Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093)"

Transcriptie

1 instructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093)

2 pi.cin07.2.v1 ECABO, november 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 Inhoud Inleiding 3 Taak 1 Monteren en gebruiksklaar maken (eindterm 8, 10, 11, 14 en 16) 5 Taak 2 Installeren software (eindterm 12, 13 en 15) 8 Taak 3 Demonteren (eindterm 3 en 7) 10 Taak 4 Voorraadbeheer en administratie (eindterm 4, 5 en 6) 12 Taak 5 Onderhouden en beheren van informatiesystemen (eindterm 17, 18, 19 en 20) 15 Beheer en installatie computersystemen 2

4 Beheer en installatie computersystemen 2 Praktijk

5 Inleiding Een computersysteem is opgebouwd uit hardware- en softwarecomponenten. Tot de hardwarecomponenten behoren o.a. de systeemkast, printer, muis, scanner, beeldscherm en toetsenbord. In de systeemkast bevinden zich ook weer componenten, zoals de harde schijf, CD-rom speler en diverse insteekkaarten. Bij softwarecomponenten kunt u denken aan besturings-, applicatie- of netwerksoftware. Voordat men met een computer kan werken moeten de verschillende componenten gemonteerd worden en dient de benodigde software geïnstalleerd te worden. Computers verouderen snel en de gebruiker gaat steeds sneller over tot de aanschaf van nieuwe apparatuur. Deze uitstoot van oude, afgedankte computers is natuurlijk niet goed voor het milieu. Men hoeft echter niet altijd alle onderdelen weg te gooien, misschien kunnen er een aantal opnieuw gebruikt worden. Het kan dus zinvol zijn om na te gaan of de computerconfiguratie of onderdelen hiervan hergebruikt kunnen worden. In deze praktijkinstructie beginnen we eerst met het monteren en gebruiksklaar maken van een computerconfiguratie (taak 1), vervolgens installeren we o.a. de standaardsoftware, zoals bijvoorbeeld een officepakket (taak 2). Door te beginnen met het monteren leert u de verschillende componenten kennen en herkennen. Deze kennis komt u goed van pas bij taak 3. In taak 3 gaat u namelijk een configuratie demonteren en bekijken of bepaalde componenten opnieuw gebruikt kunnen worden. Belangrijk daarvoor is dat u dan de verschillende componenten kunt herkennen en labelen. Natuurlijk besteden we dan ook aandacht aan milieu- en veiligheidseisen. In taak 4 stellen we het voorraadbeheer van hardwarecomponenten aan de orde. Hierdoor houdt een organisatie zicht op welke componenten er op voorraad zijn en welke besteld moeten worden. In taak 5 tenslotte leert u problemen met de hardware te signaleren en zo mogelijk ook op te lossen. Ook besteden we hier aandacht aan het bijhouden van de systeemdocumentatie. In de systeemdocumentatie wordt o.a. vermeld welke hardware en software een organisatie heeft en wie deze in gebruik heeft. Ook kan men hierin terugvinden welke softwarelicenties er zijn aangekocht. Beheer en installatie computersystemen 2 3

6 Beheer en installatie computersystemen 2 4

7 Taak 1 Monteren en gebruiksklaar maken Stel een gebruiker, collega of klant vraagt u om een computerconfiguratie samen te stellen die voldoet aan bepaalde eisen. Hij wil een tekstverwerkingsprogramma gaan gebruiken, teksten kunnen afdrukken, toegang tot het internet via een ISDN-modem en gebruikmaken van CD-rom s. Wat gaat u dan doen? U monteert uitgaande van deze eisen en wensen een computerconfiguratie en maakt deze gebruiksklaar, sluit de benodigde randapparatuur aan en zorgt ervoor dat alle componenten goed op elkaar zijn afgestemd. Als het systeem eenmaal werkt, controleert u of het ook voldoet aan de eisen met betrekking tot snelheid en bedieningsgemak. Mocht dit niet het geval zijn dan neemt u passende maatregelen om dit aan te passen en te verbeteren. Hierdoor zorgt u er voor dat een gebruiker snel en efficiënt kan werken. In deze taak gaat u deze werkzaamheden oefenen. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: voorstellen doen voor de fysieke inrichting van een stand-alone computerconfiguratie (eindterm 8) de componenten van een stand-alone computerconfiguratie aan de hand van instructies installeren en gebruiksklaar maken (eindterm 10) besturingssoftware installeren (eindterm 11) aan de hand van instructies software voor een grafische userinterface installeren (eindterm 14) de performance van een computerconfiguratie vaststellen (eindterm 16) Werkplan 1 Monteren Stap 1 Controleer of de specificaties van de computerconfiguratie (met bijbehorende randapparatuur) die u gaat monteren overeenkomen met de eisen van de gebruiker. Pas zonodig de specificaties aan. Stap 2 Neem de procedure of werkinstructie voor het monteren van de hardwarecomponenten door. Stap 3 Neem alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van uw eigen veiligheid en van de apparatuur. Stap 4 Monteer de hardwarecomponenten, zoals insteekkaarten, CD-rom speler etc. Stap 5 Bevestig alle randapparatuur. Werkplan 2 Gebruiksklaar maken en performance vaststellen Stap 1 Neem de procedure of werkinstructie voor het installeren van de (besturings)- software en de grafische user interface (GUI) door. Stap 2 Partitioneer (opdelen in afzonderlijk te gebruiken gebieden) zonodig de harde schijf. Stap 3 Installeer de besturingssoftware. Stap 4 Installeer de grafische user interface. Stap 5 Installeer de software (devices, drivers etc.) die bij de nieuwe hardwarecomponenten (zie werkplan 1) hoort. Taak 1 Beheer en installatie computersystemen 2 5

8 Stap 6 Test of de complete configuratie (dus inclusief alle gekoppelde randapparatuur) goed werkt. Stap 7 Neem de procedure of werkinstructie voor het gebruik van diagnoseprogrammatuur door. Stap 8 Test m.b.v. diagnoseprogrammatuur de performance (snelheid) van de configuratie. Stap 9 Maak een verslag van de resultaten van deze testen (zie stap 6 en 8). Vul de benodigde formulieren (bijvoorbeeld een QC formulier) in. Stap 10 Registreer de apparatuur op de gewenste wijze. Stap 11 Zorg zonodig voor transport van de apparatuur naar de betreffende werkplek. Neem hiervoor in overleg met uw praktijkopleider de benodigde maatregelen ter bescherming van de apparatuur en de veiligheid van de medewerkers. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Is er in de organisatie handgereedschap aanwezig? Zo ja, welk gereedschap is dat? 2. Zijn er in de organisatie hulpmiddelen aanwezig om statische elektriciteit te voorkomen? Zo ja, welke hulpmiddelen zijn dat? 3. Welke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van uzelf en de apparatuur moet u nemen voordat u de systeemkast open schroeft? 4. Wordt nieuwe apparatuur binnen uw organisatie geregistreerd? Zo ja, op welke manier? 5. Maakt uw organisatie gebruik van een of meer besturingssystemen? Welk(e) systeem is (zijn) dit? 6. Wat is de functie van een GUI (Grafische User Interface)? 7. Wat is de functie van diagnoseprogrammatuur? 8. Worden er binnen uw organisatie minimale eisen gesteld aan de performance (snelheid en bedieningsgemak) van computerconfiguraties? Zo ja, waar staan deze genoteerd? 9. Nadat een configuratie gebruiksklaar is gemaakt, moet getest worden of alles goed werkt. Zijn er binnen uw organisatie formulieren waarop de resultaten van deze test vermeld worden? 10. Waar moet u rekening mee houden als u een computerconfiguratie vervoert naar bijvoorbeeld een werkplek van de gebruiker? Denk hierbij zowel aan de bescherming van de apparatuur als aan uw eigen veiligheid. Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de werkplannen. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de werkplannen moeten worden aangepast. Pas de werkplannen, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Informeer bij uw praktijkopleider naar de specificaties van de computerconfiguratie die u gaat monteren. Informeer ook naar de wensen en eisen van de gebruiker. Zorg dat u weet welke software de gebruiker wil gaan gebruiken en bijvoorbeeld welke randapparatuur hij wil. Vergelijk deze wensen en eisen met de specificaties van de configuratie. Stel vast of deze twee met elkaar overeenkomen. Maak een kort verslag van uw bevindingen en bespreek dit met uw praktijkopleider. Taak 1 Beheer en installatie computersystemen 2 6

9 2. Monteer de hardwarecomponenten van de betreffende computerconfiguratie volgens de instructie. Controleer met uw praktijkopleider of alle componenten goed zijn gemonteerd. Sluit vervolgens alle randapparatuur aan. 3. Neem vervolgens met uw praktijkopleider de procedure door voor het installeren van de besturingssoftware en grafische user interface (GUI). Bespreek of de harde schijf eerst gepartitioneerd moet worden. Zo ja, vraag duidelijke instructies om dit uit te voeren. Bespreek of er software voor de nieuwe hardwarecomponenten geïnstalleerd moet worden. Vraag zonodig om een werkinstructie en neem deze door. Installeer de besturingssoftware, grafische user interface en indien nodig de overige software. 4. Test of alles goed werkt. Stel ook de performance van de configuratie vast. Gebruik hiervoor diagnoseprogrammatuur. Maak een verslag van uw bevindingen en bespreek dit met uw praktijkopleider. Vul zonodig de formulieren in, waaruit blijkt dat de configuratie gecontroleerd is en goed of juist niet goed werkt. Mocht de configuratie niet goed werken of de performance onvoldoende zijn, bespreek dit dan met uw praktijkopleider en overleg welke stappen er vervolgens genomen moeten worden om dit te verbeteren. 5. Registreer de apparatuur voordat u de computerconfiguratie aan de gebruiker geeft. Het is mogelijk dat het ook tot uw taak behoort de configuratie bij de gebruiker af te leveren. Ontkoppel dan eerst alle randapparatuur en neem maatregelen voor een veilig transport. Sluit op de werkplek aangekomen alle onderdelen opnieuw aan en controleer de werking. Laat de gebruiker werken met de nieuwe apparatuur. Wanneer ook hij geen problemen ervaart, gaat u verder met het wegwerken van alle snoeren zodat ze geen gevaar opleveren voor de gebruiker. Taak 1 Beheer en installatie computersystemen 2 7

10 Taak 2 Installeren software Stel de hardwarecomponenten zijn gemonteerd en de computerconfiguratie is gebruiksklaar gemaakt. Dan is de installatie van de software aan de orde. Hoe gaat dit in z n werk? U installeert standaardsoftware, zoals bijvoorbeeld een office pakket en de software die nodig is om de aansluiting van een stand-alone computer met een netwerk mogelijk te maken. Het is belangrijk dat u de software aanpast aan de eisen van de gebruiker en die van de organisatie. Tot slot test u de werking van de software. In deze taak gaat u deze werkzaamheden oefenen. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: standaardsoftware op een computerconfiguratie installeren (eindterm 12) aan de hand van instructies software voor aansluiting van een stand-alone computerconfiguratie op een netwerk installeren (eindterm 13) aan de hand van instructies de werking van geïnstalleerde software testen (eindterm 15) Werkplan Stap 1 Neem de procedure of werkinstructie voor het installeren van de netwerk- en standaardsoftware door. Stap 2 Stel vast welke standaardinstellingen u moet aanbrengen en neem de werkinstructie hiervoor door. Stap 3 Installeer de netwerk- en standaardsoftware. Stap 4 Installeer indien nodig netwerk-hulpprogramma s (utilities) Stap 5 Breng de standaardinstellingen aan en eventuele voorkeuren van de gebruiker. Dit noemen we het gebruikersprofiel. Stap 6 Activeer de voor de software relevante randapparatuur. Stap 7 Test de werking van de software. Gebruik bij het testen van de netwerksoftware de netwerk-utilities. Stap 8 Bespreek eventuele problemen met uw praktijkopleider. Breng zonodig aanpassingen aan totdat alles goed werkt. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Wordt in uw organisatie voor een bepaalde toepassing, bijvoorbeeld tekstverwerking, door iedereen dezelfde software gebruikt? 2. Wordt er binnen uw organisatie gebruik gemaakt van standaardinstellingen? Zo ja, welke zijn dit? 3. Van welk(e) netwerk(en) maakt uw organisatie gebruik? 4. Van welke netwerkinfrastructuur (topologie) maakt uw organisatie gebruik? Taak 2 Beheer en installatie computersystemen 2 9

11 Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat het werkplan moeten worden aangepast. Pas het werkplan, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Bepaal samen met uw praktijkopleider op welke computerconfiguratie u de software gaat installeren. Verzamel informatie zodat u antwoord kunt geven op onderstaande vragen: - wat zijn de specificaties van de computerconfiguratie (bijvoorbeeld hoe groot is de vrije ruimte op de harde schijf, is er een netwerkkaart en/of CD-rom speler ingebouwd)? - welke eisen stelt de software die u gaat installeren aan de computerconfiguratie (bijvoorbeeld vereist deze speciale randapparatuur)? - welke standaardinstellingen moeten er volgens de bedrijfsstandaard worden aangebracht en hoe stelt u deze in? 2. Bespreek de informatie die u bij opdracht 1 verzameld hebt met uw praktijkopleider. Ga na: - of de computerconfiguratie voldoet aan de eisen die de software hieraan stelt - of de vereiste randapparatuur aanwezig is - of de netwerkkaart is ingebouwd. Indien dit niet het geval is bespreek dan met uw praktijkopleider welke stappen er genomen moeten worden en voer ze uit. 3. Neem de werkinstructies of procedures voor het installeren van de standaarden netwerksoftware, het aanbrengen van de standaardinstellingen en het aansturen van randapparatuur door, en bespreek daarna met uw praktijkopleider de zaken die u eventueel niet begrijpt. 4. Installeer de software op het werkstation. Breng de standaardinstellingen aan en zorg ervoor dat de juiste randapparatuur wordt aangestuurd. Test vervolgens de werking van de software en de aangebrachte instellingen, en controleer de werking van de betreffende randapparatuur. Leg eventuele problemen voor aan uw praktijkopleider. Breng indien nodig aanpassingen aan totdat alles goed werkt. Taak 2 Beheer en installatie computersystemen 2 9

12 Taak 3 Demonteren Stel er wordt een computerconfiguratie bij u afgegeven. Bijvoorbeeld omdat deze verouderd is en door de gebruiker ingeruild is voor een nieuwer apparaat. Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen nog gebruikt kunnen worden. Om dit vast te stellen zal de systeemkast open geschroefd moeten worden en zult u de componenten er uit moeten halen. Het is belangrijk dat u hierbij uw eigen veiligheid in acht neemt en voorkomt dat de apparatuur beschadigd raakt. Onderdelen die u kunt hergebruiken zult u moeten registeren. Voor onderdelen die niet meer gebruikt kunnen worden moet u bepalen wat er mee gaat gebeuren. Ze mogen namelijk niet zomaar bij het vuil gezet worden, omdat er speciale milieuregels gelden. In deze taak oefent u met het demonteren van componenten en het testen van componenten op hergebruiksmogelijkheden. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: de componenten van een computerconfiguratie aan de hand van instructies demonteren (eindterm 3) gedemonteerde componenten testen op mogelijk (her)gebruik (eindterm 7) Werkplan 1 Het demonteren van een computerconfiguratie Stap 1 Neem de procedure of werkinstructie door die beschrijft welke stappen u achtereenvolgens moet nemen om een computerconfiguratie te demonteren. Stap 2 Neem alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van uw eigen veiligheid en van de apparatuur. Stap 3 Koppel eventuele randapparatuur los van de computerconfiguratie. Stap 4 Controleer of er op de harde schijf van de computerconfiguratie nog bestanden staan. Zo ja, neem de procedure of werkinstructie voor het verwijderen van bestanden door. Stap 5 Verwijder indien van toepassing de bestanden van de harde schijf. Stap 6 Verwijder het eerste component uit de systeemkast en stel vast om welk component het gaat. Stap 7 Noteer om welk component het gaat. Stap 8 Herhaal stap 6 en 7 totdat alle componenten verwijderd zijn. Werkplan 2 Het testen van gedemonteerde componenten Stap 1 Neem de procedure of werkinstructie door die beschrijft op welke wijze componenten getest kunnen worden op mogelijkheden tot hergebruik. Stap 2 Test of de componenten opnieuw gebruikt kunnen worden. Stap 3 Registreer de resultaten. Leg componenten die opnieuw en componenten die niet meer gebruikt kunnen worden apart. Ga voor de componenten die nog gebruikt kunnen worden verder met stap 4. Ga voor de componenten die niet meer gebruikt kunnen worden verder met stap 5. Stap 4 Voeg de betreffende componenten toe aan de voorraad. Stap 5 Voer de componenten af volgens de bestaande procedure. Taak 3 Beheer en installatie computersystemen 2 10

13 Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Welke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van uzelf en de apparatuur moet u nemen voordat u de systeemkast open schroeft en de configuratie gaat demonteren? 2. Bestaan er binnen uw organisatie regels over hoe om te gaan met bestanden die zich nog op de harde schijf van de computerconfiguratie bevinden? Zo ja, hoe luiden die? 3. Waarom kan het belangrijk zijn dat eerst alle bestanden van de harde schijf verwijderd worden? 4. Bestaat er een volgorde waarin componenten achtereenvolgens uit de systeemkast verwijderd moeten worden? Zo ja, beschrijf deze volgorde. 5. Welke gegevens zijn relevant om van elke gedemonteerde component te noteren? 6. Beschikt uw organisatie over testapparatuur om vast te stellen of componenten hergebruikt kunnen worden? Zo ja, welke? 7. Welke milieuregels gelden er voor de afvoer van computers en overige hardwarecomponenten? Welke procedure wordt er binnen uw organisatie gevolgd bij de afvoer van computers en overige hardwarecomponenten? 8. Wordt in uw organisatie de voorraad van componenten bijgehouden? Zo ja, op welke manier gebeurt dit en hoe kunt u wijzigingen in de voorraad registreren? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de werkplannen. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de werkplannen moeten worden aangepast. Pas de werkplannen, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Stel samen met uw praktijkopleider vast welke computerconfiguratie u gaat demonteren, en stel een actielijst op waarin u achtereenvolgens de stappen noemt die u gaat nemen bij het demonteren van de configuratie. Raadpleeg hiervoor de antwoorden die u hebt geformuleerd op bovenstaande vragen. 2. Voer de actielijst uit volgens de procedures die binnen uw organisatie gelden en breng hierover verslag uit aan uw praktijkopleider. 3. Vraag aan uw praktijkopleider nadere werkinstructies om de componenten te testen op mogelijk hergebruik. Indien het testen gebeurt m.b.v. testapparatuur zorg er dan voor dat u bekend raakt met de werking van deze apparatuur. Neem de werkinstructies door. Test één voor één de gedemonteerde componenten en registreer uw bevindingen op de gewenste wijze. 4. Bepaal in overleg met uw praktijkopleider welke componenten voor hergebruik aan de voorraad worden toegevoegd. Voeg deze componenten toe aan de bestaande voorraad volgens de geldende procedure. 5. Bepaal in overleg met uw praktijkopleider welke componenten er afgevoerd moeten worden. Informeer welke procedure hiervoor gevolgd moet worden en voer de componenten volgens deze procedure af. Taak 3 Beheer en installatie computersystemen 2 11

14 Taak 4 Voorraadbeheer en administratie Stel er wordt een computerconfiguratie met bijbehorende randapparatuur bij uw bedrijf afgeleverd. Voordat u deze bij de betreffende gebruiker aflevert zult u eerst enkele gegevens moeten noteren. Een organisatie wil namelijk weten welke apparatuur ze heeft, waar deze zich bevindt en wie ze gebruikt. Zo wil men ook kunnen beschikken over informatie over het gebruik van computersupplies, zoals bijvoorbeeld tonercartridges. U moet na kunnen gaan hoeveel computersupplies er zijn uitgegeven en hoeveel er nog op voorraad zijn, zodat u de voorraad op tijd kunt aanvullen. Ook kan het zijn dat een computer of randapparatuur kapot gaat en gerepareerd moet worden. De gebruiker wil in de tussenliggende tijd misschien wel gebruik maken van leenapparatuur. Ook deze uitleen moet genoteerd worden. Zowel leenapparatuur als nieuwe apparatuur moet bij de gebruiker op de werkplek afgeleverd worden. Hierbij is het belangrijk dat het transport op een veilige manier gebeurt. In deze taak oefent u met het bijhouden van de voorraad en het verzorgen van het intern transport. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: het (intern) transport van computeronderdelen en -supplies verzorgen (eindterm 4) voorraadmutaties doorvoeren (eindterm 5) de uitgifte van hardwarecomponenten en gereedschappen beheren (eindterm 6) Werkplan 1 Identificeren, labelen, registreren en transporteren van nieuwe computercomponenten Stap 1 Identificeer, label en registreer nieuw binnengekomen computercomponenten. Gebruik hiervoor het registratie- en identificatiesysteem zoals dat binnen uw organisatie wordt gebruikt. Stap 2 Registreer welke medewerker de nieuwe componenten gaat gebruiken. Stap 3 Transporteer de computercomponenten. Werkplan 2 Innemen en uitgeven van computercomponenten Stap 1 Noteer de gegevens van de in te nemen computercomponent en vermeld op de gewenste wijze waarom deze wordt ingeleverd. Als het onderdeel defect is, noteer dan ook de aard van de storing. Stap 2 Informeer bij de gebruiker of deze vervangende apparatuur nodig heeft. Zo ja, ga in overleg met uw praktijkopleider na of vervangende apparatuur op voorraad is en of deze kan worden uitgeleend. Stap 3 Noteer de gegevens van de apparatuur die wordt uitgeleend en de gegevens van de gebruiker. Taak 4 Beheer en installatie computersystemen 2 12

15 Stap 4 Zorg zonodig voor transport van de apparatuur naar de werkplek van de gebruiker. Neem hiervoor in overleg met de praktijkopleider de benodigde maatregelen. Indien de apparatuur niet door uzelf of door de gebruiker kan worden geïnstalleerd, geef dit dan door aan de medewerker die voor de installatie verantwoordelijk is. Werkplan 3 Doorvoeren van voorraadmutaties Stap 1 Zoek het gevraagde artikel op en overhandig het aan de gebruiker. Stap 2 Neem de procedure of werkinstructie door die beschrijft hoe de voorraad wordt bijgehouden en registreer het artikel dat u aan de gebruiker hebt gegeven in het voorraadsysteem. Stap 3 Controleer het aantal dat nog op voorraad is. Stap 4 Rapporteer uw bevindingen aan uw praktijkopleider en besluit in overleg met hem of het artikel bijbesteld moet worden. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Welke gegevens moeten er worden genoteerd van een computercomponent dat nieuw wordt aangeleverd? 2. Op welke wijze vindt binnen uw organisatie de identificatie van computeronderdelen plaats? 3. Op welke wijze wordt binnen uw organisatie computerapparatuur geregistreerd? Welke gegevens worden genoteerd? 4. Welke veiligheidseisen (voor uzelf, overige medewerkers en apparatuur) moeten in acht worden genomen tijdens het transport van computerapparatuur? 5. Welke richtlijnen gelden er voor het uitgeven van leenapparatuur? 6. Wat betekent LIFO en FIFO? Worden beide systemen binnen uw organisatie gehanteerd? Zo ja, welk systeem voor welke onderdelen? 7. Op welke wijze wordt de voorraad van computerapparatuur en -supplies vastgelegd en bijgehouden? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de werkplannen. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de werkplannen moet worden aangepast. Pas de werkplannen, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Identificeer en registreer computerapparatuur indien deze geleverd wordt. Vervoer de apparatuur daarna zo nodig naar het magazijn of naar de gebruikers. Voer uw werkzaamheden uit volgens de geldende procedures en raadpleeg uw praktijkopleider indien u vragen hebt. 2. Neem defecte computercomponenten in, registreer de gegevens en de aard van de storing. Informeer bij de gebruikers of vervangende apparatuur nodig is. Lever in overleg met uw praktijkopleider vervangende apparatuur aan de Taak 4 Beheer en installatie computersystemen 2 13

16 gebruikers. Noteer de gegevens van deze apparatuur en ook de gegevens van de gebruikers. Zorg zonodig voor het transport naar de werkplek en installeer de apparatuur. Controleer of alles goed werkt. 3. Houd enige tijd de uitgifte van computersupplies, zoals bijvoorbeeld een tonercartridge voor laserprinters bij. Zoek steeds het gevraagde artikel op in het magazijn en overhandig het aan de gebruiker. Voer de wijzigingen door in de voorraadadministratie. Controleer hoeveel stuks er nog op voorraad zijn. Rapporteer uw bevindingen regelmatig aan uw praktijkopleider en bepaal in overleg of het artikel moet worden besteld. Taak 4 Beheer en installatie computersystemen 2 14

17 Taak 5 Onderhouden en beheren van informatiesystemen Als hardware en software zijn geïnstalleerd en de gebruiker aan het werk gaat, is het werk voor u nog niet gedaan. U moet er voor zorgen dat de gebruiker zijn werk kan blijven doen. U signaleert daarom eventuele conflicten en als er problemen zijn lost u ze zo snel mogelijk op. Zo zorgt u ervoor dat de gebruiker snel weer verder kan met zijn of haar werkzaamheden. Tot het beheren van een informatiesysteem hoort het bijhouden welke hardware en software binnen de organisatie waar aanwezig is (Taak 4). Maar ook het noteren van de standaardinstellingen van hardware en software die binnen de organisatie worden gebruikt. Deze gegevens noemen we de systeemdocumentatie. In deze taak oefent u met het oplossen van problemen met de apparatuur en het bijhouden van de systeemdocumentatie. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: conflicten tussen componenten van een computerconfiguratie signaleren (eindterm 17) aan de hand van instructies problemen met een stand-alone computerconfiguratie oplossen (eindterm 18) aan de hand van instructies problemen bij het printen op de werkplek oplossen (eindterm 19) aan de hand van instructies de systeemdocumentatie bijstellen ten aanzien van de samenstelling en inrichting van computerconfiguraties (eindterm 20) Werkplan 1 Het signaleren van conflicten Stap 1 Neem de procedure of werkinstructie door die beschrijft hoe u conflicten tussen componenten kunt vaststellen en op welke wijze u deze moet registreren. Stap 2 Stel bij een computerconfiguratie vast of er sprake is van een conflict tussen componenten. Zo ja, registreer het conflict in bijvoorbeeld een logboek of FAQ overzicht. Werkplan 2 Het oplossen van (printer)problemen Stap 1 Neem contact op met de gebruiker die melding heeft gemaakt van een storing en stel vast wat het probleem is. Stap 2 Onderzoek of het een reeds bekend probleem is waarvan de oplossing bekend is. Gebruik hiervoor, indien van toepassing, het overzicht van geregistreerde problemen (FAQ) of vraag dit aan uw praktijkopleider. Stap 3 Indien het een bekend probleem met een bekende oplossing is, neem dan de werkinstructie door en voer deze uit. Indien het geen bekend probleem is, vervolgt u het werkplan bij stap 5. Stap 4 Controleer of de storing is verholpen en of de gebruiker verder kan werken. Zo ja, vervolg het werkplan bij stap 8. Zo nee, herhaal stap 3. Taak 5 Beheer en installatie computersystemen 2 15

18 Stap 5 Indien de oplossing voor de storing of het probleem bij u en uw praktijkopleider niet bekend is, stel dan in overleg met uw praktijkopleider vast of u het probleem zelf kunt oplossen of dat u de storing doorgeeft aan bijvoorbeeld een servicecontractant. Kunt u het zelf oplossen, ga dan verder met stap 6. Zo niet, ga verder met stap 7. Stap 6 Als u het probleem zelf kunt oplossen, bespreek dan met uw praktijkopleider de stappen die u moet ondernemen om het probleem op te lossen. Neem de werkinstructie door en voer deze uit. Controleer of de storing is verholpen en of de gebruiker verder kan werken. Zo ja, ga verder met stap 8, zo nee, herhaal deze stap. Stap 7 Als u of uw praktijkopleider het probleem niet zelf kan oplossen, verzamel dan de benodigde informatie en meld het probleem bij de betreffende servicecontractant. Vraag welke actie de servicecontractant gaat ondernemen. Maak aantekeningen van dit gesprek en breng uw praktijkopleider op de hoogte van de afspraken. Stap 8 Registreer de storing in het storingslogboek en vermeld wat u hebt gedaan om het probleem op te lossen. Vermeld ook de eventuele afspraken met de servicecontractant. Werkplan 3 Het bijhouden van de systeemdocumentatie Stap 1 Neem de procedure of werkinstructie door die beschrijft hoe het bijhouden van de systeemdocumentatie in uw organisatie plaatsvindt. Neem ook de documentatie door. Stap 2 Stel de systeemdocumentatie bij n.a.v. storingen en aanpassingen in hardware. Stap 3 Controleer of in de systeemdocumentatie de standaardinstellingen die gehanteerd worden in uw organisatie zijn opgenomen. Breng zonodig wijzigingen aan. Stap 4 Controleer of in de systeemdocumentatie de softwarelicenties die uw organisatie heeft afgesloten zijn opgenomen. Breng zonodig wijzigingen aan. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Beschikt uw organisatie over software (diagnoseprogrammatuur) waarmee u conflicten tussen verschillende componenten kunt vaststellen? Zo ja, welke? 2. Is er binnen uw organisatie een centraal punt, bijvoorbeeld een contactpersoon, waar alle storingen en problemen gemeld moeten worden? Zo ja, is dit bekend bij de gebruikers? 3. Gebruikt men een logboek of lijst met FAQ waarin storingen of problemen worden geregistreerd? Zo nee, hoe worden storingen of problemen dan vastgelegd? 4. Is er in uw organisatie een adressenlijst of adressenbestand van de leveranciers van apparatuur? Zo ja, waar kunt u deze lijst vinden? Zijn er onderhoudscontracten afgesloten? 5. Welke afdeling verricht het klein onderhoud aan hardware in uw bedrijf? Houdt men hiervan een overzicht bij? (Denk bij klein onderhoud bijvoorbeeld aan het vervangen van printerlinten of toner bij printers en het schoonmaken van apparatuur.) Taak 5 Beheer en installatie computersystemen 2 16

19 6. Bekijk het overzicht waarin de storingen worden bijgehouden. Worden hierin printerproblemen genoemd? Zo ja, welke soort printerproblemen komen het meest voor? 7. Welke gegevens worden er bijgehouden in de systeemdocumentatie? 8. Wie houdt er in uw organisatie de systeemdocumentatie bij? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de werkplannen. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de werkplannen moet worden aangepast. Pas de werkplannen, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Bepaal samen met uw praktijkopleider welke computerconfiguratie u gaat testen op eventuele conflicten tussen de verschillende componenten. Neem eventuele werkinstructies door. Voer de test uit. Maak hiervan een verslag en bespreek uw bevindingen met uw praktijkopleider. Registreer een eventueel conflict op de gewenste wijze. 2. Luister en kijk een aantal malen mee met uw praktijkopleider, of een collega, als deze actie onderneemt op een storing die is gemeld. Let hierbij goed op onderstaande punten en maak zonodig aantekeningen. - welke vragen worden aan de gebruiker gesteld om duidelijk te krijgen wat het probleem is en wat mogelijk de oorzaak is? - wordt het probleem direct opgelost? Zo ja, noteer de handelingen die worden verricht - worden handleidingen of documentatie geraadpleegd? Zo ja, geef aan welke dit zijn en waar u die kunt vinden - welke stappen onderneemt uw praktijkopleider of collega als hij de vraag niet direct kan beantwoorden? - wordt er een leverancier of servicecontractant ingeschakeld? Bespreek uw bevindingen met uw praktijkopleider. Herhaal opdracht 3 t/m 5 totdat u met een aantal bekende en onbekende problemen in aanraking bent gekomen. 3. Ga samen met uw praktijkopleider naar een gebruiker die een storing heeft gemeld. Stel de gebruiker vragen om duidelijk te krijgen wat het probleem is. Onderzoek of het een bekend probleem is en of de oplossing bekend is. Als het om een bekend probleem gaat waarvan de oplossing bekend is, vraag dan aan uw praktijkopleider een werkinstructie. Neem de instructie door en voer deze samen met uw praktijkopleider uit. Controleer of het probleem is opgelost en of de gebruiker verder kan werken. Ga verder met opdracht 5. Als het probleem nog niet eerder is voorgekomen, stel dan vast of u het probleem zelf kunt oplossen of dat u deze storing doorgeeft aan de leverancier of servicecontractant. Breng de gebruiker op de hoogte van wat u gaat ondernemen. Als het probleem aan de servicecontractant gemeld moet worden, ga dan verder met opdracht 4. Als u het probleem zelf kunt oplossen, vraag dan aan uw praktijkopleider een werkinstructie. Neem de instructie door en voer deze samen met uw praktijkopleider uit. Controleer of het probleem is opgelost en of de gebruiker verder kan werken. Ga verder met opdracht 5. Taak 5 Beheer en installatie computersystemen 2 17

20 4. Als u het probleem doorgeeft aan een servicecontractant, zorg dan dat u alle informatie die van belang kan zijn tot uw beschikking hebt. Bespreek met uw praktijkopleider of u inderdaad alle informatie hebt en geef de storing vervolgens door aan de servicecontractant. Noteer daarbij onderstaande gegevens: - met wie u hebt gesproken - welke actie de contractant gaat ondernemen (komen ze bijvoorbeeld langs of bellen ze terug) - wanneer er actie wordt ondernomen. Geef deze informatie door aan uw praktijkopleider. 5. Registreer de storing. Vermeld wat het probleem was, of het probleem is opgelost, en wat er is ondernomen om het probleem op te lossen. 6. Inventariseer in overleg met uw praktijkopleider welke gebruiker welke hardware in gebruik heeft. Vraag om een duidelijke instructie, zodat u weet welke gegevens u moet noteren. Neem vervolgens de aanwezige systeemdocumentatie aandachtig door en controleer of de gegevens die hierin staan vermeld overeenkomen met dat wat u heeft vastgesteld. Maak een verslag van uw bevindingen en bespreek dit met uw praktijkopleider. Pas de systeemdocumentatie zo nodig, samen met uw praktijkopleider, aan. 7. Inventariseer in overleg met uw praktijkopleider welke softwarepakketten er in uw organisatie worden gebruikt, welke standaardinstellingen worden gehanteerd en voor welke software uw bedrijf een licentie heeft. Vraag om een duidelijke werkinstructie. Neem vervolgens de aanwezige systeemdocumentatie aandachtig door en controleer of de gegevens die hierin staan vermeld overeenkomen met dat wat u heeft vastgesteld. Maak een verslag van uw bevindingen en bespreek dit met uw praktijkopleider. Pas de systeemdocumentatie zo nodig, samen met uw praktijkopleider, aan. Taak 5 Beheer en installatie computersystemen 2 18

Praktijkinstructie Assembleren van hardware 2 (ICT14.2/CREBO:56099)

Praktijkinstructie Assembleren van hardware 2 (ICT14.2/CREBO:56099) instructie Assembleren van hardware 2 (ICT14.2/CREBO:56099) pi.ict14.2v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095)

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) instructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) pi.cin17.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie hardware 3 (ICT02.3/CREBO:53262)

Praktijkinstructie Installatie hardware 3 (ICT02.3/CREBO:53262) instructie Installatie hardware 3 (ICT02.3/CREBO:53262) pi.ict02.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie hardware 2 (ICT02.2/CREBO:53250)

Praktijkinstructie Installatie hardware 2 (ICT02.2/CREBO:53250) instructie Installatie hardware 2 (ICT02.2/CREBO:53250) pi.ict02.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 2 (ICT04.2/CREBO:53252)

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 2 (ICT04.2/CREBO:53252) instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 2 (ICT04.2/CREBO:53252) pi.ict04.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236)

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) instructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) pi.cse02.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 2 (CIN02.2/CREBO:53092) pi.cin02.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie software 2 (ICT03.2/CREBO:53251)

Praktijkinstructie Installatie software 2 (ICT03.2/CREBO:53251) instructie Installatie software 2 (ICT03.2/CREBO:53251) pi.ict03.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273)

Praktijkinstructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273) instructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273) pi.ict03.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker ICT

Praktijkopdrachten ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker ICT Praktijkopdrachten ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT-medewerker... 4 Praktijkopdracht

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) instructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) pi.cse12.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning instructie Transportmanagementondersteuning 3 (CLO10.3/CREBO:50197) pi.clo10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228)

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) sd.clo06.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) instructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) pi.clo06.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256)

Praktijkinstructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256) instructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256) pi.ict03.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) instructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) pi.ict09.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) instructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) pi.ict09.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Voorraadbeheer 3 VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Voorraadbeheer 3 VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202) VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202) sd.clo06.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178)

Praktijkinstructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178) instructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178) pi.cse09.3.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) sd.clo12.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Praktijkinstructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215)

Praktijkinstructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215) instructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215) pi.cse04.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Voorraadbeheer 4 VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151)

Voorraadbeheer 4 VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151) VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151) sd.clo06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142)

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) instructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) pi.cba10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180)

Praktijkinstructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180) instructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180) pi.cse07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beveiliging informatiesystemen

Praktijkinstructie Beveiliging informatiesystemen instructie Beveiliging informatiesystemen 4 (CIN15.4/CREBO:50141) pi.cin15.4.v1 ECABO, 1 januari 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Verhip, ik houd één snoertje over???

Verhip, ik houd één snoertje over??? Verhip, ik houd één snoertje over??? Opleiding Medewerker Beheer ICT Versie 2010-2011 Naam: Datum: 1 Inleiding Voor je ligt een opdracht die je geheel zelfstandig dient uit te voeren. Lees voordat je begint

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164) pi.cbv14.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV03.4/CREBO:50166)

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV03.4/CREBO:50166) instructie Woningfinanciering 4 (CBV03.4/CREBO:50166) pi.cbv03.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card

FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex FireWire PCI Card. Deze kaart biedt je een aantal voordelen:

Nadere informatie

Veilige afvoer van ICT-middelen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Veilige afvoer van ICT-middelen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Veilige afvoer van ICT-middelen Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153)

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) sd.clo02.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Installatie handleiding. EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem

Installatie handleiding. EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem Installatie handleiding EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem Versie 7.01 / 16-08-2010 EurotaxGlass s Pagina 1 van 33 Versie 7.01 Inhoud Voorwoord... 3 Systeemeisen... 3 Hardware... 3 Software...

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177)

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) instructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) pi.cse10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

profielvak media, vormgeving en ICT CSPE BB onderdeel C

profielvak media, vormgeving en ICT CSPE BB onderdeel C Examen VMBO-BB 2017 gedurende 90 minuten profielvak media, vormgeving en ICT CSPE BB onderdeel C Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit onderdeel horen digitale bestanden. Dit onderdeel bestaat uit 3 opdrachten.

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198)

Praktijkinstructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198) instructie Transportadministratie 3 (CLO09.3/CREBO:50198) pi.clo09.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers WINDOWS 8 2012 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 8 T R A I N I N G V O O R 5 0 - P L U S S E R S A

Nadere informatie

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F.

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Introductie Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Belangrijke tekstgedeelten worden aangegeven doormiddel van dit soort kaders Handelingen die stap

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166)

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166) instructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166) pi.cbv12.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) pi.cbv05.4.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer netwerken 3

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer netwerken 3 instructie Onderhoud en beheer netwerken 3 (ICT07.3/CREBO:53268) pi.ict07.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111)

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) sd.cal04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Inleiding. 1 Handleiding IRMA

Inleiding. 1 Handleiding IRMA 1 Handleiding IRMA Inleiding IRMA (ICT Resource Manager) is het registratieprogramma dat gebruikt wordt door ICT AmeRijck. Het staat op de computer in het virtuele kantoor van de Servicedesk. IRMA is niet

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197)

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) sd.clo10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Tekstverwerking 1 TEKSTVERWERKING 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Tekstverwerking 1 TEKSTVERWERKING 1 (CSE12.1/CREBO:53139) TEKSTVERWERKING 1 (CSE12.1/CREBO:53139) sd.cse12.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185)

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) sd.cbe37.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Protocol onderhoud van hardware en software

Protocol onderhoud van hardware en software Protocol onderhoud van hardware en software Voor het schoonhouden van hardware en software kan professionele hulp ingeschakeld worden. Het software onderhoud ligt gedeeltelijk bij de systeembeheerder.

Nadere informatie

4. Eerste hulp bij softwareproblemen

4. Eerste hulp bij softwareproblemen 109 4. Eerste hulp bij softwareproblemen De software bepaalt wat u met uw computer kunt doen en er zijn dan ook duizenden verschillende programma s. De meeste werken probleemloos, maar af en toe kunt u

Nadere informatie

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de leverancier.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de leverancier. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Met deze kaart kunnen gemakkelijk vier

Nadere informatie

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104)

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) sd.cju06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111)

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) sd.cbe05.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209)

Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209) GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209) sd.cal03.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Veilig werken in de beveiliging 3 VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187)

Veilig werken in de beveiliging 3 VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187) VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187) sd.cbe38.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) instructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) pi.cba07.4.v4 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

VinGa handleiding. Inhoudsopgave. 1 Inleiding. Vinga 1.1 www.vingerafdrukherkenning.nl Pagina 1 van 7

VinGa handleiding. Inhoudsopgave. 1 Inleiding. Vinga 1.1 www.vingerafdrukherkenning.nl Pagina 1 van 7 VinGa handleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Mogelijkheden van VInGa... 2 2.1 Bij binnenkomst van gasten... 2 2.2 2.3 Na afloop van de avond... 2 De ledenlijst... 2 2.4 De ledenpas (niet in VinGa

Nadere informatie

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) sd.clo07.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 I NSTALLATIE

Hoofdstuk 1 I NSTALLATIE 1-1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Hoofdstuk 1 I NSTALLATIE Dit hoofdstuk behandelt de systeemeisen en de installatie van Cardiris. Afhankelijk van uw versie, is het mogelijk dat Cardiris gebundeld werd met de

Nadere informatie

Verslag: Computer. Naam: Tyrone Ste Luce. Klas: M4B

Verslag: Computer. Naam: Tyrone Ste Luce. Klas: M4B Verslag: Computer Naam: Tyrone Ste Luce Klas: M4B Inhoud 1. Inleiding 2. Binaire taal 3. Besturingssysteem 4. Hardware 5. Cmos en Bios 6. De processor 7. Internet 1. Inleiding Wanneer is de computer uitgevonden?

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 (ICT04.4/CREBO:53254) pi.ict04.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp.net

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp.net Versie: 2.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp Datum: 3-9-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waarom een printer delen?... 3 Printer beschikbaar (delen) maken op Windows 7:...

Nadere informatie

Handleiding. Microsoft Office-pakket voor thuisgebruik voor leerling en ouder

Handleiding. Microsoft Office-pakket voor thuisgebruik voor leerling en ouder Handleiding Microsoft Office-pakket voor thuisgebruik voor leerling en ouder Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wie is Slim.nl?... 2 Voorbereiding... 2 Installatie Office-pakket via Office 365 (gratis-versie)...

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Correspondentie 4 CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184)

Correspondentie 4 CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184) CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184) sd.cse05.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239) instructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239) pi.cal04.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274)

Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274) instructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274) pi.ict05.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Praktijkinstructie Customer service 3 (CCA05.3/CREBO:50203)

Praktijkinstructie Customer service 3 (CCA05.3/CREBO:50203) instructie Customer service 3 (CCA05.3/CREBO:50203) pi.cca05.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

3 (ICT10.3/CREBO:53271)

3 (ICT10.3/CREBO:53271) instructie Oriëntatie op de informatieanalyse 3 (ICT10.3/CREBO:53271) pi.ict10.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie