AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!"

Transcriptie

1 PC TANDPROTHESEN OKT2014 Woordje van de nationaal verantwoordelijke 2013 was een belangrijk jaar. Op bevel van het Grondwettelijk Hof werden eindelijk - belangrijke stappen gezet in de richting van één werknemersstatuut. Zo werd vanaf 1 januari 2014 de carensdag en de proefperiode afgeschaft en zijn er nieuwe en van toepassing. Toch zijn we er nog lang niet. Ook de komende jaren zullen er nog een aantal discriminaties moeten worden aangepakt. Over deze wijzigingen en de gevolgen ervan voor de werknemers in de tandprothesen lees je meer in deze Nieuwsflash. Daarnaast staan we ook even stil bij het nieuws uit de sector. Marc Leroy INHOUD Afschaffing proefperiode en carensdag 1 Controle ziekte door de werkgevers 2-3 Opzegtermijnen 3-7 Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag 8 Outplacement 8-9 Sollicitatieverlof, contracten voor bepaalde duur 9-10 Nieuws uit de sector HET EENHEIDSSTATUUT Met het oog op de toenadering tussen de statuten van arbeiders en bedienden zijn er sinds 1/1/2014 een aantal nieuwe regels van toepassing. We zetten ze hierna kort op een rijtje. AFSCHAFFING VAN DE PROEFPERIODE NIEUW! Zowel voor arbeiders als bedienden is de proefperiode sinds 1/1/2014 afgeschaft. Alleen in arbeidsovereenkomsten voor studenten of interims mag nog een proefbeding opgenomen worden. Heb je een arbeidsovereenkomst die vóór 1/1/2014 gestart is en werd hierin een proefbeding opgenomen dan blijft dit beding wel geldig in 2014 en kan de arbeidsovereenkomst nog met de verkorte beëindigd worden. AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW! De carensdag is de eerste dag ziekte bij een ziekte van minder dan 14 dagen waarvoor de werkgever geen gewaarborgd loon moet betalen. Het waren vooral de arbeiders en in mindere mate de bedienden (alleen diegene die zich in de proefperiode bevonden of korte contracten hadden) die door deze regel werden getroffen. Volg ons op Facebook acvvoedingendiensten Of neem een kijkje op: CONTACTEER ONS We blijven tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet ons te contacteren in uw regio. > zie adressen op p. 8

2 In de sector van de tandprothesen konden wij in 2002 reeds met de werkgevers overeenkomen dat voor arbeiders met een van minstens 6 maanden de eerste 2 carensdagen door de werkgever werden betaald. Sinds 1/1/2014 bestaat de carensdag niet meer! Concreet betekent dit dat de werkgever voor iedereen de eerste dag ziekte moet betalen. Uiteraard dien je wel de werkgever op de hoogte te brengen van je ziekte en het medisch attest tijdig over te maken. Doe je dat niet dan kan de werkgever weigeren om je gewaarborgd loon (= loon tijdens een ziekteperiode) te betalen. Om te verhinderen dat in bepaalde ondernemingen van de sector werknemers tijdens hun volledige ziekteperiode 4 uur per dag zouden moeten thuis blijven hebben wij getracht om hierover in de sector afspraken te maken met de werkgevers. Met enige trots kunnen we melden dat wij er als één van de eerste sectoren in geslaagd zijn om hierover tot een akkoord te komen. Hierbij konden we de verplichtingen voor de werknemers tot het minimum beperken. Sinds juli 2014 gelden er m.b.t. de controle op ziekte nieuwe regels in de sector! Hoe zien die er nu concreet uit? CONTROLE ZIEKTE DOOR DE WERKGEVERS NIEUW! In ruil voor de afschaffing van de carensdag wilden de werkgevers extra mogelijkheden om hun zieke werknemers te controleren. De wetgever is tegemoetgekomen aan hun eis. Zo voorziet de wet op het eenheidsstatuut dat de werknemer tijdens zijn ziekte, ook al mag hij van de dokter het huis verlaten, verplicht kan worden om dagelijks gedurende bepaalde uren (maximum 4 uur) thuis te blijven. Afspraken hieromtrent dienen in de onderneming of op het vlak van de sector te worden gemaakt. Tijdens deze verplichte aanwezigheidsuren kan de controlearts langskomen om de zieke werknemer te controleren. Als ACV hebben wij ons tegen de invoering van de medische enkelband, zoals wij de nieuwe regelgeving noemen, verzet. Stel je maar eens voor dat je omwille van een depressie 6 maanden arbeidsongeschikt bent en je elke dag van je ziekte 4 uur per dag verplicht thuis moet blijven om een eventuele controle door de controledokter mogelijk te maken. 1. Bij ziekte moet de werknemer zijn werkgever direct op de hoogte brengen en het medisch attest overmaken (het medisch attest moet alleen worden overgemaakt als de werkgever het vraagt of als dit een verplichting is die in het arbeidsreglement is opgenomen). 2. Gedurende de eerste werkdag van de ziekte moet de werknemer van 12u tot 16u verplicht op zijn woonplaats blijven, ook al mag hij van de dokter het huis verlaten! Tijdens die uren kan hij gecontroleerd worden door de controlearts. Verblijft de werknemer niet op zijn woonplaats dan dient hij zijn verblijfplaats mee te delen aan de werkgever en daar van 12 tot 16u aanwezig te zijn voor een eventuele controle door de controlearts. 3. Gedurende de rest van de ziekteperiode en op de eerste werkdag van de ziekte (maar niet tussen 12u en 16u) gelden de oude regels van controle bij ziekte: Wie het huis niet mag verlaten mag zijn huis niet uit en moet de ganse dag thuis blijven en beschikbaar zijn van de controlearts

3 Wie het huis mag verlaten en vaststelt dat de controlearts tijdens zijn afwezigheid is langs geweest neemt contact met de controlearts om een afspraak te maken of biedt zich bij de controlearts aan op het uur dat door de controlearts is bepaald (meestal wordt een briefje in de bus gestopt waarop de controlearts aangeeft wanneer je je moet gaan aanbieden). Wie zich onttrekt aan de controle (bv. wie de eerste dag van de ziekte niet tussen 12u en 16 uur thuis is als de controlearts langs komt en wie hiervoor geen gegronde reden heeft) verliest zijn recht op gewaarborgd loon. Enkele voorbeelden om de nieuwe regeling te verduidelijken: 1. Vera voelt zich op 3 juli 2014 s morgens niet goed. Ze gaat naar de dokter, de dokter verklaart haar arbeidsongeschikt van 3 juli tot 10 juli Op haar attest staat er vermeld dat zij de woonst mag verlaten. Vera moest normaal werken op 3 juli Wat moet Vera doen? Vera zal haar werkgever onmiddellijk op de hoogte moeten brengen van haar ziekte en haar medisch attest overmaken (als dat in de arbeidsreglement staat of de werkgever vraagt het). Op 3 juli moet zij verplicht van 12 tot 16 uur thuis blijven om zo een eventuele controle door de controlegeneesheer mogelijk te maken. Op 3 juli 2014 mag zij behalve van 12 tot 16 uur het huis verlaten. Ook op 4, 7, 8, 9 en 10 juli 2014 mag zij de woonst verlaten. Als de controlearts op die dagen langskomt en Vera is niet thuis dan moet zij contact opnemen met de controlearts om een afspraak te maken of zich ter controle aanbieden op het uur dat haar door de controlarts werd meegedeeld (via een briefje in de brievenbus). 2. Johnny wordt arbeidsongeschikt verklaard van 3 tot 10 juli Hij mag de woonst niet verlaten. Wat moet Johnny doen? Johnny moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn ziekte en het medisch attest overmaken (als dat in de arbeidsreglement staat of de werkgever vraagt het). Gedurende zijn ganse ziekteperiode moet hij thuis blijven en ter beschikking zijn van de controlearts. OPZEGGINGSTERMIJNEN NIEUW! Sinds begin dit jaar zijn er voor iedereen, zowel voor de arbeiders als voor de bedienden en dit ongeacht wie de opzegging geeft (werkgever of werknemer) nieuwe en van toepassing. Hoe bereken je voortaan de in de sector? Opgelet! De regeling voor de arbeiders zoals ze hieronder wordt uiteengezet is van toepassing van 1/1/2014 tot 31/12/2014. Vanaf 1/1/2015 wijzigen de en opnieuw. Begin 2015 volgt er een Nieuwsflash met de nieuwe en vanaf 1/1/2015. De regeling van de bedienden geldt vanaf 1/1/2014 en wordt niet meer gewijzigd

4 OPZEGGINGSTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS (= van toepassing tot 31/12/2014) De wordt bepaald op basis van de (berekend vanaf de indiensttreding) op het ogenblik van het ontslag. Opzeggingstermijnen voor de werkgever Anciënniteit Opzeggingstermijn < 3 maanden 2 weken 3 < 6 m 4 weken 6m 5 j 5 weken 5-10 j 6 weken j 8 weken j 12 weken vanaf 20 j 16 weken Opzeggingstermijnen voor de arbeider Anciënniteit Opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week 3 m 5 j 2 weken 5 10 j 3 weken j 4 weken j 6 weken vanaf 20 j 8 weken Enkele voorbeelden om de nieuwe regeling te verduidelijken: VOORBEELD 1 Anna trad op 1/1/2004 bij de werkgever als arbeidster in dienst. Op 15/7/2014 wordt zij door de werkgever ontslagen. Opzeggingstermijn = 8 weken Anna heeft op het ogenblik van haar ontslag een van 10,5 jaar. De bedraagt 8 weken. VOORBEELD 2 Justin trad op 1/1/2004 bij de werkgever als arbeider in dienst. Op 15/7/2014 stelt hij een einde aan de arbeidsovereenkomst. Opzeggingstermijn = 4 weken Justin had op het ogenblik van zijn ontslagname een van 10,5 jaar. De bedraagt 4 weken

5 OPZEGGINGSTERMIJNEN VOOR BEDIENDEN Om de te bepalen wordt er een onderscheid gemaakt tussen: (1) contracten die vanaf 1/1/2014 zijn aangevangen en (2) contracten die vóór 1/1/2014 zijn aangevangen 1. CONTRACTEN DIE VANAF 1/1/2014 ZIJN AANGEVANGEN Voor deze contracten zijn de volgende en van toepassing: Opzeggingstermijnen voor de werkgever TABEL A 0 m < 3 maanden 2 weken 5 < 6 jaar 18 weken 16 < 17 jaar 51 weken 3 < 6 m 4 weken 6 < 7 jaar 21 weken 17 < 18 jaar 54 weken 6 < 9 m 6 weken 7 < 8 jaar 24 weken 18 < 19 jaar 57 weken 9 < 12 m 7 weken 8 < 9 jaar 27 weken 19 < 20 jaar 60 weken 12 < 15 m 8 weken 9 < 10 jaar 30 weken 20 < 21 jaar 62 weken 15 < 18 m 9 weken 10 < 11 jaar 33 weken 21 < 22 jaar 63 weken 18 < 21 m 10 weken 11 < 12 jaar 36 weken 21 < 24 m 11 weken 12 < 13 jaar 39 weken 2 j < 3 j 12 weken 13 < 14 jaar 42 weken 3 < 4 j 13 weken 14 < 15 jaar 45 weken + 1 week per bijkomend jaar 4 < 5 j 15 weken 15 < 16 jaar 48 weken Opzeggingstermijnen voor de bedienden TABEL B opzeggings termijn 0 m < 3 maanden 1 week 18 < 24 maanden 5 weken 6 < 7 jaar 10 weken 3 < 6 m 2 weken 2 < 4 jaar 6 weken 7 < 8 jaar 12 weken 6 < 12 m 3 weken 4 < 5 jaar 7 weken 8 jaar en + 13 weken 12 < 18 m 4 weken 5 < 6 jaar 9 weken - 5 -

6 2. CONTRACTEN DIE VÓÓR 1/1/2014 ZIJN AANGEVANGEN Voor deze contracten bestaat de uit 2 delen: Deel 1 = in functie van de op Deel 2 = in functie van de vanaf = volledige tabel C of D tabel A of B Opzeggingstermijnen voor de werkgever (tabel C + tabel A) TABEL C Jaarloon Berekening? Minimum? maanden/ 5 jaar* 3 maanden > maand/jaar* 3 maanden > maand/jaar* 3 maanden *Jaar = per begonnen jaar of per periode van 5 begonnen jaren Opzeggingstermijnen voor de bediende (tabel D + tabel B) TABEL D Jaarloon Berekening? Maximum? ,5 maanden/ 5 jaar* 3 maanden > ,5 maand/ 5 jaar* 4,5 maanden > ,5 maand/ 5 jaar* 6 maanden *Jaar = per begonnen jaar of per periode van 5 begonnen jaren Opgelet! Als na toepassing van tabel D minstens 3 maanden bedraagt wordt de van tabel B er niet meer bij opgeteld. De totale (tabel D + tabel B) kan nooit meer dan 3 maanden (= 13 weken) bedragen

7 Enkele voorbeelden om de nieuwe regeling te verduidelijken: VOORBEELD 1 Hilde trad op 1/1/2014 bij de werkgever als bediende in dienst. Op 15/7/2014 wordt zij door de werkgever ontslagen. Opzeggingstermijn: 6 weken Hilde heeft een contract dat aangevangen is op 1/1/2014 waardoor bij opzegging door de werkgever tabel A moet worden toegepast. Hilde heeft op het ogenblik van haar ontslag een van 6,5 maanden waardoor ze recht heeft op een van 6 weken. VOORBEELD 2 Bruno trad op 1/1/2014 bij de werkgever als bediende in dienst. Op 15/7/2014 neemt hij zelf ontslag. Opzeggingstermijn: 3 weken Bruno heeft een contract dat aangevangen is op 1/1/2014 waardoor bij opzegging door de werknemer tabel B moet worden toegepast. Bruno heeft op het ogenblik van zijn ontslag een van 6,5 maanden waardoor hij een van 3 weken moet geven. VOORBEELD 3 Jamal trad op 1/1/2013 bij de werkgever als bediende in dienst. Hij heeft een jaarloon van euro. Op 15/7/2014 stelt de werkgever een einde aan de arbeidsovereenkomst. Opzeggingstermijn: 3 maanden en 6 weken Jamal heeft een contract dat vóór 1/1/2014 aangevangen is. Zijn bestaat uit 2 delen: Deel 1: tabel C met een van 1 jaar op 31/12/2013 = 3 maanden Deel 2: tabel A met een van 6,5 maanden = 6 weken Totale = 3 maanden en 6 weken VOORBEELD 4 Joyce trad op 1/1/2013 bij de werkgever als bediende in dienst. Op 15/7/2014 stelt zij zelf een einde aan de arbeidsovereenkomst. Joyce heeft een jaarloon van euro. Opzeggingstermijn: 1,5 maanden en 3 weken Joyce heeft een contract dat vóór 1/1/2014 aangevangen is. De bestaat uit 2 delen: Deel 1: tabel D met een van 1 jaar op 31/12/2013 = 1,5 maanden Deel 2: tabel B met een van 6,5 maanden = 3 weken Totale = 1,5 maanden en 3 weken VOORBEELD 5 Bernard trad op 30 juni 1970 als bediende bij de werkgever in dienst. Hij heeft een jaarloon van Hij geeft zijn ontslag op 31/5/2014. Opzeggingstermijn: 4,5 maanden Bernard heeft een contract dat vóór 1/1/2014 is aangevangen. Zijn bestaat uit 2 delen. Deel 1: tabel D = 4,5 maanden Omdat Bernard met de berekening van deel 1 al een heeft die hoger ligt dan 3 maanden, m.n. 4,5 maanden moet deel 2 hierbij niet worden opgeteld

8 > CONTACTEER ONS AALST Hopmarkt, / ANTWERPEN Aalmoezenierstraat / BRUGGE Oude Burg, / BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/ GENT Poel, 7 09/ IEPER St.-Jacobsstraat, / KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/ LEUVEN Martelarenlaan Kessel-Lo 016/ HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/ MECHELEN Onder den Toren, 5 015/ OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/ ROESELARE H. Horriestraat, / ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/ TURNHOUT Korte Begijnenstraat, / ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG Sinds 1 april 2014 hebben werknemers die ontslagen worden het recht om de redenen van hun ontslag te kennen. Zij moeten hiervoor een vraag richten aan de werkgever. Dit dient te gebeuren bij aangetekende brief en uiterlijk binnen de 2 maanden na het einde van het contract (bij betaling van een opzeggingsvergoeding). Werknemers die een presteren moeten de aanvraag stellen binnen de 6 maanden na betekening van de opzegging maar uiterlijk binnen de 2 maanden na het einde van het contract. Deelt de werkgever de redenen niet mee dan heeft de werknemer recht op 2 weken loon. Daarnaast is het in bepaalde gevallen- ook mogelijk om een vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag op te eisen bij de gewezen werkgever. OPGELET! De regeling zoals hierboven werd uiteengezet is in de sector voorlopig alleen van toepassing op de bedienden. Voor de arbeiders is deze regeling vanaf 1/1/2015 van toepassing. Tot dan blijven de regels van het willekeurig ontslag zoals we die al lang kennen op hen van toepassing. Vragen over de ontslagmotivering of het kennelijk onredelijk ontslag? Kom langs in 1 van onze afdelingen. OUTPLACEMENT Wat is outplacement? Outplacement is een reeks van diensten die worden aangeboden aan een ontslagen werknemer uit de privésector om hem te helpen sneller een andere job te vinden. Bijvoorbeeld: helpen zoeken naar passende vacatures, opstellen van brieven, sollicitatietraining, opstellen persoonlijk actieplan enzovoort. Deze begeleiding wordt aangeboden door erkende outplacementbureaus. Wie heeft recht op outplacement? NIEUW! Sinds 1 januari 2014 heeft elke werknemer, ongeacht zijn leeftijd, die recht heeft op een of vergoeding van minstens 30 weken recht op een outplacementbegeleiding (= algemene regeling outplacement). Wie geen recht heeft op de algemene regeling outplacement omdat hij geen van 30 weken heeft maar op het ogenblik van zijn ontslag minstens 45 jaar is, minstens 1 jaar heeft bij de werkgever en de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt heeft, blijft recht hebben op outplacement in het oud systeem (= bijzondere regeling outplacement). Voorbeeld 1: Een werknemer van minstens 45 jaar oud wordt ontslagen met een van 35 weken: hij geniet van de algemene regeling outplacement. Voorbeeld 2: Een werknemer van minstens 45 jaar oud wordt ontslagen met een van 25 weken: hij geniet van het bijzondere outplacementregime voor werknemers van minstens 45 jaar oud. Omdat de arbeiders momenteel maximaal een van 16 weken hebben (en dus minder dan 30 weken) is op hen alleen de bijzondere regeling outplacement van toepassing. Werknemers die om dringende reden worden ontslagen of worden ontslagen ingevolge een herstructurering (activerend beleid) hebben geen recht op outplacement. Wat houdt het outplacement concreet in? Het outplacement verschilt naargelang het gaat om de algemene regeling outplacement of de bijzondere regeling outplacement. -- Algemene regeling outplacement (= voor al wie een van minstens 30 weken heeft) Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de werknemer wordt ontslagen met een te presteren of met de betaling van een opzeggingsvergoeding

9 Er moet een worden gepresteerd De werknemer presteert zijn en gedurende deze termijn heeft hij recht op een outplacementbegeleiding van 60 uur. Deze uren moeten worden genomen tijdens het sollicitatieverlof. Er wordt een opzeggingsvergoeding betaald De outplacementbegeleiding bedraagt 60 uren ter waarde van 1/12de van het jaarloon, met een minimumwaarde van 1800 en een maximumwaarde van Deze bedragen worden voor deeltijdsen geproratiseerd (aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling). De outplacementbegeleiding wordt gevolgd na het einde van het contract. De werkgever mag de opzeggingsvergoeding verminderen met 4 weken loon. -- Bijzondere regeling outplacement (= voor wie geen recht heeft op de algemene regeling, 45 jaar is en minstens 1 jaar bij zijn werkgever heeft gewerkt) De werknemer heeft recht op een begeleiding van 60 uren die wordt gespreid over drie fases. De outplacementbegeleiding kan zich maximaal over 12 maanden uitstrekken, te rekenen vanaf de aanvang van de eerste fase. Eerste fase : 20 uren gedurende maximaal 2 maanden Tweede fase : 20 uren gedurende maximaal 4 maanden Derde fase : 20 uren gedurende maximaal 6 maanden BELANGRIJKE OPMERKING! De werkgever mag de kost van de bijzondere regeling outplacement niet in mindering brengen van de opzeggingsvergoeding. Is er een verplichting tot het volgen van outplacement? Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang het gaat om de algemene regeling outplacement of de bijzondere regeling outplacement. -- Algemene regeling outplacement (= voor al wie een van minstens 30 weken heeft) Tot 31 december 2015 kan de werknemer die ontslagen wordt met een opzeggingsvergoeding een outplacementbegeleiding weigeren. In dat geval behoudt hij de volledige opzeggingsvergoeding. Vanaf 1 januari 2016 is het volgen van een outplacementbegeleiding een verplichting. Het niet volgen ervan kan tot sancties in de werkloosheid leiden. -- Bijzondere regeling outplacement (= voor wie geen recht heeft op de algemene regeling, 45 jaar is en minstens 1 jaar bij zijn werkgever heeft gewerkt) Het volgen van outplacement is verplicht. De werknemer kan door de RVA gesanctioneerd worden en zijn werkloosheidsuitkeringen tijdelijk verliezen als hij het outplacement niet tijdig aanvraagt of wanneer hij niet ingaat op een gepast outplacementaanbod van de werkgever of er niet te goeder trouw aan meewerkt. Procedure outplacement? Er is een verschillende procedure voor de algemene regeling outplacement en de bijzondere regeling outplacement voorzien. In deze nieuwsflash gaan we hier niet verder op in. Vragen over outplacement? Contacteer 1 van onze afdelingen. SOLLICITATIEVERLOF, CONTRACTEN VOOR BEPAALDE DUUR, Naast de hogervermelde veranderingen werden er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd (bv. sollicitatieverlof, contracten voor bepaalde duur). Wij gaan hier in deze nieuwsflash niet verder op in. Meer informatie hierover vind je op de ACVwebsite

10 Nieuws uit de sector SWT (=NIEUWE BENAMING VOOR BRUGPENSIOEN) Eind vorig jaar werden de sectorale SWT-systemen maximaal verlengd: Voltijds brugpensioen vanaf 58 jaar (tot 31/12/2014) De regering Di Rupo I besliste dat dit systeem vanaf 2015 ophoudt te bestaan. Vanaf 2015 is SWT met een lange loopbaan alleen nog mogelijk op 60 jaar met een beroepsloopbaan van 40 jaar. Voldoe je nu (of in de loop van 2014) aan de voorwaarden om in SWT op 58 jaar te gaan (58 jaar in 2014 en een beroepsloopbaan van 38 jaar) dan raden we je aan om dit jaar je rechten op SWT te laten vastklikken. Hierdoor kan je ook na 2014 nog in SWT gaan onder de huidige voorwaarden. Ga hiervoor langs bij je ACV dienstencentrum. Zij zullen je helpen met het invullen van het aanvraagformulier voor de RVA. Voltijds brugpensioen vanaf 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid (tot 31/12/2014) TIJDSKREDIET In de sector bestond tot voor kort een zeer beperkt recht (12 maanden) op voltijds of deeltijds tijdskrediet met motief. Als motieven kunnen worden ingeroepen: zorg voor een kind tot 8 jaar, palliatieve zorgen, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid en bepaalde opleidingen. Eind vorig jaar konden we de werkgevers overtuigen om het recht uit te breiden tot 36 maanden (= het maximum). We zetten de mogelijkheden om tijdskrediet op te nemen in de sector hieronder kort op een rijtje: 1. Tijdkrediet zonder motief Mogelijkheden: 12 maanden voltijds, 24 maanden 1/2 of 60 maanden 1/5 vermindering of een combinatie van de systemen 2. Tijdkrediet met motief zorg of opleiding Mogelijkheden: 36 maanden voltijds, 1/2 of 1/5 vermindering 3. Tijdkrediet met motief zwaar ziek kind of gehandicapt kind Mogelijkheden: 48 maanden voltijds, 1/2 of 1/5 vermindering Wie tijdskrediet met motief (36 m) en tijdkrediet met motief (48 m) opneemt heeft een recht van maximum 48 maanden. Denk je eraan om binnenkort in tijdskrediet of landingsbaan te gaan dan raden we je aan om eerst eens langs te gaan bij uw ACV dienstencentrum of 1 van de afdelingen. Meer informatie over de bepalingen is terug te vinden op of in de ACV brochure Tijdkrediet en loopbaanonderbreking in de privésector die te raadplegen is op

11 LANDINGSBAAN OP 50 JAAR (1/5) MET 28 JAAR BEROEPSLOOPBAAN De regering Di Rupo I herzag het systeem van de landingsbanen grondig. Zo werd de aanvangsleeftijd van 50 naar 55 jaar en de loopbaanvoorwaarde van 20 naar 25 jaar gebracht. Een landingsbaan op 50 jaar kan nog slechts in heel uitzonderlijke gevallen: E F I L R O F X E D IN 50 jaar (1/2): alleen voor werknemers die in een zwaar beroep (*) werken dat eveneens een knelpuntberoep is of bij herstructureringen 50 jaar (1/5): alleen voor werknemers die in een zwaar beroep (*) werken of bij herstructureringen 50 jaar (1/5), 28 jaar beroepsloopbaan NIEUW De sectorcao die eind vorig jaar werd afgesloten voorziet een nieuwe vorm van landingsbaan op 50 jaar voor werknemers met een beroepsloopbaan van minstens 28 jaar Het zou kunnenervoor kan dat dat de nieuwe De automatische indexering zorgt je regering beslist om een indexsprong toe te passen. (cf. persberichten). Concreet zou loon, pensioen of socialedatuitkering de destijgende betekenen dat lonen dan 1 keer niet geïndexeerd worden. Wij verzetten ons als ACV al jaren tegen indexlevensduurte volgt. Als diensten en goederen duursprongen. Onze Voorzitter Marc Leemans heeft dit recent nog eens in niet mis verstane woorden duidelijk gemaakt INDEX? der worden dan zal dankzij de index je teinkomen aan de regeringsonderhandelaars en de werkgevers. De inaangepast worden. ookis nodig. Voor de winimmers een gevolg van de stijging van de kostprijs In de sector van de tandtechniek worden de lonen (ditdat zijn isdex om te leven. Het loon 1 keer niet indexeren betekent dus zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen of kelkar die vorig jaar aan de kassa 100 euro kostte, reële lonen) met 2% verhoogd telkens wanneer de spilindex een collectieve verarming van de werknemers en heeft zelfs gevolgen 103 tot in de pensioenberekening. betaal je ditvanjaar al makkelijk euro. Als je wordt overschreden. De effectieve aanpassing de lonen aan de index volgt dan 2 maanden later. loon of uitkering dan nietwilwordt zouzie: je meergeïndexeerd, weten over de index De laatste keer loonindexering in februari jevond dusplaats eigenlijk 3%2013. armer geworden zijn. Je vraagt je wellicht af wanneer je loon nog eens geïndexeerd wordt. Uit de vooruitzichten van het Federaal Planbureau ziet het ernaar uit dat de spilindex tegen februari zou worden overschreden waardoor er in mei een indexering van de lonen zal plaatsvinden. Een schitterend systeem. Je kan natuurlijk ook proberen de lotto te winnen of op alles en nog wat te besparen. Maar van de index ben je zeker. Verantwoordelijke uitgever: D. Leyon, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel Juni 2012 (*) zwaar beroep = werken in wisselende ploegen, nachtwerk of onderbroken diensten www. indexo_a3.indd /06/12 14:16:35

12 Verantwoordelijke uitgever: Marc Leroy - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID VOEDINGSINDUSTRIE JULI2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Na weken vergaderen is het ons gelukt om een sectorakkoord af te sluiten met de werkgevers van de voedingsnijverheid.

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Voor wie personeel tewerkstelt staan er veranderingen op til betreffende de opzeggingstermijnen van zowel arbeiders als bedienden. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec 10u 10h15 Verwelkoming Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van door David Joly, Fedelec Bent u goed verzekerd? Specifieke risico s voor een technische bedrijfsinstallatie. door Alex Pire, Federale Verzekeringen

Nadere informatie

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9 Inleiding Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden steunen op bepalingen van de Wet van 26 december 2013 (B.S.,

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut INLEIDING Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2 Vanaf wanneer?... 3 Ontslagregeling... 4 Geen proefbeding meer... 4 En wat met bestaande proefbedingen?... 4 Scholings- en niet-concurrentie beding... 4 Wanneer gaat de opzegtermijn in?... 4 De werkgever

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2014 Loon- en arbeidsvoorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

FAQ s (versie september 2014)

FAQ s (versie september 2014) FAQ s (versie september 2014) Inhoud 1. Specifieke overeenkomsten 2. Gewaarborgd loon en carenzdag 3. Ontslag: algemeen regime 4. Ontslag: SWT en pensioen 5. Ontslag: Sectoren met verkorte opzeg 6. Ontslagcompensatievergoeding

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd in de privésector. Met dit formulier kunt u: - een 1/2-tijds of

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Inhoudsopgave: HET EENHEIDSSTATUUT Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen I. WIJZIGINGEN AAN DE ONTSLAGREGELS VANAF 2014 p. 4 1. PRO MEMORIE OPZEGTERMIJNEN GELDEND TOT EN MET 31 DECEMBER 2013 p.

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet I. Inleiding Deze nota begint, uitzonderlijk, met de kwestie van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO 103. Laten we maar meteen duidelijkheid scheppen: de

Nadere informatie

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 Sedert 1 januari 2014 is het nieuwe eenheidsstatuut van kracht 1. Het werkt op een aantal punten de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carenzdag

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen Federaal regeerakkoord Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen De federale regering kwam vorige week met een reeks kleine aanpassingen aan de regeringsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd door

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Algemeen stelsel zonder motief CAO nr. 103 Bepalingen voor het recht op tijdskrediet bij de werkgever Nieuwe bepalingen vanaf

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Tewerkstelling in België: Arbeidsrechtelijke aspecten. Kato Aerts

Tewerkstelling in België: Arbeidsrechtelijke aspecten. Kato Aerts Tewerkstelling in België: Arbeidsrechtelijke aspecten Kato Aerts Arbeidsrechtelijke aspecten Drie delen: 1. Werken met werknemers - Belgische arbeidsvoorwaarden 2. Werken met zelfstandigen 3. Werken als

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2014

NIEUWSBRIEF MAART 2014 NIEUWSBRIEF MAART 2014 1. Verkiezingen 25 mei 2014 25 mei 2014 is het weer zover, dan moeten we met zijn allen gaan stemmen voor het Vlaamse, het Federale en het Europees parlement. Sommigen onder ons

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie