Kaprijke, 1 juni Geachte mevrouw, Geachte heer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,"

Transcriptie

1 Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9 juni 2011 om uur in de raadzaal van het OCMW, Lembeke-Dorp Kaprijke. AGENDA INLEIDING OPENBARE ZITTING 1 Mededelingen 2 Goedkeuring verslag openbare zitting 3 Goedkeuring en kennisname facturen PERSONEEL 4 Advies wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel Bij gemeenteraadsbeslissing van 18/12/2008 werd de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel goedgekeurd. Het besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de OCMW s en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de OCMW s, treedt in werking op 1/1/2011 en de OCMW s hebben tot 1/7/2011 de tijd om de rechtspositieregeling voor hun personeel in te voeren. Omdat de rechtspositieregeling van het OCMW gebaseerd is op deze van de gemeente, werd eerst een upgrade gemaakt van de rechtspositieregeling van de gemeente. Aan de raad wordt het advies gevraagd over deze wijziging van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.

2 5 Goedkeuring rechtspositieregeling OCMW-personeel Het besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de OCMW s en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de OCMW s, treedt in werking op 1/1/2011. Het OCMW heeft tot 1/7/2011 de tijd om de rechtspositieregeling voor het personeel in te voeren. Onder begeleiding van CC-Consult werd de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel opgemaakt op basis van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. De rechtspositieregeling werd besproken op het managementteam van 9/5/2011 en werd aan het bijzonder onderhandelingscomité voorgelegd op 20/5/2011. Het college van burgemeester en schepenen zal op 8/6/2011 een advies uitbrengen. Aan de raad wordt gevraagd om de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel goed te keuren. 6 Toekenning bediendencontract aan zorgkundigen In toepassing van het Federaal Gezondheidsakkoord voor de publieke sector van 18/7/2005 moet het verzorgend personeel van het woonzorgcentrum verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst voor bedienden. De financiering van het RIZIV is aan deze voorwaarde gekoppeld. De toekenning van een bediendencontract aan de zorgkundigen van het woonzorgcentrum werd aan het bijzonder onderhandelingscomité voorgelegd op 20/5/2011. Het college van burgemeester en schepenen zal op 8/6/2011 een advies uitbrengen. Aan de raad wordt gevraagd om met ingang van 1/7/2011 met alle zorgkundigen van het woonzorgcentrum een arbeidsovereenkomst voor bedienden af te sluiten. 7 Open verklaren betrekking verpleegkundige parttime Een verpleegkundige parttime heeft haar ontslag ingediend. Aan de raad wordt gevraagd om de betrekking van verpleegkundige parttime open te verklaren bij wijze van contractuele aanwerving. FINANCIEN EN AANKOPEN 8 Vaststellen interne kredietaanpassingen budget 2010 Interne kredietaanpassingen kunnen doorgevoerd worden binnen de kosten van eenzelfde activiteitencentrum op voorwaarde dat de totale kost van dit activiteitencentrum niet gewijzigd wordt. De interne kredietaanpassingen werden besproken op het managementteam van 9/5/2011 en door het vast bureau op 23/5/2011. Ze worden voor goedkeuring aan de raad voorgelegd.

3 9 Uitbreiding volmacht provisiekassen Het OCMW beschikt over 3 provisiekassen voor het verrichten van kleine dringende uitgaven. Deze kassen werden onderworpen aan een audit door Audio. Zij bevelen aan om voor de kas dringende hulpverlening en voor de kas kleine dringende uitgaven een vervanger voor de secretaris te voorzien in verband met de continuïteit van de werking. Het voorstel is om hiervoor een maatschappelijk werker aan te stellen. PATRIMONIUM 10 Goedkeuring voorwaarden erfdienstbaarheid tuingrond In de zitting van 12/5/2011 besloot de raad om akkoord te gaan met de erfdienstbaarheid verleend door de Kerkfabriek van Lembeke zodat de omgevingswerken van het woonzorgcentrum kunnen uitgevoerd worden. Over de voorwaarden van de erfdienstbaarheid werd onderhandeld met het schoolbestuur. Aan de raad wordt de goedkeuring van de voorwaarden gevraagd. NIEUW WOONZORGCENTRUM 11 Nieuwbouw woonzorgcentrum: stand van zaken De voorzitter zal de stand van zaken geven in de vooruitgang van de werken in het nieuw woonzorgcentrum. 12 Vaststellen dagprijs kortverblijf in nieuw woonzorgcentrum De Boomgaard en kennisgeving In de zitting van 17/3/2011 werd de dagprijs voor het Centrum voor kortverblijf in het huidig woonzorgcentrum vastgesteld op 43,33. De FOD Economie nam hier kennis van op 11/5/2011. In de zitting van het vast bureau van 23/5/2011 werd voorgesteld om de dagprijs van het Centrum voor kortverblijf in het nieuw woonzorgcentrum De Boomgaard vast te stellen op 52. Dit ligt 2 boven de dagprijs van het woonzorgcentrum en is bedoeld om de extra kosten te dekken van de hogere werklast die de korte opnameperiodes met zich mee brengen. Aan de raad wordt gevraagd om de dagprijs vast te stellen. 13 VIPA: aanvraag gebuikstoelage 2011 Aan de raad wordt gevraagd om bij VIPA voor 2011 de tweede gebruikstoelage aan te vragen voor de vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum De Boomgaard.

4 14 Levering los meubilair nieuw woonzorgcentrum: gunnen van de opdracht - Perceel 1: stoelen, zitzetels en tafels - Perceel 2: bedden en slaapmeubilair In de zitting van 17/3/2011 koos de raad de algemene offertevraag als wijze van gunnen voor de levering van het los meubilair en gordijnen voor de vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum De Boomgaard. In de zitting van 12/5/2011 werd perceel 3 gordijnen gegund. Aan de hand van de verslagen van nazicht van de offertes wordt aan de raad gevraagd om perceel 1 stoelen, zitzetels en tafels en perceel 2 bedden en slaapmeubilair te gunnen. 15 Levering informatica nieuw woonzorgcentrum: gunnen van de opdracht In de zitting van 12/5/2011 koos de raad de onderhandelingsprocedure als wijze van gunnen en werd besloten om in uitbreiding van de vernieuwing van de informatica in 2010 prijs te vragen aan Schaubroeck uit Nazareth. Aan de raad wordt gevraagd om de opdracht te gunnen aan de hand van de offerte. 16 Afvalverwerking nieuw woonzorgcentrum: gunnen van de opdracht Voor het huren van afvalcontainers werd aan 3 firma s prijs gevraagd. Enkel Molok en Van Ganzewinkel hebben een offerte ingediend. Aan de hand van de vergelijking van prijs en kwaliteit wordt aan de raad gevraagd om de opdracht te gunnen. 17 Signalisatie nieuw woonzorgcentrum: wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden Aan de raad wordt gevraagd om de wijze van gunnen te bepalen voor de levering en installatie van de signalisatie voor het nieuw woonzorgcentrum zowel binnen als buiten. 18 Levering dekbedden nieuw woonzorgcentrum: wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden Voor het nieuw woonzorgcentrum moet beslist worden over aankoop of huur van de dekbedden. Om met kennis van zaken te kunnen oordelen wordt voorgesteld om aan verschillende firma s prijs te vragen voor de aankoop van dekbedden. 19 Levering wasmachine en droogtrommel nieuw woonzorgcentrum: wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden In het investeringsbudget 2011 zijn kredieten voorzien voor de aankoop van een wasmachine en een droogtrommel. Aan de raad wordt gevraagd om de wijze van gunnen te bepalen en de voorwaarden vast te stellen. 20 Levering bedieningswagens nieuw woonzorgcentrum: wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden

5 In het investeringsbudget 2011 zijn kredieten voorzien voor de aankoop van bedieningswagens voor het nieuw woonzorgcentrum. Aan de raad wordt gevraagd om de wijze van gunnen te bepalen en de voorwaarden vast te stellen. 21 Levering koffiemachine cafetaria nieuw woonzorgcentrum: wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden In het investeringsbudget 2011 zijn kredieten voorzien voor de aankoop van een koffiemachine voor de cafetaria van het nieuw woonzorgcentrum. Aan de raad wordt gevraagd om de wijze van gunnen te bepalen en de voorwaarden vast te stellen. 22 Dagprijs nieuw woonzorgcentrum: definitieve beslissing In de zitting van 17/3/2011 nam de raad de principiële beslissing over de dagprijzen voor het nieuw woonzorgcentrum. De FOD Economie nam kennis van de dagprijs voor de nieuwe bewoners van 50 voor een éénpersoonskamer en 48 per persoon voor een echtpaar. Voor de huidige bewoners van een éénpersoonskamer gaat de FOD Economie akkoord met dezelfde dagprijzen vanaf 1/7/2012 en voor de huidige bewoners van een tweepersoonskamer vanaf 1/10/2012. De overgangsmaatregel die wij uitgewerkt hadden, heeft de FOD Economie in kleinere stappen verdeeld. Aan de raad wordt gevraagd om de definitieve beslissing te nemen. INLEIDING GEHEIME ZITTING 23 Mededelingen 24 Goedkeuring verslag geheime zitting 25 Kennisname beslissingen vast bureau INDIVIDUELE DIENSTVERLENING 26 Bekrachtiging voorschotten 27 Steunaanvragen 28 Steun vluchtelingen 29 Recht op maatschappelijke integratie en leefloon PERSONEEL

6 30 Aanvraag verlenging loopbaanonderbreking 31 Aanvaarden ontslag zorgkundige halftime en vervanging VRAAGRECHT RAADSLEDEN 32 Vragen raadsleden aan voorzitter De secretaris, De voorzitter, Martine Matthijs Marnix Seels

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 JUNI 2015. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester;

ZITTING VAN 24 JUNI 2015. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester; 1 ZITTING VAN 24 JUNI 2015 Aanwezig : Monique Van Acker: de voorzitter; mevrouwen: Rita De Geest,, Sabine Bracke, Annie Paelinck en Hilde Nobels; de heren: Daniel De Brauwer; Peter Raman, Philip Verhoeven

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Aankoop waterzuivering / waterkoeler voor KDV De Zonnebloem goedkeuring

Aankoop waterzuivering / waterkoeler voor KDV De Zonnebloem goedkeuring VERSLAG OCMW-raad Raad van 26/05/2011 Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting: Verslag vorige vergadering Verslag openbare zitting vorige vergadering goedkeuring Dit verslag wordt zonder opmerkingen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 OVERLIJDEN RAADSLID Op 8 februari 2011 overleed gemeenteraadslid

Nadere informatie

Vergadering van 08.04.13

Vergadering van 08.04.13 Vergadering van 08.04.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye, Hilde Martin,

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 01.04.2010 - goedkeuring. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 21 augustus 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, De Wilde Koen, Van De Weghe Roger,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie