Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!"

Transcriptie

1 Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd!

2 De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald in geval van tegenspoed. Welke onvoorziene omstandigheden worden gedekt door de hoofdverzekering en de aanvullende verzekeringen? Overlijden Bij overlijden neemt uw verzekering het theoretisch uitstaand verzekerd saldo van uw hypotheeklening op het ogenblik van het overlijden voor haar rekening. Zo hoeven uw naasten zich niet te bekommeren om de terugbetaling van uw lening. Invaliditeit Bij volledige invaliditeit zal de verzekering gedurende de invaliditeitsperiode de te betalen verzekeringspremies voor haar rekening nemen, weliswaar na een wachtperiode van 2 maanden. Deze aanvullende verzekering kan enkel afgesloten worden in combinatie met de hoofdverzekering overlijden. Ongeval Bij overlijden ingevolge ongeval of bij volledige en permanente invaliditeit tengevolge een ongeval, voor zover het overlijden of de volledige en permanente invaliditeit zich voordoet binnen een periode van maximaal 365 dagen volgend op het ongeval, zal een bijkomend kapitaal worden uitbetaald, zoals gepreciseerd in de Bijzondere Voorwaarden van het verzekeringscontract. Deze aanvullende verzekering kan enkel afgesloten worden in combinatie met de hoofdverzekering overlijden.

3 Uw bescherming tegen onvoorziene omstandigheden Vanaf welke leeftijd kan deze verzekering onderschreven worden? Deze polis kan onderschreven worden vanaf de leeftijd van 18 jaar. In functie van uw persoonlijke situatie kunnen er bijkomende medische formaliteiten gevraagd worden. Wat betreft de dekkingen invaliditeit en ongeval mag u op de eindvervaldag van de verzekering niet ouder zijn dan 65 jaar. Zijn er bepaalde risico s uitgesloten in deze verzekering? Inderdaad, voor de dekkingen overlijden, invaliditeit en ongeval worden bepaalde risico s uitdrukkelijk uit de verzekering gesloten. Deze uitgesloten risico s worden gedetailleerd vermeld in de Algemene Voorwaarden van het contract. Eén van de belangrijkste uitgesloten risico s betreft het overlijden ingevolge zelfmoord gedurende één jaar na de inwerkingtreding van de verzekering. Wanneer de verklaringen die u aflegt bij het onderschrijven van het contract niet in overeenstemming blijken te zijn met uw gezondheidssituatie op dat ogenblik, kan dit eveneens leiden tot een weigering van tussenkomst door de verzekeraar.

4 Wat zijn uw voordelen indien u deze verzekering onderschrijft Bij een hypotheeklening gaat het meestal om aanzienlijke bedragen die over een lange termijn worden terugbetaald. Tijdens deze periode kan u echter van alles overkomen, zodat u eerder aangegane financiële verbintenissen niet meer kunt nakomen. Zo kan het overlijden van één van de kostwinners het gezinsinkomen drastisch verminderen, zodat de nabestaanden zich soms genoodzaakt zien de woning te verkopen om alles terug te betalen. Met de schuldsaldoverzekering verbonden aan uw hypotheeklening kunt u dit soort situaties voorkomen. Een op maat gemaakt product Afhankelijk van uw professionele en familiale situatie kiest u zelf voor de meest aangepaste verzekeringscombinatie. Ook uw echtgeno(o)t(e) of partner kan verzekerd worden. U bepaalt zelf het gedeelte van uw lening dat u voor beiden wenst te verzekeren. Persoonlijke premies De premie hangt af van uw persoonlijke situatie (looptijd van uw lening, verzekerd bedrag, leeftijd,...). De premies worden éénmalig of periodiek (jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks) naargelang uw keuze geïnd. U kunt terecht in onze verkooppunten voor een gepersonaliseerde simulatie en de daaraan verbonden tarieven.

5 Mogelijke fiscale voordelen Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering kan recht geven op een aanzienlijke belastingbesparing indien aan welbepaalde voorwaarden wordt voldaan. Hierdoor kan een groot gedeelte van de premie fiscaal gerecupereerd worden. Indien de premie echter fiscaal in mindering werd gebracht zal een eventuele uitbetaling bij overlijden belast worden. Een afgekochte premie zal, naargelang het tijdstip van afkoop, onderworpen worden aan een taxatie die kan oplopen tot 33,31%, indien de premie fiscaal in mindering werd gebracht. Welke verzekeringsmaatschappij dekt deze verzekering? Beobank is tussenpersoon in verzekeringen. Deze verzekering wordt onderschreven bij de verzekeringsmaatschappij MetLife Insurance NV, toegelaten onder NBB nummer 0956, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel (tel. 02/ ), waarmee Beobank een exclusiviteitscontract heeft afgesloten. U heeft steeds het recht om een andere verzekeringsmaatschappij te contacteren om uw schuldsaldoverzekering af te sluiten.

6 Wat moet ik doen indien er zich iets onverwachts voordoet? Indien er zich spijtig genoeg een schadegeval voordoet, kan u onmiddellijk uw Beobank agentschap contacteren of rechtstreeks de verzekeringsmaatschappij MetLife Insurance NV, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel (tel. 02/ ). Zij zullen u helpen om het schadedossier op te stellen en de regeling ervan zal zo vlug mogelijk uitgevoerd worden. Wat gebeurt er indien mijn hypotheeklening vervroegd wordt terugbetaald? Uzelf (of de in de polis aangeduide perso(o)n(en) in geval van overlijden) wordt alleszins de begunstigde van de verzekering. U kunt dus ofwel niets veranderen en de premies verder betalen zodat u (of de begunstigde(n) aangeduid in uw polis) rechtstreeks de vergoedingen ontvangt in geval van schade, ofwel kan u de premiebetaling stopzetten en opteren voor de eventuele reductie of afkoop van uw verzekeringspolis. De afkoop en reductie optie wordt gestipuleerd in de Bijzondere Voorwaarden van uw polis en de procedure hiertoe kan u terugvinden in artikel 10 en 11 van de Algemene Voorwaarden. Heb ik een bedenkperiode om de verzekering alsnog te annuleren? Inderdaad, u heeft het recht het verzekeringscontract op te zeggen zonder kosten, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van kennisgeving, binnen een termijn van 30 dagen na inwerkingtreding van de polis. Bovendien kan de verzekering op elk ogenblik door u opgezegd worden door een schriftelijke, getekende en gedateerde aanvraag te richten aan MetLife Insurance NV, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel.

7 Wenst u inlichtingen? Voor alle details betreffende de verzekeringsgegevens, zoals de premies, de verzekerde kapitalen en de duurtijd verwijzen wij naar de Bijzondere Voorwaarden van het verzekeringscontract. Voor alle details i.v.m. de waarborgen en de uitsluitingen verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden van het verzekeringscontract. Voor bijkomende inlichtingen, neem contact op met uw Beobank agentschap. Wenst u een klacht in te dienen? Elke klacht met betrekking tot verzekeringen of de eraan gekoppelde diensten kan gericht worden aan: uw Beobank agentschap de Beobank klantendienst op het nummer 02/ of via naar: de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/ of via naar: MetLife Insurance NV, Pleinlaan 11, 1050 Brussel of via naar Verzekeringsmaatschappij: MetLife Insurance NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder NBB nummer 0956 (KB , BS ). Maatschappelijke zetel : Pleinlaan 11, 1050 Brussel (tel. 02/ fax 02/ ) - BTW BE RPR Brussel - IBAN: BE BIC: CTBKBEBX. Verzekeringstussenpersonen: Beobank NV/SA, exclusief verzekeringsagent voor MetLife Insurance NV, FSMA A, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE RPR Brussel - IBAN: BE BIC: CTBKBEBX, of een van haar bankagenten toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.

8 V.U. : C. Guilloret Verzekeringstussenpersoon : Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW BE RPR BRUSSEL IBAN: BE BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INS/FOL/SSVMTL/N/REV0714 Wenst u bijkomende inlichtingen? Voor meer inlichtingen, neem contact op met uw Beobank agentschap Beobank NV/SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekering Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Overlijdensverzekering Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities en begrippen... 3 3. Overdracht van rechten... 3 4. Waarborgen... 3 4.1. Waarborg Overlijden 4.2.

Nadere informatie

Uitvaartzorg. Verzekering. Verzekeringen

Uitvaartzorg. Verzekering. Verzekeringen Uitvaartzorg Verzekering Verzekeringen Afscheid zonder zorgen Uw afscheid goed geregeld. Zorgen over de dood heen Uw gezinsleden in alle omstandigheden beschermen en hen onnodige zorgen besparen, het is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

De Uitvaartverzekering garandeert dat de begunstigde het verzekerde bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, uitbetaald krijgt.

De Uitvaartverzekering garandeert dat de begunstigde het verzekerde bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, uitbetaald krijgt. 1/9 Art. 1 Definities Ref. 0435-LEV-L41-20140601 Wij = Corona = Corona Direct = Corona nv, Metrologielaan 2, 1130 Brussel, erkende verzekeringsonderneming (0435), RPR Brussel 0403 263 939. U = de verzekeringnemer:

Nadere informatie

Algemene informatie ING Autoverzekering

Algemene informatie ING Autoverzekering Algemene informatie ING Autoverzekering ingauto.be Identiteit en personalia van de betrokken partijen De ING Autoverzekering wordt u aangeboden door: Verzekeraar: ING Insurance Services nv naar Nederlands

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

Home Invest Plan. sparen en beleggen

Home Invest Plan. sparen en beleggen Home Invest Plan sparen en beleggen Home Invest Plan fiscaal voordelig Bereid uw woonkrediet slim voor met een lonende aftrekpost. Het eigen huis blijft een van de beste beleggingen. Logisch dat iedereen

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen Verzekeringen 01 April 2015 Inleiding Voorliggend document is bedoeld als leidraad voor onze cliënt om hem te helpen de juiste verzekering te kiezen, in functie van het risico dat hij wenst te dekken of

Nadere informatie

Zorgt dat u uw naasten niet met financiële lasten achterlaat. Helpt u. en sneller weer op eigen benen te staan.

Zorgt dat u uw naasten niet met financiële lasten achterlaat. Helpt u. en sneller weer op eigen benen te staan. Helpt u onafhankelijk te blijven ACE 50+ Ongevallenverzekering en sneller weer op eigen benen te staan. Zorgt dat u uw naasten niet met financiële lasten achterlaat. ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering

Nadere informatie

DELA Uitvaartverzekering

DELA Uitvaartverzekering algemene voorwaarden DELA Uitvaartverzekering DELA VERZEKERINGEN N.V. De Keyserlei 5 bus 14, 2018 Antwerpen - RPR 0436.922.642 Antwerpen - 03 231 56 63 - www.dela.be Onderneming toegelaten om onder codenummer

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Sparen of beleggen met een levensverzekering

Sparen of beleggen met een levensverzekering Sparen of beleggen met een levensverzekering Bemiddelingsfiche Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de

Nadere informatie

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. het gedeelte van een fonds dat aan de overeenkomst wordt toegekend.

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. het gedeelte van een fonds dat aan de overeenkomst wordt toegekend. Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden beschrijven de werking en de mogelijkheden die uw overeenkomst Care Invest biedt. Om u ermee vertrouwd te maken, geven wij hierna de verduidelijking van enkele

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. Worden met ongevallen gelijkgesteld :

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. Worden met ongevallen gelijkgesteld : Algemene Voorwaarden P ROFILIFE Deze algemene voorwaarden beschrijven de werking en de mogelijkheden die uw overeenkomst Profilife biedt. Om u ermee vertrouwd te maken, geven wij hierna de verduidelijking

Nadere informatie