Praktijkinstructie Assembleren van hardware 2 (ICT14.2/CREBO:56099)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkinstructie Assembleren van hardware 2 (ICT14.2/CREBO:56099)"

Transcriptie

1 instructie Assembleren van hardware 2 (ICT14.2/CREBO:56099)

2 pi.ict14.2v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 Inhoud Inleiding 3 Taak 1 Assembleren van hardware 5 Taak 2 Uitgeven en transporteren van computersupplies 10 Assembleren van hardware 2

4 Assembleren van hardware 2 Praktijk

5 Inleiding Als service medewerker ICT is het een van je taken om computers in elkaar te zetten. Ook installeer je computersystemen in stand-alone situaties en binnen een netwerkomgeving. Onderdelen en componenten van computers die je bij de assemblage en installatie nodig hebt, selecteer je zelf. Dit doe je aan de hand van richtlijnen die je gekregen hebt. Ook hulpmiddelen en gereedschap dat je nodig hebt, zoek je zelf op. Als je er even niet uitkomt vraag je je leidinggevende om hulp. Bij het assembleren van systemen is het belangrijk dat je de onderdelen kent, herkent en kunt benoemen. Deze hardwareonderdelen bouw je op een logische volgorde in. Soms is er een vaste volgorde van werkzaamheden gegeven, soms mag je die zelf bedenken. Tijdens en direct na de assemblage test je de werking van de hardware. Mochten er fouten optreden, dan kijk je waar die precies zitten. Als het mogelijk is los je zelf de fouten op. Belangrijk is dat je daarbij rekening houdt met de procedures die gelden binnen de organisatie waar je werkt. Documenteren en verbetervoorstellen doen Bij het assembleren en installeren houd je de documentatie bij. Je documenteert je werkzaamheden en registreert welke componenten je gebruikt. Ook houd je bij hoeveel tijd je besteedt aan een opdracht. Natuurlijk moet de documentatie en registratie voldoen aan de procedures en regels die binnen de organisatie gelden. Als je zo een tijdje binnen de organisatie bezig bent met assembleren van hardware, krijg je een beeld van het computernetwerk. Misschien dat je verbetervoorstellen kunt doen voor de inrichting van de hardware binnen het netwerk. Je krijgt meestal je opdrachten van je direct leidinggevende. Als de opdracht klaar is, vertel je dat je leidinggevende. Soms is een mondelinge rapportage voldoende, een andere keer schrijf je een kort verslag. Je legt daarmee verantwoording af over het eindresultaat aan je direct leidinggevende. Wat ga je doen in deze praktijkinstructie? Deze praktijkinstructie gaat over het monteren van hardware (taak 1) en het uitgeven en transporteren van hardware en computersupplies (taak 2). Door te beginnen met het monteren van hardware leer je de verschillende componenten goed kennen en herkennen. Deze kennis kun je goed gebruiken bij het uitgeven van componenten en computersupplies. In taak 2 ga je aan de slag met het bijhouden van de voorraad van hardware en computersupplies. Ook komt het transporteren van computerapparatuur aan bod. Het is erg belangrijk dat dit veilig gebeurt. Voor jezelf en voor de apparatuur! Assembleren van hardware 2 3

6 Taak 1 Assembleren van hardware 2 4

7 Taak 1 Assembleren van hardware In elke organisatie worden hardwarecomponenten gebruikt zoals bijvoorbeeld harde schijven, cd-romspelers, grafische kaarten etc. Verandering binnen organisaties kunnen leiden tot aanpassingen in deze hardware. Als er bijvoorbeeld een nieuwe medewerker in dienst komt, moet daarvoor een nieuwe configuratie klaar gemaakt worden. De hardware moet dan aangepast worden of zelfs opnieuw worden opgebouwd. Monteren bestaat niet alleen uit het daadwerkelijk in elkaar schroeven van onderdelen. Ook andere zaken zijn belangrijk zoals bijvoorbeeld werkvoorschriften en installatietekeningen waaraan je je moet houden. De werkplannen In deze taak ga je aan de slag met het assembleren van hardware. In werkplan 1 leer je hoe je hoe je installatiehandleidingen en montagetekeningen leest. In werkplan 2 leer je hoe je hardwarecomponenten monteert en de juiste werking test. Werkplan 3 gaat over het installeren van componenten op een stand-alone computer. Het laatste werkplan behandelt het inrichten en gebruiksklaar maken van een werkplek. Doel In deze taak wordt gewerkt aan de volgende competenties: De kandidaat kan systemen volgens instructie assembleren en de hardwaregegevens vastleggen (VM 1) De kandidaat kan geassembleerde systemen testen, fouten lokaliseren en oplossen (VM 2) De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten (BOS 3) De kandidaat werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de organisatie (BOS 4) De kandidaat kan in overeenstemming met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden handelen, rekening houdend met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van collega s binnen de eigen organisatie (BOS 5) De kandidaat kan schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal (SCCN 6) De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen (LV 7) De kandidaat kan de effectiviteit en de efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen en op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen (LV 8) Lees de werkplannen door om een beeld van deze taak te krijgen. Werkplan 1 Een installatiehandleiding en montagetekening lezen Stap 1 Noteer bij welke configuratie welke uitbreiding(en) moet(en) worden geïnstalleerd. Stap 2 Zoek in de installatiehandleiding de juiste pagina voor de betreffende installatie op. Lees de pagina goed door. Stap 3 Bestudeer de installatietekening: - bekijk de symbolen. Als je symbolen niet begrijpt, zoek deze dan op in de handleiding. Staan ze er niet bij? Vraag dan je praktijkopleider om hulp. - ga na welke stappen je volgens de handleiding moet nemen. Stap 4 Plan voor jezelf hoe de installatie in de juiste volgorde, stap voor stap, moet Taak 1 Assembleren van hardware 2 5

8 worden uitgevoerd. Stap 5 Leg de resultaten vast. Als je vreemde symbolen en begrippen bent tegengekomen, schrijf die dan ook op. Werkplan 2 Componenten monteren Stap 1 Zoek de relevante en geldende procedures/werkvoorschriften op die binnen de organisatie gelden. Bestudeer ze. Stap 2 Overleg met je praktijkopleider welke uitbreiding je mag monteren, en op welke computerconfiguratie. Stap 3 Bekijk waaruit de computerconfiguratie bestaat en noteer dit. Bepaal of de uitbreiding technisch mogelijk is. Stap 4 Controleer of je bij het monteren van bepaalde componenten rekening moet houden met één van de voorschriften of procedures die binnen het bedrijf gelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van specifiek gereedschap. Stap 5 Lees de installatiehandleiding of procedure van de te installeren component. Stap 6 Verzamel de hulpmiddelen en controleer of alle te monteren componenten compleet zijn. Stap 7 Registreer de component in de administratie van de organisatie volgens de procedures die hiervoor zijn opgesteld. Stap 8 Tref veiligheidsmaatregelen. Deze veiligheidsmaatregelen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de veiligheid van jezelf en de bescherming van de apparatuur. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld bescherming tegen statische elektriciteit. Stap 9 Volg nauwkeurig de aanwijzingen uit de installatiehandleiding en installeer de component. Stap 10 Controleer of de component goed is aangesloten/gemonteerd zodat deze getest kan worden met behulp van bijvoorbeeld de juiste diagnostische apparatuur. Stap 11 Controleer de werking van de component. Neem hierbij als criteria de voorschriften van de organisatie en de criteria van de component zoals beschreven in de handleiding. Denk hierbij aan levensduur, beschadigingen, compleetheid en werking. Stap 12 Registreer de testresultaten. Wanneer een component niet goed werkt, moet je dit melden. Dan kan er contact worden opgenomen met de leverancier. Werkplan 3 Componenten op een stand-alone configuratie installeren Stap 1 Bepaal met je praktijkopleider welke nieuwe componenten je gaat installeren, en op welke configuratie. Stap 2 Wanneer de component nog niet is gemonteerd, moet je werkplan 2 eerst uitvoeren. Ga anders verder met stap 3. Lees zo nodig eerst de installatiehandleiding en -tekening. Stap 3 Controleer of alle eventueel benodigde aansluitingen aanwezig en actief zijn op de nieuwe werkplek. Waar nodig moet je zelf de bekabeling verwerken volgens bestaande procedures. Sluit vervolgens alle kabels aan. Stap 4 Test de nieuwe configuratie. Bij het testen van de configuratie kun je denken aan het uitvoeren van een aantal standaard tests zoals: - een performance test na installatie (toets de resultaten eventueel aan de normen van de organisatie) - een test van de werking van de component - een test van willekeurig andere componenten of bijvoorbeeld het besturingssysteem in samenhang met de nieuw geïnstalleerde compo- Taak 1 Assembleren van hardware 2 6

9 nent. Stap 5 Als er een logboek aanwezig is, documenteer dan hierin de wijzigingen. Volg daarbij de procedures en regels van de organisatie. Bespreek het verloop van de stappen, en je eigen bevindingen met je praktijkopleider. Werkplan 4 Een werkplek inrichten en gebruikersklaar maken Stap 1 Controleer of de computer op de locatie op de juiste manier is aangesloten. Let hierbij op: - de stroomvoorziening naar de systeemkast en (indien van toepassing) de monitor - het op de juiste poorten aansluiten van muis en toetsenbord - het aansluiten van de monitor op de videokaart en het eventueel doorlussen van de stroomvoorziening - het aansluiten van overige randapparatuur en/of bekabeling - het hanteren van de geldende Arbo-normen - het wegwerken van kabels, zodat gebruikers er niet over struikelen en het kantoor er netjes blijft uitzien. Stap 2 Test de computerconfiguratie om te kijken of alles goed is aangesloten en juist werkt. Stap 3 Leg aan de gebruiker uit hoe de configuratie bediend moet worden. Denk hierbij aan het aan- en uitschakelen van de configuratie met bijbehorende randapparatuur. Stap 4 Als de oude computerconfiguratie (of componenten daarvan) er nog staat, neem die dan mee. Werk hierbij volgens de geldende procedures. Vragen Beantwoord de volgende vragen en bespreek de antwoorden met je praktijkopleider. 1. Welke procedures worden binnen de organisatie waar je werkt gehanteerd voor het verplaatsen van hardwarecomponenten en het verplaatsen van complete computerconfiguraties? 2. Wat zijn je verantwoordelijkheden en bevoegdheden en die van je collega s met betrekking tot het monteren van hardwarecomponenten? Bespreek met je praktijkopleider hoe je met je verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie om moet gaan. 3. Welke gereedschappen en beschermingsmiddelen heb je ter beschikking voor het uitvoeren van je werkzaamheden? Bespreek met je praktijkopleider hoe je deze goed gebruikt en welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen. 4. Wat zijn de meest gebruikte symbolen in een installatietekening? Waar staat elk symbool voor? Maak een korte lijst. 5. Wat is een stuklijst? 6. Waarvoor dient een logboeksysteem bij installatiewerkzaamheden? 7. Met welke huidige milieueisen krijgt je binnen de organisatie te maken? 8. Volgens de Arbo-wetgeving moet een ingerichte werkplek aan een aantal criteria voldoen. Welke criteria zijn dit? 9. Wat zijn globaal de huidige standaarden van de computerconfiguraties binnen de organisatie? 10. Welke voorschiften moet je toepassen wanneer je binnen het bedrijf werkt met zwakstroom en laagspanning? Hoe maak je een component spanningsloos? 11. Hoe worden de componenten binnen het bedrijf geregistreerd? Wie zijn hiervoor verantwoordelijk? Taak 1 Assembleren van hardware 2 7

10 Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de werkplannen. Voordat je de opdrachten gaat uitvoeren, moet je nagaan of het werk in het bedrijf/de organisatie op de hiervoor beschreven manier gebeurt of dat de werkplannen moeten worden aangepast. Pas de werkplannen, in overleg met je praktijkopleider, zo nodig aan. Voer de opdrachten daarna uit. 1. Vraag aan je praktijkopleider om de specificaties van de computerconfiguratie die je moet monteren. Maak een planning van je werkzaamheden. Monteer de hardwarecomponenten van de betreffende computerconfiguratie volgens de instructie. Houd rekening met de procedures, werkvoorschriften en veiligheidsmaatregelen die gelden binnen de organisatie. Controleer samen met je praktijkopleider of alle componenten goed zijn gemonteerd. Registreer de componenten in het registratiesysteem dat gebruikt wordt. Hoe heb je bij deze opdracht gewerkt? Heb je het slim aangepakt? Bespreek dit met je praktijkopleider. 2. Test of de configuratie uit opdracht 1 goed werkt. Stel ook de performance van de configuratie vast. Gebruik hiervoor diagnoseprogrammatuur. Maak een kort verslag van je werkzaamheden en bevindingen. Bespreek dit met je praktijkopleider. Vul zonodig de formulieren in, waaruit blijkt dat de configuratie gecontroleerd is en goed of juist niet goed werkt. Als de configuratie niet goed werkt of de performance onvoldoende is, bespreek dit dan met je praktijkopleider. Overleg welke stappen er genomen moeten worden om de werking te verbeteren. 3. Het is mogelijk dat het ook één van je taken is om de configuratie bij de gebruiker af te leveren. Ontkoppel dan eerst alle randapparatuur en neem maatregelen voor een veilig transport. Sluit op de werkplek aangekomen alle onderdelen opnieuw aan en controleer de werking. Laat de gebruiker werken met de nieuwe apparatuur. Wanneer ook hij geen problemen ervaart, werk je alle snoeren weg, zodat ze geen gevaar opleveren voor de gebruiker. Maak een kort verslag van je werk. Beschrijf daarin hoe je gewerkt hebt, wat er wel en niet goed ging en wat je een volgende keer anders zult doen. Bespreek het verslag met je praktijkopleider. 4. Bepaal samen met je praktijkopleider welke nieuwe werkplek je in kunt richten. Denk ook aan de bekabeling die je nodig hebt voor bijvoorbeeld telefoonaansluitingen, netwerkaansluitingen, stroomvoorzieningen enzovoorts. Bespreek met je praktijkopleider wat jouw verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Maak vooraf een planning van je werkzaamheden. - Onderzoek wat de reële behoeften zijn van de gebruiker die de nieuwe werkplek gaat gebruiken - Maak naar aanleiding van de behoeften van de gebruiker een stuklijst voor de nieuwe configuratie. - Monteer alle componenten op de nieuwe werkplek. Houd hierbij rekening met de Arbo-wetgeving en de normen die gelden binnen de organisatie. - Controleer op gestructureerde wijze of alle componenten goed functioneren. Zorg dat eventuele conflicten alsnog worden opgelost. Controleer de werking vervolgens opnieuw met een koude start. Bespreek met je praktijkopleider hoe je deze opdracht hebt aangepakt. Hoe zou je het een volgende keer doen? Taak 1 Assembleren van hardware 2 8

11 5. Neem tijdens je praktijkperiode actief deel aan Engelstalige internet nieuwsgroepen op het gebied van: - systeembeheer, en/of - nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT. Maak hiervan een kort verslag en bespreek dit met je praktijkopleider. 6. Ga na welke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hardwarecomponenten relevant zijn voor de organisatie waar je nu werkt. Bronnen die je hiervoor kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld tijdschriften, internet, je collega s. Zoek uit hoe je deze nieuwe ontwikkelingen kunt toepassen binnen je werk. Bespreek dit met je praktijkopleider. Taak 1 Assembleren van hardware 2 9

12 Taak 2 Uitgeven en transporteren van computersupplies Stel er wordt bij het bedrijf waar je werkt een computerconfiguratie met bijbehorende randapparatuur afgegeven. Voordat je deze configuratie bij de betreffende gebruiker aflevert, moet je eerst wat gegevens noteren. Een organisatie wil namelijk weten welke apparatuur ze heeft, waar deze zich bevindt en wie ze gebruikt. Ook wil een organisatie informatie hebben over het gebruik van computersupplies, zoals bijvoorbeeld tonercartridges. Hoeveel computersupplies zijn er uitgegeven en hoeveel zijn er nog op voorraad? Deze informatie is nodig om de voorraad op tijd te kunnen aanvullen. Ook kan het zijn dat een computer of randapparatuur kapot gaat en gerepareerd moet worden. De gebruiker wil in de tussenliggende tijd misschien wel gebruik maken van leenapparatuur. Ook deze uitleen moet genoteerd worden. Zowel leenapparatuur als nieuwe apparatuur moet bij de gebruiker op de werkplek afgeleverd worden. Hierbij is het belangrijk dat het transport op een veilige manier plaatsvindt. De werkplannen In deze taak ga je aan de slag met het bijhouden van de voorraad en het verzorgen van het interne transport. In werkplan 1 leer je hoe je nieuwe computercomponenten kunt identificeren, labelen, registreren en transporteren. Werkplan 2 gaat over het innemen en uitgeven van computercomponenten. In werkplan 3 leer je hoe je een voorraad bijhoudt. Het laatste werkplan gaat over het registreren van het gebruik. Doel In deze taak wordt gewerkt aan de volgende competenties: De kandidaat kan systemen volgens instructie assembleren en de hardwaregegevens vastleggen (VM 1) De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten (BOS 3) De kandidaat werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de organisatie (BOS 4) De kandidaat kan in overeenstemming met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden handelen, rekening houdend met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van collega s binnen de eigen organisatie (BOS 5) De kandidaat kan schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal (SCCN 6) De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen (LV 7) De kandidaat kan de effectiviteit en de efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen en op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen (LV 8) Lees de werkplannen door om een beeld van deze taak te krijgen. Werkplan 1 Nieuwe computercomponenten identificeren, labelen, registreren en transporteren Stap 1 Ga na welk registratie- en identificatiesysteem binnen de organisatie wordt gebruikt. Identificeer, label en registreer nieuw binnengekomen computercomponenten. Gebruik hiervoor het registratie- en identificatiesysteem. Stap 2 Registreer welke medewerker de nieuwe componenten gaat gebruiken. Taak 2 Assembleren van hardware 2 10

13 Stap 3 Transporteer de computercomponenten. Houd rekening met de procedures en voorschriften die hiervoor gelden. Werkplan 2 Computercomponenten innemen en uitgeven Stap 1 Noteer de gegevens van de computercomponent die je inneemt. Noteer in het gebruikte registratiesysteem waarom de component wordt ingeleverd. Als het onderdeel defect is, noteer dan ook de aard van de storing. Stap 2 Informeer bij de gebruiker of hij vervangende apparatuur nodig heeft. Zo ja, ga na of vervangende apparatuur op voorraad is. Overleg met je praktijkopleider of je deze mag uitlenen. Stap 3 Noteer de gegevens van de apparatuur die wordt uitgeleend. Noteer ook de gegevens van de gebruiker. Stap 4 Zorg zonodig voor transport van de apparatuur naar de werkplek van de gebruiker. Overleg dit met je praktijkopleider omdat je misschien maatregelen moet treffen. Als je de apparatuur niet zelf kunt installeren, geef dit dan door aan je praktijkopleider. Werkplan 3 Voorraadmutaties doorvoeren Stap 1 Zoek het gevraagde artikel op en overhandig het aan de gebruiker. Stap 2 Neem de procedure of werkinstructie door die beschrijft hoe de voorraad wordt bijgehouden. Registreer de uitgifte van het artikel dat je aan de gebruiker hebt gegeven in het voorraadsysteem. Stap 3 Controleer het aantal dat nog op voorraad is. Stap 4 Bespreek je bevindingen met je praktijkopleider. Besluit in overleg met je praktijkopleider of het artikel bijbesteld moet worden. Werkplan 4 Het gebruik registreren Stap 1 Ga na welke procedures/werkvoorschriften en eisen worden gehanteerd bij het registreren van het gebruik. Stap 2 Zoek uit welk registratiesysteem wordt gebruikt. Registreer daarna het gebruik in het registratiesysteem. Houd je daarbij aan de procedures/werkvoorschriften en eisen. Stap 3 Controleer of je de gegevens op een juiste wijze hebt ingevoerd in het systeem. Let daarbij op juistheid en volledigheid. Stap 4 Bestudeer de gegevens in het registratiesysteem. Wat kun je zeggen over het gebruik van voorzieningen en het verbruik van supplies? Bespreek dit met je praktijkopleider. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met je praktijkopleider. 1. Welke gegevens moet je noteren van een computercomponent dat nieuw wordt aangeleverd? 2. Hoe vindt binnen het bedrijf de identificatie van computeronderdelen plaats? 3. Hoe wordt binnen de organisatie de computerapparatuur geregistreerd? Welke gegevens worden genoteerd? Taak 2 Assembleren van hardware 2 11

14 4. Welke veiligheidseisen (voor jezelf, overige medewerkers en apparatuur) moet je in acht nemen tijdens het transport van computerapparatuur? 5. Welke richtlijnen gelden er voor het uitgeven van leenapparatuur? 6. Wat betekent LIFO en FIFO? Worden beide systemen binnen de organisatie waar je werkt gehanteerd? Zo ja, welk systeem voor welke onderdelen? 7. Hoe wordt de voorraad van computerapparatuur en -supplies vastgelegd en bijgehouden? 8. Wat zijn jouw verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het uitgeven en transporteren van computerapparatuur en -supplies? Bespreek dit met je praktijkopleider. Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de werkplannen. Voordat je de opdrachten gaat uitvoeren, moet je nagaan of het werk in het bedrijf/de organisatie op de hiervoor beschreven manier gebeurt of dat de werkplannen moeten worden aangepast. Pas de werkplannen, in overleg met je praktijkopleider, zo nodig aan. Voer de opdrachten daarna uit. 1. Identificeer en registreer computerapparatuur als deze geleverd wordt. Vervoer de apparatuur daarna zo nodig naar het magazijn of naar de gebruikers. Voer de werkzaamheden uit volgens de geldende procedures. Als je vragen hebt, bespreek die dan met je praktijkopleider. Hoe heb je gewerkt? Bespreek dit met je praktijkopleider en ga na wat je kunt verbeteren. 2. Neem defecte computercomponenten in. Registreer de gegevens van de component en de aard van de storing. Informeer bij de gebruikers of vervangende apparatuur nodig is. Lever in overleg met je praktijkopleider vervangende apparatuur aan de gebruikers. Noteer de gegevens van deze apparatuur en ook de gegevens van de gebruikers. Zorg zonodig voor het transport naar de werkplek en installeer de apparatuur. Controleer of alles goed werkt. 3. Houd enige tijd de uitgifte van computersupplies bij. Werk bij het uitgeven van componenten volgens werkplan 2. Volg werkplan 3 bij het doorvoeren van de wijzigingen in de voorraadadministratie. Maak een kort verslag waarin je je bevindingen beschrijft en reflecteert op je werkwijze. 4. Bepaal samen met je praktijkopleider de wijze van registratie van het verbruik van supplies. Registreer vervolgens een week lang het verbruik. Gebruik hierbij werkplan 4. Raadpleeg bij twijfelgevallen je praktijkopleider. Taak 2 Assembleren van hardware 2 12

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093) instructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093) pi.cin07.2.v1 ECABO, november 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie hardware 2 (ICT02.2/CREBO:53250)

Praktijkinstructie Installatie hardware 2 (ICT02.2/CREBO:53250) instructie Installatie hardware 2 (ICT02.2/CREBO:53250) pi.ict02.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie hardware 3 (ICT02.3/CREBO:53262)

Praktijkinstructie Installatie hardware 3 (ICT02.3/CREBO:53262) instructie Installatie hardware 3 (ICT02.3/CREBO:53262) pi.ict02.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker ICT

Praktijkopdrachten ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker ICT Praktijkopdrachten ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT-medewerker... 4 Praktijkopdracht

Nadere informatie

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236)

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) instructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) pi.cse02.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095)

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) instructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) pi.cin17.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 2 (ICT04.2/CREBO:53252)

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 2 (ICT04.2/CREBO:53252) instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 2 (ICT04.2/CREBO:53252) pi.ict04.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228)

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) sd.clo06.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Voorraadbeheer 3 VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Voorraadbeheer 3 VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202) VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202) sd.clo06.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) sd.clo12.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 2 (CIN02.2/CREBO:53092) pi.cin02.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178)

Praktijkinstructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178) instructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178) pi.cse09.3.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Voorraadbeheer 4 VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151)

Voorraadbeheer 4 VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151) VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151) sd.clo06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning instructie Transportmanagementondersteuning 3 (CLO10.3/CREBO:50197) pi.clo10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) instructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) pi.clo06.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) instructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) pi.ict09.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) instructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) pi.cse12.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177)

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) instructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) pi.cse10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180)

Praktijkinstructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180) instructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180) pi.cse07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Verhip, ik houd één snoertje over???

Verhip, ik houd één snoertje over??? Verhip, ik houd één snoertje over??? Opleiding Medewerker Beheer ICT Versie 2010-2011 Naam: Datum: 1 Inleiding Voor je ligt een opdracht die je geheel zelfstandig dient uit te voeren. Lees voordat je begint

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) instructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) pi.ict09.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

5 Leerdoelen leereenheid Leerdoelen: 1. Aan het einde van deze ALA kan de student de belangrijkste hardware compomenten foutloos deassembleren

5 Leerdoelen leereenheid Leerdoelen: 1. Aan het einde van deze ALA kan de student de belangrijkste hardware compomenten foutloos deassembleren LEEREENHEID Installeren Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel erste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo 25332- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van

Nadere informatie

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111)

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) sd.cbe05.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Demo kabelgoot

Handleiding kandidaat Examenproject: Demo kabelgoot Handleiding kandidaat Examenproject: Demo kabelgoot kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011)

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

LEEREENHEID Installeren. Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct

LEEREENHEID Installeren. Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct LEEREENHEID Installeren Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

Praktijkinstructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215)

Praktijkinstructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215) instructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215) pi.cse04.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo 25331- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de

Nadere informatie

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) sd.clo07.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) instructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) pi.cba07.4.v4 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166)

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166) instructie Woningfinanciering 4 (CBV12.4/CREBO:50166) pi.cbv12.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Werkproces 1.1: Assembleren van systemen De medewerker beheer ICT assembleert informatiesystemen in stand-alone situaties en netwerkomgevingen. Hij selecteert

Nadere informatie

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur]

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur] Opleiding Alle opleidingen ICT oriëntatie Netwerkbeheer en ICT beheer Periode Cluster 1 ALA IB/NB Alle opleidingen Taakklasse 1 Ontwikkelaar F. Zuijdendorp / J. Kaatee Complexiteit Taakklasse 1 determinatieproject

Nadere informatie

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153)

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) sd.clo02.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses

Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses Werkproces 1.1: Plannen van de eigen werkzaamheden De laborant overlegt de door hem uit te voeren taken en prioritering hiervan met zijn leidinggevende en collega

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV14.4/CREBO:50164) pi.cbv14.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

jar en Medewerker Beheer ICT Kerntaak 1: Installeren hard- en software

jar en Medewerker Beheer ICT Kerntaak 1: Installeren hard- en software Opleiding Ontwikkelaar Complexiteit Begeleiding Duur Focus op Inhoud van de ALA Medewerker Beheer ICT Kerntaak : Installer hard- software Marian Woerde Taakklasse ALAa Veel begeleiding wek. Assembler van

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273)

Praktijkinstructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273) instructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273) pi.ict03.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Magazijnbeheer 3 MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Magazijnbeheer 3 MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201) MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201) sd.clo07.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) sd.cal01.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie software 2 (ICT03.2/CREBO:53251)

Praktijkinstructie Installatie software 2 (ICT03.2/CREBO:53251) instructie Installatie software 2 (ICT03.2/CREBO:53251) pi.ict03.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Voorraadbeheer

Praktijkwerkboek AKA. Voorraadbeheer Praktijkwerkboek AKA Voorraadbeheer 1 Inhoud In het onderdeel Voorraadbeheer ga je leren over het beheer van kantoorartikelen, kantoorartikelen bestellen, goederen ontvangen en facturen. Je doet de opdrachten

Nadere informatie

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) sd.cbe08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Planning en organisatie 3 PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215)

Planning en organisatie 3 PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215) PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215) sd.cse04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Werken in de techniek

Werken in de techniek 08740 Arbeidsmarkt Assistent 05-06-2008 10:44 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 Werken in de techniek Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Wat laat je zien? Je komt op tijd en houdt je aan afspraken Je assisteert

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie

Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060 2010-2011) kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Praktijkinstructie Customer service 3 (CCA05.3/CREBO:50203)

Praktijkinstructie Customer service 3 (CCA05.3/CREBO:50203) instructie Customer service 3 (CCA05.3/CREBO:50203) pi.cca05.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Veilig werken in de beveiliging 3 VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187)

Veilig werken in de beveiliging 3 VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187) VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187) sd.cbe38.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) sd.cal04.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Taaltaken (globale descriptoren) Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 1. Gesprekken tussen

Taaltaken (globale descriptoren) Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 1. Gesprekken tussen TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MEDEWERKER ICT Beroepscompetentie: 1. De medewerker ICT is in staat om op adequate wijze systemen te assembleren (kerntaak 1) 2. De medewerker ICT

Nadere informatie

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185)

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) sd.cse04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Kwalificatiebeschrijving Applicatieontwikkelaar (CREBO-code: 10907)

Kwalificatiebeschrijving Applicatieontwikkelaar (CREBO-code: 10907) Kwalificatiebeschrijving Applicatieontwikkelaar (CREBO-code: 10907) kb.in13.4.v1 ECABO, 15 februari 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142)

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) instructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) pi.cba10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Voorbeeld Praktijkopdracht Commercieel medewerker binnendienst niveau 3 Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Kwalificatiedossier Commercieel medewerker 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185)

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) sd.cbe37.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Communicatie 1 COMMUNICATIE 1 (CBE05.1/CREBO:50226)

Communicatie 1 COMMUNICATIE 1 (CBE05.1/CREBO:50226) COMMUNICATIE 1 (CBE05.1/CREBO:50226) sd.cbe05.1v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Woningfinanciering 4 WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166)

Woningfinanciering 4 WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166) WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166) sd.cbv12.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111)

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) sd.cal04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Volksverzekeringen 4

Praktijkinstructie Volksverzekeringen 4 instructie Volksverzekeringen 4 (CJU06.4/CREBO:50104) pi.cju06.4.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV03.4/CREBO:50166)

Praktijkinstructie Woningfinanciering 4 (CBV03.4/CREBO:50166) instructie Woningfinanciering 4 (CBV03.4/CREBO:50166) pi.cbv03.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Openbaar bestuur 4 (CJU 11.4/CREBO:50098)

Praktijkinstructie Openbaar bestuur 4 (CJU 11.4/CREBO:50098) instructie Openbaar bestuur 4 (CJU 11.4/CREBO:50098) pi.cju11.4.v1 ECABO, 1 juni 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206)

Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206) Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206) Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 sd.cal05.1v1 ECABO, Alle

Nadere informatie

Praktijkinstructie Correspondentie 4

Praktijkinstructie Correspondentie 4 instructie Correspondentie 4 (CSE05.4/CREBO:50184) pi.cse05.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184)

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) sd.cal08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats

Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats Bijlage 4 5s- programma 5s is een gestructureerde aanpak waarmee een werkomgeving georganiseerd en gestandaardiseerd kan worden. Het 5s- programma

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

LEEREENHEID Hard/ Software3. Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct

LEEREENHEID Hard/ Software3. Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct LEEREENHEID Hard/ Software3 Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 3 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.3, CSE11.3/CREBO:50213, 50212)

CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 3 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.3, CSE11.3/CREBO:50213, 50212) CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 3 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.3, CSE11.3/CREBO:50213, 50212) sd.cse06.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197)

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) sd.clo10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Assembleren van een computer op maat

Assembleren van een computer op maat 2 BEROEPSTAAK Assembleren van een computer op maat Opleiding MEDEWERKER ICT 69310112 Bestelnummer 00615780003 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Werkgroepleider Willem

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091)

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) sd.cal08.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie