FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen"

Transcriptie

1 FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

2 FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is beter er nu al aan te denken om later van het leven te kunnen blijven profiteren. Uw wettelijk pensioen is misschien onvoldoende om uw huidige levensstijl te behouden. Om dat tekort aan te vullen kunt u voor FIRST Pensioensparen kiezen. 3,60 % gewaarborgde intrest + bonus FIRST Pensioensparen is het eerste ethische gecertificeerde pensioenspaarfonds in België! FIRST Pensioensparen wordt gecontroleerd en gecertificeerd door de onafhankelijke vzw Forum ETHIBEL. Elke nieuwe storting wordt belegd in aandelen en obligaties van maatschappelijk verantwoordelijke ondernemingen volgens het lastenboek van ETHIBEL.

3 1EEN MOOIE AANVULLING OP UW PENSIOEN Met FIRST Pensioensparen beschikt u over een flink aanvullend kapitaal wanneer u stopt met werken. Het hoge rendement, gecombineerd met een aanzienlijk fiscaal voordeel, biedt u op termijn een zeer aantrekkelijk resultaat. 2EEN FLINKE BESPARING OP UW BELASTINGEN Afhankelijk van uw inkomen kunt u immers 30 tot 40 % belastingen besparen op de premies die u gestort heeft op uw FIRST Pensioensparen. 3

4 1 FIRST Pensioensparen Spaar voor uw toekomstig pensioen Meer rendement, geen risico Dankzij FIRST Pensioensparen geniet u een hoog rendement zonder risico. De basisintrest die van kracht is op het moment van een storting, blijft voor die storting gewaarborgd voor de volledige duur van het contract. Deze gewaarborgde intrestvoet bedraagt momenteel 3,60 %. Daarbij komt nog een jaarlijkse bonus die afhankelijk is van de resultaten van Ethias Leven en van de specifieke voorwaarden en reglementeringen voor het fiscaal stelsel van het pensioensparen. Optimale flexibiliteit Tot 55 jaar stort u zoveel u wilt en wanneer u wilt op uw FIRST Pensioensparen, met een maximum van 830 euro (geïndexeerd) per jaar en per persoon. U bent ook vrij om één of meerdere jaren helemaal niets te storten. U spaart op uw eigen ritme, volledig volgens uw budget. Na 55 jaar zijn de jaarlijkse stortingen afhankelijk van de stortingen die voordien werden gedaan. 4

5 2 Bespaar elk jaar op uw belastingen 30 tot 40 % vermindering Jaarlijks fiscaal voordeel U geniet een belastingvermindering van 30 tot 40 % op de bedragen die u stort op uw FIRST Pensioensparen. Met andere woorden, als u bijvoorbeeld 830 euro stort, dan bespaart u 249 tot 332 euro belastingen (zonder de gemeentelijke opcentiemen mee te rekenen). Een mooi geschenk van de fiscus dat het rendement van uw spaargeld aanzienlijk verhoogt! Goed om te weten : 830 euro is het maximum dat u kan inbrengen voor 2008 (aanslagjaar 2009). Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Minimale kosten De kostenstructuur van FIRST Pensioensparen is zeer eenvoudig en helemaal in uw voordeel. Geen instapkosten en de jaarlijkse beheerskosten zijn beperkt tot maximum 12,39 euro. Transparantie My Ethias U ontvangt van ons jaarlijks een duidelijk overzicht van de gestorte sommen, de verworven intresten, de beheerskosten en het totaal van uw spaarkapitaal. Maar u kunt ook op elk moment de stand van uw FIRST Pensioensparen raadplegen via internet. Met uw aansluitingsnummer en uw persoonlijk paswoord krijgt u op elk ogenblik toegang tot de rubriek My Ethias op onze site Eenvoudig, gemakkelijk, discreet. Met My Ethias weet u altijd hoe u ervoor staat. 5

6 FIRST Pensioensparen Bereken wat u zou kunnen besparen Welke belastingverminderingen zou u elk jaar kunnen genieten dankzij FIRST Pensioensparen? En welk kapitaal zou u voor uw pensioen opzij kunnen zetten? Een concreet voorbeeld om u een idee te geven. De heer en mevrouw Boydens zijn respectievelijk 38 en 43 jaar. Ze beslisten allebei om een FIRST Pensioensparen te onderschrijven. Het netto belastbaar inkomen* van de heer Boydens bedraagt euro en zijn belastingvermindering 39,59 % (gemeentelijke opcentiemen van 7 % inbegrepen). Wat mevrouw Boydens betreft, zij heeft een netto belastbaar inkomen* van euro en ze geniet een belastingvermindering van 34,45 % (gemeentelijke opcentiemen van 7 % inbegrepen). Ze willen dit jaar elk 830 euro sparen. Mijnheer Mevrouw Jaarlijkse premie (plafond 2008) 830,00 830,00 Belastingvermindering 328,60 285,93 Reële jaarlijkse uitgaven 501,40 544,07 Taks op het kapitaal op 60 jaar** 2.774, ,82 Netto gewaarborgd kapitaal op 65 jaar (Gewaarborgde intrest : 3,60 %) , ,43 Bonus (geschat op 1,60 %) , ,50 Totaal kapitaal op 65 jaar , ,93 6 Gemiddeld jaarlijks nettorendement 7,70 % 7,74 % *Netto belastbaar inkomen = bruto-inkomen verminderd met de sociale zekerheidsbijdragen en beroepskosten. **De premies gestort na de taxatie blijven belastingvoordeel genieten maar zullen niet meer belast worden.

7 Enkele regels te respecteren Om van het fiscaal voordeel te genieten, dat u kan bekomen door te sparen met FIRST Pensioensparen, moet u met enkele precieze, maar toch eenvoudige regels rekening houden. De verzekeringsnemer, de verzekerde en de begunstigde bij leven moeten een en dezelfde persoon zijn, gedomicilieerd in België of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. De verzekeringsnemer moet ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar. Het contract duurt minstens 10 jaar. Het contract loopt af op de 65 ste verjaardag van de verzekeringsnemer of ten vroegste bij de stopzetting van zijn beroepsactiviteiten. De begunstigde in geval van overlijden kan enkel de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende of een bloedverwant tot de tweede graad zijn. De laatste storting die in aanmerking kan worden genomen voor een belastingvermindering, moet gebeuren in het jaar waarin de verzekeringsnemer 64 wordt. Meer informatie? Raadpleeg de financiële infofiche of bel gratis naar één van onze adviseurs op het nummer (van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur, en zaterdag van 8.30 tot uur). Tot uw dienst 7

8 FIRST Pensioensparen 5 vragen - 5 antwoorden over FIRST Pensioensparen 1 Is er een minimum- of maximumbedrag dat ik jaarlijks moet storten? Tot 55 jaar spaart u zoveel u wilt, met een maximum van 830 euro (geïndexeerd bedrag) per jaar. Dat is immers het maximum bedrag dat u fiscaal mag inbrengen. Als u in de loop van een jaar minder spaart, of zelfs helemaal niets, is dit geen probleem (in dit laatste geval geniet u dan voor dat jaar uiteraard geen fiscaal voordeel). Wanneer en hoeveel u spaart, bepaalt u dus gewoon zelf! Kan ik het fiscaal voordeel van FIRST Pensioensparen cumuleren met andere fiscale voordelen in mijn belastingaangifte? Jazeker. Uw fiscaal voordeel FIRST Pensioensparen is cumuleerbaar met het belastingvoordeel dat u geniet dankzij een hypothecaire lening of dankzij bijvoorbeeld een FIRST Fiscaal, afgesloten in het kader van het langetermijnsparen. 2 8

9 3 Kan ik tijdens de looptijd van het contract geld opnemen? Dat is niet aan te raden. De fiscus eist dan een terugbetaling van uw belastingvoordeel in de vorm van een heffing van 33,31 % op het opgenomen bedrag. Wanneer kan ik het opgebouwde kapitaal ontvangen? 4 5 Uw kapitaal wordt terugbetaald op de leeftijd van 65 jaar of ten vroegste bij het beëindigen van uw beroepsactiviteiten. Als u in dit laatste geval de leeftijd van 60 nog niet hebt bereikt, weet dan dat er tijdens de looptijd van het contract minstens 5 stortingen in 5 verschillende fiscale aanslagjaren moeten worden uitgevoerd, die elk 5 jaar belegd moeten blijven. Wordt er roerende voorheffing geheven op FIRST Pensioensparen? Neen, er is geen roerende voorheffing. Als tegenprestatie voor het fiscaal voordeel dat u geniet, zal wel een taks van 10 % geheven worden op het kapitaal (exclusief bonus). 9

10 FIRST Pensioensparen Waarom hebben zij gekozen voor FIRST Pensioensparen? De heer en mevrouw Claes willen zorgen voor een mooi pensioen. De heer en mevrouw Claes zijn respectievelijk 47 en 44 jaar. Hoewel ze nog volop professioneel actief zijn, staan ze nu reeds stil bij hun pensioen. Ze willen ook later comfortabel kunnen leven en beseffen dat hun wettelijk pensioen daarvoor niet voldoende zal zijn. Daarom sparen ze nu al met FIRST Pensioensparen. Met het gewaarborgde rendement nemen ze geen enkel risico en zijn ze verzekerd van een mooi financieel extraatje op hun oude dag. De heer en mevrouw Carels genieten maximaal van het fiscaal voordeel. De heer en mevrouw Carels hebben een druk beroepsleven. Samen hebben ze een behoorlijk inkomen. Zowel meneer als mevrouw kozen voor FIRST Pensioensparen. Zo sparen ze niet alleen voor later, maar besparen ze, dankzij het fiscaal voordeel, elk jaar een aanzienlijke som op hun belastingen. 10 De heer Gysels denkt nu al aan zijn pensioen. De heer Gysels heeft recent een appartement gekocht en houdt er een druk sociaal en professioneel leven op na. Hij is weliswaar nog maar 28 jaar, maar vindt het toch de moeite om al aan later te denken. Op een hoog wettelijk pensioen rekent hij niet, dus wil hij nu reeds beginnen sparen om later zijn levensstandaard van vandaag te kunnen behouden. FIRST Pensioensparen is voor hem de ideale keuze. Hij spaart een mooi bedrag voor later én bespaart jaarlijks een aanzienlijke som op zijn belastingen. Een voordeel dat perfect te cumuleren valt met de aflossingen van zijn hypothecaire lening.

11 Ook u kunt genieten van een mooi aanvullend pensioen! Wilt u ook een extraatje wanneer u op pensioen gaat? Vraag volledig vrijblijvend uw gepersonaliseerd verzekeringsvoorstel aan. Stuur het bijgevoegde antwoordformulier ingevuld terug naar Ethias Verzekering - Dienst 2030 Prins-Bisschopssingel Hasselt U kunt ook rechtstreeks bellen naar één van onze adviseurs op het nummer (van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 8.30 tot uur) U kunt natuurlijk ook rechtstreeks onderschrijven via onze website

12 ETHIAS, VERZEKEREN IS ONS VAK Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit deze formule niet uit dat er winst wordt gemaakt, toch blijft de winst altijd in het belang van onze leden. Zo kunnen wij investeren in de voortdurende verbetering van onze aangeboden producten en diensten en tegelijk kunnen wij u de meest solide waarborgen bieden aan de voordeligste voorwaarden. Het rechtstreekse contact met onze klanten vormt de garantie voor een persoonlijke, snelle en doeltreffende service. KIES VANDAAG NOG VOOR FIRST PENSIOENSPAREN! Stuur het bijgevoegde formulier ingevuld naar Ethias Verzekering - Dienst 2030 Prins-Bisschopssingel Hasselt Faxen kan naar /08 Verantwoordelijke uitgever: Stefan Theuwissen, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Surf naar Bel gratis onze adviseurs op het nummer (van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 8.30 tot uur) Kom langs in een van onze kantoren (adressen op Ethias Leven Onderlinge verzekeringsvereniging toegelaten onder het nummer 0662 voor levensverzekeringen, beheer van collectieve pensioenfondsen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) en kapitalisatieverrichtingen (BS van 1 september 2004). Ondernemingsnummer / BTW BE Maatschappelijke Zetel : rue des Croisiers 24, 4000 Luik Publicitair document. Vormt geen contractuele verbintenis.

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

Home Invest Plan. sparen en beleggen

Home Invest Plan. sparen en beleggen Home Invest Plan sparen en beleggen Home Invest Plan fiscaal voordelig Bereid uw woonkrediet slim voor met een lonende aftrekpost. Het eigen huis blijft een van de beste beleggingen. Logisch dat iedereen

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

verzekeringen en FinanCiele producten

verzekeringen en FinanCiele producten verzekeringen voor uw gezin VERZEKERINGEN EN FINANCIELE PRODUCTEN 30.00.003/10 01/14 VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN Oplossingen op maat van uw verwachtingen Om het welzijn van uw gezin te waarborgen, sluit

Nadere informatie

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd HOE AANGIFTE PERSONENBELASTING OPTIMALISEREN? Inhoudsopgave Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd...1 Ook fiscaal voordeel voor ouderopvang!...3 Welk fiscaal voordeel levert huishoudelijke

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

In dit nummer. Zullen we het over beleggingen hebben? FOCUS. Investeren vanaf 500 2, zo is de beurs voor iedereen

In dit nummer. Zullen we het over beleggingen hebben? FOCUS. Investeren vanaf 500 2, zo is de beurs voor iedereen De primeurs en info van Bank van De Post nr 2 April 2008 Zullen we het over beleggingen hebben? Over beleggingen valt veel te vertellen... Vandaar dat we er in dit nummer een volledig dossier aan wijden.

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

MONEYTALK COVERVERHAAL

MONEYTALK COVERVERHAAL MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie