 6 < 9 m 6 weken 7 < 8 jaar 24 weken 18 < 19 jaar 57 weken 9 < 12 m 7 weken 8 < 9 jaar 27 weken 19 < 20 jaar 60 weken 12 < 15 m 8 weken 9 < 10 jaar 30 weken 20 < 21 jaar 62 weken 15 < 18 m 9 weken 10 < 11 jaar 33 weken 21 < 22 jaar 63 weken 18 < 21 m 10 weken 11 < 12 jaar 36 weken 21 < 24 m 11 weken 12 < 13 jaar 39 weken 2 j < 3 j 12 weken 13 < 14 jaar 42 weken 3 < 4 j 13 weken 14 < 15 jaar 45 weken + 1 week per bijkomend jaar 4 < 5 j 15 weken 15 < 16 jaar 48 weken Opzeggingstermijnen voor de bedienden TABEL B opzeggings termijn 0 m < 3 maanden 1 week 18 < 24 maanden 5 weken 6 < 7 jaar 10 weken 3 < 6 m 2 weken 2 < 4 jaar 6 weken 7 < 8 jaar 12 weken 6 < 12 m 3 weken 4 < 5 jaar 7 weken 8 jaar en + 13 weken 12 < 18 m 4 weken 5 < 6 jaar 9 weken - 5 -

6 2. CONTRACTEN DIE VÓÓR 1/1/2014 ZIJN AANGEVANGEN Voor deze contracten bestaat de uit 2 delen: Deel 1 = in functie van de op Deel 2 = in functie van de vanaf = volledige tabel C of D tabel A of B Opzeggingstermijnen voor de werkgever (tabel C + tabel A) TABEL C Jaarloon Berekening? Minimum? maanden/ 5 jaar* 3 maanden > maand/jaar* 3 maanden > maand/jaar* 3 maanden *Jaar = per begonnen jaar of per periode van 5 begonnen jaren Opzeggingstermijnen voor de bediende (tabel D + tabel B) TABEL D Jaarloon Berekening? Maximum? ,5 maanden/ 5 jaar* 3 maanden > ,5 maand/ 5 jaar* 4,5 maanden > ,5 maand/ 5 jaar* 6 maanden *Jaar = per begonnen jaar of per periode van 5 begonnen jaren Opgelet! Als na toepassing van tabel D minstens 3 maanden bedraagt wordt de van tabel B er niet meer bij opgeteld. De totale (tabel D + tabel B) kan nooit meer dan 3 maanden (= 13 weken) bedragen

7 Enkele voorbeelden om de nieuwe regeling te verduidelijken: VOORBEELD 1 Hilde trad op 1/1/2014 bij de werkgever als bediende in dienst. Op 15/7/2014 wordt zij door de werkgever ontslagen. Opzeggingstermijn: 6 weken Hilde heeft een contract dat aangevangen is op 1/1/2014 waardoor bij opzegging door de werkgever tabel A moet worden toegepast. Hilde heeft op het ogenblik van haar ontslag een van 6,5 maanden waardoor ze recht heeft op een van 6 weken. VOORBEELD 2 Bruno trad op 1/1/2014 bij de werkgever als bediende in dienst. Op 15/7/2014 neemt hij zelf ontslag. Opzeggingstermijn: 3 weken Bruno heeft een contract dat aangevangen is op 1/1/2014 waardoor bij opzegging door de werknemer tabel B moet worden toegepast. Bruno heeft op het ogenblik van zijn ontslag een van 6,5 maanden waardoor hij een van 3 weken moet geven. VOORBEELD 3 Jamal trad op 1/1/2013 bij de werkgever als bediende in dienst. Hij heeft een jaarloon van euro. Op 15/7/2014 stelt de werkgever een einde aan de arbeidsovereenkomst. Opzeggingstermijn: 3 maanden en 6 weken Jamal heeft een contract dat vóór 1/1/2014 aangevangen is. Zijn bestaat uit 2 delen: Deel 1: tabel C met een van 1 jaar op 31/12/2013 = 3 maanden Deel 2: tabel A met een van 6,5 maanden = 6 weken Totale = 3 maanden en 6 weken VOORBEELD 4 Joyce trad op 1/1/2013 bij de werkgever als bediende in dienst. Op 15/7/2014 stelt zij zelf een einde aan de arbeidsovereenkomst. Joyce heeft een jaarloon van euro. Opzeggingstermijn: 1,5 maanden en 3 weken Joyce heeft een contract dat vóór 1/1/2014 aangevangen is. De bestaat uit 2 delen: Deel 1: tabel D met een van 1 jaar op 31/12/2013 = 1,5 maanden Deel 2: tabel B met een van 6,5 maanden = 3 weken Totale = 1,5 maanden en 3 weken VOORBEELD 5 Bernard trad op 30 juni 1970 als bediende bij de werkgever in dienst. Hij heeft een jaarloon van Hij geeft zijn ontslag op 31/5/2014. Opzeggingstermijn: 4,5 maanden Bernard heeft een contract dat vóór 1/1/2014 is aangevangen. Zijn bestaat uit 2 delen. Deel 1: tabel D = 4,5 maanden Omdat Bernard met de berekening van deel 1 al een heeft die hoger ligt dan 3 maanden, m.n. 4,5 maanden moet deel 2 hierbij niet worden opgeteld

8 > CONTACTEER ONS AALST Hopmarkt, / ANTWERPEN Aalmoezenierstraat / BRUGGE Oude Burg, / BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/ GENT Poel, 7 09/ IEPER St.-Jacobsstraat, / KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/ LEUVEN Martelarenlaan Kessel-Lo 016/ HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/ MECHELEN Onder den Toren, 5 015/ OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/ ROESELARE H. Horriestraat, / ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/ TURNHOUT Korte Begijnenstraat, / ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG Sinds 1 april 2014 hebben werknemers die ontslagen worden het recht om de redenen van hun ontslag te kennen. Zij moeten hiervoor een vraag richten aan de werkgever. Dit dient te gebeuren bij aangetekende brief en uiterlijk binnen de 2 maanden na het einde van het contract (bij betaling van een opzeggingsvergoeding). Werknemers die een presteren moeten de aanvraag stellen binnen de 6 maanden na betekening van de opzegging maar uiterlijk binnen de 2 maanden na het einde van het contract. Deelt de werkgever de redenen niet mee dan heeft de werknemer recht op 2 weken loon. Daarnaast is het in bepaalde gevallen- ook mogelijk om een vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag op te eisen bij de gewezen werkgever. OPGELET! De regeling zoals hierboven werd uiteengezet is in de sector voorlopig alleen van toepassing op de bedienden. Voor de arbeiders is deze regeling vanaf 1/1/2015 van toepassing. Tot dan blijven de regels van het willekeurig ontslag zoals we die al lang kennen op hen van toepassing. Vragen over de ontslagmotivering of het kennelijk onredelijk ontslag? Kom langs in 1 van onze afdelingen. OUTPLACEMENT Wat is outplacement? Outplacement is een reeks van diensten die worden aangeboden aan een ontslagen werknemer uit de privésector om hem te helpen sneller een andere job te vinden. Bijvoorbeeld: helpen zoeken naar passende vacatures, opstellen van brieven, sollicitatietraining, opstellen persoonlijk actieplan enzovoort. Deze begeleiding wordt aangeboden door erkende outplacementbureaus. Wie heeft recht op outplacement? NIEUW! Sinds 1 januari 2014 heeft elke werknemer, ongeacht zijn leeftijd, die recht heeft op een of vergoeding van minstens 30 weken recht op een outplacementbegeleiding (= algemene regeling outplacement). Wie geen recht heeft op de algemene regeling outplacement omdat hij geen van 30 weken heeft maar op het ogenblik van zijn ontslag minstens 45 jaar is, minstens 1 jaar heeft bij de werkgever en de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt heeft, blijft recht hebben op outplacement in het oud systeem (= bijzondere regeling outplacement). Voorbeeld 1: Een werknemer van minstens 45 jaar oud wordt ontslagen met een van 35 weken: hij geniet van de algemene regeling outplacement. Voorbeeld 2: Een werknemer van minstens 45 jaar oud wordt ontslagen met een van 25 weken: hij geniet van het bijzondere outplacementregime voor werknemers van minstens 45 jaar oud. Omdat de arbeiders momenteel maximaal een van 16 weken hebben (en dus minder dan 30 weken) is op hen alleen de bijzondere regeling outplacement van toepassing. Werknemers die om dringende reden worden ontslagen of worden ontslagen ingevolge een herstructurering (activerend beleid) hebben geen recht op outplacement. Wat houdt het outplacement concreet in? Het outplacement verschilt naargelang het gaat om de algemene regeling outplacement of de bijzondere regeling outplacement. -- Algemene regeling outplacement (= voor al wie een van minstens 30 weken heeft) Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de werknemer wordt ontslagen met een te presteren of met de betaling van een opzeggingsvergoeding

9 Er moet een worden gepresteerd De werknemer presteert zijn en gedurende deze termijn heeft hij recht op een outplacementbegeleiding van 60 uur. Deze uren moeten worden genomen tijdens het sollicitatieverlof. Er wordt een opzeggingsvergoeding betaald De outplacementbegeleiding bedraagt 60 uren ter waarde van 1/12de van het jaarloon, met een minimumwaarde van 1800 en een maximumwaarde van Deze bedragen worden voor deeltijdsen geproratiseerd (aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling). De outplacementbegeleiding wordt gevolgd na het einde van het contract. De werkgever mag de opzeggingsvergoeding verminderen met 4 weken loon. -- Bijzondere regeling outplacement (= voor wie geen recht heeft op de algemene regeling, 45 jaar is en minstens 1 jaar bij zijn werkgever heeft gewerkt) De werknemer heeft recht op een begeleiding van 60 uren die wordt gespreid over drie fases. De outplacementbegeleiding kan zich maximaal over 12 maanden uitstrekken, te rekenen vanaf de aanvang van de eerste fase. Eerste fase : 20 uren gedurende maximaal 2 maanden Tweede fase : 20 uren gedurende maximaal 4 maanden Derde fase : 20 uren gedurende maximaal 6 maanden BELANGRIJKE OPMERKING! De werkgever mag de kost van de bijzondere regeling outplacement niet in mindering brengen van de opzeggingsvergoeding. Is er een verplichting tot het volgen van outplacement? Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang het gaat om de algemene regeling outplacement of de bijzondere regeling outplacement. -- Algemene regeling outplacement (= voor al wie een van minstens 30 weken heeft) Tot 31 december 2015 kan de werknemer die ontslagen wordt met een opzeggingsvergoeding een outplacementbegeleiding weigeren. In dat geval behoudt hij de volledige opzeggingsvergoeding. Vanaf 1 januari 2016 is het volgen van een outplacementbegeleiding een verplichting. Het niet volgen ervan kan tot sancties in de werkloosheid leiden. -- Bijzondere regeling outplacement (= voor wie geen recht heeft op de algemene regeling, 45 jaar is en minstens 1 jaar bij zijn werkgever heeft gewerkt) Het volgen van outplacement is verplicht. De werknemer kan door de RVA gesanctioneerd worden en zijn werkloosheidsuitkeringen tijdelijk verliezen als hij het outplacement niet tijdig aanvraagt of wanneer hij niet ingaat op een gepast outplacementaanbod van de werkgever of er niet te goeder trouw aan meewerkt. Procedure outplacement? Er is een verschillende procedure voor de algemene regeling outplacement en de bijzondere regeling outplacement voorzien. In deze nieuwsflash gaan we hier niet verder op in. Vragen over outplacement? Contacteer 1 van onze afdelingen. SOLLICITATIEVERLOF, CONTRACTEN VOOR BEPAALDE DUUR, Naast de hogervermelde veranderingen werden er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd (bv. sollicitatieverlof, contracten voor bepaalde duur). Wij gaan hier in deze nieuwsflash niet verder op in. Meer informatie hierover vind je op de ACVwebsite

10 Nieuws uit de sector SWT (=NIEUWE BENAMING VOOR BRUGPENSIOEN) Eind vorig jaar werden de sectorale SWT-systemen maximaal verlengd: Voltijds brugpensioen vanaf 58 jaar (tot 31/12/2014) De regering Di Rupo I besliste dat dit systeem vanaf 2015 ophoudt te bestaan. Vanaf 2015 is SWT met een lange loopbaan alleen nog mogelijk op 60 jaar met een beroepsloopbaan van 40 jaar. Voldoe je nu (of in de loop van 2014) aan de voorwaarden om in SWT op 58 jaar te gaan (58 jaar in 2014 en een beroepsloopbaan van 38 jaar) dan raden we je aan om dit jaar je rechten op SWT te laten vastklikken. Hierdoor kan je ook na 2014 nog in SWT gaan onder de huidige voorwaarden. Ga hiervoor langs bij je ACV dienstencentrum. Zij zullen je helpen met het invullen van het aanvraagformulier voor de RVA. Voltijds brugpensioen vanaf 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid (tot 31/12/2014) TIJDSKREDIET In de sector bestond tot voor kort een zeer beperkt recht (12 maanden) op voltijds of deeltijds tijdskrediet met motief. Als motieven kunnen worden ingeroepen: zorg voor een kind tot 8 jaar, palliatieve zorgen, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid en bepaalde opleidingen. Eind vorig jaar konden we de werkgevers overtuigen om het recht uit te breiden tot 36 maanden (= het maximum). We zetten de mogelijkheden om tijdskrediet op te nemen in de sector hieronder kort op een rijtje: 1. Tijdkrediet zonder motief Mogelijkheden: 12 maanden voltijds, 24 maanden 1/2 of 60 maanden 1/5 vermindering of een combinatie van de systemen 2. Tijdkrediet met motief zorg of opleiding Mogelijkheden: 36 maanden voltijds, 1/2 of 1/5 vermindering 3. Tijdkrediet met motief zwaar ziek kind of gehandicapt kind Mogelijkheden: 48 maanden voltijds, 1/2 of 1/5 vermindering Wie tijdskrediet met motief (36 m) en tijdkrediet met motief (48 m) opneemt heeft een recht van maximum 48 maanden. Denk je eraan om binnenkort in tijdskrediet of landingsbaan te gaan dan raden we je aan om eerst eens langs te gaan bij uw ACV dienstencentrum of 1 van de afdelingen. Meer informatie over de bepalingen is terug te vinden op of in de ACV brochure Tijdkrediet en loopbaanonderbreking in de privésector die te raadplegen is op

11 LANDINGSBAAN OP 50 JAAR (1/5) MET 28 JAAR BEROEPSLOOPBAAN De regering Di Rupo I herzag het systeem van de landingsbanen grondig. Zo werd de aanvangsleeftijd van 50 naar 55 jaar en de loopbaanvoorwaarde van 20 naar 25 jaar gebracht. Een landingsbaan op 50 jaar kan nog slechts in heel uitzonderlijke gevallen: E F I L R O F X E D IN 50 jaar (1/2): alleen voor werknemers die in een zwaar beroep (*) werken dat eveneens een knelpuntberoep is of bij herstructureringen 50 jaar (1/5): alleen voor werknemers die in een zwaar beroep (*) werken of bij herstructureringen 50 jaar (1/5), 28 jaar beroepsloopbaan NIEUW De sectorcao die eind vorig jaar werd afgesloten voorziet een nieuwe vorm van landingsbaan op 50 jaar voor werknemers met een beroepsloopbaan van minstens 28 jaar Het zou kunnenervoor kan dat dat de nieuwe De automatische indexering zorgt je regering beslist om een indexsprong toe te passen. (cf. persberichten). Concreet zou loon, pensioen of socialedatuitkering de destijgende betekenen dat lonen dan 1 keer niet geïndexeerd worden. Wij verzetten ons als ACV al jaren tegen indexlevensduurte volgt. Als diensten en goederen duursprongen. Onze Voorzitter Marc Leemans heeft dit recent nog eens in niet mis verstane woorden duidelijk gemaakt INDEX? der worden dan zal dankzij de index je teinkomen aan de regeringsonderhandelaars en de werkgevers. De inaangepast worden. ookis nodig. Voor de winimmers een gevolg van de stijging van de kostprijs In de sector van de tandtechniek worden de lonen (ditdat zijn isdex om te leven. Het loon 1 keer niet indexeren betekent dus zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen of kelkar die vorig jaar aan de kassa 100 euro kostte, reële lonen) met 2% verhoogd telkens wanneer de spilindex een collectieve verarming van de werknemers en heeft zelfs gevolgen 103 tot in de pensioenberekening. betaal je ditvanjaar al makkelijk euro. Als je wordt overschreden. De effectieve aanpassing de lonen aan de index volgt dan 2 maanden later. loon of uitkering dan nietwilwordt zouzie: je meergeïndexeerd, weten over de index De laatste keer loonindexering in februari jevond dusplaats eigenlijk 3%2013. armer geworden zijn. Je vraagt je wellicht af wanneer je loon nog eens geïndexeerd wordt. Uit de vooruitzichten van het Federaal Planbureau ziet het ernaar uit dat de spilindex tegen februari zou worden overschreden waardoor er in mei een indexering van de lonen zal plaatsvinden. Een schitterend systeem. Je kan natuurlijk ook proberen de lotto te winnen of op alles en nog wat te besparen. Maar van de index ben je zeker. Verantwoordelijke uitgever: D. Leyon, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel Juni 2012 (*) zwaar beroep = werken in wisselende ploegen, nachtwerk of onderbroken diensten www. indexo_a3.indd /06/12 14:16:35

12 Verantwoordelijke uitgever: Marc Leroy - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Rob Stevens Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Bijlage bij Vakbeweging nr. 672 25 december 2007 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579,

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes

Nadere informatie

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het tijdskrediet eindeloopbaan

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering het tijdskrediet, beschikbaar bij één van de RVA-kantoren of op de website van de RVA www.rva.be. U wenst uw prestaties in de privésector te verminderen

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen U hebt over uw hele

Nadere informatie