Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen."

Transcriptie

1 De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van uw woning. Dit persoonlijke, vrijblijvende rapport is gebaseerd op de wensen en uitgangspunten die u op de site heeft aangegeven. Het beschrijft de mogelijkheden om op een aantrekkelijke manier de door u gestelde doelen te bereiken. Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. Met dit rapport wordt u de gelegenheid geboden om op eigen initiatief direct een afspraak (1) in te plannen met een onafhankelijk adviseur in uw regio. U wordt dan doorgestuurd naar een on-line agenda, waar u een afspraak kunt plannen op de door u gewenste dag en het door u gewenste dagdeel. Met vriendelijke groet, mijnhypotheekhulp.nl (1) U krijgt in dit rapport nog meerdere mogelijkheden om een afspraak te maken.

2 Inhoudsopgave 1. Uw wensen en doelstellingen 2. Uw huidige situatie 3. Berekening maximale hypotheek volgens NHG normering 4. Uw financieringsopzet 5. Leningdelen binnen het rapport 6. Sparen / beleggen voor de aflossing van een deel van de hypotheek binnen het rapport 7. Overlijdensrisicoverzekeringen binnen het rapport 8. Woonlastenbescherming binnen het rapport 9. Overzicht bruto en netto per maand Bijlage A. Disclaimer Bijlage B. Overzicht hypotheekvormen Bijlage C. Geïnventariseerde gegevens

3 1. Uw wensen en doelstellingen U heeft aangegeven dat de aanleidingen van het rapport zijn: Oversluiten huidige hypotheek In het rapport zijn de volgende berekeningen gemaakt: Hypotheek Vermogensopbouw Overlijden Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid Op deze gebieden zijn uw wensen en doelstellingen, in volgorde van prioriteit: 1. Oversluiten huidige hypotheek met een hoogte van (1) 2. Rentevast periode van 10 jaar. 3. Kapitaal opbouwen ten behoeve van de aflossing van (een deel van) de hypotheek door middel van een Bankspaarhypotheek. 4. Financiële zekerheid met betrekking tot uw woonlasten bij een vroegtijdig overlijden. 5. Fiscaal zo gunstig mogelijk. (1) Eventuele boeterentes zijn niet meegenomen in dit rapport. Voor verdere berekening en uitleg graag contact opnemen met een erkend hypotheek adviseur Dit rapport is gebaseerd op uw huidige wensen en doelstellingen. De motivering daartoe is terug te vinden in de bijlage "Geïnventariseerde gegevens". Dit rapport geeft enkel een beeld op basis van de door u ingevulde wensen. Het is dan ook raadzaam om een gedegen inventarisatie te laten uitvoeren door een erkend hypotheek adviseur. Klik hier voor het inplannen van een afspraak.

4 2. Uw huidige situatie Inkomenspositie In dit rapport is rekening gehouden met uw bruto jaarinkomen en het eventuele inkomen van de mede-aanvrager. Geboortedatum Inkomen Aanvrager Mede-aanvrager Vrije verkoopwaarde van de woning Dit rapport is gebaseerd op de financiële situatie die u op de website heeft doorgegeven. Kijk voor een overzicht van deze gegevens in de bijlage "Geïnventariseerde gegevens". Dit rapport geeft enkel een beeld op basis van de door u ingevulde financiële gegevens. Het is dan ook raadzaam om een gedegen inventarisatie te laten uitvoeren door een erkend hypotheek adviseur. Klik hier voor het inplannen van een afspraak.

5 3. Belangrijke berekeningen: Maximale hypotheek verkrijgen op basis van NHG normen Maximale aflossingsvrije hypotheek op basis van NHG normen Bruto maandlasten 971 Netto maandlasten 475 Uitgangspunten Per is de hypothecaire financiering beperkt tot 110%. Op dit moment is hypothecaire financiering beperkt tot 106% (104% plus overdrachtsbelasting, momenteel 2%) van de marktwaarde van de woning. Daarnaast mag de verstrekte hypotheek voor maximaal de helft van de vrije verkoopwaarde aflossingsvrij zijn en worden de mogelijkheden om af te wijken van de inkomensnorm beperkt. Het blijft mogelijk om (deels) de aanschafkosten van een huis (deels) de verbouwingskosten van het huis, plus kosten koper te financieren. Mogelijk kan deze hypotheek alleen afgesloten worden indien hierbij een Overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten. Bij het berekenen van een Overlijdensrisicoverzekering wordt meestal uitgegaan van een dekking van 50% van de hypotheeksom. Een financieel adviseur kan voor u de exacte dekking en premie berekenen. Vermogenspositie Het vermogen bestaat veelal uit spaargelden, verzekeringen en beleggingen. Een eigen woning is echter ook een belangrijk middel om vermogen op te bouwen. Daarnaast wordt het vermogen aangetast door eventuele leningen die u aangegaan bent, hetzij voor uw woning, hetzij voor andere consumptieve doeleinden. In dit rapport wordt niet uitgegaan van spaargelden, vermogens of schulden. Het is wel heel belangrijk deze gegevens mee te nemen in een volledig rapport. U wordt aangeraden om een gedegen inventarisatie te laten uitvoeren door een erkend hypotheek adviseur. Klik hier voor het inplannen van een afspraak.

6 4. Uw financieringsopzet bij aankoop woning Onderpand Vrije verkoopwaarde (v.v.w.): Executiewaarde ( = 85% van de v.v.w.): WOZ waarde: Aankoopkosten Huidige hypotheek: Overdrachtsbelasting (= 2% van de koopsom): 4000 Makelaarscourtage: Leveringsakte (2): 950 Verbouwing / verbetering van de woning: Afkoopsom erfpacht: In te lossen kredieten: + TOTAAL AANKOOPKOSTEN: Financieringskosten Kosten hypotheekakte (1)(2): 950 Taxatiekosten (1): 500 NHG-kosten (1) (= 0,7% van de totale hypotheeksom): 1476 Afsluitkosten (1)(3)(5): Bemiddelingsvergoeding t.b.v. geldlening: 3000 Overige bemiddelingsvergoeding: Bankgarantiekosten: Boete rente vervroegde aflossing huidige hypotheek (4): + TOTAAL FINANCIERINGSKOSTEN: Overige kosten Storting in kapitaalverzekering(en): Koopsom overlijdensrisicoverzekering(en): Koopsom woonlastenverzekering(en): Storting(en) spaar/beleggingsdepot(s): Storting(en) lijfrenteverzekering(en): Gewenst consumptief te besteden bedrag: + TOTAAL OVERIGE KOSTEN: 0+ Financieringsbehoefte Inbreng eigen middelen 124+ Gewenst hypotheekbedrag (1) Deze kosten zijn, voor zover ze betrekking hebben op een lening voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van uw eigen huidige woning, aftrekbaar van de inkomstenbelasting in het jaar van betaling. (2) De vermelde notaristarieven zijn indicatief. De tarieven zijn vrij onderhandelbaar. (3) De afsluitkosten zijn voor maximaal ,- per belastingplichtige aftrekbaar. Het eventueel meerdere kan gedurende de looptijd van de lening in aftrek worden gebracht. (4) Bij vervroegde aflossing van de huidige hypotheek, kan het zijn dat er een boete verschuldigd is bij uw huidige hypotheekverstrekker. (5) Bemiddelingskosten

7 5. Leningdelen binnen het rapport In dit rapport wordt bij de bepaling van uw netto woonlasten rekening gehouden met uw bruto inkomen alsmede met de WOZ-waarde van uw nieuwe woning. In het voorstel is rekening gehouden met een WOZ-waarde van Onderstaand treft u een overzicht aan van de verschillende leningdelen waaruit de hypotheek is opgebouwd. Bij het maken van dit rapport is uitgegaan van volledig aftrekbare hypotheekrente over het gehele hypotheek bedrag. Leningdeel 1 (1) Leningdeel 2 Hypotheekvorm: Aflossingsvrij Bankspaarhypotheek Hypotheekbedrag: Gedeelte consumptief (Box 3): Looptijd lening: 30 jaar 30 jaar Rentepercentage: 4,70% 4,70% Rentevastperiode tot: 10 jaar 10 jaar Rentetype: Rentevast Rentevast Administratiekosten: Fiscale aftrek over: (1) Maximaal de helft van vrije verkoopwaarde. De maximale hypotheek waarover u de rente mag aftrekken hoeft niet gelijk te zijn aan de maximale hypotheek die u op basis van inkomen en zekerheid kunt krijgen. Aan de acceptatie van de geldverstrekking zijn vele voorwaarden verbonden. Bij de vaststelling van de hypotheekrente is rekening gehouden met de verhouding tussen de executiewaarde van uw woning en de verstrekte lening. Indien deze verhouding afwijkt van het percentage dat als uitgangspunt is genomen kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het rentepercentage van uw lening. Het advies is om een gedegen inventarisatie te laten uitvoeren door een erkend hypotheekadviseur. Klik hier voor het inplannen van een afspraak.

8 6. Sparen voor de aflossing van een deel van de hypotheek binnen het rapport Een bankspaarrekening is een rekening waarmee klanten kunnen sparen bij een bank ten behoeven van de aflossing van de hypotheek of een gedeelte daarvan, de bank geeft een vergoeding in de vorm van rente die gelijk is aan de te betalen hypotheekrente. Het is niet mogelijk om geld van een bankspaarrekening over te boeken naar een andere rekening. Bij een Beleggingsrekening Eigen Woning geld dat de vergoeding afhankelijk is van het rendement dat de beleggingen geven. Ook dit betreft een geblokkeerde rekening. Dit rapport gaat dan uit van 6% fictief beleggingsrendement. Indien gewenst, kunt u de spaar- of beleggingsrekening combineren met een overlijdensrisicoverzekering. Op basis van uw wensen en doelstellingen is de volgende verzekering in dit voorstel opgenomen: Verzekeraar: Productnaam: Rekeningnemer: Onafhankelijk Bankspaar rekening De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Ingangsdatum Spaarrekening: Einddatum Spaarrekening: Ingangsdatum premiebetaling: Einddatum premiebetaling: Doelkapitaal op einddatum: Voorbeeldrendement: 4,70% Voorbeeldkapitaal op einddatum: Rekenrendement: 4,70% Garantiekapitaal op einddatum: Rekenrendement: 4,70% Maandpremie: 109 Hoge storting: Gedurende aantal jaar: 0 Verpand aan geldverstrekker: Ja Omdat het belangrijk is dat u een hypotheek product krijgt dat exact aansluit op uw wensen en dus ook voor de keuze banksparen, beleggen, een kapitaalverzekering, spaarverzekering, annuïteiten, of lineair dalende hypotheek, Het advies is dan ook om een gedegen inventarisatie te laten uitvoeren door een erkend hypotheek adviseur. Klik hier voor het maken van een afspraak op een moment dat het voor u het best uitkomt.

9 7. Overlijdensrisicoverzekeringen binnen het rapport Om te voorkomen dat, na een overlijden, de maandlasten niet of moeilijk kunnen worden voldaan, wordt er veelal een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Het kan ook gedeeltelijk worden verplicht door de geldverstrekker. Deze verzekering keert direct na overlijden een bedrag uit waarmee u de lening geheel of gedeeltelijk kunt aflossen. Hierdoor kunt u uw maandlasten verlagen. Doel van de verzekering Een overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten voor de nabestaanden, bijvoorbeeld om de achterblijvende partner in staat te stellen om de hypotheek af te kunnen betalen of te kunnen stoppen met werken om de kinderen op te voeden. Ook kan een ondernemer een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, waarbij de zakenpartner begunstigde is. Voor de zakenpartner wordt zo de mogelijkheid gecreã«erd het aandeel van de erven af te kopen en de onderneming voort te zetten. Een overlijdensrisicoverzekering die wordt afgesloten om de kosten van de uitvaart te kunnen betalen wordt uitvaartverzekering genoemd. Soorten verzekeringen Overlijdensrisicoverzekeringen worden ingedeeld naar looptijd, uitkeringsmoment en soort uitkering. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van een tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen. Tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen De meeste overlijdensrisicoverzekeringen zijn tijdelijk. Dat wil zeggen dat de verzekering wordt aangegaan voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 30 jaar). Indien de verzekerde binnen de afgesproken duur komt te overlijden, dan keert de verzekeraar uit. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is de meest voorkomende variant. Gelijkblijvend of dalend Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerd bedrag gelijk. Het is ook mogelijk de hoogte van het verzekerd bedrag jaarlijks te laten dalen, met een vast bedrag (lineair dalend) of een vast percentage (annuã tair dalend). Een dalende verzekering kan bijvoorbeeld worden afgesloten bij een hypotheek. Om een voorbeeld te geven beide partners werken, echter geen van beide is in staat de hypotheeklasten alleen te kunnen voldoen. De verwachting is dat beiden de komende jaren meer gaan verdienen. Een dalende verzekering kan dan uitkomst bieden. Het is zaak om de adviseur een risicoanalyse te laten uitvoeren om inzicht te krijgen welke verzekering goed bij u past. Om de hoogte te bepalen van de overlijdensrisicoverzekering is het verstandig om dit goed door te nemen met een erkend hypotheekadviseur. Het advies is dan ook dat u een gedegen inventarisatie te laten uitvoeren door een erkend hypotheekadviseur. Klik hier voor het maken van een afspraak op een moment dat het voor u het best uitkomt.

10 8. Woonlastenbescherming binnen het rapport In geval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zal uw inkomen waarschijnlijk fors dalen. Uw maandlasten zullen echter gewoon blijven doorlopen. In dit voorstel wordt op basis van een inkomensvermindering van 30%, een berekening gemaakt die de gevolgen voor uw bruto inkomen aangeeft. U kunt zich hiervoor natuurlijk verzekeren en afhankelijk van de door u gekozen dekking, zorgt deze verzekering ervoor dat u in beide situaties de woonlasten gewoon kunt blijven betalen. Huidig inkomen Inkomen bij 30% terugval Aanvrager 2750 per maand 1925 per maand Mede-aanvrager 1850 per maand 1295 per maand Op het moment dat u zich hiervoor wenst te verzekeren dan is een gedeelte van de koopsom of maandpremie fiscaal aftrekbaar (namelijk dat deel dat ten behoeve van de arbeidsongeschiktheidsdekking wordt gebruikt). Daarentegen zijn de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid fiscaal belast. U kunt er ook voor kiezen om de koopsom niet af te trekken, waardoor de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid te zijner tijd niet belast zijn. Overigens is het gedeelte van de koopsom dat wordt betaald ten behoeve van de werkloosheidsdekking niet fiscaal aftrekbaar. Het advies is dan ook een gedegen inventarisatie te laten uitvoeren door een erkend hypotheekadviseur. Klik hier voor het maken van een afspraak op een moment dat het voor u het best uitkomt.

11 9. Overzicht bruto en netto per maand De in dit voorstel opgenomen producten zorgen ervoor dat er een indicatie van bruto- en netto lasten gegeven kan worden. Dit treft u dan ook in onderstaand overzicht aan. In onderstaand overzicht is uitgegaan van het tweede jaar aangezien in het eerste jaar rekening kan worden gehouden met een hoger fiscaal voordeel vanwege de aftrekbaarheid van alle kosten die u heeft bij het verkrijgen van de hypotheek. In onderstaande berekening is rekening gehouden met de huidige fiscale wetgeving. Nieuwe Maandlasten Bruto rentelasten per maand: 826 Belastingvoordeel per maand: 496 -/- Administratiekosten hypotheek per maand: + Aflossing hypotheek per maand: + Kredietlast per maand: + Maandelijkse inleg Spaarrekening: Vrije kolom(men): + Opname(s) uit premiedepot(s): -/- Opname(s) uit beleggingsdepot(s): -/- Bijdrage Koopsubsidie: -/- Netto lasten per maand: 475 De genoemde fiscale bedragen zijn gebaseerd op het belastingjaar In dit rapport wordt uitgegaan van 42% belastingteruggave, maar deze teruggave is afhankelijk van uw situatie. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de berekening van belastingteruggave in dit rapport. Met mogelijke overdracht van de heffingskorting tussen fiscaal partners wordt geen rekening gehouden. Om een volledig inzicht te krijgen, wordt u geadviseerd om een gedegen inventarisatie te laten uitvoeren door een erkend hypotheekadviseur. Klik hier voor het maken van een afspraak op een moment dat het voor u het best uitkomt.

12 Bijlage A. Disclaimer Aan de gegevens en/of berekeningen uit dit rapport kunnen géén rechten worden ontleend. Dit financieel rapport is géén aanbieding. Het betreft enkel een indicatie. Voor een gedegen advies verwijzen wij u naar een onafhankelijk financieel adviseur of erkend hypotheek adviseur. De definitieve acceptatie wordt ten alle tijden uitgevoerd door een financiële instellingen zoals bank of verzekeraar. Algemeen: Deze rapportage is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving alsmede geldende jurisprudentie. Aangezien deze aan verandering onderhevig zijn, kan dit gevolgen hebben voor uw hypotheekrapport. Het hypotheekrapport is door ons met uiterste zorg opgesteld. Aan de berekening kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. "www.mijnhypotheekhulp.nl treedt niet op als intermediair. In veel gevallen bestaan onze rapporten uit producten die bij verschillende banken, verzekerings- en/of beleggingsmaatschappijen worden ondergebracht. Voor de uitvoering van dit rapport zijn wij afhankelijk van deze partijen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van: koersschommelingen bij het (her)alloceren van uw beleggingen, tussentijdse rentewijzigingen, vertraagde administratieve verwerking en aangepaste acceptatiecriteria bij de verschillende maatschappijen. De waarden van beleggings- en/of effectenrekeningen kunnen dagelijks fluctueren. Voor koersverschillen bij eventuele aan- of verkooptransacties kunnen wij derhalve niet aansprakelijk worden gehouden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Aangezien beleggingen kunnen fluctueren betekent dit dat het werkelijke rendement hoger dan wel lager kan zijn dan het voorbeeldrendement. Indien het werkelijke rendement lager is dan het voorbeeldrendement kan dit betekenen dat u uw doelstellingen niet realiseert. U bent zich hiervan bewust en u accepteert dit risico. Geldleningen: De geldleningen zijn in de berekeningen opgenomen onder voorbehoud van acceptatie en finale goedkeuring door de financiële instellingen. De eventuele eigen woning reserve zijn niet door ons meegenomen in het rapport Hiervoor verwijzen wij u naar een onafhankelijk financieel adviseur of erkend hypotheek adviseur. De hoogte van de geldlening is in beginsel gebaseerd op de bruto inkomen(s) in box I waarbij eventuele (aan de geldverstrekker te verpanden) extra zekerheden of ander vermogen van invloed kunnen zijn op de hoogte van de geldlening(en). Indien er sprake is van een vervanging van de geldlening en er eventueel een boeterente verschuldigd is, kan door renteverandering de hoogte afwijken van de indicatie genoemd in de financieringsopzet. Vermogen / beleggingen: De berekeningen zijn gemaakt op basis van een netto voorbeeldrendement en voorbeeldkapitalen tenzij expliciet anders is vermeld. Er is géén rekening gehouden met eventuele aan- en/of verkoopkosten. Een opname uit een depot wordt verondersteld maandelijks vooraf plaats te vinden terwijl het rendement op maandbasis wordt bijgeboekt. Een storting in een depot wordt verondersteld maandelijks achteraf plaats te vinden. De waardes van belegging- en/of effectenrekeningen kunnen dagelijks fluctueren. Voor koersverschillen bij eventuele aan- of verkooptransacties kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen fluctueren waardoor er afwijkingen kunnen ontstaan tussen het netto rekenrendement dat in de planning is opgenomen en het werkelijke rendement. Hierdoor kunnen de uitkomsten van de planning afwijken. Wij verstrekken geen concrete beleggingsadviezen. Ook adviseren wij u niet over de asset allocatie van de middelen en kunnen wij geen specifieke beleggingsproducten onder uw aandacht brengen.

13 Verzekeringen: De genoemde verzekeringen en condities zijn onder voorbehoud van eventuele acceptatie door de verzekeringsmaatschappij(en). Eventueel kan een onderzoek gedaan worden naar uw gezondheid. Aan de hand van de beoordeling van dit onderzoek kunnen afwijkende voorwaarden ontstaan en is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij het risico niet of tegen gewijzigde voorwaarden accepteert. De waardes van beleggingsfondsen en/of effectenrekeningen binnen het verzekeringsproduct kunnen dagelijks fluctueren. Voor koersverschillen bij eventuele aan- of verkooptransacties kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden. Wij wijzen u erop dat dit rapport enkel een beeld geeft op basis van de door u ingevulde wensen. Wij adviseren u dan ook een gedegen inventarisatie te laten uitvoeren door een erkend hypotheek adviseur. Klik hier voor het maken van een afspraak op een moment dat het voor u het best uitkomt.

14 Bijlage B. Overzicht hypotheekvormen Er bestaan veel verschillende soorten hypotheken. We geven hieronder de bekendste hypotheekvormen aan. Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij deze hypotheekvorm wordt in beginsel niet afgelost, waardoor u een lagere maandlast kunt realiseren. U betaalt immers uitsluitend rente en geen premie om vermogen op te bouwen. Het nadeel is dat de hypotheek niet is afgedekt met aflossing en/of een verzekering. Dit hoeft ook niet altijd gewenst te zijn, bijvoorbeeld als de waarde van de woning toereikend is. Een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek kan interessant zijn als u op latere leeftijd een eigen huis wilt kopen. Hypotheken met aflossing door middel van een kapitaalverzekering Het gaat hierbij om hypotheekvormen waarbij u gedurende de looptijd niets aflost. In plaats daarvan spaart en/of belegt u via een kapitaalverzekering, waarmee u op het einde van de looptijd de lening geheel of gedeeltelijk aflost. Doordat er niet periodiek afgelost wordt, blijft de rentelast (en renteaftrek) even hoog tijdens de looptijd. Spaarhypotheek U spaart binnen de kapitaalverzekering met een rendement dat gelijk is aan het rentetarief dat u betaalt voor uw hypotheek. Een belangrijk voordeel hiervan is de ingebouwde rentedempende werking in geval van rentewijzigingen. Stijgt de hypotheekrente, dan daalt de verzekeringspremie. De rente over het spaarkapitaal stijgt idlijk mee met de hypotheekrente, er geldt immers spaarrente = hypotheekrente. Bij een hogere rentevergoeding is minder premie nodig om het benodigde aflossingskapitaal bijeen te sparen. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: daalt de hypotheekrente, dan stijgt de verzekeringspremie. U heeft daarnaast zekerheid over de hoogte van het eindkapitaal. Beleggingshypotheek (beleggen via een levensverzekering) Bij de beleggingshypotheek belegt u de periodieke verzekeringspremie en bouwt u daarmee een kapitaal op voor de aflossing van een hypothecaire lening. Omdat u belegt, heeft u geen zekerheid over de eindwaarde aan het einde van de looptijd. De beleggingsopbrengst kan zowel hoger als lager zijn dan verwacht. Hybride hypotheek Deze hypotheekvorm is een combinatie van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. U bepaalt zelf met welk deel van de verzekeringspremie u spaart en welk deel u belegt. Dit heeft als voordeel dat als het goed gaat op de beurs, hiervan geprofiteerd kan worden door te sparen via beleggingen. Als het minder gaat, dan kan worden gekozen voor de zekerheid van de spaarhypotheek. Deze vorm is één van de populairdere van dit moment. Effectenhypotheek Deze hypotheekvorm lijkt op een beleggingshypotheek met één belangrijk verschil; u belegt niet via een kapitaalverzekering. De effectenhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening in combinatie met een verpande beleggersrekening. Over de aflossingsvrije lening betaalt u periodiek rente. Met de verpande beleggersrekening wordt beoogd de aflossing van de hypotheek bij elkaar te krijgen. Door het aflossingsvrije karakter is er gedurende de gehele looptijd sprake van optimale fiscale aftrekbaarheid van de rente.

15 Annuïteitenhypotheek Bij de annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten gedurende de hele looptijd in principe gelijk. Maar door de jaren heen verandert wel de opbouw van de maandlasten. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing en aan het eind is dat precies andersom. Doordat u steeds minder rente betaalt, wordt het belastingvoordeel steeds minder. Met als gevolg dat uw netto maandlasten geleidelijk zullen stijgen. Krediethypotheek Met een krediethypotheek kunt u extra geld lenen tegen een aantrekkelijke (hypotheek)rente. Bij deze hypotheekvorm krijgt u de vrijheid om binnen bepaalde grenzen extra geld op te nemen uit uw hypotheek. U betaalt slechts rente over het bedrag dat u opneemt. U kunt op ieder door u gewenst moment opnemen en weer aflossen. Hiermee creëert u extra financiële ruimte om uw huis in te richten of voor onverwachte uitgaven. U kunt deze hypotheek bijvoorbeeld sluiten als de waarde van de woning hoger is dan uw hypotheek. Een krediethypotheek kan interessant zijn voor bestaande huizenbezitters met een overwaarde op hun woning en de behoefte aan extra geld. Bankspaar hypotheek In vergelijk met de traditionele spaarhypotheek is er bij de bankspaarhypotheek geen sprake van sparen middels een levensverzekering, maar gewoon via een geblokkeerde spaarrekening (SEW) of een geblokkeerde beleggingsrekening (BEW) die gekoppeld is aan de hypotheek. Bij banksparen betaalt u een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek en een spaarbedrag voor uw spaarrekening. Aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek in één keer in met het gespaarde bedrag van de rekening. Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er dus geen aflossingen plaats. Kenmerkend voor banksparen is dat de rekening (SEW of BEW) onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening. Bij de SEW geldt dat de spaarrekening een gegarandeerde waarde op einddatum heeft. Deze gegarandeerde waarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Voor de BEW geldt de garantie uiteraard niet! Het rendement op de maandelijkse inleg op de SEW is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt op uw spaarrekening. De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering. Overbruggingskrediet Een overbruggingskrediet is een lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Uitgangspunt bij het overbruggingskrediet is dat u een lening kunt krijgen ter hoogte van de geschatte overwaarde van uw oude, te verkopen woning onder aftrek van de daarvoor te maken lasten. Bij de koop van een nieuwe woning wordt vaak al rekening gehouden met de verwachte opbrengst en de eventuele overwaarde bij de verkoop van uw huidige woning. Maar deze opbrengst heeft u nog niet in handen en u kunt dus nog niet beschikken over de overwaarde. U kunt immers pas gebruik maken van het geld, als uw huidige woning is verkocht. Een overbruggingskrediet kan hier uitkomst bieden. Voor de te verstrekken hoogte van het overbruggingskrediet maakt het nog verschil of de huidige woning al is verkocht en de ontbindende voorwaarden inmiddels verstreken zijn, of dat de huidige woning nog niet is verkocht. Is de woning nog niet verkocht, dan is de maximale vestrekking van het overbruggingskrediet lager.

16 Overbruggingskrediet -vervolg- Met (een deel van) de verkoopopbrengst wordt het overbruggingskrediet afgelost. De rente voor het overbruggingskrediet is variabel (meestal maandelijks vastgesteld) en wordt berekend over het exacte aantal dagen dat het krediet heeft gelopen. Dit gebeurt per maand achteraf. Elke geldverstrekker hanteert eigen voorwaarden voor een te verstrekken overbruggingskrediet. Vaak wordt een extra kostenopslag toegepast op de rente door een geldverstrekker. Als u een Overbruggingskrediet heeft, bent u tijdelijk in het bezit van twee woningen en zal er één (tijdelijk) leeg staan. Indien u dit voor de fiscus onder de gestelde voorwaarden aannemelijk kunt maken, kunt u de totale (hypotheek)rente van beide woningen fiscaal aftrekken gedurende ten hoogste twee jaar, volgend op het lopende jaar. Wij wijzen u erop dat dit rapport enkel een beeld geeft op basis van de door u ingevulde wensen. Wij adviseren u dan ook een gedegen inventarisatie te laten uitvoeren door een erkend hypotheek adviseur. Klik hier voor het maken van een afspraak op een moment dat het voor u het best uitkomt.

17 Bijlage C. Geïnventariseerde gegevens Deze gegevens heeft u ingevuld op de mijnhypotheekhulp.nl website Wat wil ik gaan doen? Soort rapport: Ik wil mijn maandlasten verlichten Huidge hypotheek: Vrije verkoopwaarde: Rentevast periode: 10 jaar Hypotheek vorm: Bankspaarhypotheek Aanvrager Inkomenstype Loondienst (vast) Betaling per Maand Inkomsten 2750 Overwerk 0 Provisie 0 Jaarinkomen Voorletters A. Tussenvoegsels de Naam Vries Geslacht Man Geboortedatum Burgerlijke staat Samenwonend Mede-aanvrager Inkomenstype Loondienst (vast) Betaling per Maand Inkomsten 1850 Overwerk 0 Provisie 0 Jaarinkomen Voorletters B. Tussenvoegsels Naam Janssen Geslacht Vrouw Geboortedatum

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat 1 1234 AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Een hypotheek,

Nadere informatie

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Hypotheekadvies voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958 www.tmaconsultancy.nl

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat. Aflossingsvrije hypotheek

Hypotheekvormen samengevat. Aflossingsvrije hypotheek Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken

AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Die wil verandert met de jaren. Ontwikkelt zich. Net als het leven

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Deskundig advies Beste hypotheek Laagste maandlasten. Kijk verder dan je hypotheek lang is

Deskundig advies Beste hypotheek Laagste maandlasten. Kijk verder dan je hypotheek lang is Deskundig advies Beste hypotheek Laagste maandlasten Kijk verder dan je hypotheek lang is Deze brochure is een uitgave van FDC Financieel Planners & Adviseurs (FDC). FDC heeft ruim 70 vestigingen door

Nadere informatie

Niet dromen, maar doen

Niet dromen, maar doen Hypotheken Niet dromen, maar doen Hypotheken Een eigen woning is een droomwens voor velen! Hoe ziet uw droomhuis eruit, waar moet het staan? Voordat u het huis van uw dromen uw eigendom kunt noemen, valt

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 31-3-213 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur A.J. Punt Middenweg 344, 197 TZ, AMSTERDAM 2 463299 info@profinance.nl 1. Inleiding

Nadere informatie