Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)"

Transcriptie

1 Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw Bestaande bouw Nieuwbouw (projectmatig) Nieuwbouw (eigen beheer) Type woning Eengezinswoning Appartement Koopsom van de woning K.K. V.O.N. Indien appartement, dan bedragen de servicekosten Indien sprake van erfpacht, dan bedraagt deze Per maand Per jaar Indien sprake van nieuwbouw Oplevering verwacht over maanden Verbouwingskosten Vrije onderhandse verkoopwaarde (indien bekend) Executiewaarde (indien bekend) WOZ-waarde (indien bekend) Per 1-1- Historie renteaftrek Eerder renteaftrek genoten Ja Nee Van - tot Hypotheekbedrag Van - tot

2 Historie renteaftrek Hypotheekbedrag Van - tot Hypotheekbedrag Wensen en doelstellingen Aanleiding van het adviesgesprek Beschikbaar budget voor netto woonlasten Oriëntatie financieringsmogelijkheden Aankoop woning (gegevens bovenstaand invullen) Verbouwen cq. verbetering huidige woning Een zo laag mogelijke maandlast Stabiele maandlasten gedurende een lange(re) periode Kapitaal opbouwen t.b.v. de aflossing van (een deel van) de hypotheek Benutten van de overwaarde voor vermogensopbouw Benutten van de overwaarde voor inkomensaanvulling Voor consumptieve besteding Uitkoop partner i.v.m. echtscheiding Anders, nl. Minimale offertetermijn Maanden Boete bij verkoop woning Ja Nee N.v.t. Rente bij passeren Is offerterente Is dagrente Dalrente Verplichting betaalrekening bij aanbieder Verplichting tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering Verplichting overlijdensrisicoverzekering bij aanbieder Deel van de executiewaarde dat aflossingvrij geleend kan worden Annuleringskosten offerte Geen probleem Niet gewenst N.v.t. Geen verplichting Boven 100% executiewaarde Boven 90% executiewaarde Boven 80% executiewaarde Boven 75% executiewaarde Geen probleem Niet gewenst N.v.t. 100% 90% 80% 70% 60% 50% Acceptabel Acceptabel, maar alleen bij verlenging Niet acceptabel Hogere rente na afloop van uw eerste rentevastperiode (geen uniform rentetarief) Acceptabel Niet acceptabel Verhuisregeling van belang Ja 1 / 3 / 6 / 9 / 12 / 24 maanden Nee

3 Wensen en doelstellingen Uitgesproken voorkeuren Prioriteit Wensen Lage maandlasten Opbouwen van een hoge einduitkering Hypotheekconstructie zonder beleggingselement Een beperkt beleggingselement is aanvaardbaar Hypotheekconstructie met beleggingselement Fiscaal zo gunstig mogelijke constructie Lening op een zo kort mogelijke termijn inlossen Wil de mogelijkheid hebben tot extra aflossen zonder boete Heeft voorkeur voor huidige huisbankier Lopende levensverzekeringen inbrengen Nadruk op lage maandlasten Nadruk op stabiele maandlasten Wat is uw wens m.b.t. verantwoord lenen? Lenen wat nodig is om de woning te kunnen kopen ongeacht de normen. Zo veel mogelijk lenen Niet meer lenen dan volgens de CHF-toetsing verantwoord is Lening op basis van NHG Anders, nl. Verwacht u binnen 2 tot 5 jaar te gaan verhuizen? Antwoord: Verwacht u binnen 2 tot 5 jaar bij een andere werkgever te gaan werken of voor uzelf te beginnen? Antwoord: Hoeveel van de hypotheekschuld wilt u minimaal op het einde van de looptijd hebben afgelost? De gehele hypotheek 75% van de hypotheek 50% van de hypotheek 25% van de hypotheek Ik wil niets aflossen en ben bekend met dit risico Ik wil zoveel mogelijk aflossen zodat er een acceptabele restschuld overblijft op basis van de geldende normen Hoe lang wilt u de rente vastzetten? Variabele rente 1 tot 3 jaar vast 5 tot 10 jaar vast 12 tot 30 jaar vast

4 Wensen en doelstellingen Wat is uw wens m.b.t. tot de voorziening bij het overlijden van uw partner? Ik wil graag mijn partner verzorgd achterlaten indien ik kom te overlijden Ik wil graag dat de gehele schuld wordt afgelost bij overlijden Ik wil dat mijn partner in de woning kan blijven wonen als ik kom te overlijden Ik heb geen partner en wil mij daarom niet of minimaal verzekeren Ik ben reeds verzekerd tegen overlijden Vanwege mijn gezondheid ben ik moeilijk/niet te verzekeren Ik wil geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten en ben me bewust van het risico voor mijn partner Welk inkomen wenst u in geval van overlijden van uw partner? 90% 80% 70% Anders, nl. % Wat is uw wens m.b.t. tot de voorziening bij het arbeidsongeschiktheid worden van uw partner? Ik wil graag een inkomensaanvulling als ik arbeidsongeschikt raak Ik wil in de woning blijven wonen bij arbeidsongeschiktheid Ik ben reeds verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid Vanwege mijn gezondheid ben ik moeilijk/niet te verzekeren Ik wil geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten en ben me bewust van het risico. Anders, nl. Welk inkomen wenst u in geval van arbeidsongeschiktheid? 90% 80% 70% Anders, nl. %

5 Wensen en doelstellingen Voor hoe lang is het inkomensniveau in een situatie van arbeidsongeschiktheid gewenst? Gedurende minstens 5 jaar Gedurende minstens 10 jaar Gedurende minstens 15 jaar Gedurende ministens 20 jaar Langer, nl. Wat is uw wens m.b.t. tot de voorziening bij werkloosheid van uw partner? Ik wil graag een inkomensaanvulling als ik werkloos raak Ik wil in de woning blijven wonen bij werkloosheid Ik ben reeds verzekerd tegen werkloosheid Ik wil geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten en ben me bewust van het risico. Anders, nl. Welk inkomen wenst u in geval van werkloosheid? 90% 80% 70% Anders, nl. % Wat is uw wens m.b.t. de voorziening bij pensioen? Ik wil een aanvullend pensioen afsluiten Ik heb reeds een aanvullend pensioen Ik wil geen aanvullend pensioen Anders, nl. Welk inkomen wenst u vanaf uw pensioendatum te ontvangen? 90% 80% 70% Anders, nl. %

6 Wensen en doelstellingen Hoe wilt u het doelvermogen realiseren? Sparen Beleggen via een beleggingsverzekering Beleggen via beleggingsfondsen Beleggen door zelf te handelen in individuele aandelen Anders, nl. Wat is uw belangrijkste spaar/ beleggingsdoel? Voor de aflossing van de hypotheek Voor toekomstige bestedingsdoelen Voor financiering van studie kinderen Om geld op korte termijn beschikbaar te hebben Voor extra inkomensaanvulling later Om van de opbrengst te kunnen leven Kennis en ervaring Heeft u al eerder ervaring opgedaan met een hypotheek? Nee, ik heb geen ervaring met hypotheken Ja, ik heb eerder een hypotheek afgesloten Ja, ik heb nog een hypotheek lopen Ik ben bekend met een of meerdere kenmerken van een hypotheek Bij een spaarhypotheek is de spaarrente gekoppeld aan de hypotheekrente Bij een spaarhypotheek staat de opbouw van het vermogen om de hypotheek (deels) af te lossen vast Bij een beleggingshypotheek wordt de inleg belegd waarbij de opbrengst van de beleggingen afhankelijk is van de ontwikkelingen op de aandelenmarkten De hoogte van de hypotheekrente is afhankelijk van de duur van de rentevastperiode Bij een aflossingsvrije hypotheek is de maandlast lager, maar blijft er aan het einde van de looptijd een restschuld over Bij een hybride hypotheek kunt u een deel van de inleg sparen en een deel van de inleg beleggen

7 Kennis en ervaring Hoe heeft u deze kennis opgedaan? Via gesprekken met familie, kennissen en/of vrienden Door het lezen van productinformatie Door informatie van mijn adviseur Anders, nl. Ik ben bekend met deze fiscale zaken Ik ben bekend met de maximering van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente tot 30 jaar Ik ben bekend met de bijleenregeling Ik ben bekend met het verschil tussen de fiscale aftrekbaarheid van leningen voor de eigen woning en voor consumptieve zaken als bijvoorbeeld een auto Hoe heeft u deze kennis opgedaan? Via gesprekken met familie, kennissen en/of vrienden Door het lezen van productinformatie Door informatie van mijn adviseur Anders, nl. Wat weet u van uw inkomenssituatie na overlijden? Daar weet ik heel veel van Daar weet ik genoeg van Daar weet ik weinig van Daar weet ik niets van Wat weet u van overlijdensrisicoverzekeringen, ANW of erfrente? Wat weet u van de nabestaandenvoorziening in de pensioenregeling van uw werkgever? Daar weet ik heel veel van Daar weet ik genoeg van Daar weet ik weinig van Daar weet ik niets van Daar weet ik heel veel van Daar weet ik genoeg van Daar weet ik weinig van Daar weet ik niets van

8 Kennis en ervaring Wat weet u van uw inkomenssituatie bij arbeidsongeschiktheid? Wat weet u van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de uitkeringscriteria? Daar weet ik heel veel van Daar weet ik genoeg van Daar weet ik weinig van Daar weet ik niets van Daar weet ik heel veel van Daar weet ik genoeg van Daar weet ik weinig van Daar weet ik niets van Wat weet u van uw inkomenssituatie bij werkloosheid? Wat weet u van werkloosheidsverzekeringen en de uitkeringscriteria? Daar weet ik heel veel van Daar weet ik genoeg van Daar weet ik weinig van Daar weet ik niets van Daar weet ik heel veel van Daar weet ik genoeg van Daar weet ik weinig van Daar weet ik niets van Wat weet u van uw inkomenssituatie na uw pensioendatum? Daar weet ik heel veel van Daar weet ik genoeg van Daar weet ik weinig van Daar weet ik niets van Wat weet u van lijfentevoorzieningen of AOW? Wat weet u van de pensioenregeling van uw werkgever? Daar weet ik heel veel van Daar weet ik genoeg van Daar weet ik weinig van Daar weet ik niets van Daar weet ik heel veel van Daar weet ik genoeg van Daar weet ik weinig van Daar weet ik niets van

9 Kennis en ervaring Wat weet u van de pensioenregeling van uw werkgever? Daar weet ik heel veel van Daar weet ik genoeg van Daar weet ik weinig van Daar weet ik niets van Risicobereidheid Bent u bereid het risico van een restschuld te lopen Ja Nee Bent u bereid te accepteren dat uw hypotheekschuld niet vermindert zoals gepland, doordat de aflossing (mede) afhankelijk is van beleggingsresultaten? Ja Nee Beperkt Indien uw woning nog niet is verkocht en u een overbruggingskrediet afsluit bent u bereid het risico te lopen dat dit niet volledig kan worden ingelost na verkoop van de woning? Ja Nee Beperkt N.v.t. Bent u bereid het risico van rentestijging te lopen met als gevolg een eventuele stijging van de maandlasten? Ja Nee Beperkt Bent u bereid bij een lager inkomen door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden of pensionering toch de kosten van de hypotheek te moeten blijven opbrengen? Ja Nee Beperkt

10 Risicobereidheid Wilt u (een van) de volgende risico s verzekeren? Overlijden Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid Pensioen Datum inventarisatie: Akkoordverklaring De ondergetekende(n) verklaart/verklaren: de in deze klantprofiel opgenomen informatie naar waarheid te hebben verstrekt; dat hij/zij volledig handelingsbekwaam is/zijn, niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert/verkeren; akkoord te gaan met opneming van zijn/haar/hun persoonsgegevens in de klantregistratie van ons kantoor. Voor akkoord: Doetichem, (en)

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak:

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: 1. Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: Mobiel-nummer: E-mail: Fax: Fax: Geboortedatum: - - Roker: ja nee

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie