Praktijkinstructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkinstructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273)"

Transcriptie

1 instructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273)

2 pi.ict03.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 Inhoud Inleiding 3 Taak 1 Besturingsystemen installeren (eindterm 3) 5 Taak 2 Toepassingssoftware installeren (eindterm 4, 5 en 1) 9 Taak 3 Communicatiesoftware installeren (eindterm 2) 13 Installatie software 3

4 Installatie software 3 Praktijk

5 Inleiding Een computerconfiguratie is in technische zin een complex apparaat. Hoe modern de apparatuur ook is, ze zal niet werken zonder programmatuur. Voordat applicatiesoftware kan worden geïnstalleerd, zal eerst de besturingssoftware geïnstalleerd moeten worden. In de meeste organisaties worden gestandaardiseerde grafische userinterfaces gebruikt. Zo n interface zorgt ervoor dat elke gebruiker op dezelfde wijze met de computer omgaat en dat dezelfde functies binnen verschillende toepassingen op dezelfde manier kunnen worden aangestuurd. In taak 1 leert u deze software te installeren. Op de werkplek zelf moet in veel gevallen applicatiesoftware worden geïnstalleerd. De gebruikers moeten de beschikking krijgen over diverse programma s voor bijvoorbeeld tekstverwerking, bestandsbeheer of verkoopadministratie. In taak 2 gaat u zich bezighouden met het installeren van applicatie- of toepassingssoftware. Veel organisaties maken gebruik van een netwerk waarop zoveel mogelijk computers moeten worden aangesloten zodat gebruik kan worden gemaakt van netwerkfaciliteiten zoals filesharing en device-sharing (printers, cd-romspelers en faxmodems). In taak 3 gaat u diverse verbindingen realiseren ten behoeve van geautomatiseerde communicatie. Eén van de verbindingen waar u zich mee bezig gaat houden is het verbinden van computers via een netwerk. Daarnaast leert u bijvoorbeeld ook hoe u een verbinding kunt maken via infrarood en hoe u verbinding moet maken met internet. Installatie software 3 3

6 Installatie software 3 4

7 Taak 1 Besturingsystemen installeren Nadat hardware (zowel de computer als de randapparatuur) is geïnstalleerd, is de installatie van het besturingssysteem aan de orde. Vaak is de grafische user interface (GUI) een geïntegreerd onderdeel van dit besturingssysteem. Een besturingssysteem bestaat meestal uit twee delen. Het ene gedeelte houdt zich bezig met het aansturen van de hardware en het andere gedeelte houdt zich voornamelijk bezig met het aansturen van de applicaties en de user interface. Normaal installeert men één besturingssysteem op een machine, maar in een beperkt aantal gevallen moet men op één machine meerdere besturingssystemen installeren. In dit geval maakt men dan voor de gebruiker een voorziening zodat deze tijdens het opstarten van de computer een besturingssysteem kan kiezen. Tenslotte installeert men de benodigde software om test- en beheerstaken uit te voeren; de zogenaamde utilities. In deze taak leert u hoe besturingssoftware op computers en servers geïnstalleerd moet worden. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: besturingsoftware op een computerconfiguratie en op servers installeren (eindterm 3) Lees de werkplannen door om een beeld van de taak te krijgen. Werkplan 1 Een besturingssysteem installeren Stap 1 Inventariseer de hardwareconfiguratie. Stap 2 Neem de bijgeleverde handleiding van de te installeren software en de bedrijfsstandaarden met betrekking tot dit onderdeel door. Stap 3 Maak een kopie van de te installeren software, indien er geen kopie van de software aanwezig is. Dit om te voorkomen dat u per ongeluk de originele dragers beschadigt of zoek maakt. Stap 4 Stel de nog aanwezige data van de machine waarop het nieuwe besturingssysteem moet worden geïnstalleerd veilig. Stap 5 Partitioneer de harde schijf zo nodig. Stap 6 Installeer het besturingssysteemsysteem op de computer. Stel tijdens de installatie eventuele drivers in. Stap 7 Installeer en configureer de grafische user interface (GUI), indien deze aanwezig is. Stap 8 Test de basiswerking van het besturingssysteem. Stap 9 Activeer de aanwezige randapparatuur door middel van de installatie van extra drivers. Stap 10 Installeer hulpprogramma s (utilities) en maak de configuratie gebruiksklaar. Stap 11 Maak de specifieke instellingen in het besturingssysteem volgens het installatieplan. Stap 12 Test de configuratie met behulp van utilities. Stap 13 Controleer de performance van de complete configuratie en verhelp eventuele problemen. Stap 14 Indien er nog een besturingssysteem op deze configuratie moet worden geïnstalleerd, ga terug naar stap 6. Stap 15 Controleer of u alle onderdelen van het installatieplan voor deze configuratie heeft doorlopen en eventuele problemen heeft verholpen. Taak 1 Installatie software 3 5

8 Stap 16 Lever de configuratie op bij uw praktijkopleider. Werkplan 2 Installatiescripts maken Stap 1 Bepaal de standaard installatieinstellingen. Stap 2 Stel met behulp van een set-up script wizzard een installatiescript op. Stap 3 Test het installatiescript. Stap 4 Documenteer de instellingen die gemaakt zijn in het installatiescript. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Waarom is een installatieplan van belang voor een organisatie? 2. Welk besturingssysteem of welke besturingssystemen worden er binnen uw organisatie gebruikt en waarom is hier voor gekozen? Indien er meerdere besturingssystemen worden gebruikt, wat zijn dan de verschillen tussen deze besturingssystemen? 3. Zijn alle handleidingen van gebruikte of te gebruiken besturingssystemen en grafische user interfaces toegankelijk en beschikbaar? Zo ja, in welke taal? Zo nee, vraag dan aan uw praktijkopleider hoe u aan de noodzakelijke informatie kunt komen. 4. Is er binnen de organisatie een gestandaardiseerde installatieprocedure waarmee bijvoorbeeld met een opstartdiskette, tape of image op cd-rom zowel het besturingssysteem als de benodigde applicatiesoftware kan worden geïnstalleerd? Zo ja, beschrijf deze procedure in het kort. Zo nee, hoe weet u dan hoe u een besturingssysteem moet installeren? 5. Zijn alle computers geschikt voor installatie van dezelfde versie van de besturingssoftware, inclusief de grafische user interface? Zo nee, wat zijn dan de verschillen tussen de computers? 6. Mogen gebruikers zelf programma s installeren? Zo ja, welke wel en welke niet? Zo nee, waarom niet? 7. Welke maatregelen heeft de organisatie getroffen op het gebied van bestandsbeveiliging, zowel t.o.v. het kopiëren van databestanden als t.o.v. autorisatie? 8. Welke utility-programmatuur is binnen de organisatie aanwezig en welke programma s staan u ter beschikking? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de werkplannen. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de werkplannen moeten worden aangepast. Pas de werkplannen, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Maak een installatieplan voor het inrichten van twee werkstations en een server. Vraag aan uw praktijkopleider op welke werkstations u zich moet richten. Breng ook de systeemspecificaties van de twee werkplekconfiguraties en de server in kaart. Denk hierbij aan: - processortype - type harde schijf - hoeveelheid intern geheugen - videokaart enz. Neem in uw beschrijving ook de aangesloten of aan te sluiten lokale randappa- Taak 1 Installatie software 3 6

9 ratuur zoals beeldschermen, muizen, cd-romspelers, geluidsboxen, tapestreamers, scanners, enz. mee. 2. Maak de computers uit opdracht 1 gebruiksklaar volgens onderstaande stappen en met behulp van werkplan 1: - partitioneer de harde schijf volgens instructies om de twee besturingssystemen te kunnen installeren - installeer twee besturingssystemen waarvan er één tevens een geïntegreerde grafische user interface heeft - installeer voor het tekstgeoriënteerde besturingssysteem een grafische user interface of een tekstgeoriënteerd menusysteem - installeer en activeer alle relevante randapparatuur per besturingssysteem - maak een opstartmenu waarbij de gebruiker een keuze maakt voor het te gebruiken besturingssysteem - neem de nog aanwezige applicatiesoftware op in de menustructuur - pas het gebruikersprofiel aan volgens de bedrijfsinstructie - test samen met de gebruiker de functionaliteiten van het werkstation. Breng tot slot schriftelijk verslag uit aan uw praktijkopleider. 3. Maak de server uit opdracht 1 gebruiksklaar volgens onderstaande stappen en met behulp van werkplan 1: - partitioneer de harde schijven volgens instructie - installeer het besturingsysteem - installeer de benodigde functionaliteiten volgens het installatieplan - denk hierbij aan: Fileserver, Printserver en Backupserver - maak een Administrator account aan - maak zonodig wijzigingen in batch- en installatiebestanden voor een goede aanmelding/beschikbaarstelling in het netwerk - test samen met uw praktijkopleider de functionaliteiten van de server. Breng tot slot schriftelijk verslag uit aan uw praktijkopleider. 4. Installeer de benodigde utilities om de werking en de performance van de computers uit opdracht 1 te controleren: - test de werking van de configuratie, inclusief alle randapparatuur - vergelijk de resultaten met de in het bedrijf aanwezige standaard m.b.t. interface, bestandslocatie-structuur, printeraansturing etc. en breng eventueel aanpassingen aan - maak ook een performance check. Als de performance het voorgeschreven minimum niet bereikt, inventariseer dan mogelijke aanpassingen en overleg deze met uw praktijkopleider - voer na toestemming de gekozen aanpassingen door - vraag uw praktijkopleider de wijzigingen te controleren - leg tenslotte de goedgekeurde wijzigingen vast in de systeemdocumentatie - verwijder utility-programma s, die voor de gebruiker overbodig zijn. 5. Installeer zo nodig een upgrade van een besturingssysteem op een configuratie. Gebruik hiervoor het in deze taak opgenomen werkplan 1. Let er op dat u een goede back-up maakt van de gegevens en het besturingssysteem voordat u de upgrade installeert. Taak 1 Installatie software 3 7

10 6. Maak een installatiescript voor een automatische installatie van het in uw organisatie als standaard aangemerkte besturingssysteem. In het script moet ook de automatische installatie van de standaard kantoorautomatiseringsoftware meegenomen worden. Maak voor deze opdracht gebruik van werkplan 2. Laat het script grondig door uw praktijkopleider testen voordat u het in productie neemt. Taak 1 Installatie software 3 8

11 Taak 2 Toepassingssoftware installeren Het installeren van software en updates kan een van uw werkzaamheden zijn. Wanneer het installeren niet zorgvuldig gebeurt, kunnen de gebruikers problemen krijgen wanneer ze met het pakket werken. In deze taak leert u hoe u te werk moet gaan bij het installeren van software. Daarnaast leert u hoe u de installatie van software moet te s- ten en doet u ervaring op met het installeren en configureren van verschillende, soms zelfs bedrijfsspecifieke (maatwerk), soorten software. In werkplan 1 gaat u een applicatie installeren. Het is daarbij aan te bevelen de installatie uit te voeren in een testomgeving. Zeker wanneer de applicatie nooit eerder geïnstalleerd is binnen de organisatie. Er is steeds meer software op de markt met steeds meer functionaliteiten. Die functionaliteiten moeten meestal worden afgestemd op de geldende situatie om goed te kunnen werken. In werkplan 2 vindt u een aantal aandachtspunten en tips hoe de functionaliteiten optimaal in te stellen zijn. Het installeren van software kan tegenwoordig een vrij complexe aangelegenheid zijn. De garantie dat de software altijd en op elke configuratie werkt kan zelden worden gegeven. In werkplan 3 gaat u de werking van de applicatie en de performance van de computerconfiguratie na installatie van toepassingssoftware testen. Wanneer een applicatie regelmatig opnieuw geïnstalleerd moet worden, is het verstandig en tevens handig een procedure voor het installeren op te stellen. Telkens weer stil staan bij dezelfde problemen is verspilling van tijd. Wanneer u de algemene en specifieke installatiehandelingen en instellingen formeel vastlegt, kunnen u en anderen daar in de toekomst van profiteren. In het werkplan 4 leert u een installatieprocedure opstellen voor de installatie van software. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: applicaties op een computerconfiguratie en de server installeren (eindterm 4) de werking van geïnstalleerde software testen (eindterm 5) de toepassing van software binnen industriële, grafimedia en administratieve omgevingen toelichten (eindterm 1) Lees de werkplannen door om een beeld van deze taak te krijgen. Werkplan 1 Applicaties installeren (algemeen) Stap 1 Inventariseer de hardwareconfiguratie m.b.t. de te installeren software. Stap 2 Neem de bijgeleverde handleiding van de te installeren applicatie en de bedrijfsstandaarden door. Stap 3 Maak een kopie van de te installeren software. Stel tevens de aanwezige data van het werkstation waarop de software moet worden geïnstalleerd veilig. Stap 4 Installeer de applicatie volgens de handleiding of installatieprocedure. Stap 5 Maak een gebruikersprofiel aan volgens de bedrijfsstandaard en activeer de voor de applicatie relevante randapparatuur. Stap 6 Installeer hulpprogramma s (utilities). Maak deze gebruiksklaar en test de werking van de configuratie en van de applicatie met behulp van utilities. Stap 7 Optimaliseer de performance van de applicatie. Taak 2 Installatie software 3 9

12 Werkplan 2 Specifieke functionaliteiten en wensen instellen Stap 1 Zorg ervoor dat de software geïnstalleerd is volgens de in de organisatie geldende regels en procedures, aan de hand van de installatiehandleiding. Stap 2 Leg in een document voor de gebruiker vast wat het serviceniveau is van de servicedesk, hoe deze te bereiken is en voor welke problemen. Stap 3 Maak in de applicatie de algemene instellingen aan die passen binnen uw organisatie en niet in strijd zijn met andere afspraken en of procedures. Stap 4 Stel in de applicatie de specifieke gebruikersinstellingen in. Denk aan: - autorisatie per onderdeel - bestandslocaties per gebruiker en algemeen - macro s - printerinstellingen - kleurgebruik. Stap 5 Documenteer de door u gemaakte instellingen. Dit kan in een speciaal daarvoor bestemd systeem. Is zo n systeem niet aanwezig maak dan een kort verslag. Werkplan 3 De performance van een computersysteem na installatie van toepassingssoftware testen Stap 1 Controleer of de diverse bestanden aangemaakt zijn in de door u aangegeven directory. Stap 2 Test de applicatie op zijn algemene werking door deze op te starten en diverse functies uit te voeren. Vraag eventueel hulp aan een deskundige die de betreffende applicatie kent en weet hoe deze zou moeten reageren. Stap 3 Test een aantal functionaliteiten met behulp van bijvoorbeeld testbestanden. Test ook de werking van eventuele randapparatuur die moet kunnen communiceren met de toepassing. Let hierbij ook op bijvoorbeeld de lay-out van de output. Breng naar aanleiding van de testresultaten, indien nodig, aanpassing aan of overleg met uw praktijkopleider. Stap 4 Test de performance van de computerconfiguratie en los eventuele problemen op. Werkplan 4 Een installatieprocedure voor software opstellen Stap 1 Beschrijf alle systeemeisen van de applicatie. Stap 2 Neem de essentiële zaken uit de installatiehandleiding over, zodat deze niet meer geraadpleegd hoeft te worden. Stap 3 Schrijf alle stappen die men moet verrichten en de keuzes die men moet maken tijdens de installatie op en benadruk de juiste keuze. Stap 4 Beschrijf de (gebruikers-)instellingen zoals deze binnen de organisatie gehanteerd moeten worden. Stap 5 Geef aan hoe bij problemen de juist informatie gevonden kan worden. Vermeld bijvoorbeeld de internetsite of het telefoonnummer van de leverancier. Stap 6 Rapporteer het geheel in logische volgorde in de vorm van een procedure, c.q. korte installatiehandleiding. Taak 2 Installatie software 3 10

13 Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. a. Is in uw bedrijf de software gestandaardiseerd of zijn er diverse programma's voor gelijke toepassingen? Zo ja, welke en waarom? b. Zijn er individueel afwijkende instellingen per werkplek? Zo ja, welke en waarom? 2. Zijn er binnen uw organisatie regels m.b.t. de inrichting van de bestandsstructuur en het opslaan van bestanden? Zo ja, op welke wijze is dit georganiseerd? 3. Wat is het voordeel van een dé-installatieprogramma? 4. a. Zijn er van standaardprogramma s meerdere versies aanwezig in uw organisatie? b. Waarom hanteert men in uw organisatie wel of juist geen meerdere versies van standaardprogramma s? c. Vindt u het hanteren van meerdere versies van standaardprogramma s verstandig? Waarom wel/niet? 5. a. Zijn er verschillen in performance m.b.t. tot het gebruik van software tussen afdelingen? Zo ja, waarom? b. Zijn er verschillen in performance m.b.t. tot het gebruik van software tussen gebruikers? Zo ja, waarom? 6. Wat is binnen de organisatie de meest belangrijke applicatie, en welke maatregelen zijn er genomen om er voor te zorgen dat deze applicatie beschikbaar blijft? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de werkplannen. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de werkplannen moeten worden aangepast. Pas de werkplannen, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Maak een lijst van alle beschikbare software binnen uw organisatie. Neem in die lijst in ieder geval op: wel of niet gestandaardiseerd, wel of geen autorisatie mogelijk, het soort applicatie en een korte beschrijving van de functionaliteiten. 2. Pak de nieuw te installeren software en de bijbehorende handleiding uit en bestudeer deze. Let op: - de benodigde capaciteit met betrekking tot:. processortype. beeldschermresolutie. in- en extern geheugen - andere noodzakelijke randapparatuur (muis, scanner, printer/ plotter of bijvoorbeeld een hardware-lock) - garantiebepalingen - het maximaal aantal gebruikers dat tegelijkertijd van de software gebruik mag maken - noodzakelijke maatregelen om statische ontladingen te voorkomen - de versienummers van de oude en de nieuwe modules - de beschikbare externe ondersteuning (FAQ s, servicedesk leverancier, etc.) Maak een kort rapport over de diverse punten met daarbij uw bevindingen. Geeft ook uw mening over de duidelijkheid van de installatiehandleiding, de FAQ s en de procedure die gevolgd moet worden bij de servicedesk van de Taak 2 Installatie software 3 11

14 leverancier. Bespreek het rapport met uw praktijkopleider. 3. Maak voordat u gaat installeren een totale back-up van het systeem en van de nieuwe software. - bewaar (bij upgrade) de persoonlijke instellingen apart, zodat deze na installatie van de software weer teruggezet kunnen worden - kopieer vooraf de nieuwe software (indien beschikbaar op diskette en indien de licentie dit toelaat) en bewaar het origineel. 4. Installeer de nieuwe software/update/uitbreiding volgens de handleiding en de in uw organisatie gelden standaarden. Reboot het systeem en test de nieuwe software, de uitbreiding of de update (inclusief het gebruik van de randapparatuur) volgens het werkplan. Los eventuele problemen op. 5. Soms kunnen bestaande (oude) bestanden niet gelezen worden door de nieuwe applicatie. Deze bestanden moeten dan geconverteerd worden. Converteer, indien noodzakelijk, de gebruikersbestanden naar het formaat dat nodig is voor de nieuwe software. - converteer de bestanden met behulp van de eventueel aanwezige importfuncties of conversieprogrammatuur - controleer de gegevens na de conversie. Doe dit in overleg met de gebruiker en uw praktijkopleider en los eventuele problemen op. 6. Maak van een door u geïnstalleerde applicatie een overzicht van een aantal functionaliteiten. Beschrijf welke instellingen nodig zijn om de applicatie in deze omgeving te laten functioneren. 7. Maak ter ondersteuning van de gebruiker nieuwe (eenvoudige) macro s aan of converteer (eenvoudige) macro s vanuit een eerdere versie. Test de werking van de macro s. Overleg met uw praktijkopleider op welk moment u de macro s ter beschikking stelt aan de gebruikers. 8. Stel een installatieprocedure op naar aanleiding van een door u uitgevoerde installatie. Bespreek deze procedure met uw praktijkopleider Taak 2 Installatie software 3 12

15 Taak 3 Communicatiesoftware installeren Geautomatiseerde communicatiemiddelen worden bij het ontwerpen van nieuwe informatie-systemen steeds belangrijker. Geautomatiseerde communicatiemiddelen gebruiken, betekent het communiceren over afstand waarbij gegevens worden getransporteerd met behulp van de computer. Dit zorgt voor een aanzienlijke tijdwinst. Geautomatiseerde communicatie betreft het ontvangen, verwerken en versturen van gegevens. Voordeel van deze ontwikkelingen is dat men op een snelle manier gegevens kunt verzenden of ontvangen. De mogelijkheden m.b.t. communiceren van allerlei gegevens en het snel kunnen beschikken over informatie heeft ook zijn negatieve kanten. Namelijk de beveiliging hiervan. Men kan nog steeds niet garanderen dat er geen misbruik van gegevens wordt gemaakt. In deze praktijkinstructie maakt u kennis met een aantal geautomatiseerde communicatiemiddelen. Wanneer men gebruik gaat maken van directe communicatie tussen computers, kan dat met behulp van verschillende soorten verbindingen. Bekende verbindingen zijn bijvoorbeeld seriële en parallelle verbindingen. Tegenwoordig maakt men ook gebruik van bijvoorbeeld infrarood- en USB-verbindingen. Voor al deze soorten verbindingen zijn ook software en/of drivers nodig. Naast directe verbindingen tussen computers, bestaan er ook verbindingen met bijvoorbeeld randapparatuur. Voorbeelden zijn de printer, PDA (elektronische agenda) en de telefoon. De meest voorkomende geautomatiseerde communicatie binnen een organisatie is de communicatie tussen werkstation en server. Die communicatie moet plaatsvinden om een harde schijf te delen, om bestanden centraal op te slaan, maar ook om bijvoorbeeld een internetverbinding te delen. In deze praktijkinstructie leert u de verschillende verbindingen te realiseren, inclusief een verbinding met het internet. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: datacommunicatie- en netwerksoftware installeren (eindterm 2) Lees de werkplannen door om een beeld van deze taak te krijgen. Werkplan 1 Een verbinding tussen computers en randapparatuur realiseren Stap 1 Bepaal of de configuraties op elkaar afgestemd kunnen worden. Houd hierbij rekening met het besturingssysteem, beschikbare drivers, hardwarematige mogelijkheden, enz. Stap 2 Bepaal de te gebruiken verbindingssoort. Hierbij moet u een keuze maken uit de verschillende soorten kabels. Stap 3 Installeer eventuele drivers op de computer. Doe dit volgens de bijgeleverde handleiding en standaardprocedures van de organisatie Stap 4 Installeer de bijgeleverde software op de computer. Doe dit volgens de insta l- latiehandleiding en procedures van de organisatie. Stap 5 Pas zonodig de instellingen van de randapparatuur en de computer aan om de verbinding tot stand te kunnen brengen. Stap 6 Test de verbinding. Test hierbij op verschillende punten zoals de performance, de functionaliteit, enz. Verhelp eventuele problemen. Taak 3 Installatie software 3 13

16 Werkplan 2 Een verbinding tussen een computer en netwerk(apparatuur) realiseren Stap 1 Bepaal of de configuraties op elkaar afgestemd kunnen worden. Houd hierbij rekening met besturingssysteem, beschikbare drivers, hardwarematige mogelijkheden, bekabeling, enz. Stap 2 Bepaal de te gebruiken verbindingssoort. Hierbij moet u een keuze maken uit de verschillende soorten protocollen. Stap 3 Installeer eventuele drivers van de netwerkkaart op de computer. Doe dit volgens de bijgeleverde handleiding en de standaard procedures van de organisatie. Stap 4 Mogelijk dient er ook nog een client geïnstalleerd te worden op de computer. Doe dit volgens de bijgeleverde installatiehandleiding en de standaard procedures van de organisatie. Stap 5 Stel, afhankelijk van het soort netwerk, de netwerkinstellingen op de computer in om de verbinding tot stand te kunnen brengen. Stap 6 Test de verbinding. Test hierbij op verschillende punten zoals performance, functionaliteit, enz. Verhelp eventuele problemen. Werkplan 3 Een verbinding tussen een computer en internet realiseren In dit werkplan wordt ervan uitgegaan dat er een in-bel account bij een internet provider aanwezig is. Stap 1 Installeer de betreffende modem-driver in het besturingssysteem. Stap 2 Test het modem en de verbinding met PSTN (public switch telephone network). Stap 3 Stel instellingen m.b.t. de externe toegangverbinding in aan de hand van de handleiding van de internetprovider. Stap 4 Test de verbinding met het internet. Stap 5 Maak eventueel persoonlijke instellingen in het programma en de web browser. Stap 6 Installeer eventueel een softwarematige firewall op de PC. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Voor welke doelen kunnen de volgende verbindingen het beste dienen en waarom? - netwerk verbinding - infrarood verbinding - parallelle verbindingen - seriële verbindingen 2. Zijn er binnen de organisatie waar u werkzaam bent standaardprocedures met betrekking tot het installeren van datacommunicatiesoftware? Zo ja, wie heeft deze opgesteld en wie onderhoudt deze procedures? Hoe vindt u deze procedures? 3. a. Welke soorten verbindingen worden er binnen uw organisatie gebruikt? b. Wat is het doel van deze verbindingen? Taak 3 Installatie software 3 14

17 Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de werkplannen. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de werkplannen moeten worden aangepast. Pas de werkplannen, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Maak een directe verbinding tussen twee computers. Maak hierbij gebruik van twee verbindingssoorten. Omschrijf per verbindingssoort uw bevindingen in een klein verslag. Noteer tevens de belangrijkste verschillen die u bent tegengekomen. Beoordeel de verbindingen hierbij op de volgende punten: - installatiegemak - snelheid - functionaliteit. 2. Maak (indien mogelijk) een verbinding tussen een computer en een PDA op basis van een infrarood-verbinding. Maak verslag van uw bevindingen. Indien het niet mogelijk is om een verbinding met een PDA tot stand te brengen, maak dan een verbinding met een netwerkprinter via een netwerkverbinding. 3. Maak een verbindingen tussen twee werkstation en een netwerkserver. Het werkstation moet met behulp van een client een verbinding kunnen maken met de netwerkserver. Daarnaast moeten bestanden tussen systemen gedeeld kunnen worden. Test dit door een bestand te openen en te kopiëren van een andere computer. Maak een klein verslag van uw bevindingen. 4. Installeer op een PC een modem en een internetverbinding. Gebruik hiervoor werkplan 4. Zorg ervoor dat u vertrouwelijk omgaat met de account gegevens van gebruiker. Test de verbinding grondig en maak een korte gebruikshandleiding voor de gebruiker(s). Taak 3 Installatie software 3 15

Praktijkinstructie Installatie software 2 (ICT03.2/CREBO:53251)

Praktijkinstructie Installatie software 2 (ICT03.2/CREBO:53251) instructie Installatie software 2 (ICT03.2/CREBO:53251) pi.ict03.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256)

Praktijkinstructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256) instructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256) pi.ict03.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093) instructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093) pi.cin07.2.v1 ECABO, november 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 2 (CIN02.2/CREBO:53092) pi.cin02.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie hardware 2 (ICT02.2/CREBO:53250)

Praktijkinstructie Installatie hardware 2 (ICT02.2/CREBO:53250) instructie Installatie hardware 2 (ICT02.2/CREBO:53250) pi.ict02.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker ICT

Praktijkopdrachten ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker ICT Praktijkopdrachten ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT-medewerker... 4 Praktijkopdracht

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095)

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) instructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) pi.cin17.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie hardware 3 (ICT02.3/CREBO:53262)

Praktijkinstructie Installatie hardware 3 (ICT02.3/CREBO:53262) instructie Installatie hardware 3 (ICT02.3/CREBO:53262) pi.ict02.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) instructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) pi.ict09.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236)

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) instructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) pi.cse02.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beveiliging informatiesystemen

Praktijkinstructie Beveiliging informatiesystemen instructie Beveiliging informatiesystemen 4 (CIN15.4/CREBO:50141) pi.cin15.4.v1 ECABO, 1 januari 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Rekensoftware MatrixFrame versie 5.3 MatrixTools versie 5.3 1 / 8 Systeemeisen Minimale systeemeisen voor werkstation: Microsoft Windows 7, 8 of 10 (32 of 64 bits) Intel Core i5

Nadere informatie

Praktijkinstructie Assembleren van hardware 2 (ICT14.2/CREBO:56099)

Praktijkinstructie Assembleren van hardware 2 (ICT14.2/CREBO:56099) instructie Assembleren van hardware 2 (ICT14.2/CREBO:56099) pi.ict14.2v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) instructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) pi.ict09.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

... Procedure: Automatische Installatie. Landscape: Het uitrollen van een Server of werkstation middels Improve

... Procedure: Automatische Installatie. Landscape: Het uitrollen van een Server of werkstation middels Improve Improve 2009... Procedure: Automatische Installatie Landscape: Het uitrollen van een Server of werkstation middels Improve 1 Improve 2009... 1 Procedure: Automatische Installatie... 1 Landscape: Het uitrollen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 2 (ICT04.2/CREBO:53252)

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 2 (ICT04.2/CREBO:53252) instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 2 (ICT04.2/CREBO:53252) pi.ict04.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) instructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) pi.cse12.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209)

Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209) GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209) sd.cal03.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Woord vooraf...1 Stap 1 Installatie werkstation...2 Stap 2 Netwerk instellen...3 Stap 3 - Poledit......5 Stap 4

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer netwerken 3

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer netwerken 3 instructie Onderhoud en beheer netwerken 3 (ICT07.3/CREBO:53268) pi.ict07.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Inleiding. De instructies zijn primair bedoeld voor:

Inleiding. De instructies zijn primair bedoeld voor: Printserver Inleiding Deze gebruiksaanwijzing is geschikt voor DrayTek Vigor producten uitgerust met een parallel of USB printserver aansluiting. De instructies in deze gebruiksaanwijzing hebben betrekking

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Installatie handleiding. EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem

Installatie handleiding. EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem Installatie handleiding EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem Versie 7.01 / 16-08-2010 EurotaxGlass s Pagina 1 van 33 Versie 7.01 Inhoud Voorwoord... 3 Systeemeisen... 3 Hardware... 3 Software...

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Installatie shortform Rodin.NET

Installatie shortform Rodin.NET Installatie shortform Rodin.NET A. Algemeen Met deze installatie beschrijving installeert U Rodin.NET op een PC werkstation (met Stand-alone database) Het installeren van Rodin.NET op een netwerk is mogelijk,

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Installatie/Update/Intake formulier.

Installatie/Update/Intake formulier. Installatie/Update/Intake formulier. APPLICATIENAAM: APPLICATIEVERSIE: PACKAGE NAAM: APPLICATIETAAL: NL INDIEN ANDERS: INTAKE\INSTALLATIE DATUM: PRODUCTIE DATUM: 0 ORGANISATIE In dit hoofdstuk wordt alle

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Z-Automatisering: Werkafspraken

Z-Automatisering: Werkafspraken Z-Automatisering: Werkafspraken Dit is een overzicht van alle basisafspraken tussen de klant/opdrachtgever en Z-Automatisering (Macintosh Computer Servicebureau) Onderdelen: 1. Eerste bezoek 2. Eerste

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

De laatste versie is beschikbaar Van onze software

De laatste versie is beschikbaar Van onze software De laatste versie is beschikbaar Van onze software In dit document informeren wij u over Aandachtspunten installatie pagina 2 van 5 Systeemeisen pagina 3 van 5 Releasenotes pagina 5 van 5 Versie 2013.12.01

Nadere informatie

6.) Wat algemene informatie over de teamlid gebruikers en de SchoolLan server

6.) Wat algemene informatie over de teamlid gebruikers en de SchoolLan server I N D E X: 1.) Gebruikmaken van het SchoolLan netwerk 2.) Afmelden als gebruiker 3.) Uitvoeren van programma s op de server 4.) Gebruik maken van het Internet 5.) De thuis basis van een gebruiker in SchoolLan

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning instructie Transportmanagementondersteuning 3 (CLO10.3/CREBO:50197) pi.clo10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & Besturingssystemen en Netwerken AO IC 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud...

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

1. Introductie netwerken

1. Introductie netwerken 13 1. Introductie netwerken Een netwerk is simpel gezegd een verzameling computers die met elkaar verbonden zijn. De realiteit is wat complexer, omdat de computers met elkaar verbonden zijn met behulp

Nadere informatie

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter 2 NEDERLANDS EM4028-10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voordat je begint... 2 2.0

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Installatie Hector en aanvraag ehealth certificaat

Installatie Hector en aanvraag ehealth certificaat Installatie Hector en aanvraag ehealth certificaat Handleiding installatie Hector en aanvraag ehealth certificaat De interactie tussen de verschillende zorgverleners evolueert voortdurend. Ook de communicatie

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

3 (ICT10.3/CREBO:53271)

3 (ICT10.3/CREBO:53271) instructie Oriëntatie op de informatieanalyse 3 (ICT10.3/CREBO:53271) pi.ict10.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10

Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10 Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10 Heeft u vragen over deze tekst, dan kunt u e-mailen naar support@tweesnoeken.nl. Algemeen Zorg ervoor dat u als beheerder (administrator) van de pc

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

Albert-Jan de Croes & Stefan Willemink V4C Docent: Mevrouw van Uden

Albert-Jan de Croes & Stefan Willemink V4C Docent: Mevrouw van Uden Albert-Jan de Croes & Stefan Willemink V4C Docent: Mevrouw van Uden 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat doet een besturingsysteem, en hoe werkt het?... 3 Algemene informatie... 3 Taken van een besturingssysteem...

Nadere informatie

EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter

EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk1

Samenvatting Hoofdstuk1 Samenvatting Hoofdstuk1 Software kun je sorteren in allerlei manieren zoals: - De geschreven taal van de software of de taak waarvoor de software geschreven is. - Het platform waarop de software moet draaien.

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Scenario Advies SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Oktober 2015 Versie 1.2 Hoofdstuk 1, Inleiding Systeemeisen Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Systeemeisen Scenario Advies... 1 2 Systeemeisen... 1 2.1 Besturingssystemen...

Nadere informatie

EM1010 R6 10/100 Mbps USB Netwerkadapter

EM1010 R6 10/100 Mbps USB Netwerkadapter EM1010 R6 10/100 Mbps USB Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1010-10/100 Mbps USB Netwerkadapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 1.3 Voordat

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Mac - OSX 10.6 en hoger. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Mac - OSX 10.6 en hoger. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Mac - OSX 10.6 en hoger Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van de software 4 2.2 Installeren van de software

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Van oude naar nieuwe PC 1

Van oude naar nieuwe PC 1 Van oude naar nieuwe PC Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Van oude naar nieuwe PC 1 Wat gaan we meenemen naar de nieuwe PC?...1 Voorbereidingen...2

Nadere informatie

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1017 - USB3.0 Gigabit Netwerkadapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 1.3 Voordat

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177)

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) instructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) pi.cse10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Central Point Services

Central Point Services Central Point Services Bespaar waardevolle tijd met preconfiguratie Het bestellen van uw nieuwe hardware, netwerkcomponenten en software is een eerste stap in de uitbreiding van uw netwerk. De dozen uitpakken

Nadere informatie

CCV Smart (VX 520 + VX 820) Installatie instructie ECR-koppeling

CCV Smart (VX 520 + VX 820) Installatie instructie ECR-koppeling , J. Elfrink (j.elfrink@nl.ccv.eu) CCV Services B.V. v2.3, 13-04-2015 Definitief Ref.: - CCV Services B.V. Postbus 9226 6800 KH Arnhem 026 3849911 www.ccv.eu CCV Services B.V.2015. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator Helpt je op weg met de upgrade Augustus 2015 - Presentator 1 1. Controle compatibiliteit van het systeem en programmatuur Windows 7 en 8.1 Als het Windows 10 downloaden icoon in het systeem vak staat:

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Narwal-navigatiesoftware.

Installatiehandleiding. Narwal-navigatiesoftware. Installatiehandleiding Narwal-navigatiesoftware. Narwal is een product van Chartworx BV. en uw distributeur is Narwal Innovatie Narwal Innovatie Buorren 10 8845 SG Waaksens Tel: +31 (0) 5 1746 9181 Gsm:

Nadere informatie