3 (ICT10.3/CREBO:53271)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 (ICT10.3/CREBO:53271)"

Transcriptie

1 instructie Oriëntatie op de informatieanalyse 3 (ICT10.3/CREBO:53271)

2 pi.ict10.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 Inhoud Inleiding 3 Taak 1 Informatieanalyse (eindterm 1 t/m 5) 5 Taak 2 Gegevensbeheer (eindterm 6 en 7) 11 Oriëntatie op de informatieanalyse 3

4 Oriëntatie op de informatieanalyse 3 Praktijk

5 Inleiding In elke organisatie wordt informatie verspreid. Het is voor een organisatie van belang dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt. Vandaag de dag zijn deze informatiestromen veelal geautomatiseerd in geautomatiseerde informatiesystemen. Door veranderende eisen en omstandigheden en technologische ontwikkelingen en zijn organisaties voortdurend bezig het informatiesysteem aan te passen om zodoende een goede informatievoorziening te waarborgen. In deze praktijkinstructie gaat u in taak 1 met behulp van activiteitenlijsten de informatie binnen uw organisatie analyseren. We starten met het vaststellen van de informatiebehoefte. Vervolgens gaan we de huidige informatievoorziening analyseren en bekijken hoe de informatievoorziening is geautomatiseerd. We onderzoeken ook of en hoe er koppelingen zijn gemaakt tussen verschillende informatiesystemen. Tenslotte leert u het informatiesysteem, met behulp van alle ingewonnen informatie te beoordelen. Het verspreiden van informatie en automatiseren van informatiestromen is uiteraard geen doel op zich. Het is ook van groot belang hoe er met informatie wordt omgegaan. Informatie moet bijvoorbeeld betrouwbaar en volledig zijn en het is niet verstandig om informatie redundant (dubbel) op te slaan. Dit brengt ten eerste veel extra verwerkings- en opslagcapaciteit met zich mee en haalt de performance naar beneden. Daarnaast is het gevaar groot dat de gegevens of een deel van de gegevens niet meer consistent, volledig of up-to-date zijn. Gegevens en informatie dienen dus zorgvuldig beheerd te worden. In deze praktijkinstructie gaat u zich in taak 2 dan ook bezighouden met gegevensbeheer. U gaat de gegevensstromen in beeld brengen, u gaat na of gegevens dubbel worden opgeslagen en of gegevens volledig zijn, u gaat zich bezighouden met het beveiligen van gegevens, enzovoorts. Kortom, u leert in deze taak hoe u gegevens doelmatig kunt beheren en hoe u kunt toetsen of gegevens doelmatig beheerd worden. Oriëntatie op de informatieanalyse 3 3

6 Oriëntatie op de informatieanalyse 3 4

7 Taak 1 Informatieanalyse Organisaties zijn voortdurend bezig (nieuwe) informatiesystemen aan te passen en te realiseren ten behoeve van een betere informatievoorziening. Een nieuw informatiesysteem ontwikkelen of een bestaand informatiesysteem aanpassen kost veel tijd en inspanning. Om bedrijfsprocessen goed te vertalen naar een geautomatiseerd systeem, moet men goed weten hoe de informatiestromen zijn ingericht, hoe de goederen- en geldstromen lopen enzovoorts. Pas wanneer men dit weet, kan men overgaan tot het juist inrichten dan wel ontwikkelen van geautomatiseerde systemen. Deze geautomatiseerde informatiesystemen zijn waardevol als hulpmiddel voor het degelijk onderbouwen van beslissingen van een organisatie en zijn daarom een belangrijk aandachtspunt binnen de organisatie. Deze taak kent vier activiteitenlijsten. Activiteitenlijst 1: De informatiebehoefte inventariseren Alvorens u de behoefte aan informatie van een organisatie kunt analyseren, moeten gegevens worden verzameld bij de gebruikers van het informatiesysteem. Binnen deze taak zal ingegaan worden op het vaststellen van de informatiebehoefte die binnen de organisatie leeft. Activiteitenlijst 2: Analyseren van de informatievoorziening Wil een organisatie een goede bedrijfsvoering hebben, dan zal men van de nodige voorzieningen gebruik moeten maken om de juiste informatie te verkrijgen voor beslissingen. Binnen deze activiteitenlijst gaat u de vereisten vaststellen die voor een goede informatievoorziening noodzakelijk zijn. Ook het analyseren van de huidige documentatie met betrekking tot informatievoorziening hoort hier bij. Activiteitenlijst 3: Analyseren van de koppeling tussen automatisering en informatievoorziening Binnen veel bedrijven is de informatievoorziening geautomatiseerd. Wanneer men gebruik maakt van geautomatiseerde informatievoorziening, dient men aan te geven hoe de relaties tussen de verschillende systemen liggen (besturingssoftware, applic a- tiesoftware en hardware). In deze taak brengt u door middel van onderzoek de geautomatiseerde informatievoorziening in kaart. Activiteitenlijst 4: Beoordeling van de huidige informatievoorziening Organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van de informatie die wordt onttrokken aan het geautomatiseerde informatiesysteem. Het is daarom van groot belang dat voortdurend wordt gecontroleerd of het informatiesysteem nog aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet en of het volledig voorziet in de informatiebehoefte. In deze taak gaat u beoordelen of het informatiesysteem in uw organisatie nog voldoet aan de eisen en wensen. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: beschrijven hoe organisaties in hun informatiebehoefte kunnen voorzien (eindterm 1) beschrijven hoe een informatiesysteem gerealiseerd kan worden (eindterm 2) Taak 1 Oriëntatie op de informatieanalyse 3 5

8 beschrijven hoe de geautomatiseerde informatievoorziening plaatsvindt (eindterm 3) de informatiebehoefte op hoofdlijnen vaststellen (eindterm 4) de verschillende fasen van een automatiseringsproject beschrijven (eindterm 5) Lees de activiteitenlijsten door om een beeld van de taak te krijgen. Activiteitenlijst 1 De informatiebehoefte inventariseren - Bepaal aan de hand van een (bestaande) vragenlijst welke informatie u wilt vergaren en welke personen die u wilt gaan interviewen. - Bepaal uw interviewtechniek. - Houd de interviews en let erop dat u zich zoveel mogelijk houdt aan de eerder gemaakte opzet. - Vat de interviews samen. - Stel een conceptrapport samen met uw bevindingen naar aanleiding van de interviews. - Controleer uw bevindingen bij de geïnterviewden. - Beoordeel samen met uw praktijkopleider de betrouwbaarheid van de ingewonnen informatie. - Stel een eindrapport samen met uw bevindingen. Activiteitenlijst 2 De informatievoorziening analyseren - Analyseer per bedrijfsproces de informatiebehoefte. - Beschrijf per proces hoe in de informatiebehoefte voorzien wordt. - Onderzoek welke systemen er worden gebruikt om in de informatiebehoefte te voorzien. - Onderzoek hoe de informatievoorziening geregeld is. Denk hierbij aan:. autorisatie. procedures. verantwoordelijkheden (hardware, applicatie). authenticiteit/identificatie. statusverandering. - Onderzoek of er al documentatie bestaat die de informatiebehoefte/ informatievoorziening beschrijft en leg deze naast uw onderzoeksgegevens en verklaar eventuele verschillen. - Leg uw bevindingen en onderzoeksresultaten vast in een verslag. Activiteitenlijst 3 Analyseren van de koppeling tussen automatisering en informatievoorziening binnen de organisatie - Onderzoek welke hardware gebruikt wordt. - Onderzoek welk besturingssysteem gebruikt wordt. - Onderzoek welke applicatiesoftware gebruikt wordt. - Onderzoek welke applicatiesoftware voorziet in welke informatiebehoefte. - Onderzoek welke netwerkverbindingen zijn gelegd met de applic a- Taak 1 Oriëntatie op de informatieanalyse 3 6

9 tiesoftware. - Onderzoek welke systemen informatie met elkaar uitwisselen en hoe dit gebeurt. - Breng alle koppelingen in kaart en beschrijf hoe de informatievoorziening binnen de organisatie verloopt. - Leg uw bevindingen en onderzoeksresultaten vast in een verslag. Activiteitenlijst 4 De huidige informatievoorziening beoordelen - Inventariseer alle gegevens die zijn voortgekomen uit de vorige activiteitenlijsten. - Beoordeel de ingewonnen informatie op integriteit. - Beantwoord met behulp van ingewonnen informatie de volgende vragen: a. m.b.t. informatieverzorging:. wordt er geen, te weinig of teveel informatie verstrekt?. is de informatie te gedetailleerd of te globaal?. is de informatie juist, actueel en/of volledig?. komt de informatie op tijd? b. m.b.t. gebruik:. hoe staat het met gebruikersvriendelijkheid van het informatiesysteem?. hoe staat het met performance en responsietijd?. hoe staat het met de ergonomische aspecten?. is het informatiesysteem star of flexibel (werkplekgebonden)?. hoe is de autorisatie geregeld en voldoet deze? c. m.b.t. beheer:. is het systeem voldoende beveiligd tegen virussen?. bieden de back-upprocedures voldoende zekerheid en betrouwbaarheid?. is er voldoende en goede ondersteuning aanwezig?. krijgen de gebruikers en beheerders voldoende opleiding om het informatiesysteem te gebruiken en te beheren?. wordt er voldoende onderhoud gepleegd? - Analyseer de gegevens en geef mogelijke knelpunten en verbeterpunten aan. - Rapporteer uw bevindingen. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. Nb. De antwoorden op deze vragen kunt u weer gebruiken bij het maken van de opdrachten. 1. Welke soorten informatiesystemen kent u? (noem er minimaal drie) 2. a. Welk financieel administratiesysteem wordt binnen uw organisatie gebruikt? b. Welk besturingssysteem heeft dit financieel administratiesysteem? c. Welke minimale systeemeisen heeft dit financieel administratiesysteem? d. Welke functionaliteit(en) heeft dit financieel administratiesysteem? e. Welke autorisatiemogelijkheden heeft dit financieel administratiesysteem? Taak 1 Oriëntatie op de informatieanalyse 3 7

10 f. Welke uitbreidingsmogelijkheden heeft dit financieel administratiesysteem? g. In welke programmeertaal is dit financieel administratiesysteem geschreven? h. Welke scriptmogelijkheden heeft dit financieel administratiesysteem? i. Welke controlemogelijkheden heeft dit financieel administratiesysteem? 3. Wat is een ERP-systeem? 4. Wordt er binnen uw organisatie gebruik gemaakt van een ERP-systeem? Zo ja, van welk ERP-systeem? 5. Als uw organisatie gebruik maakt van een ERP-systeem, hoe is dit ERP systeem ingericht? Beantwoord daarbij de volgende vragen: a. Is het ERP-systeem centraal/decentraal ingericht? b. Hoe is dit systeem ingericht? Volledig ingericht/enkele modules? c. Waarvoor wordt het ERP-systeem gebruikt? d. Welke koppelingen heeft dit ERP-systeem? e. Heeft dit ERP-systeem automatische generaties? Zo ja, welke? f. Hoe vindt het onderhoud van het ERP-systeem plaats, intern of extern? g. Is er binnen uw organisatie een Business Blue Print aanwezig van het ERP-systeem? 6. Welke planning heeft men binnen de organisatie aangehouden bij het ontwikkelen van het eventuele ERP-systeem? Met andere woorden: a. Welke stappen zijn er ondernomen? b. Hoe is de informatiebehoefte bepaald? c. Welk selectietraject heeft men doorlopen om tot een bepaald product te komen? d. Wat waren de criteria? e. Wat is geïmplementeerd om te voorzien in de informatiebehoefte? 7. a. Wat is een informatieplan? b. Wat staat er zoal in een informatieplan? c. Heeft uw organisatie een informatieplan? Zo ja, wat staat er in het informatieplan van uw organisatie? 8. a. Uit welke onderdelen bestaat een informatieanalyse? b. Hoe wordt de informatie in uw organisatie vergaard bij een informatieanalyse? c. Wie beoordeelt deze informatie in uw organisatie? d. Wie keurt deze informatie in uw organisatie? e. Welke methodiek wordt toegepast voor het inwinnen van informatie binnen uw organisatie? 9. a. Waaruit bestaat een systeemontwerp? b. Welke methodes kunnen worden toegepast om tot een systeemontwerp te komen? 10. Welke stappen zijn nodig om een informatiesysteem te realiseren? 11. Welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om een systeem te onderhouden en beheren? 12. Wat zijn de verschillen tussen standaardapplicaties en maatwerksoftware m.b.t. de volgende punten: a. de ontwikkeltijd? b. de kosten? c. de implementatie? d. de eisen? e. het onderhoud? f. de documentatie? Taak 1 Oriëntatie op de informatieanalyse 3 8

11 13. Waarom wordt de implementatie van een nieuw informatiesysteem vaak in een projectvorm gedaan? 14. Wat zijn in de onderstaande fases van een automatiseringsproject de werkzaamheden en welke hulpmiddelen kunnen in deze fases gebruikt worden? a. onderzoek b. ontwikkelen/definiëren c. bouwen/samenstellen d. testen e. invoeren f. beheren. 15. Wat is in het kort de samenhang tussen de bij vraag 14 genoemde fases? 16. Wat zijn de systeemgrenzen van het in de organisatie gehanteerde informatiesysteem? 17. Heeft de organisatie in het recente verleden een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van het informatiesysteem? Zo ja, wat waren de resultaten? 18. Hoeveel personen maken gebruik van het informatiesysteem en wie is/zijn verantwoordelijk voor het beheer van het informatiesysteem? 19. Zijn er recent wijzigingen opgetreden in de (primaire) bedrijfsvoering? Zo ja, in hoeverre zijn deze wijzigingen doorgevoerd in het informatiesysteem? 20. a. Op welke wijze zijn de kernactiviteiten van de onderneming of de instelling geautomatiseerd? b. Maakt men gebruik van standaardsoftware of van maatwerk? c. Wat is het achterliggende concept? 21. Welke aandachtspunten/probleemgebieden met betrekking tot de informatievoorziening hebben momenteel op uw afdeling een hoge prioriteit? Rubriceer de problemen naar toepassingsgebied (activiteit, afdeling), techniek (hard- en software, performance) en procedures (handmatige processen, formulieren). 22. Zijn de gebruikers in staat om concreet en objectief de eventuele tekortkomingen van het systeem te verwoorden? Geef een aantal voorbeelden die uw mening onderschrijven. 23. Hebben de eventueel geconstateerde problemen met name betrekking op feitelijke tekortkomingen van het systeem of zijn er ook verlanglijstjes van gebruikers om bepaalde zaken te verfraaien of te verlevendigen? 24. Wat wordt onder informatiebehoefte verstaan? 25. Wat zijn de verbanden tussen informatie en bedrijfsprocessen? 26. Wat zijn de verbanden tussen informatie en informatievoorziening? 27. Wat is de onderlinge relatie tussen de goederenstroom, de geldstroom en de informatiestroom? 28. a. Welke verschillende schematechnieken voor het weergeven van processen en informatiestromen zijn er? b. Welke daarvan worden binnen uw organisatie gehanteerd? 29. Zijn er binnen uw organisatie vragenlijsten voor het inventariseren van de informatiebehoefte? Zo ja, wat vindt u van deze lijsten? 30. Is er een procedure binnen uw organisatie voor het toetsen van de informatievoorziening? Zo ja, gebeurt dit intern of door een extern bureau? 31. Wordt er binnen uw organisatie een standaard aangehouden met betrekking tot het in kaart brengen van informatiestromen? Zo ja, voor welke standaard is gekozen en waarom? Zo nee, waarom is hiervoor gekozen? 32. a. Wat is er met betrekking tot de informatiestromen binnen uw organisatie gedocumenteerd? b. Welke schematechniek is gebruikt voor het documenteren? c. Hoe recent is de documentatie? d. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhouden van deze documentatie? Taak 1 Oriëntatie op de informatieanalyse 3 9

12 Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de activiteitenlijsten. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren, dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de betreffende activiteitenlijst moet worden aangepast. Pas de activiteitenlijst, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Maak een schematisch overzic ht van de verschillende informatiesystemen binnen uw organisatie en geef aan hoe deze systemen met elkaar verbonden zijn. Let er op, overtypen van informatie uit het ene systeem in het andere systeem is ook een verbinding. Geef tevens aan door welke afdelingen verschillende informatiesystemen gebruikt worden. 2. Breng de informatiebehoefte in kaart door middel van het houden van interviews. Maak gebruik van eventueel al aanwezige vragenlijsten die u kunt aanpassen. Bespreek de vragenlijst met uw praktijkopleider en stel deze zo nodig bij. Zorg voor een vraagstelling waarbij u zoveel mogelijk technische termen vertaalt in voor de gebruikers en managers begrijpelijke taal. Overleg met uw praktijkopleider of de bron van de gegevens al dan niet anoniem moet blijven. Stel de betrokkenen daarvan ook op de hoogte. Maak in overleg met de betrokkenen een planning voor het afnemen van de interviews. Neem de interviews vervolgens af. Laat de betrokkenen (indien mogelijk) vooraf de gesloten vragen beantwoorden. Stel tijdens het interview de open vragen. 3. Maak in samenwerking met uw praktijkopleider een model waarin u de verzamelde gegevens kunt samenvoegen en verwerken tot één overzichtelijk document. Gebruik hierbij als hulpmiddel een rekenmodel, waarbij totalen en gemiddelden kunnen worden gegenereerd en de belangrijkste gegevens van het onderzoek kunnen worden gevisualiseerd door middel van grafieken. Verwerk de gegevens (nog zonder interpretatie of conclusies) en verspreid, na goedkeuring van uw praktijkopleider, de resultaten aan de betrokkenen. Vergeet in deze rapportage niet de onderwerpen op een positieve manier te vermelden. Zorg altijd voor een constructieve, opbouwende toon. 4. Analyseer de verzamelde gegevens en modellen uit de vorige opdrachten. Beschrijf met behulp van deze gegevens en de antwoorden op de door u beantwoorde vragen of de organisatie goed in de informatiebehoefte voorziet. Maak hierbij eventueel ook gebruik van de activiteitenlijsten 2 en Stel een conceptrapport op ten behoeve van het management waarin u de onderzoeksresultaten vermeldt en mogelijke verbeteringen van het gegevensmodel voorstelt. Maak hierbij gebruik van activiteitenlijst 4. Bouw uw rapport op aan de hand van de genoemde aandachtpunten en vragen in activiteitenlijst 4. Vergeet niet om in dit rapport ook de positieve zaken te vermelden. Zorg altijd voor een constructieve, opbouwende toon. Leg het conceptrapport voor aan uw praktijkopleider en pas in overleg het conceptrapport aan. Voorzie het tot slot van een overzichtelijke en representatieve lay-out. Overhandig het rapport aan de manager van de afdeling. Taak 1 Oriëntatie op de informatieanalyse 3 10

13 Taak 2 Gegevensbeheer Wanneer men met informatie, in de vorm van data, bezig is, is het van groot belang hoe men daarmee omspringt. Wat u namelijk niet wilt, is dat de informatie niet betrouwbaar is door bijvoorbeeld onvolledigheid. Het is vaak ook niet gewenst dat gegevens redundant zijn opgeslagen. Dit neemt namelijk een hoop extra verwerkings- en opslagcapaciteit met zich mee en haalt hiermee waarschijnlijk de performance flink naar beneden. Daarom is goed gegevensbeheer van groot belang. Binnen deze taak en binnen de activiteitenlijst wordt daarom aandacht besteed aan informatieanalyse ten behoeve van het beheer van de gegevens. Gegevens worden namelijk lang niet altijd goed beheerd, zodat bijvoorbeeld een verkeerd versiebeheer ontstaat of gegevens onvolledig of onjuist zijn. De activiteitenlijst gaat verder in op de doelmatigheid van het beheer en op het zo nodig doen van voorstellen tot verbetering hiervan. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: beschrijven hoe gegevens centraal en decentraal gesynchroniseerd worden (eindterm 6) voorstellen doen ten aanzien van doelmatig gegevensbeheer op gebruikersniveau (eindterm 7) Activiteitenlijst De doelmatigheid van het beheer van gegevens vaststellen Lees de activiteitenlijst door om een beeld te krijgen van deze taak. Gegegevenstromen en beheer - Breng de gegevensstromen, die door het systeem worden verwerkt, opgeslagen of gegenereerd in kaart door middel van Data Flow Diagrams (DFD s). - Onderzoek de aard van gegevensopslag. Ga na of deze centraal of decentraal is. Ga na of er ook gegevens op de werkstations worden opgeslagen. - Ga na wie deze informatie beheert. - Ga na of gegevens dubbel worden opgeslagen. Ga na of er dus sprake van redundantie is. Zo ja, beschrijf hoe de redundantie eruit ziet. - Ga na of er gebruik wordt gemaakt van synchronisatie van gegevens. Zo ja, welke methodes worden toegepast. Ga na of er een check is ingebouwd om na te gaan of de overdracht/synchronisatie/replicatie goed gelukt is. - Ga na hoe de opslagstructuur er uit ziet. - Ga na hoe de integriteit van de gegevens gegarandeerd wordt en wie hiervoor verantwoordelijk is en wie deze controleert. - Ga na hoe de consistentie van gegevens gegarandeerd wordt en welke maatregelen hiervoor genomen zijn. - Ga na of de gegevens volledig zijn en hoe wordt gecontroleerd of de gegevens volledig zijn. Onderzoek bijvoorbeeld ook welke maatregelen hiervoor zijn getroffen op het moment van invoer van de gegevens, enz. Beveiliging - Ga na hoe de gegevens beveiligd worden en op welk niveau dat gebeurt en hoe diep het gaat. - Ga na wat er wordt gedaan aan het voorkomen van virussen. - Bepaal of en hoe er back-ups worden gemaakt. Taak 2 Oriëntatie op de informatieanalyse 3 11

14 Verbetervoorstellen - Laat een audit uitvoeren of voer zelf een audit uit op de gegevensopslag aan de hand van bovenstaande punten. - Formuleer naar aanleiding van de uitkomsten van uw eigen onderzoek en van de audit mogelijke verbeterpunten voor een hogere doelmatigheid wat betreft het beheren van gegevens. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Wat is redundantie? 2. Wordt binnen uw organisatie redundantie toegepast? Zo ja, heeft dit een bepaalde reden? 3. Wat wordt verstaan onder beveiliging in relatie tot gegevensbeheer? 4. Worden binnen uw organisatie regelingen getroffen met betrekking tot het beveiligen van de gegevens? Zo ja, a. welke regelingen zijn er getroffen? b. welke risico s dekken deze maatregelen? c. welke risico s met betrekking tot de beveiliging zijn nog niet gedekt? 5. Wat verstaat men onder consistentie van gegevens? 6. Hoe wordt binnen uw organisatie de consistentie geregeld? 7. Wat houdt de volledigheid van gegevens in? 8. Hoe wordt er binnen uw organisatie gezorgd voor volledigheid van de gegevens? 9. Wie controleert er binnen de organisatie op volledigheid van de gegevens? 10. Wat verstaat men onder de integriteit van gegevens? 11. Hoe wordt de integriteit van de gegevens binnen uw organisatie afgedwongen? 12. Wat is synchroniseren? 13. Wat is de doelstelling van synchronisatie? 14. Voor welke gegevens kan synchronisatie van belang zijn? Geef hiervan drie voorbeelden. 15. Wat is de juiste manier van synchronisatie van gegevens die centraal en decentraal zijn opgeslagen? 16. a. Welke verschillende soorten van synchroniseren zijn er? b. Geef een voorbeeld van een toepassing van één van deze soort en van synchronisatie. c. Wat zijn de verschillen tussen de verschillende soorten van synchronisatie? 17. a. Wordt er binnen uw organisatie gebruik gemaakt van synchronisatie van gegevens? Zo ja, welke synchronisatiesoorten worden er toegepast en voor welke toepassingen gebeurt dit? b. Wordt er ook een check uitgevoerd met betrekking tot juistheid en volledigheid van de gesynchroniseerde gegevens? Zo ja, hoe vindt die check plaats? 18. Hoe moet volgens u een replicatie van gegevens tussen twee pc s plaatsvinden? 19. a. Van welke opslagstructuur maakt uw organisatie gebruik? b. Waarom is er voor deze structuur gekozen? c. Wat zijn de voordelen van deze opslagstructuur? d. Wat zijn de nadelen van deze opslagstructuur? 20. Wat verstaat men onder het centraal opslaan van gegevens? 21. Wat verstaat men onder het decentraal opslaan van gegevens? Taak 2 Oriëntatie op de informatieanalyse 3 12

15 22. a. Welke opslagvorm(en) worden er binnen uw organisatie toegepast voor gegevens? b. Geef van elk van deze vormen een voorbeeld vanuit uw organisatie. 23. Wat zijn een aantal belangrijke criteria om gegevens doelmatig te kunnen beheren? 24. a. Zijn er binnen uw organisatie al eerder onderzoeken gedaan naar de doelmatigheid van de gegevens? Zo ja, wat bleek er uit de rapporten die toen zijn opgesteld? b. Zijn de eventuele verbeterpunten die zijn aangedragen ook uitgevoerd? Zo nee, waarom (nog) niet? Opdrachten De opdracht is een uitwerking van de activiteitenlijst. Voordat u de opdracht gaat uitvoeren, dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de activiteitenlijst moet worden aangepast. Pas de activiteitenlijst, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Neem aan de hand van de activiteitenlijst en de antwoorden op de vragen het gegevensbeheer van een bepaald systeem binnen uw organisatie onder de loep. Richt u op het gebruikersdeel van het gegevensbeheer en niet op de onderdelen die vastliggen in de applicatie. Werk uw bevindingen uit in een kort verslag en bespreek dit met uw praktijkopleider. Geef mogelijke oplossingen voor eventueel geconstateerde problemen. Taak 2 Oriëntatie op de informatieanalyse 3 13

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - BEHEER 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - BEHEER 3 (CIN02.3/CREBO:50170) Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - BEHEER 3 (CIN02.3/CREBO:50170) Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 sd.cin02.3.v1 ECABO, Alle rechten

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beveiliging informatiesystemen

Praktijkinstructie Beveiliging informatiesystemen instructie Beveiliging informatiesystemen 4 (CIN15.4/CREBO:50141) pi.cin15.4.v1 ECABO, 1 januari 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 2 (CIN02.2/CREBO:53092) pi.cin02.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236)

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) instructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) pi.cse02.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180)

Praktijkinstructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180) instructie Medisch secretariaat 3 (CSE07.3/CREBO:50180) pi.cse07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142)

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) instructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) pi.cba10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) instructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) pi.cse12.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) sd.clo07.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning instructie Transportmanagementondersteuning 3 (CLO10.3/CREBO:50197) pi.clo10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215)

Praktijkinstructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215) instructie Planning en organisatie 3 (CSE04.3/CREBO:50215) pi.cse04.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197)

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) sd.clo10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) sd.cal04.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Kantoorautomatisering 4 (ICT11.4/CREBO:53259)

Praktijkinstructie Kantoorautomatisering 4 (ICT11.4/CREBO:53259) instructie Kantoorautomatisering 4 (ICT11.4/CREBO:53259) pi.ict11.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie E-business 3 (CCA11.3/CREBO:55033)

Praktijkinstructie E-business 3 (CCA11.3/CREBO:55033) instructie E-business 3 (CCA11.3/CREBO:55033) pi.cca11.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228)

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) sd.clo06.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) instructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) pi.ict09.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177)

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) instructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) pi.cse10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178)

Praktijkinstructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178) instructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178) pi.cse09.3.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) instructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) pi.cba07.4.v4 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) instructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) pi.ict09.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) sd.clo12.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Magazijnbeheer 3 MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Magazijnbeheer 3 MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201) MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201) sd.clo07.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095)

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) instructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) pi.cin17.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) sd.cbe08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185)

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) sd.cbe37.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206)

Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206) Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206) Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 sd.cal05.1v1 ECABO, Alle

Nadere informatie

Praktijkinstructie Applicatieontwikkeling 4 (ICT12.4/CREBO:53260)

Praktijkinstructie Applicatieontwikkeling 4 (ICT12.4/CREBO:53260) instructie Applicatieontwikkeling 4 (ICT12.4/CREBO:53260) pi.ict12.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137)

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) sd.clo04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Operationele productiebeheersing 4 OPERATIONELE PRODUCTIEBEHEERSING 4 (CLO05.4/CREBO:50136)

Operationele productiebeheersing 4 OPERATIONELE PRODUCTIEBEHEERSING 4 (CLO05.4/CREBO:50136) OPERATIONELE PRODUCTIEBEHEERSING 4 (CLO05.4/CREBO:50136) sd.clo05.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184)

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) sd.cal08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Correspondentie 4 CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184)

Correspondentie 4 CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184) CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184) sd.cse05.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 2 (CAL01.2/CREBO:50211)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 2 (CAL01.2/CREBO:50211) instructie Bedrijfsoriëntatie 2 (CAL01.2/CREBO:50211) pi.cal01.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153)

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) sd.clo02.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129)

Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129) instructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129) pi.cin11.4.v1 ECABO, 1 december 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111)

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) sd.cbe05.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) sd.cal01.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Voorraadbeheer 4 VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151)

Voorraadbeheer 4 VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151) VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151) sd.clo06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Planning en organisatie 3 PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215)

Planning en organisatie 3 PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215) PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215) sd.cse04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Bedrijfscalculaties 4 BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148)

Bedrijfscalculaties 4 BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148) BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148) sd.clo13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke kredieten 4

Praktijkinstructie Zakelijke kredieten 4 instructie Zakelijke kredieten 4 (CBV08.4/CREBO:50161) pi.cbv08.4 v1 ECABO, 1 december 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Correspondentie 4

Praktijkinstructie Correspondentie 4 instructie Correspondentie 4 (CSE05.4/CREBO:50184) pi.cse05.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111)

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) sd.cal04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Veiligheid in de samenleving 1 VEILIGHEID IN DE SAMENLEVING 1 (CBE28.1/CREBO:55031)

Veiligheid in de samenleving 1 VEILIGHEID IN DE SAMENLEVING 1 (CBE28.1/CREBO:55031) VEILIGHEID IN DE SAMENLEVING 1 (CBE28.1/CREBO:55031) sd.cbe28.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Voorraadbeheer 3 VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Voorraadbeheer 3 VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202) VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202) sd.clo06.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091)

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) sd.cal08.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Medisch secretariaat 3 MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180)

Medisch secretariaat 3 MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180) MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180) sd.cse07.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274)

Praktijkinstructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274) instructie Werkveldoriëntatie 2 (ICT05.2/CREBO:53274) pi.ict05.2.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185)

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) sd.cse04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Arbeidsvoorziening 4 ARBEIDSVOORZIENING 4 (CJU07.4/CREBO:50101)

Arbeidsvoorziening 4 ARBEIDSVOORZIENING 4 (CJU07.4/CREBO:50101) ARBEIDSVOORZIENING 4 (CJU07.4/CREBO:50101) sd.cju07.4.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Vragenlijst waterbodeminformatie

Vragenlijst waterbodeminformatie Vragenlijst waterbodeminformatie Opdrachtgever RWS directie Zuid-Holland contactpersoon: dhr. A. de Gelder Projectuitvoering AKWA-RIZA contactpersoon: dhr. J. Rienks projectcode : wab*info*dzh versiedatum

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104)

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) sd.cju06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke kredieten 4

Praktijkinstructie Zakelijke kredieten 4 instructie Zakelijke kredieten 4 (CBV16.4/CREBO:50161) pi.cbv16.4 v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211)

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) sd.cal01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Fiscaal administratief beheer 4 FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Fiscaal administratief beheer 4 FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171) FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171) sd.cba07.4.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Mobiele surveillance 2 MOBIELE SURVEILLANCE 2 (CBE35.2/CREBO:56182)

Mobiele surveillance 2 MOBIELE SURVEILLANCE 2 (CBE35.2/CREBO:56182) MOBIELE SURVEILLANCE 2 (CBE35.2/CREBO:56182) sd.cbe35.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) instructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) pi.clo06.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093) instructie Beheer en installatie computersystemen 2 (CIN07.2/CREBO:53093) pi.cin07.2.v1 ECABO, november 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273)

Praktijkinstructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273) instructie Installatie software 3 (ICT03.3/CREBO:53273) pi.ict03.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Dit servicedocument voor het mbo gaat over de procedurele, organisatorische

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Technisch onderzoek 1 TECHNISCH ONDERZOEK 1 (CBE20.1/CREBO:52698)

Technisch onderzoek 1 TECHNISCH ONDERZOEK 1 (CBE20.1/CREBO:52698) TECHNISCH ONDERZOEK 1 (CBE20.1/CREBO:52698) sd.cbe20.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Balans, verlies- en winstrekening 4 BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162)

Balans, verlies- en winstrekening 4 BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162) BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162) sd.cbv15.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

ITP 3 VOORBEELDEN PROBLEEMSTELLING HOOFD-CENTRALEVRAAG DEELVRAGEN ONDERZOEKSOPZET METHODEN

ITP 3 VOORBEELDEN PROBLEEMSTELLING HOOFD-CENTRALEVRAAG DEELVRAGEN ONDERZOEKSOPZET METHODEN ITP 3 VOORBEELDEN PROBLEEMSTELLING HOOFD-CENTRALEVRAAG DEELVRAGEN ONDERZOEKSOPZET METHODEN Collegejaar: 2016-2017 BRON: IMIT Student Technical Papers Docent: Ing. Urwin W. Staphorst MBA Paramaribo, 7 november

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie