ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012."

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw Brigitta Monbaliu, mevrouw Kaat Vandermarliere, de heer Jochem Vincke, mevrouw Stephanie De Deyne, de heer Norbert Wallaert, mevrouw Cecile Vandenberghe, leden. De heer L. Demeulemeester, secretaris. De heer Voorzitter verklaart de openbare zitting voor geopend om uur. OPENBARE ZITTING OCMW. MEDEDELINGEN. De energiefacturen van de serviceflats worden via Caloribel en het Lindenhof opgemaakt. Hierbij wordt het tarief van Electrabel toegepast, wat een stuk hoger ligt dan de tarieven van de energieleverancier van de stads- en ocmw-gebouwen. Het Lindenhof zal uitkijken om ook aan te sluiten bij de groepsaankoop van stad, ocmw en politie. Er wordt voorgesteld het effectief verbruik voor 2011 en 2012 te verrekenen op basis van de tarieven, toepasselijk op de ocmw-gebouwen. In een volgende zitting worden de effectieve verrekeningen goedgekeurd. De heer voorzitter verklaart dat bekeken wordt hoe de responsabiliseringsbijdrage best kan verwerkt worden. De beste oplossing bestaat erin meer personeel statutair aan te stellen. De zaak is besproken met mevrouw A. Verkeyn en ook met mevr. S. Van Walleghem, en gunstig geadviseerd door het managementteam. Het voorstel voorziet in de aanstelling van een 70-tal personen voor 31/12/2012 en achteraf in 2013 een 30-tal. De selectie gebeurt als volgt : 1) Diensthoofden, administratief personeel en maatschappelijk werkers : 02 jaar graadanciênniteit 2) Verzorgend, verplegend, meester, vak- en dienstpersoneel : 05 jaar graadanciênniteit. Slagen voor een proef en gunstig geëvalueerd worden. De aangelegenheid dient nog besproken te worden in het Bijzonder Overlegcomité en ter advies overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dan kan het voorstel definitief goedgekeurd worden in de Raad van 13 september. Bij het voorstel wordt een licht voordeel toegekend aan het administratief personeel.

2 De heer secretaris verduidelijkt dat deze categorie, voornamelijk in de algemene administratie, in het verleden minder voordelen bekomen heeft dan het ander personeel dat geniet van verhoogde loonschalen, arbeidsduurvermindering enz De operatie zou in de eerstkomende jaren gemiddeld resulteren in een besparing op jaarbasis van à euro per jaar. Het eerste jaar is de besparing iets minder ingevolge de uitbetaling van het enkel vakantiegeld. De heer Dirk Tytgat verklaart dat de Sp.a-fractie steeds voorstander is geweest van de statutaire aanstelling. De operatie is gunstig voor het personeel en ook financieel interessant. Mevrouw Brigitte Monbaliu verklaart gelezen te hebben dat de kinderkribbe volgend jaar open zou zijn gedurende het zomerverlof. De heer voorzitter verklaart dit nooit te hebben medegedeeld aan de pers, wel dat de sluiting nodig was in functie van het budget. Zonder sluitingsdagen zou de meerkost aan personeel ongeveer euro bedragen. Voor de gezinnen die problemen zouden gekend hebben met de sluiting werd samen met de kribbe voor een oplossing gezocht. Het was de bedoeling de zaak te evalueren na Dit wordt nu niet mogelijk gezien de kribbe nog niet open is. De nieuwe legislatuur zal een beslissing moeten nemen aangaande de sluitingsperiodes. Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt hoeveel percent van de schoolcheques worden geïnd. Dit blijkt niet eenvoudig om na te gaan gezien de cheques een volledig schooljaar geldig zijn en dus ook gespreid kunnen worden over twee boekjaren. De heer Dirk Tytgat vraagt of de straffen die verrekend worden in de vorderingsstaten achteraf nog gecontesteerd kunnen worden, gezien deze blijkbaar niet aanvaard worden door de aannemer. De heer secretaris verklaart dat bij procedure achteraf deze bedragen kunnen teruggevorderd worden of verrekend. De heer voorzitter verklaart dat de heer R. Vanden Broecke de lijst met producten bekeken heeft die de VZWGO heeft overgemaakt in het kader van de ten laste name van ziekenhuisfacturen. Een aantal zaken klopt blijkbaar niet. Er zal een overleg gepland worden met de VZW. OCMW. NOTULEN OPENBARE ZITTING 05 JULI GOEDKEURING. De notulen van de openbare zitting van , waarvan de leden een afschrift hebben ontvangen, worden goedgekeurd, mits onthouding van mevrouw Stephanie De Deyne, die op deze zitting niet aanwezig was.

3 OCMW. FINANCIËN. BETAALBAARSTELLEN INVESTERINGSFACTUREN. Gelet op de investeringsfactuur dd. 28 april 2012 ten belope van 814,94 (incl. BTW) opgemaakt door Cevi nv; Overwegende dat de factuur van Cevi in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 7 juli 2011; Gelet op de investeringsfactuur dd. 28 mei 2012 ten belope van 1 883,67 (incl. BTW) opgemaakt door Cevi nv; Overwegende dat de factuur van Cevi in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 10 mei 2012; Gelet op de investeringsfactuur dd. 10 juli 2012 ten belope van 1 740,37 (incl. BTW) opgemaakt door TMVW (drinkwateraansluiting, investeringsproject nr 17/2009 Nieuwbouw kribbe ); Overwegende dat de factuur van TMVW in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 10 mei 2012; Gelet op de Wet van 08 juli 1976 op de OCMW s; Art 1: De investeringsfactuur dd. 28 april 2012 ten belope van 814,94 (incl. BTW) opgemaakt door Cevi nv wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Art 2: De investeringsfactuur dd. 28 mei 2012 ten belope van 1 883,67 (incl. BTW) opgemaakt door Cevi nv wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Art 3: De investeringsfactuur dd. 10 juli 2012 ten belope van 1 740,37 (incl. BTW) opgemaakt door TMVW wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

4 NIEUW KINDERDAGVERBLIJF T SCHELPJE. GOEDKEURING EN BETAALBAARSTELLING VORDERINGSSTAAT NR Gelet op de vorderingsstaat 16.0 ten belope van ,38 (incl.21 % BTW) voor de bouw van een nieuw kinderdagverblijf t Schelpje opgemaakt door de firma Algemene bouwonderneming Vandenbussche nv; Overwegende dat deze vorderingsstaat door Grimmelprez-Wambeke architecten werd nagezien en ondertekend; Gelet op de Wet van 08 juli 1976 op de OCMW; Art 1 : De vorderingsstaat 16.0 ten belope van ,38 (incl.21 % BTW) voor de bouw van een nieuw kinderdagverblijf t Schelpje opgemaakt door de firma Algemene bouwonderneming Vandenbussche nv wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. DE STRANDJUTTER. TOEWIJZIGING AANKOOP MEDICATIEKARREN. Overwegende dat er twee afdelingen van het woonzorgcentrum De Strandjutter al overgestapt zijn naar medicatiebedeling in multidosis. Om te komen tot een volledige optimalisatie van de medicatiebedeling zijn er aangepaste medicatiekarren nodig. Tot heden wordt de medicatiebedeling met medicatieplateau s uitgevoerd; Overwegende dat er 7 firma s werden aangeschreven; Gelet op de ingekomen prijsoffertes van: Axamed nv; Merura Industries nv Bofar nv Gelet op het gunningsverslag; Overwegende dat de 3 firma s voldoen aan de voorwaarden conform de beschreven medicatiekar;

5 Overwegende dat de firma Axamed nv het goedkoopst is; Overwegende dat het investeringsproject opgenomen is in het budget 2012 (06/2011) en er voldoende kredieten voorzien zijn; Gelet op het visum van de ontvanger; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten; Gelet op de Wet van 08 juli 1976 op de OCMW s; Art 1: Art 2: Art 3: De opdracht betreffende de aankoop van medicatiekarren wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De aankoop van medicatiekarren voor het woonzorgcentrum De Strandjutter wordt toegewezen aan de firma Axamed nv, voor een bedrag van 5 350,67 euro inclusief btw ((2 211,02 x 1,21) x 2), conform de offerte dd. 24 juli 2012 van deze inschrijver. Deze investering past binnen het budget van 7000 voorzien voor het project Medicatiekarren onder investeringsproject 6/2011. Het is uur. De agenda van de openbare zitting is afgewerkt. De heer Voorzitter verklaart de openbare zitting voor geheven.

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 22U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Chris Conserriere, Rika

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, De Wilde Koen, Van De Weghe Roger,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Vergadering van 08.04.13

Vergadering van 08.04.13 Vergadering van 08.04.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye, Hilde Martin,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014

RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 Aanwezig Liliane Lebon, Voorzitter, Jacques Van Alboom, Ivan Stevens, Pierre Velghe, Didier Baert, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Hervé Stevens, Raymond Roels, Ben

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie