AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits"

Transcriptie

1 AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

2 Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden. 2

3 AG Employee Benefits is dé pensioenpartner van uw werkgever... dus ook die van u! AG Employee Benefits beheerde uw groepsverzekeringscontract gedurende al de jaren die u werkte bij uw werkgever. Dankzij deze groepsverzekering ontvangt u aan het einde van uw loopbaan het kapitaal of de rente waarop u recht heeft, als aanvulling op uw brugpensioen of uw pensioen. Maar hier houdt onze taak niet op... Wij zijn er ons van bewust dat u, op dit belangrijke punt in uw leven, wellicht met heel wat vragen zit over tal van onderwerpen: de administratieve stappen die u moet ondernemen zowel in het kader van uw groepsverzekering als bij de verschillende instanties, de fiscaliteit op de groepsverzekering en uw toekomstige inkomsten als (brug)gepensioneerde, het zoeken naar een geschikte belegging, het kiezen van een verzekering Gezondheidszorg die het best bij u past, het voorbereiden van een successieplanning,... Een duidelijk antwoord op al uw vragen U wil weten welke stappen u moet ondernemen om het bedrag van uw wettelijk pensioen te kennen? U wil weten wat uw groepsverzekering u zal opleveren op het ogenblik van uw pensioen? U vraagt zich af welk fiscaal regime van toepassing is op de groepsverzekering en op uw inkomsten als (brug)gepensioneerde? U zoekt op de markt naar een belegging die het best bij u past... Maar de voorgestelde formules zijn niet altijd makkelijk vergelijkbaar. U denkt aan successieplanning? Om de continuïteit van uw groepsverzekering te garanderen, heeft AG Employee Benefits een gespecialiseerde dienst eindeloopbaan opgericht: AG Ascento. Onze specialisten verschaffen u in alle objectiviteit en geheel vertrouwelijk de nodige informatie zodat u een oplossing vindt die volledig aangepast is aan uw persoonlijke situatie. 3

4 AG Ascento, een exclusieve oplossing 4

5 Van uw groepsverzekering naar een gepersonaliseerde financiële oplossing Een pensioen dat smaakt naar meer U hebt eindelijk de tijd om te reizen, om te genieten van uw opgroeiende kleinkinderen, om een boeiende opleiding te volgen... Maar hebt u ook de middelen om al uw dromen te realiseren? Wist u dat het gemiddelde wettelijke pensioen voor een alleenstaande werknemer ongeveer 779,89 EUR bruto per maand bedraagt en voor een koppel 1.261,88 EUR bruto per maand? * Menig gepensioneerde ziet zijn inkomen dan ook al gauw naar beneden duiken met 33% tot 80%. De grafiek hieronder spreekt voor zich! Uw inkomen daalt, maar de dagelijkse facturen blijven wel in de brievenbus vallen... * Berekeningen op basis van de gegevens van de Rijksdienst voor Pensioenen, jaarstatistiek Inkomensverlies bij pensionering (maandcijfers in EUR) I I I I voorbeeld 1 voorbeeld 2 voorbeeld 3 voorbeeld 4 voorbeeld 5 Laatste bruto-inkomen Bruto wettelijk pensioen man (gehuwd) Bruto wettelijk man (alleenstaand) 5

6 Begin uw leven als gepensioneerde zonder zorgen! Beleggen, vaak een moeilijke keuze Binnenkort ontvangt u een kapitaal. Dat is zorgvuldig opgebouwd via uw groepsverzekering. AG Employee Benefits beheert dit kapitaal tot op de dag dat u er vrij over kunt beschikken. Maar wat gaat u er mee doen? Waarschijnlijk beleggen. Gaat u zelf uw kapitaal beheren? Bent u op de hoogte van alle mogelijkheden? Beschikt u over de vereiste informatie? Over de nodige tijd? Een heleboel vragen. Een te maken keuze: kapitaal of rente? De wet van 28 april 2003 op de aanvullende pensioenen biedt de aangeslotenen aan een groepsverzekering de mogelijkheid om het pensioenkapitaal om te zetten in een rente. AG Employee Benefits heeft de nodige financiële oplossingen, zodat u de juiste keuze kan maken: AG Ascento Free, indien u uw kapitaal wenst te beleggen en toch een grote flexibiliteit wenst te behouden en AG Ascento Life, indien u opteert voor een rente. AG Ascento Free Uw formule op maat gesneden AG Ascento Free biedt u heel wat mogelijkheden om uw kapitaal te beleggen, in functie van uw behoeften. AG Ascento Free past zich aan aan uw doelstellingen: van zekerheid tot een meer dynamisch rendement. U beslist. En indien u uw pensioeninkomsten op regelmatige basis met een bepaald bedrag wil aanvullen, volstaat het dat u het bedrag en de periodiciteit kiest. Concreet biedt AG Ascento Free u de mogelijkheid uw kapitaal te beleggen: in een fonds met een gewaarborgde intrestvoet van 3,25%* (situatie op 01/01/2011), gedurende minimum 10 jaar verhoogd met een jaarlijkse winstdeelname; in beleggingsfondsen samengesteld uit aandelen of obligaties, of beide in variabele verhoudingen. U bent natuurlijk vrij uw activa te verdelen over deze verschillende mogelijkheden, volgens de verdeling die u wenst. * De rentevoet van toepassing is de rentevoet geldig op het ogenblik van de ontvangst van de storting op onze financiële rekening Garantie van kapitaal op elk moment gewaarborgde intrestvoet gedurende minimum 10 jaar: 3,25% * + winstdeelname 6

7 Sterke punten AG Ascento Free Flexibel product U kan op ieder ogenblik over uw geld beschikken; U kan regelmatig over een bedrag beschikken om uw inkomsten aan te vullen; U kan op ieder moment het bedrag aanpassen in functie van uw behoeften; Onder bepaalde voorwaarden betaalt u geen roerende voorheffing; Uw contract is zeer flexibel: u kan de samenstelling van uw beleggingen wijzigen of herzien om van zekerheid naar een grotere performantie te gaan of omgekeerd; U kan uw contract online raadplegen dankzij het beveiligde deel van onze internetsite. AG Ascento Life Een levenslang gewaarborgd inkomen Met AG Ascento Life kan u uw groepsverzekeringskapitaal omzetten in een lijfrente: u ontvangt een rente in ruil voor uw kapitaal. U zal deze rente ontvangen zolang u leeft. Een keuze voor het leven Op het ogenblik van de onderschrijving bepaalt u: de periodiciteit van de rentebetaling; al of niet indexering van de rente; de aanduiding van een begunstigde bij overlijden. In dat geval wordt bij uw overlijden een percentage van de rente uitgekeerd aan de persoon die u hebt aangeduid als begunstigde. Eens u deze keuzes gemaakt hebt, hoeft u er zich geen zorgen meer over te maken, want die keuzes liggen definitief vast. Uw rente kan jaarlijks geherwaardeerd worden dankzij de winstdeelname, die ieder jaar wordt toegekend in functie van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance, zoals voorzien door de wet. Onze specialisten helpen u om een gepersonaliseerde oplossing uit te werken. 7

8 Wat indien het om u gaat? Liliane, 61 jaar Ik ben op zoek naar een vast aanvullend inkomen. Haar situatie: Gehuwd, haar man werkt nog steeds. Maandelijkse nettobezoldiging: EUR Schatting van haar toekomstig wettelijk pensioen: 960 EUR netto per maand. Groepsverzekeringskapitaal: EUR AG Ascento Free is een levensverzekeringscontract met de investering van het kapitaal in hetzij een tak 21 fonds, hetzij een tak 23 fonds, hetzij in beide. Voor tak 21 (fonds met gewaarborgde intrestvoet): de jaarlijkse winstdeelname varieert in functie van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeraar. Voor tak 23 (beleggingsfondsen zonder gewaarborgde intrestvoet): het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De voorbeelden zijn louter informatief en verbinden geenszins AG Employee Benefits. De rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Haar wens: Wanneer ik met pensioen ben, wil ik graag een netto maandelijks inkomen (wettelijk pensioen + aanvullende inkomsten) hebben dat gelijk is aan 85% van mijn laatste nettoloon. Dit betekent dat ik bovenop mijn wettelijk pensioen nog een aanvullend inkomen van 167 euro per maand nodig heb. Onze oplossing: Met AG Ascento Free kan zij dit aanvullend inkomen verkrijgen. Zij kiest de formule met een gewaarborgde intrestvoet gedurende minimum 10 jaar en een maandelijks regelmatig inkomen van 167 EUR. Geprojecteerd totaal rendement: 4,00%, jaarlijkse winstdeelname inbegrepen. Rekening houdend met het regelmatige inkomen, zal het kapitaal van Liliane na 10 jaar EUR bedragen. 8

9 Jean-Pierre, 70 jaar Ik verkies van mijn intresten te leven, zonder aan mijn kapitaal te raken. Zijn situatie: Gepensioneerd. Vijf jaar geleden heeft hij bruto EUR belegd, dat gedeeltelijk afkomstig was van zijn groepsverzekering, en gedeeltelijk van een persoonlijk vermogen. Hij heeft een contract AG Ascento Free afgesloten. Zijn wens: Ik wil elke maand een bedrag ontvangen dat overeenstemt met de intresten. Daarnaast wil ik op elk ogenblik mijn kapitaal volledig kunnen opvragen. Onze oplossing: De voorbije vijf jaar heeft hij een gemiddeld jaarlijks rendement van 4,47% bereikt (gewaarborgde intrestvoet + winstdeelname). Hij heeft iedere maand een bedrag opgevraagd van 609 EUR bruto. En zijn EUR van bij het begin blijven intact. Jacques, 64 jaar Mij interesseert een optimaal rendement en de garantie van een levenslang inkomen. Zijn situatie: Binnen 6 maanden zal Jacques met pensioen gaan. Hij zal het spaargeld ontvangen opgebouwd via zijn groepsverzekering, met name EUR. Zijn wens: Ik wil de helft van mijn kapitaal ( EUR) maximaal laten opbrengen. Daarnaast wil ik ook levenslang een gegarandeerde rente ontvangen, dus besteed ik de resterende EUR hieraan. Onze oplossing: Om levenslang een gegarandeerde rente te ontvangen, belegt hij EUR in een contract AG Ascento Life. Zijn maandelijkse niet-geïndexeerde brutorente bedraagt 417,22 EUR. Samen met onze specialisten beslist hij om de overige EUR te beleggen in een contract AG Ascento Free, dat bestaat uit 70% aandelen en 30% obligaties. Hij verwacht een totaal rendement van 6,25% over een beleggingshorizon van 10 jaar, wat zijn kapitaal brengt op EUR. 9

10 Bescherm uw naasten door de overdracht van uw patrimonium voor te bereiden. AG Ascento is eveneens een efficiënt instrument om aan successieplanning te doen. 10

11 Wenst u meer gedetailleerde informatie? Wij beschikken over uitgebreide documentatie over bepaalde thema s waarin u zich graag wat meer zou willen verdiepen: technische fiche met een detail van de kenmerken van AG Ascento Life technische fiche met een detail van de kenmerken van AG Ascento Free financiële infofiche AG Ascento Free fiche Nuttige informatie over het wettelijk pensioen van loontrekkenden fiche Nuttige informatie over de fiscale en parafiscale stelsels van pensioeninkomsten alle informatie over onze verschillende beleggingsfondsen Op onze website kan u ook een antwoord vinden op heel precieze vragen die u zich stelt. Surf hiervoor naar en klik door naar (brug)gepensioneerde. Vragen/antwoorden. Hoe kan u ons contacteren? Via de post: AG Insurance AG Employee Benefits - AG Ascento Team E. Jacqmainlaan Brussel Per telefoon: Per fax: Per Onze website: 11

12 AG Employee Benefits Kruidtuinlaan 20 B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) N AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Verantwoordelijke Uitgever: Karel Coudré AG Employee Benefits. Vertrouwen in Expertise.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger?

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? Inhoudstafel 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? 9 Welke oplossingen hebben we voor u in petto? 10 Sparen voor uw pensioen 11 Sparen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie