AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!"

Transcriptie

1 PC TANDPROTHESEN OKT2014 Woordje van de nationaal verantwoordelijke 2013 was een belangrijk jaar. Op bevel van het Grondwettelijk Hof werden eindelijk - belangrijke stappen gezet in de richting van één werknemersstatuut. Zo werd vanaf 1 januari 2014 de carensdag en de proefperiode afgeschaft en zijn er nieuwe en van toepassing. Toch zijn we er nog lang niet. Ook de komende jaren zullen er nog een aantal discriminaties moeten worden aangepakt. Over deze wijzigingen en de gevolgen ervan voor de werknemers in de tandprothesen lees je meer in deze Nieuwsflash. Daarnaast staan we ook even stil bij het nieuws uit de sector. Marc Leroy INHOUD Afschaffing proefperiode en carensdag 1 Controle ziekte door de werkgevers 2-3 Opzegtermijnen 3-7 Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag 8 Outplacement 8-9 Sollicitatieverlof, contracten voor bepaalde duur 9-10 Nieuws uit de sector HET EENHEIDSSTATUUT Met het oog op de toenadering tussen de statuten van arbeiders en bedienden zijn er sinds 1/1/2014 een aantal nieuwe regels van toepassing. We zetten ze hierna kort op een rijtje. AFSCHAFFING VAN DE PROEFPERIODE NIEUW! Zowel voor arbeiders als bedienden is de proefperiode sinds 1/1/2014 afgeschaft. Alleen in arbeidsovereenkomsten voor studenten of interims mag nog een proefbeding opgenomen worden. Heb je een arbeidsovereenkomst die vóór 1/1/2014 gestart is en werd hierin een proefbeding opgenomen dan blijft dit beding wel geldig in 2014 en kan de arbeidsovereenkomst nog met de verkorte beëindigd worden. AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW! De carensdag is de eerste dag ziekte bij een ziekte van minder dan 14 dagen waarvoor de werkgever geen gewaarborgd loon moet betalen. Het waren vooral de arbeiders en in mindere mate de bedienden (alleen diegene die zich in de proefperiode bevonden of korte contracten hadden) die door deze regel werden getroffen. Volg ons op Facebook acvvoedingendiensten Of neem een kijkje op: CONTACTEER ONS We blijven tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet ons te contacteren in uw regio. > zie adressen op p. 8

2 In de sector van de tandprothesen konden wij in 2002 reeds met de werkgevers overeenkomen dat voor arbeiders met een van minstens 6 maanden de eerste 2 carensdagen door de werkgever werden betaald. Sinds 1/1/2014 bestaat de carensdag niet meer! Concreet betekent dit dat de werkgever voor iedereen de eerste dag ziekte moet betalen. Uiteraard dien je wel de werkgever op de hoogte te brengen van je ziekte en het medisch attest tijdig over te maken. Doe je dat niet dan kan de werkgever weigeren om je gewaarborgd loon (= loon tijdens een ziekteperiode) te betalen. Om te verhinderen dat in bepaalde ondernemingen van de sector werknemers tijdens hun volledige ziekteperiode 4 uur per dag zouden moeten thuis blijven hebben wij getracht om hierover in de sector afspraken te maken met de werkgevers. Met enige trots kunnen we melden dat wij er als één van de eerste sectoren in geslaagd zijn om hierover tot een akkoord te komen. Hierbij konden we de verplichtingen voor de werknemers tot het minimum beperken. Sinds juli 2014 gelden er m.b.t. de controle op ziekte nieuwe regels in de sector! Hoe zien die er nu concreet uit? CONTROLE ZIEKTE DOOR DE WERKGEVERS NIEUW! In ruil voor de afschaffing van de carensdag wilden de werkgevers extra mogelijkheden om hun zieke werknemers te controleren. De wetgever is tegemoetgekomen aan hun eis. Zo voorziet de wet op het eenheidsstatuut dat de werknemer tijdens zijn ziekte, ook al mag hij van de dokter het huis verlaten, verplicht kan worden om dagelijks gedurende bepaalde uren (maximum 4 uur) thuis te blijven. Afspraken hieromtrent dienen in de onderneming of op het vlak van de sector te worden gemaakt. Tijdens deze verplichte aanwezigheidsuren kan de controlearts langskomen om de zieke werknemer te controleren. Als ACV hebben wij ons tegen de invoering van de medische enkelband, zoals wij de nieuwe regelgeving noemen, verzet. Stel je maar eens voor dat je omwille van een depressie 6 maanden arbeidsongeschikt bent en je elke dag van je ziekte 4 uur per dag verplicht thuis moet blijven om een eventuele controle door de controledokter mogelijk te maken. 1. Bij ziekte moet de werknemer zijn werkgever direct op de hoogte brengen en het medisch attest overmaken (het medisch attest moet alleen worden overgemaakt als de werkgever het vraagt of als dit een verplichting is die in het arbeidsreglement is opgenomen). 2. Gedurende de eerste werkdag van de ziekte moet de werknemer van 12u tot 16u verplicht op zijn woonplaats blijven, ook al mag hij van de dokter het huis verlaten! Tijdens die uren kan hij gecontroleerd worden door de controlearts. Verblijft de werknemer niet op zijn woonplaats dan dient hij zijn verblijfplaats mee te delen aan de werkgever en daar van 12 tot 16u aanwezig te zijn voor een eventuele controle door de controlearts. 3. Gedurende de rest van de ziekteperiode en op de eerste werkdag van de ziekte (maar niet tussen 12u en 16u) gelden de oude regels van controle bij ziekte: Wie het huis niet mag verlaten mag zijn huis niet uit en moet de ganse dag thuis blijven en beschikbaar zijn van de controlearts

3 Wie het huis mag verlaten en vaststelt dat de controlearts tijdens zijn afwezigheid is langs geweest neemt contact met de controlearts om een afspraak te maken of biedt zich bij de controlearts aan op het uur dat door de controlearts is bepaald (meestal wordt een briefje in de bus gestopt waarop de controlearts aangeeft wanneer je je moet gaan aanbieden). Wie zich onttrekt aan de controle (bv. wie de eerste dag van de ziekte niet tussen 12u en 16 uur thuis is als de controlearts langs komt en wie hiervoor geen gegronde reden heeft) verliest zijn recht op gewaarborgd loon. Enkele voorbeelden om de nieuwe regeling te verduidelijken: 1. Vera voelt zich op 3 juli 2014 s morgens niet goed. Ze gaat naar de dokter, de dokter verklaart haar arbeidsongeschikt van 3 juli tot 10 juli Op haar attest staat er vermeld dat zij de woonst mag verlaten. Vera moest normaal werken op 3 juli Wat moet Vera doen? Vera zal haar werkgever onmiddellijk op de hoogte moeten brengen van haar ziekte en haar medisch attest overmaken (als dat in de arbeidsreglement staat of de werkgever vraagt het). Op 3 juli moet zij verplicht van 12 tot 16 uur thuis blijven om zo een eventuele controle door de controlegeneesheer mogelijk te maken. Op 3 juli 2014 mag zij behalve van 12 tot 16 uur het huis verlaten. Ook op 4, 7, 8, 9 en 10 juli 2014 mag zij de woonst verlaten. Als de controlearts op die dagen langskomt en Vera is niet thuis dan moet zij contact opnemen met de controlearts om een afspraak te maken of zich ter controle aanbieden op het uur dat haar door de controlarts werd meegedeeld (via een briefje in de brievenbus). 2. Johnny wordt arbeidsongeschikt verklaard van 3 tot 10 juli Hij mag de woonst niet verlaten. Wat moet Johnny doen? Johnny moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn ziekte en het medisch attest overmaken (als dat in de arbeidsreglement staat of de werkgever vraagt het). Gedurende zijn ganse ziekteperiode moet hij thuis blijven en ter beschikking zijn van de controlearts. OPZEGGINGSTERMIJNEN NIEUW! Sinds begin dit jaar zijn er voor iedereen, zowel voor de arbeiders als voor de bedienden en dit ongeacht wie de opzegging geeft (werkgever of werknemer) nieuwe en van toepassing. Hoe bereken je voortaan de in de sector? Opgelet! De regeling voor de arbeiders zoals ze hieronder wordt uiteengezet is van toepassing van 1/1/2014 tot 31/12/2014. Vanaf 1/1/2015 wijzigen de en opnieuw. Begin 2015 volgt er een Nieuwsflash met de nieuwe en vanaf 1/1/2015. De regeling van de bedienden geldt vanaf 1/1/2014 en wordt niet meer gewijzigd

4 OPZEGGINGSTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS (= van toepassing tot 31/12/2014) De wordt bepaald op basis van de (berekend vanaf de indiensttreding) op het ogenblik van het ontslag. Opzeggingstermijnen voor de werkgever Anciënniteit Opzeggingstermijn < 3 maanden 2 weken 3 < 6 m 4 weken 6m 5 j 5 weken 5-10 j 6 weken j 8 weken j 12 weken vanaf 20 j 16 weken Opzeggingstermijnen voor de arbeider Anciënniteit Opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week 3 m 5 j 2 weken 5 10 j 3 weken j 4 weken j 6 weken vanaf 20 j 8 weken Enkele voorbeelden om de nieuwe regeling te verduidelijken: VOORBEELD 1 Anna trad op 1/1/2004 bij de werkgever als arbeidster in dienst. Op 15/7/2014 wordt zij door de werkgever ontslagen. Opzeggingstermijn = 8 weken Anna heeft op het ogenblik van haar ontslag een van 10,5 jaar. De bedraagt 8 weken. VOORBEELD 2 Justin trad op 1/1/2004 bij de werkgever als arbeider in dienst. Op 15/7/2014 stelt hij een einde aan de arbeidsovereenkomst. Opzeggingstermijn = 4 weken Justin had op het ogenblik van zijn ontslagname een van 10,5 jaar. De bedraagt 4 weken

5 OPZEGGINGSTERMIJNEN VOOR BEDIENDEN Om de te bepalen wordt er een onderscheid gemaakt tussen: (1) contracten die vanaf 1/1/2014 zijn aangevangen en (2) contracten die vóór 1/1/2014 zijn aangevangen 1. CONTRACTEN DIE VANAF 1/1/2014 ZIJN AANGEVANGEN Voor deze contracten zijn de volgende en van toepassing: Opzeggingstermijnen voor de werkgever TABEL A 0 m < 3 maanden 2 weken 5 < 6 jaar 18 weken 16 < 17 jaar 51 weken 3 < 6 m 4 weken 6 < 7 jaar 21 weken 17 < 18 jaar 54 weken 6 < 9 m 6 weken 7 < 8 jaar 24 weken 18 < 19 jaar 57 weken 9 < 12 m 7 weken 8 < 9 jaar 27 weken 19 < 20 jaar 60 weken 12 < 15 m 8 weken 9 < 10 jaar 30 weken 20 < 21 jaar 62 weken 15 < 18 m 9 weken 10 < 11 jaar 33 weken 21 < 22 jaar 63 weken 18 < 21 m 10 weken 11 < 12 jaar 36 weken 21 < 24 m 11 weken 12 < 13 jaar 39 weken 2 j < 3 j 12 weken 13 < 14 jaar 42 weken 3 < 4 j 13 weken 14 < 15 jaar 45 weken + 1 week per bijkomend jaar 4 < 5 j 15 weken 15 < 16 jaar 48 weken Opzeggingstermijnen voor de bedienden TABEL B opzeggings termijn 0 m < 3 maanden 1 week 18 < 24 maanden 5 weken 6 < 7 jaar 10 weken 3 < 6 m 2 weken 2 < 4 jaar 6 weken 7 < 8 jaar 12 weken 6 < 12 m 3 weken 4 < 5 jaar 7 weken 8 jaar en + 13 weken 12 < 18 m 4 weken 5 < 6 jaar 9 weken - 5 -

6 2. CONTRACTEN DIE VÓÓR 1/1/2014 ZIJN AANGEVANGEN Voor deze contracten bestaat de uit 2 delen: Deel 1 = in functie van de op Deel 2 = in functie van de vanaf = volledige tabel C of D tabel A of B Opzeggingstermijnen voor de werkgever (tabel C + tabel A) TABEL C Jaarloon Berekening? Minimum? maanden/ 5 jaar* 3 maanden > maand/jaar* 3 maanden > maand/jaar* 3 maanden *Jaar = per begonnen jaar of per periode van 5 begonnen jaren Opzeggingstermijnen voor de bediende (tabel D + tabel B) TABEL D Jaarloon Berekening? Maximum? ,5 maanden/ 5 jaar* 3 maanden > ,5 maand/ 5 jaar* 4,5 maanden > ,5 maand/ 5 jaar* 6 maanden *Jaar = per begonnen jaar of per periode van 5 begonnen jaren Opgelet! Als na toepassing van tabel D minstens 3 maanden bedraagt wordt de van tabel B er niet meer bij opgeteld. De totale (tabel D + tabel B) kan nooit meer dan 3 maanden (= 13 weken) bedragen

7 Enkele voorbeelden om de nieuwe regeling te verduidelijken: VOORBEELD 1 Hilde trad op 1/1/2014 bij de werkgever als bediende in dienst. Op 15/7/2014 wordt zij door de werkgever ontslagen. Opzeggingstermijn: 6 weken Hilde heeft een contract dat aangevangen is op 1/1/2014 waardoor bij opzegging door de werkgever tabel A moet worden toegepast. Hilde heeft op het ogenblik van haar ontslag een van 6,5 maanden waardoor ze recht heeft op een van 6 weken. VOORBEELD 2 Bruno trad op 1/1/2014 bij de werkgever als bediende in dienst. Op 15/7/2014 neemt hij zelf ontslag. Opzeggingstermijn: 3 weken Bruno heeft een contract dat aangevangen is op 1/1/2014 waardoor bij opzegging door de werknemer tabel B moet worden toegepast. Bruno heeft op het ogenblik van zijn ontslag een van 6,5 maanden waardoor hij een van 3 weken moet geven. VOORBEELD 3 Jamal trad op 1/1/2013 bij de werkgever als bediende in dienst. Hij heeft een jaarloon van euro. Op 15/7/2014 stelt de werkgever een einde aan de arbeidsovereenkomst. Opzeggingstermijn: 3 maanden en 6 weken Jamal heeft een contract dat vóór 1/1/2014 aangevangen is. Zijn bestaat uit 2 delen: Deel 1: tabel C met een van 1 jaar op 31/12/2013 = 3 maanden Deel 2: tabel A met een van 6,5 maanden = 6 weken Totale = 3 maanden en 6 weken VOORBEELD 4 Joyce trad op 1/1/2013 bij de werkgever als bediende in dienst. Op 15/7/2014 stelt zij zelf een einde aan de arbeidsovereenkomst. Joyce heeft een jaarloon van euro. Opzeggingstermijn: 1,5 maanden en 3 weken Joyce heeft een contract dat vóór 1/1/2014 aangevangen is. De bestaat uit 2 delen: Deel 1: tabel D met een van 1 jaar op 31/12/2013 = 1,5 maanden Deel 2: tabel B met een van 6,5 maanden = 3 weken Totale = 1,5 maanden en 3 weken VOORBEELD 5 Bernard trad op 30 juni 1970 als bediende bij de werkgever in dienst. Hij heeft een jaarloon van Hij geeft zijn ontslag op 31/5/2014. Opzeggingstermijn: 4,5 maanden Bernard heeft een contract dat vóór 1/1/2014 is aangevangen. Zijn bestaat uit 2 delen. Deel 1: tabel D = 4,5 maanden Omdat Bernard met de berekening van deel 1 al een heeft die hoger ligt dan 3 maanden, m.n. 4,5 maanden moet deel 2 hierbij niet worden opgeteld

8 > CONTACTEER ONS AALST Hopmarkt, / ANTWERPEN Aalmoezenierstraat / BRUGGE Oude Burg, / BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/ GENT Poel, 7 09/ IEPER St.-Jacobsstraat, / KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/ LEUVEN Martelarenlaan Kessel-Lo 016/ HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/ MECHELEN Onder den Toren, 5 015/ OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/ ROESELARE H. Horriestraat, / ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/ TURNHOUT Korte Begijnenstraat, / ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG Sinds 1 april 2014 hebben werknemers die ontslagen worden het recht om de redenen van hun ontslag te kennen. Zij moeten hiervoor een vraag richten aan de werkgever. Dit dient te gebeuren bij aangetekende brief en uiterlijk binnen de 2 maanden na het einde van het contract (bij betaling van een opzeggingsvergoeding). Werknemers die een presteren moeten de aanvraag stellen binnen de 6 maanden na betekening van de opzegging maar uiterlijk binnen de 2 maanden na het einde van het contract. Deelt de werkgever de redenen niet mee dan heeft de werknemer recht op 2 weken loon. Daarnaast is het in bepaalde gevallen- ook mogelijk om een vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag op te eisen bij de gewezen werkgever. OPGELET! De regeling zoals hierboven werd uiteengezet is in de sector voorlopig alleen van toepassing op de bedienden. Voor de arbeiders is deze regeling vanaf 1/1/2015 van toepassing. Tot dan blijven de regels van het willekeurig ontslag zoals we die al lang kennen op hen van toepassing. Vragen over de ontslagmotivering of het kennelijk onredelijk ontslag? Kom langs in 1 van onze afdelingen. OUTPLACEMENT Wat is outplacement? Outplacement is een reeks van diensten die worden aangeboden aan een ontslagen werknemer uit de privésector om hem te helpen sneller een andere job te vinden. Bijvoorbeeld: helpen zoeken naar passende vacatures, opstellen van brieven, sollicitatietraining, opstellen persoonlijk actieplan enzovoort. Deze begeleiding wordt aangeboden door erkende outplacementbureaus. Wie heeft recht op outplacement? NIEUW! Sinds 1 januari 2014 heeft elke werknemer, ongeacht zijn leeftijd, die recht heeft op een of vergoeding van minstens 30 weken recht op een outplacementbegeleiding (= algemene regeling outplacement). Wie geen recht heeft op de algemene regeling outplacement omdat hij geen van 30 weken heeft maar op het ogenblik van zijn ontslag minstens 45 jaar is, minstens 1 jaar heeft bij de werkgever en de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt heeft, blijft recht hebben op outplacement in het oud systeem (= bijzondere regeling outplacement). Voorbeeld 1: Een werknemer van minstens 45 jaar oud wordt ontslagen met een van 35 weken: hij geniet van de algemene regeling outplacement. Voorbeeld 2: Een werknemer van minstens 45 jaar oud wordt ontslagen met een van 25 weken: hij geniet van het bijzondere outplacementregime voor werknemers van minstens 45 jaar oud. Omdat de arbeiders momenteel maximaal een van 16 weken hebben (en dus minder dan 30 weken) is op hen alleen de bijzondere regeling outplacement van toepassing. Werknemers die om dringende reden worden ontslagen of worden ontslagen ingevolge een herstructurering (activerend beleid) hebben geen recht op outplacement. Wat houdt het outplacement concreet in? Het outplacement verschilt naargelang het gaat om de algemene regeling outplacement of de bijzondere regeling outplacement. -- Algemene regeling outplacement (= voor al wie een van minstens 30 weken heeft) Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de werknemer wordt ontslagen met een te presteren of met de betaling van een opzeggingsvergoeding

9 Er moet een worden gepresteerd De werknemer presteert zijn en gedurende deze termijn heeft hij recht op een outplacementbegeleiding van 60 uur. Deze uren moeten worden genomen tijdens het sollicitatieverlof. Er wordt een opzeggingsvergoeding betaald De outplacementbegeleiding bedraagt 60 uren ter waarde van 1/12de van het jaarloon, met een minimumwaarde van 1800 en een maximumwaarde van Deze bedragen worden voor deeltijdsen geproratiseerd (aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling). De outplacementbegeleiding wordt gevolgd na het einde van het contract. De werkgever mag de opzeggingsvergoeding verminderen met 4 weken loon. -- Bijzondere regeling outplacement (= voor wie geen recht heeft op de algemene regeling, 45 jaar is en minstens 1 jaar bij zijn werkgever heeft gewerkt) De werknemer heeft recht op een begeleiding van 60 uren die wordt gespreid over drie fases. De outplacementbegeleiding kan zich maximaal over 12 maanden uitstrekken, te rekenen vanaf de aanvang van de eerste fase. Eerste fase : 20 uren gedurende maximaal 2 maanden Tweede fase : 20 uren gedurende maximaal 4 maanden Derde fase : 20 uren gedurende maximaal 6 maanden BELANGRIJKE OPMERKING! De werkgever mag de kost van de bijzondere regeling outplacement niet in mindering brengen van de opzeggingsvergoeding. Is er een verplichting tot het volgen van outplacement? Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang het gaat om de algemene regeling outplacement of de bijzondere regeling outplacement. -- Algemene regeling outplacement (= voor al wie een van minstens 30 weken heeft) Tot 31 december 2015 kan de werknemer die ontslagen wordt met een opzeggingsvergoeding een outplacementbegeleiding weigeren. In dat geval behoudt hij de volledige opzeggingsvergoeding. Vanaf 1 januari 2016 is het volgen van een outplacementbegeleiding een verplichting. Het niet volgen ervan kan tot sancties in de werkloosheid leiden. -- Bijzondere regeling outplacement (= voor wie geen recht heeft op de algemene regeling, 45 jaar is en minstens 1 jaar bij zijn werkgever heeft gewerkt) Het volgen van outplacement is verplicht. De werknemer kan door de RVA gesanctioneerd worden en zijn werkloosheidsuitkeringen tijdelijk verliezen als hij het outplacement niet tijdig aanvraagt of wanneer hij niet ingaat op een gepast outplacementaanbod van de werkgever of er niet te goeder trouw aan meewerkt. Procedure outplacement? Er is een verschillende procedure voor de algemene regeling outplacement en de bijzondere regeling outplacement voorzien. In deze nieuwsflash gaan we hier niet verder op in. Vragen over outplacement? Contacteer 1 van onze afdelingen. SOLLICITATIEVERLOF, CONTRACTEN VOOR BEPAALDE DUUR, Naast de hogervermelde veranderingen werden er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd (bv. sollicitatieverlof, contracten voor bepaalde duur). Wij gaan hier in deze nieuwsflash niet verder op in. Meer informatie hierover vind je op de ACVwebsite

10 Nieuws uit de sector SWT (=NIEUWE BENAMING VOOR BRUGPENSIOEN) Eind vorig jaar werden de sectorale SWT-systemen maximaal verlengd: Voltijds brugpensioen vanaf 58 jaar (tot 31/12/2014) De regering Di Rupo I besliste dat dit systeem vanaf 2015 ophoudt te bestaan. Vanaf 2015 is SWT met een lange loopbaan alleen nog mogelijk op 60 jaar met een beroepsloopbaan van 40 jaar. Voldoe je nu (of in de loop van 2014) aan de voorwaarden om in SWT op 58 jaar te gaan (58 jaar in 2014 en een beroepsloopbaan van 38 jaar) dan raden we je aan om dit jaar je rechten op SWT te laten vastklikken. Hierdoor kan je ook na 2014 nog in SWT gaan onder de huidige voorwaarden. Ga hiervoor langs bij je ACV dienstencentrum. Zij zullen je helpen met het invullen van het aanvraagformulier voor de RVA. Voltijds brugpensioen vanaf 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid (tot 31/12/2014) TIJDSKREDIET In de sector bestond tot voor kort een zeer beperkt recht (12 maanden) op voltijds of deeltijds tijdskrediet met motief. Als motieven kunnen worden ingeroepen: zorg voor een kind tot 8 jaar, palliatieve zorgen, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid en bepaalde opleidingen. Eind vorig jaar konden we de werkgevers overtuigen om het recht uit te breiden tot 36 maanden (= het maximum). We zetten de mogelijkheden om tijdskrediet op te nemen in de sector hieronder kort op een rijtje: 1. Tijdkrediet zonder motief Mogelijkheden: 12 maanden voltijds, 24 maanden 1/2 of 60 maanden 1/5 vermindering of een combinatie van de systemen 2. Tijdkrediet met motief zorg of opleiding Mogelijkheden: 36 maanden voltijds, 1/2 of 1/5 vermindering 3. Tijdkrediet met motief zwaar ziek kind of gehandicapt kind Mogelijkheden: 48 maanden voltijds, 1/2 of 1/5 vermindering Wie tijdskrediet met motief (36 m) en tijdkrediet met motief (48 m) opneemt heeft een recht van maximum 48 maanden. Denk je eraan om binnenkort in tijdskrediet of landingsbaan te gaan dan raden we je aan om eerst eens langs te gaan bij uw ACV dienstencentrum of 1 van de afdelingen. Meer informatie over de bepalingen is terug te vinden op of in de ACV brochure Tijdkrediet en loopbaanonderbreking in de privésector die te raadplegen is op

11 LANDINGSBAAN OP 50 JAAR (1/5) MET 28 JAAR BEROEPSLOOPBAAN De regering Di Rupo I herzag het systeem van de landingsbanen grondig. Zo werd de aanvangsleeftijd van 50 naar 55 jaar en de loopbaanvoorwaarde van 20 naar 25 jaar gebracht. Een landingsbaan op 50 jaar kan nog slechts in heel uitzonderlijke gevallen: E F I L R O F X E D IN 50 jaar (1/2): alleen voor werknemers die in een zwaar beroep (*) werken dat eveneens een knelpuntberoep is of bij herstructureringen 50 jaar (1/5): alleen voor werknemers die in een zwaar beroep (*) werken of bij herstructureringen 50 jaar (1/5), 28 jaar beroepsloopbaan NIEUW De sectorcao die eind vorig jaar werd afgesloten voorziet een nieuwe vorm van landingsbaan op 50 jaar voor werknemers met een beroepsloopbaan van minstens 28 jaar Het zou kunnenervoor kan dat dat de nieuwe De automatische indexering zorgt je regering beslist om een indexsprong toe te passen. (cf. persberichten). Concreet zou loon, pensioen of socialedatuitkering de destijgende betekenen dat lonen dan 1 keer niet geïndexeerd worden. Wij verzetten ons als ACV al jaren tegen indexlevensduurte volgt. Als diensten en goederen duursprongen. Onze Voorzitter Marc Leemans heeft dit recent nog eens in niet mis verstane woorden duidelijk gemaakt INDEX? der worden dan zal dankzij de index je teinkomen aan de regeringsonderhandelaars en de werkgevers. De inaangepast worden. ookis nodig. Voor de winimmers een gevolg van de stijging van de kostprijs In de sector van de tandtechniek worden de lonen (ditdat zijn isdex om te leven. Het loon 1 keer niet indexeren betekent dus zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen of kelkar die vorig jaar aan de kassa 100 euro kostte, reële lonen) met 2% verhoogd telkens wanneer de spilindex een collectieve verarming van de werknemers en heeft zelfs gevolgen 103 tot in de pensioenberekening. betaal je ditvanjaar al makkelijk euro. Als je wordt overschreden. De effectieve aanpassing de lonen aan de index volgt dan 2 maanden later. loon of uitkering dan nietwilwordt zouzie: je meergeïndexeerd, weten over de index De laatste keer loonindexering in februari jevond dusplaats eigenlijk 3%2013. armer geworden zijn. Je vraagt je wellicht af wanneer je loon nog eens geïndexeerd wordt. Uit de vooruitzichten van het Federaal Planbureau ziet het ernaar uit dat de spilindex tegen februari zou worden overschreden waardoor er in mei een indexering van de lonen zal plaatsvinden. Een schitterend systeem. Je kan natuurlijk ook proberen de lotto te winnen of op alles en nog wat te besparen. Maar van de index ben je zeker. Verantwoordelijke uitgever: D. Leyon, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel Juni 2012 (*) zwaar beroep = werken in wisselende ploegen, nachtwerk of onderbroken diensten www. indexo_a3.indd /06/12 14:16:35

12 Verantwoordelijke uitgever: Marc Leroy - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Vezelcement PSC

Vezelcement PSC Vezelcement PSC 106.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be 2013-2014 Vezelcement 2013-2014 PSC 106.03 1 Minimumlonen

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Wat verandert er op 1 januari 2016? Wat is er nieuw in de sector? Algemeen secretaris aan het woord PSC BIOSCOOPZALEN

Wat verandert er op 1 januari 2016? Wat is er nieuw in de sector? Algemeen secretaris aan het woord PSC BIOSCOOPZALEN PSC 303.03 BIOSCOOPZALEN JAN2016 Algemeen secretaris aan het woord Onlangs sloten de vakbonden en werkgevers een sectoraal akkoord voor alle werknemers en werkgevers van de bioscoopzalen. Dit betekent

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2016 PC 323 BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN DIENSTBODES JAN2016 Nationaal Secretaris aan het woord Onlangs hebben de vakbonden en werkgevers een sectorakkoord afgesloten voor 2015 en 2016. Dit akkoord

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Betonindustrie PSC Claudine Celva

Betonindustrie PSC Claudine Celva Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 Claudine Celva Betonindustrie September

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Nationaal Secretaris aan het woord

Nationaal Secretaris aan het woord PC 145.04 TUINBOUW PARKEN EN TUINEN PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE 092 017 Nationaal Secretaris aan het woord In juni 2017 hielden we ons statutair congres rond het brandend actuele thema van flexibiliteit

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC Zagerijen & Houthandel PSC 125.02 & PSC 125.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Zagerijen & Houthandel

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

PC 119 VOEDINGSHANDEL. De ingangsdatum van deze loonsverhoging is 01 juli Op de volgende bladzijde vind je de nieuwe sectorale minimumlonen.

PC 119 VOEDINGSHANDEL. De ingangsdatum van deze loonsverhoging is 01 juli Op de volgende bladzijde vind je de nieuwe sectorale minimumlonen. PC 119 VOEDINGSHANDEL PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE SEP2017 De algemeen secretaris aan het woord In juni 2017 hielden we ons statutair congres rond het brandend actuele thema van flexibiliteit op

Nadere informatie

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten.

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten. jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV, ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

AGC PC 115 Juni 2016.

AGC PC 115 Juni 2016. AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Juni 2016 AGC Ondernemingsovereenkomst 2015-2016 & andere conventionele

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 AGC Ondernemingsovereenkomst 2013-2014 & andere conventionele

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Op de volgende pagina vind je de nieuwe sectorale minimumlonen.

Op de volgende pagina vind je de nieuwe sectorale minimumlonen. PC 119 VOEDINGSHANDEL JAN2016 De voorzitter aan het woord 2016 kondigt zich opnieuw aan als een jaar met vele syndicale uitdagingen. Vooreerst zijn er de sociale verkiezingen waarvoor we alle hens aan

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Voor wie personeel tewerkstelt staan er veranderingen op til betreffende de opzeggingstermijnen van zowel arbeiders als bedienden. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul Aanvraag Bij wijzigingen

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie

Glasnijverheid PC 115

Glasnijverheid PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Glasnijverheid PC 115 Inhoudstafel 2 Glasnijverheid algemene bepalingen

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID VOEDINGSINDUSTRIE JULI2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Na weken vergaderen is het ons gelukt om een sectorakkoord af te sluiten met de werkgevers van de voedingsnijverheid.

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Mrs. Ann Taghon Advocaat-Vennoot ann.taghon@bellaw.eu CAO nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de CAO

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Het recht op tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet Het recht op tijdskrediet Op 28 december 2011 verscheen er in het Staatblad een Koninklijk Besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbrekingsrecht waarbij de voorwaarden om aanspraak te kunnen

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2011 Een cao 2011-2012 om jouw

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9 Inleiding Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden steunen op bepalingen van de Wet van 26 december 2013 (B.S.,

Nadere informatie

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC Bosontginning PSC 125.01 Zagerijen PSC 125.02 & Houthandel PSC 125.03 1 Bosontginning Gezien de specificiteit van deze sector vind je hierna enkel een opsomming van de vergoedingen die via het Bosuitbatingsfonds

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 Het Vlaams zorgkrediet In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu?

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Alles over ziekte Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Breng je werkgever op de hoogte Eerst en vooral: verwittig je werkgever. Hoe dat precies moet staat niet in de wet: het kan via telefoon,

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec 10u 10h15 Verwelkoming Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van door David Joly, Fedelec Bent u goed verzekerd? Specifieke risico s voor een technische bedrijfsinstallatie. door Alex Pire, Federale Verzekeringen

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Speciale uitgave Vakbeweging nr januari Het eenheidsstatuut. Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf 1 januari 2014

Speciale uitgave Vakbeweging nr januari Het eenheidsstatuut. Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf 1 januari 2014 Speciale uitgave Vakbeweging nr. 96 5 januari 204 5 WAT VERANDERT ER VOOR WIE? BEKIJK HET OP 4 2 6 3 2 4 8 6 Het eenheidsstatuut 3 8 Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf januari

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Ms. Nathalie Wellemans Senior Legal Consultant nathalie.wellemans@groups.be De Nationale

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie