Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie"

Transcriptie

1 Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail : Rekeningnummer : Partner Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Alleenstaand Geregistreerd partnerschap Huwelijkse voorwaarden Testament Samenwonend Gehuwd Gemeenschap van Goederen Notaris Kinderen Naam : Geboortedatum : Geslacht : Man / Vrouw Sofi nummer (BSN) : Naam : Geboortedatum : Geslacht : Man / Vrouw Sofi nummer (BSN) : 1

2 Inkomenssituatie Klant Beroep : Werkgever : Aanvangsdatum : : Part time full time Inkomen : Betalingsperiode : Winstuitkering : Ziektekosten : Auto van de zaak Ja / Nee Bijtelling : Bedrijfssparen : Levensloopregeling : Andere dienstbetrekking Ja / Nee Partner Beroep : Werkgever : Aanvangsdatum : : Part time full time Inkomen : Betalingsperiode : Winstuitkering : Ziektekosten : Auto van de zaak Ja / Nee Bijtelling : Cataloguswaarde : Bedrijfssparen Ja / Nee Levensloopregeling : Andere dienstbetrekking Ja / Nee Woning Eigen woning Vermogen en schulden Ja Nee Huur : VOV : Executie waarde : WOZ waarde : Hypotheek soort : Rente vast periode : Begindatum : Einddatum : Saldo per : Doel : Woning (aankoop) Eigen woning Ja Nee Huur : VOV : Executie waarde : WOZ waarde : Hypotheek soort : Rente vast periode : Begindatum : Einddatum : Saldo per : Doel : 2

3 Vermogen klant Saldo betaalrekening : Saldo spaarrekening : Saldo spaarloonrekening : Saldo levensloopregeling : Dagen : Aandelen Ja / Nee Aandelen 1 : Saldo : Aandelen 2 : Saldo : Beleggingsfondsen : Saldo : Beleggingsfondsen : Saldo : Effecten : Saldo : Overig vermogen : Saldo : Vermogen partner Saldo betaalrekening : Saldo spaarrekening : Saldo spaarloonrekening : Saldo levensloopregeling : Dagen : Aandelen Ja / Nee Aandelen 1 : Saldo : Aandelen 2 : Saldo : Beleggingsfondsen : Saldo : Beleggingsfondsen : Saldo : Effecten : Saldo : Overig vermogen : Saldo : Leningen / lasten klant Soort : Limiet : Lasten : Doel : Loonbeslag Ja / Nee BKR registratie Ja / Nee Alimentatie Ja / Nee Saldo : Leningen / lasten partner Soort : Limiet : Lasten : Doel : Loonbeslag Ja / Nee BKR registratie Ja / Nee Alimentatie Ja / Nee Saldo : 3

4 Pensioen inventarisatie Pensioen klant Pensioenfonds : Soort : Pensioen toekenning : Opbouw : % Partnerpensioen : Opbouw : % Wezenpensioen : Opbouw : % Pre pensioen : Opbouw : % Overig: Pensioen partner Pensioenfonds : Soort : Pensioen toekenning : Opbouw : % Partnerpensioen : Opbouw : % Wezenpensioen : Opbouw : % Pre pensioen : Opbouw : % Overig: Overig Pensioenfonds : Soort : Pensioen toekenning : Opbouw : % Partnerpensioen : Opbouw : % Wezenpensioen : Opbouw : % Pre pensioen : Opbouw : % Overig: Spaar en of inkomensverzekering Verzekeraar : Soort : Verzekering nemer : Verzekerde : Verzekerd kapitaal : Risico kapitaal : Ingangsdatum : Einddatum : Premie : Waarde : Verzekeraar : Soort : Verzekering nemer : Verzekerde : Verzekerd kapitaal : Risico kapitaal : Ingangsdatum : Einddatum : Premie : Waarde : 4

5 Inventarisatie lopende verzekeringen Schadeverzekeringen Maatschappij Polisnummer Vervaldatum Premie Verzekerd kapitaal Opstal : : : : : Inboedel : : : : : Avp : : : : : Rechtsbijstand : : : : : Auto : : : : : Auto : : : : : Motor : : : : : Motor : : : : : Overige : : : : : Co assurantie Ja / Nee Arbeidsongeschiktheid WGA hiaatverzekering Ja / Nee Excedentverzekering Ja / Nee Verzekerd bedrag : Premie : WGA hiaatverzekering Ja / Nee Excedentverzekering Ja / Ne Verzekerd bedra : Premie : Overlijdensverzekering Ja / Nee Maatschappij : Polisnummer : Premie : Ingangsdatum : Einddatum : Verzekeringsnemer/ : Verzekerd kapitaal : Verzekerde Natura Ja / Nee : Overlijdensverzekering Ja / Nee Maatschappij : Polisnummer : Premie : Ingangsdatum : Einddatum : Verzekeringsnemer/ : Verzekerd kapitaal : Verzekerde Natura Ja / Nee : 5

6 Vragenlijst Levensverzekeringen Welke doelstelling heeft u met de levensverzekering? In welke gevallen wenst u een uitkering te ontvangen uit uw levensverzekering? Heeft u momenteel een levensverzekering lopen of heeft u deze in het verleden gehad? Bent u bekend met verschillende soorten levensverzekeringen (inleg via premie of koopsom, gegarandeerde of beleggingsproducten, uitkering in lijfrente of kapitaal) Hoe wilt u de waarde opbouwen binnen uw levensverzekering? Verwacht u tussentijds een beroep te moeten doen op de opgebouwde waarde in de polis? Bent u zich bewust van het risico van inkomensterugval van u en / of uw partner door arbeidsongeschiktheid in relatie tot de premie voor uw levensverzekering? U kunt ervoor kiezen het risico van inkomensterugval te verzekeren. Wilt u dit d.m.v. een aanvullende dekking beperken, zodat u in geval van arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) geen premie meer hoeft te betalen? Cijfermatige onderbouwing indien wel / niet afgedekt: 6

7 Vragenlijst krediet Wat is het bestedingdoel van de lening? Hoeveel wilt u lenen? Heeft u momenteel een krediet lopen of heeft u deze in het verleden gehad? Bent u bekend met verschillende kredietvormen (doorlopend/ niet doorlopend, etc.)? Bent u zich bewust van het risico van inkomensterugval door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensionering of overlijden van u en/of partner in relatie tot de maandlasten van uw krediet? U kunt ervoor kiezen het risico van inkomenterugval te verzekeren. Wilt u dit risico d.m.v. een verzekering beperken? U kunt voor uw krediet kiezen een variabele, een (voor bepaalde periode) vast rente of een combinatie hiervan. Waar gaat uw voorkeur naar uit? Stel dat de rente (aan het einde van de rentevaste periode) 2% hoger uitkomt dan uw huidige rente, hoe gemakkelijk zou u dit kunnen opvangen vinnen uw verwachte inkomen, vermogen en / of lasten? Cijfermatige onderbouwing: Kosten per maand: Rente: % Saldo: 7

8 Vragenlijst hypotheken Heeft u momenteel een hypothecaire financiering lopen of heeft u deze in het verleden gehad? Bent u bekend met de algemene hypotheekvormen als lineair/annuïteit, spaarhypotheek, krediethypotheek, levenhypotheek, aflossingsvrije hypotheek en beleggingshypotheek? Waarvoor wilt u een nieuwe hypotheek afsluiten? Hoe meer u leent in verhouding tot de waarde van de woning, des te groter is het risico dat u bij (voortijdige) verkoop een restschuld overhoudt. Bent u zich bewust van dit risico? Wilt u dit risico aanvaarden? Welk deel van de lening wilt u dmv aflossen tijdens de looptijd of door vermogensopbouw gekoppeld aan de hypotheek bij benadering aan het einde van de looptijd aflossen? Bij NHG verplicht deel op de einddatum Wat is uw uitgangspunt voor het deel van de lening dat u niet aflost tijdens de looptijd of door vermogensopbouw? Hoe wilt u uw hypotheek aflossen? Bent u zich bewust van het risico van inkomensterugval door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensionering of overlijden van u en / of uw partner in relatie tot de maandlasten van uw hypotheek? U kunt ervoor kiezen het risico van inkomensterugval te verzekeren. Wilt u dit risico d.m.v. een verzekering beperken? 8

9 U kunt voor uw hypotheek kiezen uit een variabele, (voor bepaalde periode) vaste rente of een combinatie hiervan. Waar gaat uw voorkeur naar uit? Stel dat de rente (aan het eind van de rentevast periode) 2% hoger uitkomt dan uw huidige rente, hoe gemakkelijk zou u dit kunnen opvangen binnen uw verwachte inkomen, vermogen en / of lasten? Cijfermatige onderbouwing: Kosten totaal: Nieuwe lasten: Lasten bij overlijden / AO (70% bruto = 50% netto) Verantwoorde lasten: NHG: CHF: Uitleg: Bij oversluiting (kosten terugverdient in nieuwe rentevast periode?) Kosten totaal: Voordeel per maand: Terug verdientijd: maanden Cijfermatige onderbouwing: 9

10 Vragenlijst arbeidsongeschiktheid Welke doelstelling(en) heeft u met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (inkomensterugvalverzekering)? Welk deel van uw inkomen wenst u in geval van volledige arbeidsongeschiktheid te ontvangen? Welk deel van uw hypotheek/kredietlasten wenst u in geval van volledige arbeidsongeschiktheid of werkloosheid uitgekeerd te krijgen? Heeft u momenteel een arbeidsongeschiktheidsverzekering of heeft u deze in het verleden gehad? Bent u bekend met de kenmerken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en de criteria die worden toegepast voor het bepalen van de uitkering? De meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaan pas over tot uitkering na een wachttijd. Bent u zich bewust dat u tijdens de wachttijd op een andere wijze in uw inkomensterugval moet voorzien? Cijfermatige onderbouwing (70% bruto = 50% netto) 10

11 Advies voorstel: Afwijkingen van het advies: Eventuele aanvullende opmerkingen: Product informatie verstrekt en vermeld: Offerte aanvragen conform bespreking: Taxatie aanvragen per: Berekening besproken op datum: Financiële bijsluiter afgegeven op datum: Dienstenwijzer afgegeven op datum: Dienstverleningsdocument afgegeven: Beleggingsprofiel ingevuld: Cliëntovereenkomst ingevuld: Ontvangstbevestiging: Hierbij teken ik de voorgaande pagina s van klantinventarisatielijst en de daarbij behorende vragenlijsten af. Deze zijn volledig naar waarheid in mijn bijzijn doorgenomen en ingevuld. Tevens zijn wij op de hoogte gesteld van de advieswijzer en alle andere formulieren, en dat wij deze op het Internet via de pagina kunnen downloaden. Cliënten overeenkomst is doorgenomen. Plaats: datum: Handtekening relatie: M / V Handtekening relatie: M / V Handtekening adviseur:_m / V 11

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Naam cliënt : Kantoor : Datum : Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren , dé transparante financiële dienstverlener Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en Wet Financieel Toezicht (WFT) worden in dit formulier diverse

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding? Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene

Nadere informatie

Vragen formulier Klantprofiel

Vragen formulier Klantprofiel Vragen formulier Klantprofiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING 1 Naam + geb.datum Adres(sen) Postcode/woonplaats Communicatiegegevens: Tel.nrs / emailadressen Bij welke bank(en) bankiert u momenteel? Burgerlijke

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren

WFT Inventarisatieformulier Particulieren WFT Inventarisatieformulier Particulieren 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres : Tel. werk : PC / woonplaats : Mobiel : Geb.dat

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Algemene gegevens Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters(s): Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Telefoon privé: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie