Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie"

Transcriptie

1 Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie In opdracht van gemeente Roerdalen februari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

2 Postbus AJ Maastricht tel fax Flycatcher Internet Research, 2012 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

3 Inhoud 1. Onderzoeksverantwoording Onderzoeksgroep en steekproef Onderzoeksmethode De vragenlijst Veldwerk en respons Resultaten Generaliseerbaarheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid Resultaten Deelname aan het Bewonerspanel Roerdalen Waarover en hoe meepraten Ervaringen met participatieprojecten Reconstructie Hagelkruisweg Sint Odiliënberg De Wiejerd in Montfort Voorzieningenbeleid (accommodaties) Dorpsontwikkelingsplan Posterholt (DOP) Structuurvisie Redenen om niet deel te nemen Beeld van participatieprojecten in het algemeen Analyses Leeftijd Opleiding Uitleg statistische toetsing Samenvatting Bijlagen... 43

4 x 1. Onderzoeksverantwoording Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen over welke onderwerpen burgers met de gemeente Roerdalen willen meepraten of meedenken, op welke manier men dit wil doen en hoe vaak. Ook wil de gemeente Roerdalen met dit onderzoek inzicht verkrijgen in de ervaringen tot nu toe met het bewonerspanel en andere vormen van burgerparticipatie in de gemeente Roerdalen. De uitkomst van het onderzoek wordt door de gemeente Roerdalen gebruikt voor het opstellen van een beleidsnota over burgerparticipatie. Daarnaast is deze meting een 0-meting die over 2 jaar herhaald wordt om te kijken of de gemeente Roerdalen op de goede weg zit. 1.1 Onderzoeksgroep en steekproef Voor dit onderzoek is iedereen uitgenodigd die ten tijde van het onderzoek lid was van het Bewonerspanel Roerdalen (737 personen). 1.2 Onderzoeksmethode Flycatcher is gespecialiseerd in online onderzoek, dat wil zeggen dat een vragenlijst via internet wordt ingevuld en verzonden. De geselecteerde panelleden werden door Flycatcher via benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Door te klikken op een, voor elke respondent unieke, hyperlink in het bericht kwam men bij de inlogpagina van het onderzoek terecht. De vragenlijst was alleen toegankelijk voor panelleden die hiervoor een uitnodiging gekregen hebben. 1.3 De vragenlijst De vragenlijst is opgesteld door de opdrachtgever in samenwerking met Flycatcher. De vragenlijst is door Flycatcher online geprogrammeerd en bestond uit 16 vragen over o.a.: evaluatie Bewonerspanel Roerdalen; over welke onderwerpen wil men meepraten met de gemeente; op welke manier en hoe vaak wil men meepraten met de gemeente; ervaringen met andere participatieprojecten: o reconstructie Hagelkruisweg en omgeving Sint Odiliënberg; o De Wiejerd in Montfort; o voorzieningenbeleid (accommodaties); o dorpsontwikkelingsplan Posterholt (DOP); o structuurvisie; redenen om niet deel te nemen aan participatieprojecten; beeld van participatieprojecten in het algemeen. De vragenlijst is door Flycatcher, via een interne pretest, uitgebreid getest voordat deze verstuurd werd, zowel inhoudelijk als technisch. Daarnaast heeft Flycatcher de opdrachtgever de mogelijkheid geboden om de gedigitaliseerde vragenlijst via een proefaccount in te zien en te doorlopen voordat deze verstuurd werd. De vragenlijst is verstuurd na definitief akkoord van de opdrachtgever op basis van het toegestuurde proefaccount. 1.4 Veldwerk en respons De vragenlijst is verstuurd op dinsdag 7 februari en kon ingevuld worden tot maandag 20 februari Op dinsdag 14 februari is een reminder gestuurd naar alle panelleden die op dat moment de vragenlijst nog niet of niet volledig ingevuld hadden. Onder alle respondenten werden vijf cadeaubonnen van 20 euro van lokale ondernemers verloot. In totaal hebben 444 panelleden aan het onderzoek deelgenomen, een respons van 61%. Een overzicht van de respons is te vinden in de volgende tabel. Flycatcher Internet Research 1 Burgerparticipatie

5 x Responsoverzicht: aantal panelleden 737 foutmeldingen (onjuist adres, mailbox vol) 15 netto verstuurd (=aantal adressen - foutmeldingen) 722 verwijderd wegens slechte responskwaliteit* 0 vragenlijst onvolledig ingevuld / drop-out* 76 respons 444 respons % (=respons / netto verstuurd) 61% * De gegevens van deze respondenten zijn niet meegenomen in de resultaten. In tegenstelling tot andere onderzoeken van het Bewonerspanel Roerdalen zijn de resultaten dit keer niet gewogen naar geslacht, leeftijd en kern. Reden hiervoor is dat het grootste deel van het onderzoek betrekking heeft op panelleden die wel aan een participatieproject deelgenomen hebben of panelleden die dat niet gedaan hebben. De daadwerkelijke verdeling van deze specifieke groepen wat betreft geslacht, leeftijd en kern is niet bekend. Bijvoorbeeld, bij de evaluatie van het Bewonerspanel willen we niet de mening weten van de gemiddelde inwoner van de gemeente Roerdalen, maar we willen de mening weten van het gemiddelde panellid van het Bewonerspanel. Het is dan niet zinvol om de resultaten te wegen naar de daadwerkelijke bevolking van Roerdalen. Hetzelfde geldt voor de andere participatieprojecten of de nietdeelnemers. 1.5 Resultaten Na afsluiten van de veldwerkperiode zijn de data door Flycatcher opgeschoond, gecontroleerd en verwerkt. Het databestand is door Flycatcher gecontroleerd op responskwaliteit door o.a. te kijken naar: invultijd; consistentie van de antwoorden; open antwoorden; straightlining (van straightlining is sprake indien bijv. bij een reeks stellingen overal de eerste antwoordoptie gekozen wordt). Indien een slechte responskwaliteit wordt waargenomen, worden de resultaten van het betreffende panellid uit het databestand verwijderd (zie het responsoverzicht in paragraaf 1.4). Bij dit onderzoek is geen respondent met slechte responskwaliteit waargenomen. Er zijn dus geen resultaten verwijderd met deze reden. 1.6 Generaliseerbaarheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid Omdat niet de gehele populatie aan het onderzoek heeft deelgenomen, zullen de uitkomsten in bepaalde mate afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het belangrijk de resultaten met bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Afhankelijk van het gevonden percentage (p) en het aantal respondenten (n) kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie inwoners: 1 1,96 Indien er generalisaties worden gedaan met behulp van een van deze formule, worden de uitspraken gedaan met een betrouwbaarheid van 95%. Bij een groter aantal respondenten verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen worden gedaan. De maximale nauwkeurigheidsmarge van de totale groep respondenten (n=444), bedraagt 5%. Dit wil zeggen dat een gevonden uitkomst in de totale populatie maximaal 5% naar boven of naar beneden kan afwijken. Flycatcher Internet Research 2 Burgerparticipatie

6 2. Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven door middel van tabellen en grafieken. Tevens worden de belangrijkste resultaten kort beschreven. N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. 2.1 Deelname aan het Bewonerspanel Roerdalen De belangrijkste redenen om deel te nemen aan het Bewonerspanel zijn invloed kunnen uitoefenen op de gemeentelijke besluitvorming, de mening kunnen geven en dat de onderwerpen betrekking hebben op de directe leefomgeving. De meeste panelleden kennen het panel via de gemeentepagina in de Trompetter of via een persoonlijke brief. De overgrote meerderheid vond het bij aanmelding voor het panel duidelijk wat er met hun inbreng zou gebeuren. 58% is tevreden over de informatie over het resultaat na afloop van een onderzoek. Over het maximale aantal vragenlijsten per jaar, zijn de meningen verdeeld. 45% zou vaker een vragenlijst willen invullen dan het huidige aantal van drie tot vier per jaar, terwijl een even grote groep het huidige aantal goed vindt. Over het gehele project is 63% tevreden. Meest positieve punt van het panel vindt men de mogelijkheid om een mening te geven. Meest genoemde kritiekpunt is dat er weinig met de resultaten gedaan wordt. De overgrote meerderheid zou, met de ervaring die zij met het panel hebben opgedaan, opnieuw lid worden van het panel indien zij nu voor die keuze zouden staan. Een van de participatieprojecten waaraan u als inwoner van de gemeente Roerdalen kunt deelnemen, is het Bewonerspanel Roerdalen. Als lid van dit panel, willen we u een aantal vragen hierover stellen. De resultaten kunnen ons helpen om in de toekomst het panel op een goede manier te blijven gebruiken en om meer inwoners bereid te vinden om aan dit panel deel te nemen. Reden om deel te nemen 1a. Wat was voor u de belangrijkste reden om aan het Bewonerspanel Roerdalen deel te nemen? absoluut relatief de onderwerpen hebben betrekking op mijn directe leefomgeving (straat / buurt) 99 22% mijn mening kunnen geven % invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke besluitvorming % op de hoogte blijven van wat er in de gemeente speelt 55 12% ik vind het leuk om vragenlijsten in te vullen 1 0% ik wil iets doen voor de gemeenschap 25 6% ik ben een actieve volger van de lokale politiek 13 3% anders, namelijk:* 10 2% totaal % * zie bijlage 1 Wat was voor u de belangrijkste reden om aan het Bewonerspanel Roerdalen deel te nemen? de onderwerpen hebben betrekking op mijn directe leefomgeving (straat / buurt) mijn mening kunnen geven invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke besluitvorming 22% 27% 28% op de hoogte blijven van wat er in de gemeente speelt 12% ik vind het leuk om vragenlijsten in te vullen 0% ik wil iets doen voor de gemeenschap ik ben een actieve volger van de lokale politiek anders 3% 2% 6% Flycatcher Internet Research 3 Burgerparticipatie

7 Start van het project 1b. Hoe wist u van het bestaan van het Bewonerspanel Roerdalen? absoluut relatief via familie, vrienden of buurtgenoten 36 8% via een persoonlijke brief % via de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter % via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) 9 2% via een artikel in de Limburger 4 1% anders, namelijk:* 37 8% totaal % * zie bijlage 2 Hoe wist u van het bestaan van het Bewonerspanel Roerdalen? via familie, vrienden of buurtgenoten via een persoonlijke brief via de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) via een artikel in de Limburger anders 8% 2% 1% 8% 24% 57% 1c. In hoeverre was het bij uw aanmelding voor het panel voor u voldoende duidelijk wat er met uw inbreng zou gebeuren? absoluut relatief ruim voldoende duidelijk 82 18% voldoende duidelijk % onvoldoende duidelijk 41 9% ruim onvoldoende duidelijk 7 2% weet ik niet meer/geen mening 15 3% totaal % In hoeverre was het bij uw aanmelding voor het panel voor u voldoende duidelijk wat er met uw inbreng zou gebeuren? 9% 2% 3% 18% 67% ruim voldoende duidelijk voldoende duidelijk onvoldoende duidelijk ruim onvoldoende duidelijk weet ik niet meer/geen mening Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 1c toelichten:* * zie bijlage 3 Flycatcher Internet Research 4 Burgerparticipatie

8 Informatie over de uitkomst 1d. Hoe tevreden bent u met de informatie over de uitkomst / het resultaat van de onderzoeken na afloop? absoluut relatief zeer tevreden 21 5% tevreden % niet tevreden, niet ontevreden % ontevreden 29 7% zeer ontevreden 7 2% weet ik niet 19 4% totaal % Hoe tevreden bent u met de informatie over de uitkomst / het resultaat van de onderzoeken na afloop? 2% 4% 5% 7% 30% 53% zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden weet ik niet Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 1d toelichten:* * zie bijlage 4 Tijdsbesteding 1e. Hoe vaak zou u maximaal een vragenlijst van het Bewonerspanel willen ontvangen? absoluut relatief maximaal 2 keer per jaar 52 12% 3 of 4 keer per jaar % 5 of 6 keer per jaar % vaker dan 6 keer per jaar 94 21% totaal % Hoe vaak zou u maximaal een vragenlijst van het Bewonerspanel willen ontvangen? 21% 12% 23% 44% maximaal 2 keer per jaar 3 of 4 keer per jaar 5 of 6 keer per jaar vaker dan 6 keer per jaar Flycatcher Internet Research 5 Burgerparticipatie

9 Tevredenheid over het totale project 1f. Hoe tevreden bent u over het Bewonerspanel Roerdalen in het algemeen? absoluut relatief zeer tevreden 17 4% tevreden % niet tevreden, niet ontevreden % ontevreden 12 3% zeer ontevreden 3 1% totaal % Hoe tevreden bent u over het Bewonerspanel Roerdalen in het algemeen? 3% 1% 4% 34% 59% zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden 1g. Wat zijn volgens u de positieve punten van het Bewonerspanel Roerdalen?* * zie bijlage 5 1h. Wat zijn volgens u de negatieve punten van het Bewonerspanel Roerdalen?* * zie bijlage 6 1i. Stel dat u opnieuw voor de keuze zou staan om deel te nemen aan het Bewonerspanel. Met de ervaring die u nu heeft opgedaan, zou u dan weer deelnemen? absoluut relatief ja, zeker % ja, waarschijnlijk wel % misschien 46 10% nee, waarschijnlijk niet 17 4% nee, zeker niet 5 1% weet ik niet / geen mening 5 1% totaal % Stel dat u opnieuw voor de keuze zou staan om deel te nemen aan het Bewonerspanel. Met de ervaring die u nu heeft opgedaan, zou u dan weer deelnemen? 4% 1% 1% 10% 37% 47% ja, zeker ja, waarschijnlijk wel misschien nee, waarschijnlijk niet nee, zeker niet weet ik niet / geen mening Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 1i toelichten:* * zie bijlage 7 Flycatcher Internet Research 6 Burgerparticipatie

10 2.2 Waarover en hoe meepraten De respondenten willen vooral met de gemeente meepraten over de onderwerpen buurt (parkeren, veiligheid, etc.), verkeer en vervoer (bijv. verkeersaanpassingen, verkeersveiligheid, etc.) en wonen (bijv. afval, nieuwbouw, etc.). Zij zouden het liefst digitaal (bijv. via het Bewonerspanel) of via een informatieavond of inloopbijeenkomst participeren in een dergelijk project. Verder wil 46% het liefst voor een participatieproject uitgenodigd worden via een persoonlijke brief en 40% via de gemeentepagina in de Trompetter. 54% zou enkele uren per maand of meer willen besteden aan een participatieproject dat betrekking heeft op de directe leefomgeving. 46% zou ook enkele uren per maand of meer aan een gemeentebreed onderwerp willen besteden. Waarover wilt u meepraten? Behalve het bewonerspanel zijn er nog verschillende andere manieren waarop u met de gemeente ideeën uit kunt wisselen, meedenken of meepraten. Hierover willen wij u enkele vragen stellen. Het gaat dus niet alleen over het bewonerspanel maar over alle vormen van burgerparticipatie. 2. Als u met de gemeente zou willen meepraten, over welk(e) onderwerp(en) zou dit dat dan zijn? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=444) relatief (n=444) buurt (bijv. parkeren, veiligheid of groenvoorziening) % wonen (bijv. nieuwbouwplannen, afval) % zorg en welzijn % onderwijs (bijv. brede school) % ondernemen 56 13% verkeer en vervoer (bijv. beheer van openbare wegen, verkeersaanpassingen of verkeersveiligheid) % bouwen en verbouwen (bijv. bouwen, verbouwen, slopen, renoveren) % werk en inkomen (bijv. begeleiding naar betaald werk, omscholing, vrijwilligerswerk) 92 21% sport en cultuur (bijv. evenementen, kunst, cultuur, verenigingsleven) % voorzieningen (bijv. sportaccommodaties) % toerisme en recreatie % natuur en milieu (bijv. klimaat, duurzaamheid) % dienstverlening gemeente (bijv. bereikbaarheid, openingstijden, snelheid vraagafhandeling) % communicatiemiddelen gemeente (bijv. website, gemeentegids) % anders, namelijk:* 21 5% geen van deze 4 1% weet niet / geen mening 8 2% * zie bijlage 8 Flycatcher Internet Research 7 Burgerparticipatie

11 Als u met de gemeente zou willen meepraten, over welk(e) onderwerp(en) zou dit dat dan zijn? (meerdere antwoorden mogelijk) buurt 70% wonen 53% zorg en welzijn 42% onderwijs 24% ondernemen 13% verkeer en vervoer 60% bouwen en verbouwen 29% werk en inkomen 21% sport en cultuur voorzieningen 39% 40% toerisme en recreatie 33% natuur en milieu dienstverlening gemeente 41% 40% communicatiemiddelen gemeente 23% anders 5% geen van deze weet niet / geen mening 1% 2% Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 2 toelichten:* * zie bijlage 8 Hoe wilt u meepraten? 3. Naast het bewonerspanel zijn er diverse andere manieren waarop u kunt meepraten met de gemeente. Welke vormen van burgerparticipatie spreken u het meest aan? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=444) relatief (n=444) informatieavond of inloopbijeenkomst % interactieve bijeenkomst met bijvoorbeeld workshops 63 14% werkgroep of klankbordgroep (vertegenwoordigers van bijvoorbeeld alle kernen binnen de gemeente die namens de inwoners van hun dorpskern meedenken over een plan van de gemeente) % formele inspraak (de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling te reageren op een plan van de gemeente) 99 22% dorpswandeling (wandeling met een vertegenwoordiger van de gemeente waarbij u eventuele problemen, knelpunten, etc. kunt laten zien en toelichten) % digitaal (bijv. het Bewonerspanel Roerdalen) % schriftelijk (bijv. een vragenlijst in uw brievenbus) 84 19% telefonisch (bijv. een telefonische enquête) 29 7% individueel gesprek wethouder 90 20% individueel gesprek burgemeester 47 11% individueel gesprek raadslid 56 13% anders, namelijk:* 9 2% geen van deze 6 1% weet niet / geen mening 12 3% * zie bijlage 9 Flycatcher Internet Research 8 Burgerparticipatie

12 Naast het bewonerspanel zijn er diverse andere manieren waarop u kunt meepraten met de gemeente. Welke vormen van burgerparticipatie spreken u het meest aan? (meerdere antwoorden mogelijk) informatieavond of inloopbijeenkomst interactieve bijeenkomst met bijvoorbeeld workshops werkgroep of klankbordgroep formele inspraak dorpswandeling digitaal (bijv. het Bewonerspanel Roerdalen) schriftelijk (bijv. een vragenlijst in uw brievenbus) telefonisch (bijv. een telefonische enquête) individueel gesprek wethouder individueel gesprek burgemeester individueel gesprek raadslid anders geen van deze weet niet / geen mening 14% 22% 23% 19% 7% 20% 11% 13% 2% 1% 3% 30% 43% 68% Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 3 toelichten:* * zie bijlage 9 4. Hoe zou u bij voorkeur hiervoor uitgenodigd willen worden / hiervan op de hoogte gesteld willen worden? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=444) relatief (n=444) via de website van de gemeente % via een persoonlijke brief % via een artikel op de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter % via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) 35 8% via een publicatie in het parochieblaadje % via een flyer/poster die verspreid over de kernen wordt opgehangen 32 7% anders, namelijk:* % geen van deze 7 2% weet niet / geen mening 6 1% * zie bijlage 10 Hoe zou u bij voorkeur hiervoor uitgenodigd willen worden / hiervan op de hoogte gesteld willen worden? (meerdere antwoorden mogelijk) via de website van de gemeente via een persoonlijke brief via een artikel op de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) 8% 33% 40% 46% via een publicatie in het parochieblaadje via een flyer/poster die verspreid over de kernen wordt opgehangen anders 7% 26% 26% geen van deze weet niet / geen mening 2% 1% Flycatcher Internet Research 9 Burgerparticipatie

13 5. Als u besluit tot meepraten of meedenken met de gemeente, hoeveel tijd zou u bereid zijn om hieraan te besteden bij een onderwerp dat speelt in uw directe omgeving? (Ervan uitgaande dat het participatietraject in totaal een half jaar duurt.) absoluut relatief 1 uur per maand of minder 63 14% enkele uren per maand % 1 uur per week 38 9% meer dan 1 uur per week 47 11% anders, namelijk:* 12 3% weet ik niet, ligt aan onderwerp % totaal % * zie bijlage 11 Als u besluit tot meepraten of meedenken met de gemeente, hoeveel tijd zou u bereid zijn om hieraan te besteden bij een onderwerp dat speelt in uw directe omgeving? 30% 14% 1 uur per maand of minder enkele uren per maand 1 uur per week meer dan 1 uur per week anders weet ik niet, ligt aan onderwerp 3% 11% 9% 34% 6. Als u besluit tot meepraten of meedenken met de gemeente, hoeveel uur zou u per week bereid zijn om hieraan te besteden bij een onderwerp dat gemeentebreed speelt? (Ervan uitgaande dat het hierbij gaat om een doorlooptijd van een half jaar.) absoluut relatief 1 uur per maand of minder 81 18% enkele uren per maand % 1 uur per week 40 9% meer dan 1 uur per week 41 9% anders, namelijk:* 10 2% weet ik niet, ligt aan onderwerp % totaal % * zie bijlage 11 Als u besluit tot meepraten of meedenken met de gemeente, hoeveel uur zou u per week bereid zijn om hieraan te besteden bij een onderwerp dat gemeentebreed speelt? 33% 18% 1 uur per maand of minder enkele uren per maand 1 uur per week meer dan 1 uur per week anders weet ik niet, ligt aan onderwerp 2% 9% 9% 28% Flycatcher Internet Research 10 Burgerparticipatie

14 2.3 Ervaringen met participatieprojecten 26% van de respondenten heeft de afgelopen twee jaar deelgenomen aan een participatieproject van de gemeente Roerdalen. De belangrijkste reden om deel te nemen, verschilt per project. Voor de reconstructie van de Hagelkruisweg was het vooral belangrijk dat het onderwerp in de directe leefomgeving speelde. Deelnemers aan het dorpsontwikkelingsplan Posterholt wilden vooral op de hoogte blijven van wat er op dit gebied speelt. Bij de andere projecten wilden de deelnemers met name invloed uitoefenen op de gemeentelijke besluitvorming. Respondenten wisten meestal dat ze aan een project konden deelnemen door een bericht in de Trompetter. Voor het project reconstructie Hagelkruisweg ontvingen de deelnemers vaak een persoonlijke brief. Voor alle projecten geldt dat minder dan de helft tevreden is over het verloop van het participatieproject in het algemeen. De redenen voor ontevredenheid verschillen per project. Vaak vinden respondenten dat er weinig met hun inbreng gedaan werd, de uitkomst vooraf al vaststond of dat er te weinig gecommuniceerd werd. Hier staat tegenover dat de meerderheid van de respondenten, met de ervaringen die zij nu hebben opgedaan, toch opnieuw zou meedoen aan een participatieproject. 7. De afgelopen 2 jaar hebben we inwoners betrokken bij verschillende projecten. Heeft u naast deelname aan het Bewonerspanel nog aan andere participatieprojecten deelgenomen? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) ( Let op : bij de projecten Voorzieningenbeleid en Structuurvisie is ook het Bewonerspanel ingezet. Gelieve deze projecten alleen aan te vinken als u hier - behalve via het Bewonerspanel - ook op een andere manier aan heeft deelgenomen.) absoluut (n=444) relatief (n=444) ja, reconstructie Hagelkruisweg en omgeving Sint Odiliënberg (vraag 8 invullen) 14 3% ja, De Wiejerd in Montfort (vraag 9 invullen) 21 5% ja, voorzieningenbeleid (accommodaties) (vraag 10 invullen) 42 9% ja, dorpsontwikkelingsplan Posterholt (DOP) (vraag 11 invullen) 18 4% ja, structuurvisie ( vraag 12 invullen) 19 4% anders, namelijk:* (door naar vraag 14) 31 7% nee (door naar vraag 13) % * zie bijlage 12 In totaal hebben 89 panelleden aan één (69 panelleden) of meer (20 panelleden) van de vijf genoemde projecten deelgenomen. De afgelopen 2 jaar hebben we inwoners betrokken bij verschillende projecten. Heeft u naast deelname aan het Bewonerspanel nog aan andere participatieprojecten deelgenomen? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) ja, reconstructie Hagelkruisweg en omgeving Sint Odiliënberg ja, De Wiejerd in Montfort 3% 5% ja, voorzieningenbeleid (accommodaties) 9% ja, dorpsontwikkelingsplan Posterholt (DOP) ja, structuurvisie anders 4% 4% 7% nee 74% Flycatcher Internet Research 11 Burgerparticipatie

15 Reconstructie Hagelkruisweg Sint Odiliënberg Reden om deel te nemen 8a. Wat was voor u de belangrijkste reden om aan de reconstructie Hagelkruisweg en omgeving deel te nemen? absoluut relatief het onderwerp speelt in mijn directe leefomgeving (straat / buurt) 8 57% mijn mening kunnen geven 2 14% invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke besluitvorming 2 14% op de hoogte blijven van wat er op dit gebied speelt 1 7% ik vind het leuk om hierbij betrokken te zijn 0 0% ik wil iets doen voor de gemeenschap 0 0% ik ben een actieve volger van de lokale politiek 0 0% anders, namelijk:* 1 7% totaal % * zie bijlage 13 Wat was voor u de belangrijkste reden om aan de reconstructie Hagelkruisweg en omgeving deel te nemen? het onderwerp speelt in mijn directe leefomgeving (straat / buurt) 57% mijn mening kunnen geven invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke besluitvorming 14% 14% op de hoogte blijven van wat er op dit gebied speelt 7% ik vind het leuk om hierbij betrokken te zijn ik wil iets doen voor de gemeenschap ik ben een actieve volger van de lokale politiek 0% 0% 0% anders 7% Start van het project 8b. Hoe wist u dat u aan dit participatieproject kon deelnemen? absoluut relatief via familie, vrienden of buurtgenoten 1 7% via een persoonlijke brief 7 50% via een artikel op de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter 2 14% via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) 0 0% via de website van de gemeente 3 21% anders, namelijk:* 1 7% totaal % * zie bijlage 13 Flycatcher Internet Research 12 Burgerparticipatie

16 Hoe wist u dat u aan dit participatieproject kon deelnemen? via familie, vrienden of buurtgenoten 7% via een persoonlijke brief via een artikel op de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) 0% 14% 50% via de website van de gemeente 21% anders 7% 8c. Was het bij de start van het project voor u voldoende duidelijk wat er met uw inbreng zou gebeuren? absoluut relatief ruim voldoende duidelijk 1 7% voldoende duidelijk 6 43% onvoldoende duidelijk 3 21% ruim onvoldoende duidelijk 3 21% weet ik niet meer/geen mening 1 7% totaal % Was het bij de start van het project voor u voldoende duidelijk wat er met uw inbreng zou gebeuren? 7% 7% 21% 21% 43% ruim voldoende duidelijk voldoende duidelijk onvoldoende duidelijk ruim onvoldoende duidelijk weet ik niet meer/geen mening Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 8c toelichten:* * zie bijlage 13 Informatie over de uitkomst 8d. Hoe tevreden bent u met de informatie over de uitkomst / het resultaat van het project na afloop? absoluut relatief zeer tevreden 1 7% tevreden 3 21% niet tevreden, niet ontevreden 4 29% ontevreden 3 21% zeer ontevreden 2 14% weet niet 1 7% totaal % Flycatcher Internet Research 13 Burgerparticipatie

17 Hoe tevreden bent u met de informatie over de uitkomst / het resultaat van het project na afloop? 7% 7% 14% 21% zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden 21% ontevreden 29% zeer ontevreden weet niet Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 8d toelichten:* * zie bijlage 13 Tijdsbesteding 8e. Hoeveel tijd heeft u in totaal besteed aan deelname aan dit participatieproject? absoluut relatief minder dan 2 uur 4 29% 2-4 uur 4 29% 4-8 uur 3 21% 8-15 uur 3 21% uur 0 0% meer dan 30 uur 0 0% totaal % Hoeveel tijd heeft u in totaal besteed aan deelname aan dit participatieproject? 21% 0% 29% minder dan 2 uur 2-4 uur 4-8 uur 21% 8-15 uur 29% uur meer dan 30 uur Tevredenheid over het totale project 8f. Hoe tevreden bent u over het verloop van dit participatieproject in het algemeen? absoluut relatief zeer tevreden 0 0% tevreden 6 43% niet tevreden, niet ontevreden 3 21% ontevreden 4 29% zeer ontevreden 1 7% totaal % Flycatcher Internet Research 14 Burgerparticipatie

18 Hoe tevreden bent u over het verloop van dit participatieproject in het algemeen? 7% 0% 29% 21% 43% zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden 8g. Wat zijn volgens u de positieve punten van dit participatieproject?* * zie bijlage 13 8h. Wat zijn volgens u de negatieve punten van dit participatieproject?* * zie bijlage 13 8i. Stel dat u opnieuw voor de keuze zou staan om deel te nemen aan dit participatieproject. Met de ervaring die u nu heeft opgedaan, zou u dan weer deelnemen? absoluut relatief ja, zeker 5 36% ja, waarschijnlijk wel 4 29% misschien 3 21% nee, waarschijnlijk niet 1 7% nee, zeker niet 1 7% totaal % Stel dat u opnieuw voor de keuze zou staan om deel te nemen aan dit participatieproject. Met de ervaring die u nu heeft opgedaan, zou u dan weer deelnemen? 21% 7% 7% 29% 36% ja, zeker ja, waarschijnlijk wel misschien nee, waarschijnlijk niet nee, zeker niet Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 8i toelichten:* * zie bijlage 13 Flycatcher Internet Research 15 Burgerparticipatie

19 De Wiejerd in Montfort Reden om deel te nemen 9a. Wat was voor u de belangrijkste reden om aan het project De Wiejerd in Montfort deel te nemen? absoluut relatief het onderwerp speelt in mijn directe leefomgeving (straat / buurt) 2 10% mijn mening kunnen geven 5 24% invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke besluitvorming 5 24% op de hoogte blijven van wat er op dit gebied speelt 2 10% ik vind het leuk om hierbij betrokken te zijn 1 5% ik wil iets doen voor de gemeenschap 2 10% ik ben een actieve volger van de lokale politiek 3 14% anders, namelijk:* 1 5% totaal % * zie bijlage 14 Wat was voor u de belangrijkste reden om aan het project De Wiejerd in Montfort deel te nemen? het onderwerp speelt in mijn directe leefomgeving (straat / buurt) 10% mijn mening kunnen geven invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke besluitvorming 24% 24% op de hoogte blijven van wat er op dit gebied speelt ik vind het leuk om hierbij betrokken te zijn ik wil iets doen voor de gemeenschap ik ben een actieve volger van de lokale politiek anders 10% 5% 10% 14% 5% Start van het project 9b. Hoe wist u dat u aan dit participatieproject kon deelnemen? absoluut relatief via familie, vrienden of buurtgenoten 1 5% via een persoonlijke brief 4 19% via een artikel op de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter 8 38% via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) 0 0% via de website van de gemeente 7 33% anders, namelijk:* 1 5% totaal % * zie bijlage 14 Flycatcher Internet Research 16 Burgerparticipatie

20 Hoe wist u dat u aan dit participatieproject kon deelnemen? via familie, vrienden of buurtgenoten via een persoonlijke brief via een artikel op de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) via de website van de gemeente anders 0% 5% 5% 19% 33% 38% 9c. Was het bij de start van het project voor u voldoende duidelijk wat er met uw inbreng zou gebeuren? absoluut relatief ruim voldoende duidelijk 0 0% voldoende duidelijk 13 62% onvoldoende duidelijk 7 33% ruim onvoldoende duidelijk 0 0% weet ik niet meer/geen mening 1 5% totaal % Was het bij de start van het project voor u voldoende duidelijk wat er met uw inbreng zou gebeuren? 0% 5% 0% 33% 62% ruim voldoende duidelijk voldoende duidelijk onvoldoende duidelijk ruim onvoldoende duidelijk weet ik niet meer/geen mening Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 9c toelichten:* * zie bijlage 14 Informatie over de uitkomst 9d. Hoe tevreden bent u met de informatie over de uitkomst / het resultaat van het project na afloop? absoluut relatief zeer tevreden 0 0% tevreden 7 33% niet tevreden, niet ontevreden 11 52% ontevreden 3 14% zeer ontevreden 0 0% weet niet 0 0% totaal % Flycatcher Internet Research 17 Burgerparticipatie

21 Hoe tevreden bent u met de informatie over de uitkomst / het resultaat van het project na afloop? 14% 0% 52% 33% zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden weet niet Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 9d toelichten:* * zie bijlage 14 Tijdsbesteding 9e. Hoeveel tijd heeft u in totaal besteed aan deelname aan dit participatieproject? absoluut relatief minder dan 2 uur 7 33% 2-4 uur 9 43% 4-8 uur 4 19% 8-15 uur 0 0% uur 0 0% meer dan 30 uur 1 5% totaal % Hoeveel tijd heeft u in totaal besteed aan deelname aan dit participatieproject? 19% 0% 5% 43% 33% minder dan 2 uur 2-4 uur 4-8 uur 8-15 uur uur meer dan 30 uur Tevredenheid over het totale project 9f. Hoe tevreden bent u over het verloop van dit participatieproject in het algemeen? absoluut relatief zeer tevreden 0 0% tevreden 10 48% niet tevreden, niet ontevreden 8 38% ontevreden 3 14% zeer ontevreden 0 0% totaal % Flycatcher Internet Research 18 Burgerparticipatie

22 Hoe tevreden bent u over het verloop van dit participatieproject in het algemeen? 14% 0% 38% 48% zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden 9g. Wat zijn volgens u de positieve punten van dit participatieproject?* * zie bijlage 14 9h. Wat zijn volgens u de negatieve punten van dit participatieproject?* * zie bijlage 14 9i. Stel dat u opnieuw voor de keuze zou staan om deel te nemen aan dit participatieproject. Met de ervaring die u nu heeft opgedaan, zou u dan weer deelnemen? absoluut relatief ja, zeker 5 24% ja, waarschijnlijk wel 9 43% misschien 7 33% nee, waarschijnlijk niet 0 0% nee, zeker niet 0 0% totaal % Stel dat u opnieuw voor de keuze zou staan om deel te nemen aan dit participatieproject. Met de ervaring die u nu heeft opgedaan, zou u dan weer deelnemen? 33% 0% 24% ja, zeker ja, waarschijnlijk wel misschien 43% nee, waarschijnlijk niet nee, zeker niet Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 9i toelichten:* * zie bijlage 14 Flycatcher Internet Research 19 Burgerparticipatie

23 Voorzieningenbeleid (accommodaties) Reden om deel te nemen 10a. Wat was voor u de belangrijkste reden om aan het participatieproject voorzieningenbeleid (accommodaties) deel te nemen? absoluut relatief het onderwerp speelt in mijn directe leefomgeving (straat / buurt) 4 10% mijn mening kunnen geven 4 10% invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke besluitvorming 13 31% op de hoogte blijven van wat er op dit gebied speelt 8 19% ik vind het leuk om hierbij betrokken te zijn 0 0% ik wil iets doen voor de gemeenschap 8 19% ik ben een actieve volger van de lokale politiek 2 5% anders, namelijk:* 3 7% totaal % * zie bijlage 15 Wat was voor u de belangrijkste reden om aan het participatieproject voorzieningenbeleid (accommodaties) deel te nemen? het onderwerp speelt in mijn directe leefomgeving (straat / buurt) mijn mening kunnen geven 10% 10% invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke besluitvorming 31% op de hoogte blijven van wat er op dit gebied speelt 19% ik vind het leuk om hierbij betrokken te zijn 0% ik wil iets doen voor de gemeenschap 19% ik ben een actieve volger van de lokale politiek anders 5% 7% Start van het project 10b. Hoe wist u dat u aan dit participatieproject kon deelnemen? absoluut relatief via familie, vrienden of buurtgenoten 7 17% via een persoonlijke brief 6 14% via een artikel op de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter 17 40% via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) 0 0% via de website van de gemeente 6 14% anders, namelijk:* 6 14% totaal % * zie bijlage 15 Flycatcher Internet Research 20 Burgerparticipatie

24 Hoe wist u dat u aan dit participatieproject kon deelnemen? via familie, vrienden of buurtgenoten via een persoonlijke brief via een artikel op de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) via de website van de gemeente anders 0% 17% 14% 14% 14% 40% 10c. Was het bij de start van het project voor u voldoende duidelijk wat er met uw inbreng zou gebeuren? absoluut relatief ruim voldoende duidelijk 4 10% voldoende duidelijk 25 60% onvoldoende duidelijk 10 24% ruim onvoldoende duidelijk 0 0% weet ik niet meer/geen mening 3 7% totaal % Was het bij de start van het project voor u voldoende duidelijk wat er met uw inbreng zou gebeuren? 0% 7% 10% 24% 60% ruim voldoende duidelijk voldoende duidelijk onvoldoende duidelijk ruim onvoldoende duidelijk weet ik niet meer/geen mening Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 10c toelichten:* * zie bijlage 15 Informatie over de uitkomst 10d. Hoe tevreden bent u met de informatie over de uitkomst / het resultaat van het project na afloop? absoluut relatief zeer tevreden 1 2% tevreden 11 26% niet tevreden, niet ontevreden 19 45% ontevreden 3 7% zeer ontevreden 1 2% weet niet 7 17% totaal % Flycatcher Internet Research 21 Burgerparticipatie

25 Hoe tevreden bent u met de informatie over de uitkomst / het resultaat van het project na afloop? 2% 7% 17% 45% 2% 26% zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden weet niet Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 10d toelichten:* * zie bijlage 15 Tijdsbesteding 10e. Hoeveel tijd heeft u in totaal besteed aan deelname aan dit participatieproject? absoluut relatief minder dan 2 uur 7 17% 2-4 uur 14 33% 4-8 uur 9 21% 8-15 uur 9 21% uur 1 2% meer dan 30 uur 2 5% totaal % Hoeveel tijd heeft u in totaal besteed aan deelname aan dit participatieproject? 21% 21% 2% 5% 17% 33% minder dan 2 uur 2-4 uur 4-8 uur 8-15 uur uur meer dan 30 uur Tevredenheid over het totale project 10f. Hoe tevreden bent u over het verloop van dit participatieproject in het algemeen? absoluut relatief zeer tevreden 0 0% tevreden 15 36% niet tevreden, niet ontevreden 24 57% ontevreden 2 5% zeer ontevreden 1 2% totaal % Flycatcher Internet Research 22 Burgerparticipatie

26 Hoe tevreden bent u over het verloop van dit participatieproject in het algemeen? 5% 2% 0% 57% 36% zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden 10g. Wat zijn volgens u de positieve punten van dit participatieproject?* * zie bijlage 15 10h. Wat zijn volgens u de negatieve punten van dit participatieproject?* * zie bijlage 15 10i. Stel dat u opnieuw voor de keuze zou staan om deel te nemen aan dit participatieproject. Met de ervaring die u nu heeft opgedaan, zou u dan weer deelnemen? absoluut relatief ja, zeker 13 31% ja, waarschijnlijk wel 19 45% misschien 8 19% nee, waarschijnlijk niet 1 2% nee, zeker niet 1 2% totaal % Stel dat u opnieuw voor de keuze zou staan om deel te nemen aan dit participatieproject. Met de ervaring die u nu heeft opgedaan, zou u dan weer deelnemen? 19% 2% 2% 45% 31% ja, zeker ja, waarschijnlijk wel misschien nee, waarschijnlijk niet nee, zeker niet Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 10i toelichten:* * zie bijlage 15 Flycatcher Internet Research 23 Burgerparticipatie

27 Dorpsontwikkelingsplan Posterholt (DOP) Reden om deel te nemen 11a. Wat was voor u de belangrijkste reden om aan het dorpsontwikkelingsplan Posterholt (DOP) deel te nemen? absoluut relatief het onderwerp speelt in mijn directe leefomgeving (straat / buurt) 4 22% mijn mening kunnen geven 1 6% invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke besluitvorming 3 17% op de hoogte blijven van wat er op dit gebied speelt 7 39% ik vind het leuk om hierbij betrokken te zijn 1 6% ik wil iets doen voor de gemeenschap 1 6% ik ben een actieve volger van de lokale politiek 0 0% anders, namelijk:* 1 6% totaal % * zie bijlage 16 Wat was voor u de belangrijkste reden om aan het dorpsontwikkelingsplan Posterholt (DOP) deel te nemen? het onderwerp speelt in mijn directe leefomgeving (straat / buurt) 22% mijn mening kunnen geven 6% invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke besluitvorming 17% op de hoogte blijven van wat er op dit gebied speelt 39% ik vind het leuk om hierbij betrokken te zijn ik wil iets doen voor de gemeenschap 6% 6% ik ben een actieve volger van de lokale politiek 0% anders 6% Start van het project 11b. Hoe wist u dat u aan dit participatieproject kon deelnemen? absoluut relatief via familie, vrienden of buurtgenoten 1 6% via een persoonlijke brief 2 11% via een artikel op de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter 12 67% via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) 1 6% via de website van de gemeente 2 11% anders, namelijk:* 0 0% totaal % * zie bijlage 16 Flycatcher Internet Research 24 Burgerparticipatie

28 Hoe wist u dat u aan dit participatieproject kon deelnemen? via familie, vrienden of buurtgenoten via een persoonlijke brief via een artikel op de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) via de website van de gemeente 6% 11% 6% 11% 67% anders 0% 11c. Was het bij de start van het project voor u voldoende duidelijk wat er met uw inbreng zou gebeuren? absoluut relatief ruim voldoende duidelijk 0 0% voldoende duidelijk 10 56% onvoldoende duidelijk 5 28% ruim onvoldoende duidelijk 0 0% weet ik niet meer/geen mening 3 17% totaal % Was het bij de start van het project voor u voldoende duidelijk wat er met uw inbreng zou gebeuren? 17% 0% 0% 28% 56% ruim voldoende duidelijk voldoende duidelijk onvoldoende duidelijk ruim onvoldoende duidelijk weet ik niet meer/geen mening Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 11c toelichten:* * zie bijlage 16 Informatie over de uitkomst 11d. Hoe tevreden bent u met de informatie over de uitkomst / het resultaat van het project na afloop? absoluut relatief zeer tevreden 0 0% tevreden 6 33% niet tevreden, niet ontevreden 7 39% ontevreden 3 17% zeer ontevreden 1 6% weet niet 1 6% totaal % Flycatcher Internet Research 25 Burgerparticipatie

29 Hoe tevreden bent u met de informatie over de uitkomst / het resultaat van het project na afloop? 17% 6% 6% 39% 0% 33% zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden weet niet Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 11d toelichten:* * zie bijlage 16 Tijdsbesteding 11e. Hoeveel tijd heeft u in totaal besteed aan deelname aan dit participatieproject? absoluut relatief minder dan 2 uur 2 11% 2-4 uur 9 50% 4-8 uur 4 22% 8-15 uur 2 11% uur 0 0% meer dan 30 uur 1 6% totaal % Hoeveel tijd heeft u in totaal besteed aan deelname aan dit participatieproject? 22% 0% 6% 11% 11% 50% minder dan 2 uur 2-4 uur 4-8 uur 8-15 uur uur meer dan 30 uur Tevredenheid over het totale project 11f. Hoe tevreden bent u over het verloop van dit participatieproject in het algemeen? absoluut relatief zeer tevreden 1 6% tevreden 7 39% niet tevreden, niet ontevreden 4 22% ontevreden 5 28% zeer ontevreden 1 6% totaal % Flycatcher Internet Research 26 Burgerparticipatie

30 Hoe tevreden bent u over het verloop van dit participatieproject in het algemeen? 6% 6% 28% 22% 39% zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden 11g. Wat zijn volgens u de positieve punten van dit participatieproject?* * zie bijlage 16 11h. Wat zijn volgens u de negatieve punten van dit participatieproject?* * zie bijlage 16 11i. Stel dat u opnieuw voor de keuze zou staan om deel te nemen aan dit participatieproject. Met de ervaring die u nu heeft opgedaan, zou u dan weer deelnemen? absoluut relatief ja, zeker 3 17% ja, waarschijnlijk wel 10 56% misschien 4 22% nee, waarschijnlijk niet 1 6% nee, zeker niet 0 0% totaal % Stel dat u opnieuw voor de keuze zou staan om deel te nemen aan dit participatieproject. Met de ervaring die u nu heeft opgedaan, zou u dan weer deelnemen? 22% 6% 0% 17% 56% ja, zeker ja, waarschijnlijk wel misschien nee, waarschijnlijk niet nee, zeker niet Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 11i toelichten:* * zie bijlage 16 Flycatcher Internet Research 27 Burgerparticipatie

31 Structuurvisie Reden om deel te nemen 12a. Wat was voor u de belangrijkste reden om aan de structuurvisie deel te nemen? absoluut relatief het onderwerp speelt in mijn directe leefomgeving (straat / buurt) 1 5% mijn mening kunnen geven 2 11% invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke besluitvorming 9 47% op de hoogte blijven van wat er op dit gebied speelt 4 21% ik vind het leuk om hierbij betrokken te zijn 0 0% ik wil iets doen voor de gemeenschap 0 0% ik ben een actieve volger van de lokale politiek 3 16% anders, namelijk:* 0 0% totaal % * zie bijlage 17 Wat was voor u de belangrijkste reden om aan de structuurvisie deel te nemen? het onderwerp speelt in mijn directe leefomgeving (straat / buurt) 5% mijn mening kunnen geven 11% invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke besluitvorming 47% op de hoogte blijven van wat er op dit gebied speelt 21% ik vind het leuk om hierbij betrokken te zijn ik wil iets doen voor de gemeenschap 0% 0% ik ben een actieve volger van de lokale politiek 16% anders 0% Start van het project 12b. Hoe wist u dat u aan dit participatieproject kon deelnemen? absoluut relatief via familie, vrienden of buurtgenoten 2 11% via een persoonlijke brief 2 11% via een artikel op de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter 8 42% via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) 0 0% via de website van de gemeente 4 21% anders, namelijk:* 3 16% totaal % * zie bijlage 17 Hoe wist u dat u aan dit participatieproject kon deelnemen? via familie, vrienden of buurtgenoten via een persoonlijke brief via een artikel op de gemeentepagina RoerdalenBericht in de Trompetter via Omroep Roerstreek (OR6) / kabelkrant (OR6) 0% 11% 11% 42% via de website van de gemeente anders 16% 21% Flycatcher Internet Research 28 Burgerparticipatie

32 12c. Was het bij de start van het project voor u voldoende duidelijk wat er met uw inbreng zou gebeuren? absoluut relatief ruim voldoende duidelijk 2 11% voldoende duidelijk 9 47% onvoldoende duidelijk 5 26% ruim onvoldoende duidelijk 2 11% weet ik niet meer/geen mening 1 5% totaal % Was het bij de start van het project voor u voldoende duidelijk wat er met uw inbreng zou gebeuren? 11% 5% 11% 26% 47% ruim voldoende duidelijk voldoende duidelijk onvoldoende duidelijk ruim onvoldoende duidelijk weet ik niet meer/geen mening Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 12c toelichten:* * zie bijlage 17 Informatie over de uitkomst 12d. Hoe tevreden bent u met de informatie over de uitkomst / het resultaat van het project na afloop? absoluut relatief zeer tevreden 0 0% tevreden 5 26% niet tevreden, niet ontevreden 8 42% ontevreden 1 5% zeer ontevreden 1 5% weet niet 4 21% totaal % Hoe tevreden bent u met de informatie over de uitkomst / het resultaat van het project na afloop? 21% 0% 26% zeer tevreden 5% 5% tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden 42% zeer ontevreden weet niet Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 12d toelichten:* * zie bijlage 17 Flycatcher Internet Research 29 Burgerparticipatie

33 Tijdsbesteding 12e. Hoeveel tijd heeft u in totaal besteed aan deelname aan dit participatieproject? absoluut relatief minder dan 2 uur 3 16% 2-4 uur 7 37% 4-8 uur 5 26% 8-15 uur 3 16% uur 1 5% meer dan 30 uur 0 0% totaal % Hoeveel tijd heeft u in totaal besteed aan deelname aan dit participatieproject? 16% 5% 0% 16% minder dan 2 uur 2-4 uur 4-8 uur 26% 37% 8-15 uur uur meer dan 30 uur Tevredenheid over het totale project 12f. Hoe tevreden bent u over het verloop van dit participatieproject in het algemeen? absoluut relatief zeer tevreden 0 0% tevreden 6 32% niet tevreden, niet ontevreden 12 63% ontevreden 1 5% zeer ontevreden 0 0% totaal % Hoe tevreden bent u over het verloop van dit participatieproject in het algemeen? 5% 0% 63% 32% zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden 12g. Wat zijn volgens u de positieve punten van dit participatieproject?* * zie bijlage 17 12h. Wat zijn volgens u de negatieve punten van dit participatieproject?* * zie bijlage 17 Flycatcher Internet Research 30 Burgerparticipatie

34 12i. Stel dat u opnieuw voor de keuze zou staan om deel te nemen aan dit participatieproject. Met de ervaring die u nu heeft opgedaan, zou u dan weer deelnemen? absoluut relatief ja, zeker 6 32% ja, waarschijnlijk wel 9 47% misschien 4 21% nee, waarschijnlijk niet 0 0% nee, zeker niet 0 0% totaal % Stel dat u opnieuw voor de keuze zou staan om deel te nemen aan dit participatieproject. Met de ervaring die u nu heeft opgedaan, zou u dan weer deelnemen? 21% 0% 32% ja, zeker ja, waarschijnlijk wel misschien nee, waarschijnlijk niet nee, zeker niet 47% Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 12i toelichten:* * zie bijlage Redenen om niet deel te nemen De belangrijkste reden om niet deel te nemen aan een participatieproject, is dat men er niet van op de hoogte was. 13. U heeft aangegeven dat u, behalve aan het Bewonerspanel Roerdalen, niet deelgenomen heeft aan andere participatieprojecten van de gemeente Roerdalen in de laatste 2 jaar. Kunt u aangeven wat hiervoor de redenen zijn? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=330) relatief (n=330) slechte ervaringen met dit soort projecten in het verleden 12 4% heeft geen zin / met mijn inbreng wordt toch niets gedaan 31 9% kost te veel tijd 38 12% ik was er niet van op de hoogte % ik weet niet hoe ik me voor zo'n project moet aanmelden 44 13% de onderwerpen spreken mij niet aan / interesseren mij niet 37 11% ik voel me niet betrokken bij de gemeente Roerdalen 5 2% ik wil helemaal niet participeren, daar hebben we toch een gemeentebestuur voor? 8 2% ik ben fysiek/om gezondheidsredenen niet in staat om te participeren 15 5% anders, namelijk:* 52 16% * zie bijlage 18 Flycatcher Internet Research 31 Burgerparticipatie

35 U heeft aangegeven dat u, behalve aan het Bewonerspanel Roerdalen, niet deelgenomen heeft aan andere participatieprojecten van de gemeente Roerdalen in de laatste 2 jaar. Kunt u aangeven wat hiervoor de redenen zijn? (meerdere antwoorden mogelijk) slechte ervaringen met dit soort projecten in het verleden 4% heeft geen zin / met mijn inbreng wordt toch niets gedaan kost te veel tijd 9% 12% ik was er niet van op de hoogte 50% ik weet niet hoe ik me voor zo'n project moet aanmelden de onderwerpen spreken mij niet aan / interesseren mij niet 13% 11% ik voel me niet betrokken bij de gemeente Roerdalen ik wil helemaal niet participeren, daar hebben we toch een gemeentebestuur voor? ik ben fysiek/om gezondheidsredenen niet in staat om te participeren 2% 2% 5% anders 16% Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 13 toelichten:* * zie bijlage Beeld van participatieprojecten in het algemeen Het beeld dat respondenten hebben van participatieprojecten in het algemeen is vrij neutraal. Wel vinden ze het redelijk zinvol, maar ook heeft men het idee dat altijd dezelfde mensen deelnemen. Respondenten die wel eens aan een project hebben deelgenomen, hebben een iets meer uitgesproken mening. Zij vinden het vaker zinvol en open. Ook vinden ze vaker dat iedereen kan deelnemen, hoewel ook in deze groep over het algemeen het beeld bestaat dat het altijd dezelfde mensen zijn die deelnemen. 54% van de respondenten geeft aan bereid te zijn om mee te denken over gemeentebrede zaken en zelfs 80% wil meedenken over gemeentelijke plannen met betrekking tot de directe omgeving. 82% heeft dan ook een adres opgegeven waarop zij benaderd kunnen worden voor andere participatieprojecten van de gemeente. Flycatcher Internet Research 32 Burgerparticipatie

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen Communicatie december 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Inhoud

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Wonen, welzijn en zorg

Onderzoek Wonen, welzijn en zorg Onderzoek Wonen, welzijn en zorg Wonen Limburg augustus 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Evaluatie Komop! Campagne

Evaluatie Komop! Campagne Evaluatie Komop! Campagne Hoe beoordelen deelnemers de Komop! Campagne en de bijbehorende online game? En in welke mate heeft de campagne bijgedragen aan het bewustzijn en gedragsverandering? augustus

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteitsbeleid

Onderzoek Kwaliteitsbeleid Onderzoek Kwaliteitsbeleid Hoe denken huurders over het variëren in kwaliteit door het invoeren van kwaliteitsniveaus? En in hoeverre is men bereid om zelf een gedeelte van het onderhoud aan een woning

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT Gemeente Oirschot Mei/Juni 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Maastricht University Office juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3 Doelgroep 2 1.4

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP Ymere Oktober/November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS) juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

UM Medewerkersmonitor Dienstverleningsmonitor 2010-2011

UM Medewerkersmonitor Dienstverleningsmonitor 2010-2011 UM Medewerkersmonitor Dienstverleningsmonitor 2010-2011 juni 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Geïnitieerd en uitgevoerd DorpsBelangen Maart 2015 Wijdemeren, 2 maart 2015 Zeer geachte heer Smit, Hierbij ontvangt u de samenvatting van de resultaten van de Enquête

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid

Leerlingtevredenheid Leerlingtevredenheid Onderzoek verantwoording Nationaal Scholenonderzoek in opdracht van: KUBUS Kinholt en Waal te Emmen Uitgevoerd door : Centrum voor Online Onderzoek Projectnummer : SO2010-11 Datum

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur RODI Bromfiets 2013 Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur 2 RODI Bromfiets 2013 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek Copyright

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie