De verzekering bij uw hypotheeklening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verzekering bij uw hypotheeklening"

Transcriptie

1 De verzekering bij uw hypotheeklening Het is verre van gemakkelijk om een goed contract te kiezen voor de schuldsaldoverzekering die u hoogstwaarschijnlijk als garantie voor uw hypotheeklening zult moeten sluiten. Wij helpen u op weg. Vroeger was het zo dat als u belastingvoordeel wenste te genieten met uw hypotheeklening, u verplicht was om een schuldsaldoverzekering te sluiten. Hoewel die regel nu inmiddels een aantal jaar is afgeschaft, leggen de meeste kredietgevers nog altijd zo'n verzekering op. Voor hen vormt dat contract een belangrijke waarborg: mocht u overlijden nog vóór de lening is afbetaald, dan krijgen zij het geleende kapitaal volledig of ten dele terugbetaald van de verzekeraar. Ook voor uw erfgenamen komt die oplossing niet zo slecht uit aangezien zij bij uw vroegtijdig overlijden dan op z'n minst van een zware financiële zorg verlost zijn. Bovendien geven de premies in bepaalde gevallen recht op belastingvoordeel. Als u over een groepsverzekering beschikt, kunt u vragen om de overlijdensdekking als schuldsaldoverzekering aan te wenden (voordelen, o.m. geen medische formaliteiten, geen extra premie; nadelen, o.m. mogelijk verlies van dekking bij verlaten van werkgever). Anders hebt u geen keuze en moet u op individuele basis een contract sluiten. Voorwaar geen makkelijke opdracht. Veel verschillende premieformules > Er zijn dikwijls verschillende mogelijkheden voor de duur van de premiebetaling. Ofwel betaalt u alles in één keer. Ofwel spreidt u de betaling over een aantal jaar. In de meeste gevallen wordt dan een constante premie berekend, waarbij u dus telkens hetzelfde bedrag betaalt. Wettelijk gezien mag u de betaling in dat geval over maximaal twee derde van de looptijd van de lening spreiden (voor een lening over 20 jaar: 13 jaar), en tot voor kort was dat ook de gewone gang van zaken. Maar sinds de spelregels voor het belastingvoordeel met een hypotheeklening zijn veranderd, spelen alsmaar meer verzekeraars daarop in door de mogelijkheid te bieden van een veel kortere duur, bv. 2 of 3 jaar (verder zal het nut daarvan blijken). Ofwel betaalt u de hele looptijd lang een premie, maar elk jaar een ander bedrag. De verzekeraar bepaalt immers voor elk jaar hoeveel risico hij loopt om het verzekerde kapitaal te moeten uitkeren, men spreekt daarom van een "risicopremie". Doorgaans stijgt het premiebedrag de eerste jaren lichtjes en begint het zowat halverwege de leenduur te zakken. Vergelijken met de andere formules is daardoor heel moeilijk. > Bovendien zijn er binnen elk van die formules vaak ook nog eens twee mogelijkheden: soms is het premiebedrag contractueel gegarandeerd of is de premie-evolutie volledig uitgestippeld (u kunt een tabel opvragen met de bedragen), dan weer niet. In het eerste geval ligt vast dat er niet zal worden geraakt aan de premie die bij de aanvang werd afgesproken (en evenmin aan het verzekerde kapitaal). Nu echter maakt de formule opgang waarbij de premie wettelijk slechts voor maximaal drie jaar mag vastliggen, waarna de verzekeraar de tarieven kan wijzigen als hij dat nodig acht, bv. volgens hoe de sterftecijfers zijn geëvolueerd. Maar laten we eerlijk zijn: de kans is klein dat de premie daarvoor zal moeten worden herzien aangezien de Belgen alsmaar langer leven en de sterftecijfers dus dalen. Hoe wordt de premie bepaald? Het hangt van veel factoren af hoeveel een schuldsaldoverzekering kost. 30 BUDGET& RECHT januari / februari 2007 nr. 190

2 Uw hypotheeklening Hoe hoger de intrestvoet en/of hoe langer de looptijd van de hypotheeklening, hoe hoger veelal de premie (voor eenzelfde verzekerd kapitaal). Daarnaast stijgt de premie in principe naarmate u een groter bedrag laat verzekeren. Alleen verloopt dat in dat geval niet altijd recht evenredig. Een voorbeeld. Een 30-jarige rokende vrouw betaalt bij Winterthur een eenmalige premie van zowat 880 (nietgegarandeerd tarief) voor een verzekerd kapitaal van , terwijl ze bij dezelfde maatschappij voor het dubbele verzekerd is als ze betaalt, dus niet eens de helft méér. BELASTINGVOORDEEL De aftrek voor de enige en eigen woning Sinds het inkomstenjaar 2005 geeft de som van enerzijds de intresten en de kapitaalafl ossing van de hypotheeklening en anderzijds de premie van de schuldsaldoverzekering recht op een fi scale aftrek. De basisaftrek komt voor 2006 neer op maximaal per belastingplichtige, en daar kan de eerste 10 jaar 640 bij komen (en nog eens 60 indien ten minste 3 kinderen ten laste). De aftrek brengt een besparing op berekend tegen de marginale aanslagvoet van de betrokkene, dus het tarief van toepassing op de hoogste schijf van de inkomsten. De belastingvermindering in het kader van het pensioensparen In dat geval kan elke belastingplichtige voor 2006 met maximaal 800 aanspraak maken op een belastingvermindering. De besparing komt neer op het bedrag van de premie vermenigvuldigd met de zogenoemde bijzondere gemiddelde aanslagvoet van de betrokkene (tussen 30 en 40 %). Absolute voorwaarde is wel dat u dat jaar nog geen andere storting hebt gedaan in het kader van het pensioensparen want u mag slechts één contract in uw belastingaangifte opnemen. De belastingvermindering voor een "gewone levensverzekering" In die veronderstelling kan elke belastingplichtige voor 2006 met maximaal aanspraak maken op een belastingvermindering (meer bepaald die "voor het langetermijnsparen" zoals dat in het jargon luidt). De besparing wordt op dezelfde manier berekend als in het kader van het pensioensparen. Voor de precieze voorwaarden van die drie formules verwijzen we naar onze Belastinggids Terloops: als de fi scus eenmaal belastingvoordeel heeft toegekend aan de verzekering, zal hij later, als het ooit tot een uitkering komt, ook een deel van de koek willen (ten minste 10 %). Vandaar dat iemand die hoe dan ook geen belastingvoordeel kan genieten met zijn schuldsaldoverzekering, er goed aan doet om duidelijk een niet-fi scale polis te vragen. Weet ook dat als u de premie eenmaal in uw belastingaangifteaangifte hebt opgenomen zonder dat ze fi scaal werd benut, een eventuele uitkering later toch zal worden belast! Uw overlijdensrisico > In principe wordt rekening gehouden met uw leeftijd en uw geslacht om te bepalen hoe groot uw risico op overlijden is. Hoe ouder u bent bij de ondertekening van het contract, hoe duurder de premie. Daarnaast zijn vrouwen meestal goedkoper af dan mannen. De leeftijdsfactor is niet te onderschatten: voor een looptijd van 20 jaar betaalt een 40-jarige volgens ons onderzoek vaak ongeveer twee keer zo veel als een 30-jarige. > Andere factoren die vaak ook meetellen om uw overlijdensrisico te bepalen, zijn: het feit of u rookt of niet (soms laat zich dat pas vanaf een bepaalde leeftijd of vanaf een bepaald kapitaal voelen in het bedrag van de premie); uw gezondheidstoestand. Soms volstaat het dat u een lijst met medische vragen invult, in andere gevallen moet u zich door een arts laten onderzoeken en het kan ook dat een gespecialiseerd onderzoek wordt geëist. Hoe hoger uw leeftijd en hoe groter het verzekerd kapitaal, hoe strenger de medische formaliteiten. Het checken van de gezondheidstoestand is trouwens een van de factoren waardoor het soms heel wat tijd vergt alvorens de verzekering wordt toegekend. Weet dat u in het ergste geval kunt worden geweigerd, waardoor u op zoek moet naar een andere verzekeraar. > De verzekeraars hanteren bepaalde uitsluitingen, dat zijn gevallen waarin ze ondanks uw overlijden het geld toch niet aan de kredietgever zullen uitkeren en uw erfgenamen de hypotheeklening dus alleen verder zullen moeten afbetalen. De meest voorkomende uitsluitingen zijn zelfmoord in het eerste jaar van het contract, een overlijden bij het beoefenen van een gevaarlijke sport (diepzeeduiken, valschermspringen, zweefvliegen ), een overlijden in een land in oorlog of een als gevaarlijk omschreven land, een overlijden na deelname aan rellen enz. Soms kunt u bepaalde van die uitsluitingen tegen betaling toch laten verzekeren, bv. luchtsporten (deltavliegen, vlucht met een luchtballon, valschermspringen, elastiekspringen enz.). De tariefvergelijking In de tabel op blz. 32 vindt u een aantal premievoorbeelden. Enkele vaststellingen: Bij een en dezelfde verzekeraar is de niet-gegarandeerde premie in principe goedkoper dan de gegarandeerde. Algemeen bekeken is er enorm veel verschil tussen de verzekeraars. Daardoor kunt u met een niet-gegarandeerde premie bij maatschappij X soms meer dan 50 % uitsparen in vergelijking met een gegarandeerde premie bij maatschappij Y. Maar evengoed kan de gegarandeerde premie van de ene beduidend goedkoper zijn dan de nietgegarandeerde van een andere. Grosso modo zijn de voordeligste constante premies in veel gevallen goedkoper dan de voordeligste risicopremies (daarom vindt u die laatste niet terug in de tabel). En in principe zijn de interessantste niet-gegarandeerde tarieven goedkoper dan de meest interessante gegarandeerde tarieven. Welke formule te kiezen? In de eerste plaats is het maar de vraag of u echt wel kunt/mag kiezen. Daarnaast bepaalt de fiscale kant van de zaak of u beter af bent met een eenmalige dan wel met een constante BUDGET& RECHT januari / februari 2007 nr

3 32 BUDGET& RECHT januari / februari 2007 nr. 190 SCHULDSALDOVERZEKERING: de premie voor een 30-jarige (1) (gegevens op 20/10/2006) indien hypotheeklening van , met constante maandelijkse afbetalingen, tegen 4,50 %, over 20 jaar; met verzekering Jaarlijkse constante premie betaalbaar gedurende 13 jaar Eenmalige premie Maatschappij man vrouw man vrouw roker niet-roker roker niet-roker roker niet-roker roker niet-roker Niet-gegarandeerde premies (3) AGF 236,27 167,88 160,25 113, , , , ,16 ARGENTA (3) 238,42 210,70 159,51 142, , , , ,38 AXA 230,51 164,79 154,68 110, , , ,40 942,25 BELSTAR (3) n.v.t. 179,65 n.v.t. 121,76 CARDIF 199,32 150,31 151,17 109, , , , ,81 DEFA FINANCE / VDV (4) (niet-abonnees) 194,78 150,31 134,75 98, , , ,55 919,16 DEFA FINANCE / VDV (4) (abonnees) 186,23 143,08 129,05 94, , , ,90 871,03 DE FEDERALE n.v.t. 183 n.v.t. 116,26 DELTA LLOYD LIFE 194,78 155,80 134,75 98, , , ,08 923,62 ETHIAS 182,66 182,66 120,04 120,04 FORTIS AG 276,11 195,11 187,11 134, , , , ,11 FORTIS BANK VERZEKERINGEN (5) (5) (5) (5) 3 184, , , ,35 ING BANK (agentschappen) 3 127, , , ,07 MERCATOR (basisformule) 223,15 168,79 140,97 109, , , , ,22 MERCATOR ( preferred risk ) (6) n.v.t. 153,48 n.v.t. 101,92 n.v.t ,31 n.v.t. 998,62 P&V 239,15 239,15 162,81 162, , , , ,11 VIVIUM LIFE ,23 216,15 141, , , , ,05 WINTERTHUR 217,32 161,01 138,75 104, , , ,55 919,16 ZA VERZEKERINGEN (3) 231,17 175,44 166, , , , ,16 Gegarandeerde premies AGF 290,83 249,70 180,01 155, , , , ,13 AXA 280,05 251,74 166,82 149, , , , ,48 BELGISCHE LEEUW (7) 225,04 225,04 141,30 141, , , , ,26 BELSTAR 255,88 255,88 160,52 160, , , , ,25 CARDIF 217,11 160,65 165,69 149, , , , ,91 DEFA FINANCE / VDV (4) (niet-abonnees) 217,11 160,65 141,30 (7) 138, , , , ,91 DEFA FINANCE / VDV (4) (abonnees) 204,66 152,85 134,24 (7) 131, , , , ,49 DE FEDERALE 253,76 253,76 157,72 157, , , , ,94 DELTA LLOYD LIFE 239,64 232,45 151,90 138, , , , ,64 DVV 316,37 269,45 217,22 170, , , , ,15 ETHIAS 259,33 259,33 165,67 165,67 FORTIS AG 335,10 247,11 229,10 154, , , , ,11 GENERALI 259,80 259,80 166,54 166, , , , ,16 KBC 312,21 261,92 211,35 162, , , , ,77 P&V 330,11 330,11 219,17 219, , , , ,99 WINTERTHUR 311,39 262,86 197,15 167, , , , ,74 Dexia Bank weigerde, zoals gewoonlijk, om onze vragenlijst in te vullen en ontzegt de consument daardoor het recht op prijstransparantie. Uit een beperkte anonieme steekproef bleek hoe dan ook dat deze verzekeraar veel Swiss Life beweerde geen tijd te hebben om de vragenlijst in te vullen. Fidea Verzekeringen en ING Verzekeringen (producten verkocht via makelaars) waren hun premies aan het herzien. n.v.t.: niet van toepassing (1) Inclusief alle kosten en taksen. (2) Met de bedoeling de premie fiscaal in te brengen in het kader van het pensioensparen. (3) Garantie gedurende 3 jaar, behalve bij Belstar (slechts 1 jaar) en bij Argenta en ZA Verzekeringen (geen enkele garantie). (4) Makelaars die een korting toekennen aan de abonnees van Test-Aankoop. Bij VDV Conseil verloopt de communicatie alleen in het Frans. (5) De formule betaalbaar gedurende 13 jaar is niet mogelijk, u kunt de premiebetaling alleen over 5 jaar spreiden. Voor de vier hypotheses van onze tabel bedragen de premies dan resp. 617,20, 567,07, 416,43 en 344, (6) Mits de verzekerde goed scoort voor bepaalde gezondheidsindicatoren. Voor een 30-jarige die een kapitaal van laat verzekeren, volstaat een gunstige Body Mass Index (in principe opgegeven in de lijst met me- (7) Zonder rekening te houden met de 1,24 die eenmalig bij de eerste premie als kosten wordt aangerekend.

4 van het volledige leenbedrag Jaarlijkse constante premie van zowat 800, betaalbaar gedurende een beperkt aantal jaar (2) man vrouw roker niet-roker roker niet-roker 4 627, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 premie. Tot slot hebben wij ook voor de keuze "gegarandeerd/niet-gegarandeerd" een tip in petto voor u. Soms geen of weinig keuze > Lang niet alle verzekeraars bieden alle premieformules aan die we hebben beschreven. > Vaak stuurt de kredietgever bij wie de hypotheeklening wordt gesloten, u voor de schuldsaldoverzekering regelrecht in de armen van een specifieke (bevriende) verzekeraar door u een korting op uw intrestvoet van uw lening te beloven als u daarmee akkoord gaat. En soms is hij zo gewiekst om te bepalen dat als u later alsnog van schuldsaldoverzekeraar wilt veranderen, hij de intrestvoet van uw lening dan mag optrekken! > Niet iedereen kan een eenmalige premie aan aangezien die per definitie veel zwaarder op het budget weegt dan een periodieke premie. > Of u vindt het misschien zonde van het vele geld dat uit uw vermogen verdwijnt als u de volledige premie in één keer betaalt en niet lang daarna overlijdt > Sommigen tillen dan weer zwaar aan het feit dat veel maatschappijen bij elke premiebetaling vaste kosten aanrekenen: daardoor riskeert u op het einde van de rit met een constante premie, en des te meer met een risicopremie, meer kosten te hebben betaald dan met een eenmalige premie. Fiscus bepaalt mee uw keuze U hebt er uiteraard alle voordeel bij om fiscaal het onderste uit de kan te halen. Alleen moet u beseffen dat het er dik in zit dat de verzekeringspremies heel waarschijnlijk niets zullen opleveren in 4 777, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 duurder was dan onze Beste Koop, en alleen een gegarandeerd tarief aanbood. 65. dische vragen). GOED OM TE WETEN > De verzekeraar mag de kosten voor het medisch onderzoek van u terugvorderen als u uiteindelijk niet met hem scheep gaat of als u het contract binnen 30 dagen opzegt, althans voor zover de maatschappij daar melding van heeft gemaakt in het voorstel. > U hebt 30 dagen bedenktijd na de ondertekening van het contract. Toch is het beter om de algemene en bijzondere voorwaarden van de schuldsaldopolis al eens op voorhand te lezen. Let onder meer op de mogelijke uitsluitingen. > Soms worden in de offerte alleen de laagste premies vermeld. Dat wil zeggen de niet-gegarandeerde, en voor de risicopremie ook nog eens alleen de premie van het eerste jaar (normaal verhogen de premies nadien gedurende een bepaalde periode). > Vraag altijd naar de premie van een kapitaal dat een paar duizend euro hoger ligt dan wat u strikt genomen nodig hebt. Soms maakt dat voor de premie amper een verschil uit, en dan beschikt u toch maar op een goedkope manier over een extra overlijdensdekking. > Als de kredietgever de intrestvoet van de lening koppelt aan een schuldsaldoverzekering bij een specifi eke verzekeraar, vraag dan een offerte voor een schuldsaldoverzekering bij onze Beste Koop en gebruik ze om uw kredietgever te overtuigen een andere verzekeraar in de arm te nemen. BUDGET& RECHT januari / februari 2007 nr

5 Beste Koop > Doordat er zoveel verschillende premieformules bestaan en er met zoveel criteria rekening moet worden gehouden, is het niet mogelijk om voor iedereen te zeggen welke maatschappij de Beste Koop is. Maar als u inlichtingen inwint bij de maatschappijen die we hierna aanbevelen, is de kans groot dat u een voordelig contract vindt. Als u kiest voor een eenmalige premie of een constante premie gespreid over een beperkt aantal jaren (veelal twee of drie), vraagt u het best een offerte aan AXA, Cardif, Delta Lloyd Life en Winterthur. Voor de formule van de constante premie gespreid over twee derde van de leenduur zijn Cardif en Delta Lloyd Life over het algemeen zeer interessant voor mannen, en vrouwen moeten zeker een offerte vragen aan AXA, Belgische Leeuw, Cardif, De Federale, Delta Lloyd Life, Ethias en Mercator. > Het is aangeraden om de zoektocht naar de meest voordelige schuldsaldoverzekering over te laten aan een makelaar. Vraag een offerte waar op z'n minst de premies van de bovenstaande maatschappijen in voorkomen. De ervaring leert ons dat een goede makelaar soms een korting in petto heeft. DefA Finance en VDV Conseil bv. kennen een korting toe aan de abonnees van Test-Aankoop. Aangezien zij evenwel niet met Ethias en De Federale werken, vraagt u bij die verzekeraars beter zelf de premie op. BMI AANVAARDBAAR ALS CRITERIUM? De gezondheidstoestand is een van de factoren die het overlijdensrisico bepaalt. De vraag is hoe ver een verzekeraar daarin mag gaan. Een van de gevallen waarin de maatschappij Mercator een lager tarief ("preferred risk") hanteert dan haar basistarief, is wanneer een niet-roker die een kapitaal laat verzekeren van maximaal , een goede BMI (Body Mass Index) heeft. Is de ongelijkheid die daardoor wordt gecreëerd, wel objectief en redelijkerwijze te verantwoorden? Zo niet, dan is er sprake van ongeoorloofde discriminatie. De verzekeraar zal daarom moeten kunnen uitleggen waarom hij dat bepaald onderscheid maakt. Mercator heeft het over een beloning voor een gezonde levenswijze. Maar is het niet perfect denkbaar dat een niet-roker met een goede BMI toch zeer ongezond leeft? Het is wetenschappelijk moeilijk hard te maken dat niet-rokers met een lage BMI sowieso minder kans maken om vroegtijdig te overlijden dan niet-rokers met een hoge BMI. Ons lijkt het dan ook dat Mercator te ver gaat met deze praktijk. de formule die het meest voor de hand ligt, die van belastingvoordeel samen met de hypotheeklening (in het kader van de zogenoemde aftrek voor de enige en eigen woning). In de praktijk zit u met de afbetaling van de lening immers snel aan het maximum (vaak reeds met een lening van amper zowat ). Er zijn evenwel nog andere mogelijkheden om de verzekering fiscaal in te brengen. In het kaderstukje op blz. 31 vatten we de spelregels van elke formule kort samen. Met deze tips komt u een heel eind op weg: 1. Als u de lening op het einde van het jaar sluit, bent u voor de schuldsaldoverzekering fiscaal het best af met een eenmalige premie die u inbrengt in het kader van de aftrek voor de enige en eigen woning. Dat jaar zult u voor de lening immers sowieso slechts weinig intresten en kapitaalaflossing kunnen aftrekken. 2. Met een lening op een ander ogenblik gaat uw mogelijke belastingvoordeel in het kader van de aftrek voor de enige en eigen woning wellicht volledig op aan de lening. Dan zoekt u beter op een andere manier voordeel met de schuldsaldoverzekering: Met een lening bij het begin van het jaar kunt u alsnog belastingvoordeel genieten met een eenmalige premie indien gebruik wordt gemaakt van een wettelijk achterpoortje. Mits u de premie tegen uiterlijk 15/6 of 30/6 betaalt, mag de verzekeraar de polis reeds eind december van het vorige jaar laten aanvangen ("een retroactieve polis"). Calculeer wel altijd enige manoeuvreerruimte in want de goedkeuring van een schuldsaldo-verzekering vergt wat tijd. U moet de premie dan vermelden in het kader van de belastingvermindering voor de "gewone levensverzekering". Met een lening in het midden van het jaar ten slotte kunt u belastingvoordeel genieten als u voor een periodieke constante premie kiest die u aangeeft in het kader van het pensioensparen, en waarbij u dus mikt op een premiebedrag waarmee u zo dicht mogelijk komt bij het maximumbedrag dat voor het pensioensparen wordt toegelaten (betaling gedurende een heel beperkt aantal jaar). Let wel: dat is niet mogelijk mocht u dat jaar al hebben belegd in de formule van het pensioensparen. Gegarandeerd of niet gegarandeerd? Vraag de twee premiebedragen op. Normaliter zult u beter af zijn met een niet-gegarandeerde premie, tenzij het verschil vrij klein is (zowat 10 %) of u al veel risico loopt met uw lening (bv. omdat de lening een jaarlijks veranderlijke intrestvoet heeft zonder de mogelijkheid om de looptijd bij een stijgende intrestvoet te verlengen, of omdat u dicht bij uw maximale terugbetalingscapaciteit zit). Y. Evenepoel en N. Vanhee 34 BUDGET& RECHT januari / februari 2007 nr. 190

Uw reddingsboei bij tegenspoed

Uw reddingsboei bij tegenspoed Uw reddingsboei bij tegenspoed Bij een hypotheeklening hoort bijna altijd een schuldsaldoverzekering. Voor uw partner en uw erfgenamen moet die verzekering de last van de afbetaling wegnemen of fors verminderen

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

6 Inhoud. Inhoud. Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13. Voorwoord...

6 Inhoud. Inhoud. Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13. Voorwoord... 6 Inhoud Inhoud Voorwoord...3 Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13 1. Invloedsfeer van de levensverzekering... 14 2. Spelregels van de levensverzekering...

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

De Allianz Overlijdensrisico verzekering

De Allianz Overlijdensrisico verzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. De Allianz Overlijdensrisico verzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Home Invest Plan. sparen en beleggen

Home Invest Plan. sparen en beleggen Home Invest Plan sparen en beleggen Home Invest Plan fiscaal voordelig Bereid uw woonkrediet slim voor met een lonende aftrekpost. Het eigen huis blijft een van de beste beleggingen. Logisch dat iedereen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

!" #$ % %& $ ' $ &!( & &!))* $ &!+((* &, & $ $&- $ & & & $

! #$ % %& $ ' $ &!( & &!))* $ &!+((* &, & $ $&- $ & & & $ Immo IQ-Test vraag 9!" #$ % %& $ ' $ &!( & &!))* $ &!+((* &, & $ $&- $ & & & $!.#!))*/!"'. Waarom niet waar? 11/02/2008 - Tip 23: Lenen op 20 of 30 jaar wat is de voordeligste keuze? Vijf jaar geleden

Nadere informatie

Vul steeds waarheidsgetrouw uw medische vragenlijst in. Denk aan orgaandonor korting, korting voor proactieve controle bezoeken,

Vul steeds waarheidsgetrouw uw medische vragenlijst in. Denk aan orgaandonor korting, korting voor proactieve controle bezoeken, Waarborg Waarom een aanvullende verzekering overlijden onderschrijven? Verschillende types premie betaling Omschrijving van het te verzekeren kapitaal Uw persoonlijke gegevens Kortingen Fiscaliteit Uitsluitingen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 14/3/2017 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Flexibel Pension Saving is een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde intrestvoet, mogelijk verhoogd met een variabele, niet-gegarandeerde, winstdeelname. Doelgroep

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126

Nadere informatie

Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie

Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie Waarborg Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie Tak 23 geen kapitaal garantie Tak 26 - kapitalisatie Beschrijving Een tak-21-levensverzekering biedt u een gewaarborgd rendement, met eventueel een

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Makelaar, Verzekeringen IN DE KIJKER. ) In onze enquête verantwoordde geen enkele van de makelaars zijn keuze.

Makelaar, Verzekeringen IN DE KIJKER. ) In onze enquête verantwoordde geen enkele van de makelaars zijn keuze. IN D KIJKR Verzekeringen Makelaar, ) In onze enquête verantwoordde geen enkele van de makelaars zijn keuze. ) Voor niet-levensverzekeringen stelden de meeste makelaars hooguit één of twee contracten voor.

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

De Allianz Overlijdensrisico verzekering

De Allianz Overlijdensrisico verzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. De Allianz Overlijdensrisico verzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER Brussel, 2 ê. J3. Dt O. ref. : Dienst Hypothecaire Kredieten / C A. Mettepenningen - S 02/737.07.63 Betreft : Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekende overlijdensrisicoverzekeringen die uw nabestaanden beschermen tegen de ongewenste financiële gevolgen

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek.

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem 3 In deze Wegwijzer

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

In geval van tegenspoed bent u beschermd!

In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! Bescherming van uzelf en uw naasten De Tak 21-schuldsaldoverzekering Credit Security Plan van North Europe Life Belgium biedt

Nadere informatie

Wat de nieuwe wet voor u betekent

Wat de nieuwe wet voor u betekent Budget&Recht 246 - mei/juni 2016 29 Wat de nieuwe wet voor u betekent Sinds 1/1/2016 is er een nieuwe wet over het appeltje voor de dorst dat via uw werkgever wordt opgebouwd. Moet u daardoor andere beslissingen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. 2 Wegwijzer

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Is ASR Vermogen bij Overlijden een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent ASR Vermogen bij Overlijden?

Nadere informatie

CREDO. Kus de ROERENDE VOORHEFFING vaarwel! bon VERZEKERINGSBON. 1 Credimo 2 Zekerheid 3 Vrij van R.V. 4 Som bij overlijden 5 Geen kosten

CREDO. Kus de ROERENDE VOORHEFFING vaarwel! bon VERZEKERINGSBON. 1 Credimo 2 Zekerheid 3 Vrij van R.V. 4 Som bij overlijden 5 Geen kosten Kus de ROERENDE VOORHEFFING vaarwel! 1 Credimo 2 Zekerheid 3 Vrij van R.V. 4 Som bij overlijden 5 Geen kosten Credimo groeit. Credimo, de grootste hypotheeken kapitalisatiemaatschappij van België, is nu

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte. gewaarborgd inkomen free income AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor : de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1, 2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. eenvoud

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

ORV CBA 13. Productvoorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering

ORV CBA 13. Productvoorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering ORV CBA 13 Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat wilt u weten? 1. De premie 1.1 Premieoverzicht... 4 1.2 Waaruit bestaat de premie?... 4 1.3 Waarom is de premie iedere maand anders?... 4

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie