Ethico Invest. Combineer rendement, ethiek en solidariteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethico Invest. Combineer rendement, ethiek en solidariteit"

Transcriptie

1 Ethico Invest Combineer rendement, ethiek en solidariteit

2 Ethico Invest Investeer in een betere wereld Met Ethico Invest wordt uw geld belegd in ondernemingen die ethische waarden hoog in het vaandel voeren. Zo draagt u bij tot een rechtvaardigere wereld en probeert u tegelijk uw geld beter te laten renderen. Ethico Invest biedt u ook de kans om op nog concretere wijze blijk te geven van uw solidariteit, door de winst die u met uw belegging realiseert elk jaar volledig of gedeeltelijk te storten aan verenigingen, ethische partners van Ethias, die zich inzetten voor meer solidariteit in de wereld. Met Ethico Invest kiest u een belegging die perfect aansluit bij de bedrijfsfilosofie van Ethias.

3 Een ethische belegging Kiezen voor Ethico Invest betekent dat u investeert in een gemengd fonds dat voor meer dan 50% bestaat uit aandelen van bedrijven die hun ontwikkeling hebben gericht op ethische keuzes. Zo kan uw geld evenveel opbrengen als wanneer u het in een ander aandelenfonds zou beleggen. Het grote verschil is dat u met Ethico Invest blijk geeft van uw bereidheid om aan uw belegging een ethische, solidaire en duurzame zin te geven. Met een mogelijk hoger rendement Ethico Invest biedt u het vooruitzicht op een mogelijk hoger rendement. Dit fonds kan u veel meer opbrengen dan een klassieke belegging, ook al kan het rendement niet worden gewaarborgd. Het is een interessant alternatief als u een deel van uw geld op een andere manier wilt laten renderen. Flexibel en zonder instap- of uitstapkosten. Ethico Invest volgt uw ritme en uw behoeften zonder dat het u iets kost. U kunt immers gelijk welk bedrag en wanneer u dit wenst storten. Zo bent u ook helemaal vrij om uw kapitaal volledig of gedeeltelijk op te nemen wanneer dit voor u past. En dit zonder kosten. 3

4 Ethico invest Samen laten we onze waarden renderen De meeste bedrijven streven naar groei en winst maar sommige, die overigens steeds talrijker worden, kiezen voor ethische welvaart. Daarom richten ze hun werking en investeringen op duurzame ontwikkeling, op sociale welvaart en op de eerbied voor de rechten van hun economische gesprekspartners; tegelijk streven ze naar een optimaal bedrijfsresultaat. MET ETHICO INVEST KUNT OOK U KIEZEN VOOR EEN ETHISCHE BELEGGING, TERWIJL U PROFITEERT VAN VOORUITZICHTEN OP EEN MOGELIJK HOGER RENDEMENT. Mundo, een zorgvuldig geselecteerd beleggingsfonds Met Ethico Invest kunt u vandaag beleggen in het gemengde fonds Mundo. Via een fonds van fondsen belegt Mundo uitsluitend in bedrijven die aan strikte ethische normen beantwoorden, meer bepaald op het gebied van milieu, eerlijke handel en internationaal arbeidsrecht. Elk geselecteerd fonds staat onder het toezicht van neutrale instellingen die borg staan voor het ethische, ecologische of sociale karakter. We vermelden onder meer de bank Triodos en Ethibel, een onafhankelijk adviesbureau inzake sociaal duurzame en verantwoorde beleggingen. met vooruitzicht op een mogelijk hoger rendement Mundo is voor meer dan 50 % samengesteld uit aandelen en biedt op middellange of lange termijn het vooruitzicht op een hoger rendement dan andere spaarformules, ook al kan het geen enkele waarborg inzake rendement bieden. 4

5 De evolutie van het gemengde fonds Mundo toont aan dat Ethico Invest even goed presteert als andere beleggingen, terwijl deze beleggingsformule toch aan bijzonder strenge ethische normen voldoet. Geen instap- of uitstapkosten U betaalt geen instap- of uitstapkosten. Bij Ethias wordt het kapitaal dat u wenst te beleggen dus niet van in het begin verminderd, zoals elders wel vaak het geval is. U betaalt slechts de kosten die nodig zijn om het fonds te beheren, d.i. 0,003 % per kalenderdag. Verbazende flexibiliteit Met Ethico Invest beslist u zelf over het bedrag en het ogenblik van uw stortingen. Met andere woorden, u stort het bedrag dat u wilt wanneer u wilt. Uw geld blijft volledig beschikbaar : u kunt het gelijk wanneer opnemen, volledig of gedeeltelijk en zonder kosten. Een heel voordelige fiscaliteit Wanneer u belegt in Ethico Invest bent u niet gehouden een taks op beursverrichtingen of op de materiële levering van effecten te betalen. Bovendien wordt er geen roerende voorheffing afgehouden van het rendement van uw kapitaal /11/02 5/12/02 2/01/03 6/02/03 6/03/03 3/04/03 2/05/03 5/06/03 3/07/03 7/08/03 4/09/03 2/10/03 6/11/03 4/12/03 8/01/04 5/02/04 4/03/04 1/04/04 6/05/04 3/06/04 1/07/04 5/08/04 16/09/04 7/10/04 11/11/04 09/12/04 513/01/05 Het engagement van ethias

6 Ethico invest Toon uw solidariteit Met Ethico Invest biedt Ethias u de mogelijkheid, indien u dat wenst, nog meer blijk te geven van uw inzet voor een meer solidaire samenleving. Hoe? Door elk jaar uw winst of een deel ervan af te staan aan een ethische partner van Ethias Wanneer u inschrijft op Ethico Invest, kunt u aan Ethias vragen om de winst die u elk jaar boekt volledig of gedeeltelijk af te staan aan een vereniging die zich inzet voor meer solidariteit in de wereld. In dit geval verbindt Ethias zich ertoe uw bijdrage te storten aan die vereniging. Aan wie? Aan een vereniging, ethische partner van Ethias Volledig in overeenstemming met haar bedrijfsfilosofie heeft Ethias zich verbonden ten opzichte van een vereniging die werkt aan een meer solidaire wereld en die aan het geld een andere dimensie wenst te geven. U kunt deze vereniging zelf ook steunen door de winst die u elk jaar maakt met Ethico Invest volledig of gedeeltelijk af te staan. Hoeveel? 25 %, 50 % of 100 % Indien u beslist de winst af te staan die u maakt met Ethico Invest, dan bepaalt u natuurlijk zelf het percentage. U kunt 25 %, 50 % of de volledige winst afstaan. Bovendien kunt u deze opdracht tot overdracht van de winst gelijk wanneer wijzigen of intrekken. U blijft volkomen vrij. 6

7 DE ETHISCHE PARTNER VAN ETHIAS Netwerk-Vlaanderen Netwerk-Vlaanderen heeft tot doel na te denken en te handelen opdat geld niet langer een doel op zich zou zijn, maar een middel. De keuzes die wij maken op het gebied van consumeren en beleggen, hebben een directe invloed op de wereldmarkt. Netwerk-Vlaanderen stelt concrete oplossingen voor om solidaire keuzes te maken en opent nieuwe wegen op het gebied van financiering, financiële participatie en langetermijnbeleggingen. Stortingen van meer dan 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar (zoals elke storting aan een liefdadigheidsvereniging). De vereniging bezorgt u een attest op basis van de informatie die zij van Ethias krijgt. Wenst u meer te weten over hoe u een deel van uw winst kunt afstaan? Bel ons op het nummer Wij zullen u graag de gewenste inlichtingen bezorgen. 7

8 Ethico invest Technische fiche KENMERKEN VAN ETHICO INVEST Type : Verzekeringsrekening van tak 23 Munt : euro Oprichtingsdatum : 14/11/2002 Berekening inventariswaarde : elke donderdag Looptijd : onbeperkt Minimale investering : geen. U stort wat u wilt. STRUCTUUR VAN DE KOSTEN Instapkosten : geen Dossieropeningskosten : geen Uitstapkosten : geen Beheerskosten : 0,003 % per kalenderdag, berekend en afgetrokken van de inventariswaarde van de delen van het beleggingsfonds. HET FONDS ETHICO INVEST - MUNDO Naam : Mundo Beschrijving : Mundo belegt voor 100 % in het compartiment Ethical van Ethias Life Fund. Het is samengesteld uit aandelen en obligaties. Risicoprofiel : gemiddeld tot dynamisch Risicoklasse : 4 (op een stijgende risicoschaal van 0 tot 6) Voornaamste beheerders : ING Investment Management Brussel (in samenwerking met Triodos), Petercam NV (in samenwerking met Ethibel) en Dexia VERDELING VAN DE ACTIVA OP 31/12/2004 : Obligaties : 15,77% (min. 0% - max. 50%) Aandelen : 84,23% (min. 50% - max. 100%) 8 Samenstelling van de portefeuille op 31/12/2004 : Triodos Value Fd European Bonds 15,77 % Triodos Value Fd intl Equities 13,28 % Athena World Equity (Sustainability) 15,87 % PAM Equities Europe Ethical 21,30 % Dexia Sustainable EMU-C-Cap 17,24 % Dexia Sustainable WORLD LC-C 16,54 %

9 4 vragen - 4 antwoorden over Ethico Invest 1 Is mijn rendement gegarandeerd? Ook al biedt Ethico Invest vooruitzichten op een hoger rendement, het is en blijft een risicobelegging. Het risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer, zoals dit geldt voor elke belegging van dit type. Welke garanties heb ik ten opzichte van de vereniging? Indien u de met Ethico Invest gerealiseerde jaarlijkse winst volledig of gedeeltelijk afstaat, biedt Ethias u de garantie dat uw geld wel degelijk wordt betaald aan de vereniging die u hebt gekozen, en zal het bewijs van deze storting leveren. 2 3 Hoe word ik op de hoogte gehouden van de stand van mijn verzekeringsrekening? Viermaal per jaar krijgt u persoonlijk informatie over de stand van uw belegging. Voorts vindt u wekelijks de inventariswaarde van de fondsen van Ethico Invest in de grote Belgische financiële kranten. Tot slot kunt u ons altijd opbellen of surfen naar om de evolutie van de fondsen te volgen. Wat is de duur van de beleggingsovereenkomst? Deze is niet bepaald. Met het oog op een goed rendement raden wij u evenwel aan op middellange of op lange termijn te beleggen in Ethico Invest. U behoudt steeds de mogelijkheid om uw geld volledig of gedeeltelijk op te nemen zonder dat u uitstapkosten moet betalen. 4 9

10 Samen laten we onze waarden renderen Vraag gratis en vrijblijvend een volledig informatiedossier over Ethico Invest. Stuur het bijgevoegde formulier aan het volgende adres : Ethias Verzekering Dienst 2030 Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt of Bel ons op het nummer Surf naar Kom langs bij ons op kantoor (adressen op 10

11 Uw voordelen in één oogopslag Ethische belegging Vooruitzicht op een hoog rendement Geen instap- of uitstapkosten Maximale flexibiliteit Zeer voordelige fiscaliteit Mogelijkheid om een deel van de gerealiseerde winst af te staan aan een vereniging die zich inzet voor meer solidariteit in de wereld 11

12 Ethico Invest informatieaanvraag Ja, ik wil een beter rendement combineren met ethiek en solidariteit. Stuur mij gratis en vrijblijvend een volledig informatiedossier over Ethico Invest. Mijnheer Mevrouw Scheur los op de stippellijn Naam : Voornaam : Geboortedatum : / / Beroep : Straat : Nr. : Bus : Postcode : Gemeente : Telefoon : / GSM : / Ik aanvaard gratis per informatie te ontvangen over producten, promoties en tips van Ethias. Hier natmaken en plooien Stuur ons deze informatieaanvraag gratis terug en u ontvangt een uitgebreid informatiedossier : Ethias Verzekering, Dienst 2030, Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 HASSELT Om tijd te winnen : Bel rechtstreeks naar een van onze adviseurs op het nummer Raadpleeg onze site Stuur ons de antwoordcoupon terug per fax op het nummer Ethias verzamelt uw persoonsgegevens voor de evaluatie van het risico, het beheer van de verzekeringsovereenkomsten en de schadegevallen, voor het promoten van haar diensten en voor het voeren van getrouwheidsacties. Uw persoonsgegevens kunnen voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan de ondernemingen die deel uitmaken van de Ethias groep. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, om eventuele correcties te laten aanbrengen en om u gratis te verzetten tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden. Verzet u zich tegen dit gebruik?

13 Draai snel de bladzijde om en vul de bijgevoegde coupon in voor een volledig informatiedossier Port betaald door bestemmeling NIET FRANKEREN Ethias Verzekering Dienst 2030 Prins-Bisschopssingel 73 B-3500 HASSELT

14 VERZEKERDEN KUNNEN ZICH NIET VERGISSEN Ethias verzekert vandaag meer dan één miljoen mensen. Dat is het resultaat van een knowhow die tijdens een bestaan van meer dan 80 jaar werd opgebouwd. Ethias Verzekering is de tweede verzekeraar van het land en had eind 2003 een marktaandeel van 15,8 %. Ethias Leven, die pensioenverzekeringen, groepsverzekeringen en individuele levensverzekeringen groepeert, heeft in 2004 meer dan 3 miljard euro geïnd, waarvan meer dan 1,9 miljard euro voor de FIRST verzekeringsrekening. Vandaag bedragen de reserves meer dan 10 miljard euro. Het vertrouwen dat de investeerders in ons stellen, is meer dan gerechtvaardigd. De beste producten tegen de beste prijzen, een kwaliteitsvolle dienstverlening en een solide en dynamisch financieel beheer, dat zijn de troeven van Ethias, de ideale partner voor uw verzekeringen en beleggingen. COMBINEER RENDEMENT, ETHIEK EN SOLIDARITEIT! Schrijf ons : Ethias Verzekering Prins-Bisschopssingel 73 B-3500 Hasselt Bezoek een van onze kantoren (adressen op Bel een financiële adviseur op het nummer Surf naar 03/ Verantwoordelijke uitgever: Stefan Theuwissen, Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt. Ethias Leven Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder het nummer 0662 voor levensverzekeringen en beheer van collectieve pensioenfondsen (KB 4 en 13 juli 1979, BS 14 juli 1979). RPR Luik Maatschappelijke zetel : rue des Croisiers 24, B-4000 Luik Publicitair document. Vormt geen contractuele verbintenis.

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

beleggingsfonds boost invest

beleggingsfonds boost invest beleggingsfonds boost invest Beheersreglement van de beleggingsfondsen Samenvatting van de Prospectus van het Ethias Life Fund Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

beleggingsfonds boost ethico

beleggingsfonds boost ethico beleggingsfonds boost ethico Beheersreglement van de beleggingsfondsen Samenvatting van de Prospectus van het Ethias Life Fund Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

beleggingsfonds boost invest

beleggingsfonds boost invest beleggingsfonds boost invest Beheersreglement van de beleggingsfondsen Samenvatting van de Prospectus van het Ethias Life Fund Ethias Leven - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0662,

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Wegwijzer KapitaalPlan

Wegwijzer KapitaalPlan Wegwijzer KapitaalPlan Over de Wegwijzer KapitaalPlan In deze Wegwijzer KapitaalPlan vindt u algemene informatie over het product KapitaalPlan van MoneyMaxx België. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie