9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A"

Transcriptie

1 Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans, Lieva Van Beek, Karin Kennis, Gert Herman, Vital Lambert, Ronny Van Thillo, Jef Denisse, Jacobus Van Gansen, Lien Van Mechelen, Jan Kerremans, Mevrouw Paula Verhoeven Afwezig: Voorzitter Leden Secretaris. Openbare zitting A G E N D A 1. Goedkeuring notulen openbare vergadering raad van 18 juni Goedkeuring jaarrekening 2012 en akteneming jaarverslag Sociale appartementen: goedkeuring onderhandelingsprocedure en gunning vervanging sloten 4. Overdracht bevoegdheid tot het voeren van de overheidsopdracht m.b.t. het aanduiden van een leverenacier voor gas en elektriciteit aan Eandis Besloten zitting Openbare zitting 1. GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 18 JUNI 2013 De notulen van de openbare raadszitting van 18 juni 2013 worden goedgekeurd. 2. GOEDKEURING JAARREKENING EN JAARVERSLAG DIENSTJAAR 2012 De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het decreet van 17 december 1997 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s en zijn uitvoeringsbesluiten; Gelet op het gewijzigd besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de OCMW;

2 Notulen OCMW raad 1 augustus blz. 2 Gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2001, tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de OCMW s; Gelet op het ontwerp van rekening dienstjaar 2012 en het bijbehorend jaarverslag, opgemaakt door Marion Huibrechts, financieel beheerder OCMW; Gelet op de gevoerde bespreking; De jaarrekening 2012, omvattende de balans, de resultatenrekening, de toelichting, het schema van de financiële stromen en het jaarverslag, wordt goedgekeurd. De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van ,73. De gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen bedraagt ?20 ( , : ,86, : , : ,79) en het overgedragen negatief resultaat ,16 ( , : , : ,7-2008: ,64) De gecumuleerde investeringssubsidies bedragen ,45 (2011: , : , : ,55) Het geconsolideerd negatief resultaat van het eigen boekjaar bedraagt , : , : , , ,92). 3. GOEDKEURING ONDERHANDELINGSPROCEDURE EN GUNNING INSTALLATIE VEILIGHEIDSSLOTEN SOCIALE APPARTEMENTEN De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderd in openbare zitting, Gelet op het OCMW decreet; Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden Overwegende de wens van de bewoners, geuit in de bewonersvergadering, om de voordeur, en de deuren van de fietsenberging en containerruimte te voorzien van één veiligheidssleutel, in plaats van 3 aparte sleutels; Gelet op het voorstel van Tim Engels om 35 veiligheidssleutels te voorzien, nl. 2 per bewoner en 5 reservesleutels; Gelet op de gevoerde onderhandelingsprocedure waarbij 3 leveranciers werden aangeschreven om een voorstel in te dienen; Overwegende dat de prijzen, na verbetering en rekening houdend met het aantal sleutels dat wordt bijgeleverd per cilinder, zich voordoen als volgt: Locksys, Stationsstraat 28 te Kapellen 720,00 t Hieltje, hoofdzetel Frank Craeybeckxlaan 89, 2100 Deurne 970,00

3 Notulen OCMW raad 1 augustus blz. 3 Sleutelexpress, Klapdorp 76, 2000 Antwerpen, 895,40 Gelet op de gevoerde bespreking, waaruit blijkt dat het wenselijk is om elke bewoner 2 sleutels te bezorgen; Voor de sociale appartementen wordt voor de voordeur, de deur van de fietsenberging en de deur van de containerruimte één veiligheidssleutel ingevoerd, ter vervanging van de verschillende sleutels en sloten die momenteel in gebruik zijn. In totaal dient een onderhandelingsprocedure gevoerd te worden voor 3 veiligheidssloten en 35 sleutels, 2 sleutels per bewoner en 5 reservesleutels voor het bestuur. De onderhandelingsprocedure waarbij drie leveranciers uitgenodigd werden om een offerte in te dienen voor 3 veiligheidssloten en 35 sleutels wordt goedgekeurd. De opdracht, levering en plaatsing van 3 veiligheidssloten en 35 sleutels, wordt toevertrouwd aan de goedkoopste bieder, de firma Locksys, Stationsstraat 28 te Kapellen voor een totale prijs van 720,71 incl. BTW. 4. OVERDRACHT BEVOEGDHEID TOT HET VOEREN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT M.B.T. HET AANDUIDEN VAN EEN LEVERANCIER VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderd in openbare zitting, Gelet op het OCMW decreet; Gelet op het raadsbesluit van 20 januari 2010 betreffende de goedkeuring van het gunningsvoorstel voor het leveren van gas voor gebouwen en installaties, waarbij de opdracht werd gegund aan Electrabel Customers Solutions voor een periode van 1 januari 2011 tem 31 december 2014; Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het Energiedecreet ) van 8 mei 2009, zoals tot op heden Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (het Energiebesluit ) van 19 november 2010, zoals tot op heden Gelet op het raadsbesluit van 23 september 2010 betreffende de goedkeuring van het gunningsvoorstel voor het leveren van elektriciteit voor gebouwen en installaties, waarbij de opdracht werd gegund aan SPE voor een periode van 1 januari 2011 tem 31 december 2014; Gelet op de brief van Eandis d.d. 28 juni 2013, Brusselsesteenweg 199 te Melle met het voorstel om een samenaankoop van aardgas, elektriciteit, incl. verkoop injectie te

4 Notulen OCMW raad 1 augustus blz. 4 organiseren als gratis service voor de steden, gemeenten, OCMW s, AGB s, kerkfabrieken en politiezones voor de periode ; Gelet op het besluit van het schepencollege van 29 juli 2013 betreffende de instelling van de opdrachten inzake gezamenlijke aankoop van elektriciteit en aardgas door de gemeenten, hun OCMW s, politiezones en kerkfabrieken voor hun gebouwen in installaties; Gelet op de gevoerde bespreking; Eandis cvba, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199 in naam van en voor rekening van het OCMW te belasten met de materiële organisatie van de opdracht inzake de samenaankoop van gas en elektriciteit voor de periode Deze opdracht houdt ondermeer in: de publicatie van de aankondiging van de opdracht, het opsturen van het lastenboek, de contacten en de correspondentie met de kandidaat-leveranciers, de opening van de biedingen alsook het opmaken van een vergelijkende analyse. Eandis wordt in kennis gesteld van dit besluit. Besloten zitting De Secretaris, Paula VERHOEVEN De Voorzitter, Valerie VAN PEEL

5 Notulen OCMW raad 1 augustus blz. 5 Openbare zitting GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 18 JUNI GOEDKEURING JAARREKENING EN JAARVERSLAG DIENSTJAAR GOEDKEURING ONDERHANDELINGSPROCEDURE EN GUNNING INSTALLATIE VEILIGHEIDSSLOTEN SOCIALE APPARTEMENTEN OVERDRACHT BEVOEGDHEID TOT HET VOEREN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT M.B.T. HET AANDUIDEN VAN EEN LEVERANCIER VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT... 3 Besloten zitting... 4

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014

RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 Aanwezig Liliane Lebon, Voorzitter, Jacques Van Alboom, Ivan Stevens, Pierre Velghe, Didier Baert, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Hervé Stevens, Raymond Roels, Ben

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, De Wilde Koen, Van De Weghe Roger,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

5 de ZITTING A G E N D A. Openbare zitting

5 de ZITTING A G E N D A. Openbare zitting 5 de ZITTING Openbaar Centrum voor VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 25 MEI 2011 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw An Stokmans Voorzitter De dames en heren Vera Gilis,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. 2 OCMW-jaarrekening 2011: vaststelling. 3 Financiële rapportering na 1 kwartaal 2012. 4 Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Jaarrekening

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie