Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen"

Transcriptie

1 Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

2 P.O. Box AJ Maastricht The Netherlands T. +31 (0) F. +31 (0) Flycatcher Internet Research, 2011 This material is copyright-protected. Copying without the publisher's written permission is prohibited.

3 Inhoud 1 Inleiding Doel van het onderzoek Onderzoeksmethode Onderzoeksgroep De vragenlijst Respons Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid 2 2 Resultaten 4 3 Analyses Leeftijd Wel of 34 4 Samenvatting 49

4 1 Inleiding De bevolking van de gemeente Roerdalen is aan het veranderen. In de toekomst zullen er minder inwoners, minder jongeren, meer en en kleinere huishoudens zijn. De behoefte aan voorzieningen om te sporten, recreëren en ontmoeten verandert daardoor ook. De gemeente Roerdalen past daarom momenteel het voorzieningenbeleid aan. 1.1 Doel van het onderzoek De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen welke voorzieningen de inwoners van de gemeente Roerdalen gebruiken, hoe belangrijk men de voorzieningen vindt en of de voorzieningen in hun eigen kern/dorp, de gemeente Roerdalen of buiten de gemeente aanwezig zouden moeten zijn. 1.2 Onderzoeksmethode Flycatcher Internet Research is gespecialiseerd in online onderzoek, dat wil zeggen dat een vragenlijst via internet kan worden ingevuld en verzonden. Respondenten worden via benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Door te klikken op een, voor elke respondent unieke, hyperlink in het bericht komt men bij de inlogpagina van het onderzoek terecht. De vragenlijst is eenvoudig in te vullen en kan met een enkele muisklik verzonden worden. De vragenlijst is alleen toegankelijk voor mensen die daarvoor een uitnodiging gekregen hebben. 1.3 Onderzoeksgroep Voor dit onderzoek is iedereen uitgenodigd die ten tijde van het onderzoek lid was van het Bewonerspanel Roerdalen. 1.4 De vragenlijst De vragenlijst bestond uit 7 hoofdonderwerpen, namelijk: - algemene voorzieningen; - binnensporten; - buitensporten; - cultuur; - onderwijs; - zorg; - wonen in Roerdalen. Bij de eerste zes hoofdonderwerpen is o.a. gevraagd naar het belang van de voorzieningen en op welk niveau deze voorzieningen aanwezig zouden moeten zijn. Bij het laatste hoofdonderwerp is gevraagd naar wat men van de huidige voorzieningen vindt en of men lid van en/of is bij een of meer verenigingen in Roerdalen. 1.5 Respons Het onderzoek is op dinsdag 22 maart 2011 verstuurd naar alle leden van het en kon ingevuld worden tot woensdag 30 maart In totaal hebben 572 panelleden het onderzoek volledig ingevuld, een respons van 79%. Een overzicht van de respons is te vinden in onderstaande tabel. Flycatcher Internet Research 1 Voorzieningen

5 Responsoverzicht aantal adressen 721 netto verzonden* 720 respons 572 relatief 79% te snel of niet serieus ingevuld** 0 vragenlijst niet helemaal ingevuld** 16 *Door foutieve adressen zijn netto minder uitnodigingen verzonden dan het aantal adressen. **Deze respondenten zijn niet meegenomen in de respons en de resultaten. Om ervoor te zorgen dat de groep respondenten vergelijkbaar is met de bevolking van de gemeente Roerdalen, zijn de resultaten gewogen voor de variabelen geslacht, leeftijd en kern. Dit wil zeggen dat de respondenten een representatieve afspiegeling vormen van de bevolking van 20 jaar en in Roerdalen wat betreft de genoemde kenmerken. De achtergrondkenmerken van de respondenten zijn terug te vinden in bijlage 20. Door afronding van de weegfactoren kan het zijn dat het totaal aantal antwoorden afwijkt van het totaal aantal respondenten, zo zijn er in hoofdstuk 2 antwoorden van 583 personen (i.p.v. 572 personen). 1.6 Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid Omdat niet de gehele populatie aan het onderzoek heeft deelgenomen, worden uitkomsten gegenereerd die in bepaalde mate zullen afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het zaak deze uitkomsten slechts met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Betrouwbaarheid is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Afhankelijk van het aantal respondenten en het gevonden antwoord in het onderzoek, kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie: 1 1,96 Indien er generalisaties worden gedaan met behulp van deze formule zullen de uitspraken gedaan worden met een betrouwbaarheid van 95%. De maximale nauwkeurigheidsmarge voor de totale groep respondenten (n=583) bedraagt 4,1% bij een betrouwbaarheid van 95%. Bij een groter aantal respondenten, verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen worden gedaan. Voorbeeld: 1a. Hoe vaak maakt u gebruik van speelterreintjes in Roerdalen? absoluut relatief één keer per week of vaker 56 10% één tot drie keer per maand 52 9% enkele keren per jaar 99 17% minder dan één keer per jaar 47 8% nooit % totaal % In het voorbeeld geeft 56% van de respondenten aan dat zij nooit gebruik maken van speelterreintjes in Roerdalen. De marge voor de gehele populatie inwoners van 20 jaar en van de gemeente Roerdalen is in dit geval: 0,56 1 0,56 1, ,0% Flycatcher Internet Research 2 Voorzieningen

6 In dit geval kan met 95% zekerheid geconcludeerd worden dat het aantal inwoners van Roerdalen dat nooit gebruik maakt van speelterreintjes in Roerdalen, zal liggen tussen 52% en 60% (56% +/- 4%). Flycatcher Internet Research 3 Voorzieningen

7 2 Resultaten N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Gemeente Roerdalen wil het voorzieningenbeleid aanpassen. Bij het aanpassen van dit beleid wil de gemeente graag uw mening als inwoner meenemen. In deze vragenlijst krijgt u enkele voorzieningen te zien. Per voorziening zouden we graag van u horen of u de betreffende voorziening gebruikt, hoe belangrijk u de voorziening vindt en of de voorziening in uw eigen kern/dorp, de gemeente Roerdalen of buiten de gemeente aanwezig zou moeten zijn. Algemene voorzieningen Bijna de helft van de respondenten maakt gebruik van de speelterreintjes en ruim een kwart van jeugdwerk. Dit zijn dan ook de belangrijkste algemene voorzieningen. Speelterreintjes, jeugdwerk en enwerk zouden volgens de meerderheid van de respondenten in elk dorp aanwezig moeten zijn, terwijl welzijnsinstellingen, vrouwenwerk en EHBO op gemeentelijk niveau aanwezig moeten zijn. 1a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande algemene voorzieningen in Roerdalen?* * zie bijlage 1 voor frequenties speelterreintjes 10% 9% 8% 17% 56% welzijnsinstelling 2% 1% 5% 9% 83% jeugdwerk 5% 3% 11% 7% 73% enwerk (bijv. seniorenvereniging) 3% 2% 4% 5% 86% vrouwenwerk 0% 2% 1% 3% 94% EHBO (bijv. reanimatiecursussen) 1% 3% 5% 7% 84% één keer per week of vaker één tot drie keer per maand enkele keren per jaar minder dan één keer per jaar nooit Flycatcher Internet Research 4 Voorzieningen

8 1b. Welke van onderstaande voorzieningen vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=583) relatief (n=583) speelterreintjes % welzijnsinstelling % jeugdwerk % enwerk % vrouwenwerk % EHBO % geen van deze 30 5% Welke van onderstaande voorzieningen vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk) speelterreintjes 73% welzijnsinstelling 49% jeugdwerk 70% enwerk 65% vrouwenwerk 20% EHBO 49% geen van deze 5% 1c. Kunt u de voorzieningen die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* speelterreintjes jeugdwerk enwerk welzijnsinstelling EHBO vrouwenwerk * zie bijlage 2 voor frequenties rangorde Flycatcher Internet Research 5 Voorzieningen

9 1d. Tot welke omgeving behoren onderstaande algemene voorzieningen volgens u?* * zie bijlage 3 voor frequenties speelterreintjes 2% 1% 97% welzijnsinstelling 15% 25% 60% jeugdwerk 3% 25% 72% enwerk 4% 27% 69% vrouwenwerk 28% 25% 47% EHBO 15% 40% 45% dorpsniveau gemeentelijk niveau bovengemeentelijk niveau Binnensporten Ongeveer de helft van de respondenten maakt wel eens gebruik van de sporthal en het binnenzwembad. Daarnaast gebruikt ongeveer drie tiende de gymnastiekzaal en het fitnesscentrum. De sporthal, het binnenzwembad, de gymnastiekzaal en het fitnesscentrum zijn dan ook de top vier van belangrijkste binnensport accommodaties. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat ze de sporthal en gymzaal graag in elk dorp zouden willen hebben, terwijl de overige voorzieningen op gemeentelijk niveau aanwezig zouden moeten zijn. Flycatcher Internet Research 6 Voorzieningen

10 2a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande accommodaties voor binnensport in Roerdalen? Het maakt hierbij niet uit of dit in recreatief of sportief verband is.* * zie bijlage 4 voor frequenties sporthal 5% 13% 13% 13% 57% gymnastiekzaal 2% 12% 7% 9% 70% binnenzwembad 7% 8% 17% 25% 44% tennishal 4% 2% 3% 5% 86% manege 2% 1% 3% 4% 90% fitnesscentrum 3% 7% 6% 11% 72% één keer per week of vaker één tot drie keer per maand enkele keren per jaar minder dan één keer per jaar nooit 2b. Welke van onderstaande d accommodaties voor binnensport vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? Het maakt hierbij niet uit of u er zelf gebruik van maakt. (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=583) relatief (n=583) sporthal % gymnastiekzaal % binnenzwembad % tennishal % manege 73 13% fitnesscentrum % geen van deze 22 4% Welke van onderstaande accommodaties voor binnensport vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? Het maakt hierbij niet uit of u er zelf gebruik van maakt. (meerdere antwoorden mogelijk) sporthal 86% gymnastiekzaal 45% binnenzwembad 77% tennishal 20% manege 13% fitnesscentrum 41% geen van deze 4% Flycatcher Internet Research 7 Voorzieningen

11 2c. Kunt u de accommodaties voor binnensport die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* sporthal binnenzwembad gymnastiekzaal fitnesscentrum tennishal manege * zie bijlage 5 voor frequenties rangorde d. Tot welke omgeving behoren onderstaande binnensport accommodaties volgens u?* * zie bijlage 6 voor frequenties sporthal 3% 39% 58% gymnastiekzaal 4% 24% 72% binnenzwembad 13% 11% 76% tennishal 11% 29% 60% manege 6% 43% 51% fitnesscentrum 17% 27% 55% dorpsniveau gemeentelijk niveau bovengemeentelijk niveau Buitensporten Ongeveer de helft van de respondenten maakt wel eens gebruik van het sportpark en het buitenzwembad. Slechts enkelen gebruiken de accommodatie voor schietsporten of de golfbaan. Het sportpark en het buitenzwembad worden dan ook als belangrijkste accommodaties voor buitensport gezien. Een sportpark zou verder in elk dorp aanwezig moeten zijn en het buitenzwembad binnen de gemeente. Een golfbaan en een accommodatie voor schietsport behoren tot het bovengemeentelijk niveau. Flycatcher Internet Research 8 Voorzieningen

12 3a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande accommodaties voor buitensport in Roerdalen? Het maakt hierbij niet uit of dit in recreatief of sportief verband is.* * zie bijlage 7 voor frequenties sportpark 4% 15% 14% 10% 56% buitenzwembad 2% 6% 10% 35% 48% golfbaan accommodatie voor schietsporten 1% 1% 3% 4% 3% 1% 4% 5% 91% 87% één keer per week of vaker één tot drie keer per maand enkele keren per jaar minder dan één keer per jaar nooit 3b. Welke van onderstaande accommodaties voor buitensport vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? Het maakt hierbij niet uit of u er zelf gebruik van maakt. (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=583) relatief (n=583) sportpark % buitenzwembad % golfbaan 43 7% accommodatie voor schietsporten 86 15% geen van deze 49 8% Welke van onderstaande accommodaties voor buitensport vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? Het maakt hierbij niet uit of u er zelf gebruik van maakt. (meerdere antwoorden mogelijk) sportpark 80% buitenzwembad 74% golfbaan 7% accommodatie voor schietsporten 15% geen van deze 8% 3c. Kunt u de accommodaties voor buitensport die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* sportpark buitenzwembad accommodatie voor schietsporten golfbaan * zie bijlage 8 voor toelichting rangorde Flycatcher Internet Research 9 Voorzieningen

13 3d. Tot welke omgeving behoren onderstaande buitensport accommodaties volgens u?* * zie bijlage 9 voor frequenties sportpark 4% 29% 67% buitenzwembad 11% 21% 68% golfbaan 1% 16% 83% accommodatie voor schietsporten 15% 26% 60% dorpsniveau gemeentelijk niveau bovengemeentelijk niveau Cultuur De top drie van belangrijkste culturele accommodaties bestaat volgens de respondenten uit respectievelijk een repetitieruimte, ontmoetingsruimte en zaal of podium. Deze drie accommodaties zouden volgens de respondenten dan ook allemaal in elk dorp aanwezig moeten zijn. Een expositieruimte of museum zou binnen de gemeente aanwezig moeten zijn. 4a. Welke van onderstaande culturele accommodaties vindt u persoonlijk belangrijk (privé of in verenigingsverband)? Het maakt hierbij niet uit of u er zelf gebruik van maakt. (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=583) relatief (n=583) repetitieruimte % ontmoetingsruimte % expositieruimte/museum % zaal/podium % geen van deze 45 8% Welke van onderstaande culturele accommodaties vindt u persoonlijk belangrijk (privé of in verenigingsverband)? Het maakt hierbij niet uit of u er zelf gebruik van maakt. (meerdere antwoorden mogelijk) repetitieruimte 74% ontmoetingsruimte 73% expositieruimte/museum 33% zaal/podium 77% geen van deze 8% 4b. Kunt u de culturele accommodaties die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* repetitieruimte ontmoetingsruimte zaal/podium expositieruimte/museum * zie bijlage 10 voor toelichting rangorde Flycatcher Internet Research 10 Voorzieningen

14 4c. Tot welke omgeving behoren onderstaande culturele voorzieningen volgens u?* * zie bijlage 11 voor frequenties repetitieruimte 4% 14% 82% ontmoetingsruimte 5% 17% 77% expositieruimte/museum 4% 43% 53% zaal/podium 10% 33% 58% dorpsniveau gemeentelijk niveau bovengemeentelijk niveau Onderwijs Het basisonderwijs, de peuterspeelzaal en de kinderopvang zijn de belangrijkste onderwijsvoorzieningen in Roerdalen. De ruime meerderheid geeft dan ook aan dat deze voorzieningen, samen met de Buiten Schoolse Opvang, de bibliotheek en de naschoolse activiteiten in elk dorp aanwezig zouden moeten zijn. Speciaal en voortgezet onderwijs hoeft niet binnen de gemeente aanwezig te zijn. Volgens bijna de helft hoort een Centrum voor Jeugd en Gezin thuis in de gemeente, terwijl een ongeveer even grote groep vindt dat deze niet binnen de gemeente aanwezig hoeft te zijn. 5a. Welke van onderstaande onderwijsvoorzieningen vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? Het maakt hierbij niet uit of u er zelf gebruik van maakt. (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=583) relatief (n=583) peuterspeelzaal % primair onderwijs (basisonderwijs) % speciaal onderwijs % voortgezet onderwijs (middelbare school) % kinderopvang % Buiten Schoolse Opvang % Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) % bibliotheek % naschoolse activiteiten % geen van deze 12 2% Flycatcher Internet Research 11 Voorzieningen

15 Welke van onderstaande onderwijsvoorzieningen vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? Het maakt hierbij niet uit of u er zelf gebruik van maakt. (meerdere antwoorden mogelijk) peuterspeelzaal 89% primair onderwijs (basisonderwijs) 95% speciaal onderwijs 38% voortgezet onderwijs (middelbare school) 48% kinderopvang Buiten Schoolse Opvang 77% 75% Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 36% bibliotheek 85% naschoolse activiteiten 64% geen van deze 2% 5b. Kunt u de onderwijsvoorzieningen die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* primair onderwijs (basisonderwijs) peuterspeelzaal kinderopvang bibliotheek Buiten Schoolse Opvang naschoolse activiteiten voortgezet onderwijs (middelbare school) speciaal onderwijs Centrum voor Jeugd en Gezin * zie bijlage 12 voor toelichting rangorde Flycatcher Internet Research 12 Voorzieningen

16 5c. Tot welke omgeving behoren onderstaande onderwijsvoorzieningen volgens u?* * zie bijlage 13 voor frequenties peuterspeelzaal 0% 6% 93% primair onderwijs (basisonderwijs) 6% 1% 93% speciaal onderwijs 3% 36% 61% voortgezet onderwijs (middelbare school) 1% 20% 79% kinderopvang 2% 25% 73% Buiten Schoolse Opvang 2% 23% 75% Centrum voor Jeugd en Gezin 9% 45% 46% bibliotheek 6% 31% 63% naschoolse activiteiten 5% 26% 69% dorpsniveau gemeentelijk niveau bovengemeentelijk niveau Flycatcher Internet Research 13 Voorzieningen

17 Zorg Zoals verwacht, bezoekt vrijwel iedereen wel eens de huisarts, de apotheek, de tandarts, het gemeentehuis en een postagentschap of postkantoor. Daarnaast bezoekt ongeveer twee derde wel eens de fysiotherapeut en de kerk. De belangrijkste zorgvoorzieningen zijn dan ook de huisarts, de apotheek en de tandarts. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat de huisarts, de apotheek, de kerk en het postagentschap thuishoren in elk dorp. Bijna de helft vindt dat de tandarts en de fysiotherapeut ook op dorpsniveau aanwezig zou moeten zijn. Een even grote groep geeft echter aan dat deze voorzieningen ook op gemeentelijk niveau aanwezig kunnen zijn. De logopedist, het woon- /zorgcentrum en het gemeentehuis zouden in de gemeente aanwezig moeten zijn. 6a. Hoe vaak bezoekt/gebruikt u de volgende voorzieningen?* * zie bijlage 14 voor frequenties huisarts 1% 1% 7% 18% 73% apotheek 1% 1% 10% 16% 73% tandarts 0% 2% 3% 10% 84% logopedist 1% 0% 1% 9% 89% fysiotherapeut 7% 5% 23% 30% 35% woon-/zorgcentrum 4% 3% 6% 6% 81% Zonnebloem 0% 1% 2% 3% 93% kerk 4% 8% 12% 34% 42% gemeentehuis 1% 3% 4% 47% 45% postagentschap/postkantoor 9% 7% 4% 33% 48% één keer per week of vaker één tot drie keer per maand enkele keren per jaar minder dan één keer per jaar nooit Flycatcher Internet Research 14 Voorzieningen

18 6b. Welke van onderstaande voorzieningen vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? Het maakt hierbij niet uit of u er zelf gebruik van maakt. (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=583) relatief (n=583) huisarts % apotheek % tandarts % logopedist % fysiotherapeut % woon-/zorgcentrum % Zonnebloem % kerk % gemeentehuis % postagentschap/postkantoor % geen van deze 3 1% Welke van onderstaande voorzieningen vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? Het maakt hierbij niet uit of u er zelf gebruik van maakt. (meerdere antwoorden mogelijk) huisarts apotheek 99% 96% tandarts 84% logopedist 21% fysiotherapeut 72% woon-/zorgcentrum 45% Zonnebloem 19% kerk 41% gemeentehuis 69% postagentschap/postkantoor 82% geen van deze 1% Flycatcher Internet Research 15 Voorzieningen

19 6c. Kunt u de voorzieningen die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* huisarts apotheek tandarts postagentschap/postkantoor fysiotherapeut gemeentehuis woon-/zorgcentrum kerk logopedist Zonnebloem * zie bijlage 15 voor toelichting rangorde d. Tot welke omgeving behoren onderstaande voorzieningen volgens u?* * zie bijlage 16 voor frequenties huisarts 1% 6% 94% apotheek 1% 31% 68% tandarts 9% 46% 46% logopedist 7% 39% 54% fysiotherapeut 8% 48% 44% woon-/zorgcentrum 12% 29% 59% Zonnebloem 19% 40% 40% kerk 24% 19% 57% gemeentehuis 4% 11% 85% postagentschap/postkantoor 1% 15% 84% dorpsniveau gemeentelijk niveau bovengemeentelijk niveau Flycatcher Internet Research 16 Voorzieningen

20 Wonen in Roerdalen Ongeveer twee derde van de respondenten vindt dat Roerdalen meer multifunctionele accommodaties, toeristische voorzieningen en voorzieningen voor jongeren moet hebben en levendiger zou moeten zijn. Ten slotte blijkt dat drie vijfde lid van of bij minimaal een vereniging in Roerdalen is. Ten slotte willen we u nog enkele vragen stellen over wat u van de voorzieningen in Roerdalen denkt. 7a. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?* * zie bijlage 17 voor frequenties Roerdalen zou meer multifunctionele accommodaties moeten hebben 8% 2% 38% 29% 23% Roerdalen zou meer toeristische voorzieningen moeten hebben 2% 20% 25% 11% 43% Roerdalen zou meer voorzieningen voor jongeren moeten hebben 4% 0% 25% 30% 40% Roerdalen zou levendiger moeten zijn 7% 1% 31% 36% 24% helemaal eens eens niet eens, niet oneens oneens helemaal oneens 7b. Hieronder kunt u uw antwoorden op vraag 7a verder toelichten.* * zie bijlage 18 voor toelichting 8. Bent u lid van en/of bij één of meer verenigingen in Roerdalen? absoluut relatief ja % nee % totaal % Bent u lid van en/of bij één of meer verenigingen in Roerdalen? 40% 60% ja nee Flycatcher Internet Research 17 Voorzieningen

21 Indien u nog opmerkingen heeft over het onderwerp van deze vragenlijst, kunt u hiervoor de ruimte hieronder gebruiken.* * zie bijlage 19 voor toelichting Flycatcher Internet Research 18 Voorzieningen

22 3 Analyses Om meer inzicht te krijgen in de resultaten zijn analyses gedaan naar: - leeftijd; - mensen die wel of geen lid/ zijn bij minstens één vereniging in Roerdalen. De analyses zijn uitgevoerd door middel van de chi-kwadraat toets. Door middel van de Bonferronimethode is gecorrigeerd voor multiple testing. De vragen met betrekking tot de rangorde zijn niet statistisch getoetst. Hierbij is wel aangegeven wat de rangorde per categorie is. Indien gesproken wordt van significantie, wordt hiermee bedoeld statistische significantie met een betrouwbaarheid van 95%. Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid geconcludeerd mag worden dat een verschil daadwerkelijk bestaat en niet op toeval berust. De met rood weergegeven cijfers geven een significant positieve afwijking ten opzichte van de cijfers in blauw weer. Alleen de vragen waarbij statistisch significante verschillen zijn waargenomen, worden weergegeven. 3.1 Leeftijd Algemene voorzieningen Jongeren maken vaker gebruik van de speelterreintjes en jeugdwerk, terwijl en vaker gebruik maken van welzijnsinstellingen en enwerk. Voor jongeren zijn de speelterreintjes dan ook de belangrijkste voorziening, terwijl en juist het enwerk de belangrijkste voorziening vinden. Jongeren vinden ook relatief vaak dat welzijnsinstellingen niet in de gemeente aanwezig hoeven te zijn. Respondenten van jaar vinden vaker dan de jongeren dat enwerk op dorpsniveau aanwezig zou moeten zijn en respondenten van vinden relatief vaak dat vrouwenwerk op dorpsniveau aanwezig zou moeten zijn. 1a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande algemene voorzieningen in Roerdalen? speelterreintjes een keer per maand of vaker 29% 19% 7% enkele keren per jaar of minder vaak 32% 19% 27% nooit 39% 62% 66% 100% welzijnsinstelling een keer per maand of vaker 0% 3% 6% enkele keren per jaar of minder vaak 5% 17% 19% nooit 95% 80% 75% 100% jeugdwerk een keer per maand of vaker 12% 11% 2% enkele keren per jaar of minder vaak 26% 18% 7% nooit 62% 72% 91% 100% Flycatcher Internet Research 19 Voorzieningen

23 1a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande algemene voorzieningen in Roerdalen? - vervolg enwerk (bijv. seniorenvereniging) een keer per maand of vaker 0% 2% 16% enkele keren per jaar of minder vaak 2% 7% 20% nooit 98% 90% 64% 100% vrouwenwerk* een keer per maand of vaker 0% 1% 4% enkele keren per jaar of minder vaak 1% 5% 5% nooit 99% 93% 91% 100% EHBO (bijv. reanimatiecursussen) een keer per maand of vaker 5% 3% 2% enkele keren per jaar of minder vaak 18% 11% 9% nooit 77% 86% 88% 100% De met een * gemarkeerde onderdelen zijn niet statistisch getoetst omdat het aantal respondenten per subgroep te klein is om verantwoorde statistische analyses uit te voeren. De resultaten dienen dan ook met voorzichtigheid betracht te worden. 1b. Welke van onderstaande voorzieningen vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk) speelterreintjes 86% 71% 61% welzijnsinstelling 37% 51% 57% jeugdwerk 79% 70% 57% enwerk 46% 67% 83% vrouwenwerk 16% 20% 23% EHBO 44% 52% 44% geen van deze 2% 6% 6% 1c. Kunt u de voorzieningen die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* rangorde jaar (n=93) rangorde jaar (n=241) rangorde (n=202) speelterreintjes welzijnsinstelling jeugdwerk enwerk vrouwenwerk EHBO * zie bijlage 2 voor frequenties Flycatcher Internet Research 20 Voorzieningen

24 1d. Tot welke omgeving behoren onderstaande algemene voorzieningen volgens u? speelterreintjes* dorpsniveau 96% 99% 94% gemeentelijk niveau 3% 0% 6% bovengemeentelijk niveau 1% 0% 0% 100% welzijnsinstelling dorpsniveau 23% 21% 26% gemeentelijk niveau 53% 66% 60% bovengemeentelijk niveau 24% 13% 14% 100% jeugdwerk dorpsniveau 69% 73% 67% gemeentelijk niveau 26% 25% 28% bovengemeentelijk niveau 4% 2% 5% 100% enwerk dorpsniveau 56% 72% 68% gemeentelijk niveau 39% 26% 26% bovengemeentelijk niveau 5% 3% 6% 100% vrouwenwerk dorpsniveau 17% 29% 34% gemeentelijk niveau 49% 46% 45% bovengemeentelijk niveau 34% 25% 21% 100% EHBO dorpsniveau 28% 40% 39% gemeentelijk niveau 48% 46% 40% bovengemeentelijk niveau 23% 14% 21% 100% De met een * gemarkeerde onderdelen zijn niet statistisch getoetst omdat het aantal respondenten per subgroep te klein is om verantwoorde statistische analyses uit te voeren. De resultaten dienen dan ook met voorzichtigheid betracht te worden. Flycatcher Internet Research 21 Voorzieningen

25 Binnensporten Jongeren maken vaker gebruik van de sporthal, de gymnastiekzaal en het binnenzwembad dan en. Wat de rangorde betreft, zijn er geen grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Alle groepen vinden de sporthal de belangrijkste accommodatie. Respondenten jonger dan 60 jaar vinden relatief vaak dat een sporthal in elk dorp aanwezig zou moeten zijn. Ook blijkt dat jongeren vaker dan 40-plussers vinden dat een tennishal op dorpsniveau aanwezig zou moeten zijn. De manege en het fitnesscentrum zou volgens meer 60-plussers dan jongeren niet binnen de gemeente aanwezig hoeven te zijn. 2a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande accommodaties voor binnensport in Roerdalen? sporthal een keer per maand of vaker 17% 18% 17% enkele keren per jaar of minder vaak 33% 29% 15% nooit 51% 53% 68% 100% gymnastiekzaal een keer per maand of vaker 15% 13% 11% enkele keren per jaar of minder vaak 19% 19% 11% nooit 66% 68% 79% 100% binnenzwembad een keer per maand of vaker 29% 24% 19% enkele keren per jaar of minder vaak 34% 36% 27% nooit 37% 40% 54% 100% tennishal een keer per maand of vaker 8% 6% 6% enkele keren per jaar of minder vaak 6% 11% 7% nooit 85% 83% 86% 100% manege een keer per maand of vaker 2% 4% 2% enkele keren per jaar of minder vaak 6% 9% 5% nooit 92% 87% 93% 100% Flycatcher Internet Research 22 Voorzieningen

26 2a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande accommodaties voor binnensport in Roerdalen? - vervolg fitnesscentrum een keer per maand of vaker 17% 16% 11% enkele keren per jaar of minder vaak 11% 16% 14% nooit 73% 68% 75% 100% 2c. Kunt u de accommodaties voor binnensport die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* rangorde jaar (n=91) rangorde jaar (n=244) rangorde (n=205) sporthal gymnastiekzaal binnenzwembad tennishal manege fitnesscentrum * zie bijlage 5 voor frequenties 2d. Tot welke omgeving behoren onderstaande binnensport accommodaties volgens u? sporthal dorpsniveau 65% 58% 38% gemeentelijk niveau 33% 39% 57% bovengemeentelijk niveau 2% 3% 5% 100% gymnastiekzaal dorpsniveau 64% 75% 67% gemeentelijk niveau 27% 24% 29% bovengemeentelijk niveau 8% 1% 3% 100% binnenzwembad dorpsniveau 17% 14% 11% gemeentelijk niveau 72% 74% 75% bovengemeentelijk niveau 12% 12% 14% 100% Flycatcher Internet Research 23 Voorzieningen

27 2d. Tot welke omgeving behoren onderstaande binnensport accommodaties volgens u? - vervolg tennishal dorpsniveau 21% 10% 7% gemeentelijk niveau 52% 62% 58% bovengemeentelijk niveau 27% 28% 35% 100% manege dorpsniveau 7% 5% 6% gemeentelijk niveau 58% 52% 36% bovengemeentelijk niveau 35% 43% 59% 100% fitnesscentrum dorpsniveau 16% 16% 20% gemeentelijk niveau 61% 58% 42% bovengemeentelijk niveau 23% 26% 39% 100% Buitensporten Jongeren maken relatief vaak gebruik van het sportpark, het buitenzwembad en de accommodatie voor schietsporten, terwijl en juist vaker gebruik maken van de golfbaan. Ouderen vinden de golfbaan dan ook iets belangrijker dan jongeren. De belangrijkste accommodatie voor buitensporten volgens alle groepen is echter het sportpark. Relatief veel respondenten van jaar vinden dat een sportpark in elke dorpskern aanwezig zou moeten zijn, terwijl relatief veel en vinden dat een accommodatie voor schietsporten niet in de gemeente aanwezig hoeft te zijn. 3a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande accommodaties voor buitensport in Roerdalen? sportpark een keer per maand of vaker 23% 25% 11% enkele keren per jaar of minder vaak 29% 25% 21% nooit 47% 50% 68% 100% buitenzwembad een keer per maand of vaker 11% 8% 3% enkele keren per jaar of minder vaak 53% 48% 29% nooit 37% 44% 67% 100% Flycatcher Internet Research 24 Voorzieningen

28 3a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande accommodaties voor buitensport in Roerdalen? - vervolg golfbaan een keer per maand of vaker 0% 2% 5% enkele keren per jaar of minder vaak 8% 7% 7% nooit 92% 91% 88% 100% accommodatie voor schietsporten een keer per maand of vaker 3% 5% 3% enkele keren per jaar of minder vaak 17% 7% 6% nooit 80% 88% 91% 100% 3b. Welke van onderstaande accommodaties voor buitensport vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk) sportpark 69% 85% 79% buitenzwembad 73% 73% 64% golfbaan 2% 9% 14% accommodatie voor schietsporten 14% 18% 12% geen van deze 12% 9% 10% 3c. Kunt u de accommodaties voor buitensport die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* rangorde jaar (n=84) rangorde jaar (n=235) rangorde (n=192) sportpark buitenzwembad golfbaan accommodatie voor schietsporten * zie bijlage 8 voor frequenties Flycatcher Internet Research 25 Voorzieningen

29 3d. Tot welke omgeving behoren onderstaande buitensport accommodaties volgens u? sportpark dorpsniveau 67% 68% 57% gemeentelijk niveau 25% 28% 38% bovengemeentelijk niveau 7% 4% 6% 100% buitenzwembad dorpsniveau 20% 20% 14% gemeentelijk niveau 71% 66% 70% bovengemeentelijk niveau 9% 14% 17% 100% golfbaan* dorpsniveau 2% 0% 1% gemeentelijk niveau 15% 15% 15% bovengemeentelijk niveau 83% 85% 84% 100% accommodatie voor schietsporten dorpsniveau 17% 15% 13% gemeentelijk niveau 36% 24% 20% bovengemeentelijk niveau 47% 61% 68% 100% De met een * gemarkeerde onderdelen zijn niet statistisch getoetst omdat het aantal respondenten per subgroep te klein is om verantwoorde statistische analyses uit te voeren. De resultaten dienen dan ook met voorzichtigheid betracht te worden. Cultuur De respondenten onder de 40 jaar vinden een zaal/podium de belangrijkste culturele accommodatie, de respondenten van jaar vinden de repetitieruimte de belangrijkste accommodatie en de 60- plussers vinden de ontmoetingsruimte het meest belangrijk. 60-plussers geven vaker dan respondenten van jaar aan dat een zaal/podium niet binnen de gemeente aanwezig hoeft te zijn. 4a. Welke van onderstaande culturele accommodaties vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk) repetitieruimte 68% 76% 76% ontmoetingsruimte 60% 75% 77% expositieruimte/museum 26% 35% 43% zaal/podium 76% 77% 73% geen van deze 12% 7% 6% Flycatcher Internet Research 26 Voorzieningen

30 4b. Kunt u de culturele accommodaties die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* rangorde jaar (n=84) rangorde jaar (n=240) rangorde (n=201) repetitieruimte ontmoetingsruimte expositieruimte/museum zaal/podium * zie bijlage 10 voor frequenties 4c. Tot welke omgeving behoren onderstaande culturele accommodaties volgens u? repetitieruimte dorpsniveau 81% 83% 79% gemeentelijk niveau 14% 14% 17% bovengemeentelijk niveau 5% 4% 5% 100% ontmoetingsruimte dorpsniveau 72% 79% 79% gemeentelijk niveau 19% 16% 18% bovengemeentelijk niveau 9% 5% 3% 100% expositieruimte/museum dorpsniveau 6% 3% 6% gemeentelijk niveau 57% 53% 48% bovengemeentelijk niveau 37% 44% 46% 100% zaal/podium dorpsniveau 54% 57% 54% gemeentelijk niveau 35% 37% 33% bovengemeentelijk niveau 12% 6% 13% 100% Onderwijs De belangrijkste onderwijsvoorziening volgens alle drie de groepen is het basisonderwijs. Verder valt op dat respondenten jonger dan 40 en dan 60 vaker dan andere respondenten vinden dat kinderopvang op dorpsniveau aanwezig zou moeten zijn. Flycatcher Internet Research 27 Voorzieningen

31 5b. Kunt u de onderwijsvoorzieningen die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* rangorde jaar (n=92) rangorde jaar (n=251) rangorde (n=209) peuterspeelzaal primair onderwijs (basis onderwijs) speciaal onderwijs voortgezet onderwijs (middelbare school) kinderopvang Buiten Schoolse Opvang Centrum voor Jeugd en Gezin bibliotheek naschoolse activiteiten * zie bijlage 12 voor frequenties 5c. Tot welke omgeving behoren onderstaande onderwijsvoorzieningen volgens u? peuterspeelzaal* dorpsniveau 93% 91% 93% gemeentelijk niveau 7% 8% 7% bovengemeentelijk niveau 0% 1% 0% 100% primair onderwijs (basisonderwijs)* dorpsniveau 94% 91% 90% gemeentelijk niveau 6% 7% 8% bovengemeentelijk niveau 0% 1% 2% 100% speciaal onderwijs dorpsniveau 4% 3% 1% gemeentelijk niveau 40% 33% 34% bovengemeentelijk niveau 56% 64% 65% 100% voortgezet onderwijs (middelbare school)* dorpsniveau 2% 1% 1% gemeentelijk niveau 25% 18% 15% bovengemeentelijk niveau 73% 81% 84% 100% kinderopvang dorpsniveau 82% 64% 76% gemeentelijk niveau 17% 33% 22% bovengemeentelijk niveau 1% 3% 2% 100% Flycatcher Internet Research 28 Voorzieningen

32 5c. Tot welke omgeving behoren onderstaande onderwijsvoorzieningen volgens u? - vervolg Buiten Schoolse Opvang dorpsniveau 79% 71% 71% gemeentelijk niveau 21% 26% 24% bovengemeentelijk niveau 0% 3% 5% 100% Centrum voor Jeugd en Gezin dorpsniveau 11% 8% 8% gemeentelijk niveau 43% 42% 46% bovengemeentelijk niveau 46% 50% 46% 100% bibliotheek dorpsniveau 54% 62% 53% gemeentelijk niveau 40% 31% 36% bovengemeentelijk niveau 6% 7% 10% 100% naschoolse activiteiten dorpsniveau 69% 67% 62% gemeentelijk niveau 24% 28% 29% bovengemeentelijk niveau 6% 5% 9% 100% De met een * gemarkeerde onderdelen zijn niet statistisch getoetst omdat het aantal respondenten per subgroep te klein is om verantwoorde statistische analyses uit te voeren. De resultaten dienen dan ook met voorzichtigheid betracht te worden. Zorg Ouderen bezoeken vaker de fysiotherapeut en de kerk dan jongeren. De huisarts is volgens alle drie de groepen de belangrijkste voorziening. Vrijwel iedereen vindt dan ook dat deze voorziening in elk dorp aanwezig zou moeten zijn. Relatief veel jongeren vinden verder dat de tandarts ook in elk dorp aanwezig zou moeten zijn, terwijl respondenten van jaar vaker dan jongeren vinden dat de fysiotherapeut in elk dorp aanwezig zou moeten zijn. Ten slotte valt op dat en vaker dan jongeren vinden dat een woon-/zorgcentrum niet in de gemeente aanwezig hoeft te zijn. 6a. Hoe vaak bezoekt/gebruikt u onderstaande voorzieningen in Roerdalen? huisarts* een keer per maand of vaker 6% 8% 7% enkele keren per jaar of minder vaak 93% 90% 92% nooit 1% 2% 0% 100% Flycatcher Internet Research 29 Voorzieningen

33 6a. Hoe vaak bezoekt/gebruikt u onderstaande voorzieningen in Roerdalen? - vervolg apotheek* een keer per maand of vaker 8% 17% 21% enkele keren per jaar of minder vaak 91% 81% 78% nooit 1% 2% 1% 100% tandarts* een keer per maand of vaker 0% 4% 0% enkele keren per jaar of minder vaak 99% 93% 93% nooit 1% 4% 6% 100% logopedist* een keer per maand of vaker 2% 2% 0% enkele keren per jaar of minder vaak 12% 9% 13% nooit 86% 89% 87% 100% fysiotherapeut een keer per maand of vaker 6% 14% 12% enkele keren per jaar of minder vaak 46% 52% 60% nooit 47% 34% 28% 100% woon-/zorgcentrum een keer per maand of vaker 7% 6% 5% enkele keren per jaar of minder vaak 5% 14% 14% nooit 87% 80% 81% 100% Zonnebloem* een keer per maand of vaker 0% 1% 3% enkele keren per jaar of minder vaak 2% 6% 7% nooit 98% 93% 90% 100% kerk een keer per maand of vaker 5% 9% 21% enkele keren per jaar of minder vaak 55% 56% 44% nooit 40% 35% 36% 100% Flycatcher Internet Research 30 Voorzieningen

34 6a. Hoe vaak bezoekt/gebruikt u onderstaande voorzieningen in Roerdalen? - vervolg gemeentehuis* een keer per maand of vaker 3% 4% 4% enkele keren per jaar of minder vaak 92% 93% 92% nooit 5% 3% 4% 100% postagentschap/postkantoor een keer per maand of vaker 35% 42% 46% enkele keren per jaar of minder vaak 59% 55% 51% nooit 6% 3% 2% 100% De met een * gemarkeerde onderdelen zijn niet statistisch getoetst omdat het aantal respondenten per subgroep te klein is om verantwoorde statistische analyses uit te voeren. De resultaten dienen dan ook met voorzichtigheid betracht te worden. 6b. Welke van onderstaande voorzieningen vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk) huisarts 99% 98% 99% apotheek 93% 95% 95% tandarts 87% 80% 77% logopedist 20% 25% 16% fysiotherapeut 57% 75% 73% woon-/zorgcentrum 35% 48% 46% Zonnebloem 12% 21% 21% kerk 25% 45% 49% gemeentehuis 63% 69% 78% postagentschap/postkantoor 77% 84% 88% geen van deze 0% 1% 0% 6c. Kunt u de voorzieningen die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* rangorde rangorde jaar (n=254) rangorde huisarts apotheek tandarts logopedist fysiotherapeut woon-/zorgcentrum Zonnebloem kerk gemeentehuis postagentschap/postkantoor * zie bijlage 15 voor frequenties Flycatcher Internet Research 31 Voorzieningen

35 6d. Tot welke omgeving behoren onderstaande voorzieningen volgens u? huisarts* dorpsniveau 93% 93% 90% gemeentelijk niveau 6% 6% 9% bovengemeentelijk niveau 1% 1% 1% 100% apotheek* dorpsniveau 65% 61% 64% gemeentelijk niveau 34% 37% 34% bovengemeentelijk niveau 1% 2% 2% 100% tandarts dorpsniveau 53% 40% 36% gemeentelijk niveau 41% 50% 50% bovengemeentelijk niveau 6% 10% 14% 100% logopedist dorpsniveau 7% 6% 5% gemeentelijk niveau 59% 53% 48% bovengemeentelijk niveau 34% 42% 47% 100% fysiotherapeut dorpsniveau 34% 50% 47% gemeentelijk niveau 55% 42% 41% bovengemeentelijk niveau 12% 8% 12% 100% woon-/zorgcentrum dorpsniveau 35% 28% 23% gemeentelijk niveau 52% 61% 53% bovengemeentelijk niveau 14% 10% 23% 100% Zonnebloem dorpsniveau 17% 16% 20% gemeentelijk niveau 43% 41% 31% bovengemeentelijk niveau 40% 43% 49% 100% Flycatcher Internet Research 32 Voorzieningen

36 6d. Tot welke omgeving behoren onderstaande voorzieningen volgens u? - vervolg kerk dorpsniveau 53% 52% 54% gemeentelijk niveau 25% 28% 22% bovengemeentelijk niveau 22% 21% 24% 100% gemeentehuis dorpsniveau 9% 12% 11% gemeentelijk niveau 87% 83% 86% bovengemeentelijk niveau 3% 5% 4% 100% postagentschap/postkantoor* dorpsniveau 80% 84% 85% gemeentelijk niveau 18% 16% 13% bovengemeentelijk niveau 2% 0% 2% 100% De met een * gemarkeerde onderdelen zijn niet statistisch getoetst omdat het aantal respondenten per subgroep te klein is om verantwoorde statistische analyses uit te voeren. De resultaten dienen dan ook met voorzichtigheid betracht te worden. Flycatcher Internet Research 33 Voorzieningen

37 3.2 Wel of Algemene voorzieningen Respondenten die lid zijn van of zijn bij een of meerdere verenigingen in Roerdalen maken vaker gebruik van speelterreintjes, welzijnsinstellingen, jeugdwerk, enwerk en EHBO dan respondenten die dit niet zijn. Ze vinden jeugdwerk de belangrijkste voorziening, terwijl respondenten die zijn de speelterreintjes de belangrijkste voorziening vinden. Ook vinden respondenten die wel zijn relatief vaak dat jeugdwerk en enwerk in elk dorp aanwezig zou moeten zijn. 1a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande algemene voorzieningen in Roerdalen? speelterreintjes een keer per maand of vaker 20% 17% enkele keren per jaar of minder vaak 28% 21% nooit 53% 62% welzijnsinstelling een keer per maand of vaker 4% 1% enkele keren per jaar of minder vaak 16% 12% nooit 80% 87% jeugdwerk een keer per maand of vaker 13% 2% enkele keren per jaar of minder vaak 24% 9% nooit 63% 89% enwerk (bijv. seniorenvereniging) een keer per maand of vaker 7% 2% enkele keren per jaar of minder vaak 10% 7% nooit 83% 91% vrouwenwerk een keer per maand of vaker 2% 1% enkele keren per jaar of minder vaak 5% 3% nooit 93% 96% Flycatcher Internet Research 34 Voorzieningen

38 1a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande algemene voorzieningen in Roerdalen? - vervolg EHBO (bijv. reanimatiecursussen) een keer per maand of vaker 6% 0% enkele keren per jaar of minder vaak 16% 7% nooit 78% 92% 1b. Welke van onderstaande voorzieningen vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk) speelterreintjes 76% 68% welzijnsinstelling 50% 47% jeugdwerk 74% 63% enwerk 68% 60% vrouwenwerk 19% 21% EHBO 53% 44% geen van deze 3% 8% 1c. Kunt u de voorzieningen die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* rangorde lid of (n=339) rangorde speelterreintjes 2 1 welzijnsinstelling 4 4 jeugdwerk 1 2 enwerk 3 3 vrouwenwerk 6 6 EHBO 5 5 * zie bijlage 2 voor frequenties 1d. Tot welke omgeving behoren onderstaande algemene voorzieningen volgens u? speelterreintjes* dorpsniveau 98% 96% gemeentelijk niveau 2% 3% bovengemeentelijk niveau 0% 1% welzijnsinstelling dorpsniveau 26% 24% gemeentelijk niveau 60% 59% bovengemeentelijk niveau 14% 17% Flycatcher Internet Research 35 Voorzieningen

39 1d. Tot welke omgeving behoren onderstaande algemene voorzieningen volgens u? - vervolg jeugdwerk dorpsniveau 77% 65% gemeentelijk niveau 20% 32% bovengemeentelijk niveau 3% 4% enwerk dorpsniveau 73% 63% gemeentelijk niveau 23% 33% bovengemeentelijk niveau 4% 4% vrouwenwerk dorpsniveau 28% 27% gemeentelijk niveau 48% 46% bovengemeentelijk niveau 24% 27% EHBO dorpsniveau 41% 39% gemeentelijk niveau 44% 46% bovengemeentelijk niveau 15% 15% De met een * gemarkeerde onderdelen zijn niet statistisch getoetst omdat het aantal respondenten per subgroep te klein is om verantwoorde statistische analyses uit te voeren. De resultaten dienen dan ook met voorzichtigheid betracht te worden. Binnensporten Zoals verwacht maken respondenten die zijn vaker gebruik van de verschillende binnensport accommodaties dan mensen die zijn. Toch vinden relatief weinig mensen die zijn dat een tennishal of fitnesscentrum in elk dorp aanwezig zou moeten zijn. Beide groepen vinden de sporthal de belangrijkste binnensport accommodatie. 2a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande accommodaties voor binnensport in Roerdalen? sporthal een keer per maand of vaker 27% 3% enkele keren per jaar of minder vaak 30% 19% nooit 42% 78% Flycatcher Internet Research 36 Voorzieningen

40 2a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande accommodaties voor binnensport in Roerdalen? - vervolg gymnastiekzaal een keer per maand of vaker 20% 5% enkele keren per jaar of minder vaak 21% 9% nooit 59% 86% binnenzwembad een keer per maand of vaker 29% 16% enkele keren per jaar of minder vaak 33% 30% nooit 38% 54% tennishal een keer per maand of vaker 7% 3% enkele keren per jaar of minder vaak 10% 4% nooit 82% 92% manege een keer per maand of vaker 3% 4% enkele keren per jaar of minder vaak 9% 4% nooit 89% 92% fitnesscentrum een keer per maand of vaker 16% 12% enkele keren per jaar of minder vaak 18% 6% nooit 65% 82% 2b. Welke van onderstaande accommodaties voor binnensport vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk) sporthal 89% 80% gymnastiekzaal 49% 40% binnenzwembad 78% 75% tennishal 23% 16% manege 13% 12% fitnesscentrum 39% 44% geen van deze 2% 6% Flycatcher Internet Research 37 Voorzieningen

41 2c. Kunt u de accommodaties voor binnensport die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* rangorde lid of (n=342) rangorde (n=219) sporthal 1 1 gymnastiekzaal 3 4 binnenzwembad 2 2 tennishal 5 5 manege 6 6 fitnesscentrum 4 3 * zie bijlage 5 voor frequenties 2d. Tot welke omgeving behoren onderstaande binnensport accommodaties volgens u? sporthal dorpsniveau 61% 53% gemeentelijk niveau 37% 43% bovengemeentelijk niveau 2% 4% gymnastiekzaal dorpsniveau 74% 70% gemeentelijk niveau 22% 26% bovengemeentelijk niveau 3% 4% binnenzwembad dorpsniveau 11% 16% gemeentelijk niveau 77% 73% bovengemeentelijk niveau 12% 11% tennishal dorpsniveau 9% 14% gemeentelijk niveau 62% 58% bovengemeentelijk niveau 30% 27% manege dorpsniveau 7% 5% gemeentelijk niveau 49% 54% bovengemeentelijk niveau 44% 41% Flycatcher Internet Research 38 Voorzieningen

42 2d. Tot welke omgeving behoren onderstaande binnensport accommodaties volgens u? - vervolg fitnesscentrum dorpsniveau 13% 24% gemeentelijk niveau 61% 47% bovengemeentelijk niveau 27% 29% Buitensporten Respondenten die zijn, maken vaker gebruik van het sportpark, het buitenzwembad en de accommodatie voor schietsporten dan de overige respondenten. Ze vinden dan ook relatief vaak dat het sportpark en de accommodatie voor schietsporten in elk dorp aanwezig zou moeten zijn. Het sportpark wordt door beide groepen als belangrijkste buitensport accommodatie gezien. 3a. Hoe vaak gebruikt u onderstaande accommodaties voor buitensport in Roerdalen? sportpark een keer per maand of vaker 28% 7% enkele keren per jaar of minder vaak 28% 19% nooit 44% 74% buitenzwembad een keer per maand of vaker 9% 7% enkele keren per jaar of minder vaak 55% 29% nooit 37% 64% golfbaan een keer per maand of vaker 3% 1% enkele keren per jaar of minder vaak 8% 5% nooit 90% 94% accommodatie voor schietsporten een keer per maand of vaker 6% 1% enkele keren per jaar of minder vaak 11% 6% nooit 83% 93% Flycatcher Internet Research 39 Voorzieningen

43 3b. Welke van onderstaande accommodaties voor buitensport vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk) sportpark 84% 74% buitenzwembad 77% 71% golfbaan 7% 8% accommodatie voor schietsporten 19% 8% geen van deze 7% 11% 3c. Kunt u de accommodaties voor buitensport die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* rangorde lid of (n=326) rangorde (n=208) sportpark 1 1 buitenzwembad 2 2 golfbaan 4 3 accommodatie voor schietsporten 3 4 * zie bijlage 8 voor frequenties 3d. Tot welke omgeving behoren onderstaande buitensport accommodaties volgens u? sportpark dorpsniveau 71% 61% gemeentelijk niveau 27% 32% bovengemeentelijk niveau 2% 8% buitenzwembad dorpsniveau 20% 23% gemeentelijk niveau 69% 66% bovengemeentelijk niveau 11% 11% golfbaan* dorpsniveau 0% 2% gemeentelijk niveau 17% 16% bovengemeentelijk niveau 83% 82% accommodatie voor schietsporten dorpsniveau 18% 10% gemeentelijk niveau 27% 24% bovengemeentelijk niveau 56% 66% De met een * gemarkeerde onderdelen zijn niet statistisch getoetst omdat het aantal respondenten per subgroep te klein is om verantwoorde statistische analyses uit te voeren. De resultaten dienen dan ook met voorzichtigheid betracht te worden. Flycatcher Internet Research 40 Voorzieningen

44 Cultuur Respondenten die zijn vinden de repetitieruimte de belangrijkste culturele accommodatie, terwijl de overige respondenten de ontmoetingsruimte juist het meest belangrijk vinden. Respondenten die zijn, vinden vaker dat de repetitieruimte en een zaal of podium in elk dorp aanwezig zouden moeten zijn. Ook vinden ze relatief vaak dat de expositieruimte of museum op gemeentelijk niveau aanwezig zou moeten zijn. 4a. Welke van onderstaande culturele accommodaties vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk) repetitieruimte 82% 63% ontmoetingsruimte 76% 68% expositieruimte/museum 32% 36% zaal/podium 82% 69% geen van deze 6% 11% 4b. Kunt u de culturele accommodaties die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* rangorde lid of (n=330) rangorde (n=208) repetitieruimte 1 3 ontmoetingsruimte 2 1 expositieruimte/museum 4 4 zaal/podium 3 2 * zie bijlage 10 voor frequenties 4c. Tot welke omgeving behoren onderstaande culturele voorzieningen volgens u? repetitieruimte dorpsniveau 86% 75% gemeentelijk niveau 12% 17% bovengemeentelijk niveau 2% 9% ontmoetingsruimte dorpsniveau 79% 75% gemeentelijk niveau 17% 18% bovengemeentelijk niveau 4% 7% expositieruimte/museum dorpsniveau 5% 4% gemeentelijk niveau 57% 47% bovengemeentelijk niveau 38% 49% Flycatcher Internet Research 41 Voorzieningen

45 4c. Tot welke omgeving behoren onderstaande culturele voorzieningen volgens u? - vervolg zaal/podium dorpsniveau 64% 48% gemeentelijk niveau 30% 37% bovengemeentelijk niveau 6% 15% Onderwijs Wat de onderwijsvoorzieningen betreft, zijn er vrij weinig verschillen tussen de respondenten die lid zijn van of zijn bij minstens één vereniging in Roerdalen en mensen die dit niet zijn. Beide groepen vinden het primair onderwijs de belangrijkste onderwijsvoorziening. Het enige verschil is dat relatief veel respondenten die zijn, vinden dat het Centrum voor Jeugd en Gezin in elk dorp aanwezig zou moeten zijn. 5a. Welke van onderstaande onderwijsvoorzieningen vindt u persoonlijk (privé of in verenigingsverband) belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk) peuterspeelzaal 90% 88% primair onderwijs (basisonderwijs) 97% 93% speciaal onderwijs 39% 36% voortgezet onderwijs (middelbare school) 49% 45% kinderopvang 78% 76% Buiten Schoolse Opvang 76% 74% Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 35% 36% bibliotheek 84% 86% naschoolse activiteiten 64% 63% geen van deze 2% 2% 5b. Kunt u de onderwijsvoorzieningen die u belangrijk vindt in een rangorde plaatsen?* rangorde lid of (n=343) rangorde (n=228) peuterspeelzaal 2 2 primair onderwijs (basisonderwijs) 1 1 speciaal onderwijs 8 8 voortgezet onderwijs (middelbare school) 7 7 kinderopvang 3 3 Buiten Schoolse Opvang 5 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 9 9 bibliotheek 4 4 naschoolse activiteiten 6 6 * zie bijlage 12 voor frequenties Flycatcher Internet Research 42 Voorzieningen

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Openbare ruimte Bewonerspanel Roerdalen

Openbare ruimte Bewonerspanel Roerdalen Openbare ruimte november 2010 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie In opdracht van gemeente Roerdalen februari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3

Nadere informatie

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen Communicatie december 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert In opdracht van Wonen Limburg en Gemeente Weert november 2015 www.flycatcher.eu Er wordt momenteel hard aan gewerkt het centrum leefbaarder te maken waardoor

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Maastricht University Office juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3 Doelgroep 2 1.4

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS) juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Wonen, welzijn en zorg

Onderzoek Wonen, welzijn en zorg Onderzoek Wonen, welzijn en zorg Wonen Limburg augustus 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht 0- & 1-meting

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht 0- & 1-meting Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht 0- & 1-meting In opdracht van Gemeente Maastricht Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL CUIJK PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Cuijk Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Windenergie Zeekracht

Windenergie Zeekracht Windenergie september 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

Warmtenet Resultaten gebruikers

Warmtenet Resultaten gebruikers Warmtenet Resultaten gebruikers in opdracht van: gemeente Maastricht juli 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 14 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Bijlage A: Aanbevelingen

Bijlage A: Aanbevelingen Bijlage A: Aanbevelingen Reeds goede bekendheid en status Het CJG is goed bekend onder Apeldoornse professionals. Daarnaast is het deel van de professionals die al eens hebben doorverwezen naar het CJG,

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2015 JEUGDBELEID Gemeente Veenendaal Oktober/november 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA)

ONDERZOEK MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA) ONDERZOEK MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA) Gemeente Hulst GfK I juli 2014 GfK 2014 Onderzoek MFA gemeente Hulst juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Mening over MFA

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Onderzoek (Top)Sport in Weert

Onderzoek (Top)Sport in Weert Onderzoek (Top)Sport in Weert Wonen Weert april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

UM Medewerkersmonitor Dienstverleningsmonitor 2010-2011

UM Medewerkersmonitor Dienstverleningsmonitor 2010-2011 UM Medewerkersmonitor Dienstverleningsmonitor 2010-2011 juni 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Afvalinzameling Bewonerspanel Roerdalen

Afvalinzameling Bewonerspanel Roerdalen Afvalinzameling november 2010 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 3 2015 WOONVISIE Gemeente Oirschot September/oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Centrum van Weert

Onderzoek Centrum van Weert Onderzoek Centrum van Weert Wonen Weert januari 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis ADV Market Research B.V. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht In opdracht van Gemeente Maastricht september 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING 1 2016 VEILIGHEID Gemeente Reusel-De Mierden December 2016-Januari 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Veiligheidsgevoel in fietstunnels

Veiligheidsgevoel in fietstunnels Bestuursondersteuning Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsgevoel in fietstunnels Omnibusonderzoek 2008 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoek 2008 Opdrachtgever Gemeenteraad/Sector BO Uitvoering Gemeente

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT Gemeente Oirschot Mei/Juni 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Evaluatie Komop! Campagne

Evaluatie Komop! Campagne Evaluatie Komop! Campagne Hoe beoordelen deelnemers de Komop! Campagne en de bijbehorende online game? En in welke mate heeft de campagne bijgedragen aan het bewustzijn en gedragsverandering? augustus

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010 Steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is een aselecte, naar de vier Brabantse regio s gestratificeerde steekproef uit het PTT afgiftepunten bestand particuliere huishoudens via Cendris aangeschaft.

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Verlangd

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Resultaten mini-enquête Besteding publieke middelen. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 16013

Resultaten mini-enquête Besteding publieke middelen. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 16013 VERTROUWELIJK Resultaten mini-enquête Besteding publieke middelen Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 1-2017 Referentie: 16013 mini-enquête Besteding publieke middelen Inwonerspanel

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie