FINANCIËLE INFOFICHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIËLE INFOFICHE"

Transcriptie

1 FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent /17

2 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek een Ethias adviseur voor een gratis en vrijblijvende simulatie. U vindt de adressen en openingsuren op > Bel gratis naar één van onze adviseurs op voor een vrijblijvende gratis offerte (van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur, zaterdag van 8.30 tot uur) > Surf naar om meer te weten over de renteformules die wij hebben geselecteerd.

3 RENT LIFE RENT Life is één van de commerciële benamingen waaronder Ethias nv, in haar hoedanigheid van verzekeringsagent, renteverzekeringscontracten aanbiedt waarvan Integrale nv de verzekeraar is INFORMATIEFICHE TYPE LEVENSVERZEKERING Levenslang rentecontract van tak 21 met gewaarborgd rendement. WAARBORGEN De duur van het contract is levenslang. De begunstigde van de waarborgen leven, over het algemeen de verzekerde, ontvangt levenslang de pensioenrente bepaald in het contract. Op het moment van overlijden van de verzekerde wordt de overlevingsrente die in het contract is bepaald, uitbetaald. De begunstigde van deze overlevingsrente wordt in het verzekeringscontract aangeduid. De overlevingsrente wordt Aandachtspunten - Als er niet werd ingetekend op de optie «overdraagbaarheid», zal er bij het overlijden van de verzekerde geen kapitaal uitbetaald worden en zal de periodieke rente stoppen. betaald zolang de aangeduide begunstigde in leven is. Als men bij het afsluiten van het contract geen rekening heeft gehouden met de geboortedatum en het geslacht van de begunstigde van de overlevingsrente, zal een correctie van de overlevingsrente gebeuren, om met het verschil van leeftijden tussen de verzekerde en de begunstigde van de overlevingsrente rekening te houden. - Als er werd ingetekend op de optie «overdraagbaarheid» en de verzekerde overlijdt, dan heeft de begunstigde de mogelijkheid om verder de periodieke rente te blijven ontvangen. In de eerste hypothese of in geval van vooroverlijden van de begunstigde, zal er geen eisbare prestatie zijn in het geval van overlijden van de verzekerde. DOELGROEP Iedereen vanaf 50 jaar die kiest voor regelmatige inkomsten in alle veiligheid en met een gewaarborgd rendement. RENDEMENT Verscheidene elementen bepalen het uiteindelijke rendement: de gewaarborgde interestvoet, de kosten, de winstverdelingen, de looptijd van de rentebetaling en de fiscaliteit. GEWAARBORGDE INTERESTVOET 1,60 % Om de bedragen van de contractuele rentes te bepalen, wordt rekening gehouden met de gewaarborgde rentevoet die gedurende de ganse looptijd van het contract van toepassing zal zijn. Bijkomende premies storten is niet mogelijk. De gewaarborgde interestvoet is van toepassing op de nettopremie, exclusief kosten en taksen, vanaf de maand waarin de premie wordt ontvangen.

4 WINSTDEELNAME (W.D.) De winstverdeling komt jaarlijks bovenop de contractuele bedragen van de pensioen- en overlevingsrentes. De bedragen worden elk jaar aangepast op 1 juli. De winstverdeling wordt toegekend door een meetkundige toename. De winstdeelname is niet gewaarborgd voor de toekomst, één keer toegekend, is zij definitief verworven. RENDEMENT UIT HET VERLEDEN (NETTO ) - WEERSLAG VAN DE WINSTDEELNAMES DATUM WINSTDEELNAME WINSTEN VAN HET JAAR Gewaarborgde interest van 3,25 % Gewaarborgde interest van 2,25% (van toepassing voor de contracten onderschreven vanaf 01/01/2013) Gewaarborgde interest van 1,60% (van toepassing voor de contracten onderschreven vanaf 01/04/2015) 01/07/2007 2,00 % /07/2008 2,05 % /07/2009 0,00 % /07/2010 0,75 % /07/2011 0,00 % /07/2012 0,00 % /07/2013 0,00 % /07/2014 0,00 % 1 % /07/2015 0,00 % 1 % /07/2016 0,00 % 1 % 1,65 % 2015 Aldus, een rente van 100,00 in 2006 wordt 102,00 vanaf 1/07/2007, 104,09 vanaf 01/07/2008 (zijnde 102,00 x 1,0205), blijft onveranderd op 01/07/2009, wordt 104,87 vanaf 01/07/2010 (zijnde 104,09 x 1,0075), en blijft onveranderd vanaf 01/07/2011. Een rente van 100,00 in 2013 met een gewaarborgde interest van 2,25 % wordt 101,00 vanaf 01/07/2014, 102,01 vanaf 01/07/2015 en 103,03 vanaf 01/07/2016. Een rente van 100,00 in april 2015 met een gewaarborgde interest van 1,60 % wordt 101,24 vanaf 01/07/2016. Rendementen uit het verleden worden enkel ter indicatieve titel weergegeven en bieden geen garantie voor de toekomst. De rendementen worden uitgedrukt in euro. KOSTENSTRUCTUUR EENMALIGE KOSTEN COMMENTAAR Instapkosten 2 % Op het premiegedeelte, exclusief taksen, dat de rentebetaling financiert (RENT Life, Tempo en Fix) Beheerkosten 1 % Op de rente, vermeld in het contract, zijn deze kosten ingehouden Uitstapkosten (inclusief afkoop-/opnamevergoeding) Niet van toepassing LOOPTIJD De looptijd van het contract is levenslang. De verzekering eindigt bij het overlijden van de laatste begunstigde (of bij de betaling van het kapitaal overlijden, als de begunstigde van de overlevingsrente voor deze optie heeft gekozen). PREMIE De verzekeringsnemer bepaalt vrij het bedrag van de éénmalige premie. Een storting van minimum ,00 is evenwel aanbevolen. Het contract treedt in werking bij ontvangst van de premie.

5 FISCALITEIT Een éénmalig contract wordt onderschreven zonder fiscaal voordeel. Bij aanvang: inhouding van de wettelijk verplichte taks van 2 % als de verzekeringsnemer zijn verblijfplaats in België heeft (de belasting is niet van toepassing als het gaat om een onmiddellijke herbelegging van een verzekeringskapitaal van de tweede pijler of van de derde pijler in het kader van het langetermijnsparen). Bij het uitstappen: niet van toepassing. Bij de betaling van de rentes dient een jaarlijks roerend inkomen van 3 % van het kapitaal dat de rente financiert te worden aangegeven; dit inkomen is afzonderlijk belastbaar van de andere inkomsten tegen een aanslagvoet van 30 %. De verzekeraar houdt de roerende voorheffing niet in (uitgifte van de fiscale fiche 281/40), behalve in geval van niet-residentie (zie echter de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting). Eventueel overlijdenskapitaal: niet onderworpen aan de personenbelasting. AFKOOP/OPNAME Afkoop is niet toegestaan. PRAKTISCHE INFORMATIE Integrale nv, nr. 1530, Place St Jacques 11/101 te 4000 Luik, is een verzekeringsonderneming met toelating om tak 21 aan te bieden in België en onderworpen aan het Belgisch recht www. integrale.be. Bij faillissement van de toegelaten verzekeringsonderneming vallen de door de verzekeringnemer uitgevoerde stortingen (verminderd met de eventuele vervroegde opvragingen) verhoogd met de eventuele winstdeelnames en de reeds verworven interesten onder de Belgische beschermingsregeling ten bedrage van euro per persoon en per verzekeringsonderneming. Integrale nv is aangesloten bij het wettelijk verplichte Belgische systeem. Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de website Elke beslissing tot intekening op RENT Life, RENT Tempo en RENT Fix, verzekeringscontracten van tak 21 onderworpen aan Belgisch recht, moet gebeuren op basis van een volledige analyse van de algemene voorwaarden en de financiële infofiche. Deze documenten zijn ook kosteloos verkrijgbaar in onze kantoren. Deze informatiefiche kan worden gewijzigd. Voor een geactualiseerde versie wordt verwezen naar de pagina van onze website Voor meer details over het levensverzekeringsproduct wordt verwezen naar de algemene voorwaarden die kunnen worden verkregen op vraag en zonder kosten op de maatschappelijke zetel van de verzekeringsmaatschappij en kunnen op ieder moment worden geraadpleegd op de website rent van uw verzekeringstussenpersoon. Een jaarlijkse informatie wordt voorzien in juli: de communicatie van de betaling van de rente geeft het bedrag van de toegekende winstdeelname weer. Met eventuele klachten kan u terecht bij Ethias «Dienst 2000», Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt Fax Als die procedure geen oplossing brengt, kan u de Ombudsman van de Verzekeringen ( contacteren op volgend adres: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax De levensverzekeringsovereenkomsten vormen, per afzonderlijk beheer, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar zal dit bijzonder vermogen bij voorrang worden aangewend ter uitvoering van de verplichtingen van de verzekeraar ten aanzien van de verzekeringsnemers en/of begunstigden. DEZE INFORMATIEFICHE BESCHRIJFT DE MODALITEITEN VAN HET PRODUCT OP 01/01/2017. ETHIAS NV rue des Croisiers LUIK Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr A in de categorie verzekeringsagent RPR Luik BTW BE Rekening Belfius Bank: BE BIC: GKCCBEBB Iedere beslissing om een RENT Life, RENT Tempo en RENT Fix, verzekeringscontracten van tak 21, te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn beschikbaar in onze kantoren. In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, Fax , Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen ( de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, Fax

6 RENT FIX RENT Fix is één van de commerciële benamingen waaronder Ethias nv, in haar hoedanigheid van verzekeringsagent, renteverzekeringscontracten aanbiedt waarvan Integrale nv de verzekeraar is INFORMATIEFICHE TYPE LEVENSVERZEKERING Verzekeringscontract van tak 21 met gewaarborgd rendement. WAARBORGEN Gedurende de looptijd van het contract ontvangt de begunstigde van de dekking leven, meestal de verzekerde, een constante rente. In geval van leven op de einddatum recupereert de begunstigde van de dekking leven, meestal de verzekerde, het geïnvesteerde bedrag. In geval van overlijden voor de einddatum wordt het geïnvesteerde bedrag onmiddellijk terugbetaald aan de begunstigde(n) aangeduid in het verzekeringscontract. DOELGROEP Iedereen vanaf 18 jaar die kiest voor een regelmatig inkomen in alle veiligheid en met een gewaarborgd rendement. RENDEMENT Verscheidene elementen bepalen het uiteindelijke rendement: de gewaarborgde interestvoet, de kosten, de looptijd en de fiscaliteit. GEWAARBORGDE INTERESTVOET Interestvoet bepaald in overeenstemming met artikel 24 4 van het KB Leven. De gestorte premie geniet van de gewaarborgde interestvoet gedurende de ganse looptijd van het contract. Bijkomende premies storten is niet mogelijk. De gewaarborgde interestvoet is van toepassing op de premie, exclusief kosten en taksen, vanaf de maand waarin de premie wordt ontvangen. WINSTDEELNAME (W.D.) Geen winstverdeling bovenop de gewaarborgde interestvoet.

7 RENDEMENT UIT HET VERLEDEN (NETTO ) JAAR VAN ONDERSCHRIJVING GEMIDDELDE TECHNISCHE RENTEVOET ,42 % ,93 % ,57 % ,85 % ,03 % ,91 % ,57 % ,63 % ,24 % Rendementen uit het verleden worden enkel ter indicatieve titel weergegeven en bieden geen garantie voor de toekomst. De rendementen worden uitgedrukt in euro. KOSTENSTRUCTUUR EENMALIGE KOSTEN Instapkosten 2 % COMMENTAAR Op het premiegedeelte, exclusief taksen, dat de rentebetaling financiert (RENT Life, Tempo en Fix) Instapkosten 0,5 % Op het premiegedeelte, exclusief taksen, dat de wedersamenstelling van het geïnvesteerde bedrag bij onderschrijving financiert Beheerskosten 2 % Op de rente, vermeld in het contract, zijn deze kosten ingehouden Uitstapkosten (inclusief afkoop-/opnamevergoeding) Niet van toepassing LOOPTIJD De looptijd van het contract bedraagt 8 jaar en 1 dag. Het is mogelijk om het contract te verlengen voor een nieuwe duur van 8 jaar en 1 dag. De kosten verbonden aan deze operatie zijn degene die hoger vernoemd worden. De verzekering stopt bij het overlijden van de verzekerde. PREMIE De verzekeringsnemer bepaalt vrij het bedrag van de éénmalige premie. Een storting van minimum ,00 euro is evenwel aanbevolen. Het contract treedt in werking bij ontvangst van de premie. FISCALITEIT Er worden twee contracten onderschreven zonder fiscaal voordeel: het eerste voor de betaling van de rente, het tweede voor de betaling van de kapitalen leven of overlijden. Bij aanvang: afhouding van de wettelijk verplichte taks van 2 % als de verzekeringsnemer zijn verblijfplaats in België heeft (de taks zal niet van toepassing zijn op het rentecontract als het gaat om een onmiddellijke herbelegging van een verzekeringskapitaal afkomstig van de tweede pijler of van de derde pijler in het kader van het langetermijnsparen). Bij stopzetting: geen belasting op de roerende inkomsten als het contract stopgezet is na 8 jaar en 1 dag. In andere gevallen van stopzetting: geen belasting op de roerende inkomsten als de verzekeringsnemer tegelijkertijd verzekerde en begunstigde is van de dekking leven (het contract met betrekking tot de kapitalen voorziet de betaling bij overlijden, van een kapitaal dat gelijk is aan ten minste 130 % van de premie gestort op dit contract). Anders dient de verzekeraar een roerende voorheffing van 30 % van het belastbaar inkomen in te houden van het tweede contract (hetzij de te betalen som, uitgezonderd winstverdelingen, verminderd met de gestorte premie). Het belastbaar inkomen van het tweede contract zal bijgevolg minstens gelijk zijn aan de kapitalisatie van de interestvoeten van 4,75 % per jaar, berekend op de premie gestort op dit contract. Geen belasting op de roerende inkomsten bij overlijden. Bij de betaling van de rentes dient een jaarlijks roerend inkomen van 3 % van het kapitaal dat de rente financiert te worden aangegeven; dit inkomen is afzonderlijk belastbaar van de andere inkomsten tegen een aanslagvoet van 30 %. De verzekeraar houdt de roerende voorheffing niet in (uitgifte van de fiscale fiche 281/40), behalve in geval van niet-residentie (zie echter de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting).

8 AFKOOP/OPNAME De verzekeringsnemer vraagt de afkoop schriftelijk of telefonisch. De verzekeraar stuurt een vereffeningsdocument. De verzekeringsnemer stuurt het formulier terug met een recto/ verso kopie van zijn identiteitskaart. Opzegtermijn: 3 maanden. Op het einde van deze termijn stort de verzekeraar de op dat moment opgebouwde reserve zonder kosten. GEDEELTELIJKE AFKOOP/OPNAME Opzegtermijn: 3 maanden. Het resterende bedrag behoudt hetzelfde rendement als voordien; de bedragen van de kapitalen en rentes worden overeenkomstig verminderd. TOTALE AFKOOP/OPNAME Totale afkoop beëindigt automatisch het contract. PRAKTISCHE INFORMATIE Integrale nv, nr. 1530, Place St Jacques 11/101 te 4000 Luik, is een verzekeringsonderneming met toelating om tak 21 aan te bieden in België en onderworpen aan het Belgisch recht - Bij faillissement van de toegelaten verzekeringsonderneming vallen de door de verzekeringnemer uitgevoerde stortingen (verminderd met de eventuele vervroegde opvragingen) verhoogd met de eventuele winstdeelnames en de reeds verworven interesten onder de Belgische beschermingsregeling ten bedrage van euro per persoon en per verzekeringsonderneming. Integrale nv is aangesloten bij het wettelijk verplichte Belgische systeem. Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de website Elke beslissing tot intekening op RENT Life, RENT Tempo en RENT Fix, verzekeringscontracten van tak 21 onderworpen aan Belgisch recht, moet gebeuren op basis van een volledige analyse van de algemene voorwaarden en de financiële infofiche. Deze documenten zijn ook kosteloos verkrijgbaar in onze kantoren. De levensverzekeringsovereenkomsten vormen, per afzonderlijk beheer, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de die kunnen worden verkregen op vraag en zonder kosten op de maatschappelijke zetel van de verzekeringsmaatschappij en kunnen op ieder moment worden geraadpleegd op de website van uw verzekeringstussenpersoon. Er is geen jaarlijkse informatie voorzien: de twee contracten bevatten de bedragen van de gewaarborgde rentes en kapitalen. Met eventuele klachten kan u terecht bij Ethias «Dienst 2000», Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt Fax Als die procedure geen oplossing brengt, kan u de Ombudsman van de Verzekeringen ( contacteren op volgend adres : de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax DEZE INFORMATIEFICHE BESCHRIJFT DE MODALITEITEN VAN HET PRODUCT OP 01/01/2017 ETHIAS NV rue des Croisiers LUIK Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr A in de categorie verzekeringsagent RPR Luik BTW BE Rekening Belfius Bank: BE BIC: GKCCBEBB Iedere beslissing om een RENT Life, RENT Tempo en RENT Fix, verzekeringscontracten van tak 21, te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn beschikbaar in onze kantoren. In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, Fax , Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen ( de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, Fax

9 RENT TEMPO RENT Tempo is één van de commerciële benamingen waaronder Ethias nv, in haar hoedanigheid van verzekeringsagent, renteverzekeringscontracten aanbiedt waarvan Integrale nv de verzekeraar is INFORMATIEFICHE TYPE LEVENSVERZEKERING Tijdelijk rentecontract van tak 21 met gewaarborgd rendement. WAARBORGEN De duur van het contract is tijdelijk. De begunstigde van de waarborgen leven, over het algemeen de verzekerde, ontvangt de pensioenrente bepaald in het contract, tot aan de einddatum voor zover hij in leven is. Op het moment van overlijden van de verzekerde in de loop van het contract, wordt de overlevingsrente die in het contract is bedongen, uitbetaald. De begunstigde van deze overlevingsrente wordt in het verzekeringscontract aangeduid; hij ontvangt de Aandachtspunten - Als er niet werd ingetekend op de optie «overdraagbaarheid», zal er bij het overlijden van de verzekerde geen kapitaal uitbetaald worden en zal de periodieke rente stoppen. overlevingsrente tot op de einddatum van het contract zolang hij in leven is. Als men bij het afsluiten van het contract geen rekening heeft gehouden met de geboortedatum en het geslacht van de begunstigde van de overlevingsrente, zal een correctie van de overlevingsrente gebeuren, om met het verschil van leeftijden tussen de verzekerde en de begunstigde van de overlevingsrente rekening te houden. - Als er werd ingetekend op de optie «overdraagbaarheid» en de verzekerde overlijdt, dan zal de begunstigde verder de periodieke rente blijven ontvangen. In geval van vooroverlijden van de begunstigde, zal er geen eisbare prestatie zijn in het geval van overlijden van de verzekerde. DOELGROEP Iedereen vanaf 18 jaar die kiest voor regelmatige inkomsten, gedurende een vastgelegde periode, in alle veiligheid en met een gewaarborgd rendement. RENDEMENT Verscheidene elementen bepalen het uiteindelijke rendement: de gewaarborgde interestvoet, de kosten, de eventuele winstverdelingen (volgens de gekozen optie), de looptijd van de betaling van de rentes en de fiscaliteit. GEWAARBORGDE INTERESTVOET 1,60 % voor de contracten met een duurtijd van meer dan 8 jaar. Voor de contracten met een duur gelijk aan 8 jaar, heeft de verzekeringsnemer de keuze tussen: 1,60 % De intrestvoet bepaald in overeenstemming met artikel 24 4 van het KB leven. Om de bedragen van de contractuele rentes te bepalen, wordt rekening gehouden met de gewaarborgde rentevoet die gedurende de ganse looptijd van het contract van toepassing zal zijn. Bijkomende premies storten is niet mogelijk. De gewaarborgde interestvoet is van toepassing op de nettopremie, exclusief kosten en taksen, vanaf de maand waarin de premie wordt ontvangen.

10 WINSTDEELNAME (W.D.) Enkel contracten die genieten van een gewaarborgde interestvoet van 1,60 % komen in aanmerking voor de toekenning van een winstdeelname. De winstverdeling komt jaarlijks bovenop de contractuele bedragen van de pensioen- en overlevingsrentes. De bedragen worden elk jaar aangepast op 1 juli. De winstverdeling wordt toegekend door een meetkundige toename. De winstdeelname is niet gewaarborgd voor de toekomst, één keer toegekend, is zij definitief verworven. RENDEMENT UIT HET VERLEDEN (NETTO) - WEERSLAG VAN DE WINSTDEELNAMES VOOR DE IN AANMERKING KOMENDE CONTRACTEN DATUM WINSTDEELNAME WINSTEN VAN HET JAAR Gewaarborgde interest van 3,25 % Gewaarborgde interest van 2,25% (van toepassing voor de contracten onderschreven vanaf 01/01/2013) Gewaarborgde interest van 1,60% (van toepassing voor de contracten onderschreven vanaf 01/04/2015) 01/07/2007 2,00 % /07/2008 2,05 % /07/2009 0,00 % /07/2010 0,75 % /07/2011 0,00 % /07/2012 0,00 % /07/2013 0,00 % /07/2014 0,00 % 1 % /07/2015 0,00 % 1 % /07/2016 0,00 % 1 % 1,65 % 2015 Aldus, een rente van 100,00 in 2006 wordt 102,00 vanaf 1/07/2007, 104,09 vanaf 01/07/2008 (zijnde 102,00 x 1,0205), blijft onveranderd op 01/07/2009, wordt 104,87 vanaf 01/07/2010 (zijnde 104,09 x 1,0075), en blijft onveranderd vanaf 01/07/2011. Een rente van 100,00 in 2013 met een gewaarborgde interest van 2,25 % wordt 101,00 vanaf 01/07/2014, 102,01 vanaf 01/07/2015 en 103,03 vanaf 01/07/2016. Een rente van 100,00 in april 2015 met een gewaarborgde interest van 1,60 % wordt 101,24 vanaf 01/07/2016. Rendementen uit het verleden worden enkel ter indicatieve titel weergegeven en bieden geen garantie voor de toekomst. De rendementen worden uitgedrukt in euro. RENDEMENT UIT HET VERLEDEN (TECHNISCHE REFERENTIEVOET) VAN DE NIET IN AANMERKING KOMENDE CONTRACTEN JAAR VAN ONDERSCHRIJVING GEMIDDELDE TECHNISCHE RENTEVOET ,42 % ,93 % ,57 % ,85 % ,03 % ,91 % ,57 % ,63 % ,24 % Rendementen uit het verleden worden enkel ter indicatieve titel weergegeven en bieden geen garantie voor de toekomst. De rendementen worden uitgedrukt in euro. KOSTENSTRUCTUUR EENMALIGE KOSTEN COMMENTAAR Instapkosten 2 % Op het deel van de premie, exclusief taksen, dat dient voor de betaling van de rente (RENT Life, Tempo en Fix) Beheerkosten 2 % Op de rente, vermeld in het contract, zijn deze kosten ingehouden Uitstapkosten (inclusief afkoop-/opnamevergoeding) Niet van toepassing LOOPTIJD De looptijd van het contract is tijdelijk (minimum 8 jaar). De verzekering eindigt voor de einddatum van het contract in geval van vooroverlijden van de begunstigde bij leven en van de begunstigde van de overlevingsrente (indien deze optie werd gekozen bij de onderschrijving).

11 PREMIE De verzekeringsnemer bepaalt vrij het bedrag van de éénmalige premie. Een storting van minimum ,00 is evenwel aanbevolen. Het contract treedt in werking bij ontvangst van de premie. FISCALITEIT Er wordt een éénmalig contract onderschreven zonder fiscaal voordeel. Bij aanvang: inhouding van de wettelijk verplichte taks van 2 % als de verzekeringsnemer zijn verblijfplaats in België heeft (de taks is niet van toepassing als het gaat om een onmiddellijke herbelegging van een verzekeringskapitaal van de tweede pijler of van de derde pijler in het kader van het langetermijnsparen). Bij het uitstappen: niet van toepassing. Bij de betaling van de rentes dient een jaarlijks roerend inkomen van 3 % van het kapitaal dat de rente financiert te worden aangegeven; dit inkomen is afzonderlijk belastbaar van de andere inkomsten tegen een aanslagvoet van 30 %. De verzekeraar houdt de roerende voorheffing niet in (uitgifte van de fiscale fiche 281/40), behalve in geval van niet-residentie (zie echter de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting). AFKOOP/OPNAME Afkoop is niet toegestaan. PRAKTISCHE INFORMATIE Integrale nv, nr. 1530, Place St Jacques 11/101 te 4000 Luik, is een verzekeringsonderneming met toelating om tak 21 aan te bieden in België en onderworpen aan het Belgisch recht Bij faillissement van de toegelaten verzekeringsonderneming vallen de door de verzekeringnemer uitgevoerde stortingen (verminderd met de eventuele vervroegde opvragingen) verhoogd met de eventuele winstdeelnames en de reeds verworven interesten onder de Belgische beschermingsregeling ten bedrage van euro per persoon en per verzekeringsonderneming. Integrale nv is aangesloten bij het wettelijk verplichte Belgische systeem. Meer informatie over die beschermingsregeling is te vinden op de website Elke beslissing tot intekening op RENT Life, RENT Tempo en RENT Fix, verzekeringscontracten van tak 21 onderworpen aan Belgisch recht, moet gebeuren op basis van een volledige analyse van de algemene voorwaarden en de financiële infofiche. Deze documenten zijn ook kosteloos verkrijgbaar in onze kantoren. De levensverzekeringsovereenkomsten vormen, per afzonderlijk beheer, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar zal dit bijzonder vermogen bij voorrang worden aangewend ter uitvoering van de verplichtingen van de verzekeraar ten aanzien van de verzekeringsnemers en/of begunstigden Deze informatiefiche kan worden gewijzigd. Voor een geactualiseerde versie wordt verwezen naar de pagina van onze website Voor meer details over het levensverzekeringsproduct wordt verwezen naar de algemene voorwaarden die kunnen worden verkregen op vraag en zonder kosten op de maatschappelijke zetel van de verzekeringsmaatschappij en kunnen op ieder moment worden geraadpleegd op de website van uw verzekeringstussenpersoon. In het geval van een rente die geniet van een eventuele winstdeelname, wordt er een jaarlijkse informatie voorzien in juli: de communicatie van de betaling van de rente geeft het bedrag van de toegekende winstdeelname weer. Met eventuele klachten kan u terecht bij Ethias «Dienst 2000», Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt Fax Als die procedure geen oplossing brengt, kan u de Ombudsman van de Verzekeringen ( contacteren op volgend adres: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax DEZE INFORMATIEFICHE BESCHRIJFT DE MODALITEITEN VAN HET PRODUCT OP 01/01/2017 ETHIAS NV rue des Croisiers LUIK Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr A in de categorie verzekeringsagent RPR Luik BTW BE Rekening Belfius Bank: BE BIC: GKCCBEBB Iedere beslissing om een RENT Life, RENT Tempo en RENT Fix, verzekeringscontracten van tak 21, te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn beschikbaar in onze kantoren. In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, Fax , Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen ( de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, Fax

12

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 14/3/2017 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule BOOST Invest Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische formule Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten?

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal.

Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Sta sterker. Flexirekening. De beleggingsverzekering op langere 1. Wat is de Flexirekening? De Flexirekening is een flexibele

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement ING Life Star Plan Type levensverzekering Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van de

Nadere informatie

ING Life Savings Plan

ING Life Savings Plan Type levensverzekering ING Life Savings Plan Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement ^{SIM} ^{stk="p5502" } ^{pstock="p5502" } ^{var vstock="p5502" } ^{var varchive="a"} ^{var varchiveid="ass0051017" } ^{var varchivedate="21122012" } ^{var varchiveinfo="017" } ^{Job_desc="RUL089-20/12/2012-GE-NL-3100-1-JT:35GU3"

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CertiFlex-8 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 luik www.ethias.be Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A in de categorie verzekeringsagent RPR Luik BTW BE

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

ING Life Pension Plan

ING Life Pension Plan Type levensverzekering ING Life Pension Plan Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

ING Life Optima. Levensverzekering met koopsom van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is.

ING Life Optima. Levensverzekering met koopsom van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. ING Life Optima Type levensverzekering Levensverzekering met koopsom van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van de verzekerde op

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CertiFlex Fiscaal CERTIFLEX PENSIOEN Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 luik www.ethias.be Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A in de categorie verzekeringsagent

Nadere informatie

Meer uitleg over Invest

Meer uitleg over Invest Wat is Invest? Invest van Baloise Insurance is een multi-optionele individuele levensverzekering (tak21 en tak23) die door 1 of 2 verzekeringnemers kan worden onderschreven op het hoofd van 1 of 2 verzekerden.

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO

ALGEMENE VOORWAARDEN RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO ALGEMENE VOORWAARDEN RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Inhoudstafel Definities 4 Functioneringsprincipes 5 Voorwerp en aanvang van het verzekeringscontract 5 Onbetwistbaarheid van het verzekeringscontract

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract - Eerste storting - Onbetwistbaarheid

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

6. De begunstigden De perso(o)n(en) in wiens voordeel de verzekeringsprestaties zijn bedongen.

6. De begunstigden De perso(o)n(en) in wiens voordeel de verzekeringsprestaties zijn bedongen. CertiFlex-8 Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Ethias nv Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A in de categorie verzekeringsagent. RPR Luik BTW BE 0404.484.654. De maatschappelijke

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

6. De begunstigden De perso(o)n(en) in wiens voordeel de verzekeringsprestaties zijn bedongen.

6. De begunstigden De perso(o)n(en) in wiens voordeel de verzekeringsprestaties zijn bedongen. CertiFlex Pensioen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Ethias nv Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A in de categorie verzekeringsagent. RPR Luik BTW BE 0404.484.654.

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Individuele Pensioentoezegging, met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht, met gegarandeerde

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

DB Long Term Plan Langetermijnsparen. Financiële infofiche levensverzekering

DB Long Term Plan Langetermijnsparen. Financiële infofiche levensverzekering Financiële infofiche levensverzekering Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productvoorwaarden die vanaf 01/01/2017 van toepassing zijn. Type levensverzekering DB Long

Nadere informatie

DB Pension Plan Pensioensparen. Financiële infofiche levensverzekering

DB Pension Plan Pensioensparen. Financiële infofiche levensverzekering Financiële infofiche levensverzekering Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productvoorwaarden die vanaf 01/01/2017 van toepassing zijn. Type levensverzekering DB Pension

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan 2 Sparen en beleggen Junior Future Plan Omdat u voor uw kinderen alleen het beste

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie