Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007"

Transcriptie

1 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie

2 Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten (rentevastperiodes) 5 6. Zekerheidsvorm 5 7. Nominale en effectieve rente 5 8. Kosten voor verstrekking van een hypothecaire financiering 5 9. Verkrijgbaarheid voorwaarden Bijkomende verplichtingen Kosten verbonden aan een bouwfinanciering Verstrekkingsnormen Betaling rente en aflossing Vervroegde aflossing Verkrijgbaarheid Voorlichtingsbrochure Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel Taxatie Gedragscode Hypothecaire Financieringen Adresgegevens 7 G Financiële consequenties en kosten a. Rente Bij het aangaan van een hypothecaire lening neemt men een financiële verplichting op zich. Deze verplichting bestaat uit het betalen van rente over het deel van de lening dat niet is afgelost. De hoogte van het te betalen rentebedrag wordt bepaald door het rentepercentage. Dit rentepercentage kan voor verschillende periodes worden vastgezet (rentevastperiodes). In de regel zijn er keuzemogelijkheden van periodes van een maand (variabele rente) tot 30 jaar. Hierbij geldt in het algemeen hoe langer de looptijd, hoe hoger het rentepercentage en daarmee de rentelasten. b. Aflossing De hypothecaire lening dient te worden afgelost. Dit kan op twee manieren, namelijk door periodiek (maandelijks) in delen de lening af te lossen, dan wel in één keer op de einddatum van de lening. Deze laatste vorm is de meest voorkomende. c. Verkrijgingkosten voor de hypothecaire lening Een hypothecaire lening wordt afgesloten tbv. de verkrijging (of beter: financiering) van een woning. Voor het verstrekken van de hypothecaire lening dient men rekening te houden met de volgende kosten: - afsluitkosten (± 1% van de leensom) - notariskosten - taxatiekosten - overdrachtsbelasting (6% van de koopsom voor bestaande woningen) - makelaarskosten 2. Fiscale gevolgen a. Hypotheekrenteaftrek Het is toegestaan om betaalde leningrente over de hypothecaire lening af te trekken van de belastingen, mits sprake is van een zogenaamde Eigen Woning lening (Box 1 lening). b. Bijleenregeling De bijleenregeling houdt in dat de overwaarde uit de verkochte woning dient te worden gebruikt voor de aanschaf van de nieuwe woning. Deze overwaarde wordt als volgt vastgesteld: Van de opbrengst van het huis worden de verkoopkosten en de resterende hypotheekschuld afgetrokken. De hypotheekschuld is in dit geval een schuld waarvan de rente fiscaal aftrekbaar is, de zogenaamde Box I lening. Bij verkoopkosten moet je denken aan bijvoorbeeld de makelaarskosten. Het resultaat van deze berekening wordt door de Belastingdienst "vervreemdingssaldo" genoemd. U wordt geacht het vervreemdingssaldo te gebruiken bij de aankoop van de nieuwe woning. Het nieuwe hypotheekbedrag is dan: de aankoopprijs plus de kosten van de nieuwe woning, verminderd met het vervreemdingssaldo. Natuurlijk bent u vrij om een volledige hypotheek te nemen op de nieuwe woning, maar dan is hypotheek deels niet aftrekbaar. Namelijk de hypotheekrente over een bedrag ter grootte van het vervreemdingssaldo. Het gedeeltelijk niet-aftrekbaar zijn van de rente kan gevolgen hebben voor de hoogte van de maximaal af te sluiten hypotheek. 1/6

3 c. Overdrachtsbelasting Deze belasting wordt geheven bij de overdracht van een bestaand huis. De overdrachtsbelasting bedraagt 6 procent van de koopsom en wordt bij bestaande bouw door de koper betaald. Bij de aankoop van nieuwbouwwoningen wordt geen overdrachtsbelasting geheven. d. Woningforfait Het eigen woningforfait is een vast bedrag dat u moet optellen bij uw inkomen in box 1. Het eigen woningforfait is een percentage van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van uw eigen woning. De WOZ-waarde van de eigen woning is de waarde zoals de gemeente die vaststelt. 3. Overheidsregelingen Indien een woning wordt aangekocht kunt u gebruik maken van een overheidsregeling: Nationale Hypotheek Garantie De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Deze garantie betekent voor een beperking van het risico. Hierdoor worden hypothecaire financieringen met NHG-garantie aangeboden tegen een lager rentetarief dan leningen zonder NHG. Voor meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie verwijzen wij u naar Hypothecaire leningen van kunnen onder Nationale Hypotheek Garantie worden verstrekt, tenzij anders is vermeld. 4. Financieringsvormen biedt de volgende financieringsvormen aan: Hybride Hypotheek (CombiPlusHypotheek) De Delta Lloyd CombiPlusHypotheek is een combinatie tussen een beleggings- en spaarhypotheek. Dit betekent dat beleggen en sparen verenigd zijn in één hypotheek. De CombiPlusHypotheek bestaat uit: - een lening om de woning te financieren, gebaseerd op het inkomen van de klant - een levensverzekering ter aflossing van de lening en vervolgens een overlijdensrisicoverzekering In de verzekering kan de premie aangewend worden om te sparen of te beleggen of beide. Voor het op te bouwen spaardeel geldt dat vooraf vast staat hoe hoog dit bedrag zal uitvallen op de einddatum en wat kan worden aangewend ter aflossing op de lening. Voor het op te bouwen beleggingsdeel geldt dat u voor de waardeopbouw afhankelijk bent van het rendement dat wordt behaald. Bij de CombiPlusHypotheek wordt de hypotheeklening niet afgelost tijdens de looptijd. U betaalt, naast leningrente, maandelijks een premie ten behoeve van de levensverzekering. Zo kunt u onder bepaalde voorwaarden maximaal gebruikmaken van de renteaftrek voor de inkomstenbelasting. De CombiPlusHypotheek kent een minimale rentevastperiode van 1 jaar. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. U kunt de financiële bijsluiter downloaden op of aanvragen via telefoonnummer (020) Levenhypotheek (Financieel Vrijheidsplan) De Financieel VrijheidsPlan Hypotheek is een beleggingshypotheek op basis van een zogenaamde universal life verzekering. Deze verzekering is een zeer flexibele vorm van verzekeren. De betaalde premies gaan hierbij als het ware in een grote pot. Afhankelijk van de gekozen risicodekkingen worden maandelijks o.m. premies onttrokken aan de waarde van de polis. Hierbij wordt rekening gehouden met de poliswaarde. Het is vrij eenvoudig dekkingen te verhogen, verlagen, toe te voegen of te verwijderen. De Financieel VrijheidsPlan Hypotheek bestaat uit: - een lening om de woning te financieren - een levensverzekering ter aflossing van de lening en een overlijdensrisicoverzekering 2/6

4 De hypotheeklening wordt niet afgelost tijdens de looptijd. U betaalt, naast leningrente, maandelijks of jaarlijks een premie ten behoeve van de verzekeringspolis. Zo kunt u onder bepaalde voorwaarden maximaal gebruikmaken van de renteaftrek voor de inkomstenbelasting. Het Financieel VrijheidsPlan is te combineren met elke rentevastperiode die aanbiedt. De hypotheeklening wordt niet afgelost tijdens de looptijd. U betaalt, naast leningrente, maandelijks een bedrag ten behoeve van de effectenrekening (dan wel stort een bedrag ineens). Zo kunt u onder bepaalde voorwaarden maximaal gebruikmaken van de renteaftrek voor de inkomstenbelasting. De EffectPlusHypotheek is te combineren met elke rentevastperiode die aanbiedt. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. U kunt de financiële bijsluiter downloaden op of aanvragen via telefoonnummer (020) Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. U kunt de financiële bijsluiter downloaden op of aanvragen via telefoonnummer (020) Aflossingsvrije hypotheek Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u geen aflossing of verzekeringspremie, maar uitsluitend rente betaalt. De lening lost u af op de einddatum van de lening. Deze vorm wordt veelal gecombineerd met een lening met een aflossingsvorm (of dit nodig is, is afhankelijk van het verstrekkingspercentage van de lening). De Delta Lloyd Aflossingsvrije Hypotheek kan aantrekkelijk zijn als u lage maandlasten wilt of als uw woning een overwaarde heeft. De aflossingsvrije lening is te combineren met elke rentevastperiode die aanbiedt. Een aflossingsvrije hypotheek kan worden gesloten tot maximaal 90% van de executiewaarde. Deze lening kan wel worden gecombineerd met de andere aflossingsvarianten die in deze brochure staan beschreven (behalve de WoonPlusHypotheek), waardoor een lening tot maximaal 125% van de executiewaarde mogelijk is. EffectPlusHypotheek De EffectPlusHypotheek is een beleggingshypotheek op basis van een effectenrekening (waardeopbouw vindt plaats op basis van beleggingen) U kiest bij deze financieringsvorm voor een eenmalige aanvangsstorting op de effectenrekening, een maandelijkse inleg, of een combinatie van beide. De Delta Lloyd EffectPlusHypotheek bestaat uit: - een lening om de woning te financieren - een effectenrekening ter aflossing van de geldlening WoonPlusHypotheek De WoonPlusHypotheek is niet een aflosvariant (waarbij door opbouw van waarde de lening afgelost wordt), maar een leningproduct waarbij u, door uw eigen vermogen in te leggen, meer kunt lenen dan u enkel op basis van uw inkomen zou kunnen doen. De bedoeling van dit leningproduct is erin gelegen dat u met het storten van een bedrag op een effectenrekening (waardeopbouw vindt plaats op basis van beleggingen) in staat bent een deel van de leningrente te voldoen. De WoonPlusHypotheek kunt u afsluiten in combinatie met iedere aflossingsvariant die aanbiedt en met alle aangeboden rentevastperiodes. Dit product kan niet worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. U kunt de financiële bijsluiter downloaden op of aanvragen via telefoonnummer (020) Lineaire hypotheek De lineaire hypotheek is een lening die u gedurende de looptijd aflost. Met een lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast bedrag op de lening af. De rentelasten worden daardoor geleidelijk lager. De fiscale renteaftrek wordt daarentegen ook steeds minder naarmate de schuldrest en het bijbehorende rentebedrag verminderen. De lening is volledig afgelost op de einddatum van de lening. 3/6

5 Een lineaire hypotheek kan worden gesloten tot maximaal 90% van de executiewaarde. Deze aflossingsvariant kan wel worden gecombineerd met de andere aflossingsvarianten die in deze brochure staan beschreven (behalve de WoonPlusHypotheek), waardoor een lening tot maximaal 125% van de executiewaarde mogelijk is. Annuïtaire hypotheek Bij een aflossing op basis van annuïteiten betaalt u maandelijks hetzelfde bedrag aan de geldgever. Dit bedrag bestaat uit een rente-component en een aflossingscomponent. De samenstelling van dat bedrag (de componenten) verandert maandelijks. Iedere maand wordt het rentedeel namelijk iets kleiner en het aflossingsdeel iets groter. Het voordeel van deze vorm ten opzichte van een lineaire aflossing is de lagere last bij aanvang van de lening. Het bedrag aan fiscale renteaftrek bij de annuïtaire hypotheek wordt naarmate de looptijd vordert langzaam minder en daarmee de netto maandlasten hoger. De lening is volledig afgelost op de einddatum van de lening. Een annuïtaire hypotheek kan worden gesloten tot maximaal 90% van de executiewaarde. Deze aflossingsvariant kan wel worden gecombineerd met de andere aflossingsvarianten die in deze brochure staan beschreven (behalve de WoonPlusHypotheek), waardoor een lening tot maximaal 125% van de executiewaarde mogelijk is. Overbruggingslening Een overbruggingskrediet is een aflossingsvrije lening met een betrekkelijk korte looptijd. De lening wordt verstrekt met als doel om de periode te overbruggen tussen het moment waarop u de nieuwe woning betrekt en de "oude" woning wordt verkocht. Als deze periode is verstreken dient het overbruggingskrediet te worden afgelost. Deze lening wordt verstrekt op voorwaarde dat Delta Lloyd Hypotheken eerste hypotheekhouder van de nieuwe woning is. De rente voor deze lening is gelijk aan de rente die geldt voor een aflossingsvrije lening met een rentevastperiode van 5 jaar en een financiering < 90% van de executiewaarde zonder NHG, vermeerderd met 0,5%. Voor deze lening worden afwijkende afsluitkosten in rekening gebracht. Een overbruggingsskrediet kent een maximale looptijd van 1 jaar wanneer het de aankoop van een bestaande woning betreft en 2 jaar wanneer het een nieuwbouwwoning betreft. Na afloop van die periode dient het overbruggingskrediet te zijn afgelost. 5. Rentesoorten (rentevastperiodes) biedt vaste en variabele rente aan. Vaste rente Bij een vaste rente bent u voor een langere periode (1-30 jaar) verzekerd van hetzelfde rentepercentage. Dit betekent dat u voor die periode ook elke maand verzekerd bent van dezelfde financiële lasten voor uw hypotheek. Echter, het rentepercentage is in het algemeen hoger dan een variabele rente. Bij kunt u kiezen uit de volgende rentevastperiodes: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 15, 20 en 30 jaar. Na afloop van de gekozen rentevastperiode zal de rente opnieuw worden vastgesteld op basis van de dan geldende rentepercentages. De rentepercentages zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Variabele rente Bij een variabele rente wordt iedere maand de rente opnieuw vastgesteld. Dit betekent dat ook iedere maand uw rentelasten wijzigen. Voordeel is dat de rente in het algemeen lager is dan bij een vaste rente. Het is echter mogelijk dat dit niet het geval is. De rentes zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. 6. Zekerheidsvorm In verband met de verstrekking van de woningfinanciering (de lening) wordt een hypotheek (met bijbehorend pandrecht) gevestigd op de woning. Bij een overbruggingskrediet wordt tevens een hypotheek gevestigd op de woning die verkocht wordt. Naast een hypotheekrecht wordt, als zekerheid voor de terugbetaling van de lening, een pandrecht gevestigd op de rechten en vorderingen die voortvloeien uit de af te sluiten levensverzekering. Naar gelang het product dat wordt aangeschaft wordt ook een pandrecht gevestigd op de effectenrekening. 7. Nominale en effectieve rente De nominale en effectieve rente, die van toepassing is op de lening worden weergegeven in de hypotheekofferte. De nominale rentepercentages zijn verkrijgbaar via uw adviseur en via 4/6

6 8. Kosten voor verstrekking van een hypothecaire financiering Voor het verstrekken van een hypothecaire lening kunnen afsluitkosten (maximaal 1% van de leensom) in rekening worden gebracht. - Bewijs dat het onderpand is/wordt verzekerd tegen brand en andere schade - Acceptatiebrief van eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering - Acceptatiebrief levensverzekering 9. Verkrijgbaarheid voorwaarden Naast de voorwaarden in de hypotheekofferte zijn op de lening algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden van toepassing. kent 2 soorten aanvullende voorwaarden: de aanvullende voorwaarden voor de DrieSterrenHypotheek en de aanvullende voorwaarden voor de VijfSterrenHypotheek. De voorwaarden worden verstrekt door uw adviseur. Daarnaast zijn de voorwaarden op te vragen via de Servicedesk van (020) ) en te downloaden via 10. Bijkomende verplichtingen verlangt bij een aantal financieringsvormen dat een levensverzekering wordt bijgesloten. Deze verzekering dient te voorzien in een uitkering bij in leven zijn en bij eerder overlijden. Deze verplichting geldt voor de hybride hypotheek en de levenhypotheek. Bij andere financieringsvormen kan dit ook verplicht worden, namelijk indien de hypothecaire lening meer dan 90% van de executiewaarde bedraagt. In andere gevallen kan enkel een overlijdensrisicoverzekering verplicht worden gesteld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk over de Financieringsvormen. Om een zogenaamd finaal akkoord te kunnen geven op uw gewenste hypothecaire financiering voert Delta Lloyd Hypotheken een aantal controles uit, waarvoor in sommige gevallen documenten van u noodzakelijk zijn. Het betreft onder meer de volgende controles/documenten: - Inkomensgegevens - Identiteitsbewijzen (geen rijbewijs) - Echtscheidingsstukken - Onderpandgegevens (taxatie) - Onderpandgegevens ( koopakte) - Stukken m.b.t. overbrugging - Financiële verplichtingen (schuldrestopgaven kredieten) 11. Kosten verbonden aan een bouwfinanciering Het is mogelijk een bouwdepot aan te houden. Over het uitstaande saldo in het bouwdepot wordt elke maand een rente vergoed. Het rentepercentage voor deze vergoeding (op jaarbasis) is gelijk aan de te betalen rente over de lening (bij meerdere leningdelen wordt de rente gemiddeld). Bij de DrieSterrenHypotheek geldt een afslag op de vergoeding van 1%. 12. Verstrekkingsnormen baseert de maximale verstrekking van een hypothecaire financiering op een aantal factoren: a. Executiewaarde van de woning. Dit is de waarde die in het taxatierapport is opgenomen als executiewaarde (waarde van de woning bij gedwongen verkoop). De verstrekking kan vervolgens maximaal 125% van de executiewaarde zijn (bij NHG maximaal 112% van de Vrije Onderhandse Verkoopwaarde). b. Inkomen van de aanvrager(s). c. Rentepercentage. Dit percentage is mede afhankelijk van de gewenste verstrekking als percentage van de executiewaarde. In geval van nieuwbouw geldt een andere berekening voor de maximale verstrekking. De executiewaarde bij nieuwbouw wordt bepaald door 95% van de waarde van de woning te nemen. De waarde van de woning is gelijk aan de koop-/aanneemsom van de nieuw te bouwen woning + 50% van eventueel meerwerk. Meerwerk van bouwkundige aard mag volledig worden meegeteld. Bij nieuwbouw wordt maximaal 125% van de hiervoor beschreven executiewaarde verstrekt. 5/6

7 13. Betaling rente en aflossing Rente- en/of aflossingsbedragen dienen maandelijks achteraf te worden voldaan. 14. Vervroegde aflossing Bij een hypothecaire lening verstrekt door Delta Lloyd Hypotheken gelden de volgende regels voor vergoedingsvrije vervroegde aflossing (= aflossing voor de contractuele (eind)datum): a. jaarlijks 10% b. op renteherzieningsdatum c. bij verkoop (vrijwillig of executoriaal) van de woning d. bij overlijden In overige gevallen wordt een vergoeding voor vervroegde (algehele of gedeeltelijke) aflossing van de lening in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt berekend op basis van de contante waarde van het verschil tussen de rente die verschuldigd is en de rente die op het moment van aflossen door wordt gehanteerd voor nieuw te verstrekken leningen met een rentevastperiode die gelijk is aan, dan wel de dichtst bijzijnde kortere rentevastperiode binnen de nog resterende duur van de rentevastperiode voor de af te lossen lening (de actuele rente). Indien de actuele rente hoger is dan de verschuldigde rente is geen vergoeding verschuldigd. Raadpleeg de toepasselijke aanvullende voorwaarden. 15. Verkrijgbaarheid Voorlichtingsbrochure De Voorlichtingsbrochure is te verkrijgen via uw adviseur, op te vragen via de Servicedesk van (020) ) of te downloaden via 16. Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel zal in verband met de te verstrekken hypothecaire lening met bijbehorende klantgegevens aan te melden bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel en een toetsing doen. is verplicht betalingsachterstanden die mochten optreden tijdens de looptijd van de hypothecaire financiering te melden bij het BKR. 17. Taxatie Om te kunnen overgaan tot een hypothecaire financiering is een taxatierapport noodzakelijk. Dit rapport dient aan de volgende eisen te voldoen: a. Origineel exemplaar; b. Maximaal 1 jaar oud; c. Opgesteld volgens het model van de NVM; d. Opgemaakt door een taxateur ingeschreven in het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT), of een beëdigd makelaar onroerend goed, of een VBO taxateur aangemeld bij de Stichting Certificering VBO- Makelaars (SCVM)die op geen enkele manier betrokken is bij de transactie van koop, verkoop of financiering; De kosten zijn voor rekening van de klant. Voor hypothecaire financieringen die worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie gelden afwijkende eisen. Deze kunt u vinden op 18. Gedragscode Hypothecaire Financieringen onderschrijft en houdt zich aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. De volledige tekst van deze Gedragscode kunt u opvragen via de Servicedesk van Delta Lloyd Bank (020) of nalezen op 19. Adresgegevens Hypothecaire leningen van Delta Lloyd worden verstrekt onder de naam. Delta Lloyd Hypotheken is een handelsnaam van Amstelhuys N.V., een groepsmaatschappij van Delta Lloyd. Voor vragen over producten van Delta Lloyd kunt u contact opnemen met uw assurantieadviseur of direct met. Delta Lloyd Bank Hypotheken Postbus AE Amsterdam Bezoekadres: Joan Muyskenweg CJ Amsterdam Tel (020) Fax (020) /6

8 Delta Lloyd Bank Hypotheken Postbus AE Amsterdam Uw assurantieadviseur is

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Veelgebruikte termen.

Veelgebruikte termen. Wij willen gaan samen Ik wil kleiner gaan Veelgebruikte termen. In de financiële wereld worden nogal eens termen gebruikt waarvan de betekenis je wellicht niet meteen bekend is. In dit document worden

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken

AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Die wil verandert met de jaren. Ontwikkelt zich. Net als het leven

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken

Algemene informatie hypotheken Algemene informatie hypotheken A. Bepaling maximale leensom Het maximaal te lenen bedrag voor de aanschaf van een woning wordt bepaald door: 1. de waarde van de woning; 2. uw inkomen (totaal). De maximale

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst van A tot Z

Verklarende woordenlijst van A tot Z Verklarende woordenlijst van A tot Z Afkoopwaarde Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van uw levensverzekering. Dit is de tot op dat moment opgebouwde waarde van uw verzekering

Nadere informatie

Bankgarantie De bank staat hiermee borg voor de borgsom die de koper schuldig is aan de verkoper.

Bankgarantie De bank staat hiermee borg voor de borgsom die de koper schuldig is aan de verkoper. A Aflossingsvrije hypotheek U leent geld waarbij u, in principe, geen aflossingsverplichting heeft. U betaalt rente over de lening gedurende de looptijd van de lening. De hoogte van wat u maximaal kunt

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Niet dromen, maar doen

Niet dromen, maar doen Hypotheken Niet dromen, maar doen Hypotheken Een eigen woning is een droomwens voor velen! Hoe ziet uw droomhuis eruit, waar moet het staan? Voordat u het huis van uw dromen uw eigendom kunt noemen, valt

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Voordelen van de lineaire aflossing: Nadelen van de lineaire aflossing Annuïteitenhypotheek:

Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Voordelen van de lineaire aflossing: Nadelen van de lineaire aflossing Annuïteitenhypotheek: Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Bij een lineaire hypotheek lost de geldnemer periodiek gedurende de looptijd van de lening een vast bedrag af. De aflossing verloopt volgens een vast patroon. Door de

Nadere informatie

Voorwaarden MoneYou. Internet Hypotheek en. Plus Hypotheek. 1 augustus 2014 EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V.

Voorwaarden MoneYou. Internet Hypotheek en. Plus Hypotheek. 1 augustus 2014 EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. Voorwaarden MoneYou Internet Hypotheek en Plus Hypotheek 1 augustus 2014 EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. Inhoudsopgave Voorwaarden MoneYou Internet Hypotheek en Plus Hypotheek 1. ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

De voorwaarden van de Compleet Hypotheek

De voorwaarden van de Compleet Hypotheek De voorwaarden van de Compleet Hypotheek Welkom bij Florius Heeft u een nieuw huis gekocht? En moet u de hypotheek nog regelen? Of heeft u al een huis en wilt u uw Florius hypotheek wijzigen? We kunnen

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct - mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek (1). In dit

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie