Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007"

Transcriptie

1 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie

2 Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten (rentevastperiodes) 5 6. Zekerheidsvorm 5 7. Nominale en effectieve rente 5 8. Kosten voor verstrekking van een hypothecaire financiering 5 9. Verkrijgbaarheid voorwaarden Bijkomende verplichtingen Kosten verbonden aan een bouwfinanciering Verstrekkingsnormen Betaling rente en aflossing Vervroegde aflossing Verkrijgbaarheid Voorlichtingsbrochure Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel Taxatie Gedragscode Hypothecaire Financieringen Adresgegevens 7 G Financiële consequenties en kosten a. Rente Bij het aangaan van een hypothecaire lening neemt men een financiële verplichting op zich. Deze verplichting bestaat uit het betalen van rente over het deel van de lening dat niet is afgelost. De hoogte van het te betalen rentebedrag wordt bepaald door het rentepercentage. Dit rentepercentage kan voor verschillende periodes worden vastgezet (rentevastperiodes). In de regel zijn er keuzemogelijkheden van periodes van een maand (variabele rente) tot 30 jaar. Hierbij geldt in het algemeen hoe langer de looptijd, hoe hoger het rentepercentage en daarmee de rentelasten. b. Aflossing De hypothecaire lening dient te worden afgelost. Dit kan op twee manieren, namelijk door periodiek (maandelijks) in delen de lening af te lossen, dan wel in één keer op de einddatum van de lening. Deze laatste vorm is de meest voorkomende. c. Verkrijgingkosten voor de hypothecaire lening Een hypothecaire lening wordt afgesloten tbv. de verkrijging (of beter: financiering) van een woning. Voor het verstrekken van de hypothecaire lening dient men rekening te houden met de volgende kosten: - afsluitkosten (± 1% van de leensom) - notariskosten - taxatiekosten - overdrachtsbelasting (6% van de koopsom voor bestaande woningen) - makelaarskosten 2. Fiscale gevolgen a. Hypotheekrenteaftrek Het is toegestaan om betaalde leningrente over de hypothecaire lening af te trekken van de belastingen, mits sprake is van een zogenaamde Eigen Woning lening (Box 1 lening). b. Bijleenregeling De bijleenregeling houdt in dat de overwaarde uit de verkochte woning dient te worden gebruikt voor de aanschaf van de nieuwe woning. Deze overwaarde wordt als volgt vastgesteld: Van de opbrengst van het huis worden de verkoopkosten en de resterende hypotheekschuld afgetrokken. De hypotheekschuld is in dit geval een schuld waarvan de rente fiscaal aftrekbaar is, de zogenaamde Box I lening. Bij verkoopkosten moet je denken aan bijvoorbeeld de makelaarskosten. Het resultaat van deze berekening wordt door de Belastingdienst "vervreemdingssaldo" genoemd. U wordt geacht het vervreemdingssaldo te gebruiken bij de aankoop van de nieuwe woning. Het nieuwe hypotheekbedrag is dan: de aankoopprijs plus de kosten van de nieuwe woning, verminderd met het vervreemdingssaldo. Natuurlijk bent u vrij om een volledige hypotheek te nemen op de nieuwe woning, maar dan is hypotheek deels niet aftrekbaar. Namelijk de hypotheekrente over een bedrag ter grootte van het vervreemdingssaldo. Het gedeeltelijk niet-aftrekbaar zijn van de rente kan gevolgen hebben voor de hoogte van de maximaal af te sluiten hypotheek. 1/6

3 c. Overdrachtsbelasting Deze belasting wordt geheven bij de overdracht van een bestaand huis. De overdrachtsbelasting bedraagt 6 procent van de koopsom en wordt bij bestaande bouw door de koper betaald. Bij de aankoop van nieuwbouwwoningen wordt geen overdrachtsbelasting geheven. d. Woningforfait Het eigen woningforfait is een vast bedrag dat u moet optellen bij uw inkomen in box 1. Het eigen woningforfait is een percentage van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van uw eigen woning. De WOZ-waarde van de eigen woning is de waarde zoals de gemeente die vaststelt. 3. Overheidsregelingen Indien een woning wordt aangekocht kunt u gebruik maken van een overheidsregeling: Nationale Hypotheek Garantie De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Deze garantie betekent voor een beperking van het risico. Hierdoor worden hypothecaire financieringen met NHG-garantie aangeboden tegen een lager rentetarief dan leningen zonder NHG. Voor meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie verwijzen wij u naar Hypothecaire leningen van kunnen onder Nationale Hypotheek Garantie worden verstrekt, tenzij anders is vermeld. 4. Financieringsvormen biedt de volgende financieringsvormen aan: Hybride Hypotheek (CombiPlusHypotheek) De Delta Lloyd CombiPlusHypotheek is een combinatie tussen een beleggings- en spaarhypotheek. Dit betekent dat beleggen en sparen verenigd zijn in één hypotheek. De CombiPlusHypotheek bestaat uit: - een lening om de woning te financieren, gebaseerd op het inkomen van de klant - een levensverzekering ter aflossing van de lening en vervolgens een overlijdensrisicoverzekering In de verzekering kan de premie aangewend worden om te sparen of te beleggen of beide. Voor het op te bouwen spaardeel geldt dat vooraf vast staat hoe hoog dit bedrag zal uitvallen op de einddatum en wat kan worden aangewend ter aflossing op de lening. Voor het op te bouwen beleggingsdeel geldt dat u voor de waardeopbouw afhankelijk bent van het rendement dat wordt behaald. Bij de CombiPlusHypotheek wordt de hypotheeklening niet afgelost tijdens de looptijd. U betaalt, naast leningrente, maandelijks een premie ten behoeve van de levensverzekering. Zo kunt u onder bepaalde voorwaarden maximaal gebruikmaken van de renteaftrek voor de inkomstenbelasting. De CombiPlusHypotheek kent een minimale rentevastperiode van 1 jaar. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. U kunt de financiële bijsluiter downloaden op of aanvragen via telefoonnummer (020) Levenhypotheek (Financieel Vrijheidsplan) De Financieel VrijheidsPlan Hypotheek is een beleggingshypotheek op basis van een zogenaamde universal life verzekering. Deze verzekering is een zeer flexibele vorm van verzekeren. De betaalde premies gaan hierbij als het ware in een grote pot. Afhankelijk van de gekozen risicodekkingen worden maandelijks o.m. premies onttrokken aan de waarde van de polis. Hierbij wordt rekening gehouden met de poliswaarde. Het is vrij eenvoudig dekkingen te verhogen, verlagen, toe te voegen of te verwijderen. De Financieel VrijheidsPlan Hypotheek bestaat uit: - een lening om de woning te financieren - een levensverzekering ter aflossing van de lening en een overlijdensrisicoverzekering 2/6

4 De hypotheeklening wordt niet afgelost tijdens de looptijd. U betaalt, naast leningrente, maandelijks of jaarlijks een premie ten behoeve van de verzekeringspolis. Zo kunt u onder bepaalde voorwaarden maximaal gebruikmaken van de renteaftrek voor de inkomstenbelasting. Het Financieel VrijheidsPlan is te combineren met elke rentevastperiode die aanbiedt. De hypotheeklening wordt niet afgelost tijdens de looptijd. U betaalt, naast leningrente, maandelijks een bedrag ten behoeve van de effectenrekening (dan wel stort een bedrag ineens). Zo kunt u onder bepaalde voorwaarden maximaal gebruikmaken van de renteaftrek voor de inkomstenbelasting. De EffectPlusHypotheek is te combineren met elke rentevastperiode die aanbiedt. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. U kunt de financiële bijsluiter downloaden op of aanvragen via telefoonnummer (020) Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. U kunt de financiële bijsluiter downloaden op of aanvragen via telefoonnummer (020) Aflossingsvrije hypotheek Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u geen aflossing of verzekeringspremie, maar uitsluitend rente betaalt. De lening lost u af op de einddatum van de lening. Deze vorm wordt veelal gecombineerd met een lening met een aflossingsvorm (of dit nodig is, is afhankelijk van het verstrekkingspercentage van de lening). De Delta Lloyd Aflossingsvrije Hypotheek kan aantrekkelijk zijn als u lage maandlasten wilt of als uw woning een overwaarde heeft. De aflossingsvrije lening is te combineren met elke rentevastperiode die aanbiedt. Een aflossingsvrije hypotheek kan worden gesloten tot maximaal 90% van de executiewaarde. Deze lening kan wel worden gecombineerd met de andere aflossingsvarianten die in deze brochure staan beschreven (behalve de WoonPlusHypotheek), waardoor een lening tot maximaal 125% van de executiewaarde mogelijk is. EffectPlusHypotheek De EffectPlusHypotheek is een beleggingshypotheek op basis van een effectenrekening (waardeopbouw vindt plaats op basis van beleggingen) U kiest bij deze financieringsvorm voor een eenmalige aanvangsstorting op de effectenrekening, een maandelijkse inleg, of een combinatie van beide. De Delta Lloyd EffectPlusHypotheek bestaat uit: - een lening om de woning te financieren - een effectenrekening ter aflossing van de geldlening WoonPlusHypotheek De WoonPlusHypotheek is niet een aflosvariant (waarbij door opbouw van waarde de lening afgelost wordt), maar een leningproduct waarbij u, door uw eigen vermogen in te leggen, meer kunt lenen dan u enkel op basis van uw inkomen zou kunnen doen. De bedoeling van dit leningproduct is erin gelegen dat u met het storten van een bedrag op een effectenrekening (waardeopbouw vindt plaats op basis van beleggingen) in staat bent een deel van de leningrente te voldoen. De WoonPlusHypotheek kunt u afsluiten in combinatie met iedere aflossingsvariant die aanbiedt en met alle aangeboden rentevastperiodes. Dit product kan niet worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. U kunt de financiële bijsluiter downloaden op of aanvragen via telefoonnummer (020) Lineaire hypotheek De lineaire hypotheek is een lening die u gedurende de looptijd aflost. Met een lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast bedrag op de lening af. De rentelasten worden daardoor geleidelijk lager. De fiscale renteaftrek wordt daarentegen ook steeds minder naarmate de schuldrest en het bijbehorende rentebedrag verminderen. De lening is volledig afgelost op de einddatum van de lening. 3/6

5 Een lineaire hypotheek kan worden gesloten tot maximaal 90% van de executiewaarde. Deze aflossingsvariant kan wel worden gecombineerd met de andere aflossingsvarianten die in deze brochure staan beschreven (behalve de WoonPlusHypotheek), waardoor een lening tot maximaal 125% van de executiewaarde mogelijk is. Annuïtaire hypotheek Bij een aflossing op basis van annuïteiten betaalt u maandelijks hetzelfde bedrag aan de geldgever. Dit bedrag bestaat uit een rente-component en een aflossingscomponent. De samenstelling van dat bedrag (de componenten) verandert maandelijks. Iedere maand wordt het rentedeel namelijk iets kleiner en het aflossingsdeel iets groter. Het voordeel van deze vorm ten opzichte van een lineaire aflossing is de lagere last bij aanvang van de lening. Het bedrag aan fiscale renteaftrek bij de annuïtaire hypotheek wordt naarmate de looptijd vordert langzaam minder en daarmee de netto maandlasten hoger. De lening is volledig afgelost op de einddatum van de lening. Een annuïtaire hypotheek kan worden gesloten tot maximaal 90% van de executiewaarde. Deze aflossingsvariant kan wel worden gecombineerd met de andere aflossingsvarianten die in deze brochure staan beschreven (behalve de WoonPlusHypotheek), waardoor een lening tot maximaal 125% van de executiewaarde mogelijk is. Overbruggingslening Een overbruggingskrediet is een aflossingsvrije lening met een betrekkelijk korte looptijd. De lening wordt verstrekt met als doel om de periode te overbruggen tussen het moment waarop u de nieuwe woning betrekt en de "oude" woning wordt verkocht. Als deze periode is verstreken dient het overbruggingskrediet te worden afgelost. Deze lening wordt verstrekt op voorwaarde dat Delta Lloyd Hypotheken eerste hypotheekhouder van de nieuwe woning is. De rente voor deze lening is gelijk aan de rente die geldt voor een aflossingsvrije lening met een rentevastperiode van 5 jaar en een financiering < 90% van de executiewaarde zonder NHG, vermeerderd met 0,5%. Voor deze lening worden afwijkende afsluitkosten in rekening gebracht. Een overbruggingsskrediet kent een maximale looptijd van 1 jaar wanneer het de aankoop van een bestaande woning betreft en 2 jaar wanneer het een nieuwbouwwoning betreft. Na afloop van die periode dient het overbruggingskrediet te zijn afgelost. 5. Rentesoorten (rentevastperiodes) biedt vaste en variabele rente aan. Vaste rente Bij een vaste rente bent u voor een langere periode (1-30 jaar) verzekerd van hetzelfde rentepercentage. Dit betekent dat u voor die periode ook elke maand verzekerd bent van dezelfde financiële lasten voor uw hypotheek. Echter, het rentepercentage is in het algemeen hoger dan een variabele rente. Bij kunt u kiezen uit de volgende rentevastperiodes: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 15, 20 en 30 jaar. Na afloop van de gekozen rentevastperiode zal de rente opnieuw worden vastgesteld op basis van de dan geldende rentepercentages. De rentepercentages zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Variabele rente Bij een variabele rente wordt iedere maand de rente opnieuw vastgesteld. Dit betekent dat ook iedere maand uw rentelasten wijzigen. Voordeel is dat de rente in het algemeen lager is dan bij een vaste rente. Het is echter mogelijk dat dit niet het geval is. De rentes zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. 6. Zekerheidsvorm In verband met de verstrekking van de woningfinanciering (de lening) wordt een hypotheek (met bijbehorend pandrecht) gevestigd op de woning. Bij een overbruggingskrediet wordt tevens een hypotheek gevestigd op de woning die verkocht wordt. Naast een hypotheekrecht wordt, als zekerheid voor de terugbetaling van de lening, een pandrecht gevestigd op de rechten en vorderingen die voortvloeien uit de af te sluiten levensverzekering. Naar gelang het product dat wordt aangeschaft wordt ook een pandrecht gevestigd op de effectenrekening. 7. Nominale en effectieve rente De nominale en effectieve rente, die van toepassing is op de lening worden weergegeven in de hypotheekofferte. De nominale rentepercentages zijn verkrijgbaar via uw adviseur en via 4/6

6 8. Kosten voor verstrekking van een hypothecaire financiering Voor het verstrekken van een hypothecaire lening kunnen afsluitkosten (maximaal 1% van de leensom) in rekening worden gebracht. - Bewijs dat het onderpand is/wordt verzekerd tegen brand en andere schade - Acceptatiebrief van eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering - Acceptatiebrief levensverzekering 9. Verkrijgbaarheid voorwaarden Naast de voorwaarden in de hypotheekofferte zijn op de lening algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden van toepassing. kent 2 soorten aanvullende voorwaarden: de aanvullende voorwaarden voor de DrieSterrenHypotheek en de aanvullende voorwaarden voor de VijfSterrenHypotheek. De voorwaarden worden verstrekt door uw adviseur. Daarnaast zijn de voorwaarden op te vragen via de Servicedesk van (020) ) en te downloaden via Bijkomende verplichtingen verlangt bij een aantal financieringsvormen dat een levensverzekering wordt bijgesloten. Deze verzekering dient te voorzien in een uitkering bij in leven zijn en bij eerder overlijden. Deze verplichting geldt voor de hybride hypotheek en de levenhypotheek. Bij andere financieringsvormen kan dit ook verplicht worden, namelijk indien de hypothecaire lening meer dan 90% van de executiewaarde bedraagt. In andere gevallen kan enkel een overlijdensrisicoverzekering verplicht worden gesteld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk over de Financieringsvormen. Om een zogenaamd finaal akkoord te kunnen geven op uw gewenste hypothecaire financiering voert Delta Lloyd Hypotheken een aantal controles uit, waarvoor in sommige gevallen documenten van u noodzakelijk zijn. Het betreft onder meer de volgende controles/documenten: - Inkomensgegevens - Identiteitsbewijzen (geen rijbewijs) - Echtscheidingsstukken - Onderpandgegevens (taxatie) - Onderpandgegevens ( koopakte) - Stukken m.b.t. overbrugging - Financiële verplichtingen (schuldrestopgaven kredieten) 11. Kosten verbonden aan een bouwfinanciering Het is mogelijk een bouwdepot aan te houden. Over het uitstaande saldo in het bouwdepot wordt elke maand een rente vergoed. Het rentepercentage voor deze vergoeding (op jaarbasis) is gelijk aan de te betalen rente over de lening (bij meerdere leningdelen wordt de rente gemiddeld). Bij de DrieSterrenHypotheek geldt een afslag op de vergoeding van 1%. 12. Verstrekkingsnormen baseert de maximale verstrekking van een hypothecaire financiering op een aantal factoren: a. Executiewaarde van de woning. Dit is de waarde die in het taxatierapport is opgenomen als executiewaarde (waarde van de woning bij gedwongen verkoop). De verstrekking kan vervolgens maximaal 125% van de executiewaarde zijn (bij NHG maximaal 112% van de Vrije Onderhandse Verkoopwaarde). b. Inkomen van de aanvrager(s). c. Rentepercentage. Dit percentage is mede afhankelijk van de gewenste verstrekking als percentage van de executiewaarde. In geval van nieuwbouw geldt een andere berekening voor de maximale verstrekking. De executiewaarde bij nieuwbouw wordt bepaald door 95% van de waarde van de woning te nemen. De waarde van de woning is gelijk aan de koop-/aanneemsom van de nieuw te bouwen woning + 50% van eventueel meerwerk. Meerwerk van bouwkundige aard mag volledig worden meegeteld. Bij nieuwbouw wordt maximaal 125% van de hiervoor beschreven executiewaarde verstrekt. 5/6

7 13. Betaling rente en aflossing Rente- en/of aflossingsbedragen dienen maandelijks achteraf te worden voldaan. 14. Vervroegde aflossing Bij een hypothecaire lening verstrekt door Delta Lloyd Hypotheken gelden de volgende regels voor vergoedingsvrije vervroegde aflossing (= aflossing voor de contractuele (eind)datum): a. jaarlijks 10% b. op renteherzieningsdatum c. bij verkoop (vrijwillig of executoriaal) van de woning d. bij overlijden In overige gevallen wordt een vergoeding voor vervroegde (algehele of gedeeltelijke) aflossing van de lening in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt berekend op basis van de contante waarde van het verschil tussen de rente die verschuldigd is en de rente die op het moment van aflossen door wordt gehanteerd voor nieuw te verstrekken leningen met een rentevastperiode die gelijk is aan, dan wel de dichtst bijzijnde kortere rentevastperiode binnen de nog resterende duur van de rentevastperiode voor de af te lossen lening (de actuele rente). Indien de actuele rente hoger is dan de verschuldigde rente is geen vergoeding verschuldigd. Raadpleeg de toepasselijke aanvullende voorwaarden. 15. Verkrijgbaarheid Voorlichtingsbrochure De Voorlichtingsbrochure is te verkrijgen via uw adviseur, op te vragen via de Servicedesk van (020) ) of te downloaden via Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel zal in verband met de te verstrekken hypothecaire lening met bijbehorende klantgegevens aan te melden bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel en een toetsing doen. is verplicht betalingsachterstanden die mochten optreden tijdens de looptijd van de hypothecaire financiering te melden bij het BKR. 17. Taxatie Om te kunnen overgaan tot een hypothecaire financiering is een taxatierapport noodzakelijk. Dit rapport dient aan de volgende eisen te voldoen: a. Origineel exemplaar; b. Maximaal 1 jaar oud; c. Opgesteld volgens het model van de NVM; d. Opgemaakt door een taxateur ingeschreven in het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT), of een beëdigd makelaar onroerend goed, of een VBO taxateur aangemeld bij de Stichting Certificering VBO- Makelaars (SCVM)die op geen enkele manier betrokken is bij de transactie van koop, verkoop of financiering; De kosten zijn voor rekening van de klant. Voor hypothecaire financieringen die worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie gelden afwijkende eisen. Deze kunt u vinden op Gedragscode Hypothecaire Financieringen onderschrijft en houdt zich aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. De volledige tekst van deze Gedragscode kunt u opvragen via de Servicedesk van Delta Lloyd Bank (020) of nalezen op Adresgegevens Hypothecaire leningen van Delta Lloyd worden verstrekt onder de naam. Delta Lloyd Hypotheken is een handelsnaam van Amstelhuys N.V., een groepsmaatschappij van Delta Lloyd. Voor vragen over producten van Delta Lloyd kunt u contact opnemen met uw assurantieadviseur of direct met. Delta Lloyd Bank Hypotheken Postbus AE Amsterdam Bezoekadres: Joan Muyskenweg CJ Amsterdam Tel (020) Fax (020) /6

8 Delta Lloyd Bank Hypotheken Postbus AE Amsterdam Uw assurantieadviseur is

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken

Algemene informatie hypotheken Algemene informatie hypotheken A. Bepaling maximale leensom Het maximaal te lenen bedrag voor de aanschaf van een woning wordt bepaald door: 1. de waarde van de woning; 2. uw inkomen (totaal). De maximale

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Versie: 10-apr-17. Algemene brochure. Over hypotheken en alles wat daarbij hoort.

Versie: 10-apr-17. Algemene brochure. Over hypotheken en alles wat daarbij hoort. Versie: 10-apr-17 Algemene brochure. Over hypotheken en alles wat daarbij hoort. Inhoudsopgave Een Venn Hypotheek... 3 Wat is een hypotheek?... 3 Wat betekent een hypotheek van Venn Hypotheken voor u?...

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek?

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek? Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u.

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Lage rente, ook als u uw rente opnieuw voor een bepaalde

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Lenen Terugbetalen Rente Woonverzekeringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina Pagina Een hypotheek 3 Stappenplan 3 Lenen 4 De Budget Hypotheek 4 De DrieSterrenHypotheek 4 De Nieuwbouw Hypotheek 4 Bent

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Woning Hypotheken. voorwaarden

Woning Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Woning Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 1 januari 2012 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Basis Hypotheken. voorwaarden

Basis Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Basis Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Basis Hypotheek 1 april 2013 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 april 2013 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. november

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Budget Hypotheken. voorwaarden

Budget Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Budget Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Budget Hypotheek 1 januari 2012 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Voorwaarden Woning Hypotheken ABN AMRO

Voorwaarden Woning Hypotheken ABN AMRO Voorwaarden Woning Hypotheken ABN AMRO Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 20 december 2010 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 20 december 2010 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Woning Hypotheken. voorwaarden

Woning Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Woning Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 1 april 2013 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 april 2013 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten Hypotheek oversluiten Zijn uw inkomsten gewijzigd, wilt u verbouwen of past uw huidige hypotheekvorm niet meer bij uw wensen? Een goed moment om eens kritisch naar uw hypotheek te kijken. Als blijkt dat

Nadere informatie

Budget Hypotheken. voorwaarden

Budget Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Budget Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Budget Hypotheek 1 april 2013 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 april 2013 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Woordenlijst hypotheken

Woordenlijst hypotheken Woordenlijst hypotheken BKR-registratie WOZ-waarde Rentemiddeling? Borgtochtprovisie NHG Courtage Aflossingsvorm Lineaire hypotheek? Woordenlijst hypotheken Tijdens je zoektocht naar een hypotheek kom

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

De voorwaarden van de Florius Profijt Hypotheek

De voorwaarden van de Florius Profijt Hypotheek De voorwaarden van de Florius Profijt Hypotheek Welkom bij Florius Het huis is er. Nu nog de hypotheek. We kunnen ons voorstellen dat u die het liefst zo snel mogelijk rond krijgt. Zodat u uw hoofd vrij

Nadere informatie

Bank of Scotland plc is ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34122516.

Bank of Scotland plc is ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34122516. Dit document geeft u algemene informatie over Lloyds Bank, Bank of Scotland en de Nederlandse hypotheekverstrekking. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Kijk dan op LloydsBank.nl of BankofScotland.nl

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn

Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing MODELNUMMER WHVL16/001 Voorwaardenboek Voordeel Lijn 1 Wie zijn wij? Woonfonds Hypotheken biedt sinds

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Voorwaarden Woonfonds Woongenot Hypotheek 1.0

Voorwaarden Woonfonds Woongenot Hypotheek 1.0 Voorwaarden Woonfonds Woongenot Hypotheek 1.0 2017 Voorwaarden Woonfonds Woongenot Hypotheek Uw rechten en plichten, van de aanvraag van een hypotheek tot en met aflossing. MODELNUMMER WWH17 2 van 42 Wie

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 Aegon Annuiteiten Hypotheek 8 Aegon Lineaire Hypotheek 9 Aegon Bankspaarhypotheek 10 Aegon SpaarHypotheek

Nadere informatie

Woning Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 14 september 2015

Woning Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 14 september 2015 Informatie Beleggen Woning Hypotheek november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 14 september 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Comfort Lijn

Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Comfort Lijn Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Comfort Lijn uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing MODELNUMMER WHCL 16/001 Voorwaardenboek Comfort Lijn 1 Wie zijn wij? Woonfonds Hypotheken biedt sinds

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

Voorwaarden Voordeel Lijn

Voorwaarden Voordeel Lijn Voorwaarden Voordeel Lijn Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing MODELNUMMER WHVL14/001

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl De heer A. Anvrager A Mevrouw A. Anvrager B Gaastralaan 70 7311 ZH Almere Dit advies is voor u gemaakt door: Patrick Betman Telefoon: 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekeningsdatum 2242004 Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorwaarden Voordeel Lijn

Voorwaarden Voordeel Lijn Voorwaarden Voordeel Lijn Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn uw rechten en plichten, van de aanvraag van een hypotheek tot en met aflossing MODELNUMMER WHVL16/002 Voorwaardenboek Voordeel Lijn

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Voorwaarden Woning Hypotheek

Voorwaarden Woning Hypotheek Augustus 2017 Voorwaarden Woning Hypotheek Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Woning Hypotheek 1 augustus 2017 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari 2015 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden voor de Centraal Beheer Achmea Basis Hypotheek. Per 9 oktober 2015 is de naam van de

Voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden voor de Centraal Beheer Achmea Basis Hypotheek. Per 9 oktober 2015 is de naam van de Voorwaarden Dit zijn de voorwaarden voor de Centraal Beheer Achmea Basis Hypotheek. Per 9 oktober 2015 is de naam van de Centraal Beheer Achmea Hypotheek veranderd in de Centraal Beheer Achmea Basis Hypotheek.

Nadere informatie

Voorwaarden Budget Hypotheek

Voorwaarden Budget Hypotheek Augustus 2017 Voorwaarden Budget Hypotheek Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 augustus 2017 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari 2015 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

HYPOTHEEK UW VOLGENDE HUIS

HYPOTHEEK UW VOLGENDE HUIS HYPOTHEEK UW VOLGENDE HUIS WELKOM BIJ LLOYDS BANK U WILT PRETTIG WONEN MET LAGE MAANDLASTEN. DAN ZOEKT U NAAR EEN VOORDELIGE LENING MET GOEDE VOORWAARDEN. EEN HYPOTHEEK VAN LLOYDS BANK KAN EEN VERSTANDIGE

Nadere informatie

HYPOTHEEK UW VOLGENDE HUIS

HYPOTHEEK UW VOLGENDE HUIS HYPOTHEEK UW VOLGENDE HUIS WELKOM BIJ U WILT PRETTIG WONEN MET LAGE MAANDLASTEN. DAN ZOEKT U NAAR EEN VOORDELIGE LENING MET GOEDE VOORWAARDEN. EEN HYPOTHEEK VAN LLOYDS BANK KAN EEN VERSTANDIGE KEUZE ZIJN:

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Plus Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Plus Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Plus Hypotheek CBPH 16/001 2 Januari 2016 Centraal Beheer Voorwaarden Plus Hypotheek Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager...11 2.1.1

Nadere informatie

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten Hypotheek oversluiten Geschreven door Simone Kamberg Bijna alle Nederlanders blijven, nadat ze een hypotheek hebben afgesloten, bij dezelfde hypotheekverstrekker. Op dit moment, met het huidige extreem

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Inleiding Welkom bij ZO.nl 3 De beste rente 1.1 Kijk verder dan het laagste rentepercentage 5 1.2 De samenstelling van je maandlast 6 1.3 Pas op met

Nadere informatie