NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U20 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke, Stephanie De Deyne, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Norman Schiltz, Kurt Decleer, Raadsleden, Luc Demeulemeester, Secretaris Verontschuldigd Jochem Vincke, Raadslid, Norman Schiltz, Raadslid verontschuldigd voor 1. Openbare zitting Bestuur Algemeen secretariaat - Mededelingen - Varia - Kennisneming Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt of er eventueel een overname van de werkzaamheden van het Villokot door het kringloopcentrum gepland is. De heer voorzitter antwoordt dat mevrouw Cindy Vandeweghe hieromtrent heeft geïnformeerd bij het Kringloopcentrum, doch er geen mogelijkheid was voor overname. Een specifiek tarief voor ons sociaal cliënteel was evenmin mogelijk. Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt waar de mensen terecht zullen kunnen met computerproblemen, die tot nu binnen de open computerruimte door Hendrik Debedts werden behandeld. De heer voorzitter antwoordt dat op dat vlak mevrouw Suzy Coeck in de Bollaard verder begeleiding zal verzorgen. De modaliteiten worden nog bekeken, evenals de verdere uitbouw van het pc café in de Bollaard. Mogelijks wordt materiaal van het SEB overgenomen door het OCMW. Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt of het dossier omtrent de vestiging van de VDAB in de werkwinkel Blankenberge afgerond is. De heer voorzitter verklaart dat het nog niet officieel werd medegedeeld, doch het quasi zeker is dat de VDAB verder in Blankenberge gevestigd blijft. Mevrouw Nadia Cloetens bemerkt dat de werken aan de parking kribbe stil gelegen hebben. De heer voorzitter antwoordt dat alle werken normaal vorig jaar in juli al hadden moeten voleindigd zijn. Er was nu een probleem met de boordstenen die niet afgerond waren, zoals voorzien in het bestek. Deze zijn inmiddels besteld. Er was eveneens een probleem met de grond die verzadigd was door de extreme regen- en sneeuwval begin dit jaar De werken zijn inmiddels opnieuw opgestart. De heer voorzitter verduidelijkt dat vzw Het Schoonschip de betaling van de bijdrage aan SEB voor het 2 kwartaal ( ) betwist.

2 De prognose is dat het SEB op 01 juli een liquiditeitstekort zal hebben van +/ Het Strijkatelier heeft reeds gedepanneerd met Dit bedrag zou kunnen terugbetaald worden. Voor volgend jaar wordt nog een subsidie van Het Strijkatelier voorzien van Bedoeling is de prijzen voor de LDE-personeelsleden op te trekken naar 12 per uur en ook op vlak van btw kan mogelijks een besparing gerealiseerd worden. Vanaf juli zou normaal moeten kunnen gefunctioneerd worden binnen SEB. Ook binnen het schepencollege wordt de materie verder besproken. De heer voorzitter vermeldt tevens dat bij aanvang van de werking van SEB er een renteloze lening werd verstrekt door Het Schoonschip ten bedrage van en door Het Strijkatelier ten bedrage van De heer Norman Schiltz vervoegt de zitting om 18u20. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 18 april Mevrouw Bo Bentein keurt de punten 1 en 2 goed. Voor de andere punten onthoudt zij zich, omdat zij verontschuldigd was voor deze punten tijdens de vorige zitting. 9 stemmen voor (Ivan De Clerck, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Norman Schiltz, Kurt Decleer). 1 stem onthouding (Stephanie De Deyne) De notulen worden goedgekeurd. Algemeen secretariaat - Investeringsfactuur - Grimmelprez-Wambeke Architecten dd. 29 maart De investeringsfactuur is in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 19 februari Derdegegevens Grimmelprez-Wambeke Architecten, Zeedijk 87, 8370 Blankenberge. Financiële informatie 6 447,25. openbare centra voor De investeringsfactuur dd. 29 maart 2013 ten bedrage van 6 447,25 (incl. BTW) opgemaakt door Grimmelprez-Wambeke Architecten wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlage 1 Investeringsfactuur dd. 29 maart 2013 voor een bedrag van 6 447,25 (incl. BTW)

3 Financiën Financiële dienst - Jaarrekening O.C.M.W van de gouverneur - Akteneming De gouverneur heeft zijn besluit opgemaakt over de jaarrekening 2011 d.d. 10 april Er wordt akte genomen van het besluit van de gouverneur betreffende de vaststelling van de jaarrekening Ingesloten bijlagen Bijlage 1 van de gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2011 van het O.C.M.W.-Blankenberge d.d. 10 april 2013

4

5

6 Financiële dienst - Jaarrekening O.C.M.W Kwijting financieel beheerder tot en met 31 december De gouverneur heeft zijn besluit opgemaakt over de jaarrekening 2011 d.d. 10 april Gezien er geen opmerkingen waren van de gouverneur noch de gemeenteraad, kan kwijting verleend worden aan de financieel beheerder voor de periode tot en met 31 december openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 89. Er wordt kwijting verleend aan de financieel beheerder, de heer Stefan Lagast, voor Bijlage 1 van de gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2011 van het O.C.M.W.-Blankenberge d.d. 10 april Financiële dienst - Aankoop toepassingssoftware Beleids- en beheerscyclus - Vandaag wordt voor de N.O.B.-boekhouding gebruik gemaakt van de boekhoudsoftware van de firma Schaubroeck N.V.. Ten laatste tegen 1 januari 2014 dienen alle openbare besturen de Beleids- en beheerscyclus in te voeren. De invoer hiervan heeft een ingrijpende invloed op de manier van boekhouden. Bijgevolg dient het oude boekhoudpakket vervangen te worden. Derdegegevens Ingekomen offerte: Schaubroeck N.V., Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth Financiële informatie De éénmalige aankoop van de software, op basis van 15 gebruikers, wordt aangeboden voor ,75 euro. (excl. BTW: ,00 euro + 2 extra licenties aan 70,00 euro per stuk). De opleidingskosten bedragen indicatief 6.192,18 euro (5 personen volgen de integrale opleiding). Indien beroep gedaan wordt op consultancy wordt per dag 847,00 euro aangerekend. Visum ontvanger Verleend De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 17, 2, 1 f. Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 159.

7 Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beheersen beleidscyclus van de gemeenten, de provincies en de O.C.M.W. s. Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 betreffende de beheers- en beleidscyclus van de gemeenten, de provincies en de O.C.M.W. s. Motivering Omwille van volgende argumenten wordt voorgesteld om de aankoop van de toepassingssoftware voor de Beleids- en beheerscyclus bij de Firma Schaubroeck te plaatsen: Het huidig boekhoudprogramma werd aangekocht bij de firma Schaubroeck N.V.. De conversie van de historische gegevens naar het nieuwe boekhoudprogramma, levert het minst problemen op wanneer bij dezelfde leverancier gebleven wordt. Het stadsbestuur heeft de intentie om voor de Beleids- en beheerscyclus verder te werken met haar oude leverancier van boekhoudsoftware, zijnde de firma Schaubroeck N.V. Het is aanbevolen dat beide lokale besturen, stad en O.C.M.W., dezelfde B.B.C.-software gebruiken. Op die manier kunnen later de beleids- en beheersgegevens gemakkelijk geconsolideerd worden. Indien beide besturen hun boekhoudsoftware afnemen bij de firma Schaubroeck N.V., wordt aan beide besturen een korting van 25% toegekend. Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan Schaubroeck N.V. conform offertes 13Oc dd. 18 april 2013 voor de prijs van ,93 (incl. BTW). De jaarlijkse onderhoudskost bedraagt 6.080,25 (incl. BTW). Bijlage 1 Offerte Schaubroeck: Onderhoud, assistentie en hosting Bijlage 2 Offerte Schaubroeck: Aankoop Bijlage 3 Offerte Schaubroeck: Opleiding Bijlage 4 Offerte Schaubroeck: Consultancy Bijlage 5 Visum ontvanger Financiële dienst - Betaalbaarstelling investeringsfactuur - Cevi nv dd. 28 april De investeringsfactuur is in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 18 augustus Derdegegevens Cevi nv, Bisdomplein 3,9000 Gent. Financiële informatie ,13. Investeringsproject 2/2009 Digitaal Archief

8 openbare centra voor De investeringsfactuur dd. 28 april 2013 ten bedrage van ,13 (incl. BTW) opgemaakt door Cevi nv wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlage 1 Investeringsfactuur dd. 28 april 2013 voor een bedrag van ,13 (incl. BTW) Sociale Economie Blankenberge - Balans en resultatenrekening Akteneming De VZW SEB werd opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIIter artikel 135 novies 1 1 van de Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s. De balans en resultatenrekening 2012 worden voorgelegd. De resultatenrekening 2012 wordt afgesloten met een negatief resultaat van ,50. openbare centra voor De Raad neemt akte van de balans en resultatenrekening 2012 van de VZW SEB. Bijlage 1 Balans en resultatenrekening 2012 VZW SEB Sociale Economie Blankenberge - Budget Akteneming De VZW SEB werd opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIIter artikel 135 novies 1 1 van de Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s. Het budget 2013 wordt voorgelegd. Het budget voorziet een exploitatieverlies van ,00. openbare centra voor De Raad neemt akte van het budget 2013 van de VZW SEB.

9 Bijlage 1 Budget 2013 VZW SEB Het Strijkatelier - Balans en resultatenrekening Akteneming De VZW Het Strijkatelier werd opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIIter artikel 135 novies 1 1 van de Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s. De balans en resultatenrekening 2012 worden voorgelegd. De resultatenrekening 2012 wordt afgesloten met een negatief resultaat van ,28. openbare centra voor De Raad neemt akte van de balans en resultatenrekening 2012 van de VZW Het Strijkatelier. Bijlage 1 Balans en resultatenrekening VZW Het Strijkatelier Het Strijkatelier - Budget Akteneming De VZW Het Strijkatelier werd opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIIter artikel 135 novies 1 1 van de Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s. Het budget 2013 wordt voorgelegd. Het budget voorziet een exploitatieverlies van ,57. openbare centra voor De Raad neemt akte van het budget 2013 van de VZW Het Strijkatelier. Bijlage 1 Budget 2013 VZW Het Strijkatelier Kinderopvang Kinderdagverblijf 't Schelpje - Vorderingsstaat Vandenbussche nv - Deze vorderingsstaat werd nagezien en ondertekend door Grimmeprez- Wambeke Architecten.

10 Derdegegevens Vandenbussche nv, Groendreef 21, 9880 Aalter. Financiële informatie ,38. De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. openbare centra voor De vorderingsstaat 23.0 ten belope van ,38 (incl.21 % BTW) voor project 2009/17 Nieuwbouw kribbe, opgemaakt door de firma Vandenbussche nv, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlage 1 Factuur Bijlage 2 Vorderingsstaat 23.0 Kinderdagverblijf 't Schelpje - Reinigen raampartijen - Toewijzing - Het wassen van de hoge ramen in de speelhal langs de binnenzijde en de beglazing langs de buitenzijde met uitzondering van de twee terrassen, willen we in het bestaande onderhoudscontract dat OCMW Blankenberge heeft met Cinderella Cibo nv opnemen. Het gaat om de uitbreiding van een bestaand contract. Het reinigen van de ramen in de verschillende activiteitencentra werd door de OCMW Raad op 13 maart 2008 toegewezen aan Cibo Cleaning (vandaag Cinderella Cibo nv). De prijs voorgesteld door Cinderella Cibo nv ligt in de lijn van de prijzen die we voor de andere gebouwen van OCMW Blankenberge betalen. Het betreft 15 ramen op het eerste verdiep langs buiten en ongeveer 20m² glaspartijen in de speelhal. Dit zijn ramen die niet zonder hoge ladder (+3 meter) bereikt kunnen worden. Derdegegevens Ingekomen offerte: Cinderella Cibo nv, Gontrode Heirweg 148b, 8370 Blankenberge. Financiële informatie De kostprijs per trimester bedraagt 101,64 inclusief BTW per 3 maanden. De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, inzonderheid artikel f). Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. openbare centra voor

11 Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan Cinderella Cibo nv conform offerte SM dd. 21/02/2013 voor de prijs van 406,56 per jaar (incl. BTW). Bijlage 1 Offerte Cinderella Cibo nv Bijlage 2 Cibo Cleaning offertes 2008 Bijlage 3 Raadsbeslissing dd. 13 maart 2008 Toewijzing aan Cibo Cleaning Thuiszorg Dienstencentrum De Bollaard - Pedicure - Bij de bespreking van dit punt stelt de raad voor de wasbeurten in het dienstencentrum te beperken tot maximaal vier beurten. Dit zal behandeld worden bij de volgende wijziging van het huishoudelijk reglement. Artikel 16 van het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 bepaalt dat een lokaal dienstencentrum o.a. als opdracht heeft om gebruikers hulp bij activiteiten van het dagelijks leven aan te bieden. Dit wordt geconcretiseerd in artikel 17 2 waar het aanbieden van hygiënische zorg als een verplichte activiteit wordt aangeduid. Bijlage VI van het uitvoeringsbesluit stelt op zijn beurt: een centrum biedt hulp bij activiteiten van het dagelijks leven, inzonderheid hygiënische zorg. Die hulp moet aangeboden worden onder minstens twee vormen, zoals ondermeer pedicure en manicure, gelaats- en haarverzorging, hulp bij het nemen van bad of douche en wassalon, gezondheidsconsult en dieetadvies. De professionele zorgverlener die hulp biedt bij activiteiten van het dagelijkse leven, beschikt daartoe over de nodige kwalificaties. Die activiteiten worden bij voorkeur aangeboden in een aangepaste ruimte in het lokaal dienstencentrum of in de lokalen van de partner met wie daarvoor wordt samengewerkt. In De Bollaard hebben we momenteel volgend aanbod inzake hygiënische zorg: Kapsalon: voor leefloongerechtigde Blankenbergenaars en Blankenbergenaars die genieten van het OMNIO-statuut. Intake gebeurt in De Bollaard, daarna worden deze mensen doorverwezen naar het kapsalon van De Strandjutter alwaar ze recht hebben op een sociaal tarief. Douche: er kan iedere werkdag een douche genomen worden, de prijs bedraagt 1. Echter volgens het decreet voldoen we met deze dienstverlening niet aan de vereisten daar er geen professionele hulp is bij het nemen van een douche. Wassalon: op woensdagvoormiddag tussen uur en uur is er mogelijkheid om was (maximum 2 machines) binnen te brengen. Dit kan enkel voor mensen die éénmalig een korte periode nood hebben aan een wasmachine. De prijs voor 2 wasmachines bedraagt 2,5. Ook voor deze dienstverlening balanceren we op het randje van wat het decreet van ons verwacht.

12 Bloeddrukmeting: iedere werkdag kan de bloeddruk gemeten worden door een personeelslid van De Bollaard. Deze meting is gratis en louter informatief. Op de centrumraad werd de vraag gesteld om in De Bollaard medische pedicure aan te bieden. De centrumraad gaf aan dat er een grote interesse zou zijn in dit aanbod. Op de zitting van 21 maart 2013 koos de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het scenario waarbij twee tarieven gehanteerd worden. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaf de opdracht mee een bestek/procedure op te maken om dit scenario concreet uit te werken. Het Woonzorgdecreet van 13 maart openbare centra voor De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de uitgetekende procedure. Afhankelijk van meest gunstige prijs die onder gesloten omslag werd ingediend, zullen de normale en sociale tarieven voor zowel een uitgebreide als gewone behandeling op een latere datum bepaald worden. Bijlage 1 Pedicure procedure VZW Sociale Economie Blankenberge - Subsidies aan VZW Sociale Economie Blankenberge - Omwille van de reorganisatie binnen de werking van VZW SEB alsook de aanhoudende liquiditeitsproblemen is het noodzakelijk om vanuit het OCMW Blankenberge een werkingssubsidie toe te kennen. Tot op vandaag werden de liquiditeitsproblemen bij VZW SEB ondervangen door de opname van gelden bij VZW Strijkatelier op basis van de leningsovereenkomst van 11 maart 2009 tussen beide VZW s. Na de eventuele toekenning van deze werkingssubsidie zal het mogelijk zijn om de eerder opgenomen ,00 bij VZW Strijkatelier terug te storten. Derdegegevens VZW Sociale Economie Blankenberge Financiële informatie ,00 Visum ontvanger Verleend openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 159.

13 Aan de VZW SEB wordt voor het werkingsjaar 2013 een werkingssubsidie van ,00 toegekend. Bij de budgetcontrole 2013 zullen hiervoor de nodige kredieten voorzien worden. Bijlage 1 Leningsovereenkomst dd. 11 maart 2009 Bijlage 2 Visum financieel beheerder Maatschappelijke dienstverlening Sociale dienst - Bijkomend agendapunt CD&V-fractie - Toepassing % bij tussenkomst kinderarmoede - Mevrouw B. Monbaliu stelt voor de 80 / 20 % regel toe te passen voor de betaling van de schoolfacturen in het kader van de bestrijding van de kinderarmoede. De heer voorzitter merkt op dat niet alle steun zomaar kan opgewaardeerd worden gelet op de schaarse financiële middelen en dat bij de betaling van schoolfacturen de scholen in eerste plaats begunstigde zijn. Daarenboven zijn er ook nog de schoolcheques die aangewend kunnen worden ( sociale premies). De heer Ronny Vanden Broecke merkt op dat nog nooit een kind werd uitgesloten van school omdat schoolfacturen niet worden betaald. Het is belangrijk dat het kind centraal staat ( zoals bijvoorbeeld bij de betaling van sneeuw- of bosklassen ) en niet de school. De heer N. Schiltz is van oordeel dat ten laste name van schoolfacturen niet fair is ten opzichte van mensen die zelf hun facturen betalen. Het voorzien van schoolboeken is in de eerste plaats een taak van de school. In het jaarverslag 2012 van de sociale dienst van het OCMW lezen we dat: De schoolfacturen( niet kleuter- en lager onderwijs) worden in functie van de budgetstandaard maximum 50% ten laste genomen mits de aanvrager zijn rechten op onderwijscheques laat gelden. Voor het jaar 2011 werd 542,21 euro uitbetaald door OCMW. Voor 2012 was dit 435,30 euro. In de omzendbrief van 30 juni 2010 van Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Ph. Courard lezen we dat de regering een bijkomend budget heeft voorbehouden met als belangrijkste doel de strijd tegen armoede bij kinderen. De toelage kan o.a. gebruikt worden voor; Maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning: - Ten laste nemen van al dan niet verplichte schoolkosten (schoolboeken, fotokopieën ) - Schoolabonnement wanneer ze niet door andere diensten worden terugbetaald - Bijlessen - Deelnemen aan een huiswerkschool. Naast deze extra toelage voor kinderarmoede zijn er ook de subsidies voor de socio-culturele participatie. Hierdoor krijgen OCMW-cliënten de kans om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. De tussenkomst van de cliënt bij de aanvraag voor een socio-culturele activiteit wordt bepaald in functie van de budgetstandaard. Indien het leefgeld van de cliënt hoger is dan de budgetstandaard wordt

14 slechts 80% van de gevraagde tussenkomsten ten laste genomen (max 150 euro per persoon). Uitzonderingen voor sportkampen, jeugdkampen en schoolreizen waar de volledige prijs in aanmerking komt voor terugbetaling.(rekening houdende met tussenkomsten van mutualiteiten). openbare centra voor 1 stem voor (Brigitta Monbaliu). 9 stemmen tegen (Ivan De Clerck, Ronny Vanden Broecke, Stephanie De Deyne, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Norman Schiltz, Kurt Decleer) Bij berekening tussenkomst cliënt aanvraag schoolfacturen ( fonds kinderarmoede) (mits de aanvrager zijn rechten op onderwijscheques laat gelden) hetzelfde principe hanteren als bij de berekening bij aanvragen voor socio-culturele participatie, zijnde het % principe rekening houdende met de budgetstandaard. Bijlage 1 Ontwerpbeslissing raadslid Brigitte Monbaliu van de CD&V-fractie Sociale dienst - Bijkomend agendapunt CD&V-fractie - Aanpassing budgetstandaard - Mevrouw Brigitte Monbaliu wenst de budget standaard op te trekken tot 70. Deze actie kadert binnen de doelstelling kwetsbare gezinnen helpen die vervat is in de intentieverklaring van het nieuw beleid. De heer voorzitter verklaart dat kinderarmoede en kansarmoede zal bestreden worden rekening houdend met de beschikbare middelen. Hij wijst erop dat deze doelstelling in de eerste plaats gerealiseerd zal worden door middel van de twee extra maatschappelijk werkers die recent werden aangeworven. Momenteel is er geen budgettaire ruimte om de budgetstandaard op te trekken. Dit zal bekeken worden bij de opmaak van het budget De budgetstandaard die gehanteerd wordt binnen het OCMW Blankenberge is opgemaakt op basis van de gegevens van Bérénice Storms en Karel Van Den Bosch (2009). Er wordt berekend wat een gezin minimaal nodig heeft om te leven, dit zowel op vlak van voeding, gezondheid, mobiliteit en het onderhouden van relaties. Alleenstaande Wekelijks leefgeld 60 euro Alleenstaande + 1 kind Wekelijks leefgeld 85 euro Alleenstaande + 2 kinderen Wekelijks leefgeld 115 euro Samenwonenden Wekelijks leefgeld 100 euro Samenwonenden + 1 kind Wekelijks leefgeld 130 euro Samenwonenden + 2 kinderen Wekelijks leefgeld 155 euro Als we kijken naar de budgetstandaard van Brugge en andere regio s dan merken we dat hier 75 euro leefgeld per week gehanteerd wordt voor een

15 alleenstaande + 35 euro per bijkomend gezinslid. De richtlijnen voor het berekenen en toekennen van een voedselpakket (overeenkomst OCMW/Vincentius) zijn 70 euro leefgeld per gezinslid + 30 euro voor bijkomend gezinslid. openbare centra voor 1 stem voor (Brigitta Monbaliu). 9 stemmen tegen (Ivan De Clerck, Ronny Vanden Broecke, Stephanie De Deyne, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Norman Schiltz, Kurt Decleer) Gezien meer en meer mensen in armoede leven, de gevolgen van de economische crisis meer en meer voelbaar worden en gezien de aandacht vanuit het huidig beleid om kwetsbare gezinnen meer te ondersteunen stellen wij voor om de budgetstandaard te verhogen en de tarieven te gebruiken die gehanteerd worden voor het toekennen van een voedselpakket, nl 70 euro leefgeld per gezinslid + 30 euro voor bijkomend gezinslid, zoals gehanteerd in de overeenkomst tussen het OCMW en Vincentius. Bijlage 1 Ontwerpbeslissing Brigitte Monbaliu van de CD&V-fractie De secretaris De voorzitter Luc Demeulemeester Ivan De Clerck

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 18U55 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Stephanie De Deyne,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 JUNI 2013 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 JUNI 2013 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 20U35 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Stephanie

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 10 december 2015-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 JUNI 2015

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 JUNI 2015 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 JUNI 2015 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U00 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Georgette

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012 Aanvang zitting 18U10 Einde zitting 21U35 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Ronny Vanden Broecke,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 22U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Chris Conserriere, Rika

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 18U55 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 14 april 2016 - Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 14 april 2016 - Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 12 mei 2016-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen -

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 APRIL 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 APRIL 2013 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 APRIL 2013 Aanvang zitting 17U00 Einde zitting 20U35 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 JANUARI 2014

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 JANUARI 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 JANUARI 2014 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 20U10 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Stephanie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DINSDAG 09 DECEMBER 2014

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DINSDAG 09 DECEMBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DINSDAG 09 DECEMBER 2014 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 19U20 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Georgette

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008:

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta, Boeckxstaens Veerle, Van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 augustus 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk De

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum bijlage(n) Beleidsvoorbereidend en juridisch advies

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum bijlage(n) Beleidsvoorbereidend en juridisch advies Vragen naar: Tom Aarts E-mail: tom.aarts@mi-is.be Tel: 02/508.86.96 l Fax: 02/509.85.58 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN. OCMW ZITTING van 5 mei 2015 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AANWEZIG:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN. OCMW ZITTING van 5 mei 2015 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AANWEZIG: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZITTING van 5 mei 2015 AANWEZIG: Josée Poelmans, Voorzitter Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 OKTOBER 2014

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 OKTOBER 2014 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 18U35 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Georgette

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 20 APRIL 2017

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 20 APRIL 2017 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 20 APRIL 2017 Aanvang zitting: 18U05 Einde zitting: 18U50 Aanwezig: Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Georgette Brak,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 23 APRIL 2015

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 23 APRIL 2015 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 23 APRIL 2015 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U05 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Stephanie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 DECEMBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 DECEMBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 DECEMBER 2012 Aanvang zitting 18U10 Einde zitting 22U00 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Chris Conserriere, Rika

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 09.05.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 6 4 september 2015

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 6 4 september 2015 Contactpersoon Piet Vanwambeke Secretaris (050)72 72 52 piet.vanwambeke@ocmwmaldegem.be Aan de burgers Aan de pers uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 6 4 september 2015 Art. 254

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013 OCMW OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde www.ocmwoudenaarde.be PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013 Aanwezig Verontschuldigd Stefaan VERCAMER,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 JULI 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 JULI 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 JULI 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, VERZELE Jozef,

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Omzendbrief

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

OPENBAAR GEDEELTE. Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd. DE RAAD

OPENBAAR GEDEELTE. Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd. DE RAAD VERSLAG OCMW-RAAD 23 JUNI 2015 Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Sven Luyck, Sis Luyckx, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem, Piet Wijgaerts en Pierrette Putzeys, OCMW-raadsleden;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 17 JULI 2014

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 17 JULI 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 17 JULI 2014 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Georgette

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 08 DECEMBER 2016

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 08 DECEMBER 2016 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 08 DECEMBER 2016 Aanvang zitting: 18U00 Einde zitting: 19U20 Aanwezig: Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Georgette Brak,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van: 16/03/2017 om 18.35 uur Aanwezig: Mustafa Aytar, voorzitter Göksal Kanli,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 18 juni Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 18 juni Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 09 juli 2015-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen -

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 29 september Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 29 september Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 29 september 2016 Dagorde 01 Verslagen 02 Budgetwijziging 2016 - Goedkeuring 03 Nieuwbouw kinderopvang Gruitrode. Perceel 1 : bouwwerken. Goedkeuring bestek. 04 Nieuwbouw kinderopvang

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009.

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. Aanwezig: VAN DER JEUGT Dirk, voorzitter dd VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 april 2016 Notule

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 april 2016 Notule Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 april 2016 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1. Personeel 1.2. Interne

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman

Nadere informatie

districtscollege Borgerhout Zitting van 6 december 2016

districtscollege Borgerhout Zitting van 6 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Borgerhout Zitting van 6 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD District Borgerhout Samenstelling mevrouw Marij Preneel, districtsschepen; mevrouw

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016.

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. Aanwezig: Liliane Lebon, voorzitter; Ivan Stevens, Jacques Van Alboom, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Raymond Roels, Helena Verbeke, Sofie Daninck, Martinne Plets,

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING. Danny SMESSAERT, voorzitter

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING. Danny SMESSAERT, voorzitter VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING AANWEZIG Danny SMESSAERT, voorzitter NIET AANWEZIG / Karel BEKAERT, Ann DELLAERT, Nicole DE MUNTER, Christiaan DE SCHEPPER,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie