De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is"

Transcriptie

1 De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de basis voor de komende 30 jaar van uw leven. De keuze is sterk afhankelijk van uw specifieke wensen en eisen. Met deze Roche Hypotheekwaaier willen wij in het kort de verschillende hypotheekvormen onder uw aandacht brengen. Misschien dat deze waaier uw uiteindelijke keuze vergemakkelijkt. Natuurlijk is deze informatie alleen niet voldoende. Daarom willen onze adviseurs u graag verdere toelichting geven tijdens een persoonlijk gesprek. Onze adviseurs gaan voor het beste resultaat...

2 Spaarhypotheek De spaarhypotheek is een combinatie van een lening en een spaarverzekering. Aan de ene kant betaalt u rente over de lening, anderzijds betaalt u premie voor de levensverzekering. De premie van deze verzekering bestaat uit een risicogedeelte en een spaargedeelte. Het risicogedeelte zorgt ervoor dat de spaarhypotheek bij voortijdig overlijden wordt afgelost. Met het spaardeel bouwt u het vermogen op. Het typerende van de spaarhypotheek is dat het rendement op de premie gelijk is aan het rentepercentage over de lening. Aan het einde van de looptijd kunt u dus gegarandeerd het hypotheekbedrag aflossen. De spaarhypotheek is minder interessant voor alleenstaanden, omdat de levensverzekering deze hypotheekvorm onnodig duur maakt. Bij het afsluiten op latere leeftijd wegen de kosten relatief zwaar mee. dankzij de rentekoppeling heeft u een gegarandeerd rendement over het spaardeel; u bouwt door het sparen een belastingvrij vermogen op als u de verzekering aanwendt als een kapitaalverzekering eigen woning; u kunt belasting aftrekken gedurende de hele periode door aflossing van het rentedeel aan het einde van de looptijd; de netto-maandlast verandert nauwelijks bij een rentewijziging (een rentedaling bijvoorbeeld heeft een stijging van de premie tot gevolg). het opgebouwde kapitaal kan niet hoger worden dan het hypotheekbedrag; het opgebouwde kapitaal is niet onbeperkt belastingvrij; dure vorm van aflossen bij een lage rentestand; hypotheekrente is vaak 0,2% hoger dan bij andere aflossingsvormen. u moet hypotheek en verzekering bij dezelfde verstrekker afsluiten. Spaarhypotheek

3 Levenhypotheek Deze hypotheek is gekoppeld aan een gemengde levensverzekering. De verzekering zorgt - net als bij de spaarhypotheek - voor een uitkering aan het einde van de looptijd of bij voortijdig overlijden. Het grote verschil is dat bij de levenhypotheek de premie wordt berekend op basis van een gemiddeld vast rendement. Aan het einde van de looptijd kan er dus een tekort of overschot bestaan, afhankelijk van het werkelijk behaalde rendement. De levenhypotheek kent twee vormen: Bij de traditionele levenhypotheek wordt in plaats van een koppeling met de spaarrente, meestal een rente gegarandeerd van 3% tot 4% (= de vaste rekenrente). Hiermee wordt meestal 60% van de hypotheek afgedekt. Als door de maatschappij echter een hoger rendement wordt behaald dan 3% leidt dat tot een aanvullende winstdeling. Afhankelijk van de looptijd van de verzekering kan door de winstdeling de waarde van de polis met de helft stijgen. De moderne levenhypotheek is op dit moment een populaire hypotheekvorm door de hoge flexibiliteit. De gekoppelde kapitaalverzekering kunt u aanpassen aan uw persoonlijke en financiële omstandigheden. Daarom heet deze flexibele hypotheekvorm ook wel universal-life. De premie wordt belegd in beleggingsfondsen. Hier bestaat een ruime keuze uit aandelen-, obligatie- of mixfondsen. Bij een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) mag met een maximaal prognoserendement van 8% gerekend worden. In de volksmond wordt deze hypotheek vaak beleggingshypotheek genoemd. de levenhypotheek is zeer flexibel; u bouwt door het sparen een belastingvrij vermogen op als u de verzekering aanwendt als een kapitaalverzekering eigen woning; u kunt belasting aftrekken gedurende de hele periode door aflossen van het rentedeel aan het einde van de looptijd; kans op meer opgebouwd kapitaal aan het einde van de looptijd dan geprognotiseerd; u kunt hypotheek en levensverzekering los van elkaar afsluiten. de uitkering is niet gegarandeerd op einddatum; beleggen gaat gepaard met financiële risico s; het opgebouwde kapitaal is niet onbeperkt belastingvrij. Levenhypotheek

4 Hybride hypotheek De hybride hypotheek is een tussenvorm tussen spaarhypotheek en levenhypotheek. Dit betekent dat u de keuze hebt om voor een deel van het op te bouwen hypotheekbedrag te sparen en/of te beleggen. Als u veel voelt voor beleggen maar ook een gedeelte zekerheid wilt inbouwen door te sparen, is de hybride hypotheek een goede keuze. U kunt de verhoudingen tussen sparen en beleggen tijdens de looptijd aanpassen. zeer flexibel: eventuele beperkingen worden alleen door de belastingregels bepaald; u bouwt door het sparen een belastingvrij vermogen op als u de verzekering aanwendt als een kapitaalverzekering eigen woning; u kunt belasting aftrekken gedurende de hele periode door aflossen van het rentedeel aan het einde van de looptijd; alle mogelijke verhoudingen tussen sparen en beleggen zijn realiseerbaar, van 100% sparen en 0% beleggen tot 0% sparen en 100% beleggen. meer flexibiliteit betekent vaak meer kosten; net als bij de spaarhypotheek ligt hier ook een vaste koppeling tussen de bank en de verzekeringsmaatschappij; hypotheekrente is vaak 0,2% hoger dan bij andere vormen; beleggingsrisico s voor het beleggersdeel; het opgebouwde kapitaal is niet onbeperkt belastingvrij. Hybride hypotheek

5 Beleggingshypotheek De beleggingshypotheek is een aflossingsvrije lening in combinatie met een beleggingsrekening, eventueel aangevuld met een overlijdensrisicoverzekering. Het hypotheekbedrag wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het in fondsen belegde vermogen. Deze fondsen kunnen bestaan uit aandelen- obligatie- of mixfondsen. Ook kan gekozen worden voor een effectenportefeuille. De inleg is periodiek en/of eenmalig. Door het kiezen van een beleggingshypotheek kiest u voor een hoge mate van flexibiliteit optimaal flexibel; u heeft keuzemogelijkheden op alle fronten en kunt dus lening, rekening en verzekering onafhankelijk van elkaar afsluiten; bijna onbeperkte beleggingsmogelijkheden; de kans bestaat dat het opgebouwde vermogen aan het einde van de looptijd hoger is dan het hypotheekbedrag. vermogen kan alleen opgebouwd worden in Box 3; beleggen gaat altijd gepaard met financiële risico s; de uitkering is niet gegarandeerd op de einddatum, er kan een overschot of tekort ontstaan. Beleggingshypotheek Samen maken we een verantwoorde keuze om uw financiele toekomst veilig te stellen.

6 Aflossingsvrije hypotheek Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald. De hypotheek bestaat alleen uit een lening, waartegenover geen enkele vorm van aflossen of opbouwen staat. In vergelijking met andere hypotheekvormen wordt bij een aflossingsvrije hypotheek hogere eisen gesteld aan de verhouding tussen de waarde van uw woning en de hoogte van de hypothecaire lening. Bij de meeste geldverstrekkers mag de aflossingsvrije lening niet meer bedragen dan 75% tot 100% van de executiewaarde (= waarde woning bij gedwongen verkoop) van de woning. Deze hypotheekvorm wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer de consument eigen geld inbrengt. lage maandlasten; geen verplichte vermogensopbouw; geen verplichte verzekeringsdekkingen; belastingaftrek blijft in stand; hoogte van de hypotheek is veilig omdat u meestal maar 75% van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen. u bouwt geen vermogen op omdat u niet aflost; rentelast blijft doorlopen; na pensionering bestaat de kans dat uw netto last stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek; vanaf 2001 is de rente maximaal 30 jaar aftrekbaar; indien u niet aflost kunnen de lasten daardoor behoorlijk stijgen; u moet eigen geld inbrengen bij de aankoop van een woning of deze vorm in combinatie met een andere hypotheekvorm afsluiten. Deze hypotheekvorm is vooral interessant wanneer er voldoende overwaarde in uw woning aanwezig is. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat de lening niet vermindert. Voor bijvoorbeeld een oudere alleenstaande zonder kinderen kan dat echter juist aantrekkelijk zijn. Aflossingsvrije hypotheek

7 Annuïteitenhypotheek Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit) betaald. Gevolg hiervan is dat de rente, en daarmee de fiscale aftrek, jaarlijks lager wordt. De vaststelling van deze annuïteit geschiedt altijd zo dat aan het einde van de looptijd de annuïteitenhypotheek is afgelost. lage aanvangslasten; in het begin betaalt u weinig aflossing; alternatief voor een hypotheek met vermogensopbouw indien u een hogere leeftijd of slechtere gezondheid heeft; de inflatie geeft relatief veel voordeel, want de grootste aflossingen vinden aan het eind van de looptijd plaats. de netto lasten stijgen tijdens de looptijd omdat het fiscale voordeel daalt; in de beginfase lost u nauwelijks af; ten opzichte van de hypotheken met vermogensopbouw is deze hypotheekvorm fiscaal minder aantrekkelijk. Annuïteitenhypotheek

8 Lineaire hypotheek Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost. Daarnaast betaalt u maandelijks rente over de resterende schuld. Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek in bepaalde gevallen nog wel eens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase. Op deze manier vermindert het risico voor de bank snel. Door de opkomst van andere, voordeligere hypotheekvormen wordt de lineaire hypotheek overigens niet vaak meer afgesloten. u bouwt snel en veilig vermogen op met de aflossingen; uw maandlasten nemen af gedurende de looptijd. hoge maandlasten bij aanvang; fiscaal voordeel neemt af gedurende de looptijd; beperkt inflatievoordeel vanwege de snelle aflossing, waardoor minder van de waardevermindering van de hypotheeksom kan worden geprofiteerd. Lineaire hypotheek Samen kiezen we een hypotheek die het beste bij uw situatie past.

9 Bankspaarhypotheek Vanaf 1 januari 2008 bestaat de mogelijkheid om, via een speciale geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening, fiscaal vrijgesteld te sparen en/of te beleggen voor de aflossing van de eigen woningschuld. De bankspaarhypotheek is ook bekend onder de naam Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). Deze spaar- en beleggingsvorm wordt fiscaal zoveel mogelijk gelijk behandeld aan de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). De voorwaarden waaraan de BEW en SEW moeten voldoen om tot een onbelaste uitkering te leiden, komen in grote lijnen overeen met de voorwaarden die gelden voor de KEW. Bij de SEW heeft u dankzij de rentekoppeling een gegarandeerd rendement over het spaardeel; U bouwt door het sparen een belastingvrij vermogen op, waarmee u de eigenwoningschuld kunt aflossen; U kunt belasting aftrekken gedurende de hele periode van de lening door aflossing aan het einde van de looptijd; Bij een rentekoppeling verandert bij rentewijzigingen uw netto maandlast nauwelijks omdat het rendement op de premie gelijk is aan de te betalen rente; U heeft keuzemogelijkheden, omdat u de opbouw en overlijdensrisicoverzekering onafhankelijk van elkaar kunt afsluiten. Er zijn beleggingsrisico s voor t beleggersdeel; Het opgebouwde kapitaal is niet onbeperkt belastingvrij; Bij aanvang moet vaak meteen gekozen worden voor een SEW/BEW in box 1 en kan de rekening niet tijdelijk in box 3 lopen totdat de vermogensvrijstelling is bereikt. Als de rekening niet meer aan de voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld minimaal 15 jaar premie betalen voor de lage vrijstelling), is de rekening gedeblokkeerd. Er dient dan belasting betaald te worden; Er kan niet kruislings worden verzekerd, zodat de uitkering bij overlijden successierechtelijk belast is; De uitkering valt in de nalatenschap. Daardoor zal in veel gevallen een testament moeten worden opgesteld, zodat de uitkering aan de partner wordt uitgekeerd; U moet hypotheek en rekening bij dezelfde geldverstrekker afsluiten. Bankspaarhypotheek

10 Goed geregeld In deze Roche Hypotheekwaaier heeft u kunnen lezen dat er op het gebied van hypotheken enorm veel te kiezen valt. Overigens niet alleen wat betreft de hypotheekvorm, u zult straks namelijk ook een keuze moeten maken voor een rentevasteperiode, de hoogtes van de verschillende verzekeringen, wel of geen inkomensbescherming etcetera. Gelukkig kunt u bij Roche Financieel Adviseurs terecht voor al uw vragen op hypotheekgebied. Onze adviseurs gaan samen met u op zoek naar de hypotheek die het beste bij uw persoonlijke situatie aansluit. Tijdens deze zoektocht naar een passende hypotheek houdt Roche rekening met alle fiscale en financiële grenzen. Objectief is daarbij ons sleutelwoord, want wij kiezen de aanbieder die het beste bij u past. Hypotheken bij Roche Financieel Adviseurs zijn altijd! Onze adviseurs gaan voor het beste resultaat... T. (0499) F. (0499)

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g DVD Vermogen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie