Uw reddingsboei bij tegenspoed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw reddingsboei bij tegenspoed"

Transcriptie

1 Uw reddingsboei bij tegenspoed Bij een hypotheeklening hoort bijna altijd een schuldsaldoverzekering. Voor uw partner en uw erfgenamen moet die verzekering de last van de afbetaling wegnemen of fors verminderen als u vroegtijdig zou overlijden. Een goede makelaar kan u bij uw keuze helpen, maar met dit artikel weet u al in welke richting te zoeken. Vroeger moest u een schuldsaldoverzekering nemen om belastingvoordeel te kunnen puren uit uw hypotheeklening. Die regel is intussen al een tijdje afgeschaft, maar toch leggen de meeste kredietgevers nog zo'n verzekering op. Voor hen vormt ze een cruciale waarborg: als u zou overlijden nog vóór de lening is afbetaald, krijgen zij het geleende kapitaal meteen deels of helemaal terugbetaald van de verzekeraar. Ook voor uw partner of uw erfgenamen is die dekking belangrijk: bij uw vroegtijdige overlijden zullen zij van een zware financiele zorg verlost zijn. Bovendien kunt u met de premies vaak belastingvoordeel genieten. Wilt u onder de schuldsaldoverzekering uit om geen premie te moeten betalen, dan zal dat niet eenvoudig zijn. Maar met een groepsverzekering (via uw werkgever) kan het lukken. Dan kunt u de kredietgever vragen om de overlijdensdekking van die verzekering als waarborg te nemen. Dat biedt het voordeel dat er in principe geen medische formaliteiten meer te vervullen zijn. Wel kunt u aan dekking inboeten als u van job verandert. Hebt u geen groepsverzekering en evenmin een andere waarborg, dan zit er niets anders op dan op individuele basis een contract te sluiten. Maar welk? Veel zal afhangen van de premie die u moet betalen. Hoe wordt de premie bepaald? De premie voor een schuldsaldoverzekering hangt van veel factoren af. Uw hypotheeklening Hoe hoger het kapitaal dat u laat verzekeren, hoe hoger de premie. De premie stijgt wel niet altijd en niet overal evenredig met het kapitaal. Hoe hoger de intrestvoet en/of hoe langer de looptijd van de hypotheeklening, hoe hoger de premie bij eenzelfde verzekerd kapitaal. Uw overlijdensrisico Dit risico wordt door meerdere factoren beïnvloed: uw geslacht. Vrouwen zijn meestal goedkoper af dan mannen; uw leeftijd bij de ondertekening van het contract. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie. Volgens ons onderzoek betaalt een 40-jarige bij een lening over 20 jaar vaak zowat twee keer zoveel als een 30-jarige; het feit of u rookt of niet. Dit laat zich soms pas vanaf een bepaalde leeftijd of een bepaald kapitaal in het bedrag van de premie voelen. In de scenario's uit ons onderzoek betalen rokers bij sommige maatschappijen meer dan eens tot 50 % extra. Maar dat is verre van een algemene regel. Bij andere maatschappijen maakt het weinig uit of u rookt of niet; uw gezondheidstoestand. Soms hoeft u alleen een lijst met medische vragen in te vullen. In andere geval- BUDGET& RECHT mei / juni 2009 nr

2 BELASTINGVOORDEEL Als de premies van uw schuldsaldoverzekering recht geven op een belastingvoordeel, kan dat een mooie besparing opleveren. Er zijn drie mogelijkheden. Weet wel dat als de fiscus eenmaal belastingvoordeel aan de verzekering heeft toegekend, hij later, als het ooit tot een uitkering komt, een deel van de koek zal willen. Vandaar dat iemand die hoe dan ook geen belastingvoordeel kan genieten met zijn schuldsaldoverzekering, er goed aan doet om een zgn. niet-fiscale polis te vragen (zie ook "Een verzekering op twee hoofden"). Weet ook dat als u de premie eenmaal in uw belastingaangifte hebt opgenomen zonder dat ze fiscaal werd benut, een eventuele uitkering later toch zal worden belast. Aftrek voor de enige woning Sinds het inkomstenjaar 2005 geeft de som van enerzijds de intresten en de kapitaalaflossing van de hypotheeklening en anderzijds de premie van de schuldsaldoverzekering recht op een fiscale aftrek. De basisaftrek komt voor 2009 neer op maximaal per belastingplichtige, en daar komt de eerste tien jaar 690 bij (en nog eens 70 voor wie ten minste drie kinderen ten laste had op 1 januari na het leningsjaar). Deze aftrek brengt een besparing op berekend tegen de marginale aanslagvoet van de betrokkene, dus het tarief van toepassing op de hoogste schijf van de inkomsten. Belastingvermindering in het kader van het pensioensparen In dit kader kan elke belastingplichtige voor 2009 met maximaal 870 aanspraak maken op een belastingvermindering. De besparing komt neer op het bedrag van de premie vermenigvuldigd met de zgn. bijzondere gemiddelde aanslagvoet; dat is een speciaal soort aanslagvoet die tussen 30 % en 40 % ligt. Absolute voorwaarde is dat u dat jaar geen andere storting doet in het kader van het pensioensparen want u mag slechts één contract in uw belastingaangifte vermelden. Belastingvermindering voor de gewone levensverzekering In dit geval kan elke belastingplichtige voor 2009 met maximaal aanspraak maken op de belastingvermindering voor de gewone levensverzekering (of "langetermijnsparen" in het fiscaal jargon). De besparing wordt op dezelfde manier berekend als in het kader van het pensioensparen. Voor de precieze voorwaarden van de drie formules: zie onze Belastinggids na uw overlijden dus niet met geld over de brug komen. Uw partner of uw erfgenamen zullen de hypotheeklening dan toch zelf verder moeten afbetalen. Lees altijd goed het contract na en denk ook later aan deze uitsluitingen als u dit soort activiteiten bij gelegenheid, bv. op reis, zou willen beoefenen. De verzekeraars hebben overigens nog een aantal andere uitsluitingen in petto. De meest voorkomende zijn zelfmoord in het eerste jaar van het contract, een overlijden in een land in oorlog of een als gevaarlijk omschreven land, of een overlijden na betrokkenheid in rellen. Wat is het aanbod? Een blik op de tabel op blz. 32 laat meteen vermoeden dat er heel wat keuze is. En dan hebben we er nog maar een selectie in opgenomen. Spreiden in de tijd of niet? Ofwel betaalt u in één keer een grote premie. Ofwel spreidt u de betaling in de tijd. In het tweede geval betaalt u meestal jaar na jaar een constante premie over maximaal twee derde van de looptijd van de lening, bv. gedurende 13 jaar voor een lening over 20 jaar. Steeds meer verzekeraars bieden ook een korte duur van bv. twee of drie jaar aan. Nog een mogelijkheid is dat de premie elk jaar verandert en u betaalt zolang de lening loopt. De verzekeraar bepaalt dan voor elk jaar hoeveel risico hij loopt dat hij het verzekerde kapitaal zal moeten uitkeren, en legt jaar na jaar een nieuwe "risicopremie"vast. Doorgaans stijgt het bedrag de eerste jaren lichtjes en begint het iets voorbij halverwege de leenduur te zakken. len moet u zich door een arts laten onderzoeken. Soms komt er zelfs een specialist aan te pas. Hoe ouder u bent en hoe groter het verzekerde kapitaal, hoe strenger de medische formaliteiten. Dat checken van de gezondheid verklaart waarom het soms lang duurt alvorens de verzekering rond is. Weet dat een verzekeraar u zelfs kan weigeren. In een dergelijk geval zit er niets anders op dan op zoek te gaan naar een andere maatschappij; 30 BUDGET& RECHT mei / juni 2009 nr. 204 het beoefenen van gevaarlijke sporten. Sommige luchtsporten vinden nog gratie bij bepaalde verzekeraars (bv. deltavliegen, met een luchtballon varen, valschermspringen), al moet u daar vaak extra voor betalen. Maar andere sporten zoals diepzeeduiken, elastiekspringen en zweefvliegen worden veelal van dekking uitgesloten. Als die sporten uit den boze zijn voor uw verzekeraar en u bij een ervan het leven zou laten, zal de maatschappij Gegarandeerd of niet? Binnen elke formule hebt u vaak twee opties. Nu eens is het premiebedrag contractueel gegarandeerd en bent u zeker dat niet zal worden geraakt aan de aanvankelijke premie of aan het verzekerde kapitaal. Dan weer is de premie niet gegarandeerd en kan de verzekeraar zijn tarieven wijzigen als hij dat nodig acht, vaak na de eerste periode van drie jaar van de schuldsaldoverzekering,

3 bv. op basis van de evolutie van de sterftecijfers. Op onze vraag wat de verzekeraars effectief gingen doen na die eerste drie jaar, antwoordden sommige dat ze nog geen idee hadden. Ook al is de kans volgens ons momenteel klein dat de premie dan zal stijgen aangezien de Belgen steeds langer leven en de sterftecijfers dalen, toch zou het wenselijk zijn dat de mogelijke verhoging van de premie aan banden wordt gelegd door middel van een wettelijk maximum. Wat leert ons onderzoek? De verschillen tussen de premies van de diverse verzekeraars zijn enorm. Bovendien is het veelal moeilijk vergelijken met de risicopremies, die elk jaar veranderen. Weet echter dat de voordeligste risicopremies duurder zijn dan de voordeligste constante. EEN VERZEKERING OP TWEE HOOFDEN Traditioneel sluiten twee partners elk een schuldsaldoverzekering en betalen ze beiden premies. Bij voorkeur verzekeren ze zich elk voor 100 % van het geleende kapitaal. Als ze beiden tegelijk overlijden, bv. bij een ongeval, geldt dan wel een dekking van 200 %. Met de formule van de verzekering op twee hoofden zijn beide partners in één polis verzekerd. Als een van beide overlijdt, dus bij het eerste overlijden, wordt de volledige openstaande schuld terugbetaald (of een deel van de resterende schuld van het woonkrediet als de dekking minder bedroeg dan 100 %), en moet de overlevende partner de financiële lasten van de hypotheeklening niet meer (volledig) dragen. Vandaar dat we de risicopremies uit de tabel hebben weggelaten. Maar hoe maakt u verder uw keuze? Soms is er weinig of geen keuze > Lang niet alle verzekeraars bieden alle premieformules aan. Zo stelt KBC alleen gegarandeerde premies voor. > Vaak duwt de kredietgever bij wie u uw hypotheeklening sluit, u voor de schuldsaldoverzekering in de armen van een specifieke (bevriende) verzekeraar door u dan een korting op de intrestvoet van uw lening te beloven. En soms is hij zo gewiekst om te bepalen dat als u later alsnog van schuldsaldoverzekeraar zou veranderen, hij de intrestvoet van uw lening zal mogen optrekken! > Niet iedereen kan een eenmalige premie aan. Die weegt immers een stuk zwaarder op het budget dan een periodiek te betalen premie. > Of u vindt de eenmalige premie zelf maar niks omdat het zonde zou zijn Dat oogt veelbelovend. Maar u moet weten dat zo'n verzekering op twee hoofden geen belastingvermindering kan opleveren omdat ze niet mogelijk is via een zgn. fis caalc on trac t. Wanneer voordelig? Twee aparte schuldsaldoverzekeringen zijn gemiddeld zowat 10 tot 15 % duurder dan een verzekering op twee hoofden. Dat is echter buiten de fi scaliteit gerekend. De som van de twee premies uit het eerste scenario ligt na fi scaal voordeel én na belasting in principe lager dan de premie van een schuldsaldoverzekering op twee hoofden. Maar als de premies toch geen fi scaal voordeel opleveren, bv. omdat de fiscale maxima al zijn opgebruikt, is een schuldsaldoverzekering op twee hoofden een betere oplossing dan twee aparte polissen. Wet wijzigen! Wij vinden het niet logisch dat de formule op twee hoofden niet mogelijk is via een fi scaal contract. Wij vragen dat de wet wordt aangepast en die mogelijkheid openlaat. van het vele geld dat u in keer hebt betaald als u niet lang daarna de pijp aan Maarten zou geven > Sommigen tillen dan weer zwaar aan de vaste kosten die veel verzekeraars bij elke premiebetaling aanrekenen. Als u betaalt over twee derde of zelfs de hele duur van de hypotheeklening, dreigt u op het einde van de rit meer kosten te hebben betaald dan bij een eenmalige premie. De fiscus speelt een kapitale rol U hebt er alle belang bij om met de premies van de schuldsaldoverzekering belastingen uit te sparen en fiscaal het onderste uit de kan te halen. In het kaderstuk op blz. 30 vatten we de spelregels van elke formule samen. We geven u alvast deze tips mee. > Als u de lening op het einde van het jaar sluit, bent u met de schuldsaldoverzekering fiscaal het best af met een eenmalige premie die u inbrengt in het kader van de aftrek voor de enige woning. Dat jaar kunt u voor de lening immers sowieso slechts weinig intresten en kapitaalaflossing aftrekken. Als uw makelaar en de verzekeraar wat meewillen maar ze zijn daar niet allen toe bereid! kunt u het kapitaal desgewenst in twee delen splitsen: zo kunt u voor een deel een eenmalige premie betalen waarmee u het maximum aan belastingvoordeel binnenrijft (tot aan het maximum), en dan voor het saldo een periodiek te betalen premie nemen (waarvan het wellicht aangewezen is om ze in de belastingaangifte op te nemen in het kader van het pensioensparen; zie hierna). > Met een lening op een ander ogenblik gaat uw mogelijke belastingvoordeel in het kader van de aftrek voor de enige woning wellicht volledig aan de lening op. Vaak is dat al het geval met een lening van amper Dan haalt u beter op een andere manier voordeel uit de schuldsaldoverzekering. We geven u twee opties. Met een lening in het begin van het jaar kunt u dankzij een wettelijk achterpoortje alsnog belastingvoordeel genieten met bv. een eenmalige premie. U kunt die namelijk tegen, zeg maar, 15 juni betalen en toch het contract eind december van het vorige jaar laten aanvangen; men spreekt van een "retroactieve polis". Bouw wat marge in want de goedkeuring van een schuldsaldoverzekering vergt tijd. U moet de premie dan aangeven in het BUDGET& RECHT mei / juni 2009 nr

4 kader van de belastingvermindering voor de gewone levensverzekering. Let wel: de fiscus zal dat vanaf 2010 niet meer aanvaarden. Met een lening in het midden van het jaar kunt u belastingvoordeel genieten als u voor een periodieke constante premie kiest en die aangeeft in het kader van het pensioensparen. Mik daarbij op een bedrag waarmee u het maximum voor het pen sioensparen zo dicht mogelijk benadert. Concreet betaalt u dan een premie gedurende een beperkt aantal jaren, vaak twee tot vijf jaar. Let wel: dit voordeel is alleen DEKKING: 50 % OF 100 %? Vaak krijgen we van abonnees de vraag of het als koppel interessant kan zijn om een beperkte dekking te nemen in plaats van elk de volle 100 % te verzekeren. Als bv. elke partner de helft van het geleende bedrag op zijn hoofd laat verzekeren, kost de verzekering veelal slechts half zoveel. Natuurlijk valt ook de dekking op de helft terug. Als de ene partner dan overlijdt, worden de maandelijkse afbetalingen van de lening wel gehalveerd, maar de andere partner moet die met zijn of haar enige inkomen aflossen. Vaste uitgaven zoals die voor verwarming en elektriciteit of de kosten voor de opvoeding van de kinderen blijven (nagenoeg) dezelfde en moeten eveneens met dat ene inkomen worden betaald. Wij vinden het dan ook geen goed idee om op de kosten van de schuldsaldoverzekering te beknibbelen door een beperkte dekking te nemen. Maatschappij PREMIE VAN DE SCHULDSALDOVERZEKERING: VOORBEELDEN VOOR EEN 30-JARIGE NIET-ROKER, INCLUSIEF ALLE KOSTEN EN TAKSEN (op 2/3/2009) Voor een hypotheeklening van met constante maandelijkse afbetalingen tegen een intrestvoet van 5,50 %, gespreid over 20 jaar; man én vrouw elk voor 100 % verzekerd eenmalige premie jaarlijkse constante premie te betalen gedurende 13 jaar fi scaal geoptimaliseerde jaarlijkse constante premie van circa 850, te betalen gedurende enkele jaren (1) man vrouw man vrouw man vrouw Niet-gegarandeerde premies ALLIANZ 1 687, ,73 172,34 116,01 n.v.t. n.v.t. ARGENTA 1 709, ,80 164,87 107, , ,94 AXA 1 369,90 828,01 145,59 97, , ,99 CARDIF 1 431,08 859,22 147,32 94, , ,38 tarief voor niet-abonnees (2) 1 369,90 828,01 145,59 94, , ,99 gunsttarief voor abonnees (2) 1 284,81 772,77 137,49 87, DELTA LLOYD LIFE 1 589,99 951,26 159,80 100, , ,88 ERGO LIFE 1 600, ,09 151,61 100, , ,77 ETHIAS (3) 1 874, ,23 170,05 108,23 n.v.t. n.v.t. FEDERALE VERZEKERING n.v.t. n.v.t. 188,05 119,30 n.v.t. n.v.t. FIDEA 2 115, ,29 196,93 125,97 n.v.t. n.v.t. FORTIS 2 730, ,70 255,68 158,63 n.v.t. n.v.t. ING 2 486, ,95 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. MERCATOR , ,90 157,40 104,31 754,48 146,63 NATIONALE SUISSE 1 485,13 907,58 151,42 98, , ,71 P&V 2 599, ,83 245,46 167, , ,12 ZA 1 464,91 988,02 154,41 109, , ,46 Gegarandeerde premies ALLIANZ 2 577, ,89 256,60 159,59 n.v.t. n.v.t. AXA 2 764, ,99 258,82 153, ,99 CARDIF 1 918, ,51 164,81 115, , ,89 tarief voor niet-abonnees (2) 1 918, ,51 164,81 115, , ,89 gunsttarief voor abonnees (2) 1 778, ,88 154,54 107, , ,09 DELTA LLOYD LIFE 2 604, ,53 240,20 142, , ,82 FEDERALE VERZEKERING 2 073, ,36 260,84 162,77 n.v.t. n.v.t. FIDEA 2 576, ,18 255,07 158,08 n.v.t. n.v.t. KBC - CBC 2 712, ,14 268,74 166,63 n.v.t. n.v.t. NATIONALE SUISSE 2 929, ,33 285,16 172,46 n.v.t. n.v.t. P&V 3 608, ,61 339,14 224, , ,78 (1) Met de bedoeling de premie fiscaal in te brengen in het kader van het pensioensparen. (2) Bij VDV Conseil zijn de offertes uitsluitend in het Frans. (3) De premies zijn die vanaf 1/5/2009 (en niet die op 2/3/2009). n.v.t.: niet van toepassing 32 BUDGET& RECHT mei / juni 2009 nr. 204

5 mogelijk als u datzelfde jaar, buiten de schuldsaldo verzekering om, niet stort voor het pensioensparen in het kader van een aanvullend pensioen, bv. voor een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. U bent normaal beter af met een niet-gegarandeerde premie Bij een en dezelfde verzekeraar is de niet-gegarandeerde premie in principe goedkoper dan de gegarandeerde. En de interessantste niet-gegarandeerde tarieven blijken in ons onderzoek goedkoper dan de laagste gegarandeerde tarieven: gemiddeld zo'n 30 %. Achter dit gemiddelde schuilen wel extremen: nu eens is er geen 10 % verschil tussen beide, dan weer is de gegarandeerde premie dubbel zo duur, afhankelijk van de parameters en de verzekeraar. Vraag steeds de twee premiebedragen bij de verzekeraar op en vraag tegelijk, uiteraard op papier, tot welk maximum de niet-gegarandeerde premie kan stijgen; soms blijft dat namelijk beperkt tot het tarief van de gegarandeerde premie. Beste Koop Er bestaan heel wat premieformules voor een schuldsaldoverzekering en u moet met tal van factoren rekening houden. Bijgevolg is het onmogelijk om voor elke persoon individueel te zeggen welke verzekeringsmaatschappij de Beste Koop is. Toch kunnen we enkele grote conclusies uit ons onderzoek trekken. Voor niet-gegarandeerde premies zijn in de meeste gevallen Cardif en AXA Beste Koop, gevolgd door ERGO Life (vooral niet-rokers) en daarna Nationale Suisse. Voor gegarandeerde premies is in principe Cardif de Beste Koop. Wilt u meer zekerheid, neem dan ook contact op met Argenta (vooral voor een verzekering op twee hoofden) en Delta Lloyd Normaliter zult u beter af zijn met een niet-gegarandeerde premie. Desondanks kunt u aan een gegarandeerde premie denken als het verschil met de niet-gegarandeerde vrij klein is (circa Life en Federale Verzekering (vooral voor gegarandeerde premies). Het is aangeraden om de zoektocht naar de meest voordelige schuldsaldoverzekering over te laten aan een goede makelaar. Vraag een offerte op papier met op zijn minst de premies van de bovenstaande maatschappijen, zowel de gegarandeerde als de niet-gegarandeerde. De ervaring leert ons dat een goede makelaar soms een korting in petto heeft. Zo kennen DefA Finance en VDV Conseil een korting toe aan de abonnees van Test-Aankoop. Aangezien zij evenwel niet met Argenta en Federale Verzekering werken, vraagt u bij die verzekeraars beter zelf de premie op. 10 %) of als u al veel risico loopt met uw lening, bv. omdat die een jaarlijks veranderlijke intrestvoet heeft zonder de mogelijkheid om bij een stijging van de intrestvoet de looptijd van de lening te verlengen, of omdat u dicht tegen uw maximale terugbetalingscapaciteit aan zit. Yves Evenepoel, Koen Van Neck en Roger Vanparys KOPPELVERKOOP HYPOTHEEKLENING EN SCHULDSALDOVERZEKERING Doorgaans probeert de kredietgever die u een hypotheeklening voorstelt, u tegelijk een schuldsaldoverzekering aan te praten en stelt hij u daarvoor vaak een specifi eke verzekeraar voor. Leg u daar niet zomaar bij neer. > Vraag een offerte voor een schuldsaldoverzekering bij onze Beste Koop. Als u daar een veel goedkopere premie kunt krijgen soms kunt u de helft goedkoper af zijn! toon de offerte dan aan de kredietgever bij wie u uw hypotheeklening wilt nemen en stel hem voor om het qua extra verzekeringen bij de lening te beperken tot de woningverzekering (voor zover die een aanvaardbare kwaliteit biedt tegen een redelijke premie). Met wat geluk zal hij dan niets afknabbelen van de korting op de intrestvoet die hij oorspronkelijk had beloofd. En intussen kunt u voor uw schuldsaldoverzekering een andere verzekeraar in de arm nemen, die voordeliger uitvalt voor u. > Lukt dat niet en "dwingt" de kredietgever u om bij hem of bij een bevriende verzekeraar een schuldsaldoverzekering te sluiten (omdat hij u anders geen lagere intrestvoet voor de hypotheeklening wil geven), dan kunt u de kosten alsnog binnen redelijke perken houden. Vraag namelijk om de dekking te beperken tot 50 % per hoofd; daarnaast kunt u dan nog een dekking van 50 % bij onze Beste Koop nemen. VOOR EEN PERSOONLIJKE BEREKENING > Op onze website vindt u als abonnee een rekenmodule om het totaalplaatje te becijferen van de kosten voor een hypotheeklening, met name hypotheeklening plus allerlei nevenproducten. Vergelijk de resultaten voor de diverse offertes die u in handen hebt. > Als abonnee van Test-Aankoop krijgt u exclusieve voordelen wanneer u een hypotheeklening sluit bij kredietmakelaar DefA Finance of VDV Conseil. Beide makelaars verbinden zich ertoe om, telkens als onze Beste Koop deel uitmaakt van hun aanbod, u daarbij zowel een interessante intrestvoet aan te bieden als een bijzonder voordeel en een minnelijke regeling in geval van geschil. Als de makelaar om een bepaalde reden toch niet in staat zou blijken om onze Beste Koop te bieden, moet hij u doorverwijzen naar die Beste Koop. BUDGET& RECHT mei / juni 2009 nr

De verzekering bij uw hypotheeklening

De verzekering bij uw hypotheeklening De verzekering bij uw hypotheeklening Het is verre van gemakkelijk om een goed contract te kiezen voor de schuldsaldoverzekering die u hoogstwaarschijnlijk als garantie voor uw hypotheeklening zult moeten

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

Home Invest Plan. sparen en beleggen

Home Invest Plan. sparen en beleggen Home Invest Plan sparen en beleggen Home Invest Plan fiscaal voordelig Bereid uw woonkrediet slim voor met een lonende aftrekpost. Het eigen huis blijft een van de beste beleggingen. Logisch dat iedereen

Nadere informatie

De Allianz Overlijdensrisico verzekering

De Allianz Overlijdensrisico verzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. De Allianz Overlijdensrisico verzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie

Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie Waarborg Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie Tak 23 geen kapitaal garantie Tak 26 - kapitalisatie Beschrijving Een tak-21-levensverzekering biedt u een gewaarborgd rendement, met eventueel een

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

Vul steeds waarheidsgetrouw uw medische vragenlijst in. Denk aan orgaandonor korting, korting voor proactieve controle bezoeken,

Vul steeds waarheidsgetrouw uw medische vragenlijst in. Denk aan orgaandonor korting, korting voor proactieve controle bezoeken, Waarborg Waarom een aanvullende verzekering overlijden onderschrijven? Verschillende types premie betaling Omschrijving van het te verzekeren kapitaal Uw persoonlijke gegevens Kortingen Fiscaliteit Uitsluitingen

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Uw financieel fundament voor de toekomst

Uw financieel fundament voor de toekomst Uw financieel fundament voor de toekomst Vermogensopbouw 2 e en 3 e pijler Lies Van Kerckhove Account manager vrije beroepen Kantoor Leuven Inhoud Statuut arts-specialist in opleiding Vermogensopbouw 2

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Met het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden financiert u de voorafbetaling van uw belastingen zonder dat uw financieel evenwicht

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

6 Inhoud. Inhoud. Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13. Voorwoord...

6 Inhoud. Inhoud. Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13. Voorwoord... 6 Inhoud Inhoud Voorwoord...3 Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13 1. Invloedsfeer van de levensverzekering... 14 2. Spelregels van de levensverzekering...

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Flexibel Pension Saving is een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde intrestvoet, mogelijk verhoogd met een variabele, niet-gegarandeerde, winstdeelname. Doelgroep

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/ Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/40 65 65 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

De Allianz Overlijdensrisico verzekering

De Allianz Overlijdensrisico verzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. De Allianz Overlijdensrisico verzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 14/3/2017 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Diabetici niet langer gediscrimineerd

Diabetici niet langer gediscrimineerd Informatiefiche Diabetici niet langer gediscrimineerd Minstens 450.000 mensen in België zijn gekend als diabetespatiënt, maar het werkelijk aantal patiënten ligt vermoedelijk een stuk hoger. ZA wil hen

Nadere informatie

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Grensbedragen hypothecaire en Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en

Nadere informatie

ORV CBA 13. Productvoorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering

ORV CBA 13. Productvoorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering ORV CBA 13 Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat wilt u weten? 1. De premie 1.1 Premieoverzicht... 4 1.2 Waaruit bestaat de premie?... 4 1.3 Waarom is de premie iedere maand anders?... 4

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

!" #$ % %& $ ' $ &!( & &!))* $ &!+((* &, & $ $&- $ & & & $

! #$ % %& $ ' $ &!( & &!))* $ &!+((* &, & $ $&- $ & & & $ Immo IQ-Test vraag 9!" #$ % %& $ ' $ &!( & &!))* $ &!+((* &, & $ $&- $ & & & $!.#!))*/!"'. Waarom niet waar? 11/02/2008 - Tip 23: Lenen op 20 of 30 jaar wat is de voordeligste keuze? Vijf jaar geleden

Nadere informatie

Het hypothecair krediet

Het hypothecair krediet Het hypothecair krediet Samenvatting: 1) De wet op het hypothecair krediet biedt aan de consument niet dezelfde bescherming als de wet op het consumentenkrediet, die nog werd verstrengd door de inwerkingtreding,

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval Zeker van elkaar. Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval p.2 Inleiding p.2 Uitkering ontoereikend p.3 De oplossingen van VIVIUM p.4 Nog meer voordelen van VIVIUM p.5 Besluit Laat uw zaak

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekende overlijdensrisicoverzekeringen die uw nabestaanden beschermen tegen de ongewenste financiële gevolgen

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie