Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe"

Transcriptie

1 Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen) en 2 afdalingen te wachten staan. Leuke bijkomstigheid is dat de etappe zowel start als aankomt op zeeniveau. Tourflits Het peloton van de zorgverzekerden is weer van start gegaan. Het zal weer een enerverende rit zijn vandaag, waarbij een hoop energie (lees premie) door de renners geleverd moet worden. Van de hoogtepunten doen wij u graag verslag. Mocht u het verslag te uitgebreid vinden, dan verwijzen wij u naar de samenvatting van de betreffende col en het artikel, dal van de compensatie. Col de nominale premie Het peloton van de zorgverzekerden rijdt lange tijd gezamenlijk op. Het tempo wordt redelijk constant gehouden, om energie te sparen voor de nog komende bergen. Hoe de conditie van de renner na de col de nominale premie zal zijn, is sterk afhankelijk van de benen van de renner bij vertrek (lees huidige ziektekostenpremie). Voor elke verzekerde vanaf 18 jaar is de verzekeringnemer vanaf 1 januari 2006 namelijk nominale premie voor de Zorgverzekeringswet verschuldigd. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft geen nominale premie betaald te worden. De kinderpremie wordt door de overheid in het Zorgverzekeringsfonds gestort. De nominale premie wordt berekend vanaf de 1 e dag van de kalendermaand, volgend op het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Voorbeeld: een verzekerd kind wordt op 3 juli 18 jaar. Vanaf 1 augustus wordt er voor dit kind nominale premie in rekening gebracht. De nominale premie wordt door de zorgverzekeraar in rekening gebracht. De hoogte van de nominale premie wordt door de verzekeraar vastgesteld en is gebaseerd op de gekozen modelovereenkomst. Wat houdt dat in, een modelovereenkomst? Een zorgverzekeraar heeft de wettelijke plicht bepaalde zorg te leveren aan een verzekerde. De omvang van de te leveren zorg wordt in een Algemene Maatregel van Bestuur vastgelegd, en kan jaarlijks door de overheid worden aangepast. In een modelovereenkomst legt de zorgverzekeraar vast hoe zij de zorg wil leveren. Dit kan volgens het naturastelsel, het restitutiestelsel of een combinatie hiervan. Hier hebben wij het dan ook over één van de voor u belangrijkste afwegingen bij uw te maken keuze.

2 Wat deze stelsels inhouden leggen wij u in een volgende etappe uit. Een modelovereenkomst gebaseerd op het naturapakket zal over het algemeen goedkoper zijn dan een modelovereenkomst op basis van een restitutiepakket. De premie zal, voor zover nu bekend, liggen tussen de ,- en ,- (dus afhankelijk van het gekozen stelsel en de premievaststelling door verzekeraar). De verzekeraar mag geen onderscheid maken in de premiegrondslag op basis van leeftijd of zorgconsumptie. Voor iedereen die voor een bepaalde modelovereenkomst kiest is de premiegrondslag dus gelijk. De premie kan door u worden beïnvloed door een eigen risico te kiezen, indien dit als optie geboden wordt. Tevens heeft de verzekeraar de mogelijkheid een collectiviteitskorting te geven tot 10% van de nominale premie. Hierover leest u meer in een volgende etappe. Samenvatting: Het hele peloton van zorgverzekerden van 18 jaar en ouder zal een basispremie gaan betalen. De hoogte hangt af van de gekozen modelovereenkomst, de premievaststelling van de verzekeraar en eventuele kortingen. Dal van de zorgtoeslag Zoals gezegd is de aanslag op de energie van de renners sterk wisselend geweest op de col de nominale premie. Het is dan wel een premie die voor iedere premiebetalende zal gelden, maar deze zal voor de één fors hoger liggen dan de huidige ziektekostenpremie, terwijl die voor een ander veel lager uitvalt. Om de mensen niet een te groot deel van hun inkomen aan de nominale premie te laten betalen, heeft de overheid de zorgtoeslag ingevoerd. In de proloog hebben wij u hierover uitvoerig geïnformeerd.

3 Col de inkomensafhankelijke bijdrage We zien nu een splitsing ontstaan in het peloton. De echte klimmers (in premie) lopen weg van het peloton. We hebben op deze col te maken met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5%. Werknemers onder de ziekenfondsgrens en kleine zelfstandigen betaalden al een bijdrage ziekenfondswet via het inkomen. Voor deze werknemers zal de stijging beneden het gemiddelde blijven, voor de kleine zelfstandigen zal het zelfs een daling tot gevolg kunnen hebben. Naast de nominale premie is er namelijk een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven over het inkomen in het betreffende jaar, waarbij het inkomen wordt gemaximeerd op een door de Minister vast te stellen bedrag (jaarlijks te herzien). Voorlopig wordt voor 2006 uitgegaan van een gemaximeerd bijdrageplichtig inkomen van ,-. Het percentage inkomensafhankelijke bijdrage bedraagt, voor zover bekend, 6,5% voor werknemers en uitkeringsgerechtigden en 4,4% voor zelfstandigen en pensioengerechtigden. Ook dit percentage wordt jaarlijks door de Minister vastgesteld. Het percentage wordt (globaal) geheven over : - het belastbare loon (voor werknemers) - de belastbare winst uit onderneming (voor zelfstandigen) - het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (bijvoorbeeld van freelancers) - periodieke uitkeringen en verstrekkingen (zoals alimentatie, AOW, pensioenen, WAO, lijfrenten etc.). De inkomensafhankelijke bijdrage wordt door de Belastingdienst geheven. Voor werknemers wordt de bijdrage door de werkgever ingehouden en afgedragen, voor uitkeringsgerechtigden houdt de uitkeringsinstantie de bijdrage in. Zelfstandigen betalen de bijdrage achteraf door middel van de belastingaangifte. Samenvatting: Naast de basispremie is er een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 6,5%, respectievelijk 4,4%. Deze wordt door de werkgever/uitkeringsinstantie ingehouden op het loon of voor zelfstandigen geheven via de belastingaangifte.

4 Col de werkgeversbijdrage Een werkgeversbijdrage, dan hebben we toch te maken met een daling en niet met een col, zult u misschien denken? Logisch, zij het echter dat u in het huidige ziektekostenstelsel al een werkgeversdeel vergoed kreeg van 6,75% of eventueel een werkgeversbijdrage in uw particuliere ziektekostenverzekering van bijvoorbeeld 50% van uw premie. Van een daling in kosten zal dus veelal geen sprake zijn. Ook voor de nieuwe Zorgverzekeringswet is het zo dat als een verzekerde een werkgever heeft, deze verzekerde recht heeft op volledige vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage (6,5%) door de werkgever. Voor een nu particulier verzekerde houdt dit in, dat de nu vrijwillige bijdrage in de ziektekostenpremie een verplichte bijdrage door de werkgever wordt. Voor werknemers komt het er op neer dat de werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage inhoudt op het loon, de bijdrage aan de belastingdienst afdraagt en vervolgens het bedrag aan inkomensafhankelijke bijdrage als werkgeversbijdrage (via het loon) aan de werknemer uitkeert. Uitkeringsinstanties die in het kader van de huidige ziekenfondswet de werkgeversbijdrage betalen, zullen bij de Zorgverzekeringswet ook de inkomensafhankelijke bijdrage moeten vergoeden. Het gaat hier o.a. om WAO, WW en bijstandgerechtigden. Pensioenfondsen mogen zelf bepalen of zij de werkgeversbijdrage betalen aan de pensioengerechtigden. AOW ers en zelfstandigen hebben geen werkgever en dus ook geen recht op een werkgeversbijdrage. De inkomensafhankelijke bijdrage vormt geen aftrekpost. De werkgeversbijdrage vormt echter een belastingplichtig loononderdeel, zodat de werknemer/ uitkeringsgerechtigde hierover loonbelasting betaalt. Dit is niet gewijzigd ten opzichte van het huidige stelsel. Samenvatting: Voor werknemers/uitkeringsgerechtigden is er een bijdrage door de werkgever/ uitkeringsinstantie ter grootte van de inkomensafhankelijke bijdrage, welke voor de loonbelasting belastloon vormt.

5 Dal van de compensatie Deze bergetappe is een voor iedere renner anders bereden etappe. Een etappe die, naar zal blijken, van de één meer energie vergt dan van de ander. Factoren die het saldo bepalen zijn uw inkomen, gezinssituatie, uw al dan niet in loondienst werkzaam zijn en de huidige premie die u betaalt voor uw ziektekostenverzekering. Pas na uw individuele berekening kunt u de slotsom maken wat deze bergetappe u persoonlijk aan energie (lees premie) heeft gekost en of u per 1 januari 2006 duurder uit zult zijn. Over de gehele linie kunnen we stellen dat de bijdrage in de ziektekosten aanzienlijk stijgt. Ter compensatie van de enorme stijging aan ziektekostenpremies voor sommige groepen mensen, heeft de overheid een aantal maatregelen bedacht, waarvan wij u er reeds één noemden, de zorgtoeslag. Maar ook is er sprake van een aanpassing in de aanvullende (prestatie)beurs voor studenten, een hogere heffingskorting, kinderkorting, ouderenkorting etc. Al deze maatregelen moeten zorgen dat wij er per 1 januari 2006 niet in koopkracht op achteruit gaan. Dit lijkt aardig gelukt. Wel moeten wij ons ervan bewust zijn dat we deze maatregelen ook nodig (blijven) hebben, aangezien de ziektekostenpremie op zichzelf voor het grootste deel van ons fors duurder uitpakt. Zoals aangegeven spelen vele factoren een rol bij het bepalen van uw uiteindelijke kostenplaatje. Om een beeld te krijgen van uw situatie per 1 januari 2006 heeft het Ministerie van VWS een site ontwikkeld waarop 50 inkomenssituaties in kaart zijn gebracht. Door onder indicatie van de financiële gevolgen de met u overeenkomende situatie aan te klikken krijgt u een eerste indruk van uw nieuwe situatie. Uiteraard blijft het een indicatie; bijvoorbeeld uw inkomen, uw gezinssituatie, uw huidige en nieuwe premies kunnen afwijkingen veroorzaken. Deze site is te vinden onder: Mocht u er niet uit kunnen komen, geen probleem. Loopt u gerust bij ons binnen. Wij helpen u graag. Tot nu toe hebben we alleen gesproken over de zogenaamde basisverzekering. Naast de gekozen modelovereenkomst kunt u uw verdere wensen verzekeren via een aanvullende verzekering. U kiest dan voor een uitgebreidere dekking dan de dekking van de modelovereenkomst. Een aanvullende dekking die u op dit moment ook veelal zult hebben. Met de premie voor deze individuele uitbreidingen is in deze etappe nog geen rekening gehouden. In de volgende etappes zullen wij u hierover meer vertellen. De 2 e etappe zit erop. Achteraf bezien blijkt of we te maken hebben gehad met zwaar weer, tegenwind of windmee. De volgende etappe zal de drager van de bolletjestrui bekend gemaakt worden. Dan is uw energie van deze bergetappe toch niet voor niets geweest!? Assurantiekantoor Veltman. Kampen, 6 oktober 2005.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 2008 2 Van 1 januari 2008 tot

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen Beginpagina Sparen is niets nieuws. Mensen sparen al eeuwen lang voor verschillende doeleinden. Toch is een leidraad binnen de wereld van het sparen ongetwijfeld welkom. Op spaarkennis.nl geven we graag

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Premies, rijksbijdragen en BIKK

Premies, rijksbijdragen en BIKK Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Maaike Sol-Bronk en Hasse Vleeming Onderzoek Financiële stromen in de volksverzekeringen Startdatum 1 januari 2009 Einddatum 1 november 2009 Categorie Toezicht en

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden De tekst van onderstaand artikel is ontleend aan mijn publicatie in twee delen in het vakblad Over de grens (april en mei 2011) De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden Inleiding

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever Jouw voordelen als payrollkracht PayrollProfijt Samen de beste werkgever Inhoud Welkom bij Persoonality! 3 PayrollProfijt 4 1. Persoonlijk pensioenplan 5 2. Collectieve ziektekostenverzekering 8 Premietabellen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA BELASTINGAANGIFTE 2004 fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA Adviseurs De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie