Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274)"

Transcriptie

1 instructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274)

2 pi.ict05.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 Inhoud Inleiding 3 Taak 1 ICT en organisatie (eindterm 1, 2 en 3) 5 Taak 2 Een digitale presentatie over werken met milieu- en Arbovoorschriften realiseren (eindterm 4, 5, 6 en 8) 7 Taak 3 Elektronische schakelingen realiseren (eindterm 7) 11 Taak 4 Mutaties verwerken in administratieve toepassingen (eindterm 9) 13 Werkveldoriëntatie 2

4 Werkveldoriëntatie 2 Praktijk

5 Inleiding De laatste twintig jaar zijn computers steeds belangrijker geworden binnen organisaties. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in ICT en meer en meer processen binnen organisaties worden afhankelijk van ICT. Ook de werkzaamheden binnen organisaties zijn veranderd door de komst van ICT. Bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd met behulp van computers, er wordt gewerkt met digitale bestanden in plaats van papieren documenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de salarisadministratie en een relatiebeheersysteem. Maar ook op andere niveaus is de computer niet meer weg te denken. Zo worden bijvoorbeeld digitale slideshows gebruikt bij presentaties en simulatieprogramma s voor het bouwen van schakelingen. Ook de werkplekken zelf hebben veranderingen ondergaan door de opmars van ICT. In de Arbo-wetgeving wordt hierop ingespeeld en derhalve zijn ook eisen opgenomen met betrekking tot het werken met computers (bijvoorbeeld regelingen voor de hoogte en afstand tot het beeldscherm etc.). Taak 1 van deze praktijkinstructie gaat over de rol die ICT binnen uw organisatie speelt. In taak 2 wordt ingegaan op het werken volgens de voorschriften van de Arbowet. Tevens komt hier het maken van een digitale presentatie aan bod. In taak 3 gaat u werken met simulatiesoftware om digitale en analoge schakelingen te bouwen. En in taak 4 tenslotte voert u gegevens in een administratiepakket in en controleert u de invoer. Werkveldoriëntatie 2 3

6 Werkveldoriëntatie 2 4

7 Taak 1 ICT en organisatie De laatste twintig jaar zijn computers steeds belangrijker geworden binnen organisaties. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in ICT en meer en meer processen binnen organisaties worden afhankelijk van ICT. Wat vroeger nog met de hand kon, is nu haast onmogelijk wegens de complexiteit en de enorme hoeveelheden informatie en gegevens die verwerkt moeten worden. Hierdoor hebben organisaties ook veranderingen meegemaakt, zoals andere taakomschrijvingen voor het personeel en ga zo maar door. ICT heeft organisaties veranderd. Binnen deze taak wordt u gevraagd om uw organisatie in kaart te brengen en om aan te geven wat voor een rol ICT binnen uw organisatie speelt. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: de ontwikkelingen op het gebied van ICT binnen industriële, grafimedia en administratieve omgevingen op hoofdlijnen beschrijven (eindterm 1) de rol van computersystemen binnen industriële, grafimedia en administratieve bedrijfsprocessen op hoofdlijnen beschrijven (eindterm 2) de aspecten, die een rol spelen bij het onderhoud en beheer van informatiesystemen, op hoofdlijnen beschrijven (eindterm 3) Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. In wat voor omgeving bent u nu werkzaam, industrieel, grafimedia of kantoorautomatisering? Licht dit kort toe. 2. Voor het beheren van informatiesystemen wordt verschil gemaakt tussen functioneel en operationeel beheer. Wat is het verschil tussen beide? Beschrijf dit en geef voorbeelden aan van werkzaamheden van beide soorten beheer. 3. Hoe is binnen uw organisatie het operationele beheer van de informatiesystemen geregeld? 4. Hoe is binnen uw organisatie het functionele beheer van de informatiesystemen geregeld? 5. Wat is een calamiteitenplan, en waarvoor dient het? 6. Is er binnen uw organisatie ook een calamiteitenplan aanwezig? Zo ja, hoe ziet dit er uit? Zo nee, waarom is er geen calamiteitenplan? Is hiervoor een bewuste keuze gemaakt? Opdrachten Voer de opdrachten uit en bespreek het resultaat met uw praktijkopleider. 1. Binnen bijna elke organisatie is men bezig met het ontwikkelen van nieuwe zaken. Veelal heeft dit te maken met de presentatie van het bedrijf naar buiten toe, maar ook met de wens om een bepaalde marktpositie te handhaven. Onderzoek binnen de organisatie waar u momenteel werkzaam bent, waarin de organisatie zich (wil) onderscheiden op de markt. 2. Ook binnen uw organisatie zullen computersystemen een belangrijke rol innemen. Hoogstwaarschijnlijk worden de belangrijke bedrijfsprocessen van uw organisatie uitgevoerd met behulp van computersystemen. Afhankelijk van het soort organisatie waarin u werkt zal de toepassing van de computersystemen verschillen. Taak 1 Werkveldoriëntatie 2 5

8 Probeer aan te geven wat de rol van computersystemen binnen uw organisatie is. Denk hierbij aan: - controle op bedrijfsprocessen - aansturing van machines - opmaak van drukwerk - voorbereiding van drukwerk - nabewerking van digitale documenten - verwerking van financiële administraties - bijhouden van boekhoudingen - financiële analyses - enz. Maak tevens een beschrijving van de processen in uw organisatie die ondersteund worden door de computersystemen. 3. Binnen uw organisatie wordt hoogstwaarschijnlijk ook gebruik gemaakt van informatiesystemen. Deze kunnen al dan niet digitaal zijn. Eén ding hebben de informatiesystemen gemeen, ze geven informatie aan gebruikers (werknemers) en om dit goed te laten verlopen dienen ze beheerd te worden. Onderzoek binnen uw organisatie welke informatiesystemen er gebruikt worden. Beschrijf tevens de volgende beheersaspecten en hoe deze zijn geregeld binnen uw organisatie: - beschikbaarheid - betrouwbaarheid - onderhoudbaarheid - uitbreidbaarheid - gebruikersvriendelijkheid - responsiesnelheid - kosten/baten. Taak 1 Werkveldoriëntatie 2 6

9 Taak 2 Een digitale presentatie over werken met milieu- en Arbovoorschriften realiseren Organisaties zijn door de overheid gebonden aan eisen waaraan o.a. werkplekken moeten voldoen. Deze eisen zijn samengevat in de zogenaamde Arbo-wetgeving. Het is voor u als ICT-er van belang om kennis te hebben van de Arbo-wetgeving en de huidige situatie in uw organisatie. Meer en meer worden er presentaties gegeven over organisaties of van producten of regelingen. Neem bijvoorbeeld internet waar veel organisaties zichzelf presenteren. Een ander voorbeeld is het presenteren van een nieuw idee of een regeling aan de medewerkers van een bedrijf met behulp van een slideshow/presentatieprogramma. Wilt u een boeiende presentatie maken en geven, dan zult u enige voorbereidingen moeten treffen om van de presentatie een succes te maken. De stappen uit het werkplan bieden u een houvast voor een gedegen voorbereiding. Binnen deze taak wordt zowel ingegaan op het werken volgens de voorschriften van de Arbowet als op het maken van een digitale presentatie. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: de praktische gevolgen van ICT voor de werkplek beschrijven (eindterm 4) de milieuregelgeving met betrekking tot hardware en computersupplies beschrijven (eindterm 5) de relevante Arbo-regelgeving beschrijven (eindterm 6) aan de hand van instructies met behulp van een specifieke toepassing een eenvoudige digitale presentatie realiseren (eindterm 8) Lees het werkplan door om een beeld van de taak te krijgen. Werkplan Een presentatie voorbereiden Stap 1 Bepaal het onderwerp en het doel van de presentatie (bijvoorbeeld het verstrekken van bepaalde informatie). Stap 2 Stel vast voor wie de presentatie gehouden moet worden. Stap 3 Bepaal welk soort presentatie u wilt maken (tekst, animatie, beeld, geluid) en selecteer welk programma u daarvoor gaat gebruiken. Verdiep u in de mogelijkheden en werkwijze van het gekozen programma. Stap 4 Bepaal de indeling van de presentatie, schrijf de teksten (inleiding, kern, samenvatting) en verzamel de schema s, illustraties etc. Stap 5 Zorg voor een goede vormgeving van de presentatie: - rustig uiterlijk van de slides - goed leesbare tekst. Denk hierbij aan:. juiste kleur letters, contrasterend met de achtergrondkleur. juist lettertype; niet te dicht op elkaar. juiste grootte - niet te lange zinnen - niet te veel tekst op een slide. Stap 6 Stel vast welke eventuele hulpmiddelen nodig zijn bij het houden van de presentatie (werking van de apparatuur, zichtbaarheid, leesbaarheid en begrijpelijkheid van sheets, tekst op whiteboard, flip-over of videoscherm, verstaanbaarheid van gesproken tekst of andere geluiden). Stap 7 Houd voorafgaand aan de eigenlijke presentatie een generale repetitie (even- Taak 2 Werkveldoriëntatie 2 7

10 tueel in het bijzijn van een of meer collega s) en maak zo nodig aanpassingen in de presentatie. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Worden er in uw organisaties presentaties gehouden? Zo ja, door wie en over welke onderwerpen? 2. Heeft uw organisatie een speciale afdeling of functionaris in dienst die belast is met het voorbereiden en geven van presentaties? 3. Worden er bepaalde vaste regels gehanteerd bij presentaties? Zo ja, welke? 4. Wordt er bij uw organisatie gebruik gemaakt van een digitaal presentatiepakket? Zo ja, welk pakket is dat? Geef van het pakket de specificaties en mogelijkheden. Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren, dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat het werkplan aangepast moet worden. Pas het werkplan, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. De toenemende mate van automatisering heeft verandering gebracht binnen organisaties. Nu zijn die veranderingen niet alleen te zien in de organisatie en haar strategie, maar ook op de werkplek. Beschrijf voor de organisatie waar u nu werkzaam bent de gevolgen van de automatisering. Neem in uw verslag onder andere de volgende punten op: - Werkgelegenheid: heeft de invoering van automatisering geleid tot nieuwe werkgelegenheid of is dit ten koste gegaan van mensen binnen de organisatie? Zijn er nieuwe functies gecreëerd? - Opslag van de gegevens: gebeurt dit in de geautomatiseerde omgeving centraal of decentraal, en wat zijn eventuele veranderingen hierin? - Afstemming: mogen gebruikers zelf bepalen van welke geautomatiseerde systemen zij gebruik maken? Denk hierbij aan versies van tekstverwerkingsprogramma s. - Procedures: liggen er procedures vast met betrekking tot opslag van gegevens en omgang met automatiseringsmiddelen? - Programmatuurbeveiliging: wordt er binnen het netwerk gebruik gemaakt van toegangsbeveiliging? Wordt er ook nog een aparte toegangsbeveiliging toegepast per applicatie waarin gewerkt wordt? Zo ja, is er in de applicatie ook weer een toegangsbeveiliging per onderdeel van de applicatie? - Copyrights: hoe wordt er omgegaan met de geldende copyrights voor de applicaties? - Computerfraude: hoe wordt er omgegaan met eventueel onrechtmatige mutaties? - Arbo: hoe worden de werkplekken ingericht? Voldoen deze aan de in de Arbo-wetgeving voorgeschreven eisen? Denk aan verstelbaarheid van stoelen, tafels, lichtinval, enz. - Kennisniveau: hoe worden de werknemers op de hoogte gehouden van de applicaties waarmee gewerkt wordt? Bespreek uw verslag met uw praktijkopleider. Taak 2 Werkveldoriëntatie 2 8

11 2. Binnen bijna alle organisaties wordt er gebruik gemaakt van interne netwerken oftewel LAN s. Het gebruik maken van een LAN heeft als voordeel dat bronnen die voor meerdere gebruikers interessant zijn, gedeeld kunnen worden. Het gebruik van LAN s heeft echter ook gevolgen voor de gebruikers. Onderzoek wat de gevolgen zijn voor de gebruikers op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van een LAN en bespreek deze met uw praktijkopleider. 3. Digitale gegevens hebben veel voordelen boven de geschreven informatie. Er zijn echter ook tal van nadelen te bedenken over digitale gegevens. Geef enkele voor- en nadelen van de verspreiding van digitale gegevens. 4. Servers zijn binnen organisaties gemeengoed maar ze kunnen sterk van functionaliteit verschillen. Hoogstwaarschijnlijk wordt er binnen uw organisatie ook gebruik gemaakt van een centrale server. Geef van de centrale server binnen uw organisatie de functionaliteiten. Let hierbij onder andere op de volgende punten: - het delen van informatie - het delen van randapparatuur - de toegangsbeveiliging - de centrale opslag - de back-up mogelijkheid. 5. De overheid stelt steeds zwaardere eisen aan het terugdringen van bijvoorbeeld energiegebruik door machines. Dit komt doordat er soms kwistig wordt omgesprongen met energie. Van de overheid dient er alles aan gedaan te worden om verdere milieuvervuiling te voorkomen dan wel te beperken. Ook bij het gebruik van computersupplies moet men aan het milieu denken. Beschrijf van onderstaande punten hoe er mee om moet worden gegaan in verband met een beperking van de belasting voor het milieu: - energieverbruik - straling - technische levensduur - afvalstoffen. 6. Organisaties zorgen bij elkaar voor een hoop afvalstoffen. Deze kunnen nogal verschillen van aard en de ene stof is schadelijker voor het milieu dan de andere. Zoek uit welke afvalstoffen de afdeling ICT produceert en hoe deze verwerkt moeten worden (bijv. hergebruik, storten, verbranden, recycling). Maak een kort verslag van uw bevindingen. 7. Een goede werkhouding en werkomgeving zijn belangrijk voor de werknemer, daarom heeft de overheid hiervoor wetgeving opgesteld. Deze regelgeving is opgesteld om bedrijven te informeren over de must van een goede werkhouding en omgeving. Onderzoek welke Arbo-wetgeving voor u en uw organisatie van belang is. Beschrijf vervolgens op hoofdlijnen de wettelijke normen. 8. Bespreek met uw praktijkopleider of u een collega kunt assisteren bij de voorbereiding van een presentatie. Neem contact op met de betreffende persoon en bespreek de taakverdeling. Bereid vervolgens zelfstandig (een deel van) de presentatie voor die door uw collega wordt gegeven. Doe dit zo veel mogelijk volgens het werkplan. Bespreek uw opzet met de collega en voer zonodig wijzigingen door. Taak 2 Werkveldoriëntatie 2 9

12 9. Bereid zelfstandig een presentatie voor waarin u relevante Arbo-regelgeving beschrijft. Maak hierbij gebruik van het werkplan en het binnen de organisatie gehanteerde digitale presentatiepakket. Behandel ook onderwerpen en regelingen binnen uw organisatie die te maken hebben met verzuim en ongevalmelding, zoals bijvoorbeeld: a. Hoe en bij wie meldt u zich ziek? b. Hoe en bij wie meldt u zich beter? c. Welke regels zijn er omtrent preventie van (langdurige) ziekte? d. Wat te doen bij brand? e. Wat is vanuit uw eigen werkplek de snelste vluchtweg? f. Waar bevindt zich de bedrijfshulpverlening binnen de organisatie? g. Wat te doen bij inbraak? h. Wat te doen bij een ongeluk? i. Hoe weet u waar u een EHBO-er binnen de organisatie kunt bereiken? j. Welke regels zijn er omtrent preventie van ongevallen? k. Wat zijn de drie grootste oorzaken van ongevallen binnen uw organisatie? l. Zijn er veiligheidsfunctionarissen binnen het bedrijf aangesteld en wordt er een veiligheidscursus binnen de organisatie gegeven? m. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden binnen de organisatie gebruikt? Hoe vaak moeten deze worden gecontroleerd, en wanneer zijn ze niet meer bruikbaar? Bespreek zowel de inhoud van de presentatie als de presentatie zelf (vormgeving, interactie etc.) na met uw praktijkopleider. Taak 2 Werkveldoriëntatie 2 10

13 Taak 3 Elektronische schakelingen realiseren Als we ons afvragen hoe het komt dat een motor draait of een beeldscherm oplicht, dan krijgen we als antwoord, door de elektriciteit. Wat is echter elektriciteit? Elektriciteit is een potentiaal verschil tussen twee punten. Als we praten over elektriciteit dan hebben we het over begrippen als spanning, stroom en weerstand. Als een schakeling niet werkt dan moeten we allereerst weten wanneer een schakeling wel functioneert en we moeten de betreffende schakeling kunnen meten om de oorzaak van het niet werken vast te kunnen stellen. In deze taak leert u een eenvoudige analoge en digitale schakeling met behulp van simulatiesoftware op te bouwen. Analoge en digitale schakelingen hebben beide hun eigen toepassingsgebied en verschillende manier(en) van werking. Spreken we bij analoge schakelingen van spanning, stroom en weerstand, bij digitale schakelingen spreken we over het algemeen van, wel of niet, 1 of 0 of ja of nee. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: aan de hand van instructies een eenvoudige elektronische schakeling realiseren (eindterm 7) Lees de activiteitenlijst door om een beeld van de taak te krijgen. Activiteitenlijst Een elektronische schakeling realiseren met behulp van simulatiesoftware - Onderzoek hoe de simulatiesoftware werkt en hoe u een analoge schakeling kunt opbouwen. - Onderzoek hoe de simulatiesoftware werkt en hoe u een digitale schakeling kunt opbouwen. - Onderzoek de functies van and-, or- en not-poorten. - Bekijk de werking van led s en hun toepassingen. - Bekijk verschillende (voorbeeld) analoge en digitale schakelingen. - Bouw met behulp van de simulatiesoftware de elektronische schakeling waaraan uw organisatie behoefte heeft. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Welke digitale schakelingen worden in de organisatie gebruikt? Noem enkele voorbeelden. 2. Welke analoge schakelingen komen in de organisatie voor? Noem enkele voorbeelden. 3. Wat is spanning en hoe wordt deze gemeten? 4. Wat is stroom en hoe wordt deze gemeten? 5. Wat is weerstand en hoe wordt deze gemeten? 6. Wat is het verschil tussen een and- en een or-poort? 7. Wat is een andere naam voor een not-poort? 8. Hebben twee not-poorten achter elkaar nog een functie? 9. Hoeveel toestanden kennen we binnen de digitale techniek en hebben we die bij analoge techniek ook? Taak 3 Werkveldoriëntatie 2 11

14 Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de acitiveitenlijst. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren, dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de activiteitenlijst aangepast moet worden. Pas de activiteitenlijst, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Ga na welke simulatiesoftware in uw organisatie wordt gebruikt. Verdiep u in de mogelijkheden van deze software en bouw vervolgens een analoge schakeling op van een weerstand van 1000 ohm in serie met een lampje. - Verklaar de werking van deze schakeling - Meet de spanning over de lamp - Meet de stroom door de lamp - Bepaal met deze gegevens de weerstand van de lamp. Zet nu twee weerstanden die in serie staan, in serie met het lampje. Meet de spanning over de lamp. - Meet de stroom door de lamp. - Geef aan waarom de spanning over de lamp is veranderd. - Waarom is de stroom door de lamp veranderd? Maak een kort verslag van uw bevindingen en bespreek de resultaten met uw praktijkopleider. 2. Bouw met behulp van simulatiesoftware een digitale schakeling op met een and-poort gevolgd door een led, en een met een or-poort gevolgd door een led. Bepaal met behulp van onderstaande waarheidstabel voor beide schakelingen de uitgang die bij de gegeven ingangstoestand hoort. Led aan is 1. Ingang 1 Ingang 2 Led (aan=1) Schakeling Led (aan=1) Schakeling 2 3. Bouw met behulp van simulatiesoftware een schakeling op met een not-poort gevolgd door een led. Bepaal met behulp van onderstaande waarheidstabel de uitgang die bij de gegeven ingangstoestand hoort. Led aan is 1. Ingang 1 Uitgang 1 Led (aan=1) Bepaal in overleg met uw praktijkopleider voor welke situatie u een elektronische schakeling kunt monteren. Bijvoorbeeld voor relaiskasten, plc s of schakelkasten. Neem eerst goed het aansluitschema en de werkinstructie door. Als er geen werkinstructie is, vraag uw praktijkopleider ernaar of stel er samen een op. Monteer de schakeling en bespreek het resultaat met uw praktijkopleider. Taak 3 Werkveldoriëntatie 2 12

15 Taak 4 Mutaties verwerken in administratieve toepassingen U zult al wel gemerkt hebben dat er binnen een organisatie niet veel kan gebeuren of het kost geld. Denk maar eens aan de aanschaf van spullen: middelen in het financiele jargon. Of bijvoorbeeld opleidingen of het inhuren van specialisten. Rekeningen, ook wel facturen genoemd, moeten op tijd betaald worden. Vergeet natuurlijk ook niet de loon- en salarisadministratie die bijgehouden dient te worden, want u en uw collega s willen toch graag op tijd het juiste salaris krijgen. In deze taak wordt aandacht besteed aan de verwerking van al die financiële gegevens in het administratie- of boekhoudpakket. Zoals blijkt uit deze inleiding worden er door uw administratieve collega s veel verschillende termen gebruikt die te maken hebben met de boekhouding. Om u op weg te helpen binnen de financiële wereld zijn er twee activiteitenlijsten opgesteld. Werkplan 1 besteedt aandacht aan het invoeren van gegevens in een administratiepakket en werkplan 2 besteedt aandacht aan het controleren van ingevoerde gegevens in een administratiepakket. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: aan de hand van instructies m.b.v. een administratieve toepassing eenvoudige mutaties verwerken (eindterm 9) Lees de werkplannen door om een beeld van de taak te krijgen. Werkplan 1 Gegevens binnen een administratiepakket invoeren Stap 1 Log in het administratiepakket in. Stap 2 Rangschik de gegevens die moeten worden ingevoerd op een dusdanige manier, dat u zo min mogelijk tussen de verschillende onderdelen van de applicatie hoeft te switchen. Stap 3 Ga naar de plaats binnen de applicatie waar de gegevens moeten worden ingevoerd. Stap 4 Voer de gegevens correct, volledig en zorgvuldig in. Let ook op het gebruik van hoofdletters en kleine letters. Stap 5 Controleer of de gegevens correct zijn ingevoerd. Stap 6 Als in het administratiepakket wordt verwezen naar een papieren document, bijvoorbeeld een nota, geef dan na invoer een uniek kenmerk op het papieren document aan. Stap 7 Laat de gegevens controleren door de direct verantwoordelijke. Werkplan 2 Gegevens controleren Stap 1 Log in het administratiepakket in. Stap 2 Sorteer de papieren gegevens op zo n wijze, dat u zo efficiënt mogelijk te werk kunt gaan met het controleren van de gegevens. Stap 3 Controleer de gegevens die in het systeem ingevoerd zijn zorgvuldig met behulp van de papieren documenten. Belangrijke punten waar u op moet letten zijn onder andere:. het rekeningnummer. het bedrag Taak 5 Werkveldoriëntatie 2 13

16 . de debiteur. de crediteur. de omschrijving. de datum. de OB-code. Stap 4 Geef op de papieren aan dat de invoer ervan gecontroleerd is. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Wordt er binnen uw organisatie gebruik gemaakt van een relatiebeheersysteem of CRM-pakket? Zo ja, beschrijf waarvoor dit gebruikt wordt. 2. Welke gegevens moeten er worden ingevoerd in een administratiesysteem voor de volgende documenten? - een binnenkomende factuur - een uitgaande factuur - een vrachtbrief van een binnengekomen bestelling - een inkooporder - een uitgifte uit de kas - een visitekaartje van nieuwe klant. 3. Wie houdt binnen uw organisatie de projectadministatie bij en wordt hierbij gebruik gemaakt van een administratiesysteem? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de werkplannen. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren, dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de werkplannen moeten worden aangepast. Pas de werkplannen, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Voer aan de hand van duidelijke instructies enkele mutaties in een financieel administratiepakket door. Controleer de ingevoerde mutaties op invoerfouten m.b.t. rekeningnummer, bedrag, debiteur, crediteur, omschrijving, datum, OBcode. Let er op dat u de door u ingevoerde gegevens laat controleren door uw praktijkopleider of verantwoordelijke voordat deze gegevens definitief worden verwerkt in het systeem. 2. Voer aan de hand van duidelijke instructies enkele mutaties in een administratiesysteem door. Let er op dat u de door u ingevoerde gegevens laat controleren door uw praktijkopleider of verantwoordelijke voordat deze gegevens definitief worden verwerkt in het systeem. Bij het uitvoeren van deze opdracht is het van groot belang dat u zorgvuldig te werk gaat. Zo dient u goed te letten op de schrijfwijze, het gebruik van hoofdletters en kleine letters, en de volledigheid van de informatie die u invoert in het systeem. Denk er hierbij aan dat bijvoorbeeld de adresgegevens die u ingeeft, compleet moeten zijn met straat, huisnummer, postcode, woonplaats en eventueel land als het gaat om een buitenlands adres. Let er op dat u alleen maar gegevens verwerkt in het systeem na nadrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke. Taak 5 Werkveldoriëntatie 2 14

17 3. Voer aan de hand van duidelijke instructies een aantal controleopdrachten uit. Bij het uitvoeren van deze taak is het belangrijk dat u zeer zorgvuldig te werk gaat. Niet alleen bij de eerste twee documenten die u controleert, maar ook als u al een uurtje bezig bent. Leg vast welke gegevens u gecontroleerd heeft, en wat uw bevindingen waren. Bespreek uw bevindingen met uw praktijkopleider. Taak 5 Werkveldoriëntatie 2 15

Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 3 (ICT05.3/CREBO:53272)

Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 3 (ICT05.3/CREBO:53272) instructie Werkveldoriëntatie 3 (ICT05.3/CREBO:53272) pi.ict05.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 4 (ICT05.4/CREBO:53253)

Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 4 (ICT05.4/CREBO:53253) instructie Werkveldoriëntatie 4 (ICT05.4/CREBO:53253) pi.ict05.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236)

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) instructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) pi.cse02.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) instructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) pi.cse12.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht 2:

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 2 (CIN02.2/CREBO:53092) pi.cin02.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142)

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) instructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) pi.cba10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178)

Praktijkinstructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178) instructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178) pi.cse09.3.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) sd.cal01.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) instructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) pi.ict09.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beveiliging informatiesystemen

Praktijkinstructie Beveiliging informatiesystemen instructie Beveiliging informatiesystemen 4 (CIN15.4/CREBO:50141) pi.cin15.4.v1 ECABO, 1 januari 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning instructie Transportmanagementondersteuning 3 (CLO10.3/CREBO:50197) pi.clo10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095)

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) instructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) pi.cin17.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) instructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) pi.cba07.4.v4 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180)

Praktijkinstructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180) instructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180) pi.cse07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211)

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) sd.cal01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Veiligheid in de samenleving 1 VEILIGHEID IN DE SAMENLEVING 1 (CBE28.1/CREBO:55031)

Veiligheid in de samenleving 1 VEILIGHEID IN DE SAMENLEVING 1 (CBE28.1/CREBO:55031) VEILIGHEID IN DE SAMENLEVING 1 (CBE28.1/CREBO:55031) sd.cbe28.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215)

Praktijkinstructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215) instructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215) pi.cse04.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177)

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) instructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) pi.cse10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) sd.clo07.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093) instructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093) pi.cin07.2.v1 ECABO, november 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) instructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) pi.ict09.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184)

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) sd.cal08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) sd.cbe08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) sd.clo12.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Magazijnbeheer 3 MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Magazijnbeheer 3 MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201) MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201) sd.clo07.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Medisch secretariaat 3 MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180)

Medisch secretariaat 3 MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180) MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180) sd.cse07.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209)

Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209) GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209) sd.cal03.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Customer service 3 (CCA05.3/CREBO:50203)

Praktijkinstructie Customer service 3 (CCA05.3/CREBO:50203) instructie Customer service 3 (CCA05.3/CREBO:50203) pi.cca05.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

3 (ICT10.3/CREBO:53271)

3 (ICT10.3/CREBO:53271) instructie Oriëntatie op de informatieanalyse 3 (ICT10.3/CREBO:53271) pi.ict10.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153)

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) sd.clo02.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Assembleren van hardware 2 (ICT14.2/CREBO:56099)

Praktijkinstructie Assembleren van hardware 2 (ICT14.2/CREBO:56099) instructie Assembleren van hardware 2 (ICT14.2/CREBO:56099) pi.ict14.2v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Tekstverwerking 1 TEKSTVERWERKING 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Tekstverwerking 1 TEKSTVERWERKING 1 (CSE12.1/CREBO:53139) TEKSTVERWERKING 1 (CSE12.1/CREBO:53139) sd.cse12.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Openbaar bestuur 4 (CJU 11.4/CREBO:50098)

Praktijkinstructie Openbaar bestuur 4 (CJU 11.4/CREBO:50098) instructie Openbaar bestuur 4 (CJU 11.4/CREBO:50098) pi.cju11.4.v1 ECABO, 1 juni 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV03.4/CREBO:50166)

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV03.4/CREBO:50166) instructie Woningfinanciering 4 (CBV03.4/CREBO:50166) pi.cbv03.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Correspondentie 4 CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184)

Correspondentie 4 CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184) CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184) sd.cse05.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111)

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) sd.cal04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Gezondheid en veiligheid 1 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 1 (CBE06.1/CREBO:50225)

Gezondheid en veiligheid 1 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 1 (CBE06.1/CREBO:50225) GEZONDHEID EN VEILIGHEID 1 (CBE06.1/CREBO:50225) sd.cbe06.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228)

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) sd.clo06.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239) instructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239) pi.cal04.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) instructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) pi.clo06.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie hardware 2 (ICT02.2/CREBO:53250)

Praktijkinstructie Installatie hardware 2 (ICT02.2/CREBO:53250) instructie Installatie hardware 2 (ICT02.2/CREBO:53250) pi.ict02.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 4 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.4, CSE11.4/CREBO:50181, 50176)

CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 4 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.4, CSE11.4/CREBO:50181, 50176) CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 4 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.4, CSE11.4/CREBO:50181, 50176) sd.cse06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111)

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) sd.cbe05.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104)

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) sd.cju06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Volksverzekeringen 4

Praktijkinstructie Volksverzekeringen 4 instructie Volksverzekeringen 4 (CJU06.4/CREBO:50104) pi.cju06.4.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) pi.cbv05.4.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166)

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166) instructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166) pi.cbv12.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie E-business 3 (CCA11.3/CREBO:55033)

Praktijkinstructie E-business 3 (CCA11.3/CREBO:55033) instructie E-business 3 (CCA11.3/CREBO:55033) pi.cca11.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164) pi.cbv14.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Inkoopbeleid en -planning 3 INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155)

Inkoopbeleid en -planning 3 INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155) INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155) sd.clo03.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Veilig werken in de beveiliging 3 VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187)

Veilig werken in de beveiliging 3 VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187) VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187) sd.cbe38.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185)

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) sd.cbe37.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) sd.cba10.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Transportadministratie 3 TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198)

Transportadministratie 3 TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198) TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198) sd.clo09.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) sd.cal04.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091)

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) sd.cal08.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167)

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) sd.cbv11.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Correspondentie 3 CORRESPONDENTIE 3 (CSE05.3/CREBO:50214)

Correspondentie 3 CORRESPONDENTIE 3 (CSE05.3/CREBO:50214) CORRESPONDENTIE 3 (CSE05.3/CREBO:50214) sd.cse05.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoud Inleiding. 3 Oriënterende opdracht 1 De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden. 4 Oriënterende opdracht 2 Je functie,

Nadere informatie

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197)

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) sd.clo10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Veiligheidsnetwerk 2 VEILIGHEIDSNETWERK 2 (CBE25.2/CREBO:55112)

Veiligheidsnetwerk 2 VEILIGHEIDSNETWERK 2 (CBE25.2/CREBO:55112) Veiligheidsnetwerk 2 VEILIGHEIDSNETWERK 2 (CBE25.2/CREBO:55112) Veiligheidsnetwerk 2 sd.cbe25.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Bibliotheektechnisch medewerker

Bibliotheektechnisch medewerker Bibliotheektechnisch medewerker Doel Uitvoeren van de eerstelijnsinformatievoorziening aan gebruikers inzake informatiebestanden, alsmede verrichten van bibliotheektechnische werkzaamheden, om (facultaire)

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179)

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) sd.cju17.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

Technisch onderzoek 1 TECHNISCH ONDERZOEK 1 (CBE20.1/CREBO:52698)

Technisch onderzoek 1 TECHNISCH ONDERZOEK 1 (CBE20.1/CREBO:52698) TECHNISCH ONDERZOEK 1 (CBE20.1/CREBO:52698) sd.cbe20.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Balans, verlies- en winstrekening 4 BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162)

Balans, verlies- en winstrekening 4 BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162) BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162) sd.cbv15.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Kennismaken met je stagebedrijf

Welkom op de werkvloer Kennismaken met je stagebedrijf Welkom op de werkvloer Kennismaken met je stagebedrijf Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer Kennismaken

Nadere informatie

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137)

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) sd.clo04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206)

Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206) Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206) Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 sd.cal05.1v1 ECABO, Alle

Nadere informatie

Veiligheidsnetwerk 1 VEILIGHEIDSNETWERK 1 (CBE25.1/CREBO:55030)

Veiligheidsnetwerk 1 VEILIGHEIDSNETWERK 1 (CBE25.1/CREBO:55030) Veiligheidsnetwerk 1 VEILIGHEIDSNETWERK 1 (CBE25.1/CREBO:55030) Veiligheidsnetwerk 1 sd.cbe25.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273)

Praktijkinstructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273) instructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273) pi.ict03.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Sociale voorzieningen 4 SOCIALE VOORZIENINGEN 4 (CJU04.4/CREBO:50106)

Sociale voorzieningen 4 SOCIALE VOORZIENINGEN 4 (CJU04.4/CREBO:50106) SOCIALE VOORZIENINGEN 4 (CJU04.4/CREBO:50106) sd.cju04.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Sneller ritsen met internet applicaties?

Sneller ritsen met internet applicaties? VERRICHTEN INRICHTEN RICHTEN Sneller ritsen met internet applicaties? BESTURING PRODUCTEN PROCESSEN ORGANISATIE APPLICATIES GEGEVENS van de bedrijfsvoering van de bedrijfsvoering Door : Rimko van den Bergh

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie